Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

37 results for "prodigy"
1. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44
2. Plautus, Pseudolus, 481-482, 484, 483 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 155
3. Cicero, Tusculan Disputations, 3.29 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44
3.29. haec igitur praemeditatio futurorum malorum lenit eorum adventum, quae venientia longe ante videris. itaque apud Euripiden a Theseo dicta laudantur; licet Eurip. fr. 964 euripidĕ K thesseo GKR 1 enim, ut saepe facimus, in Latinum illa convertere: Nam qui hae/c audita a do/cto meminisse/m viro, Futu/ras mecum co/mmentabar mi/serias: Aut mo/rtem acerbam aut alt. aut add. G 2 exilii X e/xili maesta/m fugam Aut se/mper aliquam mo/lem meditaba/r mali, Ut, si/ qua invecta di/ritas casu/ foret, Ne me i/nparatum cu/ra lacerare/t repens. lacerare trepens G 1 R 1
4. Cicero, On The Haruspices, 62.1-62.2 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 104, 106
5. Cicero, De Domo Sua, 105 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44
105. ad Volaterras in castra L. L ucii Sullae mors Sex. Rosci quadriduo quo is occisus est Chrysogono nuntiatur. quaeritur etiam nunc quis cum nuntium miserit? nonne perspicuum est eundem qui Ameriam? curat Chrysogonus ut eius bona veneant veneant χψ : veniant cett. statim; qui non norat hominem aut rem. at qui at qui atque σχ ei venit in mentem praedia concupiscere hominis ignoti quem omnino numquam viderat? Soletis, cum aliquid huiusce modi audistis audistis ς : auditis cett. , iudices, continuo dicere: ' necesse est aliquem dixisse municipem aut vicinum; ei plerumque indicant, per eos plerique produntur.' hic nihil est quod suspicione occupetis suspicione occupetis Madvig : suspicionem hoc putetis codd. : suspicionem hanc putetis Sylvius .
6. Varro, Fragments, 94 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87
7. Cicero, On Divination, 1.16, 1.34, 1.36, 1.100, 2.24, 2.45, 2.62, 2.69, 2.110-2.111 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44, 84, 87, 136, 155, 161
1.16. hoc sum contentus, quod, etiamsi, cur quidque fiat, ignorem, quid fiat, intellego. Pro omni igitur divinatione idem, quod pro rebus iis, quas commemoravi, respondebo. Quid scammoneae radix ad purgandum, quid aristolochia ad morsus serpentium possit, quae nomen ex inventore repperit, rem ipsam inventor ex somnio, video, quod satis est; cur possit, nescio. Sic ventorum et imbrium signa, quae dixi, rationem quam habeant, non satis perspicio; vim et eventum agnosco, scio, adprobo. Similiter, quid fissum in extis, quid fibra valeat, accipio; quae causa sit, nescio. Atque horum quidem plena vita est; extis enim omnes fere utuntur. Quid? de fulgurum vi dubitare num possumus? Nonne cum multa alia mirabilia, tum illud in primis: Cum Summanus in fastigio Iovis optumi maxumi, qui tum erat fictilis, e caelo ictus esset nec usquam eius simulacri caput inveniretur, haruspices in Tiberim id depulsum esse dixerunt, idque inventum est eo loco, qui est ab haruspicibus demonstratus. 1.34. Iis igitur adsentior, qui duo genera divinationum esse dixerunt, unum, quod particeps esset artis, alterum, quod arte careret. Est enim ars in iis, qui novas res coniectura persequuntur, veteres observatione didicerunt. Carent autem arte ii, qui non ratione aut coniectura observatis ac notatis signis, sed concitatione quadam animi aut soluto liberoque motu futura praesentiunt, quod et somniantibus saepe contingit et non numquam vaticitibus per furorem, ut Bacis Boeotius, ut Epimenides Cres, ut Sibylla Erythraea. Cuius generis oracla etiam habenda sunt, non ea, quae aequatis sortibus ducuntur, sed illa, quae instinctu divino adflatuque funduntur; etsi ipsa sors contemnenda non est, si et auctoritatem habet vetustatis, ut eae sunt sortes, quas e terra editas accepimus; quae tamen ductae ut in rem apte cadant, fieri credo posse divinitus. Quorum omnium interpretes, ut grammatici poe+tarum, proxime ad eorum, quos interpretantur, divinationem videntur accedere. 1.36. Quid? qui inridetur, partus hic mulae nonne, quia fetus extitit in sterilitate naturae, praedictus est ab haruspicibus incredibilis partus malorum? Quid? Ti. Gracchus P. F., qui bis consul et censor fuit, idemque et summus augur et vir sapiens civisque praestans, nonne, ut C. Gracchus, filius eius, scriptum reliquit, duobus anguibus domi conprehensis haruspices convocavit? qui cum respondissent, si marem emisisset, uxori brevi tempore esse moriendum, si feminam, ipsi, aequius esse censuit se maturam oppetere mortem quam P. Africani filiam adulescentem; feminam emisit, ipse paucis post diebus est mortuus. Inrideamus haruspices, vanos, futtiles esse dicamus, quorumque disciplinam et sapientissimus vir et eventus ac res conprobavit, contemnamus, condemnemus etiam Babylonem et eos, qui e Caucaso caeli signa servantes numeris et modis stellarum cursus persequuntur, condemnemus, inquam, hos aut stultitiae aut vanitatis aut inpudentiae, qui quadringenta septuaginta milia annorum, ut ipsi dicunt, monumentis conprehensa continent, et mentiri iudicemus nec, saeculorum reliquorum iudicium quod de ipsis futurum sit, pertimescere. 1.100. Quid, quod in annalibus habemus Veienti bello, cum lacus Albanus praeter modum crevisset, Veientem quendam ad nos hominem nobilem perfugisse, eumque dixisse ex fatis, quae Veientes scripta haberent, Veios capi non posse, dum lacus is redundaret, et, si lacus emissus lapsu et cursu suo ad mare profluxisset, perniciosum populo Romano; sin autem ita esset eductus, ut ad mare pervenire non posset, tum salutare nostris fore? Ex quo illa admirabilis a maioribus Albanae aquae facta deductio est. Cum autem Veientes bello fessi legatos ad senatum misissent, tum ex iis quidam dixisse dicitur non omnia illum transfugam ausum esse senatui dicere; in isdem enim fatis scriptum Veientes habere fore ut brevi a Gallis Roma caperetur, quod quidem sexennio post Veios captos factum esse videmus. 