Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

23 results for "zeno"
1. Plato, Sophist, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Long (2006) 233
263e. καὶ τί διαφέρουσιν ἕκαστα ἀλλήλων. ΘΕΑΙ. δίδου μόνον. ΞΕ. οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος τοῦτʼ αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια; ΘΕΑΙ. πάνυ μὲν οὖν. ΞΕ. τὸ δέ γʼ ἀπʼ ἐκείνης ῥεῦμα διὰ τοῦ στόματος ἰὸν μετὰ φθόγγου κέκληται λόγος; ΘΕΑΙ. ἀληθῆ. ΞΕ. καὶ μὴν ἐν λόγοις γε αὖ ἴσμεν ἐνὸν— ΘΕΑΙ. τὸ ποῖον; ΞΕ. φάσιν τε καὶ ἀπόφασιν. ΘΕΑΙ. ἴσμεν. 263e. and the several differences between them. Theaet. Give me an opportunity. Str. Well, then, thought and speech are the same; only the former, which is a silent inner conversation of the soul with itself, has been given the special name of thought. Is not that true? Theaet. Certainly. Str. But the stream that flows from the soul in vocal utterance through the mouth has the name of speech? Theaet. True. Str. And in speech we know there is just— Theaet. What? Str. Affirmation and negation Theaet. Yes, we know that.
2. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan nan nan
3. Plato, Gorgias, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 225
4. Plato, Theaetetus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Long (2006) 230
5. Theophrastus, On The Senses, 50-51 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Long (2006) 229
6. Aristotle, Heavens, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan
7. Aristotle, Memory And Reminiscence, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan
8. Aristotle, Topics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan
9. Numenius Heracleensis, Fragments, 25 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 223
10. Cicero, Academica, 1.39-1.41, 1.43-1.46, 2.18, 2.30-2.32, 2.55-2.58, 2.77-2.78, 2.84-2.87, 2.145 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 223, 224, 225, 227, 231, 232, 235
1.39. cumque eas perturbationes antiqui naturales esse dicerent et rationis expertes aliaque in parte animi cupiditatem alia in alia Lb. rationem collocarent, ne his quidem assentiebatur; nam et perturbationes voluntarias esse putabat opinionisque iudicio suscipi et omnium perturbationum matrem esse arbitrabatur arb. matr. esse rw immoderatam quandam intemperantiam. Haec fere de moribus. De naturis autem sic sentiebat, primum ut in ut in ut s ? Asc. uti Bai. quattuor initiis rerum illis quintam hanc naturam, ex qua superiores sensus et et etiam Reid mentem effici rebantur, non adhiberet; statuebat enim ignem esse ipsam naturam quae quidque gigneret et mentem atque sensus. discrepabat etiam ab isdem, quod nullo modo arbitrabatur arbitrabantur *g quicquam effici posse ab ea quae expers esset corporis, cuius generis Xenocrates et superiores etiam animum esse dixerant, nec vero aut quod efficeret aliquid aut quod efficeretur posse esse non corpus. 1.40. Plurima autem autem aut m 1 ? n etiam gf in illa tertia philosophiae parte mutavit. in qua primum de sensibus ipsis quaedam dixit nova, quos iunctos uinctos pf inuictos s esse censuit e quadam quasi impulsione oblata extrinsecus, quam ille fantasi/an, cf. p. 36, 10 Cael. Aur. acut. 3, 13 ( Gell. 19, 1, 15 ) nos visum appellemus appellemus p 2 -amus *g*d licet, et teramus terramus n -anus s teneamus *d hoc quidem verbum, hoc quidem uerbum s h. u. q. *g*d erit enim utendum in reliquo sermone saepius— sed ad haec quae visa sunt et quasi accepta sensibus assensionem ascensionem *g adiungit animorum, quam esse vult in nobis positam et voluntariam. 1.41. visis non omnibus adiungebat fidem sed is solum quae propriam quandam haberent declarationem earum rerum quae viderentur; id autem visum cum ipsum per se cerneretur, comprehendibile—feretis haec? hoc Dav. ' ATT. nos vero inquit; inquam Ald. quonam quoniam ng 1 quam p 1 ; (quo)nam ... sed in ras. p enim alio alio om. *dn modo katalhmpto\n diceres? — VA. “sed cum acceptum iam et approbatum probatum *g esset, comprehensionem appellabat, similem is rebus quae manu prenderentur; ex quo etiam nomen hoc duxerat at, del. Man. ac gf cum eo verbo antea nemo tali in re in re iure mw usus esset, plurimisque idem novis verbis (nova enim dicebat) usus est. Quod autem erat sensu comprensum id ipsum sensum appellabat, et si ita erat comprensum ut convelli ratione non posset scientiam, sin aliter inscientiam nominabat; ex qua existebat existebat Pl. -erat p -eret rw extiterat *g etiam opinio, quae esset imbecilla imb. adsensio Pl. et cum falso incognitoque communis. 