Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

112 results for "self-control"
1. Hesiod, Works And Days, 190-191, 193-200, 311, 192 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 249
192. Grey hair. No bond a father with his boy
2. Heraclitus of Ephesus, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 40
3. Theognis, Elegies, 1137-1141, 1171-1176, 40-45, 453-454, 46-52 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 250
4. Euripides, Hippolytus, 105, 89, 967-969, 6 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
5. Xenophon, Memoirs, 1.1.6-1.1.9, 1.2.1, 1.2.12-1.2.16, 1.2.19-1.2.28, 1.2.35, 1.3.7-1.3.8, 1.3.30, 3.3.9-3.3.10, 3.3.13-3.3.14, 3.5.7-3.5.12, 3.5.15-3.5.16, 3.5.19, 3.5.21-3.5.23, 3.5.27-3.5.28, 3.6.14, 3.12.5, 4.4.16 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), in plato’s charmides •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), attributed to critias •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 22, 43, 67, 68, 71, 91, 144, 261; Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 253, 254, 257
1.1.6. τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνεβούλευε καὶ πράττειν ὡς ἐνόμιζεν ἄριστʼ ἂν πραχθῆναι· περὶ δὲ τῶν ἀδήλων ὅπως ἀποβήσοιτο μαντευσομένους ἔπεμπεν, εἰ ποιητέα. 1.1.7. καὶ τοὺς μέλλοντας οἴκους τε καὶ πόλεις καλῶς οἰκήσειν μαντικῆς ἔφη προσδεῖσθαι· τεκτονικὸν μὲν γὰρ ἢ χαλκευτικὸν ἢ γεωργικὸν ἢ ἀνθρώπων ἀρχικὸν ἢ τῶν τοιούτων ἔργων ἐξεταστικὸν ἢ λογιστικὸν ἢ οἰκονομικὸν ἢ στρατηγικὸν γενέσθαι, πάντα τὰ τοιαῦτα μαθήματα καὶ ἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετὰ ἐνόμιζεν εἶναι· 1.1.8. τὰ δὲ μέγιστα τῶν ἐν τούτοις ἔφη τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν δῆλον εἶναι τοῖς ἀνθρώποις. οὔτε γὰρ τῷ καλῶς ἀγρὸν φυτευσαμένῳ δῆλον ὅστις καρπώσεται, οὔτε τῷ καλῶς οἰκίαν οἰκοδομησαμένῳ δῆλον ὅστις ἐνοικήσει, οὔτε τῷ στρατηγικῷ δῆλον εἰ συμφέρει στρατηγεῖν, οὔτε τῷ πολιτικῷ δῆλον εἰ συμφέρει τῆς πόλεως προστατεῖν, οὔτε τῷ καλὴν γήμαντι, ἵνʼ εὐφραίνηται, δῆλον εἰ διὰ ταύτην ἀνιάσεται, οὔτε τῷ δυνατοὺς ἐν τῇ πόλει κηδεστὰς λαβόντι δῆλον εἰ διὰ τούτους στερήσεται τῆς πόλεως. 1.1.9. τοὺς δὲ μηδὲν τῶν τοιούτων οἰομένους εἶναι δαιμόνιον, ἀλλὰ πάντα τῆς ἀνθρωπίνης γνώμης, δαιμονᾶν ἔφη· δαιμονᾶν δὲ καὶ τοὺς μαντευομένους ἃ τοῖς ἀνθρώποις ἔδωκαν οἱ θεοὶ μαθοῦσι διακρίνειν (οἷον εἴ τις ἐπερωτῴη πότερον ἐπιστάμενον ἡνιοχεῖν ἐπὶ ζεῦγος λαβεῖν κρεῖττον ἢ μὴ ἐπιστάμενον, ἢ πότερον ἐπιστάμενον κυβερνᾶν ἐπὶ τὴν ναῦν κρεῖττον λαβεῖν ἢ μὴ ἐπιστάμενον), ἢ ἃ ἔξεστιν ἀριθμήσαντας ἢ μετρήσαντας ἢ στήσαντας εἰδέναι· τοὺς τὰ τοιαῦτα παρὰ τῶν θεῶν πυνθανομένους ἀθέμιτα ποιεῖν ἡγεῖτο. ἔφη δὲ δεῖν, ἃ μὲν μαθόντας ποιεῖν ἔδωκαν οἱ θεοί, μανθάνειν, ἃ δὲ μὴ δῆλα τοῖς ἀνθρώποις ἐστί, πειρᾶσθαι διὰ μαντικῆς παρὰ τῶν θεῶν πυνθάνεσθαι· τοὺς θεοὺς γὰρ οἷς ἂν ὦσιν ἵλεῳ σημαίνειν. 1.2.1. θαυμαστὸν δὲ φαίνεταί μοι καὶ τὸ πεισθῆναί τινας ὡς Σωκράτης τοὺς νέους διέφθειρεν, ὃς πρὸς τοῖς εἰρημένοις πρῶτον μὲν ἀφροδισίων καὶ γαστρὸς πάντων ἀνθρώπων ἐγκρατέστατος ἦν, εἶτα πρὸς χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος, ἔτι δὲ πρὸς τὸ μετρίων δεῖσθαι πεπαιδευμένος οὕτως, ὥστε πάνυ μικρὰ κεκτημένος πάνυ ῥᾳδίως ἔχειν ἀρκοῦντα. 1.2.12. ἀλλʼ ἔφη γε ὁ κατήγορος, Σωκράτει ὁμιλητὰ γενομένω Κριτίας τε καὶ Ἀλκιβιάδης πλεῖστα κακὰ τὴν πόλιν ἐποιησάτην. Κριτίας μὲν γὰρ τῶν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ πάντων πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος ἐγένετο, Ἀλκιβιάδης δὲ αὖ τῶν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ πάντων ἀκρατέστατός τε καὶ ὑβριστότατος. 1.2.13. ἐγὼ δʼ, εἰ μέν τι κακὸν ἐκείνω τὴν πόλιν ἐποιησάτην, οὐκ ἀπολογήσομαι· τὴν δὲ πρὸς Σωκράτην συνουσίαν αὐτοῖν ὡς ἐγένετο διηγήσομαι. 1.2.14. ἐγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων Ἀθηναίων, βουλομένω τε πάντα διʼ ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. ᾔδεσαν δὲ Σωκράτην ἀπʼ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο. 1.2.15. ταῦτα δὲ ὁρῶντε καὶ ὄντε οἵω προείρησθον, πότερόν τις αὐτὼ φῇ τοῦ βίου τοῦ Σωκράτους ἐπιθυμήσαντε καὶ τῆς σωφροσύνης, ἣν ἐκεῖνος εἶχεν, ὀρέξασθαι τῆς ὁμιλίας αὐτοῦ, ἢ νομίσαντε, εἰ ὁμιλησαίτην ἐκείνῳ, γενέσθαι ἂν ἱκανωτάτω λέγειν τε καὶ πράττειν; 1.2.16. ἐγὼ μὲν γὰρ ἡγοῦμαι, θεοῦ διδόντος αὐτοῖν ἢ ζῆν ὅλον τὸν βίον ὥσπερ ζῶντα Σωκράτην ἑώρων ἢ τεθνάναι, ἑλέσθαι ἂν μᾶλλον αὐτὼ τεθνάναι. δήλω δʼ ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην· ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωκράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικά, ὧνπερ ἕνεκα Σωκράτους ὠρεχθήτην. 1.2.19. ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων ὑβριστής, οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν ὧν μάθησίς ἐστιν ὁ μαθὼν ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο. ἐγὼ δὲ περὶ τούτων οὐχ οὕτω γιγνώσκω· ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τὰ τοῦ σώματος ἔργα τοὺς μὴ τὰ σώματα ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους ποιεῖν, οὕτω καὶ τὰ τῆς ψυχῆς ἔργα τοὺς μὴ τὴν ψυχὴν ἀσκοῦντας οὐ δυναμένους· οὔτε γὰρ ἃ δεῖ πράττειν οὔτε ὧν δεῖ ἀπέχεσθαι δύνανται. 1.2.20. διʼ ὃ καὶ τοὺς υἱεῖς οἱ πατέρες, κἂν ὦσι σώφρονες, ὅμως ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων εἴργουσιν, ὡς τὴν μὲν τῶν χρηστῶν ὁμιλίαν ἄσκησιν οὖσαν τῆς ἀρετῆς, τὴν δὲ τῶν πονηρῶν κατάλυσιν. μαρτυρεῖ δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ὅ τε λέγων· ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπʼ ἐσθλὰ διδάξεαι· ἢν δὲ κακοῖσι συμμίσγῃς, ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νόον, Theognis καὶ ὁ λέγων· αὐτὰρ ἀνὴρ ἀγαθὸς τοτὲ μὲν κακός, ἄλλοτε δʼ ἐσθλός. unknown 1.2.21. κἀγὼ δὲ μαρτυρῶ τούτοις· ὁρῶ γὰρ ὥσπερ τῶν ἐν μέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν τοὺς μὴ μελετῶντας ἐπιλανθανομένους, οὕτω καὶ τῶν διδασκαλικῶν λόγων τοῖς ἀμελοῦσι λήθην ἐγγιγνομένην. ὅταν δὲ τῶν νουθετικῶν λόγων ἐπιλάθηταί τις, ἐπιλέλησται καὶ ὧν ἡ ψυχὴ πάσχουσα τῆς σωφροσύνης ἐπεθύμει· τούτων δʼ ἐπιλαθόμενον οὐδὲν θαυμαστὸν καὶ τῆς σωφροσύνης ἐπιλαθέσθαι. 1.2.22. ὁρῶ δὲ καὶ τοὺς εἰς φιλοποσίαν προαχθέντας καὶ τοὺς εἰς ἔρωτας ἐγκυλισθέντας ἧττον δυναμένους τῶν τε δεόντων ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν μὴ δεόντων ἀπέχεσθαι. πολλοὶ γὰρ καὶ χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύνανται· καὶ τὰ χρήματα καταναλώσαντες, ὧν πρόσθεν ἀπείχοντο κερδῶν, αἰσχρὰ νομίζοντες εἶναι, τούτων οὐκ ἀπέχονται. 1.2.23. πῶς οὖν οὐκ ἐνδέχεται σωφρονήσαντα πρόσθεν αὖθις μὴ σωφρονεῖν καὶ δίκαια δυνηθέντα πράττειν αὖθις ἀδυνατεῖν; πάντα μὲν οὖν ἔμοιγε δοκεῖ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἀσκητὰ εἶναι, οὐχ ἥκιστα δὲ σωφροσύνη. ἐν γὰρ τῷ αὐτῷ σώματι συμπεφυτευμέναι τῇ ψυχῇ αἱ ἡδοναὶ πείθουσιν αὐτὴν μὴ σωφρονεῖν, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἑαυταῖς τε καὶ τῷ σώματι χαρίζεσθαι. 1.2.24. καὶ Κριτίας δὴ καὶ Ἀλκιβιάδης, ἕως μὲν Σωκράτει συνήστην, ἐδυνάσθην ἐκείνῳ χρωμένω συμμάχῳ τῶν μὴ καλῶν ἐπιθυμιῶν κρατεῖν· ἐκείνου δʼ ἀπαλλαγέντε, Κριτίας μὲν φυγὼν εἰς Θετταλίαν ἐκεῖ συνῆν ἀνθρώποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ χρωμένοις, Ἀλκιβιάδης δʼ αὖ διὰ μὲν κάλλος ὑπὸ πολλῶν καὶ σεμνῶν γυναικῶν θηρώμενος, διὰ δύναμιν δὲ τὴν ἐν τῇ πόλει καὶ τοῖς συμμάχοις ὑπὸ πολλῶν καὶ δυνατῶν κολακεύειν ἀνθρώπων διαθρυπτόμενος, ὑπὸ δὲ τοῦ δήμου τιμώμενος καὶ ῥᾳδίως πρωτεύων, ὥσπερ οἱ τῶν γυμνικῶν ἀγώνων ἀθληταὶ ῥᾳδίως πρωτεύοντες ἀμελοῦσι τῆς ἀσκήσεως, οὕτω κἀκεῖνος ἠμέλησεν αὑτοῦ. 1.2.25. τοιούτων δὲ συμβάντων αὐτοῖν, καὶ ὠγκωμένω μὲν ἐπὶ γένει, ἐπηρμένω δʼ ἐπὶ πλούτῳ, πεφυσημένω δʼ ἐπὶ δυνάμει, διατεθρυμμένω δὲ ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ δὲ πᾶσι τούτοις διεφθαρμένω καὶ πολὺν χρόνον ἀπὸ Σωκράτους γεγονότε, τί θαυμαστὸν εἰ ὑπερηφάνω ἐγενέσθην; 1.2.26. εἶτα, εἰ μέν τι ἐπλημμελησάτην, τούτου Σωκράτην ὁ κατήγορος αἰτιᾶται; ὅτι δὲ νέω ὄντε αὐτώ, ἡνίκα καὶ ἀγνωμονεστάτω καὶ ἀκρατεστάτω εἰκὸς εἶναι, Σωκράτης παρέσχε σώφρονε, οὐδενὸς ἐπαίνου δοκεῖ τῷ κατηγόρῳ ἄξιος εἶναι; οὐ μὴν τά γε ἄλλα οὕτω κρίνεται. 1.2.27. τίς μὲν γὰρ αὐλητής, τίς δὲ κιθαριστής, τίς δὲ ἄλλος διδάσκαλος ἱκανοὺς ποιήσας τοὺς μαθητάς, ἐὰν πρὸς ἄλλους ἐλθόντες χείρους φανῶσιν, αἰτίαν ἔχει τούτου; τίς δὲ πατήρ, ἐὰν ὁ παῖς αὐτοῦ συνδιατρίβων τῳ σωφρονῇ, ὕστερον δὲ ἄλλῳ τῳ συγγενόμενος πονηρὸς γένηται, τὸν πρόσθεν αἰτιᾶται, ἀλλʼ οὐχ ὅσῳ ἂν παρὰ τῷ ὑστέρῳ χείρων φαίνηται, τοσούτῳ μᾶλλον ἐπαινεῖ τὸν πρότερον; ἀλλʼ οἵ γε πατέρες αὐτοὶ συνόντες τοῖς υἱέσι, τῶν παίδων πλημμελούντων, οὐκ αἰτίαν ἔχουσιν, ἐὰν αὐτοὶ σωφρονῶσιν. 1.2.28. οὕτω δὲ καὶ Σωκράτην δίκαιον ἦν κρίνειν· εἰ μὲν αὐτὸς ἐποίει τι φαῦλον, εἰκότως ἂν ἐδόκει πονηρὸς εἶναι· εἰ δʼ αὐτὸς σωφρονῶν διετέλει, πῶς ἂν δικαίως τῆς οὐκ ἐνούσης αὐτῷ κακίας αἰτίαν ἔχοι; 1.2.35. καὶ ὁ Χαρικλῆς ὀργισθεὶς αὐτῷ, ἐπειδή, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀγνοεῖς, τάδε σοι εὐμαθέστερα ὄντα προαγορεύομεν, τοῖς νέοις ὅλως μὴ διαλέγεσθαι. καὶ ὁ Σωκράτης, ἵνα τοίνυν, ἔφη, μὴ ἀμφίβολον ᾖ ὡς ἄλλο τι ποιῶ ἢ τὰ προηγορευμένα , ὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους εἶναι τοὺς ἀνθρώπους. καὶ ὁ Χαρικλῆς, ὅσουπερ, εἶπε, χρόνου βουλεύειν οὐκ ἔξεστιν, ὡς οὔπω φρονίμοις οὖσι· μηδὲ σὺ διαλέγου νεωτέροις τριάκοντα ἐτῶν. 1.3.7. οἴεσθαι δʼ ἔφη ἐπισκώπτων καὶ τὴν Κίρκην ὗς ποιεῖν τοιούτοις πολλοῖς δειπνίζουσαν· τὸν δὲ Ὀδυσσέα Ἑρμοῦ τε ὑποθημοσύνῃ καὶ αὐτὸν ἐγκρατῆ ὄντα καὶ ἀποσχόμενον τοῦ ὑπὲρ τὸν κόρον τῶν τοιούτων ἅπτεσθαι, διὰ ταῦτα οὐ γενέσθαι ὗν. 1.3.8. τοιαῦτα μὲν περὶ τούτων ἔπαιζεν ἅμα σπουδάζων. ἀφροδισίων δὲ παρῄνει τῶν καλῶν ἰσχυρῶς ἀπέχεσθαι· οὐ γὰρ ἔφη ῥᾴδιον εἶναι τῶν τοιούτων ἁπτόμενον σωφρονεῖν. ἀλλὰ καὶ Κριτόβουλόν ποτε τὸν Κρίτωνος πυθόμενος ὅτι ἐφίλησε τὸν Ἀλκιβιάδου υἱὸν καλὸν ὄντα, παρόντος τοῦ Κριτοβούλου ἤρετο Ξενοφῶντα· 3.3.9. ἐκεῖνο μὲν δήπου οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ πράγματι οἱ ἄνθρωποι τούτοις μάλιστα ἐθέλουσι πείθεσθαι οὓς ἂν ἡγῶνται βελτίστους εἶναι. καὶ γὰρ ἐν νόσῳ, ὃν ἂν ἡγῶνται ἰατρικώτατον εἶναι, τούτῳ μάλιστα πείθονται, καὶ ἐν πλοίῳ οἱ πλέοντες, ὃν ἂν κυβερνητικώτατον, καὶ ἐν γεωργίᾳ, ὃν ἂν γεωργικώτατον. καὶ μάλα, ἔφη. οὐκοῦν εἰκός, ἔφη, καὶ ἐν ἱππικῇ, ὃς ἂν μάλιστα εἰδὼς φαίνηται ἃ δεῖ ποιεῖν, τούτῳ μάλιστα ἐθέλειν τοὺς ἄλλους πείθεσθαι. 3.3.10. ἐὰν οὖν, ἔφη, ἐγώ, ὦ Σώκρατες, βέλτιστος ὢν αὐτῶν δῆλος ὦ, ἀρκέσει μοι τοῦτο εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἐμοί; ἐάν γε πρὸς τούτῳ, ἔφη, διδάξῃς αὐτοὺς ὡς τὸ πείθεσθαί σοι κάλλιόν τε καὶ σωτηριώτερον αὐτοῖς ἔσται. πῶς οὖν, ἔφη, τοῦτο διδάξω; πολὺ νὴ Δίʼ, ἔφη, ῥᾷον ἢ εἴ σοι δέοι διδάσκειν ὡς τὰ κακὰ τῶν ἀγαθῶν ἀμείνω καὶ λυσιτελέστερά ἐστι. 3.3.13. ἀληθῆ λέγεις, ἔφη. ἀλλὰ μὴν οὔτε εὐφωνίᾳ τοσοῦτον διαφέρουσιν Ἀθηναῖοι τῶν ἄλλων οὔτε σωμάτων μεγέθει καὶ ῥώμῃ, ὅσον φιλοτιμίᾳ, ἥπερ μάλιστα παροξύνει πρὸς τὰ καλὰ καὶ ἔντιμα. ἀληθές, ἔφη, καὶ τοῦτο. 3.3.14. οὐκοῦν οἴει, ἔφη, καὶ τοῦ ἱππικοῦ τοῦ ἐνθάδε εἴ τις ἐπιμεληθείη, ὡς πολὺ ἂν καὶ τούτῳ διενέγκοιεν τῶν ἄλλων ὅπλων τε καὶ ἵππων παρασκευῇ καὶ εὐταξίᾳ καὶ τῷ ἑτοίμως κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους, εἰ νομίσειαν ταῦτα ποιοῦντες ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι; 3.5.7. ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Περικλῆς, εἴ γε νῦν μάλιστα πείθοιντο, ὥρα ἂν εἴη λέγειν, πῶς ἂν αὐτοὺς προτρεψαίμεθα πάλιν ἀνερασθῆναι τῆς ἀρχαίας ἀρετῆς τε καὶ εὐκλείας καὶ εὐδαιμονίας. 3.5.8. οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ μὲν ἐβουλόμεθα χρημάτων αὐτοὺς ὧν οἱ ἄλλοι εἶχον ἀντιποιεῖσθαι, ἀποδεικνύντες αὐτοῖς ταῦτα πατρῷά τε ὄντα καὶ προσήκοντα μάλιστʼ ἂν οὕτως αὐτοὺς ἐξωρμῶμεν ἀντέχεσθαι τούτων· ἐπεὶ δὲ τοῦ μετʼ ἀρετῆς πρωτεύειν αὐτοὺς ἐπιμελεῖσθαι βουλόμεθα, τοῦτʼ αὖ δεικτέον ἐκ παλαιοῦ μάλιστα προσῆκον αὐτοῖς, καὶ ὡς τούτου ἐπιμελόμενοι πάντων ἂν εἶεν κράτιστοι. 3.5.9. πῶς οὖν ἂν τοῦτο διδάσκοιμεν; οἶμαι μέν, εἰ τούς γε παλαιτάτους ὧν ἀκούομεν προγόνους αὐτῶν ἀναμιμνῄσκοιμεν αὐτοὺς ἀκηκοότας ἀρίστους γεγονέναι. 3.5.10. ἆρα λέγεις τὴν τῶν θεῶν κρίσιν, ἣν οἱ περὶ Κέκροπα διʼ ἀρετὴν ἔκριναν; λέγω γάρ, καὶ τὴν Ἐρεχθέως γε τροφὴν καὶ γένεσιν, καὶ τὸν πόλεμον τὸν ἐπʼ ἐκείνου γενόμενον πρὸς τοὺς ἐκ τῆς ἐχομένης ἠπείρου πάσης, καὶ τὸν ἐφʼ Ἡρακλειδῶν πρὸς τοὺς ἐν Πελοποννήσῳ, καὶ πάντας τοὺς ἐπὶ Θησέως πολεμηθέντας, ἐν οἷς πᾶσιν ἐκεῖνοι δῆλοι γεγόνασι τῶν καθʼ ἑαυτοὺς ἀνθρώπων ἀριστεύσαντες· 3.5.11. εἰ δὲ βούλει, ἃ ὕστερον οἱ ἐκείνων μὲν ἀπόγονοι, οὐ πολὺ δὲ πρὸ ἡμῶν γεγονότες ἔπραξαν, τὰ μὲν αὐτοὶ καθʼ αὑτοὺς ἀγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς κυριεύοντας τῆς τε Ἀσίας πάσης καὶ τῆς Εὐρώπης μέχρι Μακεδονίας καὶ πλείστην τῶν προγεγονότων δύναμιν καὶ ἀφορμὴν κεκτημένους καὶ μέγιστα ἔργα κατειργασμένους, τὰ δὲ καὶ μετὰ Πελοποννησίων ἀριστεύοντες καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν· οἳ δὴ καὶ λέγονται πολὺ διενεγκεῖν τῶν καθʼ αὑτοὺς ἀνθρώπων. 3.5.12. λέγονται γάρ, ἔφη. τοιγαροῦν πολλῶν μὲν μεταναστάσεων ἐν τῇ Ἑλλάδι γεγονυιῶν διέμειναν ἐν τῇ ἑαυτῶν, πολλοὶ δὲ ὑπὲρ δικαίων ἀντιλέγοντες ἐπέτρεπον ἐκείνοις, πολλοὶ δὲ ὑπὸ κρειττόνων ὑβριζόμενοι κατέφευγον πρὸς ἐκείνους. 3.5.15. λέγεις, ἔφη, πόρρω που εἶναι τῇ πόλει τὴν καλοκαγαθίαν. πότε γὰρ οὕτως Ἀθηναῖοι ὥσπερ Λακεδαιμόνιοι ἢ πρεσβυτέρους αἰδέσονται, οἳ ἀπὸ τῶν πατέρων ἄρχονται καταφρονεῖν τῶν γεραιτέρων, ἢ σωμασκήσουσιν οὕτως, οἳ οὐ μόνον αὐτοὶ εὐεξίας ἀμελοῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιμελομένων καταγελῶσι; 3.5.16. πότε δὲ οὕτω πείσονται τοῖς ἄρχουσιν, οἳ καὶ ἀγάλλονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων; ἢ πότε οὕτως ὁμονοήσουσιν, οἵ γε ἀντὶ μὲν τοῦ συνεργεῖν ἑαυτοῖς τὰ συμφέροντα ἐπηρεάζουσιν ἀλλήλοις καὶ φθονοῦσιν ἑαυτοῖς μᾶλλον ἢ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ πάντων ἔν τε ταῖς ἰδίαις συνόδοις καὶ ταῖς κοιναῖς διαφέρονται καὶ πλείστας δίκας ἀλλήλοις δικάζονται καὶ προαιροῦνται μᾶλλον οὕτω κερδαίνειν ἀπʼ ἀλλήλων ἢ συνωφελοῦντες αὑτούς, τοῖς δὲ κοινοῖς ὥσπερ ἀλλοτρίοις χρώμενοι περὶ τούτων αὖ μάχονται καὶ ταῖς εἰς τὰ τοιαῦτα δυνάμεσι μάλιστα χαίρουσιν; 3.5.19. τοῦτο γάρ τοι, ἔφη, καὶ θαυμαστόν ἐστι, τὸ τοὺς μὲν τοιούτους πειθαρχεῖν τοῖς ἐφεστῶσι, τοὺς δὲ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἱππέας, οἳ δοκοῦσι καλοκαγαθίᾳ προκεκρίσθαι τῶν πολιτῶν, ἀπειθεστάτους εἶναι πάντων. 3.5.21. καὶ μὴν ἔν γε τοῖς στρατιωτικοῖς, ἔφη, ἔνθα μάλιστα δεῖ σωφρονεῖν τε καὶ εὐτακτεῖν καὶ πειθαρχεῖν, οὐδενὶ τούτων προσέχουσιν. ἴσως γάρ, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐν τούτοις οἱ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν αὐτῶν. οὐχ ὁρᾷς ὅτι κιθαριστῶν μὲν καὶ χορευτῶν καὶ ὀρχηστῶν οὐδὲ εἷς ἐπιχειρεῖ ἄρχειν μὴ ἐπιστάμενος, οὐδὲ παλαιστῶν οὐδὲ παγκρατιαστῶν; ἀλλὰ πάντες οἱ τούτων ἄρχοντες ἔχουσι δεῖξαι ὁπόθεν ἔμαθον ταῦτα ἐφʼ οἷς ἐφεστᾶσι· τῶν δὲ στρατηγῶν οἱ πλεῖστοι αὐτοσχεδιάζουσιν. 3.5.22. οὐ μέντοι σέ γε τοιοῦτον ἐγὼ νομίζω εἶναι, ἀλλʼ οἶμαί σε οὐδὲν ἧττον ἔχειν εἰπεῖν ὁπότε στρατηγεῖν ἢ ὁπότε παλαίειν ἤρξω μανθάνειν. καὶ πολλὰ μὲν οἶμαί σε τῶν πατρῴων στρατηγημάτων παρειληφότα διασῴζειν, πολλὰ δὲ πανταχόθεν συνηχέναι, ὁπόθεν οἷόν τε ἦν μαθεῖν τι ὠφέλιμον εἰς στρατηγίαν. 3.5.23. οἶμαι δέ σε πολλὰ μεριμνᾶν, ὅπως μὴ λάθῃς σεαυτὸν ἀγνοῶν τι τῶν εἰς στρατηγίαν ὠφελίμων, καὶ ἐάν τι τοιοῦτον αἴσθῃ σεαυτὸν μὴ εἰδότα, ζητεῖν τοὺς ἐπισταμένους ταῦτα, οὔτε δώρων οὔτε χαρίτων φειδόμενον, ὅπως μάθῃς παρʼ αὐτῶν ἃ μὴ ἐπίστασαι καὶ συνεργοὺς ἀγαθοὺς ἔχῃς. 3.5.27. Ἀθηναίους δʼ οὐκ ἂν οἴει, ἔφη, μέχρι τῆς ἐλαφρᾶς ἡλικίας ὡπλισμένους κουφοτέροις ὅπλοις καὶ τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη κατέχοντας βλαβεροὺς μὲν τοῖς πολεμίοις εἶναι, μεγάλην δὲ προβολὴν τοῖς πολίταις τῆς χώρας κατεσκευάσθαι; καὶ ὁ Περικλῆς, πάντʼ οἶμαι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ ταῦτα χρήσιμα εἶναι. 3.5.28. εἰ τοίνυν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἀρέσκει σοι ταῦτα, ἐπιχείρει αὐτοῖς, ὦ ἄριστε· ὅ τι μὲν γὰρ ἂν τούτων καταπράξῃς, καὶ σοὶ καλὸν ἔσται καὶ τῇ πόλει ἀγαθόν, ἐὰν δέ τι αὐτῶν ἀδυνατῇς, οὔτε τὴν πόλιν βλάψεις οὔτε σαυτὸν καταισχυνεῖς. 3.6.14. ἀλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐδʼ ἂν τὸν ἑαυτοῦ ποτε οἶκον καλῶς τις οἰκήσειεν, εἰ μὴ πάντα μὲν εἴσεται ὧν προσδεῖται, πάντων δὲ ἐπιμελόμενος ἐκπληρώσει. ἀλλʼ ἐπεὶ ἡ μὲν πόλις ἐκ πλειόνων ἢ μυρίων οἰκιῶν συνέστηκε, χαλεπὸν δʼ ἐστὶν ἅμα τοσούτων οἴκων ἐπιμελεῖσθαι, πῶς οὐχ ἕνα τὸν τοῦ θείου πρῶτον ἐπειράθης αὐξῆσαι; δεῖται δέ. κἂν μὲν τοῦτον δύνῃ, καὶ πλείοσιν ἐπιχειρήσεις· ἕνα δὲ μὴ δυνάμενος ὠφελῆσαι πῶς ἂν πολλούς γε δυνηθείης; ὥσπερ, εἴ τις ἓν τάλαντον μὴ δύναιτο φέρειν, πῶς οὐ φανερὸν ὅτι πλείω γε φέρειν οὐδʼ ἐπιχειρητέον αὐτῷ; 3.12.5. οὔτοι χρή, ὅτι οὐκ ἀσκεῖ δημοσίᾳ ἡ πόλις τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, διὰ τοῦτο καὶ ἰδίᾳ ἀμελεῖν, ἀλλὰ μηδὲν ἧττον ἐπιμελεῖσθαι. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι οὐδὲ ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἀγῶνι οὐδὲ ἐν πράξει οὐδεμιᾷ μεῖον ἕξεις διὰ τὸ βέλτιον τὸ σῶμα παρεσκευάσθαι· πρὸς πάντα γὰρ ὅσα πράττουσιν ἄνθρωποι χρήσιμον τὸ σῶμά ἐστιν· ἐν πάσαις δὲ ταῖς τοῦ σώματος χρείαις πολὺ διαφέρει ὡς βέλτιστα τὸ σῶμα ἔχειν· 4.4.16. ἀλλὰ μὴν καὶ ὁμόνοιά γε μέγιστόν τε ἀγαθὸν δοκεῖ ταῖς πόλεσιν εἶναι καὶ πλειστάκις ἐν αὐταῖς αἵ τε γερουσίαι καὶ οἱ ἄριστοι ἄνδρες παρακελεύονται τοῖς πολίταις ὁμονοεῖν, καὶ πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὀμνύναι ὁμονοήσειν, καὶ πανταχοῦ ὀμνύουσι τὸν ὅρκον τοῦτον· οἶμαι δʼ ἐγὼ ταῦτα γίγνεσθαι οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίνωσιν οἱ πολῖται, οὐδʼ ὅπως τοὺς αὐτοὺς αὐλητὰς ἐπαινῶσιν, οὐδʼ ὅπως τοὺς αὐτοὺς ποιητὰς αἱρῶνται, οὐδʼ ἵνα τοῖς αὐτοῖς ἥδωνται, ἀλλʼ ἵνα τοῖς νόμοις πείθωνται. τούτοις γὰρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ἰσχυρόταταί τε καὶ εὐδαιμονέσταται γίγνονται· ἄνευ δὲ ὁμονοίας οὔτʼ ἂν πόλις εὖ πολιτευθείη οὔτʼ οἶκος καλῶς οἰκηθείη. 