Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

58 results for "cotta"
1. Hesiod, Theogony, 383-384 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Buszard (2023), Greek Translations of Roman Gods. 221
384. The silver eddies of Achelous,
2. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 63
3. Cicero, Post Reditum In Senatu, 3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 62
3. itaque, patres conscripti, quod ne optandum quidem est homini, immortalitatem quandam per vos esse adepti videmur. quod enim tempus erit umquam cum cum quo Hbk ε s vestrorum in nos beneficiorum memoria ac fama moriatur? qui illo ipso tempore cum vi ferro metu minis obsessi teneremini, non multo post discessum meum me universi revocavistis referente L. Ninnio, fortissimo atque optimo viro, quem habuit ille pestifer annus et maxime fidelem et minime timidum, si dimicare placuisset, defensorem salutis meae: postea quam vobis decernendi potestas non est permissa non est permissa ut Angelius ita H2bk et in P s. l. manus recentissima : facta non est ε per eum tribunum plebis qui, cum per se rem publicam lacerare non posset, sub alieno scelere delituit delituit ε : deluit P1B : delevit P2Gkt : diruit Hb2s , numquam de me siluistis, numquam meam salutem non ab iis consulibus qui vendiderant flagitavistis.
4. Cicero, On The Nature of The Gods, a b c d\n0 2.8 2.8 2 8 \n1 2.99 2.99 2 99\n2 2.98 2.98 2 98\n3 2.97 2.97 2 97\n4 2.96 2.96 2 96\n.. ... ... .. ..\n258 1.95 1.95 1 95\n259 1.99 1.99 1 99\n260 1.1.2 1.1.2 1 1 \n261 1.1.1 1.1.1 1 1 \n262 "3.17.44" "3.17.44" "3 17\n\n[263 rows x 4 columns] (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 36; Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
2.8. Caelius writes that Gaius Flaminius after ignoring the claims of religion fell at the battle of Trasimene, when a serious blow was inflicted on the state. The fate of these men may serve to indicate that our empire was won by those commanders who obeyed the dictates of religion. Moreover if we care to compare our national characteristics with those of foreign peoples, we shall find that, while in all other respects we are only the equals or even the inferiors of others, yet in the sense of religion, that is, in reverence for the gods, we are far superior.
5. Cicero, De Lege Agraria, 3.4 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
6. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 2.34-2.35, 4.66 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 103; Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
2.34. in his primis naturalibus voluptas insit necne, magna quaestio est. nihil vero putare esse praeter voluptatem, non membra, non sensus, non ingenii motum, non integritatem corporis, non valitudinem corporis, non valitudinem corporis om. E non valetudinem ( om. cor- poris) edd. summae mihi videtur inscitiae. Atque ab isto capite fluere necesse est omnem rationem bonorum et malorum. Polemoni et iam et iam NV etiam ante Aristoteli ea prima visa sunt, quae paulo ante paulo ante § 33 omne enim animal ... asperneturque contraria dixi. ergo nata est sententia veterum Academicorum et Peripateticorum, ut finem bonorum dicerent secundum naturam vivere, id est virtute adhibita frui primis a natura datis. Callipho ad virtutem nihil adiunxit nisi voluptatem, Diodorus vacuitatem doloris. * * Mdv. : ' nonnulla exciderunt, quibus Cicero simili forma atque supra (Polemoni et Aristoteli ea prima visa sunt cet. ) dixerit, quae alii prima posuissent; tum rectissime (quemadmodum ante: ergo nata est cet.) subiciebatur de finibus : his omnibus, quos dixi, consequentes (consentanei iis, quae posita sunt prima) sunt fines bonorum. Et fortasse etiam Carneadem et Hieronymum no- minarat, sed hic exempli causa solos Aristippum et Stoicos ponit. ' his omnibus, quos dixi, consequentes fines sunt fines sunt etiam A bonorum, Aristippo simplex voluptas, Stoicis Stoicis N 2 stoici consentire naturae, quod esse volunt e virtute, id est honeste, vivere, quod ita interpretantur: vivere cum intellegentia rerum earum, quae natura evenirent, eligentem ea, quae essent secundum naturam, reicientemque reficientemque A 1 BERN contraria. 2.35. ita tres sunt fines expertes honestatis, unus Aristippi vel Epicuri, alter Hieronymi, Carneadi carneadis A 2 V tertius, tres, in quibus honestas cum aliqua accessione, Polemonis, Calliphontis, Diodori, una simplex, cuius Zeno auctor, posita in decore tota, id est in honestate; id est in honestate dett. id est honestate BERNV idē honestate A nam Pyrrho, Aristo, Erillus iam diu abiecti. reliqui sibi constiterunt, ut extrema cum initiis convenirent, ut Aristippo voluptas, Hieronymo doloris vacuitas, Carneadi frui principiis naturalibus esset extremum. Epicurus autem cum in prima commendatione voluptatem dixisset, si eam, quam Aristippus, idem tenere debuit ultimum bonorum, quod ille; sin eam, quam Hieronymus, ne add. Se. cf. § 32: Epicurus semper hoc utitur... inest nihil dolere) fecisset idem, ut voluptatem illam Aristippi Aristippi secl. cum allis Mdv. aristippo BE in prima commendatione poneret. 4.66. conferam avum avum BE autem avum N avū aut R avum autem V tuum Drusum cum C. Graccho, eius fere aequali? quae hic rei publicae vulnera inponebat, eadem ille sanabat. si nihil est, quod tam miseros faciat quam inpietas et scelus, ut iam omnes insipientes sint miseri, quod profecto sunt, non est tamen aeque miser, qui patriae consulit, et is, qui illam extinctam cupit. Levatio igitur vitiorum magna fit in in E om. BRNV iis, qui habent ad virtutem progressionis aliquantum. 2.34.  Whether the list of these primary natural objects of desire includes pleasure or not is a much debated question; but to hold that it includes nothing else but pleasure, neither the limbs, nor the senses, nor mental activity, nor bodily integrity nor health, seems to me to be the height of stupidity. And this is the fountain-head from which one's whole theory of Goods and Evils must necessarily flow. Polemo, and also before him Aristotle, held that the primary objects were the ones I have just mentioned. Thus arose the doctrine of the Old Academy and of the Peripatetics, maintaining that the End of Goods is to live in accordance with Nature, that is, to enjoy the primary gifts of Nature's bestowal with the accompaniment of virtue. Callipho coupled with virtue pleasure alone; Diodorus freedom from pain. . . . In the case of all the philosophers mentioned, their End of Goods logically follows: with Aristippus it is pleasure pure and simple; with the Stoics, harmony with Nature, which they interpret as meaning virtuous or morally good life, and further explain this as meaning to live with an understanding of the natural course of events, selecting things that are in accordance with Nature and rejecting the opposite. 2.35.  Thus there are three Ends that do not include moral worth, one that of Aristippus or Epicurus, the second that of Hieronymus, and the third that of Carneades; three that comprise moral goodness together with some additional element, those of Polemo, Callipho and Diodorus; and one theory that is simple, of which Zeno was the author, and which is based entirely on propriety, that is, on moral worth. (As for Pyrrho, Aristo and Erillus, they have long ago been exploded.) All of these but Epicurus were consistent, and made their final ends agree with their first principles, — Aristippus holding the End to be Pleasure, Hieronymus freedom from pain, Carneades the enjoyment of the primary natural objects.  Whereas Epicurus, if in saying that pleasure was the primary object of attraction, he meant pleasure in the sense of Aristippus, ought to have maintained the same ultimate Good as Aristippus; or if he made pleasure in the sense of Hieronymus his Chief Good, should he at the same time have allowed himself to make the former kind of pleasure, that of Aristippus, the primary attraction? 4.66.  Compare your grandfather Drusus with Gaius Gracchus, who was nearly his contemporary. The former strove to heal the wounds which the latter inflicted on the state. If there is nothing that makes men so miserable as impiety and crime, granted that all who are foolish are miserable, as of course they are, nevertheless a man who serves his country is not so miserable as one who longs for its ruin. Therefore those who achieve definite progress towards virtue undergo a great diminution of their vices.