2.24. Nam illud quidem dici, praesertim a Stoicis, nullo modo potest: Non isset ad arma Pompeius, non transisset Crassus Euphratem, non suscepisset bellum civile Caesar. Non igitur fatalis exitus habuerunt; vultis autem evenire omnia fato; nihil ergo illis profuisset divinare; atque etiam omnem fructum vitae superioris perdidissent; quid enim posset iis esse laetum exitus suos cogitantibus? Ita, quoquo sese verterint Stoici, iaceat necesse est omnis eorum sollertia. Si enim id, quod eventurum est, vel hoc vel illo modo potest evenire, fortuna valet plurimum; quae autem fortuita sunt, certa esse non possunt. Sin autem certum est, quid quaque de re quoque tempore futurum sit, quid est, quod me adiuvent haruspices? qui cum res tristissimas portendi dixerunt, addunt ad extremum omnia levius casura rebus divinis procuratis; 2.45. quid, cum in altissimos montis, quod plerumque fit? quid, cum in desertas solitudines? quid, cum in earum gentium oras, in quibus haec ne observantur quidem? At inventum est caput in Tiberi. Quasi ego artem aliquam istorum esse negem! divinationem nego. Caeli enim distributio, quam ante dixi, et certarum rerum notatio docet, unde fulmen venerit, quo concesserit; quid significet autem, nulla ratio docet. Sed urges me meis versibus: Nam pater altitos stellanti nixus Olympo Ipse suos quondam tumulos ac templa petivit Et Capitolinis iniecit sedibus ignis. Tum statua Nattae, tum simulacra deorum Romulusque et Remus cum altrice belua vi fulminis icti conciderunt, deque his rebus haruspicum extiterunt responsa verissuma. 2.62. ita omnino nullum esse portentum. Quod etiam coniector quidam et interpres portentorum non inscite respondisse dicitur ei, qui quondam ad eum rettulisset quasi ostentum, quod anguis domi vectem circumiectus fuisset: Tum esset, inquit, ostentum, si anguem vectis circumplicavisset. Hoc ille responso satis aperte declaravit nihil habendum esse, quod fieri posset, ostentum. C. Gracchus ad M. Pomponium scripsit duobus anguibus domi conprehensis haruspices a patre convocatos. Qui magis anguibus quam lacertis, quam muribus? Quia sunt haec cotidiana, angues non item; quasi vero referat, quod fieri potest, quam id saepe fiat. Ego tamen miror, si emissio feminae anguis mortem adferebat Ti. Graccho, emissio autem maris anguis erat mortifera Corneliae, cur alteram utram emiserit; nihil enim scribit respondisse haruspices, si neuter anguis emissus esset, quid esset futurum. At mors insecuta Gracchum est. Causa quidem, credo, aliqua morbi gravioris, non emissione serpentis; neque enim tanta est infelicitas haruspicum, ut ne casu quidem umquam fiat, quod futurum illi esse dixerint. 2.69. Simiae vero Dodonaeae improbitatem historiis Graecis mandatam esse demiror. Quid minus mirum quam illam monstruosissumam bestiam urnam evertisse, sortes dissupavisse? Et negant historici Lacedaemoniis ullum ostentum hoc tristius accidisse! Nam illa praedicta Veientium, si lacus Albanus redundasset isque in mare fluxisset, Romam perituram; si repressus esset, Veios ita aqua Albana deducta ad utilitatem agri suburbani, non ad arcem urbemque retinendam. At paulo post audita vox est monentis, ut providerent, ne a Gallis Roma caperetur; ex eo Aio Loquenti aram in nova via consecratam. Quid ergo? Aius iste Loquens, cum eum nemo norat, et aiebat et loquebatur et ex eo nomen invenit; posteaquam et sedem et aram et nomen invenit, obmutuit? Quod idem dici de Moneta potest; a qua praeterquam de sue plena quid umquam moniti sumus? 2.110. Quid vero habet auctoritatis furor iste, quem divinum vocatis, ut, quae sapiens non videat, ea videat insanus, et is, qui humanos sensus amiserit, divinos adsecutus sit? Sibyllae versus observamus, quos illa furens fudisse dicitur. Quorum interpres nuper falsa quadam hominum fama dicturus in senatu putabatur eum, quem re vera regem habebamus, appellandum quoque esse regem, si salvi esse vellemus. Hoc si est in libris, in quem hominem et in quod tempus est? callide enim, qui illa composuit, perfecit, ut, quodcumque accidisset, praedictum videretur hominum et temporum definitione sublata. 2.111. Adhibuit etiam latebram obscuritatis, ut iidem versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur. Non esse autem illud carmen furentis cum ipsum poe+ma declarat (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), tum vero ea, quae a)krostixi/s dicitur, cum deinceps ex primis primi cuiusque versus litteris aliquid conectitur, ut in quibusdam Ennianis: Q. Ennius fecit . Id certe magis est attenti animi quam furentis. 