Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

22 results for "kaster"
1. Homer, Odyssey, 20.301-20.302 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 219
2. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
3. Cicero, Brutus, 169.205-169.207 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •kaster, robert a. Found in books: Price, Finkelberg and Shahar (2021), Rome: An Empire of Many Nations: New Perspectives on Ethnic Diversity and Cultural Identity, 137
4. Cicero, Tusculan Disputations, 3.76, 4.12-4.15, 4.59-4.62 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
3.76. sunt qui unum officium consolantis cons olantis R 1 consulantis GK 1 V 1 putent putent docere Lb. Cleanthes fr. 576 malum illud omnino non esse, ut Cleanthi placet; sunt qui non magnum malum, ut Peripatetici; sunt qui abducant a malis ad bona, ut Epicurus; sunt qui satis satis om. G 1 putent ostendere nihil inopinati inopiti GRV 1 (n exp. c ) opiti K accidisse, ut Cyrenaici lac. stat. Po. ut Cyrenaici pro nihil mali (nihil a mali V 1 ) Dav. cogitari potest: ut Cyr. atque hi quoque, si verum quaeris, efficere student ut non multum adesse videatur aut nihil mall. Chr. cf. § 52–59. 61 extr. Chrys. fr. eth. 486 nihil mali. Chrysippus autem caput esse censet in consolando detrahere detra in r. V c illam opinionem maerentis, qua se maerentis se X (mer. KR) qd add. V 2 maerentis si vel maerentl si s ( sed sec. Chr. omnes qui maerent in illa opinione sunt; non recte p. 275, 19 confert Va. Op. 1, 70 ) qua Po. officio fungi putet iusto atque debito. sunt etiam qui haec omnia genera consolandi colligant abducunt... 21 putant... 356, 2 colligunt X 356, 2 colligant V 2 abducant et putent Ern. ( obloq. Küh. Sey. cf. tamen nat. deor. 2, 82 al. ). inconcinnitatem modorum def. Gaffiot cf. ad p. 226, 23 —alius enim alio modo movetur—, ut fere nos in Consolatione omnia omnia bis scripsit, prius erasit G omnia exp. et in mg. scr. fecimus. omne genus consolandi V c in consolationem unam coniecimus; erat enim in tumore animus, et omnis in eo temptabatur curatio. sed sumendum tempus est non minus in animorum morbis quam in corporum; ut Prometheus ille Aeschyli, cui cum dictum esset: Atqui/, Prometheu, te ho/c tenere exi/stimo, Mede/ri posse ra/tionem ratione ratione G 1 RV 1 ( alterum exp. G 2 V 1 ratione rationem K 1 (ratione del. K 2 ) orationem Stephanus ( ft. recte cf. lo/goi ) iracu/ndiae, v. 377 respondit: Siquide/m qui qui et ss. V c tempesti/vam medicinam a/dmovens Non a/dgravescens adgr. ss. V c vo/lnus inlida/t manu. manus X s exp. V 4.12. laetitia autem et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta inlecta s iniecta X et sqq. cf. Barlaami eth. sec. Stoicos 2, 11 qui hinc haud pauca adsumpsit. inflammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid concupitum ecferatur et gestiat. natura natura s V rec naturae X (-re K) enim omnes ea, Stoic. fr. 3, 438 quae bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem simul obiecta species est speciei est H speci est KR ( add. c ) speciest GV cuiuspiam, quod bonum videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. id cum constanter prudenterque fit, eius modi adpetitionem Stoici bou/lhsin BO gL AHClN KR bo gL HC in G bo ga HCin V appellant, nos appellemus appellemus We. appellamus X (apell G) cf. v. 26, fin. 3, 20 voluntatem, eam eam iam V illi putant in solo esse sapiente; quam sic definiunt: voluntas est, quae quid cum ratione desiderat. quae autem ratione adversante adversante Po. ( cf. p.368, 6; 326, 3; St. fr. 3, 462 a)peiqw=s tw=| lo/gw| w)qou/menon e)pi\ plei=on adversa X (d del. H 1 ) a ratione aversa Or. incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus stultis invenitur. 