7. Cicero, On Fate, 22 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 103
8. Cicero, On Divination, 1.4.7, 2.1-2.4, 2.110 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta (gaius aurelius cotta) •cotta c. aurelius •aurelius cotta, c. •aurelius cotta, l. Found in books: Edelmann-Singer et al. (2020), Sceptic and Believer in Ancient Mediterranean Religions, 77; Maso (2022), CIcero's Philosophy, 80; Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 12, 147
2.1. Quaerenti mihi multumque et diu cogitanti, quanam re possem prodesse quam plurimis, ne quando intermitterem consulere rei publicae, nulla maior occurrebat, quam si optimarum artium vias traderem meis civibus; quod conpluribus iam libris me arbitror consecutum. Nam et cohortati sumus, ut maxime potuimus, ad philosophiae studium eo libro, qui est inscriptus Hortensius, et, quod genus philosophandi minime adrogans maximeque et constans et elegans arbitraremur, quattuor Academicis libris ostendimus. 2.2. Cumque fundamentum esset philosophiae positum in finibus bonorum et malorum, perpurgatus est is locus a nobis quinque libris, ut, quid a quoque, et quid contra quemque philosophum diceretur, intellegi posset. Totidem subsecuti libri Tusculanarum disputationum res ad beate vivendum maxime necessarias aperuerunt. Primus enim est de contemnenda morte, secundus de tolerando dolore, de aegritudine lenienda tertius, quartus de reliquis animi perturbationibus, quintus eum locum conplexus est, qui totam philosophiam maxime inlustrat; docet enim ad beate vivendum virtutem se ipsa esse contentam. 2.3. Quibus rebus editis tres libri perfecti sunt de natura deorum, in quibus omnis eius loci quaestio continetur. Quae ut plane esset cumulateque perfecta, de divinatione ingressi sumus his libris scribere; quibus, ut est in animo, de fato si adiunxerimus, erit abunde satis factum toti huic quaestioni. Atque his libris adnumerandi sunt sex de re publica, quos tum scripsimus, cum gubernacula rei publicae tenebamus. Magnus locus philosophiaeque proprius a Platone, Aristotele, Theophrasto totaque Peripateticorum familia tractatus uberrime. Nam quid ego de Consolatione dicam? quae mihi quidem ipsi sane aliquantum medetur, ceteris item multum illam profuturam puto. Interiectus est etiam nuper liber is, quem ad nostrum Atticum de senectute misimus; in primisque, quoniam philosophia vir bonus efficitur et fortis, Cato noster in horum librorum numero ponendus est. 2.4. Cumque Aristoteles itemque Theophrastus, excellentes viri cum subtilitate, tum copia, cum philosophia dicendi etiam praecepta coniunxerint, nostri quoque oratorii libri in eundem librorum numerum referendi videntur. Ita tres erunt de oratore, quartus Brutus, quintus orator. Adhuc haec erant; ad reliqua alacri tendebamus animo sic parati, ut, nisi quae causa gravior obstitisset, nullum philosophiae locum esse pateremur, qui non Latinis litteris inlustratus pateret. Quod enim munus rei publicae adferre maius meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus iuventutem? his praesertim moribus atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refreda atque coe+rcenda sit. 2.110. Quid vero habet auctoritatis furor iste, quem divinum vocatis, ut, quae sapiens non videat, ea videat insanus, et is, qui humanos sensus amiserit, divinos adsecutus sit? Sibyllae versus observamus, quos illa furens fudisse dicitur. Quorum interpres nuper falsa quadam hominum fama dicturus in senatu putabatur eum, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi esse vellemus. Hoc si est in libris, in quem hominem et in quod tempus est? callide enim, qui illa composuit, perfecit, ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur hominum et temporum definitione sublata. 2.1. Book IIAfter serious and long continued reflection as to how I might do good to as many people as possible and thereby prevent any interruption of my service to the State, no better plan occurred to me than to conduct my fellow-citizens in the ways of the noblest learning — and this, I believe, I have already accomplished through my numerous books. For example, in my work entitled Hortensius, I appealed as earnestly as I could for the study of philosophy. And in my Academics, in four volumes, I set forth the philosophic system which I thought least arrogant, and at the same time most consistent and refined. 2.2. And, since the foundation of philosophy rests on the distinction between good and evil, I exhaustively treated that subject in five volumes and in such a way that the conflicting views of the different philosophers might be known. Next, and in the same number of volumes, came the Tusculan Disputations, which made plain the means most essential to a happy life. For the first volume treats of indifference to death, the second of enduring pain, the third of the alleviation of sorrow, the fourth of other spiritual disturbances; and the fifth embraces a topic which sheds the brightest light on the entire field of philosophy since it teaches that virtue is sufficient of itself for the attainment of happiness. 2.3. After publishing the works mentioned I finished three volumes On the Nature of the Gods, which contain a discussion of every question under that head. With a view of simplifying and extending the latter treatise I started to write the present volume On Divination, to which I plan to add a work on Fate; when that is done every phase of this particular branch of philosophy will be sufficiently discussed. To this list of works must be added the six volumes which I wrote while holding the helm of state, entitled On the Republic — a weighty subject, appropriate for philosophic discussion, and one which has been most elaborately treated by Plato, Aristotle, Theophrastus, and the entire peripatetic school. What need is there to say anything of my treatise On Consolation? For it is the source of very great comfort to me and will, I think, be of much help to others. I have also recently thrown in that book On Old Age, which I sent my friend Atticus; and, since it is by philosophy that a man is made virtuous and strong, my Cato is especially worthy of a place among the foregoing books. 2.4. Inasmuch as Aristotle and Theophrastus, too, both of whom were celebrated for their keenness of intellect and particularly for their copiousness of speech, have joined rhetoric with philosophy, it seems proper also to put my rhetorical books in the same category; hence we shall include the three volumes On Oratory, the fourth entitled Brutus, and the fifth called The Orator.