1.16. Nor do I ever inquire why this tree alone blooms three times, or why it makes the appearance of its blossoms accord with the proper time for ploughing. I am content with my knowledge that it does, although I may not know why. Therefore, as regards all kinds of divination I will give the same answer that I gave in the cases just mentioned. [10] I see the purgative effect of the scammony root and I see an antidote for snake-bite in the aristolochia plant — which, by the way, derives its name from its discoverer who learned of it in a dream — I see their power and that is enough; why they have it I do not know. Thus as to the cause of those premonitory signs of winds and rains already mentioned I am not quite clear, but their force and effect I recognize, understand, and vouch for. Likewise as to the cleft or thread in the entrails: I accept their meaning; I do not know their cause. And life is full of individuals in just the same situation that I am in, for nearly everybody employs entrails in divining. Again: is it possible for us to doubt the prophetic value of lightning? Have we not many instances of its marvels? and is not the following one especially remarkable? When the statue of Summanus which stood on the top of the temple of Jupiter Optimus Maximus — his statue was then made of clay — was struck by a thunderbolt and its head could not be found anywhere, the soothsayers declared that it had been hurled into the Tiber; and it was discovered in the very spot which they had pointed out. [11] 1.34. I agree, therefore, with those who have said that there are two kinds of divination: one, which is allied with art; the other, which is devoid of art. Those diviners employ art, who, having learned the known by observation, seek the unknown by deduction. On the other hand those do without art who, unaided by reason or deduction or by signs which have been observed and recorded, forecast the future while under the influence of mental excitement, or of some free and unrestrained emotion. This condition often occurs to men while dreaming and sometimes to persons who prophesy while in a frenzy — like Bacis of Boeotia, Epimenides of Crete and the Sibyl of Erythraea. In this latter class must be placed oracles — not oracles given by means of equalized lots — but those uttered under the impulse of divine inspiration; although divination by lot is not in itself to be despised, if it has the sanction of antiquity, as in the case of those lots which, according to tradition, sprang out of the earth; for in spite of everything, I am inclined to think that they may, under the power of God, be so drawn as to give an appropriate response. Men capable of correctly interpreting all these signs of the future seem to approach very near to the divine spirit of the gods whose wills they interpret, just as scholars do when they interpret the poets. 1.36. Why, then, when here recently a mule (which is an animal ordinarily sterile by nature) brought forth a foal, need anyone have scoffed because the soothsayers from that occurrence prophesied a progeny of countless evils to the state?What, pray, do you say of that well-known incident of Tiberius Gracchus, the son of Publius? He was censor and consul twice; beside that he was a most competent augur, a wise man and a pre-eminent citizen. Yet he, according to the account left us by his son Gaius, having caught two snakes in his home, called in the soothsayers to consult them. They advised him that if he let the male snake go his wife must die in a short time; and if he released the female snake his own death must soon occur. Thinking it more fitting that a speedy death should overtake him rather than his young wife, who was the daughter of Publius Africanus, he released the female snake and died within a few days.[19] Let us laugh at the soothsayers, brand them as frauds and impostors and scorn their calling, even though a very wise man, Tiberius Gracchus, and the results and circumstances of his death have given proof of its trustworthiness; let us scorn the Babylonians, too, and those astrologers who, from the top of Mount Caucasus, observe the celestial signs and with the aid of mathematics follow the courses of the stars; let us, I say, convict of folly, falsehood, and shamelessness the men whose records, as they themselves assert, cover a period of four hundred and seventy thousand years; and let us pronounce them liars, utterly indifferent to the opinion of succeeding generations. 1.100. And what do you say of the following story which we find in our annals? During the Veientian War, when Lake Albanus had overflowed its banks, a certain nobleman of Veii deserted to us and said that, according to the prophecies of the Veientian books, their city could not be taken while the lake was at flood, and that if its waters were permitted to overflow and take their own course to the sea the result would be disastrous to the Roman people; on the other hand, if the waters were drained off in such a way that they did not reach the sea the result would be to our advantage. In consequence of this announcement our forefathers dug that marvellous canal to drain off the waters from the Alban lake. Later when the Veientians had grown weary of war and had sent ambassadors to the Senate to treat for peace, one of them is reported to have said that the deserter had not dared to tell the whole of the prophecy contained in the Veientian books, for those books, he said, also foretold the early capture of Rome by the Gauls. And this, as we know, did occur six years after the fall of Veii. [45] 2.24. For, assuming that men knew the future it cannot in any wise be said — certainly not by the Stoics — that Pompey would not have taken up arms, that Crassus would not have crossed the Euphrates, or that Caesar would not have embarked upon the civil war. If so, then, the deaths that befell these men were not determined by Fate. But you will have it that everything happens by Fate; consequently, knowledge of the future would have done these men no good. In reality it would have entirely deprived the earlier portion of their lives of enjoyment; for how could they have been happy in reflecting what their ends would be? And so, however the Stoics turn and twist, all their shrewdness must come to naught. For, if a thing that is going to happen, may happen in one way or another, indifferently, chance is predomit; but things that happen by chance cannot be certain. But if it is certain what is going to befall me in reference to any matter and on every occasion, how do the soothsayers help me by saying that the greatest misfortunes await me? [10] 2.45. What, for example, is his object in hurling them into the middle of the sea? or, as he so often does, on to the tops of lofty mountains? Why, pray, does he waste them in solitary deserts? And why does he fling them on the shores of peoples who do not take any notice of them?