1.1.6. Another way he had of dealing with intimate friends was this: if there was no room for doubt, he advised them to act as they thought best; but if the consequences could not be foreseen, he sent them to the oracle to inquire whether the thing ought to be done. 1.1.7. Those who intended to control a house or a city, he said, needed the help of divination. For the craft of carpenter, smith, farmer or ruler, and the theory of such crafts, and arithmetic and economics and generalship might be learned and mastered by the application of human powers; 1.1.8. but the deepest secrets of these matters the gods reserved to themselves; they were dark to men. You may plant a field well; but you know not who shall gather the fruits: you may build a house well; but you know not who shall dwell in it: able to command, you cannot know whether it is profitable to command: versed in statecraft, you know not whether it is profitable to guide the state: though, for your delight, you marry a pretty woman, you cannot tell whether she will bring you sorrow: though you form a party among men mighty in the state, you know not whether they will cause you to be driven from the state. 1.1.9. If any man thinks that these matters are wholly within the grasp of the human mind and nothing in them is beyond our reason, that man, he said, is irrational. But it is no less irrational to seek the guidance of heaven in matters which men are permitted by the gods to decide for themselves by study: to ask, for instance, Is it better to get an experienced coachman to drive my carriage or a man without experience? Cyropaedia I. vi. 6. Is it better to get an experienced seaman to steer my ship or a man without experience? So too with what we may know by reckoning, measurement or weighing. To put such questions to the gods seemed to his mind profane. In short, what the gods have granted us to do by help of learning, we must learn; what is hidden from mortals we should try to find out from the gods by divination: for to him that is in their grace the gods grant a sign. 1.2.1. No less wonderful is it to me that some believed the charge brought against Socrates of corrupting the youth. In the first place, apart from what I have said, in control of his own passions and appetites he was the strictest of men; further, in endurance of cold and heat and every kind of toil he was most resolute; and besides, his needs were so schooled to moderation that having very little he was yet very content. 1.2.12. Among the associates of Socrates were Critias and Alcibiades; and none wrought so many evils to the state. For Critias in the days of the oligarchy bore the palm for greed and violence: Alcibiades, for his part, exceeded all in licentiousness and insolence under the democracy. 1.2.13. Now I have no intention of excusing the wrong these two men wrought the state; but I will explain how they came to be with Socrates . 1.2.14. Ambition was the very life-blood of both: no Athenian was ever like them. They were eager to get control of everything and to outstrip every rival in notoriety. They knew that Socrates was living on very little, and yet was wholly independent; that he was strictly moderate in all his pleasures; and that in argument he could do what he liked with any disputant. 1.2.15. Sharing this knowledge and the principles I have indicated, is it to be supposed that these two men wanted to adopt the simple life of Socrates , and with this object in view sought his society? Did they not rather think that by associating with him they would attain the utmost proficiency in speech and action? 1.2.16. For my part I believe that, had heaven granted them the choice between the life they saw Socrates leading and death, they would have chosen rather to die. Their conduct betrayed their purpose; for as soon as they thought themselves superior to their fellow-disciples they sprang away from Socrates and took to politics; it was for political ends that they had wanted Socrates . 1.2.19. But many self-styled lovers of wisdom may reply: A just man can never become unjust; a prudent man can never become wanton; in fact no one having learned any kind of knowledge can become ignorant of it. I do not hold with this view. Cyropaedia VII. v. 75. Against Antisthenes. I notice that as those who do not train the body cannot perform the functions proper to the body, so those who do not train the soul cannot perform the functions of the soul: for they cannot do what they ought to do nor avoid what they ought not to do. 1.2.20. For this cause fathers try to keep their sons, even if they are prudent lads, out of bad company: for the society of honest men is a training in virtue, but the society of the bad is virtue’s undoing. As one of the poets says: From the good shalt thou learn good things; but if thou minglest with the bad thou shalt lose even what thou hast of wisdom. Theognis And another says: Ah, but a good man is at one time noble, at another base. unknown 1.2.21. My testimony agrees with theirs; for I see that, just as poetry is forgotten unless it is often repeated, so instruction, when no longer heeded, fades from the mind. To forget good counsel is to forget the experiences that prompted the soul to desire prudence: and when those are forgotten, it is not surprising that prudence itself is forgotten. 1.2.22. I see also that men who take to drink or get involved in love intrigues lose the power of caring about right conduct and avoiding evil. For many who are careful with their money no sooner fall in love than they begin to waste it: and when they have spent it all, they no longer shrink from making more by methods which they formerly avoided because they thought them disgraceful. 1.2.23. How then can it be impossible for one who was prudent to lose his prudence, for one who was capable of just action to become incapable? To me indeed it seems that whatever is honourable, whatever is good in conduct is the result of training, and that this is especially true of prudence. For in the same body along with the soul are planted the pleasures which call to her: Abandon prudence, and make haste to gratify us and the body. 1.2.24. And indeed it was thus with Critias and Alcibiades. So long as they were with Socrates , they found in him an ally who gave them strength to conquer their evil passions. But when they parted from him, Critias fled to Thessaly , and got among men who put lawlessness before justice; while Alcibiades, on account of his beauty, was hunted by many great ladies, and because of his influence at Athens and among her allies he was spoilt by many powerful men: and as athletes who gain an easy victory in the games are apt to neglect their training, so the honour in which he was held, the cheap triumph he won with the people, led him to neglect himself. 1.2.25. Such was their fortune: and when to pride of birth, confidence in wealth, vainglory and much yielding to temptation were added corruption and long separation from Socrates , what wonder if they grew overbearing? 1.2.26. For their wrongdoing, then, is Socrates to be called to account by his accuser? And does he deserve no word of praise for having controlled them in the days of their youth, when they would naturally be most reckless and licentious? Other cases, at least, are not so judged. 1.2.27. For what teacher of flute, lyre, or anything else, after making his pupils proficient, is held to blame if they leave him for another master, and then turn out incompetent? What father, whose son bears a good character so long as he is with one master, but goes wrong after he has attached himself to another, throws the blame on the earlier teacher? Is it not true that the worse the boy turns out with the second, the higher is his father’s praise of the first? Nay, fathers themselves, living with their sons, are not held responsible for their boys’ wrongdoing if they are themselves prudent men. 1.2.28. This is the test which should have been applied to Socrates too. If there was anything base in his own life, he might fairly have been thought vicious. But, if his own conduct was always prudent, how can he be fairly held to blame for the evil that was not in him? 1.2.35. Since you are ignorant, Socrates , said Charicles in an angry tone, we put our order into language easier to understand. You may not hold any converse whatever with the young. Well then, said Socrates , that there may be no question raised about my obedience, please fix the age limit below which a man is to be accounted young. So long, replied Charicles, as he is not permitted to sit in the Council, because as yet he lacks wisdom. You shall not converse with anyone who is under thirty. 1.3.7. I believe, he said in jest, it was by providing a feast of such things that Circe made swine; and it was partly by the prompting of Hermes, In Odyssey , X. 281 f. partly through his own self-restraint and avoidance of excessive indulgence in such things, that Odysseus was not turned into a pig. 1.3.8. This was how he would talk on the subject, half joking, half in earnest. of sensual passion he would say: Avoid it resolutely: it is not easy to control yourself once you meddle with that sort of thing. Thus, on hearing that Critobulus had kissed Alcibiades’ pretty boy, he put this question to Xenophon before Critobulus: 3.3.9. Well, I suppose you know that under all conditions human beings are most willing to obey those whom they believe to be the best. Cyropaedia III. i. 20. Thus in sickness they most readily obey the doctor, on board ship the pilot, on a farm the farmer, whom they think to be most skilled in his business. Yes, certainly. Then it is likely that in horsemanship too, one who clearly knows best what ought to be done will most easily gain the obedience of the others. 3.3.10. If then, Socrates , I am plainly the best horseman among them, will that suffice to gain their obedience? Yes, if you also show them that it will be safer and more honourable for them to obey you. How, then, shall I show that? Well, it’s far easier than if you had to show them that bad is better than good and more profitable. 3.3.13. And yet the reason is that Athenians excel all others not so much in singing or in stature or in strength, as in love of honour, which is the strongest incentive to deeds of honour and renown. True again. 3.3.14. Then don’t you think that if one took the same pains with our cavalry, they too would greatly excel others in arms and horses and discipline and readiness to face the enemy, if they thought that they would win glory and honour by it? I expect so. 3.5.7. Well, exclaimed Pericles, if they are now in the mood for obedience, it seems time to say how we can revive in them a longing for the old virtue and fame and happiness. 3.5.8. If then, said Socrates, we wanted them to claim money that others held, the best way of egging them on to seize it would be to show them that it was their fathers’ money and belongs to them. As we want them to strive for pre-eminence in virtue, we must show that this belonged to them in old days, and that by striving for it they will surpass all other men. 3.5.9. How then can we teach this? I think by reminding them that their earliest ancestors of whom we have any account were, as they themselves have been told, the most valiant. 3.5.10. Do you refer to the judgment of the gods, i.e., between Poseidon and Athena for the possession of Attica . which Cecrops delivered in his court because of his virtue? Yes, and the care and birth of Erectheus, Iliad, II. 547. Ἐρεχθῇος μεγαλήτορος οὕ ποτ᾽ Ἀθήνη θρέψε Διὸς θυγάτηρ, τέκε δὲ ζείδωρος Ἄρουρα. and the war waged in his day with all the adjacent country, and the war between the sons of Heracles The Athenians claimed that it was through their assistance that the sons of Heracles gained the victory (Herodotus, ix. 27). and the Peloponnesians, and all the wars waged in the days of Theseus, Against the Amazons and Thracians. in all of which it is manifest that they were champions among the men of their time. 3.5.11. You may add the victories of their descendants, In the great Persian wars. who lived not long before our own day: some they gained unaided in their struggle with the lords of all Asia and of Europe as far as Macedonia , the owners of more power and wealth than the world had ever seen, who had wrought deeds that none had equalled; in others they were fellow-champions with the Peloponnesians both on land and sea. These men, like their fathers, are reported to have been far superior to all other men of their time. Yes, that is the report of them. 3.5.12. Therefore, though there have been many migrations in Greece , these continued to dwell in their own land: many referred to them their rival claims, many found a refuge with them from the brutality of the oppressor. 3.5.15. That means that it is a long march for our city to perfection. For when will Athenians show the Lacedaemonian reverence for age, seeing that they despise all their elders, beginning with their own fathers? When will they adopt the Lacedaemonian system of training, seeing that they not only neglect to make themselves fit, but mock at those who take the trouble to do so? 3.5.16. When will they reach that standard of obedience to their rulers, seeing that they make contempt of rulers a point of honour? Or when will they attain that harmony, seeing that, instead of working together for the general good, Cyropaedia VIII. i. 2. they are more envious and bitter against one another than against the rest of the world, are the most quarrelsome of men in public and private assemblies, most often go to law with one another, and would rather make profit of one another so than by mutual service, and while regarding public affairs as alien to themselves, yet fight over them too, and find their chief enjoyment in having the means to carry on such strife? 3.5.19. Ah yes, and strange indeed it is that such men submit themselves to their masters, and yet the infantry and cavalry, who are supposed to be the pick of the citizens for good character, are the most insubordinate. 3.5.21. But, you see, in the army, where good conduct, discipline, submission are most necessary, our people pay no attention to these things. This may be due to the incompetence of the officers. You must have noticed that no one attempts to exercise authority over our harpists, choristers and dancers, if he is incompetent, nor over wrestlers or wrestlers who also box? All who have authority over them can tell where they learned their business; but most of our generals are improvisors. 3.5.22. However, I don’t suppose you are one of this sort. I suppose you can say when you began to learn strategy as well as when you began wrestling. Many of the principles, I think, you have inherited from your father, and many others you have gathered from every source from which you could learn anything useful to a general. 3.5.23. I think, too, that you take much trouble that you may not unconsciously lack any knowledge useful to a general; and if you find that you don’t know anything, you seek out those who have the knowledge, grudging neither gifts nor thanks, that you may learn what you don’t know from them and may have the help of good coaching. 3.5.27. And don’t you think that active young Athenians, more lightly armed and occupying the mountains that protect our country, would prove a thorn in the side of the enemy and a strong bulwark of defence to our people? Socrates , replied Pericles, I think all these suggestions too have a practical value. 3.5.28. Then, since you like them, adopt them, my good fellow. Any part of them that you carry out will bring honour to you and good to the state; and should you fail in part, you will neither harm the state nor disgrace yourself. 3.6.14. But, you know, no one will ever manage even his own household successfully unless he knows all its needs and sees that they are all supplied. Seeing that our city contains more than ten thousand houses, and it is difficult to look after so many families at once, you must have tried to make a start by doing something for one, I mean your uncle’s? It needs it; and if you succeed with that one, you can set to work on a larger number. But if you can’t do anything for one, how are you going to succeed with many? If a man can’t carry one talent, it’s absurd for him to try to carry more than one, isn’t it? 3.12.5. I tell you, because military training is not publicly recognised by the state, you must not make that an excuse for being a whit less careful in attending to it yourself. For you may rest assured that there is no kind of struggle, apart from war, and no undertaking in which you will be worse off by keeping your body in better fettle. For in everything that men do the body is useful; and in all uses of the body it is of great importance to be in as high a state of physical efficiency as possible. 4.4.16. And again, agreement is deemed the greatest blessing for cities: their senates and their best men constantly exhort the citizens to agree, and everywhere in Greece there is a law that the citizens shall promise under oath to agree, and everywhere they take this oath. The object of this, in my opinion, is not that the citizens may vote for the same choirs, not that they may praise the same flute-players, not that they may select the same poets, not that they may like the same things, but that they may obey the laws. For those cities whose citizens abide by them prove strongest and enjoy most happiness; but without agreement no city can be made a good city, no house can be made a prosperous house.