[2] I have named the philosophic works so far written: to the completion of the remaining books of this series I was hastening with so much ardour that if some most grievous cause had not intervened there would not now be any phase of philosophy which I had failed to elucidate and make easily accessible in the Latin tongue. For what greater or better service can I render to the commonwealth than to instruct and train the youth — especially in view of the fact that our young men have gone so far astray because of the present moral laxity that the utmost effort will be needed to hold them in check and direct them in the right way? 2.110. But what weight is to be given to that frenzy of yours, which you term divine and which enables the crazy man to see what the wise man does not see, and invests the man who has lost human intelligence with the intelligence of the gods? We Romans venerate the verses of the Sibyl who is said to have uttered them while in a frenzy. Recently there was a rumour, which was believed at the time, but turned out to be false, that one of the interpreters of those verses was going to declare in the Senate that, for our safety, the man whom we had as king in fact should be made king also in name. If this is in the books, to what man and to what time does it refer? For it was clever in the author to take care that whatever happened should appear foretold because all reference to persons or time had been omitted.
9. Cicero, Republic, 1.9 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 62
1.9. Iam illa perfugia, quae sumunt sibi ad excusationem, quo facilius otio perfruantur, certe minime sunt audienda, cum ita dicunt, accedere ad rem publicam plerumque homines nulla re bona dignos, cum quibus comparari sordidum, confligere autem multitudine praesertim incitata miserum et periculosum sit. Quam ob rem neque sapientis esse accipere habenas, cum insanos atque indomitos impetus volgi cohibere non possit, neque liberi cum inpuris atque inmanibus adversariis decertantem vel contumeliarum verbera subire vel expectare sapienti non ferendas iniurias; proinde quasi bonis et fortibus et magno animo praeditis ulla sit ad rem publicam adeundi causa iustior, quam ne pareant inprobis neve ab isdem lacerari rem publicam patiantur, cum ipsi auxilium ferre, si cupiant, non queant.
10. Cicero, Letters, 1.16.7, 1.18.2-1.18.3, 6.1.15, 6.6.4, 13.8 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened •aurelius cotta, proconsul •cotta c. aurelius Found in books: Marek (2019), In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World, 297; Maso (2022), CIcero's Philosophy, 80; Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
11. Cicero, Letters To His Friends, 13.29.4, 13.56 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, proconsul Found in books: Marek (2019), In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World, 297
12. Cicero, In Verrem, 1.55, 2.1.130-2.1.132 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius •aurelius cotta, c. Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 187; Rutledge (2012), Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting, 300
13. Cicero, On Duties, 1.57, 2.34-2.35, 4.66 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 103; Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61, 62
1.57. Sed cum omnia ratione animoque lustraris, omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea, quae cum re publica est uni cuique nostrum. Cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiars, sed omnes omnium caritates patria una complexa est, pro qua quis bonus dubitet mortem oppetere, si ei sit profuturus? Quo est detestabilior istorum immanitas, qui lacerarunt omni scelere patriam et in ea funditus delenda occupati et sunt et fuerunt. 2.34. Harum igitur duarum ad fidem faciendam iustitia plus pollet, quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis, prudentia sine iustitia nihil valet ad faciendam fidem. Quo enim quis versutior et callidior, hoc invisior et suspectior est detracta opinione probitatis. Quam ob rem intellegentiae iustitia coniuncta, quantum volet, habebit ad faciendam fidem virium; iustitia sine prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit prudentia. 2.35. Sed ne quis sit admiratus, cur, cum inter omnes philosophos constet a meque ipso saepe disputatum sit, qui unam haberet, omnes habere virtutes, nune ita seiungam, quasi possit quisquam, qui non idem prudens sit, iustus esse, alia est illa, cum veritas ipsa limatur in disputatione, subtilitas, alia, cum ad opinionem communem omnis accommodatur oratio. Quam ob rem, ut volgus, ita nos hoc loco loquimur, ut alios fortes, alios viros bonos, alios prudentes esse dicamus; popularibus enim verbis est agendum et usitatis, cum loquimur de opinione populari, idque eodem modo fecit Panaetius. Sed ad propositum revertamur. 1.57.  But when with a rational spirit you have surveyed the whole field, there is no social relation among them all more close, none more close, none more dear than that which links each one of us with our country. Parents are dear; dear are children, relatives, friends; one native land embraces all our loves; and who that is true would hesitate to give his life for her, if by his death he could render her a service? So much the more execrable are those monsters who have torn their fatherland to pieces with every form of outrage and who are and have been engaged in compassing her utter destruction. 2.34.  of these two qualities, then, justice has the greater power to inspire confidence; for even without the aid of wisdom, it has considerable weight; but wisdom without justice is of no avail to inspire confidence; for take from a man his reputation for probity, and the more shrewd and clever he is, the more hated and mistrusted he becomes. Therefore, justice combined with practical wisdom will command all the confidence we can desire; justice without wisdom will be able to do much; wisdom without justice will be of no avail at all. 2.35.  But I am afraid someone may wonder why I am now separating the virtues — as if it were possible for anyone to be just who is not at the same time wise; for it is agreed upon among all philosophers, and I myself have often argued, that he who has one virtue has them all. The explanation of my apparent inconsistency is that the precision of speech we employ, when abstract truth is critically investigated in philosophic discussion, is one thing; and that employed, when we are adapting our language entirely to popular thinking, is another. And therefore I am speaking here in the popular sense, when I call some men brave, others good, and still others wise; for in dealing with popular conceptions we must employ familiar words in their common acceptation; and this was the practice of Panaetius likewise. But let us return to the subject.