[20] Oh! but you say, the head was found in the Tiber. As if I contended that your soothsayers were devoid of art! My contention is that there is no divination. By dividing the heavens in the manner already indicated and by noting what happened in each division the soothsayers learn whence the thunderbolt comes and whither it goes, but no method can show that the thunderbolt has any prophetic value. However, you array those verses of mine against me:For high-thundering Jove, as he stood on starry Olympus,Hurtled his blows at the temples and monuments raised in his honour,And on the Capitols site unloosed the bolts of his lightning.Then, the poem goes on to say, the statue of Natta, the images of the gods and the piece representing Romulus and Remus, with their wolf-nurse, were struck by a thunderbolt and fell to the ground. The prophecies made by the soothsayers from these events were fulfilled to the letter. 2.62. This is illustrated by the story of a clever response made by a certain diviner and interpreter of portents. A man referred to him for interpretation as a portent the fact that a snake was seen at his house, coiled about a beam. That was not a portent, said the diviner; it would have been if the beam had been wrapped around the snake. By this answer he said plainly enough: Nothing that can happen is to be considered a portent.[29] You refer to a letter, written by Gaius Gracchus to Marcus Pomponius, stating that Tiberius Gracchus, father of Gaius, caught two snakes in his house and called together the soothsayers. And why a conference about snakes rather than about lizards or mice? You answer, Because we see lizards and mice every day; snakes we do not. As if it makes any difference how often a thing happens if it can happen at all! And yet what surprises me is this: If the release of the female snake was to be fatal to Tiberius Gracchus and that of the male was to be the death of Cornelia, why in the world did he let either snake escape? For Gaius in his letter does not state that the soothsayers expressed any opinion as to the result if neither snake had been released. Be that as it may, you reply, death overtook Gracchus. That is granted, but his death was caused by some very serious illness and not by the release of the snake. Besides, soothsayers are not so unlucky that their predictions never come true — even by accident! [30] 2.69. I am indeed astonished that Greek historians should have recorded the mischievous pranks of the Dodonean ape. For what is less strange than for this hideous beast to have turned over the vase and scattered the lots? And yet the historians declare that no portent more direful than this ever befell the Spartans!You spoke also of the Veientine prophecy that if Lake Albanus overflowed and emptied into the sea, Rome would fall, but if held in check Veii would fall. Well, it turned out that the water from the lake was drawn off — but it was drawn off through irrigation ditches — not to save the Capitol and the city, but to improve the farming lands. And, not long after this occurred, a voice was heard, you say, warning the people to take steps to prevent the capture of Rome by the Gauls. Therefore an altar was erected on the Nova Via in honour of Aius the Speaker. But why? Did your Aius the Speaker, before anybody knew who he was, both speak and talk and from that fact receive his name? And after he had secured a seat, an altar, and a name did he become mute? Your Juno Moneta may likewise be dismissed with a question: What did she ever admonish us about except the pregt sow? [33] 2.110. But what weight is to be given to that frenzy of yours, which you term divine and which enables the crazy man to see what the wise man does not see, and invests the man who has lost human intelligence with the intelligence of the gods? We Romans venerate the verses of the Sibyl who is said to have uttered them while in a frenzy. Recently there was a rumour, which was believed at the time, but turned out to be false, that one of the interpreters of those verses was going to declare in the Senate that, for our safety, the man whom we had as king in fact should be made king also in name. If this is in the books, to what man and to what time does it refer? For it was clever in the author to take care that whatever happened should appear foretold because all reference to persons or time had been omitted. 2.111. He also employed a maze of obscurity so that the same verses might be adapted to different situations at different times. Moreover, that this poem is not the work of frenzy is quite evident from the quality of its composition (for it exhibits artistic care rather than emotional excitement), and is especially evident from the fact that it is written in what is termed acrostics, wherein the initial letters of each verse taken in order convey a meaning; as, for example, in some of Enniuss verses, the initial letters form the words, Quintus Ennius Fecit, that is, Quintus Ennius wrote it. That surely is the work of concentrated thought and not of a frenzied brain.