6. Xenophon, Constitution of The Spartans, 2.12-2.14, 5.4-5.7 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), attributed to critias •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), in plato’s charmides •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), critias on sparta Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 249, 254
7. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 248
637e. σύμπαντα ὄντα ταῦτα γένη, ἢ καθάπερ ὑμεῖς· ὑμεῖς μὲν γάρ, ὅπερ λέγεις, τὸ παράπαν ἀπέχεσθε, Σκύθαι δὲ καὶ Θρᾷκες ἀκράτῳ παντάπασι χρώμενοι, γυναῖκές τε καὶ αὐτοί, καὶ κατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι, καλὸν καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν νενομίκασι. Πέρσαι δὲ σφόδρα μὲν χρῶνται καὶ ταῖς ἄλλαις τρυφαῖς ἃς ὑμεῖς ἀποβάλλετε, ἐν τάξει δὲ μᾶλλον τούτων. 637e. Iberians and Thracians, who are all warlike races, or as you Spartans do; for you, as you say, abstain from it altogether, whereas the Scythians and Thracians, both men and women, take their wine neat and let it pour down over their clothes, and regard this practice of theirs as a noble and splendid practice; and the Persians indulge greatly in these and other luxurious habits which you reject, albeit in a more orderly fashion than the others.
8. Plato, Laches, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 437
9. Isocrates, Orations, 3.36-3.44, 7.4, 7.7, 7.9-7.10, 7.12-7.14, 7.37, 7.39-7.46, 7.48, 7.55, 7.62-7.73, 9.31, 9.38, 9.57, 12.138, 12.140, 12.151, 15.109-15.111, 15.217, 15.286-15.290, 16.28, 18.46 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 41, 66, 67, 68, 69, 71, 143, 144
10. Plato, Crito, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 437
11. Democritus, Fragments, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 227
12. Plato, Charmides, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 254
155d. he gave me such a look with his eyes as passes description, and was just about to plunge into a question, and when all the people in the wrestling-school surged round about us on every side—then, ah then, my noble friend, I saw inside his cloak and caught fire, and could possess myself no longer; and I thought none was so wise in love-matters as Cydias, who in speaking of a beautiful boy recommends someone to beware of coming as a fawn before the lion, and being seized as his portion of flesh ; for I too felt
13. Euripides, Electra, 45-48, 50-53, 49 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
49. γάμους ἀδελφῆς δυστυχεῖς ἐσόψεται.
14. Euripides, Fragments, 105, 89, 967-969, 6 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
15. Euripides, Helen, 47 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
47. πάντων προκρίνας σωφρονέστατον βροτῶν,
16. Herodotus, Histories, 7.162, 7.228, 8.53.1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 22, 77, 91
7.162. “My Athenian friend,” Gelon answered, “it would seem that you have many who lead, but none who will follow. Since, then, you will waive no claim but must have the whole, it is high time that you hasten home and tell your Hellas that her year has lost its spring.” ,The significance of this statement was that Gelon's army was the most notable part of the Greek army, just as the spring is the best part of the year. He accordingly compared Hellas deprived of alliance with him to a year bereft of its spring. 7.228. There is an inscription written over these men, who were buried where they fell, and over those who died before the others went away, dismissed by Leonidas. It reads as follows: quote type="inscription" l met="dact" Here four thousand from the Peloponnese once fought three million. /l /quote ,That inscription is for them all, but the Spartans have their own: quote type="inscription" l met="dact" Foreigner, go tell the Spartans that we lie here obedient to their commands. /l /quote ,That one is to the Lacedaemonians, this one to the seer: quote type="inscription" l met="dact" This is a monument to the renowned Megistias, /l l Slain by the Medes who crossed the Spercheius river. /l l The seer knew well his coming doom, /l l But endured not to abandon the leaders of Sparta. /l /quote ,Except for the seer's inscription, the Amphictyons are the ones who honored them by erecting inscriptions and pillars. That of the seer Megistias was inscribed by Simonides son of Leoprepes because of his tie of guest-friendship with the man. 8.53.1. In time a way out of their difficulties was revealed to the barbarians, since according to the oracle all the mainland of Attica had to become subject to the Persians. In front of the acropolis, and behind the gates and the ascent, was a place where no one was on guard, since no one thought any man could go up that way. Here some men climbed up, near the sacred precinct of Cecrops' daughter Aglaurus, although the place was a sheer cliff.
17. Xenophon, The Education of Cyrus, 1.2.2-1.2.3, 1.2.6-1.2.15, 1.6.20-1.6.25, 2.1.22-2.1.24, 2.2.3, 7.2.7-7.2.8, 8.7.6 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 19, 20, 21, 22, 65, 71, 91
1.2.2. φύσιν μὲν δὴ τῆς μορφῆς καὶ τῆς ψυχῆς τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται· ἐπαιδεύθη γε μὴν ἐν Περσῶν νόμοις· οὗτοι δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ ἐπιμελούμενοι οὐκ ἔνθενπερ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσιν ἄρχονται. αἱ μὲν γὰρ πλεῖσται πόλεις ἀφεῖσαι παιδεύειν ὅπως τις ἐθέλει τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας, καὶ αὐτοὺς τοὺς πρεσβυτέρους ὅπως ἐθέλουσι διάγειν, ἔπειτα προστάττουσιν αὐτοῖς μὴ κλέπτειν μηδὲ ἁρπάζειν, μὴ βίᾳ εἰς οἰκίαν παριέναι, μὴ παίειν ὃν μὴ δίκαιον, μὴ μοιχεύειν, μὴ ἀπειθεῖν ἄρχοντι, καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα ὡσαύτως· ἢν δέ τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν. 1.2.3. οἱ δὲ Περσικοὶ νόμοι προλαβόντες ἐπιμέλονται ὅπως τὴν ἀρχὴν μὴ τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται οἷοι πονηροῦ τινος ἢ αἰσχροῦ ἔργου ἐφίεσθαι. ἐπιμέλονται δὲ ὧδε. ἔστιν αὐτοῖς ἐλευθέρα ἀγορὰ καλουμένη, ἔνθα τά τε βασίλεια καὶ τἆλλα ἀρχεῖα πεποίηται. ἐντεῦθεν τὰ μὲν ὤνια καὶ οἱ ἀγοραῖοι καὶ αἱ τούτων φωναὶ καὶ ἀπειροκαλίαι ἀπελήλανται εἰς ἄλλον τόπον, ὡς μὴ μιγνύηται ἡ τούτων τύρβη τῇ τῶν πεπαιδευμένων εὐκοσμίᾳ. 1.2.6. οἱ μὲν δὴ παῖδες εἰς τὰ διδασκαλεῖα φοιτῶντες διάγουσι μανθάνοντες δικαιοσύνην· καὶ λέγουσιν ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἔρχονται ὥσπερ παρʼ ἡμῖν ὅτι γράμματα μαθησόμενοι. οἱ δʼ ἄρχοντες αὐτῶν διατελοῦσι τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας δικάζοντες αὐτοῖς. γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας καὶ ἄλλων οἵων δὴ εἰκός. 1.2.7. οὓς δʼ ἂν γνῶσι τούτων τι ἀδικοῦντας, τιμωροῦνται. κολάζουσι δὲ καὶ ὃν ἂν ἀδίκως ἐγκαλοῦντα εὑρίσκωσι. δικάζουσι δὲ καὶ ἐγκλήματος οὗ ἕνεκα ἄνθρωποι μισοῦσι μὲν ἀλλήλους μάλιστα, δικάζονται δὲ ἥκιστα, ἀχαριστίας, καὶ ὃν ἂν γνῶσι δυνάμενον μὲν χάριν ἀποδιδόναι, μὴ ἀποδιδόντα δέ, κολάζουσι καὶ τοῦτον ἰσχυρῶς. οἴονται γὰρ τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν μάλιστα ἀμελῶς ἔχειν καὶ περὶ γονέας καὶ πατρίδα καὶ φίλους. ἕπεσθαι δὲ δοκεῖ μάλιστα τῇ ἀχαριστίᾳ ἡ ἀναισχυντία· καὶ γὰρ αὕτη μεγίστη δοκεῖ εἶναι ἐπὶ πάντα τὰ αἰσχρὰ ἡγεμών. 1.2.8. διδάσκουσι δὲ τοὺς παῖδας καὶ σωφροσύνην· μέγα δὲ συμβάλλεται εἰς τὸ μανθάνειν σωφρονεῖν αὐτοὺς ὅτι καὶ τοὺς πρεσβυτέρους ὁρῶσιν ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν σωφρόνως διάγοντας. διδάσκουσι δὲ αὐτοὺς καὶ πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους πειθομένους τοῖς ἄρχουσιν ἰσχυρῶς. διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκράτειαν γαστρὸς καὶ ποτοῦ· μέγα δὲ καὶ εἰς τοῦτο συμβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα πρὶν ἂν ἀφῶσιν οἱ ἄρχοντες, καὶ ὅτι οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱ παῖδες, ἀλλὰ παρὰ τῷ διδασκάλῳ, ὅταν οἱ ἄρχοντες σημήνωσι. φέρονται δὲ οἴκοθεν σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδαμον, πιεῖν δέ, ἤν τις διψῇ, κώθωνα, ὡς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀρύσασθαι. πρὸς δὲ τούτοις μανθάνουσι καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. μέχρι μὲν δὴ ἓξ ἢ ἑπτακαίδεκα ἐτῶν ἀπὸ γενεᾶς οἱ παῖδες ταῦτα πράττουσιν, ἐκ τούτου δὲ εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξέρχονται. 1.2.9. οὗτοι δʼ αὖ οἱ ἔφηβοι διάγουσιν ὧδε. δέκα ἔτη ἀφʼ οὗ ἂν ἐκ παίδων ἐξέλθωσι κοιμῶνται μὲν περὶ τὰ ἀρχεῖα, ὥσπερ προειρήκαμεν, καὶ φυλακῆς ἕνεκα τῆς πόλεως καὶ σωφροσύνης· δοκεῖ γὰρ αὕτη ἡ ἡλικία μάλιστα ἐπιμελείας δεῖσθαι· παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτοὺς τοῖς ἄρχουσι χρῆσθαι ἤν τι δέωνται ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ. καὶ ὅταν μὲν δέῃ, πάντες μένουσι περὶ τὰ ἀρχεῖα· ὅταν δὲ ἐξίῃ βασιλεὺς ἐπὶ θήραν, ἐξάγει τὴν ἡμίσειαν τῆς φυλακῆς· ποιεῖ δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ μηνός. ἔχειν δὲ δεῖ τοὺς ἐξιόντας τόξα καὶ παρὰ τὴν φαρέτραν ἐν κολεῷ κοπίδα ἢ σάγαριν, ἔτι δὲ γέρρον καὶ παλτὰ δύο, ὥστε τὸ μὲν ἀφεῖναι, τῷ δʼ, ἂν δέῃ, ἐκ χειρὸς χρῆσθαι. 1.2.10. διὰ τοῦτο δὲ δημοσίᾳ τοῦ θηρᾶν ἐπιμέλονται, καὶ βασιλεὺς ὥσπερ καὶ ἐν πολέμῳ ἡγεμών ἐστιν αὐτοῖς καὶ αὐτός τε θηρᾷ καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖται ὅπως ἂν θηρῶσιν, ὅτι ἀληθεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ μελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ γὰρ πρῲ ἀνίστασθαι ἐθίζει καὶ ψύχη καὶ θάλπη ἀνέχεσθαι, γυμνάζει δὲ καὶ ὁδοιπορίαις καὶ δρόμοις, ἀνάγκη δὲ καὶ τοξεῦσαι θηρίον καὶ ἀκοντίσαι ὅπου ἂν παραπίπτῃ. καὶ τὴν ψυχὴν δὲ πολλάκις ἀνάγκη θήγεσθαι ὅταν τι τῶν ἀλκίμων θηρίων ἀνθιστῆται· παίειν μὲν γὰρ δήπου δεῖ τὸ ὁμόσε γιγνόμενον, φυλάξασθαι δὲ τὸ ἐπιφερόμενον· ὥστε οὐ ῥᾴδιον εὑρεῖν τί ἐν τῇ θήρᾳ ἄπεστι τῶν ἐν πολέμῳ παρόντων. 1.2.11. ἐξέρχονται δὲ ἐπὶ τὴν θήραν ἄριστον ἔχοντες πλέον μέν, ὡς τὸ εἰκός, τῶν παίδων, τἆλλα δὲ ὅμοιον. καὶ θηρῶντες μὲν οὐκ ἂν ἀριστήσαιεν, ἢν δέ τι δεήσῃ ἢ θηρίου ἕνεκα ἐπικαταμεῖναι ἢ ἄλλως ἐθελήσωσι διατρῖψαι περὶ τὴν θήραν, τὸ οὖν ἄριστον τοῦτο δειπνήσαντες τὴν ὑστεραίαν αὖ θηρῶσι μέχρι δείπνου, καὶ μίαν ἄμφω τούτω τὼ ἡμέρα λογίζονται, ὅτι μιᾶς ἡμέρας σῖτον δαπανῶσι. τοῦτο δὲ ποιοῦσι τοῦ ἐθίζεσθαι ἕνεκα, ἵνʼ ἐάν τι καὶ ἐν πολέμῳ δεήσῃ, δύνωνται ταὐτὸ ποιεῖν. καὶ ὄψον δὲ τοῦτο ἔχουσιν οἱ τηλικοῦτοι ὅ τι ἂν θηράσωσιν· εἰ δὲ μή, τὸ κάρδαμον. εἰ δέ τις αὐτοὺς οἴεται ἢ ἐσθίειν ἀηδῶς, ὅταν κάρδαμον μόνον ἔχωσιν ἐπὶ τῷ σίτῳ, ἢ πίνειν ἀηδῶς, ὅταν ὕδωρ πίνωσιν, ἀναμνησθήτω πῶς μὲν ἡδὺ μᾶζα καὶ ἄρτος πεινῶντι φαγεῖν, πῶς δὲ ἡδὺ ὕδωρ πιεῖν διψῶντι. 1.2.12. αἱ δʼ αὖ μένουσαι φυλαὶ διατρίβουσι μελετῶσαι τά τε ἄλλα ἃ παῖδες ὄντες ἔμαθον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν, καὶ διαγωνιζόμενοι ταῦτα πρὸς ἀλλήλους διατελοῦσιν. εἰσὶ δὲ καὶ δημόσιοι τούτων ἀγῶνες καὶ ἆθλα προτίθεται· ἐν ᾗ δʼ ἂν τῶν φυλῶν πλεῖστοι ὦσι δαημονέστατοι καὶ ἀνδρικώτατοι καὶ εὐπιστότατοι, ἐπαινοῦσιν οἱ πολῖται καὶ τιμῶσιν οὐ μόνον τὸν νῦν ἄρχοντα αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὅστις αὐτοὺς παῖδας ὄντας ἐπαίδευσε. χρῶνται δὲ τοῖς μένουσι τῶν ἐφήβων αἱ ἀρχαί, ἤν τι ἢ φρουρῆσαι δεήσῃ ἢ κακούργους ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδραμεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος ἢ τάχους ἔργα ἐστί. ταῦτα μὲν δὴ οἱ ἔφηβοι πράττουσιν. ἐπειδὰν δὲ τὰ δέκα ἔτη διατελέσωσιν, ἐξέρχονται εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας. 1.2.13. ἀφʼ οὗ δʼ ἂν ἐξέλθωσι χρόνου οὗτοι αὖ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μὲν ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, ἤν τι δέῃ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων. ἢν δέ ποι δέῃ στρατεύεσθαι, τόξα μὲν οἱ οὕτω πεπαιδευμένοι οὐκέτι ἔχοντες οὐδὲ παλτὰ στρατεύονται, τὰ δὲ ἀγχέμαχα ὅπλα καλούμενα, θώρακά τε περὶ τοῖς στέρνοις καὶ γέρρον ἐν τῇ ἀριστερᾷ, οἷόνπερ γράφονται οἱ Πέρσαι ἔχοντες, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ μάχαιραν ἢ κοπίδα. καὶ αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι ἐκ τούτων καθίστανται πλὴν οἱ τῶν παίδων διδάσκαλοι. ἐπειδὰν δὲ τὰ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη διατελέσωσιν, εἴησαν μὲν ἂν οὗτοι πλέον τι γεγονότες ἢ τὰ πεντήκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς· ἐξέρχονται δὲ τηνικαῦτα εἰς τοὺς γεραιτέρους ὄντας τε καὶ καλουμένους. 1.2.14. οἱ δʼ αὖ γεραίτεροι οὗτοι στρατεύονται μὲν οὐκέτι ἔξω τῆς ἑαυτῶν, οἴκοι δὲ μένοντες δικάζουσι τά τε κοινὰ καὶ τὰ ἴδια πάντα. καὶ θανάτου δὲ οὗτοι κρίνουσι, καὶ τὰς ἀρχὰς οὗτοι πάσας αἱροῦνται· καὶ ἤν τις ἢ ἐν ἐφήβοις ἢ ἐν τελείοις ἀνδράσιν ἐλλίπῃ τι τῶν νομίμων, φαίνουσι μὲν οἱ φύλαρχοι ἕκαστοι καὶ τῶν ἄλλων ὁ βουλόμενος, οἱ δὲ γεραίτεροι ἀκούσαντες ἐκκρίνουσιν· ὁ δὲ ἐκκριθεὶς ἄτιμος διατελεῖ τὸν λοιπὸν βίον. 1.2.15. ἵνα δὲ σαφέστερον δηλωθῇ πᾶσα ἡ Περσῶν πολιτεία, μικρὸν ἐπάνειμι· νῦν γὰρ ἐν βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείη διὰ τὰ προειρημένα. λέγονται μὲν γὰρ Πέρσαι ἀμφὶ τὰς δώδεκα μυριάδας εἶναι· τούτων δʼ οὐδεὶς ἀπελήλαται νόμῳ τιμῶν καὶ ἀρχῶν, ἀλλʼ ἔξεστι πᾶσι Πέρσαις πέμπειν τοὺς ἑαυτῶν παῖδας εἰς τὰ κοινὰ τῆς δικαιοσύνης διδασκαλεῖα. ἀλλʼ οἱ μὲν δυνάμενοι τρέφειν τοὺς παῖδας ἀργοῦντας πέμπουσιν, οἱ δὲ μὴ δυνάμενοι οὐ πέμπουσιν. οἳ δʼ ἂν παιδευθῶσι παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις, ἔξεστιν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἐφήβοις νεανισκεύεσθαι, τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευθεῖσιν οὕτως οὐκ ἔξεστιν. οἳ δʼ ἂν αὖ ἐν τοῖς ἐφήβοις διατελέσωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες, ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας συναλίζεσθαι καὶ ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν, οἳ δʼ ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς τελείους. οἳ δʼ ἂν αὖ ἐν τοῖς τελείοις διαγένωνται ἀνεπίληπτοι, οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται. οὕτω μὲν δὴ οἱ γεραίτεροι διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες καθίστανται· καὶ ἡ πολιτεία αὕτη, ᾗ οἴονται χρώμενοι βέλτιστοι ἂν εἶναι. 1.6.20. τό γε μὴν πειθομένους παρέχεσθαι τοὺς στρατιώτας, οὐκ ἀπείρως μοι δοκῶ αὐτοῦ ἔχειν, ὦ πάτερ· σύ τε γάρ με εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου ἐπαίδευες, σαυτῷ πείθεσθαι ἀναγκάζων· ἔπειτα τοῖς διδασκάλοις παρέδωκας, καὶ ἐκεῖνοι αὖ τὸ αὐτὸ τοῦτο ἔπραττον· ἐπεὶ δʼ ἐν τοῖς ἐφήβοις ἦμεν, ὁ ἄρχων τοῦ αὐτοῦ τούτου ἰσχυρῶς ἐπεμελεῖτο· καὶ οἱ νόμοι δέ μοι δοκοῦσιν οἱ πολλοὶ ταῦτα δύο μάλιστα διδάσκειν, ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. καὶ τοίνυν κατανοῶν περὶ τούτων ἐν πᾶσιν ὁρᾶν μοι δοκῶ τὸ προτρέπον πείθεσθαι μάλιστα ὂν τὸ τὸν πειθόμενον ἐπαινεῖν τε καὶ τιμᾶν, τὸν δὲ ἀπειθοῦντα ἀτιμάζειν τε καὶ κολάζειν. 1.6.21. καὶ ἐπὶ μέν γε τὸ ἀνάγκῃ ἕπεσθαι αὕτη, ὦ παῖ, ἡ ὁδός ἐστιν· ἐπὶ δὲ τὸ κρεῖττον τούτου πολύ, τὸ ἑκόντας πείθεσθαι, ἄλλη ἐστὶ συντομωτέρα. ὃν γὰρ ἂν ἡγήσωνται περὶ τοῦ συμφέροντος ἑαυτοῖς φρονιμώτερον ἑαυτῶν εἶναι, τούτῳ οἱ ἄνθρωποι ὑπερηδέως πείθονται. γνοίης δʼ ἂν ὅτι τοῦθʼ οὕτως ἔχει ἐν ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖς κάμνουσιν, ὡς προθύμως τοὺς ἐπιτάξοντας ὅ τι χρὴ ποιεῖν καλοῦσι· καὶ ἐν θαλάττῃ δὲ ὡς προθύμως τοῖς κυβερνήταις οἱ συμπλέοντες πείθονται· καὶ οὕς γʼ ἂν νομίσωσί τινες βέλτιον αὑτῶν ὁδοὺς εἰδέναι, ὡς ἰσχυρῶς τούτων οὐδʼ ἀπολείπεσθαι θέλουσιν. ὅταν δὲ οἴωνται πειθόμενοι κακόν τι λήψεσθαι, οὔτε ζημίαις πάνυ τι θέλουσιν εἴκειν οὔτε δώροις ἐπαίρεσθαι. οὐδὲ γὰρ δῶρα ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κακῷ ἑκὼν οὐδεὶς λαμβάνει. 1.6.22. λέγεις σύ, ὦ πάτερ, εἰς τὸ πειθομένους ἔχειν οὐδὲν εἶναι ἀνυσιμώτερον τοῦ φρονιμώτερον δοκεῖν εἶναι τῶν ἀρχομένων. λέγω γὰρ οὖν, ἔφη. καὶ πῶς δή τις ἄν, ὦ πάτερ, τοιαύτην δόξαν τάχιστα περὶ αὑτοῦ παρασχέσθαι δύναιτο; οὐκ ἔστιν ἔφη, ὦ παῖ, συντομωτέρα ὁδὸς ἐπὶ τό, περὶ ὧν βούλει, δοκεῖν φρόνιμος εἶναι ἢ τὸ γενέσθαι περὶ τούτων φρόνιμον. καθʼ ἓν δʼ ἕκαστον σκοπῶν γνώσῃ ὅτι ἐγὼ ἀληθῆ λέγω. ἢν γὰρ βούλῃ μὴ ὢν ἀγαθὸς γεωργὸς δοκεῖν εἶναι ἀγαθός, ἢ ἱππεὺς ἢ ἰατρὸς ἢ αὐλητὴς ἢ ἄλλʼ ὁτιοῦν, ἐννόει πόσα σε δέοι ἂν μηχανᾶσθαι τοῦ δοκεῖν ἕνεκα. καὶ εἰ δὴ πείσαις ἐπαινεῖν τέ σε πολλούς, ὅπως δόξαν λάβοις, καὶ κατασκευὰς καλὰς ἐφʼ ἑκάστῳ αὐτῶν κτήσαιο, ἄρτι τε ἐξηπατηκὼς εἴης ἂν καὶ ὀλίγῳ ὕστερον, ὅπου πεῖραν δοίης, ἐξεληλεγμένος ἂν προσέτι καὶ ἀλαζὼν φαίνοιο. 1.6.23. φρόνιμος δὲ περὶ τοῦ συνοίσειν μέλλοντος πῶς ἄν τις τῷ ὄντι γένοιτο; δῆλον, ἔφη, ὦ παῖ, ὅτι ὅσα μὲν ἔστι μαθόντα εἰδέναι, μαθὼν ἄν, ὥσπερ τὰ τακτικὰ ἔμαθες· ὅσα δὲ ἀνθρώποις οὔτε μαθητὰ οὔτε προορατὰ ἀνθρωπίνῃ προνοίᾳ, διὰ μαντικῆς ἂν παρὰ θεῶν πυνθανόμενος φρονιμώτερος ἄλλων εἴης· ὅ τι δὲ γνοίης βέλτιον ὂν πραχθῆναι, ἐπιμελόμενος ἂν τούτου ὡς ἂν πραχθείη. καὶ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι οὗ ἂν δέῃ φρονιμωτέρου ἀνδρὸς ἢ τὸ ἀμελεῖν. 1.6.24. ἀλλὰ μέντοι ἐπὶ τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ὅπερ ἔμοιγε ἐν τοῖς μεγίστοις δοκεῖ εἶναι, δῆλον ὅτι ἡ αὐτὴ ὁδὸς ἥπερ εἴ τις ὑπὸ τῶν φίλων στέργεσθαι ἐπιθυμοίη· εὖ γὰρ οἶμαι δεῖν ποιοῦντα φανερὸν εἶναι. ἀλλὰ τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ παῖ, χαλεπὸν τὸ ἀεὶ δύνασθαι εὖ ποιεῖν οὓς ἄν τις ἐθέλῃ· τὸ δὲ συνηδόμενόν τε φαίνεσθαι, ἤν τι ἀγαθὸν αὐτοῖς συμβαίνῃ, καὶ συναχθόμενον, ἤν τι κακόν, καὶ συνεπικουρεῖν προθυμούμενον ταῖς ἀπορίαις αὐτῶν, καὶ φοβούμενον μή τι σφαλῶσι, καὶ προνοεῖν πειρώμενον ὡς μὴ σφάλλωνται, ταῦτά πως δεῖ μᾶλλον συμπαρομαρτεῖν. 