14. Cicero, Philippicae, a b c d\n0 "11.18" "11.18" "11 18" (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Balbo and Santangelo (2022), A Community in Transition: Rome between Hannibal and the Gracchi 188
15. Polybius, Histories, 3.87.9 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Konrad (2022), The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic, 115
3.87.9. οὐ μὴν ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἐν ἄλλοις ἀκριβεστέραν ποιησόμεθα τὴν διαστολήν. ἅμα δὲ τῷ δικτάτορι κατέστησαν ἱππάρχην Μάρκον Μινύκιον. οὗτος δὲ τέτακται μὲν ὑπὸ τὸν αὐτοκράτορα, γίνεται δʼ οἱονεὶ διάδοχος τῆς ἀρχῆς ἐν τοῖς ἐκείνου περισπασμοῖς. 3.87.9.  However, I will deal with this subject in greater detail later. At the same time they appointed Marcus Minucius Master of the Horse. The Master of the Horse is subordinate to the Dictator but becomes as it were his successor when the Dictator is otherwise occupied.
16. Varro, On The Latin Language, 5.47 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Rutledge (2012), Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting, 300
17. Cicero, Pro Plancio, 70 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
18. Cicero, Tusculan Disputations, 4.12, 5.11, 5.50, 5.73-5.82, 5.84-5.85, 5.119 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 35, 103, 125
4.12. laetitia autem et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta inlecta s iniecta X et sqq. cf. Barlaami eth. sec. Stoicos 2, 11 qui hinc haud pauca adsumpsit. inflammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid concupitum ecferatur et gestiat. natura natura s V rec naturae X (-re K) enim omnes ea, Stoic. fr. 3, 438 quae bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem simul obiecta species est speciei est H speci est KR ( add. c ) speciest GV cuiuspiam, quod bonum videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. id cum constanter prudenterque fit, eius modi adpetitionem Stoici bou/lhsin BO gL AHClN KR bo gL HC in G bo ga HCin V appellant, nos appellemus appellemus We. appellamus X (apell G) cf. v. 26, fin. 3, 20 voluntatem, eam eam iam V illi putant in solo esse sapiente; quam sic definiunt: voluntas est, quae quid cum ratione desiderat. quae autem ratione adversante adversante Po. ( cf. p.368, 6; 326, 3; St. fr. 3, 462 a)peiqw=s tw=| lo/gw| w)qou/menon e)pi\ plei=on adversa X (d del. H 1 ) a ratione aversa Or. incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus stultis invenitur. 5.11. cuius multiplex ratio disputandi rerumque varietas et ingenii magnitudo Platonis memoria et litteris consecrata plura genera effecit effecit s efficit X dissentientium philosophorum, e quibus nos id potissimum consecuti consecuti con del. V 2 sumus, quo Socratem usum arbitrabamur, arbitramur V 2 s ut nostram ipsi sententiam tegeremus, errore alios levaremus et in omni disputatione, quid esset simillimum veri, quaereremus. quaeremus G 1 K quem morem moyerem G 2 cum Carneades acutissime copiosissimeque tenuisset, fecimus et alias saepe et nuper in Tusculano, ut ad eam eam ( del. c ) R consuetudinem disputaremus. et quadridui quidem sermonem superioribus ad ad a R missimus G 1 K te perscriptum libris misimus, quinto autem die cum eodem in loco consedissemus, sic est propositum, de quo disputaremus: 5.50. quod si est, add. Lb. beata vita glorianda et praedicanda et prae se ferenda est; nihil est enim aliud quod praedicandum et prae se ferendum praeferendum V ( cf. ad 426, 20 ) sit. quibus positis intellegis quid sequatur. Et quidem, nisi ea vita beata est, quae est eadem honesta, sit aliud necesse est melius vita beata; quod erit enim enim add. G 2 honestum, certe fatebuntur esse melius. ita erit beata vita melius aliquid; quo quid potest dici perversius? dicimus itaque sapientem...9 pacem et 14 beata... 427,7 perversius H Quid? cum fatentur satis magnam vim esse in vitiis ad invitusad V miseram vitam, nonne fatendum est eandem vim in virtute virtute B 1 virtutem X virtutum s esse ad beatam vitam? contrariorum enim contraria sunt consequentia. 5.73. An Epic.fr.604 tu me in viola putabas aut in rosa dicere? an Epicuro, qui qui G 1 quia G 2 KRV cf.438,19 tantum modo induit personam philosophi et sibi ipse hoc nomen inscripsit, dicere licebit, licebit alt. i in r. V quod quidem, ut habet se res, me tamen plaudente dicit, nullum sapienti esse tempus, etiamsi uratur torqueatur secetur, quin possit exclamare: quam pro nihilo puto! cum praesertim omne malum dolore definiat defirmat ( vel defirniat) V 1 bonum voluptate, haec nostra honesta turpia inrideat dicatque nos in vocibus Epic.fr.511 occupatos iis sonos fundere, neque quicquam ad nos pertinere nisi quod aut leve aut asperum in corpore sentiatur: huic ergo, ut dixi, non multum differenti a iudicio ferarum oblivisci licebit sui et tum fortunam contemnere, cum sit omne et bonum eius et malum in potestate fortunae, tum dicere se se add. G 2 beatum in summo cruciatu atque tormentis, cum constituerit non modo summum malum esse dolorem, sed etiam solum? 5.74. nec vero illa sibi remedia comparavit ad tolerandum tollerandum X (toll endum G 1 ) dolorem, firmitatem animi, turpitudinis verecundiam, exercitationem consuetudinemque patiendi, praecepta fortitudinis, praecepta fortitudinis del.Sey.sed Cic.l.2,34—41 exercitationem consuetudinemque,postea (cf. maxime 51. 