8. Dionysius of Halycarnassus, Roman Antiquities, 4.62.6, 12.11-12.14 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 136, 161
4.62.6.  But when the temple was burned after the close of the one hundred and seventy-third Olympiad, either purposely, as some think, or by accident, these oracles together with all the offerings consecrated to the god were destroyed by the fire. Those which are now extant have been scraped together from many places, some from the cities of Italy, others from Erythrae in Asia (whither three envoys were sent by vote of the senate to copy them), and others were brought from other cities, transcribed by private persons. Some of these are found to be interpolations among the genuine Sibylline oracles, being recognized as such by means of the so‑called acrostics. In all this I am following the account given by Terentius Varro in his work on religion. 12.11. 2.  The Tyrrhenian, having heard of the overflowing of the Alban lake and knowing already the ancient oracles concerning it, laughed and said: "What a fine thing it is to know beforehand the things that are to be! Thus, you Romans in your ignorance of what is to happen are waging an endless war and are expending fruitless toils, in the belief that you will overthrow the city of Veii; whereas, if anyone had revealed to you that it is fated for this city to be captured only when the lake beside the Alban mount, lacking its natural springs, shall no longer mingle its waters with the sea, you would have desisted from exhausting yourselves and at the same time troubling us.",3.  Upon hearing this, the Roman took the matter very seriously to heart; for the time being he went his way, (14) but the next day, after telling the tribunes what he had in mind, he came to the same place unarmed, so that the Tyrrhenian might conceive no suspicion of a plot on his part. When he had uttered the usual greetings, he first talked about the embarrassment in which the Roman army found itself, mentioning sundry matters which he thought would give pleasure to the Tyrrhenian, and then asked him to interpret for him some signs and prodigies which had recently appeared to the tribunes.,4.  The soothsayer was won over by his words, fearing no treachery, and after ordering those who were with him to stand aside, he himself followed the centurion unattended. The Roman kept leading him farther and farther from the wall by a line of conversation planned to deceive him, and when he was near the wall of circumvallation, seizing him by the waist with both hands, he lifted him up and carried him off to the Roman camp. 12.12. 1.  (15) The tribunes, by using arguments designed to conciliate this man as well as threats of torture to frighten him, caused him to declare all that he had been concealing with regard to the Alban lake; then they also sent him to the senate. The senators were not all of the same opinion; but some thought that the Tyrrhenian was something of a rascal and charlatan and falsely attributed to the deity what he said about the oracle, while others thought that he had spoken in all sincerity.,2.  (16) While the senate was in this quandary, the messengers who had been sent earlier to Delphi arrived, bringing oracles agreeing with those already announced by the Tyrrhenian. These declared that the gods and genii to whom had been allotted the oversight of the city of Veii guaranteed to maintain for them unshaken the good fortune of their city as handed down from their ancestors for only so long a time as the springs of the Alban lake should continue to overflow and run down to the sea;,3.  but that when these should forsake their natural bent and, quitting their ancient courses, should turn aside to others, so as to mingle no longer with the sea, then too their city would be overthrown. This would be brought about in a short time by the Romans if by means of channels dug in other places they should divert the overflowing warm waters into the plains that were remote from the sea. Upon learning of this, the Romans at once put the engineers in charge of the operation. 12.13. 1.  (17) When the Veientes learned of this from a prisoner, they wished to send heralds to their besiegers to seek a termination of the war before the city should be taken by storm; and the oldest citizens were appointed envoys.,2.  When the Roman senate voted against making peace, the other envoys left the senate-chamber in silence, but the most prominent of their number and the one who enjoyed the greatest reputation for skill in divination stopped at the door, and looking round upon all who were present in the chamber, said: "A fine and magimous decree you have passed, Romans, you who lay claim to the leadership of your neighbours on the ground of valour, when you disdain to accept the submission of a city, neither small nor undistinguished, which offers to lay down its arms and surrender itself to you, but wish to destroy it root and branch, neither fearing the wrath of Heaven nor regarding the indignation of men!,3.  In return for this, avenging justice shall come upon you from the gods, punishing you in like manner. For after robbing the Veientes of their country you shall ere long lose your own.",4.  (18) When the city was being captured a short time after this, some of the inhabitants engaged with the enemy, and after showing themselves brave men and slaying many, were cut down, and others perished by taking their own lives; those, however, who because of cowardice and pusillanimity regarded any hardships as less terrible than death, threw down their arms and surrendered themselves to the conquerors. 12.14. 1.  (19) The dictator Camillus, by whose generalship the city had been captured, after taking his stand with the most prominent Romans upon a height from which the entire city was visible, first congratulated himself upon his present good fortune, in that it had fallen to his lot to destroy without hardship a great and prosperous city which was no unimportant part of Tyrrhenia — a country at that time flourishing and the most powerful of any of the nations inhabiting Italy — and which had constantly disputed the leadership with the Romans and had continued to endure many wars unto the tenth generation, and from the time when it began to wage war and to be besieged continuously had endured the siege for ten years, experiencing every kind of fortune.,2.  (20) Then, remembering that men's happiness hangs upon a slight turn of the scales and that no blessings continue steadfast, he stretched out his hands toward heaven and prayed to Jupiter and the other gods that, if possible, his present good fortune might not prove a cause of hatred against either him or his country; but that if any calamity was destined to befall the city of Rome in general or his own life as a counterbalance to their present blessings, it might be very slight and moderate.