1.6.25. καὶ ἐπὶ τῶν πράξεων δέ, ἢν μὲν ἐν θέρει ὦσι, τὸν ἄρχοντα δεῖ τοῦ ἡλίου πλεονεκτοῦντα φανερὸν εἶναι· ἢν δὲ ἐν χειμῶνι, τοῦ ψύχους· ἢν δὲ διὰ μόχθων, τῶν πόνων· πάντα γὰρ ταῦτα εἰς τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων συλλαμβάνει. λέγεις σύ, ἔφη, ὦ πάτερ, ὡς καὶ καρτερώτερον δεῖ πρὸς πάντα τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων εἶναι. λέγω γὰρ οὖν, ἔφη. θάρρει μέντοι τοῦτο, ὦ παῖ· εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι τῶν ὁμοίων σωμάτων οἱ αὐτοὶ πόνοι οὐχ ὁμοίως ἅπτονται ἄρχοντός τε ἀνδρὸς καὶ ἰδιώτου, ἀλλʼ ἐπικουφίζει τι ἡ τιμὴ τοὺς πόνους τῷ ἄρχοντι καὶ αὐτὸ τὸ εἰδέναι ὅτι οὐ λανθάνει ὅ τι ἂν ποιῇ. 2.1.22. ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἐννοήσας ὅτι περὶ ὁπόσων ἂν ἐγγένωνται ἀνθρώποις φιλονικίαι, πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσι ταῦτʼ ἀσκεῖν, ἀγῶνάς τε αὐτοῖς προεῖπεν ἁπάντων ὁπόσα ἐγίγνωσκεν ἀσκεῖσθαι ἀγαθὸν εἶναι ὑπὸ στρατιωτῶν καὶ προεῖπε τάδε, ἰδιώτῃ μὲν ἑαυτὸν παρέχειν εὐπειθῆ τοῖς ἄρχουσι καὶ ἐθελόπονον καὶ φιλοκίνδυνον μετʼ εὐταξίας καὶ ἐπιστήμονα τῶν στρατιωτικῶν καὶ φιλόκαλον περὶ ὅπλα καὶ φιλότιμον ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις, πεμπαδάρχῳ δʼ αὐτὸν ὄντα οἷόνπερ τὸν ἀγαθὸν ἰδιώτην καὶ τὴν πεμπάδα εἰς τὸ δυνατὸν τοιαύτην παρέχειν, δεκαδάρχῳ δὲ τὴν δεκάδα ὡσαύτως, λοχαγῷ δὲ τὸν λόχον, καὶ ταξιάρχῳ ἀνεπίκλητον αὐτὸν ὄντα ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν ὑφʼ αὑτῷ ἀρχόντων ὅπως ἐκεῖνοι αὖ ὧν ἂν ἄρχωσι παρέξουσι τὰ δέοντα ποιοῦντας. 2.1.23. ἆθλα δὲ προύφηνε τοῖς μὲν ταξιάρχοις ὡς τοὺς κρατίστας δόξαντας τὰς τάξεις παρεσκευάσθαι χιλιάρχους ἔσεσθαι, τῶν δὲ λοχαγῶν οἳ κρατίστους δόξειαν τοὺς λόχους ἀποδεικνύναι, εἰς τὰς τῶν ταξιάρχων χώρας ἐπαναβήσεσθαι, τῶν δʼ αὖ δεκαδάρχων τοὺς κρατίστους εἰς τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστήσεσθαι, τῶν δʼ αὖ πεμπαδάρχων ὡσαύτως εἰς τὰς τῶν δεκαδάρχων, τῶν γε μὴν ἰδιωτῶν τοὺς κρατιστεύοντας εἰς τὰς τῶν πεμπαδάρχων. ὑπῆρχε δὲ πᾶσι τούτοις τοῖς ἄρχουσι πρῶτον μὲν θεραπεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἀρχομένων, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλαι τιμαὶ αἱ πρέπουσαι ἑκάστοις συμπαρείποντο. ἐπανετείνοντο δὲ καὶ μείζονες ἐλπίδες τοῖς ἀξίοις ἐπαίνου, εἴ τι ἐν τῷ ἐπιόντι χρόνῳ ἀγαθὸν μεῖζον φανοῖτο· 2.1.24. προεῖπε δὲ νικητήρια καὶ ὅλαις ταῖς τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις, καὶ ταῖς δεκάσιν ὡσαύτως καὶ ταῖς πεμπάσιν, αἳ ἂν φαίνωνται εὐπιστόταται τοῖς ἄρχουσιν οὖσαι καὶ προθυμότατα ἀσκοῦσαι τὰ προειρημένα. ἦν δὲ ταύταις τὰ νικητήρια οἷα δὴ εἰς πλῆθος πρέπει. ταῦτα μὲν δὴ προείρητό τε καὶ ἠσκεῖτο ἡ στρατιά. 2.2.3. ἀνακραγὼν οὖν τις τῶν κατὰ μέσον τὸν κύκλον κατακειμένων στρατιωτῶν, μὰ Δίʼ, ἔφη, τῶνδε μὲν οὐδὲν ἴσον ἐστίν, εἴγε ἀφʼ ἡμῶν γε τῶν ἐν μέσῳ οὐδεὶς οὐδέποτε ἄρξεται. καὶ ἐγὼ ἀκούσας ἠχθέσθην, εἴ τι μεῖον δοκοῖεν ἔχειν, καὶ ἐκάλεσα εὐθὺς αὐτὸν πρὸς ἐμέ. ὁ δὲ μάλα γε τοῦτο εὐτάκτως ὑπήκουσεν. ὡς δὲ τὰ περιφερόμενα ἧκε πρὸς ἡμᾶς, ἅτε οἶμαι ὑστάτους λαμβάνοντας, τὰ μικρότατα λελειμμένα ἦν. ἐνταῦθα δὴ ἐκεῖνος πάνυ ἀνιαθεὶς δῆλος ἦν καὶ εἶπε πρὸς αὑτόν· 7.2.7. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισάν τε καὶ ἱκέτευον παύσασθαι ὀργιζόμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα ἀποδώσειν ἔφασαν. ὁ δʼ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. ἀλλʼ εἴ με, ἔφη, βούλεσθε παύσασθαι ἀχθόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα ἐλάβετε τοῖς διαφυλάξασι τὴν ἄκραν. ἢν γὰρ αἴσθωνται οἱ ἄλλοι στρατιῶται ὅτι πλεονεκτοῦσιν οἱ εὔτακτοι γενόμενοι, πάντα μοι καλῶς ἕξει. 7.2.8. οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος· καὶ ἔλαβον οἱ πειθόμενοι πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. ὁ δὲ Κῦρος καταστρατοπεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ, ὅπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον εἶναι τῆς πόλεως, μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε καὶ ἀριστοποιεῖσθαι. 8.7.6. παῖδες ἐμοὶ καὶ πάντες οἱ παρόντες φίλοι, ἐμοὶ μὲν τοῦ βίου τὸ τέλος ἤδη πάρεστιν· ἐκ πολλῶν τοῦτο σαφῶς γιγνώσκω· ὑμᾶς δὲ χρή, ὅταν τελευτήσω, ὡς περὶ εὐδαίμονος ἐμοῦ καὶ λέγειν καὶ ποιεῖν πάντα. ἐγὼ γὰρ παῖς τε ὢν τὰ ἐν παισὶ νομιζόμενα καλὰ δοκῶ κεκαρπῶσθαι, ἐπεί τε ἥβησα, τὰ ἐν νεανίσκοις, τέλειός τε ἀνὴρ γενόμενος τὰ ἐν ἀνδράσι· σὺν τῷ χρόνῳ τε προϊόντι ἀεὶ συναυξανομένην ἐπιγιγνώσκειν ἐδόκουν καὶ τὴν ἐμὴν δύναμιν, ὥστε καὶ τοὐμὸν γῆρας οὐδεπώποτε ᾐσθόμην τῆς ἐμῆς νεότητος ἀσθενέστερον γιγνόμενον, καὶ οὔτʼ ἐπιχειρήσας οὔτʼ ἐπιθυμήσας οἶδα ὅτου ἠτύχησα. 1.2.2. Such then were the natural endowments, physical and spiritual, that he is reputed to have had; but he was educated in conformity with the laws of the Persians; and these laws appear in their care for the common weal not to start from the same point as they do in most states. For most states permit every one to train his own children just as he will, and the older people themselves to live as they please; and then they command them not to steal and not to rob, not to break into anybody’s house, not to strike a person whom they have no right to strike, not to commit adultery, not to disobey an officer, and so forth; and if a man transgress anyone one of these laws, they punish him. 1.2.3. They have their so-called Free Square, where the royal palace and other government buildings are located. The hucksters with their wares, their cries, and their vulgarities are excluded from this and relegated to another part of the city, in order that their tumult may not intrude upon the orderly life of the cultured. 1.2.6. The boys go to school and spend their time in Its method and curriculum: A. Boys learning justice; and they say that they go there for this purpose, just as in our country they say that they go to learn to read and write. And their officers spend the greater part of the day in deciding cases for them. For, as a matter of course, boys also prefer charges against one another, just as men do, of theft, robbery, assault, cheating, slander, and other things that naturally come up; and when they discover any one committing any of these crimes, they punish him, 1.2.7. 1.2.8. 1.2.9. Now the young men in their turn live as follows: B. Youths for ten years after they are promoted from the class of boys they pass the nights, as we said before, about the government buildings. This they do for the sake of guarding the city and of developing their powers of self-control; for this time of life, it seems, demands the most watchful care. And during the day, too, they put themselves at the disposal of the authorities, if they are needed for any service to the state. Whenever it is necessary, they all remain about the public buildings. But when the king goes out hunting, he takes out half the garrison; and this he does many times a month. Those who go must take bow and arrows and, in addition to the quiver, a sabre or bill The oriental bill was a tool or weapon with a curved blade, shorter than a sabre and corresponding very closely to the Spanish-American machete. in its scabbard; they carry along also a light shield and two spears, on to throw, the other to use in case of necessity in a hand-to-hand encounter. 1.2.10. 1.2.11. When they go out hunting they carry along a lunch, The Greeks ate but two meals a day: the first, ἄριστον , toward midday, the other, δεῖπνον , toward sun-down. more in quantity than that of the boys, as is proper, but in other respects the same; but they would never think of lunching while they are busy with the chase. If, however, for some reason it is necessary to stay longer on account of the game or if for some other reason they wish to continue longer on the chase, then they make their dinner of this luncheon and hunt again on the following day until dinner time; and these two days they count as one, because they consume but one day’s provisions. This they do to harden themselves, in order that, if ever it is necessary in war, they may be able to do the same. Those of this age have for relish the game that they kill; if they fail to kill any, then cresses. Now, if any one thinks that they do not enjoy eating, when they have only cresses with their bread, or that they do not enjoy drinking when they drink only water, let him remember how sweet barley bread and wheaten bread taste when one is hungry, and how sweet water is to drink when one is thirsty. 1.2.12. The divisions remaining at home, in their turn, pass their time shooting with the bow and hurling the spear and practising all the other arts that they learned when they were boys, and they continually engage in contests of this kind with one another. And there are also public contests of this sort, for which prizes are offered; and whatever division has the greatest number of the most expert, the most manly, and the best disciplined young men, the citizens praise and honour not only its present chief officer but also the one who trained them when they were boys. And of the youths who remain behind, the authorities employ any that they may need, whether for garrison duty or for arresting criminals or for hunting down robbers, or for any other service that demands strength or dispatch. Such, then, is the occupation of the youths. And when they have completed their ten years, they are promoted and enrolled in the class of the mature men. 1.2.13. And when they have completed the five-and-twenty years, they are, as one would expect, somewhat more than fifty years of age; and then they come out and take their places among those who really are, as they are called, the elders. 1.2.14. Now these elders, in their turn, no longer perform D. Elders military service outside their own country, but they remain at home and try all sorts of cases, both public and private. They try people indicted for capital offences also, and they elect all the officers. And if any one, either among the youths or among the mature men, fail in any one of the duties prescribed by law, the respective officers of that division, or any one else who will, may enter complaint, and the elders, when they have heard the case, expel the guilty party; and the one who has been expelled spends the rest of his life degraded and disfranchised. 1.2.15. Now, that the whole constitutional policy The constitutional policy of Persia of the Persians may be more clearly set forth, I will go back a little; for now, in the light of what has already been said, it can be given in a very few words. It is said that the Persians number about one hundred and twenty thousand men This number is meant to include the nobility only, the so-called peers ὁμότιμοι , and not the total population of Persia . ; and no one of these is by law excluded from holding offices and positions of honour, but all the Persians may send their children to the common schools of justice. Still, only those do send them who are in a position to maintain their children without work; and those who are not so situated do not. And only to such as are educated by the public Each class a prerequisite to the one above it teachers is it permitted to pass their young manhood in the class of the youths, while to those who have not completed this course of training it is not so permitted. And only to such among the youths as complete the course required by law is it permitted to join the class of mature men and to fill offices and places of distinction, while those who do not finish their course among the young men are not promoted to the class of the mature men. And again, those who finish their course among the mature men without blame become members of the class of elders. So, we see, the elders are made up to those who have enjoyed all honour and distinction. This is the policy by the observance of which they think that their citizens may become the best. 1.6.20. 1.6.21. This, my son, is the road to compulsory obedience, indeed, but there is another road, a short cut, to what is much better—namely, to willing obedience. For people are only too glad to obey the man who they believe takes wiser thought for their interests than they themselves do. And you might recognize that this is so in many instances but particularly in the case of the sick: how readily they call in those who are to prescribe what they must do; and at sea how cheerfully the passengers obey the captain; and how earnestly travellers desire not to get separated from those who they think are better acquainted with the road than they are. But when people think that they are going to get into trouble if they obey, they will neither yield very much for punishment nor will they be moved by gifts; for no one willingly accepts even a gift at the cost of trouble to himself. 1.6.22. You mean to say, father, that nothing is more effectual toward keeping one’s men obedient than to seem to be wiser than they? Yes said he, that is just what I mean. And how, pray, father, could one most quickly acquire such a reputation for oneself? There is no shorter road, my son, said he, than Be what you would seem to be really to be wise in those things in which you wish to seem to be wise; and when you examine concrete instances, you will realize that what I say is true. For example, if you wish to seem to be a good farmer when you are not, or a good rider, doctor, flute-player, or anything else that you are not, just think how many schemes you must invent to keep up your pretensions. And even if you should persuade any number of people to praise you, in order to give yourself a reputation, and if you should procure a fine outfit for each of your professions, you would soon be found to have practised deception; and not long after, when you were giving an exhibition of your skill, you would be shown up and convicted, too, as an impostor. 1.6.23. But how could one become really wise in foreseeing that which will prove to be useful? Obviously, my son, said he, by learning all that it is possible to acquire by learning, just as you learned tactics. But whatever it is not possible for man to learn, nor for human wisdom to foresee, that you may find out from the gods by the soothsayer’s art, and thus prove yourself wiser than others; and if you know anything that it would be best to have done, you would show yourself wiser than others if you should exert yourself to get that done; for it is a mark of greater wisdom in a man to strive to secure what is needful than to neglect it. 1.6.24. Yes; but as to the love of one’s subjects— The way to win affection and this, it seems to me at least, is one of the most important questions—the same course that you would take if you wished to gain the affection of your friends leads also to that; that is, I think, you must show yourself to be their benefactor. Yes, my son, said he; it is a difficult matter, however, always to be in a position to do good to whom you will; but to show that you rejoice with them if any good befall them, that you sympathize with them if any ill betide, that you are eager to help them in times of distress, that you are anxious that they be not crossed in any way, and that you try to prevent their being crossed; it is in these respects somehow that you ought rather to go hand in hand with them. 1.6.25. You mean to say, father, said he, that in everything the general must show more endurance than his men. Yes said he, that is just what I mean; however, never fear for that, my son; for bear in mind that the same toils do not affect the general and the private in the same way, though they have the same sort of bodies; but the honour of the general’s position and the very consciousness that nothing he does escapes notice lighten the burdens for him. 2.1.22. And as, in addition to this, he had further Competitive drill observed that people are much more willing to practise those things in which they have rivalry among themselves, he appointed contests for them in everything that he knew it was important for soldiers to practise. What he proposed was as follows: to the private soldier, that he show himself obedient to the officers, ready for hardship, eager for danger but subject to good discipline, familiar with the duties required of a soldier, neat in the care of his equipment, and ambitious about all such matters; to the corporal, that, besides being himself like the good private, he make his squad of five a model, as far as possible; to the sergeant, that he do likewise with his squad of ten, and the lieutet with his platoon The divisions of Cyrus’s army were as follows: 5 men to a corporal’s squad πεμπάς ); officer: corporal ( πεμπάδαρχος ); total men: 5. 2 corporals’ squads to a 1 sergeant’s squad δεκάς ; officer: sergeant δεκάδαρχος ; total men: 10. 5 sergeants’ squads to a platoon λόχος ; officer: lieutet λοχαγός ; total men: 50. 2 platoons to a company τάξις ; officer: captain ταξίαρχος ; total men: 100. 10 companies to a 1 regiment χιλιοστύς ; officer: colonel χιλίαρχος ; total men: 1,000. 10 regiments to a brigade μυριοστύς ; officer: general μυρίαρχος ); total men: 10,000. ; and to the captain, that he be unexceptionable himself and see to it that the officers under him get those whom they command to do their duty. 2.1.23. 2.1.24. Such, then, were the competitions appointed, and the army began to train for them. 2.2.3. 7.2.7. When they heard this, the Chaldaeans were afraid; they besought him to lay aside his wrath and promised to give up their plunder. But he said he did not want it. But said he, if you wish Good discipline rewarded me to forget my displeasure, surrender all that you have taken to those who have not relaxed their guard of the citadel. For if the rest of the soldiers find out that those who have been obedient to orders are better off than the rest, everything will be as I wish. 7.2.8. The Chaldaeans, accordingly, did as Cyrus bade; and the obedient received a large amount of spoil of every description. And Cyrus encamped his men in that part of the city where he deemed it most convenient, ordering them to stay in their quarters and take luncheon there. 8.7.6.