53) praecepta fortitudinis animo proposita (p.313,15sqq.) valere ad tolerandum dolorem exponit (cf.p.285.6 295, 24sqq.fin.2,94.95; 4, 31). cf.etiam Plasberg, Festschrift f. Vahlen p.234 (obloq. Se.,Jb.d.ph.V.29 p.97) duritiam virilem, sed una se dicit recordatione adquiescere praeteritarum voluptatium, voluptatum Bai.cf.Neue 1, 410 ut si quis aestuans, cum vim caloris non non postea add. R 1 facile patiatur, patiatur putatur V 1 recordari velit sese sese s esse X (se V 3 ) aliquando in Arpinati nostro gelidis fluminibus circumfusum fuisse. non enim video, quo modo sedare possint 5.75. mala praesentia praeteritae voluptates—sed cum is is his G 1 KV 1 dicat semper beatum esse sapientem, cui dicere hoc, si si add. G 2 sibi constare vellet, non liceret, quidnam faciendum est is qui nihil expetendum, nihil in bonis ducendum, quod honestate careat, existumant? existumant -a- e corr. R 1 Me quidem auctore auctore ex auctoritate R c etiam Peripatetici veteresque Academici balbuttire balbuttire GR Non. balbut ire V 1 balbutire K aliquando desit me...24 desit Non. 80, 13 aperteque et clara voce audeant dicere beatam vitam in Phalaridis taurum descensuram. decen suram X ( corr. V 3 ) 5.76. sint enim tria genera bonorum, ut ut aut V iam a laqueis Stoicorum, quibus usum me pluribus quam soleo intellego, recedamus, sint sane illa genera bonorum, dum corporis et et s om. X externa iaceant humi et tantum modo, quia sumenda sint, appellentur bona, animi animi Jeep (cf.427,14 443,3 458,6;divini ani- mi bona divina sunt caelumque contingunt) autem illa alii K alia GRV illa add. G 2 divina longe lateque se pandant caelumque contingant; ut, ut del.Lb.sed cf.p.242,25 ea qui adeptus sit, cur eum beatum modo et non beatissimum etiam dixerim? Dolorem vero sapiens extimescet? is enim huic maxime maxime huic G 1 sententiae repugnat. nam nam non V contra mortem nostram atque nostrorum contraque aegritudinem et reliquas animi perturbationes satis esse videmur videmus K superiorum dierum disputationibus armati et parati; dolor esse videtur acerrumus virtutis virtutis We. virtuti istis ard. G adversarius; is ardentis faces intentat, is fortitudinem, magnitudinem animi, patientiam se debilitaturum minatur. 5.77. huic igitur succumbet virtus, huic beata sapientis et constantis viri vita cedet? caedet RV quam turpe, o dii boni! pueri Spartiatae non ingemescunt ingemiscunt K 1 R c B verberum verberum ex verborum V 1 G 2 dolore laniati. adulescentium greges reges V 1 Lacedaemone vidimus ipsi incredibili contentione contione X (conditione G 1 ) corr. B 1 s certantis pugnis calcibus unguibus morsu denique, cum exanimarentur prius quam victos se faterentur. quae barbaria India vastior aut agrestior? quae...agrestior? Non.415,11 in ea tamen aut... tamen add. V c gente primum sqq. cf.Val.Max.3,3,6 ext.2,6,14 ei, qui sapientes habentur, nudi aetatem agunt et Caucasi nives hiemalemque vim perferunt sine sqq. cf.Val.Max.3,3,6 ext.2,6,14 dolore, cumque ad flammam se adplicaverunt, applicaverunt KRV sine gemitu aduruntur. 5.78. mulieres vero in India, cum est cuius cuiuis V 3 communis Geel ( sed tum plures...nuptae post mortuus legeretur; cf.etiam Se., Jb.d.ph.V.26 p.301 ) earum vir mortuus, in certamen iudiciumque veniunt, quam plurumum ille dilexerit— plures enim singulis solent esse nuptae—; quae est victrix, ea laeta prosequentibus suis una unam V 1 cum viro in rogum imponitur, ponitur G 1 illa ilia cf.Quint.inst.1,3,2 victa quae Se. non male,cf.Claud.de nupt.Hon.64 (superatae cum...maerore in vita remanent Val.M. ) maesta discedit. numquam naturam mos vinceret; vinceret vincit H est enim ea semper invicta; sed nos umbris deliciis delitiis X (deliciis V, sed ci in r scr.,alt. i ss. V 2 ) otio languore langore G desidia animum infecimus, opinionibus maloque more delenitum delinitum V 1 H mollivimus. mollium KR 1 ( corr. 1 aut c )H Aegyptiorum morem quis ignorat? ignoret K quorum inbutae mentes pravitatis erroribus quamvis carnificinam carnifici. nam X prius subierint quam ibim aut aspidem aut faelem felem GV cf.nat.deor.1, 82 aut canem aut corcodillum corcodillum GRV corcodrillum KH cf.Th.l.l. violent, volent V 1 quorum etiamsi inprudentes quippiam fecerint, poenam nullam recusent. 5.79. de hominibus loquor; quid? bestiae non frigus, non famem, non montivagos atque silvestris cursus lustrationesque patiuntur? non pro suo sua G 1 partu ita propugt, ut ut K vulnera excipiant, nullos impetus nullos ictus reformident? omitto, quae omittoque p.G 1 V 1 perferant quaeque patiantur ambitiosi honoris causa, laudis studiosi gloriae gratia, amore incensi cupiditatis. plena plana GRV 1 ( corr. 3 ) vita exemplorum exemplum G 1 est. 5.80. Sed adhibeat oratio modum et redeat illuc, unde deflexit. dabit, inquam, dabit, dabit, inquam edd. vett. se in tormenta vita beata nec iustitiam temperantiam in primisque fortitudinem, magnitudinem animi, patientiam patientia GRVH prosecuta, cum tortoris os viderit, consistet virtutibusque omnibus sine ullo animi terrore ad cruciatum profectis resistet extra extra ( fuit et) R fores, ut ante ante cf.p. 410,8 dixi, limenque lumenque G 1 carceris. quid enim ea foedius, quid deformius sola relicta, a add. Lb. comitatu pulcherrimo pulcherrumo KR segregata? quod tamen fieri nullo pacto potest; nec enim virtutes sine beata vita cohaerere possunt nec illa sine virtutibus. 