9. Livy, Per., 14 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 84
10. Sallust, Catiline, 29.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 105
11. Livy, History, 2.42.10, 3.10.7, 4.46.4, 5.15.4-5.15.15, 21.10.10, 27.37.5-27.37.15, 27.38.1 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 105, 161, 166, 167
12. Ovid, Metamorphoses, 15.565-15.621 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87
15.565. aut sua fluminea cum vidit Cipus in unda 15.566. cornua (vidit enim) falsamque in imagine credens 15.567. esse fidem, digitis ad frontem saepe relatis, 15.568. quae vidit, tetigit, nec iam sua lumina dams 15.569. restitit, ut victor domito veniebat ab hoste, 15.570. ad caelumque manus et eodem lumina tollens 15.571. “quiquid” ait, “superi, monstro portenditur isto, 15.572. seu laetum est, patriae laetum populoque Quirini, 15.573. sive minax, mihi sit!” viridique e caespite factas 15.574. placat odoratis herbosas ignibus aras 15.575. vinaque dat pateris mactatarumque bidentum, 15.576. quid sibi significent, trepidantia consulit exta. 15.577. Quae simul adspexit Tyrrhenae gentis haruspex, 15.578. magna quidem rerum molimina vidit in illis, 15.579. non manifesta tamen. Cum vero sustulit acre 15.580. a pecudis fibris ad Cipi cornua lumen, 15.581. “rex” ait, “o salve! Tibi enim, tibi, Cipe, tuisque 15.582. hic locus et Latiae parebunt cornibus arces. 15.583. Tu modo rumpe moras portasque intrare patentes 15.584. adpropera! sic fata iubent; namque urbe receptus 15.585. rex eris et sceptro tutus potiere perenni.” 15.586. Rettulit ille pedem torvamque a moenibus urbis 15.587. avertens faciem “procul a! procul omina” dixit 15.588. “talia di pellant! Multoque ego iustius aevum 15.589. exsul agam, quam me videant Capitolia regem!” 15.590. Dixit et extemplo populumque gravemque senatum 15.591. convocat, ante tamen pacali cornua lauro 15.592. velat; et aggeribus factis a milite forti 15.593. insistit priscosque deos e more precatus 15.594. “est” ait “hic unus, quem vos nisi pellitis urbe, 15.595. rex erit. Is qui sit, signo, non nomine dicam: 15.596. cornua fronte gerit. Quem vobis indicat augur, 15.597. si Romam intrarit, famularia iura daturum. 15.598. Ille quidem potuit portas inrumpere apertas, 15.599. sed nos obstitimus, quamvis coniunctior illo 15.600. nemo mihi est. Vos urbe virum prohibete, Quirites, 15.601. vel, si dignus erit, gravibus vincite catenis, 15.602. aut finite metum fatalis morte tyranni!” 15.603. Qualia succinctis, ubi trux insibilat eurus, 15.604. murmura pinetis fiunt, aut qualia fluctus 15.605. aequorei faciunt, siquis procul audiat illos, 15.606. tale sonat populus; sed per confusa frementis 15.607. verba tamen vulgi vox eminet una “quis ille est?”, 15.608. et spectant frontes praedictaque cornua quaerunt. 15.609. Rursus ad hos Cipus “quem poscitis” inquit, “habetis” 15.610. et dempta capiti, populo prohibente, corona 15.611. exhibuit gemino praesignia tempora cornu. 15.612. Demisere oculos omnes gemitumque dedere 15.613. atque illud meritis clarum (quis credere possit?) 15.614. inviti videre caput; nec honore carere 15.615. ulterius passi, festam imposuere coronam. 15.616. At proceres, quoniam muros intrare vetaris, 15.617. ruris honorati tantum tibi, Cipe, dedere, 15.618. quantum depresso subiectis bubus aratro 15.619. complecti posses ad finem lucis ab ortu, 15.620. cornuaque aeratis miram referentia formam 15.621. postibus insculpunt, longum mansura per aevum.
13. Ovid, Fasti, 6.731 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 84
6.731. reddita, quisquis is est, Summano templa feruntur, 6.731. Now Laomedon, the wife of your son, Tithonus, rises, and rising
14. Phlegon of Tralles, On Miraculous Things, 6.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 164, 170
15. Pliny The Elder, Natural History, 7.34, 7.122, 10.35, 10.41, 39.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies •prodigy, interpretation Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 164, 170; Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87, 155
16. Plutarch, Julius Caesar, 47.3-47.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 157
17. Plutarch, Camillus, 4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 161
18. Plutarch, Sulla, 7.6-7.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 1
7.6. τῆς δὲ συγκλήτου τοῖς μάντεσι περὶ τούτων σχολαζούσης καὶ καθημένης ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἐνυοῦς, στρουθὸς εἰσέπτη πάντων ὁρώντων τέττιγα φέρων τῷ στόματι, καὶ τὸ μὲν ἐκβαλὼν μέρος αὐτοῦ κατέλιπε, τὸ δὲ ἔχων ἀπῆλθεν. ὑφεωρῶντο δὴ στάσιν οἱ τερατοσκόποι καὶ διαφορὰν τῶν κτηματικῶν πρὸς τὸν ἀστικὸν ὄχλον καὶ ἀγοραῖον φωνάεντα γὰρ τοῦτον εἶναι καθάπερ τέττιγα, τοὺς δὲ χωρίτας ἀρουραίους. 7.6.