18. Xenophon, Hellenica, 2.3.34, 3.4.16, 4.2.5-4.2.7, 7.1.8 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), critias on sparta •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91; Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 251
19. Plato, Gorgias, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 165
519a. διʼ ἐκείνους τοὺς παλαιούς, οὐκ αἰσθάνονται. ἄνευ γὰρ σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης λιμένων καὶ νεωρίων καὶ τειχῶν καὶ φόρων καὶ τοιούτων φλυαριῶν ἐμπεπλήκασι τὴν πόλιν· ὅταν οὖν ἔλθῃ ἡ καταβολὴ αὕτη τῆς ἀσθενείας, τοὺς τότε παρόντας αἰτιάσονται συμβούλους, Θεμιστοκλέα δὲ καὶ Κίμωνα καὶ Περικλέα ἐγκωμιάσουσιν, τοὺς αἰτίους τῶν κακῶν· σοῦ δὲ ἴσως ἐπιλήψονται, ἐὰν μὴ εὐλαβῇ, καὶ τοῦ ἐμοῦ ἑταίρου Ἀλκιβιάδου, ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι 519a. For with no regard for temperance and justice they have stuffed the city with harbors and arsenals and walls and tribute and suchlike trash; and so whenever that access of debility comes they will lay the blame on the advisers who are with them at the time, and belaud Themistocles and Cimon and Pericles, who caused all the trouble; and belike they will lay hold of you, if you are not on your guard, and my good friend Alcibiades, when they are losing what they had originally
20. Xenophon, The Cavalry General, 6.1-6.5 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
21. Xenophon, Hiero, 9.5-9.6 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 71, 91
22. Plato, Symposium, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), attributed to critias •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), in plato’s charmides Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 254
219c. δαιμονίῳ ὡς ἀληθῶς καὶ θαυμαστῷ, κατεκείμην τὴν νύκτα ὅλην. καὶ οὐδὲ ταῦτα αὖ, ὦ Σώκρατες, ἐρεῖς ὅτι ψεύδομαι. ποιήσαντος δὲ δὴ ταῦτα ἐμοῦ οὗτος τοσοῦτον περιεγένετό τε καὶ κατεφρόνησεν καὶ κατεγέλασεν τῆς ἐμῆς ὥρας καὶ ὕβρισεν—καὶ περὶ ἐκεῖνό γε ᾤμην τὶ εἶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί· δικασταὶ γάρ ἐστε τῆς Σωκράτους ὑπερηφανίας—εὖ γὰρ ἴστε μὰ θεούς, μὰ θεάς, οὐδὲν περιττότερον καταδεδαρθηκὼς 219c. wound my arms about this truly spiritual and miraculous creature; and lay thus all the night long. Here too, Socrates, you are unable to give me the lie. When I had done all this, he showed such superiority and contempt, laughing my youthful charms to scorn, and flouting the very thing on which I prided myself, gentlemen of the jury—for you are here to try Socrates for his lofty disdain: you may be sure, by gods—and goddesses—that when I arose I had in no more particular sense slept a night
23. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 70
24. Plato, Statesman, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 65
25. Isaeus, Orations, 1.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 66
26. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.35, 3.65, 3.82.4, 3.82.8, 4.8.25, 5.66, 6.87, 7.14.2, 8.48, 8.53.3, 8.64.5, 8.84.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), critias on sparta •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), in antiphon Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 77, 82, 91; Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 165, 250, 251
3.82.4. καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν: τὸ δ’ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος. 3.82.8. πάντων δ’ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν: ἐκ δ’ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλήθους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ θεραπεύοντες ἆθλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσθαι ἐτόλμησάν τε τὰ δεινότατα ἐπεξῇσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους, οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει ξυμφόρου προτιθέντες, ἐς δὲ τὸ ἑκατέροις που αἰεὶ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες, καὶ ἢ μετὰ ψήφου ἀδίκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ κρατεῖν ἑτοῖμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονικίαν ἐκπιμπλάναι. ὥστε εὐσεβείᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρεπείᾳ δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, ἄμεινον ἤκουον. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ’ ἀμφοτέρων ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο ἢ φθόνῳ τοῦ περιεῖναι διεφθείροντο. 7.14.2. τούτων δὲ πάντων ἀπορώτατον τό τε μὴ οἷόν τε εἶναι ταῦτα ἐμοὶ κωλῦσαι τῷ στρατηγῷ ʽχαλεπαὶ γὰρ αἱ ὑμέτεραι φύσεις ἄρξαἰ καὶ ὅτι οὐδ’ ὁπόθεν ἐπιπληρωσόμεθα τὰς ναῦς ἔχομεν, ὃ τοῖς πολεμίοις πολλαχόθεν ὑπάρχει, ἀλλ’ ἀνάγκη ἀφ’ ὧν ἔχοντες ἤλθομεν τά τε ὄντα καὶ ἀπαναλισκόμενα γίγνεσθαι: αἱ γὰρ νῦν οὖσαι πόλεις ξύμμαχοι ἀδύνατοι Νάξος καὶ Κατάνη. 8.53.3. ὁπότε δὲ μὴ φαῖεν ἐρωτώμενοι, ἐνταῦθα δὴ σαφῶς ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ‘τοῦτο τοίνυν οὐκ ἔστιν ἡμῖν γενέσθαι, εἰ μὴ πολιτεύσομεν τε σωφρονέστερον καὶ ἐς ὀλίγους μᾶλλον τὰς ἀρχὰς ποιήσομεν, ἵνα πιστεύῃ ἡμῖν βασιλεύς, καὶ μὴ περὶ πολιτείας τὸ πλέον βουλεύσομεν ἐν τῷ παρόντι ἢ περὶ σωτηρίας ʽὕστερον γὰρ ἐξέσται ἡμῖν καὶ μεταθέσθαι, ἢν μή τι ἀρέσκᾐ, Ἀλκιβιάδην τε κατάξομεν, ὃς μόνος τῶν νῦν οἷός τε τοῦτο κατεργάσασθαι.’ 8.64.5. περὶ μὲν οὖν τὴν Θάσον τἀναντία τοῖς τὴν ὀλιγαρχίαν καθιστᾶσι τῶν Ἀθηναίων ἐγένετο, δοκεῖν δέ μοι καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς τῶν ὑπηκόων: σωφροσύνην γὰρ λαβοῦσαι αἱ πόλεις καὶ ἄδειαν τῶν πρασσομένων ἐχώρησαν ἐπὶ τὴν ἄντικρυς ἐλευθερίαν τῆς ἀπὸ τῶν Ἀθηναίων ὑπούλου εὐνομίας οὐ προτιμήσαντες. 8.84.2. τῶν γὰρ Συρακοσίων καὶ Θουρίων ὅσῳ μάλιστα καὶ ἐλεύθεροι ἦσαν τὸ πλῆθος οἱ ναῦται, τοσούτῳ καὶ θρασύτατα προσπεσόντες τὸν μισθὸν ἀπῄτουν. ὁ δὲ αὐθαδέστερόν τέ τι ἀπεκρίνατο καὶ ἠπείλησε καὶ τῷ γε Δωριεῖ ξυναγορεύοντι τοῖς ἑαυτοῦ ναύταις καὶ ἐπανήρατο τὴν βακτηρίαν. 3.82.4. Words had to change their ordinary meaning and to take that which was now given them. Reckless audacity came to be considered the courage of a loyal ally; prudent hesitation, specious cowardice; moderation was held to be a cloak for unmanliness; ability to see all sides of a question inaptness to act on any. Frantic violence, became the attribute of manliness; cautious plotting, a justifiable means of self-defence. 3.82.8. The cause of all these evils was the lust for power arising from greed and ambition; and from these passions proceeded the violence of parties once engaged in contention. The leaders in the cities, each provided with the fairest professions, on the one side with the cry of political equality of the people, on the other of a moderate aristocracy, sought prizes for themselves in those public interests which they pretended to cherish, and, recoiling from no means in their struggles for ascendancy, engaged in the direct excesses; in their acts of vengeance they went to even greater lengths, not stopping at what justice or the good of the state demanded, but making the party caprice of the moment their only standard, and invoking with equal readiness the condemnation of an unjust verdict or the authority of the strong arm to glut the animosities of the hour. Thus religion was in honor with neither party; but the use of fair phrases to arrive at guilty ends was in high reputation. Meanwhile the moderate part of the citizens perished between the two, either for not joining in the quarrel, or because envy would not suffer them to escape. 7.14.2. But by far my greatest trouble is, that holding the post which I do, I am prevented by the natural indocility of the Athenian seaman from putting a stop to these evils; and that meanwhile we have no source from which to recruit our crews, which the enemy can do from many quarters, but are compelled to depend both for supplying the crews in service and for making good our losses upon the men whom we brought with us. For our present confederates, Naxos and Catana , are incapable of supplying us. 8.53.3. Upon their replying that they had not, he then plainly said to them: ‘This we cannot have unless we have a more moderate form of government, and put the offices into fewer hands, and so gain the king's confidence, and forthwith restore Alcibiades, who is the only man living that can bring this about. The safety of the state, not the form of its government, is for the moment the most pressing question, as we can always change afterwards whatever we do not like.' 8.64.5. Things at Thasos thus turned out just the contrary to what the oligarchical conspirators at Athens expected; and the same in my opinion was the case in many of the other dependencies; as the cities no sooner got a moderate government and liberty of action, than they went on to absolute freedom without being at all seduced by the show of reform offered by the Athenians. 8.84.2. Most of the Syracusan and Thurian sailors were freemen, and these the freest crews in the armament were likewise the boldest in setting upon Astyochus and demanding their pay. The latter answered somewhat stiffly and threatened them, and when Dorieus spoke up for his own sailors even went so far as to lift his baton against him;
27. Xenophon, The Persian Expedition, 1.5.11-1.5.12, 2.3.11, 2.6.9-2.6.15, 3.1.38, 3.2.29-3.2.31, 5.8.13, 6.2.19 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
1.5.11. ἀμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν· ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα ἔλεγεν· ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. 1.5.12. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν· Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, ἀλλʼ ἔτι προσήλαυνε· τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ· καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἥμαρτεν· ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενομένης. 2.3.11. καὶ ἐνταῦθα ἦν Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ βακτηρίαν· καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων· ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. 2.6.9. τοῦτο δʼ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι· καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθʼ ὅτε. 2.6.10. καὶ γνώμῃ δʼ ἐκόλαζεν· ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. 2.6.11. ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ᾑροῦντο οἱ στρατιῶται· καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο· 2.6.12. ὅτε δʼ ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον· τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλʼ ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός· ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. 2.6.13. καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν· οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. 2.6.14. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας· τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους θαρραλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρʼ ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσθαι εὐτάκτους ἐποίει. 2.6.15. τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν· ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 3.1.38. καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεληθείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. 3.2.29. λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. ὁρᾶτε γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. 3.2.30. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν· 3.2.31. ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ἢν ψηφίσασθαι τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν· οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται· τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους ὄψονται ἀνθʼ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναι. 5.8.13. ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας ὅσοις σῴζεσθαι μὲν ἤρκει διʼ ὑμῶν ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων ὅπου δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς τάξεις προθέοντες ἁρπάζειν ἤθελον καὶ ὑμῶν πλεονεκτεῖν. εἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. 6.2.19. καὶ γὰρ ἠσθένει. Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θρᾴκης καὶ τῆς Ἡρακλεώτιδος καὶ διὰ μεσογείας ἐπορεύετο. 2.3.11. And here one could well observe how Clearchus commanded; he had his spear in his left hand and in his right a stick, and whenever he thought that anyone of the men assigned to this task was shirking, he would pick out the right man and deal him a blow, while at the same time he would get into the mud and lend a hand himself; the result was that everyone was ashamed not to match him in energy. 2.6.9. This result he accomplished by being severe; for he was gloomy in appearance and harsh in voice, and he used to punish severely, sometimes in anger, so that on occasion he would be sorry afterwards. 2.6.10. Yet he also punished on principle, for he believed there was no good in an army that went without punishment; in fact, he used to say, it was reported, that a soldier must fear his commander more than the enemy if he were to perform guard duty or keep his hands from friends or without making excuses advance against the enemy. 2.6.11. In the midst of dangers, therefore, the troops were ready to obey him implicitly and would choose no other to command them; for they said that at such times his gloominess appeared to be brightness, and his severity seemed to be resolution against the enemy, so that it appeared to betoken safety and to be no longer severity. 2.6.12. But when they had got past the danger and could go off to serve under another commander, many would desert him; for there was no attractiveness about him, but he was always severe and rough, so that the soldiers had the same feeling toward him that boys have toward a schoolmaster. 2.6.13. For this reason, also, he never had men following him out of friendship and good-will, but such as were under him because they had been put in his hands by a government or by their own need or were under the compulsion of any other necessity, yielded him implicit obedience. 2.6.14. And as soon as they began in his service to overcome the enemy, from that moment there were weighty reasons which made his soldiers efficient; for they had the feeling of confidence in the face of the enemy, and their fear of punishment at his hands kept them in a fine state of discipline. 2.6.15. Such he was as a commander, but being commanded by others was not especially to his liking, so people said. He was about fifty years old at the time of his death. 3.1.38. And now, firstly, I think you would do the army a great service if you should see to it that generals and captains are appointed as speedily as possible to take the places of those who are lost. For without leaders nothing fine or useful can be accomplished in any field, to put it broadly, and certainly not in warfare. For discipline, it seems, keeps men in safety, while the lack of it has brought many ere now to destruction. 3.2.29. It remains for me to mention the one matter which I believe is really of the greatest importance. You observe that our enemies did not muster up courage to begin hostilities against us until they had seized our generals; for they believed that so long as we had our commanders and were obedient to them, we were able to worst them in war, but when they had got possession of our commanders, they believed that the want of leadership and of discipline would be the ruin of us. 3.2.30. Therefore our present commanders must show themselves far more vigilant than their predecessors, and the men in the ranks must be far more orderly and more obedient to their commanders now than they used to be. 3.2.31. We must pass a vote that, in case anyone is disobedient, whoever of you may be at hand at the time shall join with the officer in punishing him; in this way the enemy will find themselves mightily deceived; for to-day they will behold, not one Clearchus, Clearchus was notoriously a stern disciplinarian; cp. Xen. Anab. 2.6.8 ff. but ten thousand, who will not suffer anybody to be a bad soldier. 6.2.19. Xenophon, finally, took ships, disembarked at the boundaries separating Thrace and the territory of Heracleia, and pursued his way through the back country.