4.13. itemque cum ita ita om. H movemur, ut in bono simus aliquo, dupliciter id contingit. nam cum ratione curatione K 1 (ũ 2 ) animus movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur; cum autem iiter et effuse animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita definiunt: sine ratione animi elationem. quoniamque, quoniam quae X praeter K 1 (quae del. V rec ) ut bona natura adpetimus, app. KR 2? (H 367, 24) sic a malis natura declinamus, quae declinatio si cum del. Bentl. ratione fiet, cautio appelletur, appellatur K 1 V rec s eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem sine ratione et cum exanimatione humili atque fracta, nominetur metus; est igitur metus a a Gr.(?) s om. X ratione aversa cautio. cautio Cic. dicere debebat: declinatio 4.14. praesentis autem mali sapientis adfectio nulla est, stultorum stultorum Dav. stulta autem aegritudo est, eaque eaque Ba. ea qua X (ea qu e M 1 ) adficiuntur in malis opinatis animosque demittunt et contrahunt rationi non obtemperantes. itaque haec prima definitio difin. V est, ut aegritudo sit animi adversante ratione contractio. itaque ... 6 contractio Non. 93, 1 sic quattuor perturbationes sunt, tres constantiae, quoniam cf. Aug. civ. 14, 8 aegritudini nulla constantia opponitur. Sed omnes perturbationes iudicio censent fieri et St. fr. 3, 380 et 393 opinione. itaque eas definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam vitiosae, vitiose GKR sed etiam quam in nostra sint potestate. est ergo ergo igitur H s aegritudo aegritudo om. G 1 add. 1 et 2 opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur, laetitia opinio recens boni praesentis, in quo ecferri ecferri haec ferri VK c (eff. K 2 ) rectum esse videatur, laetitia...15 videatur om. G 1, add. G 2 in mg. inf. ( lemmata laetitia metus adscr. 1 cf. praef. ) metus opinio impendentis mali, quod intolerabile intollerabile V esse videatur, libido lubido K, in lib. corr. G 1 (libido etiam in mg. ) R 1 opinio venturi boni, quod sit ex usu iam praesens esse atque adesse. 4.15. sed quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum positas esse dicunt, verum illa etiam etiam ilia H quae efficiuntur perturbationibus, ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, laetitia profusam hilaritatem, libido lubido K x li bido R effrenatam effrenata X corr. K 2 R c adpetentiam. opinationem autem, quam in omnis definitiones superiores inclusimus, volunt esse inbecillam adsensionem. 4.59. ad te at V 1 igitur mihi iam convertenda omnis oratio est; simulas enim quaerere te de sapiente, quaeris autem fortasse de te. Earum eorum s earum X igitur perturbationum, quas exposui, variae sunt curationes. nam neque omnis aegritudo una ratione sedatur sadatur V (alia est enim lugenti, alia miseranti aut invidenti adhibenda adhibenda add. G 2 medicina); est etiam in omnibus quattuor perturbationibus illa distinctio, utrum ad universam perturbationem, quae est aspernatio rationis aut aut V adpetitus vehementior, an ad singulas, ut ad metum lubidinem libid. K 1 V reliquas reliquas V 1 (que add. 3 ) reliquias GKR melius adhibeatur oratio, et utrum illudne non videatur aegre ferundum, ex quo suscepta sit aegritudo, an omnium rerum tollenda tollenda s toleranda X omnino omni V 1 aegritudo, ut, si quis aegre ferat se pauperem esse, idne disputes, paupertatem malum non esse, an hominem aegre ferre nihil oportere. nimirum hoc melius, ne, si si add. K c forte de paupertate non persuaseris, sit aegritudini concedendum; aegritudine autem sublata propriis rationibus, quibus heri usi sumus, quodam modo etiam paupertatis malum tollitur. 