5.81. itaque eam tergiversari non sinent sinent s V rec Non. sinenti secumque rapient, itaque...6 rapienti Non.41,26 ad quemcumque ipsae ipse X dolorem cruciatumque ducentur. sapientis est enim proprium nihil quod paenitere possit possit add. G 2 facere, nihil invitum, splendide constanter graviter graviter c nstanter R honeste omnia, nihil ita expectare exspectare GRH ( alt.loco ) quasi certo incerto H (inc. alt.loco futurum, nihil, cum acciderit, admirari, ut inopinatum opinatum R 1 ac novum accidisse videatur, omnia ad suum arbitrium referre, suis stare iudiciis. quo quod G ( exp. 2 ) quid sit beatius, mihi certe in mentem venire non potest. numquam...441, 7 sapientis ( om. 441, 12 omnia...14 potest) H 5.82. Stoicorum quidem facilis conclusio est; qui cum finem bonorum esse esse om. H senserint congruere congruę G 1 naturae cumque ea convenienter vivere, cum id sit in sapientis sapientis Lb. sapiente situm non officio solum, verum etiam etiam om. H potestate, sequatur necesse est, ut, cuius in potestate summum bonum, in eiusdem vita beata ita ista V 1 sit. ita fit semper vita beata sapientis. Habes, quae fortissime de beata vita dici putem et, quo modo nunc est, nisi quid tu melius attuleris, etiam verissime. Melius equidem adferre nihil possum, sed a te impetrarim lubenter, ut, nisi molestum sit, sit est Ha. quoniam te nulla vincula impediunt ullius ullius V 3 B Corr s illius X certae disciplinae libasque ex omnibus, quodcumque te maxime specie veritatis movet,—quod paulo ante paulo ante 438,22 Peripateticos veteremque Academiam hortari videbare, ut sine retractatione libere dicere dicerent G ( corr. 1 ) RV ( corr. rec ) auderent audirent K sapientis esse semper beatissimos, id velim audire, quem ad modum his putes consentaneum esse id dicere. multa multi K 1 enim a te contra istam sententiam dicta sunt et Stoicorum ratione conclusa. 5.84. tum esse sapientem—, sed quaeramus unam quamque reliquorum sententiam, si fieri potest, ut hoc praeclarum quasi decretum beatae vitae possit omnium sententiis et disciplinis convenire. Sunt autem haec de finibus, ut opinor, retentae defensaeque defensaque K 1 sententiae: primum simplices quattuor, nihil bonum nisi honestum, ut Stoici, nihil bonum nisi voluptatem, ut Epicurus, epicur ei H 1 nihil bonum nisi vacuitatem doloris, add. Bentl.cf.fin.2.16 al. ut Hieronymus, hieronimus hic, 444, 8.14; 457, 20 GV itemtque R, nisi quod 444, 14 hieronymus habet,444,8 ipse restituit. iheronimus hic K 1 in r., hyeronimus rell. loc. (ut p.457,20 F) nihil bonum nisi naturae primis bonis bonis cf. prima naturae commoda ac 2, 138 fin. 5, 58 aut omnibus aut maxumis frui, ut frui aut V Carneades contra Stoicos disserebat. 5.85. haec igitur simplicia, illa mixta: tria genera bonorum, maxuma animi, secunda corporis, externa tertia, si...443, 4 tertia ut Peripatetici nec multo veteres Academici achademicis V 1 secus; voluptatem cum honestate Dinomachus et Callipho copulavit, indolentiam autem honestati Peripateticus Diodorus dodorus K 1 adiunxit. haec hae GRV rec H sunt sententiae, quae stabilitatis aliquid habeant; hae sunt...8 habeant nam Aristonis arrystonis G Pyrrhonis Erilli pyrroni ferilli GRV 1 (s ex f V 1 ) pyrroniserilli K ( add. c ) non nullorumque aliorum evanuerunt. hi quid possint optinere, videamus omissis omisis KH Stoicis, quorum satis videor defendisse sententiam. Et Peripateticorum peripateti quorum K quidem explicata causa est omisis...12 est H praeter Theophrastum et si qui illum secuti imbecillius imbecilius X horrent dolorem et reformidant; reliquis quidem licet facere id quod fere faciunt, ut gravitatem dignitatemque virtutis exaggerent. quam cum ad caelum extulerunt, extulerunt Mdv. extulerint ( def.Blase,Arch.f.l.L.10,337 ) quod facere eloquentes homines copiose solent, reliqua reliqui K ex conlatione facile est conterere atque contemnere. nec enim licet is, qui laudem cum dolore petendam esse dicant, negare eos esse beatos, qui illam adepti sunt. dicunt...21 adepti sint Ba.sed cf.Mue. quamquam quamquam ex quantum K c enim sint in quibusdam malis, tamen hoc nomen beati longe et et om. V late patet. 5.119. Quodsi is philosophis, his philosophis XF ii ( vel hi) philosophi corr. s V b vulgo; sed anacoluthon ( C. pergere volebat : semper beatus videtur sapiens cf. p. 418,23 ) tolerari potest, si v. 458,3 si i (et X id ut vid. F ei We. ) scribitur. quorum ea sententia est, ut virtus per se ipsa nihil valeat, omneque, omnesque XF ut v. omneque s quod honestum nos et laudabile esse dicamus, dicimus s id illi cassum cassum ex casus G 1 casum V quiddam et ii iis F vocis sono decoratum esse dicant,— si i si i cf. ad p. 457,21 tamen semper beatum censent esse sapientem, quid tandem a Socrate et Platone profectis perfectis KRH ( in V legi non potest ) philosophis faciendum videtur? uidetur V b (ui solum nunc in V dispicitur ) vides XF iudicas Sey. quorum alii tantam praestantiam in bonis animi esse dicunt, ut ab is is his X iis F corporis et externa obruantur, obruantur F cf. p. 314, 22 fin. 5,91 observant X (observan in V dispicitur observent R 2 ) obscurentur s (observatur pro obruatur Gr. p. 358, 1 ) alii autem haec ne ne nec K bona quidem ducunt, in animo reponunt omnia. haud...458, 8 omnia H
19. Cicero, In Pisonem, 65, 95, 94 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 53
20. Cicero, De Oratore, 1.28-1.29 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 63
1.28. postero autem die, cum illi maiores natu satis quiessent et in ambulationem ventum esset, dicebat tum Scaevolam duobus spatiis tribusve factis dixisse 'cur non imitamur, Crasse, Socratem illum, qui est in Phaedro Platonis? Nam me haec tua platanus admonuit, quae non minus ad opacandum hunc locum patulis est diffusa ramis, quam illa, cuius umbram secutus est Socrates, quae mihi videtur non tam ipsa acula, quae describitur, quam Platonis oratione crevisse, et quod ille durissimis pedibus fecit, ut se abiceret in herba atque ita illa, quae philosophi divinitus ferunt esse dicta, loqueretur, id meis pedibus certe concedi est aequius.' 1.29. Tum Crassum 'immo vero commodius etiam'; pulvinosque poposcisse et omnis in eis sedibus, quae erant sub platano, consedisse dicebat. Ibi, ut ex pristino sermone relaxarentur animi omnium, solebat Cotta narrare Crassum sermonem quendam de studio dicendi intulisse.