28. Xenophon, Agesilaus, 1.25-1.27, 6.4.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
29. Plato, Meno, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 19
70a. ΜΕΝ. ἔχεις μοι εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἆρα διδακτὸν ἡ ἀρετή; ἢ οὐ διδακτὸν ἀλλʼ ἀσκητόν; ἢ οὔτε ἀσκητὸν οὔτε μαθητόν, ἀλλὰ φύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις ἢ ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ; ΣΩ. ὦ Μένων, πρὸ τοῦ μὲν Θετταλοὶ εὐδόκιμοι ἦσαν ἐν τοῖς Ἕλλησιν καὶ ἐθαυμάζοντο ἐφʼ ἱππικῇ τε καὶ πλούτῳ, 70a. Men. Can you tell me, Socrates, whether virtue can be taught, or is acquired by practice, not teaching? Or if neither by practice nor by learning, whether it comes to mankind by nature or in some other way? Soc. Meno, of old the Thessalians were famous and admired among the Greeks for their riding and
30. Plato, Phaedo, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), aristippus on Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 394
59c. ΦΑΙΔ. ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδης καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων . ΕΧ. τί δέ; Ἀρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο; ΦΑΙΔ. οὐ δῆτα: ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. ΕΧ. ἄλλος δέ τις παρῆν; ΦΑΙΔ. σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. ΕΧ. τί οὖν δή; τίνες φῂς ἦσαν οἱ λόγοι; ΦΑΙΔ. ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγήσασθαι. 59c. Echecrates. Were any foreigners there? Phaedo. Yes, Simmias of Thebes and Cebes and Phaedonides, and from Megara Euclides and Terpsion. Echecrates. What? Were Aristippus and Cleombrotus there? Phaedo. No. They were said to be in Aegina . Echecrates. Was anyone else there? Phaedo. I think these were about all. Echecrates. Well then, what was the conversation? Phaedo. I will try to tell you everything from the beginning. On the previous day
31. Aristotle, Eudemian Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 437
32. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 437
33. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
34. Demades, Fragments, 10, 9 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 46
35. Aristoxenus, Fragments, 35, 33 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 58
36. Aeschines, Letters, 1.25, 1.49, 2.151, 2.167, 2.176, 2.180, 3.26, 3.168-3.176 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 46, 65, 66, 67
37. Aristotle, Soul, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), in heraclitus Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 40
38. Duris of Samos, Fragments, None (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 184
39. Aristotle, Athenian Constitution, 42.2 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 82, 144
40. Philochorus, Fragments, 105 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 22
41. Aristotle, Prophesying By Dreams, 54.15-54.16 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 65
42. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 21, 77; Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 226
43. Polybius, Histories, 15.18.8 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 261
15.18.8. ὁμήρους δοῦναι πίστεως χάριν ἑκατὸν οὓς ἂν προγράψῃ τῶν νέων ὁ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων, μὴ νεωτέρους τετταρεσκαίδεκα ἐτῶν μηδὲ πρεσβυτέρους τριάκοντα. 15.18.8.  finally they were to give as surety a hundred hostages chosen by the Roman general from among their young men between the age of fourteen and thirty.
44. Cicero, Letters To His Friends, 4.5-4.6, 5.14-5.15 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 241
45. Cicero, Letters To Quintus, 26.3 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232
46. Cicero, Letters, None (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 241
47. Dionysius of Halycarnassus, Roman Antiquities, 2.24 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 82
2.24. 1.  Romulus also seems to have been the author of that good discipline in other matters by the observance of which the Romans have kept their commonwealth flourishing for many generations; for he established many good and useful laws, the greater part of them unwritten, but some committed to writing. There is no need for me to mention most of them, but I will give a short account of those which I have admired most of all and which I have regarded as suitable to illustrate the character of the rest of this man's legislation, showing how austere it was, how averse to vice, and how closely it resembled the life of the heroic age.,2.  However, I will first observe that all who have established constitutions, barbarian as well as Greek, seem to me to have recognized correctly the general principle that every State, since it consists of many families, is most likely to enjoy tranquillity when the lives of the individual citizens are untroubled, and to have a very tempestuous time when the private affairs of the citizens are in a bad way, and that every prudent statesman, whether he be a lawgiver or a king, ought to introduce such laws as will make the citizens just and temperate in their lives.,3.  Yet by what practices and by what laws this result may be accomplished they do not all seem to me to have understood equally well, but some of them seem to have gone widely and almost completely astray in the principal and fundamental parts of their legislation.,4.  For example, in the matter of marriage and commerce with women, from which the lawgiver ought to begin (even as Nature has begun thence to form our lives), some, taking their example from the beasts, have allowed men to have intercourse with women freely and promiscuously, thinking thus to free their lives from the frenzies of love, to save them from murderous jealousy, and to deliver them from many other evils which come upon both private houses and whole States through women.,5.  Others have banished this wanton and bestial intercourse from their States by joining a man to one woman; and yet for the preservation of the marriage ties and the chastity of women they have never attempted to make even the slightest regulation whatsoever, but have given up the idea as something impracticable. ,6.  Others have neither permitted sexual intercourse without marriage, like some barbarians, nor neglected the guarding of their women, like the Lacedaemonians, but have established many laws to keep them within bounds. And some have even appointed a magistrate to look after the good conduct of women; this provision, however, for their guarding was found insufficient and too weak to accomplish its purpose, being incapable of bringing the woman of unvirtuous nature to the necessity of a modest behaviour.
48. Nepos, Timoleon, 2.2-2.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 143, 144
49. Livy, Per., 112.4 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232
50. Livy, History, 1.16 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 229
51. Augustus, Res Gestae Divi Augusti, 1.3 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 31
52. Lucan, Pharsalia, 9.1010-9.1108 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232
53. Josephus Flavius, Against Apion, 2.5.59 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 31
54. Plutarch, Julius Caesar, 48 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232
55. Plutarch, Fragments, 42 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), aristippus on Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 395
56. Plutarch, Moralia, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 77
57. Plutarch, Pericles, 8.6, 28.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 77
8.6. ὁ δὲ Στησίμβροτός φησιν ὅτι τοὺς ἐν Σάμῳ τεθνηκότας ἐγκωμιάζων ἐπὶ τοῦ βήματος ἀθανάτους ἔλεγε γεγονέναι καθάπερ τοὺς θεούς· οὐ γὰρ ἐκείνους αὐτοὺς ὁρῶμεν, ἀλλὰ ταῖς τιμαῖς ἃς ἔχουσι, καὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἃ παρέχουσιν, ἀθανάτους εἶναι τεκμαιρόμεθα· ταῦτʼ οὖν ὑπάρχειν καὶ τοῖς ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀποθανοῦσιν. 28.3. Δοῦρις μὲν οὖν οὐδʼ ὅπου μηδὲν αὐτῷ πρόσεστιν ἴδιον πάθος εἰωθὼς κρατεῖν τὴν διήγησιν ἐπὶ τῆς ἀληθείας, μᾶλλον ἔοικεν ἐνταῦθα δεινῶσαι τὰς τῆς πατρίδος συμφορὰς ἐπὶ διαβολῇ τῶν Ἀθηναίων. ὁ δὲ Περικλῆς καταστρεψάμενος τὴν Σάμον ὡς ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Ἀθήνας, ταφάς τε τῶν ἀποθανόντων κατὰ τὸν πόλεμον ἐνδόξους ἐποίησε καὶ τὸν λόγον εἰπών, ὥσπερ ἔθος ἐστίν, ἐπὶ τῶν σημάτων ἐθαυμαστώθη. 8.6. Again, Stesimbrotus says that, in his funeral oration over those who had fallen in the Samian War, he declared that they had become immortal, like the gods; the gods themselves, he said, we cannot see, but from the honors which they receive, and the blessings which they bestow, we conclude that they are immortal. So it was, he said, with those who had given their lives for their country. 28.3. At all events, since it is not the wont of Duris, even in cases where he has no private and personal interest, to hold his narrative down to the fundamental truth, it is all the more likely that here, in this instance, he has given a dreadful portrayal of the calamities of his country, that he might calumniate the Athenians. When Pericles, after his subjection of Samos, had returned to Athens, he gave honorable burial to those who had fallen in the war, and for the oration which he made, according to the custom, over their tombs, he won the greatest admiration.
58. Plutarch, Pompey, 80 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232
59. Plutarch, Mark Antony, 78 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 242
60. Plutarch, Agesilaus, 1.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
1.2. διὸ καί φασιν ὑπὸ τοῦ Σιμωνίδου τὴν Σπάρτην προσηγορεῦσθαι δαμασίμβροτον, ὡς μάλιστα διὰ τῶν ἐθῶν τοὺς πολίτας τοῖς νόμοις πειθηνίους καὶ χειροήθεις ποιοῦσαν, ὥσπερ ἵππους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς δαμαζομένους, ταύτης ἀφίησιν ὁ νόμος τῆς ἀνάγκης τοὺς ἐπὶ βασιλείᾳ τρεφομένους παῖδας. 1.2.
61. Seneca The Younger, Dialogi, 3.11.5, 6.14.3, 6.15.3, 11.15.5, 11.17.2-11.17.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232, 234, 235, 238, 241, 242
62. Tacitus, Agricola, 2.1-2.3, 29.1, 42.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •moderatio, self-control •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170, 231, 232
63. Seneca The Younger, Letters, 63, 99 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 239, 241, 253
99. hoc hoc ministro noster utatur dolor.
64. Statius, Siluae, 2.1, 2.6, 3.3, 5.1, 5.3, 5.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 235
65. Suetonius, Augustus, 13.1-13.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 31
66. Suetonius, Caligula, 24.2-24.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 242
67. Suetonius, Iulius, 7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 8
68. Suetonius, Nero, 37 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170
69. Suetonius, Tiberius, 51, 23 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 239
70. Tacitus, Annals, 1.8, 2.28, 2.29, 2.69-3.19, 2.72, 2.73, 2.82, 2.83, 3.1, 3.1.4, 3.2.3, 3.2, 3.3.1, 3.5.2, 3.6, 3.15, 3.22.2, 4.8, 4.9, 4.12, 5.1, 5.2, 6.50, 11.24, 15.36, 15.48, 16.21.3-22.5, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28.1, 16.28.3, 16.28, 16.28.2, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170
16.27. At postera luce duae praetoriae cohortes armatae templum Genetricis Veneris insedere; aditum senatus globus togatorum obsederat non occultis gladiis, dispersique per fora ac basilicas cunei militares. inter quorum aspectus et minas ingressi curiam senatores, et oratio principis per quaestorem eius audita est: nemine nominatim compellato patres arguebat quod publica munia desererent eorumque exemplo equites Romani ad segnitiam verterentur: etenim quid mirum e longinquis provinciis haud veniri, cum plerique adepti consulatum et sacerdotia hortorum potius amoenitati inservirent. quod velut telum corripuere accusatores. 16.27.  On the following morning, however, two praetorian cohorts in full equipment occupied the temple of Venus Genetrix; a body of men wearing the toga, but with swords unconcealed, had beset the approach to the senate; and companies of soldiers were scattered through the fora and basilicae. Under their eyes and their menaces the senators entered their meeting-place, and listened to the emperor's speech, as read by his quaestor. Without mentioning any person by name, he taxed the Fathers with deserting the public service and setting the example of indolence to Roman knights. For what wonder that members failed to appear from distant provinces, when many who had attained the consulate and priesthoods preferred to spend their energies upon the embellishment of their pleasure-grounds? — It was a weapon for the accusers, and they grasped it.
71. Tacitus, Histories, 1.3, 4.5-4.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170, 238
4.5.  Since I have again had occasion to mention a man of whom I shall have cause to speak many times, I think that I ought to give a brief account of his life and interests, and of the vicissitudes of fortune that he experienced. Helvidius Priscus was born in the town of Cluviae [in the district of Caracina]. His father had been a centurion of the first rank. In his early youth Helvidius devoted his extraordinary talents to the higher studies, not as most youths do, in order to cloak a useless leisure with a pretentious name, but that he might enter public life better fortified against the chances of fortune. He followed those teachers of philosophy who count only those things "good" which are morally right and only those things "evil" which are base, and who reckon power, high birth, and everything else that is beyond the control of the will as neither good nor bad. After he had held only the quaestorship, he was selected by Paetus Thrasea to be his son-in‑law; from the character of his father-in‑law he derived above everything the spirit of freedom; as citizen, senator, husband, son-in‑law, and friend he showed himself equal to all of life's duties, despising riches, determined in the right, unmoved by fear. 4.6.  Some thought that he was rather too eager for fame, since the passion for glory is that from which even philosophers last divest themselves. Driven into exile by the ruin of his father, he returned under Galba and brought charges against Marcellus Eprius, who had informed against Thrasea. This attempt to avenge him, at once notable and just, divided the senators: for if Marcellus fell, it was the ruin of a host of the guilty. At first the struggle was threatening, as is proved by the elsewhere speeches on both sides; later, since Galba's attitude was uncertain, Priscus yielded to many appeals from his fellow senators and gave up the prosecution. This action called forth varied comments according to the nature of those who made them, some praising his moderation, others regretting his lack of firmness. However, at the meeting of the senate at which Vespasian was voted the imperial power, the senators decided to send a delegation to the emperor. This gave rise to a sharp difference between Helvidius and Eprius, for Helvidius demanded that the representatives be chosen by the magistrates under oath, Marcellus demanded a selection by lot, as the consul designate had proposed. 4.7.  The interest that Marcellus felt was prompted by his personal vanity and his fear that others might be chosen and so he might seem neglected. Gradually the disputants were swept on in their wrangling to make long and bitter speeches. Helvidius asked Marcellus why he was so afraid of the decision of the magistrates. "You have," he said, "wealth and eloquence in which you would be superior to many, if you were not burdened with men's memory of your crimes. The lot and urn do not judge character; voting and the judgment of the senate have been devised as means to penetrate into the life and reputation of the individual. It is for the interests of the state and it touches the honour to be done Vespasian to have the delegation that meets him made up of the men whom the senate considers freest from reproach, that they may fill the emperor's ears with honourable counsels. Vespasian was once the friend of Thrasea, Soranus, and Sentius. Even if it is not well to punish their accusers, we ought not to make a display of them. By its decision in this matter the senate will, in a way, suggest to the emperor whom to approve, whom to fear. For a good government there is no greater instrument at hand than the possession of good friends. You, Marcellus, must be satisfied with the fact that you induced Nero to put to death so many innocent men. Enjoy your rewards and immunity; leave Vespasian to better men." 4.8.  Marcellus replied that it was not his proposal, but that of the consul designate that was attacked; and it was a proposal that conformed to the ancient precedents, which prescribed that delegates should be chosen by lot, that there might be no room for self-seeking or for hate. Nothing had occurred to give reason for abandoning long-established customs or for turning the honour due an emperor into an insult to any man: they could all pay homage. What they must try to avoid was allowing the wilfulness of certain individuals to irritate the mind of the emperor, who was as yet unbiassed, being newly come to power and watchful of every look and every word. For his own part he remembered the time in which he was born, the form of government that their fathers and grandfathers had established; he admired the earlier period, but adapted himself to the present; he prayed for good emperors, but endured any sort. It was not by his speech any more than by the judgment of the senate that Thrasea had been brought to ruin; Nero's cruel nature found its delight in such shows of justice, and such a friendship caused him no less anxiety than exile in others. In short, let them set Helvidius on an equality with Cato and Brutus in firmness and courage: for himself, he was only one of a senate which accepted a common servitude. He would also advise Priscus not to exalt himself above an emperor, not to try to check by his precepts a man of ripe age as Vespasian was, a man who had gained the insignia of a triumph, and who had sons grown to man's estate. Just as the worst emperors wish for absolute tyrannical power, even the best desire some limit to the freedom of their subjects. These arguments, which were hurled back and forth with great vehemence, were received with different feelings. The party prevailed that favoured the selection of the envoys by lot, for even the ordinary senators were eager to preserve precedent, and all the most prominent also inclined to the same course, fearing to excite envy if they should be selected themselves.
72. Cassius Dio, Roman History, 42.8.1-42.8.3, 51.2, 55.2.1, 57.1.1-57.1.5, 57.18.6, 58.2, 62.15, 72.30.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •self-control, moderatio •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 31, 170, 229, 232, 234, 248, 249
42.8.1.  Now Caesar at the sight of Pompey's head wept and lamented bitterly, calling him countryman and son-in‑law, and enumerating all the kindnesses they had shown each other. As for the murderers, far from admitting that he owed them any reward, he actually heaped reproaches upon them; and he commanded that the head should be adorned, properly prepared, and buried. 42.8.2.  For this he received praise, but for his hypocrisy he incurred ridicule. He had, of course, from the outset been very eager for dominion; he had always hated Pompey as his antagonist and rival, and besides all his other measures against him 42.8.3.  he had brought on this war with no other purpose than to secure this rival's ruin and his own supremacy; he had but now been hurrying to Egypt with no other end in view than to overthrow him completely if he should still be alive; yet he feigned to mourn his loss and made a show of vexation over his murder.   51.2. 2.  and he also deposed from their thrones Philopator, the son of Tarcondimotus, Lycomedes, the king of a part of Cappadocian Pontus, and Alexander, the brother of Iamblichus. The last-named, because he had secured his realm as a reward for accusing Caesar, he led in his triumphal procession and afterwards put to death.,3.  He gave the kingdom of Lycomedes to one Medeius, because the latter had detached the Mysians in Asia from Antony before the naval battle and with them had waged war upon those who were on Antony's side. He gave the people of Cydonia and Lampe their liberty, because they had rendered have some assistance; and in the case of the Lampaeans he helped them to found anew their city, which had been destroyed.,4.  As for the senators and knights and the other leaders who had aided Antony in any way, he imposed fines upon many of them, slew many others, and some he actually spared. In this last class Sosius was a conspicuous example; for though he had often fought against Caesar and was now hiding in exile and was not found until later, nevertheless he was saved.,5.  Likewise one Marcus Scaurus, a half-brother of Sextus on his mother's side, had been condemned to death, but was later released for the sake of his mother Mucia. of those who were punished, the Aquilii Flori and Curio were most talked about, the latter because he was a son of that Curio who had once been of great assistance to the former Caesar,,6.  and the Flori because, when Octavius commanded that the one of them who should draw the lot should be slain, they both perished. They were father and son, and when the son, without waiting for the lot, voluntarily offered himself to the executioner, the father was exceedingly distressed and died upon his son's body by his own hand.  These men, then, fared in the manner described. The mass of Antony's soldiers was incorporated in Caesar's legions, and he later sent back to Italy the citizens of both forces who were over the military age, without giving them anything, and scattered the rest. 57.1.1.  Tiberius was a patrician of good education, but he had a most peculiar nature. He never let what he desired appear in his conversation, and what he said he wanted he usually did not desire at all. On the contrary, his words indicated the exact opposite of his real purpose; he denied all interest in what he longed for, and urged the claims of whatever he hated. He would exhibit anger over matters that were very far from arousing his wrath, and make a show of affability where he was most vexed. 57.1.2.  He would pretend to pity those whom he severely punished, and would retain a grudge against those whom he pardoned. Sometimes he would regard his bitterest foe as if he were his most intimate companion, and again he would treat his dearest friend like the veriest stranger. In short, he thought it bad policy for the sovereign to reveal his thoughts; this was often the cause, he said, of great failures, whereas by the opposite course far more and greater successes were attained. 57.1.3.  Now if he had merely followed this method quite consistently, it would have been easy for those who had once come to know him to be on their guard against him; for they would have taken everything by exact contraries, regarding his seeming indifference to anything as equivalent to his ardently desiring it, and his eagerness for anything as equivalent to his not caring for it. But, as it was, he became angry if anyone gave evidence of understanding him, and he put many to death for no other offence than that of having comprehended him. 57.1.4.  While it was a dangerous matter, then, to fail to understand him, — for people often came to grief by approving what he said instead of what he wished, — it was still more dangerous to understand him, since people were then suspected of discovering his practice and consequently of being displeased with it. 57.1.5.  Practically the only sort of man, therefore, that could maintain himself, — and such persons were very rare, — was one who neither misunderstood his nature nor exposed it to others; for under these conditions men were neither deceived by believing him nor hated for showing that they understood his motives. He certainly gave people a vast amount of trouble whether they opposed what he said or agreed with him; 57.18.6.  At the death of Germanicus Tiberius and Livia were thoroughly pleased, but everybody else was deeply grieved. He was a man of the most striking physical beauty and likewise of the noblest spirit, and was conspicuous alike for his culture and for his strength. Though the bravest of men against the foe, he showed himself most gentle with his countrymen; 58.2. 1.  At this time also Livia passed away at the age of eighty-six. Tiberius neither paid her any visits during her illness nor did he himself lay out her body; in fact, he made no arrangements at all in her honour except for the public funeral and images and some other matters of no importance. As for her being deified, he forbade that absolutely.,2.  The senate, however, did not content itself with voting merely the measures that he had commanded, but ordered mourning for her during the whole year on the part of the women, although it approved the course of Tiberius in not abandoning the conduct of the public business even at this time.,3.  They furthermore voted an arch in her honour — a distinction conferred upon no other woman — because she had saved the lives of not a few of them, had reared the children of many, and had helped many to pay their daughters' dowries, in consequence of all which some were calling her Mother of her Country. She was buried in the (Opens in another window)')" onMouseOut="nd();" mausoleum of Augustus.,3a. Among the many excellent utterances of hers that are reported are the following. Once, when some naked men met her and were to be put to death in consequence, she saved their lives by saying that to chaste women such men are no whit different from statues.,5.  When someone asked her how and by what course of action she had obtained such a commanding influence over Augustus, she answered that it was by being scrupulously chaste herself, doing gladly whatever pleased him, not meddling with any of his affairs, and, in particular, by pretending neither to hear or nor to notice the favourites of his passion.,6.  Such was the character of Livia. The arch voted to her, however, was not built, for the reason that Tiberius promised to construct it at his own expense; for, as he hesitated to annul the decree in so many words, he made it void in this way, by not allowing the work to be done at public expense nor yet attending to it himself.,7. Sejanus was rising to still greater heights. It was voted that his birthday should be publicly observed, and the multitude of statues that the senate and the equestrian order, the tribes and the foremost citizens set up, would have passed anyone's power to count.,8.  Separate envoys were sent to him and to Tiberius by the senate, by the knights, and also by the people, who selected theirs from the tribunes and from the plebeian aediles. For both of them alike they offered prayers and sacrifices and they took oaths by their Fortunes.   62.15. 7.  When many of those who had assembled at Antium perished, Nero made this an occasion for a festival.,1a. A certain Thrasea expressed the opinion that for a senator the extreme penalty should be exile.,1.  To such lengths did Nero's licence go that he actually drove chariots in public. And on one occasion after exhibiting a wild-beast hunt he immediately piped water into the theatre and produced a sea-fight; then he let the water out again and arranged a gladiatorial combat. Last of all, he flooded the place once more and gave a costly public banquet.,2.  Tigellinus had been appointed director of the banquet and everything had been provided on a lavish scale. The arrangements were made as follows. In the centre of the lake there had first been lowered the great wooden casks used for holding wine, and on top of these, planks had been fastened,,3.  while round about this platform taverns and booths had been erected. Thus Nero and Tigellinus and their fellow-banqueters occupied the centre, where they held their feast on purple rugs and soft cushions, while all the rest made merry in the taverns.,4.  They would also enter the brothels and without let or hindrance have intercourse with any of the women who were seated there, among whom were the most beautiful and distinguished in the city, both slaves and free, courtesans and virgins and married women; and these were not merely of the common people but also of the very noblest families, both girls and grown women.,5.  Every man had the privilege of enjoying whichever one he wished, as the women were not allowed to refuse anyone. Consequently, indiscriminate rabble as the throng was, they not only drank greedily but also wantoned riotously; and now a slave would debauch his mistress in the presence of his master, and now a gladiator would debauch a girl of noble family before the eyes of her father.,6.  The pushing and fighting and general uproar that took place, both on the part of those who were actually going in and on the part of those who were standing around outside, were disgraceful. Many men met their death in these encounters, and many women, too, some of the latter being suffocated and some being seized and carried off.