4.60. sed omnis eius modi perturbatio animi animi enim V 1 placatione abluatur illa quidem, cum doceas nec nec s V 3 et X bonum illud esse, ex quo laetitia aut aut V et G 1 libido oriatur, nec malum, ex quo aut metus aut aegritudo; verum tamen haec est certa et propria sanatio, si doceas ipsas perturbationes per se esse vitiosas nec habere quicquam aut naturale aut necessarium, ut ut aut R 1 V ipsam ipsa GRV 1 aegritudinem leniri videmus, cum obicimus obicibus GKR maerentibus imbecillitatem inbecil itatem G animi ecfeminati, cumque eorum gravitatem constantiamque gravitate constantiaque GRV 1 laudamus, qui non turbulente humana patiantur. quod quidem solet eis etiam accidere, qui illa mala esse censent, ferenda ferendum K tamen aequo animo arbitrantur. arbitratur GRV 1 putat puta GRV 1 aliquis aliquid K idem fuit fort. in R (aliqui esse) esse voluptatem bonum, alius autem pecuniam; tamen et ille ab intemperantia et hic ab avaritia hic abaritia V 1 avocari potest. illa autem altera ratio et oratio, et oratio om. V quae simul et opinionem falsam falsa GRV 1 tollit et et om. K 1 aegritudinem aegritudine GRV 1 detrahit, est ea quidem utilior, sed raro proficit neque est ad volgus adhibenda. 4.61. quaedam autem sunt aegritudines, quas levare illa ulla V rec medicina nullo modo possit, ut, si quis aegre ferat nihil in se esse virtutis, nihil animi, nihil officii, nihil honestatis, propter mala is is ex si G 2 agatur G 1 quidem angatur, sed alia quaedam sit ad eum admovenda curatio, et talis quidem, quae possit esse omnium etiam de ceteris rebus discrepantium philosophorum. inter omnis enim convenire oportet commotiones animorum a recta ratione aversas esse vitiosas, vitiosas om. V 3 ut, etiamsi vel mala sint illa, quae quae ex quem V 3 metum aegritudinemve, vel vel ...17 vel Bentl. nec ... nec bona, quae cupiditatem laetitiamve moveant, tamen sit vitiosa ipsa commotio. constantem enim quendam volumus, sedatum, gravem, humana omnia spernentem spernentem Anon. ap. Lb. illum esse, quem prementem (praem. GKH)X ( vix Cice- ronianum, licet Sen. de ira 3, 6, 1 dicat : animus quietus semper, omnia infra se premens cf. Tusc. p. 405, 20 omnia subter se habet) praemeditantem Se. magimum et fortem virum virum add. G 3 dicimus. talis autem nec maerens nec timens nec cupiens nec gestiens esse quisquam potest. eorum enim haec sunt, qui eventus quae ventus G 1 ( corr. 1 ) V 1 ( corr. 3 ) humanos superiores quam suos animos esse ducunt. ducunt s di- cunt X 4.62. Quare omnium philosophorum, ut aut V ( exp. 3 ) ante dixi, una St. fr. 3, 488 cf. 474 ratio est medendi, ut nihil, quale sit illud quod perturbet animum, sed de ipsa sit sit add. G 2 perturbatione dicendum. itaque primum in ipsa cupiditate, cum id solum agitur ut ea tollatur, non est quaerendum, bonum illud necne sit quod lubidinem lib. H ( bis ) K 1 priore loco moveat, sed lubido ipsa tollenda est, ut, sive, sive ex sine V 3 quod honestum est, id sit summum bonum sive voluptas sive horum utrumque coniunctum sive tria illa genera bonorum, tamen, etiamsi etiamsi si H virtus KRH virtutis ipsius vehementior adpetitus sit, eadem sit sit add. G 1 omnibus ad deterrendum adhibenda oratio. continet autem omnem sedationem animi humana in conspectu posita natura; quae quo facilius expressa cernatur, explicanda est oratione communis condicio lexque vitae. constantem ... 393, 15 vitae H
5. Seneca The Younger, De Beneficiis, 4.34 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
6. Plutarch, Artaxerxes, 15 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 219
7. Plutarch, Letter of Condolence To Apollonius, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
8. Plutarch, Oracles At Delphi No Longer Given In Verse, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: nan nan nan nan
9. Seneca The Younger, Letters, 84.2-84.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 204, 208, 218, 219, 224, 226, 227
10. Epictetus, Discourses, 2.6.9-2.6.10, 3.3.2-3.3.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
11. Lucian, On Mourning, 2.3, 3.1, 5.3, 7.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 219, 224
12. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.87 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