1.43. Quae cum dixisset et, del. s ? Man. Breviter sane minimeque obscure exposita est inquam a te Varro et veteris Academiae ratio et Stoicorum. horum horum Goer. uerum *g*d esse autem arbitror, ut ut sm et n ut ab p 1 ab x at g 2 fx at ab *d om. g 1 Antiocho nostro familiari placebat, correctionem veteris Academiae potius quam aliquam novam disciplinam putandam. Tum tum s tunc *g*d Varro Tuae duae *d sunt nunc partes inquit qui ab antiquorum ratione ratione nunc *d desciscis descistis m p nf deciscis p 1 desistis g et ea quae ab Arcesila novata sunt probas, docere doce p 2 p 1 rw quod et qua de causa discidium dissidium mgf desidium sn factum sit, ut videamus satisne ista sit iusta defectio. 1.44. Tum ego Cum Zenone inquam “ut accepimus Arcesilas sibi omne certamen instituit, non pertinacia aut studio vincendi ut quidem mihi quidem mihi *gp videtur, sed earum rerum obscuritate, quae ad confessionem ignorationis adduxerant Socratem et vel ut iam ante et iam ante Dav. ad Lact. epit. 32 et ueluti amantes *g*d Socratem Democritum Anaxagoram Empedoclem omnes paene veteres, qui nihil cognosci nihil percipi nihil sciri posse dixerunt, angustos sensus imbecillos inbecilles p 1 sgf animos brevia curricula vitae et et om. sgf ut Democritus cf. p. 43, 13 in profundo veritatem esse demersam, demersam gfx dim- smnp m diuersam *d opinionibus et institutis omnia teneri, nihil veritati ueritate *g relinqui, deinceps deinceps denique Bentl. densis IACvHeusde ' Cic. filopla/twn ' ( 1836 ) 236 n. 1 omnia tenebris circumfusa esse dixerunt. cf. Lact. inst. 3, 4, 11. 28, 12 s. 30, 6 Democr. fr. 117 Deiels Emped. fr. 2 D. ( Kranz Herm. 47, 29 n. 2 ) 1.45. itaque Arcesilas negabat esse quicquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates sibi reliquisset, ut nihil scire se sciret; ut ... sciret om. *dn, cf. p. 7, 12 sic omnia latere censebat censebat s -bant *g*d in occulto neque esse quicquam quod cerni aut intellegi posset; possit *d quibus de causis nihil oportere neque profiteri neque affirmare quemquam quamquam p 1 ? sm neque assensione assertione *d approbare, cohibereque semper et ab omni lapsu continere temeritatem, quae tum tum p 2 s cum *g*d esset insignis cum tum sg m x aut falsa aut incognita res approbaretur, neque hoc quicquam esse esse s esset *g*d ( in ras. p ) turpius quam cognitioni et perceptioni assensionem assertionem *d assessionem f approbationemque praecurrere. huic rationi quod erat consentaneum faciebat, ut contra omnium sententias disserens disserens de sua *g dies iam *d de sua plerosque plerumque n pleresque gf pleros *d deduceret, deduceret et efficeret Pl. ut cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta rationum invenirentur facilius ab utraque parte assensio ascensio mnf assertio *d sustineretur. 1.46. Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vetus videtur, si quidem Platonem ex illa vetere numeramus, cuius in libris nihil affirmatur et in utramque partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur nihil certi dicitur—sed tamen illa quam exposuisti exposuisti Dur. exposui *g*d ; an a Cicerone neglegenter scriptum ? vetus, haec nova nominetur. quae usque ad Carneadem perducta, producta mn (per in ras. p ) qui quartus ab Arcesila fuit, in eadem Arcesilae ratione permansit. Carneades autem nullius philosophiae partis ignarus et, ut cognovi ex is qui illum audierant maximeque ex Epicureo Epicureo ms -ZZZo *g*d Zenone, qui cum ab eo plurimum dissentiret unum tamen praeter ceteros mirabatur, incredibili quadam fuit facultate et to fuit īo facultate et do m 1, īo del. et do ctrina m 2 ; et to om. *dn et co pia dicendi Chr. ” quid autem stomachatur stomachetur Sig. Mnesarchus, quid Antipater digladiatur Non. p. 65 (digladiari) digladiatur F 1 -etur cett. cum Carneade tot voluminibus? *