19. Frontinus, Strategemata, 4.5.14 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87
20. Plutarch, Tiberius And Gaius Gracchus, 1.4-1.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87
21. Suetonius, Claudius, 22 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 164
22. Tacitus, Annals, 1.28.2-1.28.3, 1.76, 1.76.1, 4.64.1, 6.12.5, 11.15, 12.43, 13.24.2, 14.12.2, 15.44.1, 15.47.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies •prodigy, interpretation Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 162, 164, 166; Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 95, 136
1.76. Eodem anno continuis imbribus auctus Tiberis plana urbis stagnaverat; relabentem secuta est aedificiorum et hominum strages. igitur censuit Asinius Gallus ut libri Sibyllini adirentur. renuit Tiberius, perinde divina humanaque obtegens; sed remedium coercendi fluminis Ateio Capitoni et L. Arruntio mandatum. Achaiam ac Macedoniam onera deprecantis levari in praesens proconsulari imperio tradique Caesari placuit. edendis gladiatoribus, quos Germanici fratris ac suo nomine obtulerat, Drusus praesedit, quamquam vili sanguine nimis gaudens; quod in vulgus formidolosum et pater arguisse dicebatur. cur abstinuerit spectaculo ipse, varie trahebant; alii taedio coetus, quidam tristitia ingenii et metu conparationis, quia Augustus comiter interfuisset. non crediderim ad ostentandam saevitiam movendasque populi offensiones concessam filio materiem, quamquam id quoque dictum est. 11.15. Rettulit deinde ad senatum super collegio haruspicum, ne vetustissima Italiae disciplina per desidiam exolesceret: saepe adversis rei publicae temporibus accitos, quorum monitu redintegratas caerimonias et in posterum rectius habitas; primoresque Etruriae sponte aut patrum Romanorum impulsu retinuisse scientiam et in familias propagasse: quod nunc segnius fieri publica circa bonas artes socordia, et quia externae superstitiones valescant. et laeta quidem in praesens omnia, sed benignitati deum gratiam referendam, ne ritus sacrorum inter ambigua culti per prospera oblitterarentur. factum ex eo senatus consultum, viderent pontifices quae retinenda firmandaque haruspicum. 12.43. Multa eo anno prodigia evenere. insessum diris avibus Capitolium, crebris terrae motibus prorutae domus, ac dum latius metuitur, trepidatione vulgi invalidus quisque obtriti; frugum quoque egestas et orta ex eo fames in prodigium accipiebatur. nec occulti tantum questus, sed iura reddentem Claudium circumvasere clamoribus turbidis, pulsumque in extremam fori partem vi urgebant, donec militum globo infensos perrupit. quindecim dierum alimenta urbi, non amplius superfuisse constitit, magnaque deum benignitate et modestia hiemis rebus extremis subventum. at hercule olim Italia legionibus longinquas in provincias commeatus portabat, nec nunc infecunditate laboratur, sed Africam potius et Aegyptum exercemus, navibusque et casibus vita populi Romani permissa est. 1.76.  In the same year, the Tiber, rising under the incessant rains, had flooded the lower levels of the city, and its subsidence was attended by much destruction of buildings and life. Accordingly, Asinius Gallus moved for a reference to the Sibylline Books. Tiberius objected, preferring secrecy as in earth so in heaven: still, the task of coercing the stream was entrusted to Ateius Capito and Lucius Arruntius. Since Achaia and Macedonia protested against the heavy taxation, it was decided to relieve them of their proconsular government for the time being and transfer them to the emperor. A show of gladiators, given in the name of his brother Germanicus, was presided over by Drusus, who took an extravagant pleasure in the shedding of blood however vile — a trait so alarming to the populace that it was said to have been censured by his father. Tiberius' own absence from the exhibition was variously explained. Some ascribed it to his impatience of a crowd; others, to his native morosity and his dread of comparisons; for Augustus had been a good-humoured spectator. I should be slow to believe that he deliberately furnished his son with an occasion for exposing his brutality and arousing the disgust of the nation; yet even this was suggested. 12.43.  Many prodigies occurred during the year. Ominous birds took their seat on the Capitol; houses were overturned by repeated shocks of earthquake, and, as the panic spread, the weak were trampled underfoot in the trepidation of the crowd. A shortage of corn, again, and the famine which resulted, were construed as a supernatural warning. Nor were the complaints always whispered. Claudius, sitting in judgement, was surrounded by a wildly clamorous mob, and, driven into the farthest corner of the Forum, was there subjected to violent pressure, until, with the help of a body of troops, he forced a way through the hostile throng. It was established that the capital had provisions for fifteen days, no more; and the crisis was relieved only by the especial grace of the gods and the mildness of the winter. And yet, Heaven knows, in the past, Italy exported supplies for the legions into remote provinces; nor is sterility the trouble now, but we cultivate Africa and Egypt by preference, and the life of the Roman nation has been staked upon cargo-boats and accidents.
