Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

13 results for "maximus"
1. Aeschylus, Prometheus Bound, 3.50, 8.55-8.56, 10.159, 10.180, 14.39, 18.26 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on eagle •maximus of turin, on ascension Found in books: Hillier (1993) 62, 192
2. New Testament, Acts, 1.1-1.11, 11.1-11.18, 18.2-18.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle •maximus of turin, on two boats Found in books: Hillier (1993) 34, 62, 192, 193
1.1. τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν 1.2. ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη· 1.3. οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, διʼ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 1.4. καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἰεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· 1.5. ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 1.6. οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; 1.7. εἶπεν πρὸς αὐτούς Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ, 1.8. ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφʼ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρίᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 1.9. καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 1.10. καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παριστήκεισαν αὐτοῖς ἐν pb n="246"/ ἐσθήσεσι λευκαῖς, 1.11. οἳ καὶ εἶπαν Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφʼ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11.1. Ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες κατὰ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 11.2. Ὅτε δὲ ἀνέβη Πέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ, διεκρίνοντο πρὸς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς 11.3. λέγοντες ὅτι εἰσῆλθεν πρὸς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχοντας καὶ συνέφαγεν αὐτοῖς. 11.4. ἀρξάμενος δὲ Πέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων Ἐγὼ 11.5. ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα, καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ· 11.6. εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ· 11.7. ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι Ἀναστάς, Πέτρε, θῦσον καὶ φάγε. 11.8. εἶπον δέ Μηδαμῶς, κύριε, ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. 11.9. ἀπεκρίθη δὲ ἐκ δευτέρου φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου. 11.10. τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ τρίς, καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαντα εἰς τὸν οὐρανόν. 11.11. καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἦμεν, ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρίας πρός με. 11.12. εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συνελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν διακρίναντα. ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι, καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός. 11.13. ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα Ἀπόστειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπικαλούμενον Πέτρον, 11.14. ὃς λαλήσει ῥήματα πρὸς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου. 11.15. ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπʼ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφʼ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ. 11.16. ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 11.17. εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύσασιν ἐπὶ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν; 11.18. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγοντες Ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν. 18.2. καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς, 18.3. καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρʼ αὐτοῖς καὶ ἠργάζοντο, ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ. διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, 18.4. ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας. 18.5. Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ ὁ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν χριστὸν Ἰησοῦν. 18.6. ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 18.7. καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν, οὗ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 18.8. Κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο. 1.1. The first book I wrote, Theophilus, concerned all that Jesus began both to do and to teach, 1.2. until the day in which he was received up, after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. 1.3. To these he also showed himself alive after his suffering by many proofs, appearing to them over a period of forty days, and spoke about God's Kingdom. 1.4. Being assembled together with them, he charged them, "Don't depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which you heard from me. 1.5. For John indeed baptized in water, but you will be baptized in the Holy Spirit not many days from now." 1.6. Therefore, when they had come together, they asked him, "Lord, are you now restoring the kingdom to Israel?" 1.7. He said to them, "It isn't for you to know times or seasons which the Father has set within His own authority. 1.8. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you. You will be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost parts of the earth." 1.9. When he had said these things, as they were looking, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. 1.10. While they were looking steadfastly into the sky as he went, behold, two men stood by them in white clothing, 1.11. who also said, "You men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This Jesus, who was received up from you into the sky will come back in the same way as you saw him going into the sky." 11.1. Now the apostles and the brothers who were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God. 11.2. When Peter had come up to Jerusalem, those who were of the circumcision contended with him, 11.3. saying, "You went in to uncircumcised men, and ate with them!" 11.4. But Peter began, and explained to them in order, saying, 11.5. "I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision: a certain container descending, like it was a great sheet let down from heaven by four corners. It came as far as me, 11.6. on which, when I had looked intently, I considered, and saw the four-footed animals of the earth, wild animals, creeping things, and birds of the sky. 11.7. I also heard a voice saying to me, 'Rise, Peter, kill and eat!' 11.8. But I said, 'Not so, Lord, for nothing unholy or unclean has ever entered into my mouth.' 11.9. But a voice answered me the second time out of heaven, 'What God has cleansed, don't you make unholy.' 11.10. This was done three times, and all were drawn up again into heaven. 11.11. Behold, immediately three men stood before the house where I was, having been sent from Caesarea to me. 11.12. The Spirit told me to go with them, without discriminating. These six brothers also accompanied me, and we entered into the man's house. 11.13. He told us how he had seen the angel standing in his house, and saying to him, 'Send to Joppa, and get Simon, whose surname is Peter, 11.14. who will speak to you words by which you will be saved, you and all your house.' 11.15. As I began to speak, the Holy Spirit fell on them, even as on us at the beginning. 11.16. I remembered the word of the Lord, how he said, 'John indeed baptized in water, but you will be baptized in the Holy Spirit.' 11.17. If then God gave to them the same gift as us, when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I, that I could withstand God?" 11.18. When they heard these things, they held their peace, and glorified God, saying, "Then God has also granted to the Gentiles repentance to life!" 18.2. He found a certain Jew named Aquila, a man of Pontus by race, who had recently come from Italy, with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. He came to them, 18.3. and because he practiced the same trade, he lived with them and worked, for by trade they were tent makers. 18.4. He reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded Jews and Greeks. 18.5. But when Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. 18.6. When they opposed him and blasphemed, he shook out his clothing and said to them, "Your blood be on your own heads! I am clean. From now on, I will go to the Gentiles!" 18.7. He departed there, and went into the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue. 18.8. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord with all his house. Many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized.
3. Plutarch, Placita Philosophorum (874D-911C), 4.10.134 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 62
4. Augustine, Enarrationes In Psalmos, 123.1 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 62
5. Augustine, In Evangelium Joannis Tractatus Cxxiv, 121.4 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 62
6. Augustine, Sermons, 263.2-263.3 (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 62
7. Basil of Caesarea, De Spiritu Sancto, 14.33 (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 193
8. Ambrose, On The Mysteries, 8.43 (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 192
9. Ambrose, De Poenitentia, 2.2.8 (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 192
10. Ambrose, On The Sacraments, 4.2.7 (4th cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 192
11. Arator, Historia Apostolica, 1.21-1.42, 1.966-1.1006, 2.506-2.550 (6th cent. CE - 6th cent. CE)  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle •maximus of turin, on two boats Found in books: Hillier (1993) 34, 62, 192, 193
12. Ps.-Callisthenes, Historia Alexandri Magni Rec. Α, 5.11  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle Found in books: Hillier (1993) 62
13. Maximus of Turin, Sermones Cxvi, 44.2, 49.2, 55.1-55.2, 56.2  Tagged with subjects: •maximus of turin, on ascension •maximus of turin, on eagle •maximus of turin, on two boats Found in books: Hillier (1993) 34, 62, 192, 193