73. Pausanias, Description of Greece, 1.3.2-1.3.4, 1.8.2, 1.18.2-1.18.3, 1.26.2, 1.29.16, 7.10.5, 10.21.5-10.21.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 22, 46, 77, 143, 144
1.3.2. πλησίον δὲ τῆς στοᾶς Κόνων ἕστηκε καὶ Τιμόθεος υἱὸς Κόνωνος καὶ βασιλεὺς Κυπρίων Εὐαγόρας, ὃς καὶ τὰς τριήρεις τὰς Φοινίσσας ἔπραξε παρὰ βασιλέως Ἀρταξέρξου δοθῆναι Κόνωνι· ἔπραξε δὲ ὡς Ἀθηναῖος καὶ τὸ ἀνέκαθεν ἐκ Σαλαμῖνος, ἐπεὶ καὶ γενεαλογῶν ἐς προγόνους ἀνέβαινε Τεῦκρον καὶ Κινύρου θυγατέρα. ἐνταῦθα ἕστηκε Ζεὺς ὀνομαζόμενος Ἐλευθέριος καὶ βασιλεὺς Ἀδριανός, ἐς ἄλλους τε ὧν ἦρχεν εὐεργεσίας καὶ ἐς τὴν πόλιν μάλιστα ἀποδειξάμενος τὴν Ἀθηναίων. 1.3.3. στοὰ δὲ ὄπισθεν ᾠκοδόμηται γραφὰς ἔχουσα θεοὺς τοὺς δώδεκα καλουμένους· ἐπὶ δὲ τῷ τοίχῳ τῷ πέραν Θησεύς ἐστι γεγραμμένος καὶ Δημοκρατία τε καὶ Δῆμος. δηλοῖ δὲ ἡ γραφὴ Θησέα εἶναι τὸν καταστήσαντα Ἀθηναίοις ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι· κεχώρηκε δὲ φήμη καὶ ἄλλως ἐς τοὺς πολλούς, ὡς Θησεὺς παραδοίη τὰ πράγματα τῷ δήμῳ καὶ ὡς ἐξ ἐκείνου δημοκρατούμενοι διαμείναιεν, πρὶν ἢ Πεισίστρατος ἐτυράννησεν ἐπαναστάς. λέγεται μὲν δὴ καὶ ἄλλα οὐκ ἀληθῆ παρὰ τοῖς πολλοῖς οἷα ἱστορίας ἀνηκόοις οὖσι καὶ ὁπόσα ἤκουον εὐθὺς ἐκ παίδων ἔν τε χοροῖς καὶ τραγῳδίαις πιστὰ ἡγουμένοις, λέγεται δὲ καὶ ἐς τὸν Θησέα, ὃς αὐτός τε ἐβασίλευσε καὶ ὕστερον Μενεσθέως τελευτήσαντος καὶ ἐς τετάρτην οἱ Θησεῖδαι γενεὰν διέμειναν ἄρχοντες. εἰ δέ μοι γενεαλογεῖν ἤρεσκε, καὶ τοὺς ἀπὸ Μελάνθου βασιλεύσαντας ἐς Κλείδικον τὸν Αἰσιμίδου καὶ τούτους ἂν ἀπηριθμησάμην. 1.3.4. ἐνταῦθά ἐστι γεγραμμένον καὶ τὸ περὶ Μαντίνειαν Ἀθηναίων ἔργον, οἳ βοηθήσοντες Λακεδαιμονίοις ἐπέμφθησαν. συνέγραψαν δὲ ἄλλοι τε καὶ Ξενοφῶν τὸν πάντα πόλεμον, κατάληψίν τε τῆς Καδμείας καὶ τὸ πταῖσμα Λακεδαιμονίων τὸ ἐν Λεύκτροις καὶ ὡς ἐς Πελοπόννησον ἐσέβαλον Βοιωτοὶ καὶ τὴν συμμαχίαν Λακεδαιμονίοις τὴν παρʼ Ἀθηναίων ἐλθοῦσαν· ἐν δὲ τῇ γραφῇ τῶν ἱππέων ἐστὶ μάχη, ἐν ᾗ γνωριμώτατοι Γρύλος τε ὁ Ξενοφῶντος ἐν τοῖς Ἀθηναίοις καὶ κατὰ τὴν ἵππον τὴν Βοιωτίαν Ἐπαμινώνδας ὁ Θηβαῖος. ταύτας τὰς γραφὰς Εὐφράνωρ ἔγραψεν Ἀθηναίοις καὶ πλησίον ἐποίησεν ἐν τῷ ναῷ τὸν Ἀπόλλωνα Πατρῷον ἐπίκλησιν· πρὸ δὲ τοῦ νεὼ τὸν μὲν Λεωχάρης , ὃν δὲ καλοῦσιν Ἀλεξίκακον Κάλαμις ἐποίησε. τὸ δὲ ὄνομα τῷ θεῷ γενέσθαι λέγουσιν, ὅτι τὴν λοιμώδη σφίσι νόσον ὁμοῦ τῷ Πελοποννησίων πολέμῳ πιέζουσαν κατὰ μάντευμα ἔπαυσε ν ἐκ Δελφῶν. 1.8.2. μετὰ δὲ τὰς εἰκόνας τῶν ἐπωνύμων ἐστὶν ἀγάλματα θεῶν, Ἀμφιάραος καὶ Εἰρήνη φέρουσα Πλοῦτον παῖδα. ἐνταῦθα Λυκοῦργός τε κεῖται χαλκοῦς ὁ Λυκόφρονος καὶ Καλλίας, ὃς πρὸς Ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου τοῖς Ἕλλησιν, ὡς Ἀθηναίων οἱ πολλοὶ λέγουσιν, ἔπραξε τὴν εἰρήνην· ἔστι δὲ καὶ Δημοσθένης, ὃν ἐς Καλαυρείαν Ἀθηναῖοι τὴν πρὸ Τροιζῆνος νῆσον ἠνάγκασαν ἀποχωρῆσαι, δεξάμενοι δὲ ὕστερον διώκουσιν αὖθις μετὰ τὴν ἐν Λαμίᾳ πληγήν. 1.18.2. ὑπὲρ δὲ τῶν Διοσκούρων τὸ ἱερὸν Ἀγλαύρου τέμενός ἐστιν. Ἀγλαύρῳ δὲ καὶ ταῖς ἀδελφαῖς Ἕρσῃ καὶ Πανδρόσῳ δοῦναί φασιν Ἀθηνᾶν Ἐριχθόνιον καταθεῖσαν ἐς κιβωτόν, ἀπειποῦσαν ἐς τὴν παρακαταθήκην μὴ πολυπραγμονεῖν· Πάνδροσον μὲν δὴ λέγουσι πείθεσθαι, τὰς δὲ δύο—ἀνοῖξαι γὰρ σφᾶς τὴν κιβωτόν—μαίνεσθαί τε, ὡς εἶδον τὸν Ἐριχθόνιον, καὶ κατὰ τῆς ἀκροπόλεως, ἔνθα ἦν μάλιστα ἀπότομον, αὑτὰς ῥῖψαι. κατὰ τοῦτο ἐπαναβάντες Μῆδοι κατεφόνευσαν Ἀθηναίων τοὺς πλέον τι ἐς τὸν χρησμὸν ἢ Θεμιστοκλῆς εἰδέναι νομίζοντας καὶ τὴν ἀκρόπολιν ξύλοις καὶ σταυροῖς ἀποτειχίσαντας. 1.18.3. πλησίον δὲ πρυτανεῖόν ἐστιν, ἐν ᾧ νόμοι τε οἱ Σόλωνός εἰσι γεγραμμένοι καὶ θεῶν Εἰρήνης ἀγάλματα κεῖται καὶ Ἑστίας, ἀνδριάντες δὲ ἄλλοι τε καὶ Αὐτόλυκος ὁ παγκρατιαστής· τὰς γὰρ Μιλτιάδου καὶ Θεμιστοκλέους εἰκόνας ἐς Ῥωμαῖόν τε ἄνδρα καὶ Θρᾷκα μετέγραψαν. 1.26.2. Ἀθῆναι μὲν οὕτως ἀπὸ Μακεδόνων ἠλευθερώθησαν, Ἀθηναίων δὲ πάντων ἀγωνισαμένων ἀξίως λόγου Λεώκριτος μάλιστα ὁ Πρωτάρχου λέγεται τόλμῃ χρήσασθαι πρὸς τὸ ἔργον· πρῶτος μὲν γὰρ ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνέβη, πρῶτος δὲ ἐς τὸ Μουσεῖον ἐσήλατο, καί οἱ πεσόντι ἐν τῇ μάχῃ τιμαὶ παρʼ Ἀθηναίων καὶ ἄλλαι γεγόνασι καὶ τὴν ἀσπίδα ἀνέθεσαν τῷ Διὶ τῷ Ἐλευθερίῳ, τὸ ὄνομα τοῦ Λεωκρίτου καὶ τὸ κατόρθωμα ἐπιγράψαντες. 1.29.16. Λυκούργῳ δὲ ἐπορίσθη μὲν τάλαντα ἐς τὸ δημόσιον πεντακοσίοις πλείονα καὶ ἑξακισχιλίοις ἢ ὅσα Περικλῆς ὁ Ξανθίππου συνήγαγε, κατεσκεύασε δὲ πομπεῖα τῇ θεῷ καὶ Νίκας χρυσᾶς καὶ παρθένοις κόσμον ἑκατόν, ἐς δὲ πόλεμον ὅπλα καὶ βέλη καὶ τετρακοσίας ναυμαχοῦσιν εἶναι τριήρεις· οἰκοδομήματα δὲ ἐπετέλεσε μὲν τὸ θέατρον ἑτέρων ὑπαρξαμένων, τὰ δὲ ἐπὶ τῆς αὐτοῦ πολιτείας ἃ ᾠκοδόμησεν ἐν Πειραιεῖ νεώς εἰσιν οἶκοι καὶ τὸ πρὸς τῷ Λυκείῳ καλουμένῳ γυμνάσιον. ὅσα μὲν οὖν ἀργύρου πεποιημένα ἦν καὶ χρυσοῦ, Λαχάρης καὶ ταῦτα ἐσύλησε τυραννήσας· τὰ δὲ οἰκοδομήματα καὶ ἐς ἡμᾶς ἔτι ἦν. 7.10.5. βεβαιοῖ δέ μοι καὶ τόδε τὸν λόγον· Ἀθηναῖοι γὰρ μετὰ τὸ ἀτύχημα τὸ ἐν Βοιωτοῖς οὐκ ἐγένοντο Φιλίππου κατήκοοι, ἁλόντων μέν σφισι δισχιλίων, ὡς ἐκρατήθησαν, παρὰ τὸ ἔργον, χιλίων δὲ φονευθέντων· ἐν Λαμίᾳ δὲ περὶ διακοσίους πεσόντων καὶ οὐ πλέον τι, Μακεδόσιν ἐδουλώθησαν. οὕτω μὲν οὔποτε τὴν Ἑλλάδα ἐπέλειπον οἱ ἐπὶ προδοσίᾳ νοσήσαντες· Ἀχαιοὺς δὲ ἀνὴρ Ἀχαιὸς Καλλικράτης τηνικαῦτα ἐς ἅπαν ἐποίει Ῥωμαίοις ὑποχειρίους. ἀρχὴ δέ σφισιν ἐγίνετο κακῶν Περσεὺς καὶ ἡ Μακεδόνων ἀρχὴ καταλυθεῖσα ὑπὸ Ῥωμαίων. 10.21.5. τοὺς μὲν δὴ Ἕλληνας τὸ Ἀττικὸν ὑπερεβάλετο ἀρετῇ τὴν ἡμέραν ταύτην· αὐτῶν δὲ Ἀθηναίων Κυδίας μάλιστα ἐγένετο ἀγαθός, νέος τε ἡλικίαν καὶ τότε ἐς ἀγῶνα ἐλθὼν πολέμου πρῶτον. ἀποθανόντος δὲ ὑπὸ τῶν Γαλατῶν τὴν ἀσπίδα οἱ προσήκοντες ἀνέθεσαν τῷ Ἐλευθερίῳ Διί, καὶ ἦν τὸ ἐπίγραμμα· † ημαρλα δὴ ποθέουσα νέαν ἔτι Κυδίου ἥβην ἀσπὶς ἀριζήλου φωτός, ἄγαλμα Διί, ἇς διὰ δὴ πρώτας λαιὸν τότε πῆχυν ἔτεινεν, εὖτʼ ἐπὶ τὸν Γαλάταν ἤκμασε θοῦρος Ἄρης. 10.21.6. τοῦτο μὲν δὴ ἐπεγέγραπτο πρὶν ἢ τοὺς ὁμοῦ Σύλλᾳ καὶ ἄλλα τῶν Ἀθήνῃσι καὶ τὰς ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Ἐλευθερίου Διὸς καθελεῖν ἀσπίδας· τότε δὲ ἐν ταῖς Θερμοπύλαις οἱ μὲν Ἕλληνες μετὰ τὴν μάχην τούς τε αὑτῶν ἔθαπτον καὶ ἐσκύλευον τοὺς βαρβάρους, οἱ Γαλάται δὲ οὔτε ὑπὲρ ἀναιρέσεως τῶν νεκρῶν ἐπεκηρυκεύοντο ἐποιοῦντό τε ἐπʼ ἴσης γῆς σφᾶς τυχεῖν ἢ θηρία τε αὐτῶν ἐμφορηθῆναι καὶ ὅσον τεθνεῶσι πολέμιόν ἐστιν ὀρνίθων. 1.3.2. Near the portico stand Conon , Timotheus his son and Evagoras Evagoras was a king of Salamis in Cyprus , who reigned from about 410 to 374 B.C. He favoured the Athenians, and helped Conon to defeat the Spartan fleet off Cnidus in 394 B.C. King of Cyprus, who caused the Phoenician men-of-war to be given to Conon by King Artaxerxes. This he did as an Athenian whose ancestry connected him with Salamis , for he traced his pedigree back to Teucer and the daughter of Cinyras. Here stands Zeus, called Zeus of Freedom, and the Emperor Hadrian, a benefactor to all his subjects and especially to the city of the Athenians. 1.3.3. A portico is built behind with pictures of the gods called the Twelve. On the wall opposite are painted Theseus, Democracy and Demos. The picture represents Theseus as the one who gave the Athenians political equality. By other means also has the report spread among men that Theseus bestowed sovereignty upon the people, and that from his time they continued under a democratical government, until Peisistratus rose up and became despot. 560-527 B.C. But there are many false beliefs current among the mass of mankind, since they are ignorant of historical science and consider trustworthy whatever they have heard from childhood in choruses and tragedies; one of these is about Theseus, who in fact himself became king, and afterwards, when Menestheus was dead, the descendants of Theseus remained rulers even to the fourth generation. But if I cared about tracing the pedigree I should have included in the list, besides these, the kings from Melanthus to Cleidicus the son of Aesimides. 1.3.4. Here is a picture of the exploit, near Mantinea , of the Athenians who were sent to help the Lacedaemonians. 362 B.C. Xenophon among others has written a history of the whole war—the taking of the Cadmea, the defeat of the Lacedaemonians at Leuctra, how the Boeotians invaded the Peloponnesus ,and the contingent sent to the Lacedacmonians from the Athenians. In the picture is a cavalry battle, in which the most famous men are, among the Athenians, Grylus the son of Xenophon, and in the Boeotian cavalry, Epaminondas the Theban. These pictures were painted for the Athenians by Euphranor, and he also wrought the Apollo surnamed Patrous (Paternal) in the temple hard by. And in front of the temple is one Apollo made by Leochares; the other Apollo, called Averter of evil, was made by Calamis. They say that the god received this name because by an oracle from Delphi he stayed the pestilence which afflicted the Athenians at the time of the Peloponnesian War. 430 B.C. 1.8.2. After the statues of the eponymoi come statues of gods, Amphiaraus, and Eirene (Peace) carrying the boy Plutus (Wealth). Here stands a bronze figure of Lycurgus, An Athenian orator who did great service to Athens when Demosthenes was trying to stir up his countrymen against Philip of Macedon . son of Lycophron, and of Callias, who, as most of the Athenians say, brought about the peace between the Greeks and Artaxerxes, son of Xerxes. c. 448 B.C. Here also is Demosthenes, whom the Athenians forced to retire to Calauria, the island off Troezen , and then, after receiving him back, banished again after the disaster at Lamia . 1.18.2. Above the sanctuary of the Dioscuri is a sacred enclosure of Aglaurus. It was to Aglaurus and her sisters, Herse and Pandrosus, that they say Athena gave Erichthonius, whom she had hidden in a chest, forbidding them to pry curiously into what was entrusted to their charge. Pandrosus, they say, obeyed, but the other two (for they opened the chest) went mad when they saw Erichthonius, and threw themselves down the steepest part of the Acropolis. Here it was that the Persians climbed and killed the Athenians who thought that they understood the oracle That the Athenians were to trust their “wooden walls,” i.e. their ships. better than did Themistocles, and fortified the Acropolis with logs and stakes. 480 B.C. 1.18.3. Hard by is the Prytaneum (Town-hall), in which the laws of Solon are inscribed, and figures are placed of the goddesses Peace and Hestia (Hearth), while among the statues is Autolycus the pancratiast. See Paus. 1.35.6 . For the likenesses of Miltiades and Themistocles have had their titles changed to a Roman and a Thracian. 1.26.2. So Athens was delivered from the Macedonians, and though all the Athenians fought memorably, Leocritus the son of Protarchus is said to have displayed most daring in the engagement. For he was the first to scale the fortification, and the first to rush into the Museum; and when he fell fighting, the Athenians did him great honor, dedicating his shield to Zeus of Freedom and in scribing on it the name of Leocritus and his exploit. 1.29.16. Lycurgus provided for the state-treasury six thousand five hundred talents more than Pericles, the son of Xanthippus, collected, and furnished for the procession of the Goddess golden figures of Victory and ornaments for a hundred maidens; for war he provided arms and missiles, besides increasing the fleet to four hundred warships. As for buildings, he completed the theater that others had begun, while during his political life he built dockyards in the Peiraeus and the gymnasium near what is called the Lyceum. Everything made of silver or gold became part of the plunder Lachares made away with when he became tyrant, but the buildings remained to my time. 7.10.5. My statement is confirmed by the following fact. The Athenians after the disaster in Boeotia did not become subjects of Philip, although they lost two thousand prisoners in the action and one thousand killed. But when about two hundred at most fell at Lamia they were enslaved by the Lacedaemonians. So the plague of treachery never failed to afflict Greece , and it was an Achaean, Callicrates, who at the time I speak of made the Achaeans completely subject to Rome . But the beginning of their troubles proved to be Perseus and the destruction by the Romans of the Macedonian empire. 10.21.5. On this day the Attic contingent surpassed the other Greeks in courage. of the Athenians themselves the bravest was Cydias, a young man who had never before been in battle. He was killed by the Gauls, but his relatives dedicated his shield to Zeus God of Freedom, and the inscription ran:— Here hang I, yearning for the still youthful bloom of Cydias, The shield of a glorious man, an offering to Zeus. I was the very first through which at this battle he thrust his left arm, When the battle raged furiously against the Gaul . 10.21.6. This inscription remained until Sulla and his army took away, among other Athenian treasures, the shields in the porch of Zeus, God of Freedom. After this battle at Thermopylae the Greeks buried their own dead and spoiled the barbarians, but the Gauls sent no herald to ask leave to take up the bodies, and were indifferent whether the earth received them or whether they were devoured by wild beasts or carrion birds.