23. Cassius Dio, Roman History, 41.61.4-41.61.5, 48.43, 50.10-50.11, 50.10.6, 53.20.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 157, 158, 164
41.61.4.  in Tralles a palm tree grew up in the temple of Victory and the goddess herself turned about toward an image of Caesar that stood beside her; in Syria two young men announced the result of the battle and vanished; and in Patavium, which now belongs to Italy but was then still a part of Gaul, some birds not only brought news of it but even acted it out to some extent, 41.61.5.  for one Gaius Cornelius drew from their actions accurate information of all that had taken place, and narrated it to the bystanders. These several things happened on that very same day and though they were, not unnaturally, distrusted at the time, yet when news of the actual facts was brought, they were marvelled at. 48.43. 1.  This is what happened at that time. But in the consulship of Appius Claudius and Gaius Norbanus, who were the first to have two quaestors apiece as associates, the populace revolted against the tax-gatherers, who oppressed them severely, and came to blows with the men themselves, their assistants, and the soldiers who helped them to collect the money;,2.  and sixty-seven praetors one after another were appointed and held office. One person was chosen to be quaestor while still accounted a boy, and did not obtain the standing of a juvenis until the next day; and another, who had been enrolled in the senate, desired to fight as a gladiator.,3.  Not only was he prevented, however, from doing this, but an act was also passed prohibiting any senator from fighting as a gladiator, any slave from serving as a lictor, and any burning of dead bodies from being carried on within two miles of the city.,4.  Now many events of a portentous nature had occurred even before this, such as the spouting of olive oil on the bank of the Tiber, and many also at this time. Thus the hut of Romulus was burned as a result of some ritual which the pontifices were performing in it; a statue of Virtus, which stood before one of the gates, fell upon its face, and certain persons, becoming inspired by the Mother of the Gods, declared that the goddess was angry with them.,5.  For this reason the Sibylline books were consulted, and they made the same declarations and prescribed that the statue should be taken down to the sea and purified in its waters. Now when the goddess was taken out a long distance from the land into the deep water and remained there a good while, being brought back only after a long time,,6.  this circumstance also caused the Romans no little fear, and they did not recover their spirits until palm trees, four in number, sprang up round about her temple and in the Forum. Besides these occurrences at that time, Caesar married Livia. 50.10. 1.  As consuls for the next year after this Caesar and Antony had been appointed at the time when they had settled the offices for eight years at once, and this was the last year of the period; but as Antony had been deposed, as I have stated, Valerius Messalla, who had once been proscribed by them, became consul with Caesar.,2.  About this time a madman rushed into the theatre at one of the festivals and seized the crown of the former Caesar and put it on, whereupon he was torn to pieces by the bystanders. A wolf was caught as it was running into the temple of Fortune and killed,,3.  and in the Circus at the very time of the horse-race a dog killed and devoured another dog. Fire also consumed a considerable portion of the Circus itself, along with the temple of Ceres, another shrine dedicated to Spes, and a large number of other structures.,4.  The freedmen were thought to have caused this; for all of them who were in Italy and possessed property worth two hundred thousand sesterces or more had been ordered to contribute an eighth of it. This resulted in numerous riots, murders, and the burning of many buildings on their part, and they were not brought to order until they were subdued by armed force.,5.  In consequence of this the freemen who held any land in Italy grew frightened and kept quiet; for they also had been ordered to give a quarter of their annual income, and though they were on the point of rebelling against this extortion, they were not bold enough after what had just happened to make any disturbance, but reluctantly brought in their contributions without resort to arms.,6.  Therefore it was believed that the fire was due to a plot originated by the freedmen; yet this did not prevent it from being recorded among the out-and‑out portents, because of the number of buildings burned. 50.10.6.  Therefore it was believed that the fire was due to a plot originated by the freedmen; yet this did not prevent it from being recorded among the out-and‑out portents, because of the number of buildings burned. 50.11. 1.  Although such omens had appeared to them, the two leaders neither were dismayed nor relaxed their preparations for war, but spent the winter in spying upon and annoying each other. For Caesar had set sail from Brundisium and had proceeded as far as Corcyra, intending to attack while off their guard the enemy forces lying off Actium, but he encountered a storm and received damage which caused him to withdraw.,2.  When spring came, Antony made no move at any point; for the crews that manned his triremes were made up of all sorts of races, and as they had been wintering at a distance from him, they had had no practice and their numbers had been diminished by disease and desertions.,3.  Moreover Agrippa had captured Methone by storm and killed Bogud there, and was now watching for the merchant vessels that came to land and was making descents from time to time on various parts of Greece, all of which disturbed Antony greatly.,4.  But Caesar was encouraged by this and wished to bring into play as soon as possible the enthusiasm of his army, which was splendidly trained, and to wage the war in Greece near his rival's bases rather than in Italy near Rome.,5.  Therefore he assembled all his troops that were of any value, and likewise all the men of influence, both senators and knights, at Brundisium, wishing to make the first coöperate with him and to keep the others from beginning a rebellion as they might if left by themselves, but chiefly with the purpose of showing to all the world that he had the largest and strongest element among the Romans in sympathy with himself.,6.  From Brundisium he sent orders to all these that they should take along with them a stated number of servants and also, except in the case of the soldiers, should carry with them their own supplies. Thereupon he crossed the Ionian Gulf with the entire array. 53.20.1.  Caesar, as I have said, received the name of Augustus, and a sign of no little moment to him occurred that very night; for the Tiber overflowed and covered all of Rome that was on low ground, so that it was navigable for boats. From this sign the soothsayers prophesied that he would rise to great heights and hold the whole city under his sway.
24. Censorinus, De Die Natali, 1.71, 2.70, 2.72, 3.92 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44, 155
25. Obsequens, De Prodigiis, None (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87
26. Lactantius, Divine Institutes, 1.6.13 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 136
27. Scriptores Historiae Augustae, Hadrian, 21.5-21.6 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 170
28. Servius, Commentary On The Aeneid, 6.72, 8.187 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44, 136
29. Theodosius Ii Emperor of Rome, Theodosian Code, 16.10.1 (5th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 172
30. Isidore of Seville, Etymologies, 8.3.6 (6th cent. CE - 7th cent. CE)  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 44
32. Historia Augusta, Anton., 9.1-9.5  Tagged with subjects: •interpretation, of prodigies Found in books: Eidinow and Driediger-Murphy (2019), Esther Eidinow, Ancient Divination and Experience, 170
33. Sat. Men., Ed. Bücheler, 451  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 155
34. Valerius Maximus, Memorable Deeds And Sayings, 1.1.1, 4.6.1, 5.6.3-5.6.4  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87, 104
35. Antiquitates Rerum Humanarum, Frag., None  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 136
37. Vergil, De Uir. Ill., 57.4  Tagged with subjects: •prodigy, interpretation Found in books: Santangelo (2013), Roman Frugality: Modes of Moderation from the Archaic Age to the Early Empire and Beyond, 87