7.87. This is why Zeno was the first (in his treatise On the Nature of Man) to designate as the end life in agreement with nature (or living agreeably to nature), which is the same as a virtuous life, virtue being the goal towards which nature guides us. So too Cleanthes in his treatise On Pleasure, as also Posidonius, and Hecato in his work On Ends. Again, living virtuously is equivalent to living in accordance with experience of the actual course of nature, as Chrysippus says in the first book of his De finibus; for our individual natures are parts of the nature of the whole universe.
13. Origen, Against Celsus, 8.51 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
8.51. In the next place, he expresses his approval of those who hope that eternal life shall be enjoyed with God by the soul or mind, or, as it is variously called, the spiritual nature, the reasonable soul, intelligent, holy, and blessed; and he allows the soundness of the doctrine, that those who had a good life shall be happy, and the unrighteous shall suffer eternal punishments. And yet I wonder at what follows, more than at anything that Celsus has ever said; for he adds, And from this doctrine let not them or any one ever swerve. For certainly in writing against Christians, the very essence of whose faith is God, and the promises made by Christ to the righteous, and His warnings of punishment awaiting the wicked, he must see that, if a Christian were brought to renounce Christianity by his arguments against it, it is beyond doubt that, along with his Christian faith, he would cast off the very doctrine from which he says that no Christian and no man should ever swerve. But I think Celsus has been far surpassed in consideration for his fellow-men by Chrysippus in his treatise, On the Subjugation of the Passions. For when he sought to apply remedies to the affections and passions which oppress and distract the human spirit, after employing such arguments as seemed to himself to be strong, he did not shrink from using in the second and third place others which he did not himself approve of. For, says he, if it were held by any one that there are three kinds of good, we must seek to regulate the passions in accordance with that supposition; and we must not too curiously inquire into the opinions held by a person at the time that he is under the influence of passion, lest, if we delay too long for the purpose of overthrowing the opinions by which the mind is possessed, the opportunity for curing the passion may pass away. And he adds, Thus, supposing that pleasure were the highest good, or that he was of that opinion whose mind was under the dominion of passion, we should not the less give him help, and show that, even on the principle that pleasure is the highest and final good of man, all passion is disallowed. And Celsus, in like manner, after having embraced the doctrine, that the righteous shall be blessed, and the wicked shall suffer eternal punishments, should have followed out his subject; and, after having advanced what seemed to him the chief argument, he should have proceeded to prove and enforce by further reasons the truth that the unjust shall surely suffer eternal punishment, and those who lead a good life shall be blessed.
14. Macrobius, Saturnalia, None (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 208
15. Macrobius, Saturnalia, None (4th cent. CE - 5th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 208
16. Methodius of Olympus, Symposium, 2 (4th cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: König (2012), Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture, 227
18. Stobaeus, Eclogues, None  Tagged with subjects: •nan Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
20. Plato, Book, None  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Graver (2007), Stoicism and Emotion, 253
21. Sextus Empiricus, Against The Grammarians, 1.94-1.96  Tagged with subjects: •kaster, robert Found in books: Ward (2022), Clement and Scriptural Exegesis: The Making of a Commentarial Theologian, 18