74. Porphyry, Life of Pythagoras, 174 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 58
75. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 2.7, 2.68-2.69, 2.73, 2.78, 2.91, 2.93, 6.10-6.12, 6.15, 6.21-6.22, 6.35, 6.37, 6.57, 6.59, 6.61, 6.66, 6.87, 7.5, 7.161, 7.169, 7.184 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), aristippus on •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), and diogenes Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 261; Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 394, 395, 666
2.7. For, when they accused him of neglecting it, he replied, Why then do you not look after it? And at last he went into retirement and engaged in physical investigation without troubling himself about public affairs. When some one inquired, Have you no concern in your native land? Gently, he replied, I am greatly concerned with my fatherland, and pointed to the sky.He is said to have been twenty years old at the invasion of Xerxes and to have lived seventy-two years. Apollodorus in his Chronology says that he was born in the 70th Olympiad, and died in the first year of the 88th Olympiad. He began to study philosophy at Athens in the archonship of Callias when he was twenty; Demetrius of Phalerum states this in his list of archons; and at Athens they say he remained for thirty years. 2.68. Diogenes, washing the dirt from his vegetables, saw him passing and jeered at him in these terms, If you had learnt to make these your diet, you would not have paid court to kings, to which his rejoinder was, And if you knew how to associate with men, you would not be washing vegetables. Being asked what he had gained from philosophy, he replied, The ability to feel at ease in any society. Being reproached for his extravagance, he said, If it were wrong to be extravagant, it would not be in vogue at the festivals of the gods.Being once asked what advantage philosophers have, he replied, Should all laws be repealed, we shall go on living as we do now. 2.69. When Dionysius inquired what was the reason that philosophers go to rich men's houses, while rich men no longer visit philosophers, his reply was that the one know what they need while the other do not. When he was reproached by Plato for his extravagance, he inquired, Do you think Dionysius a good man? and the reply being in the affirmative, And yet, said he, he lives more extravagantly than I do. So that there is nothing to hinder a man living extravagantly and well. To the question how the educated differ from the uneducated, he replied, Exactly as horses that have been trained differ from untrained horses. One day, as he entered the house of a courtesan, one of the lads with him blushed, whereupon he remarked, It is not going in that is dangerous, but being unable to go out. 2.73. Being once compelled by Dionysius to enunciate some doctrine of philosophy, It would be ludicrous, he said, that you should learn from me what to say, and yet instruct me when to say it. At this, they say, Dionysius was offended and made him recline at the end of the table. And Aristippus said, You must have wished to confer distinction on the last place. To some one who boasted of his diving, Are you not ashamed, said he, to brag of that which a dolphin can do? Being asked on one occasion what is the difference between the wise man and the unwise, Strip them both, said he, and send them among strangers and you will know. To one who boasted that he could drink a great deal without getting drunk, his rejoinder was, And so can a mule. 2.78. But some make his answer to have been, When I needed wisdom, I went to Socrates; now that I am in need of money, I come to you. He used to complain of mankind that in purchasing earthenware they made trial whether it rang true, but had no regular standard by which to judge life. Others attribute this remark to Diogenes. One day Dionysius over the wine commanded everybody to put on purple and dance. Plato declined, quoting the line:I could not stoop to put on women's robes.Aristippus, however, put on the dress and, as he was about to dance, was ready with the repartee:Even amid the Bacchic revelryTrue modesty will not be put to shame. 2.91. They do not accept the doctrine that every wise man lives pleasantly and every fool painfully, but regard it as true for the most part only. It is sufficient even if we enjoy but each single pleasure as it comes. They say that prudence is a good, though desirable not in itself but on account of its consequences; that we make friends from interested motives, just as we cherish any part of the body so long as we have it; that some of the virtues are found even in the foolish; that bodily training contributes to the acquisition of virtue; that the sage will not give way to envy or love or superstition, since these weaknesses are due to mere empty opinion; he will, however, feel pain and fear, these being natural affections; 2.93. They also held that nothing is just or honourable or base by nature, but only by convention and custom. Nevertheless the good man will be deterred from wrong-doing by the penalties imposed and the prejudices that it would arouse. Further that the wise man really exists. They allow progress to be attainable in philosophy as well as in other matters. They maintain that the pain of one man exceeds that of another, and that the senses are not always true and trustworthy.The school of Hegesias, as it is called, adopted the same ends, namely pleasure and pain. In their view there is no such thing as gratitude or friendship or beneficence, because it is not for themselves that we choose to do these things but simply from motives of interest, apart from which such conduct is nowhere found. 6.10. For he fell in with some youths from Pontus whom the fame of Socrates had brought to Athens, and he led them off to Anytus, whom he ironically declared to be wiser than Socrates; whereupon (it is said) those about him with much indignation drove Anytus out of the city. If he saw a woman anywhere decked out with ornaments, he would hasten to her house and bid her husband bring out his horse and arms, and then, if the man possessed them, let his extravagance alone, for (he said) the man could with these defend himself; but, if he had none, he would bid him strip off the finery.Favourite themes with him were the following. He would prove that virtue can be taught; that nobility belongs to none other than the virtuous. 6.11. And he held virtue to be sufficient in itself to ensure happiness, since it needed nothing else except the strength of a Socrates. And he maintained that virtue is an affair of deeds and does not need a store of words or learning; that the wise man is self-sufficing, for all the goods of others are his; that ill repute is a good thing and much the same as pain; that the wise man will be guided in his public acts not by the established laws but by the law of virtue; that he will also marry in order to have children from union with the handsomest women; furthermore that he will not disdain to love, for only the wise man knows who are worthy to be loved. 6.12. Diocles records the following sayings of his: To the wise man nothing is foreign or impracticable. A good man deserves to be loved. Men of worth are friends. Make allies of men who are at once brave and just. Virtue is a weapon that cannot be taken away. It is better to be with a handful of good men fighting against all the bad, than with hosts of bad men against a handful of good men. Pay attention to your enemies, for they are the first to discover your mistakes. Esteem an honest man above a kinsman. Virtue is the same for women as for men. Good actions are fair and evil actions foul. Count all wickedness foreign and alien. 6.15. Antisthenes gave the impulse to the indifference of Diogenes, the continence of Crates, and the hardihood of Zeno, himself laying the foundations of their state. Xenophon calls him the most agreeable of men in conversation and the most temperate in everything else.His writings are preserved in ten volumes. The first includes:A Treatise on Expression, or Styles of Speaking.Ajax, or The Speech of Ajax.Odysseus, or Concerning Odysseus.A Defence of Orestes, or Concerning Forensic Writers.Isography (similar writing), or Lysias and Isocrates.A Reply to the Speech of Isocrates entitled Without Witnesses.Vol. 2 includes:of the Nature of Animals.of Procreation of Children, or of Marriage: a discourse on love.of the Sophists: a work on Physiognomy. 6.21. One version is that his father entrusted him with the money and that he debased it, in consequence of which the father was imprisoned and died, while the son fled, came to Delphi, and inquired, not whether he should falsify the coinage, but what he should do to gain the greatest reputation; and that then it was that he received the oracle.On reaching Athens he fell in with Antisthenes. Being repulsed by him, because he never welcomed pupils, by sheer persistence Diogenes wore him out. Once when he stretched out his staff against him, the pupil offered his head with the words, Strike, for you will find no wood hard enough to keep me away from you, so long as I think you've something to say. From that time forward he was his pupil, and, exile as he was, set out upon a simple life. 6.22. Through watching a mouse running about, says Theophrastus in the Megarian dialogue, not looking for a place to lie down in, not afraid of the dark, not seeking any of the things which are considered to be dainties, he discovered the means of adapting himself to circumstances. He was the first, say some, to fold his cloak because he was obliged to sleep in it as well, and he carried a wallet to hold his victuals, and he used any place for any purpose, for breakfasting, sleeping, or conversing. And then he would say, pointing to the Stoa of Zeus and the Pompeion, that the Athenians had provided him with places to live in. 6.35. Some one dropped a loaf of bread and was ashamed to pick it up; whereupon Diogenes, wishing to read him a lesson, tied a rope to the neck of a wine-jar and proceeded to drag it across the Ceramicus.He used to say that he followed the example of the trainers of choruses; for they too set the note a little high, to ensure that the rest should hit the right note. Most people, he would say, are so nearly mad that a finger makes all the difference. For, if you go along with your middle finger stretched out, some one will think you mad, but, if it's the little finger, he will not think so. Very valuable things, said he, were bartered for things of no value, and vice versa. At all events a statue fetches three thousand drachmas, while a quart of barley-flour is sold for two copper coins. 6.37. One day, observing a child drinking out of his hands, he cast away the cup from his wallet with the words, A child has beaten me in plainness of living. He also threw away his bowl when in like manner he saw a child who had broken his plate taking up his lentils with the hollow part of a morsel of bread. He used also to reason thus: All things belong to the gods. The wise are friends of the gods, and friends hold things in common. Therefore all things belong to the wise. One day he saw a woman kneeling before the gods in an ungraceful attitude, and wishing to free her of superstition, according to Zoilus of Perga, he came forward and said, Are you not afraid, my good woman, that a god may be standing behind you? – for all things are full of his presence – and you may be put to shame? 6.57. On coming to Myndus and finding the gates large, though the city itself was very small, he cried, Men of Myndus, bar your gates, lest the city should run away. Seeing a man who had been caught stealing purple, he said:Fast gripped by purple death and forceful fate.When Craterus wanted him to come and visit him, No, he replied, I would rather live on a few grains of salt at Athens than enjoy sumptuous fare at Craterus's table. He went up to Anaximenes the rhetorician, who was fat, and said, Let us beggars have something of your paunch; it will be a relief to you, and we shall get advantage. And when the same man was discoursing, Diogenes distracted his audience by producing some salt fish. This annoyed the lecturer, and Diogenes said, An obol's worth of salt fish has broken up Anaximenes' lecture-class. 6.59. When some one expressed astonishment at the votive offerings in Samothrace, his comment was, There would have been far more, if those who were not saved had set up offerings. But others attribute this remark to Diagoras of Melos. To a handsome youth, who was going out to dinner, he said, You will come back a worse man. When he came back and said next day, I went and am none the worse for it, Diogenes said, Not Worse-man (Chiron), but Lax-man (Eurytion). He was asking alms of a bad-tempered man, who said, Yes, if you can persuade me. If I could have persuaded you, said Diogenes, I would have persuaded you to hang yourself. He was returning from Lacedaemon to Athens; and on some one asking, Whither and whence? he replied, From the men's apartments to the women's. 6.61. He was gathering figs, and was told by the keeper that not long before a man had hanged himself on that very fig-tree. Then, said he, I will now purge it. Seeing an Olympian victor casting repeated glances at a courtesan, See, he said, yonder ram frenzied for battle, how he is held fast by the neck fascinated by a common minx. Handsome courtesans he would compare to a deadly honeyed potion. He was breakfasting in the marketplace, and the bystanders gathered round him with cries of dog. It is you who are dogs, cried he, when you stand round and watch me at my breakfast. When two cowards hid away from him, he called out, Don't be afraid, a hound is not fond of beetroot. 6.66. Being reproached with drinking in a tavern, Well, said he, I also get my hair cut in a barber's shop. Being reproached with accepting a cloak from Antipater, he replied:The gods' choice gifts are nowise to be spurned.When some one first shook a beam at him and then shouted Look out, Diogenes struck the man with his staff and added Look out. To a man who was urgently pressing his suit to a courtesan he said, Why, hapless man, are you at such pains to gain your suit, when it would be better for you to lose it? To one with perfumed hair he said, Beware lest the sweet scent on your head cause an ill odour in your life. He said that bad men obey their lusts as servants obey their masters. 6.87. He flourished in the 113th Olympiad.According to Antisthenes in his Successions, the first impulse to the Cynic philosophy was given to him when he saw Telephus in a certain tragedy carrying a little basket and altogether in a wretched plight. So he turned his property into money, – for he belonged to a distinguished family, – and having thus collected about 200 talents, distributed that sum among his fellow-citizens. And (it is added) so sturdy a philosopher did he become that he is mentioned by the comic poet Philemon. At all events the latter says:In summer-time a thick cloak he would wearTo be like Crates, and in winter rags.Diocles relates how Diogenes persuaded Crates to give up his fields to sheep pasture, and throw into the sea any money he had. 7.5. A different version of the story is that he was staying at Athens when he heard his ship was wrecked and said, It is well done of thee, Fortune, thus to drive me to philosophy. But some say that he disposed of his cargo in Athens, before he turned his attention to philosophy.He used then to discourse, pacing up and down in the Stoa Poikile, which is also called the stoa or Portico of Pisianax, but which received its name from the painting of Polygnotus; his object being to keep the spot clear of a concourse of idlers. It was the spot where in the time of the Thirty 1400 Athenian citizens had been put to death. Hither, then, people came henceforth to hear Zeno, and this is why they were known as men of the Stoa, or Stoics; and the same name was given to his followers, who had formerly been known as Zenonians. So it is stated by Epicurus in his letters. According to Eratosthenes in his eighth book On the Old Comedy, the name of Stoic had formerly been applied to the poets who passed their time there, and they had made the name of Stoic still more famous. 7.161. Dialectical reasonings, he said, are like spiders' webs, which, though they seem to display some artistic workmanship, are yet of no use. He would not admit a plurality of virtues with Zeno, nor again with the Megarians one single virtue called by many names; but he treated virtue in accordance with the category of relative modes. Teaching this sort of philosophy, and lecturing in the Cynosarges, he acquired such influence as to be called the founder of a sect. At any rate Miltiades and Diphilus were denominated Aristoneans. He was a plausible speaker and suited the taste of the general public. Hence Timon's verse about him:One who from wily Ariston's line boasts his descent. 7.169. and the woman who sold the meal which he used to crush. The Areopagites were satisfied and voted him a donation of ten minas, which Zeno forbade him to accept. We are also told that Antigonus made him a present of three thousand drachmas. Once, as he was conducting some youths to a public spectacle, the wind blew his cloak aside and disclosed the fact that he wore no shirt, whereupon he was applauded by the Athenians, as is stated by Demetrius of Magnesia in his work on Men of the Same Name. This then also increased the admiration felt for him. There is another story that Antigonus when attending his lectures inquired of him why he drew water and received the reply, Is drawing water all I do? What? Do I not dig? What? Do I not water the garden? or undertake any other labour for the love of philosophy? For Zeno used to discipline him to this and bid him return him an obol from his wages. 7.184. At last, however, – so we are told by Sotion in his eighth book, – he joined Arcesilaus and Lacydes and studied philosophy under them in the Academy. And this explains his arguing at one time against, and at another in support of, ordinary experience, and his use of the method of the Academy when treating of magnitudes and numbers.On one occasion, as Hermippus relates, when he had his school in the Odeum, he was invited by his pupils to a sacrificial feast. There after he had taken a draught of sweet wine unmixed with water, he was seized with di7iness and departed this life five days afterwards, having reached the age of seventy-three years, in the 143rd Olympiad. This is the date given by Apollodorus in his Chronology. I have toyed with the subject in the following verses:Chrysippus turned giddy after gulping down a draught of Bacchus; he spared not the Stoa nor his country nor his own life, but fared straight to the house of Hades.
76. Scriptores Historiae Augustae, Marcus Antoninus, 2, 16 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 249
77. Stobaeus, Anthology, 3.17.17, 3.37.24, 4.1.49, 4.8.18, 4.8.23 (5th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), aristippus on •sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance) Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 58, 394, 395
78. Lysias, Orations, 1.38, 6.5.4, 14.41, 19.54, 24.15, 24.17  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 66
79. Epigraphy, Cil, 10.7852.12, 13.1668  Tagged with subjects: •moderatio, self-control •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 8, 170
80. Epigraphy, Epigr. Tou Oropou, 301  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 108
81. Valerius Maximus, Memorable Deeds And Sayings, 5.1.10, 5.3.3  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 232, 234
82. Aeschines, Or., 1.25, 1.49, 2.151, 2.167, 2.176, 2.180, 3.26, 3.168-3.176  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 46, 65, 66, 67
83. Hypereides, Orations, 6.8  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 65
84. Epigraphy, Ig Ii, 1125, 457, 1186  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 230
85. Demosthenes, Orations, 18.264, 19.285, 20.70, 24.75, 25.24, 45.78, 54.1, 60.27-60.31, 61.17, 61.20-61.21  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 46, 65, 66, 82, 143
88. Antiphon, Tetra., 4.4.1  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 66
89. Plin., Ep., 8.22, 10.57.2  Tagged with subjects: •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170
90. Plin., Pan., 11.1  Tagged with subjects: •self-control, moderatio Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 241
91. Anon., Consolatio Ad Liuiam, 209-210, 442, 466, 64-72, 86-90, 63  Tagged with subjects: •nan Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 242
92. Javol., Dig., 4.8.39  Tagged with subjects: •moderatio, self-control Found in books: Poulsen (2021), Usages of the Past in Roman Historiography, 170
93. Aristippus of Cyrene, Ssr Iv A, 105-106, 108, 120, 126, 32, 36, 41, 98, 31  Tagged with subjects: •nan Found in books: Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 395
99. Epigraphy, I. Miletos, 368  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 261
100. Epigraphy, Priene, 112  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 261
101. Epigraphy, Ig Ii/Iii3, 416  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 230
102. Artemidoros, Fgrh 156, 1.54  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 108
103. Epigraphy, Chaniotis, Historie, None  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 108
104. Diodoros Siculus, Hist., 14.7.6-14.7.7, 16.22, 16.86.5  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 46, 68, 91
105. Xenophon, Lak., 2.14, 8.2  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 91
106. Xenophon, Oik., 11.11-11.18, 21.4-21.8  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 67, 91
107. Plato, Alk., None  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 41
108. Sophocles, Oid., 741  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
109. Euripides, Alk., 1053-1054, 1052  Tagged with subjects: •nan Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 12
110. Andocides, Suppl., 1.109, 1.140, 4.40  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 66
111. Athenaius, Fgrh 156, None  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 184
112. Epigraphy, Ik Kalchedon, 32  Tagged with subjects: •virtues, sophrosyne (“self-mastery,” “self-control,” “moderation,” “modesty”) Found in books: Henderson (2020), The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus, 261