21. Livy, History, 23.19.3-23.19.5, 23.24.5, 23.36.9-23.36.10, 25.2-25.11, 28.9.10, 31.6.2, 31.22.3, 31.47.4-31.47.5, 31.48.1-31.48.12, 34.10.1-34.10.5, 34.11-34.16, 34.16.6-34.16.10, 34.19.1, 40.51.1-40.51.3, 40.51.8 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Rutledge (2012), Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting, 300
22. Ovid, Epistulae Ex Ponto, 2.8.1-2.8.4 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta (marcus aurelius cotta maximus messalinus) Found in books: Edelmann-Singer et al. (2020), Sceptic and Believer in Ancient Mediterranean Religions, 103
23. Sallust, Iugurtha, 6.1, 95.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta, m. aurelius •cotta, m. aurelius maximus messalinus Found in books: Romana Berno (2023), Roman Luxuria: A Literary and Cultural History, 215
24. Julius Caesar, De Bello Gallico, 1.6.4, 1.7.6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 61
25. Julius Caesar, De Bello Civli, 1.5.4, 3.6.1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 61
26. Suetonius, Caligula, "19" (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •c. aurelius cotta Found in books: Buszard (2023), Greek Translations of Roman Gods. 221
27. Plutarch, Lucullus, 29 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, proconsul Found in books: Marek (2019), In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World, 281
28. Plutarch, Cato The Younger, 4.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 147
4.1. ὁ δὲ Νομᾶς ἐκλείπων τὰς ἐν ἄστει διατριβὰς ἀγραυλεῖν τὰ πολλὰ καὶ πλανᾶσθαι μόνος ἤθελεν, ἐν ἄλσεσι θεῶν καὶ λειμῶσιν ἱεροῖς καὶ τόποις ἐρήμοις ποιούμενος τὴν δίαιταν. ὅθεν οὐχ ἥκιστα τὴν ἀρχὴν ὁ περὶ τῆς θεᾶς ἔλαβε λόγος, ὡς ἄρα Νομᾶς ἐκεῖνος οὐκ ἀδημονίᾳ τινὶ ψυχῆς καὶ πλάνῃ τὸν μετὰ ἀνθρώπων ἀπολέλοιπε βίον, 4.1.
29. Plutarch, Julius Caesar, 60.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 147
60.2. καὶ καταβαίνοντος ἐξ Ἄλβης Καίσαρος εἰς τὴν πόλιν ἐτόλμησαν αὐτὸν ἀσπάσασθαι βασιλέα, τοῦ δὲ δήμου διαταραχθέντος ἀχθεσθεὶς ἐκεῖνος οὐκ ἔφη βασιλεύς, ἀλλὰ Καῖσαρ καλεῖσθαι· καὶ γενομένης πρὸς τοῦτο πάντων σιωπῆς οὐ πάνυ φαιδρὸς οὐδʼ εὐμενὴς παρῆλθεν. 60.2.
30. Plutarch, Mark Antony, 8.4-8.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Konrad (2022), The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic, 115
31. Tacitus, Histories, 3.83.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta, m. aurelius •cotta, m. aurelius maximus messalinus Found in books: Romana Berno (2023), Roman Luxuria: A Literary and Cultural History, 215
32. Frontinus, Strategemata, 4.1.31 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Konrad (2022), The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic, 25, 115
33. New Testament, John, 1.41 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta (gaius aurelius cotta) Found in books: Edelmann-Singer et al. (2020), Sceptic and Believer in Ancient Mediterranean Religions, 246
1.41. εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα καὶ λέγει αὐτῷ Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν ?̔ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός̓. 1.41. He first found his own brother, Simon, and said to him, "We have found the Messiah!" (which is, being interpreted, Christ).
34. Tacitus, Annals, 1.10.5, 2.27.1, 2.44.1, 2.83, 3.17.4, 3.30.3, 3.33.2, 3.34.5, 3.37.1, 6.7.1, 6.49.1-6.49.2, 13.30.1, 13.31, 13.34.1, 14.44.3, 14.65.2, 15.37.1-15.37.4, 15.49.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta, m. aurelius •cotta, m. aurelius maximus messalinus •aurelius cotta, m. •cotta (gaius aurelius cotta) Found in books: Bruun and Edmondson (2015), The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, 354; Edelmann-Singer et al. (2020), Sceptic and Believer in Ancient Mediterranean Religions, 15; Romana Berno (2023), Roman Luxuria: A Literary and Cultural History, 215
2.83. Honores ut quis amore in Germanicum aut ingenio validus reperti decretique: ut nomen eius Saliari carmine caneretur; sedes curules sacerdotum Augustalium locis superque eas querceae coronae statuerentur; ludos circensis eburna effigies praeiret neve quis flamen aut augur in locum Germanici nisi gentis Iuliae crearetur. arcus additi Romae et apud ripam Rheni et in monte Syriae Amano cum inscriptione rerum gestarum ac mortem ob rem publicam obisse. sepulchrum Antiochiae ubi crematus, tribunal Epidaphnae quo in loco vitam finierat. statuarum locorumve in quis coleretur haud facile quis numerum inierit. cum censeretur clipeus auro et magni- tudine insignis inter auctores eloquentiae, adseveravit Tiberius solitum paremque ceteris dicaturum: neque enim eloquentiam fortuna discerni et satis inlustre si veteres inter scriptores haberetur. equester ordo cuneum Germanici appellavit qui iuniorum dicebatur, instituitque uti turmae idibus Iuliis imaginem eius sequerentur. pleraque manent: quaedam statim omissa sunt aut vetustas oblitteravit. 13.31. Nerone iterum L. Pisone consulibus pauca memoria digna evenere, nisi cui libeat laudandis fundamentis et trabibus, quis molem amphitheatri apud campum Martis Caesar extruxerat, volumina implere, cum ex dignitate populi Romani repertum sit res inlustris annalibus, talia diurnis urbis actis mandare. ceterum coloniae Capua atque Nuceria additis veteranis firmatae sunt, plebeique congiarium quadringeni nummi viritim dati, et sestertium quadringenties aerario inlatum est ad retinendam populi fidem. vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum remissum, specie magis quam vi, quia cum venditor pendere iuberetur, in partem pretii emptoribus adcrescebat. et edixit Caesar, ne quis magistratus aut procurator in provincia quam obtineret spectaculum gladiatorum aut ferarum aut quod aliud ludicrum ederet. nam ante non minus tali largitione quam corripiendis pecuniis subiectos adfligebant, dum quae libidine deliquerant ambitu propugt. 2.83.  