11. Plutarch, On Common Conceptions Against The Stoics, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 228
12. Epictetus, Discourses, 1.28.1-1.28.5, 3.3.2-3.3.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 231
13. Numenius of Apamea, Fragments, 25 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 223
14. Numenius of Apamea, Fragments, 25 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 223
15. Sextus, Against The Mathematicians, 7.151, 7.228-7.229, 7.248, 7.251, 7.253 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 226, 229, 231, 235
16. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 14.5.10-6.14 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 223
17. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.5, 7.46, 7.177 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 226, 228, 229
7.5. A different version of the story is that he was staying at Athens when he heard his ship was wrecked and said, It is well done of thee, Fortune, thus to drive me to philosophy. But some say that he disposed of his cargo in Athens, before he turned his attention to philosophy.He used then to discourse, pacing up and down in the Stoa Poikile, which is also called the stoa or Portico of Pisianax, but which received its name from the painting of Polygnotus; his object being to keep the spot clear of a concourse of idlers. It was the spot where in the time of the Thirty 1400 Athenian citizens had been put to death. Hither, then, people came henceforth to hear Zeno, and this is why they were known as men of the Stoa, or Stoics; and the same name was given to his followers, who had formerly been known as Zenonians. So it is stated by Epicurus in his letters. According to Eratosthenes in his eighth book On the Old Comedy, the name of Stoic had formerly been applied to the poets who passed their time there, and they had made the name of Stoic still more famous. 7.46. There are two species of presentation, the one apprehending a real object, the other not. The former, which they take to be the test of reality, is defined as that which proceeds from a real object, agrees with that object itself, and has been imprinted seal-fashion and stamped upon the mind: the latter, or non-apprehending, that which does not proceed from any real object, or, if it does, fails to agree with the reality itself, not being clear or distinct.Dialectic, they said, is indispensable and is itself a virtue, embracing other particular virtues under it. Freedom from precipitancy is a knowledge when to give or withhold the mind's assent to impressions. 7.177. 6. SPHAERUSAmongst those who after the death of Zeno became pupils of Cleanthes was Sphaerus of Bosporus, as already mentioned. After making considerable progress in his studies, he went to Alexandria to the court of King Ptolemy Philopator. One day when a discussion had arisen on the question whether the wise man could stoop to hold opinion, and Sphaerus had maintained that this was impossible, the king, wishing to refute him, ordered some waxen pomegranates to be put on the table. Sphaerus was taken in and the king cried out, You have given your assent to a presentation which is false. But Sphaerus was ready with a neat answer. I assented not to the proposition that they are pomegranates, but to another, that there are good grounds for thinking them to be pomegranates. Certainty of presentation and reasonable probability are two totally different things. Mnesistratus having accused him of denying that Ptolemy was a king, his reply was, Being of such quality as he is, Ptolemy is indeed a king.
18. Augustine, Contra Academicos, 3.38 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 224
19. Stobaeus, Anthology, 1.21, 1.136 (5th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 224
20. Anon., Anonymi Commentarius In Platonis Theaetetum, 2.11  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 232
21. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 1.141  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 227
23. Epicurus, Letter To Herodotus, 49  Tagged with subjects: •zeno of citium, epistemology of Found in books: Long (2006) 227