Affection and ingenuity vied in discovering and decreeing honours to Germanicus: his name was to be chanted in the Saliar Hymn; curule chairs surmounted by oaken crowns were to be set for him wherever the Augustal priests had right of place; his effigy in ivory was to lead the procession at the Circus Games, and no flamen or augur, unless of the Julian house, was to be created in his room. Arches were added, at Rome, on the Rhine bank, and on the Syrian mountain of Amanus, with an inscription recording his achievements and the fact that he had died for his country. There was to be a sepulchre in Antioch, where he had been cremated; a funeral monument in Epidaphne, the suburb in which he had breathed his last. His statues, and the localities in which his cult was to be practised, it would be difficult to enumerate. When it was proposed to give him a gold medallion, as remarkable for the size as for the material, among the portraits of the classic orators, Tiberius declared that he would dedicate one himself "of the customary type, and in keeping with the rest: for eloquence was not measured by fortune, and its distinction enough if he ranked with the old masters." The equestrian order renamed the so‑called "junior section" in their part of the theatre after Germanicus, and ruled that on the fifteenth of July the cavalcade should ride behind his portrait. Many of these compliments remain: others were discontinued immediately, or have lapsed with the years. 13.31.  In the consulate of Nero, for the second time, and of Lucius Piso, little occurred that deserves remembrance, unless the chronicler is pleased to fill his rolls with panegyrics of the foundations and the beams on which the Caesar reared his vast amphitheatre in the Campus Martius; although, in accordance with the dignity of the Roman people, it has been held fitting to consign great events to the page of history and details such as these to the urban gazette. Still, the colonies of Capua and Nuceria were reinforced by a draft of veterans; the populace was given a gratuity of four hundred sesterces a head; and forty millions were paid into the treasury to keep the public credit stable. Also, the tax of four per cent on the purchase of slaves was remitted more in appearance than in effect: for, as payment was now required from the vendor, the buyers found the amount added as part of the price. The Caesar, too, issued an edict that no magistrate or procurator should, in the province for which he was responsible, exhibit a gladiatorial spectacle, a display of wild beasts, or any other entertainment. Previously, a subject community suffered as much from the spurious liberality as from the rapacity of its governors, screening as they did by corruption the offences they had committed in wantonness.
35. Pliny The Elder, Natural History, 17.243 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 147
36. Suetonius, Iulius, 80.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 147
37. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 19.1.1-19.1.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •c. aurelius cotta Found in books: Buszard (2023), Greek Translations of Roman Gods. 221
38. Censorinus, De Die Natali, 3.5 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 12
39. Cassius Dio, Roman History, 44.15.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, l. Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 147
44.15.3.  Indeed, they would have suffered this fate had they not been forced even against their will to hasten the plot. For a report, whether true or false, got abroad, as reports will spread, that the priests known as the Quindecemviri were spreading the report that the Sibyl had said the Parthians would never be defeated in any other way than by a king,
40. Gellius, Attic Nights, 15.28.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 61
41. Pliny The Younger, Letters, 3.5.10 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 61
42. Macrobius, Saturnalia, 3.11.6 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Rutledge (2012), Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting, 300
43. Macrobius, Saturnalia, 3.11.6 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Rutledge (2012), Ancient Rome as a Museum: Power, Identity, and the Culture of Collecting, 300
44. Strabo, Geography, 13.1.55  Tagged with subjects: •aurelius cotta, proconsul Found in books: Marek (2019), In the Land of a Thousand Gods: A History of Asia Minor in the Ancient World, 281
13.1.55. From Scepsis came also Demetrius, whom I often mention, the grammarian who wrote a commentary on The Marshalling of the Trojan Forces, and was born at about the same time as Crates and Aristarchus; and later, Metrodorus, a man who changed from his pursuit of philosophy to political life, and taught rhetoric, for the most part, in his written works; and he used a brand-new style and dazzled many. On account of his reputation he succeeded, though a poor man, in marrying brilliantly in Chalcedon; and he passed for a Chalcedonian. And having paid court to Mithridates Eupator, he with his wife sailed away with him to Pontus; and he was treated with exceptional honor, being appointed to the judgeship from which there was no appeal to the king. However, his good fortune did not continue, but he incurred the enmity of men less just than himself and revolted from the king when he was on the embassy to Tigranes the Armenian. And Tigranes sent him back against his will to Eupator, who was already in flight from his ancestral realm; but Metrodorus died on the way, whether by order of the king or from disease; for both accounts are given of his death. So much for the Scepsians.
49. Marc., Mil., 33, 24  Tagged with subjects: •nan Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 62
50. Asconius, Bciv., None  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 62
51. Phil., Pis., 62  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 62
52. Theopompus of Chios, Annales, None  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c., death when old scar reopened Found in books: Walters (2020), Imagery of the Body Politic in Ciceronian Rome, 61
53. Valerius Maximus, Memorable Deeds And Sayings, a b c d\n0 2.7.4 2.7.4 2 7\n1 2.6.4 2.6.4 2 6\n2 "6.4.2" "6.4.2" "6 4  Tagged with subjects: •nan Found in books: Konrad (2022), The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic, 115
54. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 2.912-2.927  Tagged with subjects: •cotta c. aurelius Found in books: Maso (2022), CIcero's Philosophy, 125
55. Zonaras, Epitome, 8.14  Tagged with subjects: •aurelius cotta, c. Found in books: Konrad (2022), The Challenge to the Auspices: Studies on Magisterial Power in the Middle Roman Republic, 25
56. Ps. Asconius, Commentaries On Speeches of Cicero, None  Tagged with subjects: •cotta, l. aurelius Found in books: Pausch and Pieper (2023), The Scholia on Cicero’s Speeches: Contexts and Perspectives, 187
58. Pontius Diaconus, Acts of Cyprian, 3.4  Tagged with subjects: •cotta (gaius aurelius cotta) Found in books: Edelmann-Singer et al. (2020), Sceptic and Believer in Ancient Mediterranean Religions, 15