Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

19 results for "imperial"
1. Cicero, Pro Ligario, 11 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 7
2. Horace, Odes, 1.26.2, 4.56.1, 5.25.1, 6.37.1, 6.54.1, 7.4.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 218, 238, 268
3. Seneca The Younger, Apocolocyntosis, 7.4-7.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 151
4. Seneca The Younger, De Beneficiis, 3.27, 5.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 138
5. Suetonius, Augustus, 53.1-53.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 224
6. Suetonius, Caligula, 34, 33 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 224
7. Suetonius, Claudius, 14-15 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 151, 224
8. Suetonius, Domitianus, 3.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 274
9. Suetonius, Tiberius, 33, 60-61 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 224
10. Suetonius, Vespasianus, 23 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 200
11. Tacitus, Annals, 2.32, 2.67, 3.10, 3.22, 3.27-3.28, 3.38, 3.70, 4.15, 4.22, 11.1-11.2, 12.43, 12.60, 13.2, 13.4, 13.11, 13.20, 13.33, 13.42, 14.5, 14.42-14.45 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 130, 143, 156, 167, 178, 183, 184
2.32. Bona inter accusatores dividuntur, et praeturae extra ordinem datae iis qui senatorii ordinis erant. tunc Cotta Messalinus, ne imago Libonis exequias posterorum comitaretur, censuit, Cn. Lentulus, ne quis Scribonius cognomentum Drusi adsumeret. supplicationum dies Pomponii Flacci sententia constituti, dona Iovi, Marti, Concordiae, utque iduum Septembrium dies, quo se Libo interfecerat, dies festus haberetur, L. Piso et Gallus Asinius et Papius Mutilus et L. Apronius decrevere; quorum auctoritates adulationesque rettuli ut sciretur vetus id in re publica malum. facta et de mathematicis magisque Italia pellendis senatus consulta; quorum e numero L. Pituanius saxo deiectus est, in P. Marcium consules extra portam Esquilinam, cum classicum canere iussissent, more prisco advertere. 2.67. Flaccus in Thraeciam transgressus per ingentia promissa quamvis ambiguum et scelera sua reputantem perpulit ut praesidia Romana intraret. circumdata hinc regi specie honoris valida manus, tribunique et centuriones monendo, suadendo, et quanto longius abscedebatur, apertiore custodia, postremo gnarum necessitatis in urbem traxere. accusatus in senatu ab uxore Cotyis damnatur, ut procul regno teneretur. Thraecia in Rhoemetalcen filium, quem paternis consiliis adversatum constabat, inque liberos Cotyis dividitur; iisque nondum adultis Trebellenus Rufus praetura functus datur qui regnum interim tractaret, exemplo quo maiores M. Lepidum Ptolemaei liberis tutorem in Aegyptum miserant. Rhescuporis Alexandriam devectus atque illic fugam temptans an ficto crimine interficitur. 3.22. At Romae Lepida, cui super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Pompeius proavi erant, defertur simulavisse partum ex P. Quirinio divite atque orbo. adiciebantur adulteria venena quaesitumque per Chaldaeos in domum Caesaris, defendente ream Manio Lepido fratre. Quirinius post dictum repudium adhuc infensus quamvis infami ac nocenti miserationem addiderat. haud facile quis dispexerit illa in cognitione mentem principis: adeo vertit ac miscuit irae et clementiae signa. deprecatus primo senatum ne maiestatis crimina tractarentur, mox M. Servilium e consularibus aliosque testis inlexit ad proferenda quae velut reicere voluerat. idemque servos Lepidae, cum militari custodia haberentur, transtulit ad consules neque per tormenta interrogari passus est de iis quae ad domum suam pertinerent. exemit etiam Drusum consulem designatum dicendae primo loco sententiae; quod alii civile rebantur, ne ceteris adsentiendi necessitas fieret, quidam ad saevitiam trahebant: neque enim cessurum nisi damdi officio. 3.27. Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt. hinc Gracchi et Saturnini turbatores plebis nec minor largitor nomine senatus Drusus; corrupti spe aut inlusi per intercessionem socii. ac ne bello quidem Italico, mox civili omissum quin multa et diversa sciscerentur, donec L. Sulla dictator abolitis vel conversis prioribus, cum plura addidisset, otium eius rei haud in longum paravit, statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tribunis reddita licentia quoquo vellent populum agitandi. iamque non modo in commune sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges. 3.28. Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur armis amisit. exim continua per viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere. sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quis pace et principe uteremur. acriora ex eo vincla, inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia teneret. sed altius penetrabant urbemque et Italiam et quod usquam civium corripuerant, multorumque excisi status. et terror omnibus intentabatur ni Tiberius statuendo remedio quinque consularium, quinque e praetoriis, totidem e cetero senatu sorte duxisset apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in praesens levamentum fuere. 3.38. Non enim Tiberius, non accusatores fatiscebant. et Ancharius Priscus Caesium Cordum pro consule Cretae postulaverat repetundis, addito maiestatis crimine, quod tum omnium accusationum complementum erat. Caesar Antistium Veterem e primoribus Macedoniae, absolutum adulterii, increpitis iudicibus ad dicendam maiestatis causam retraxit, ut turbidum et Rhescuporidis consiliis permixtum, qua tempestate Cotye fratre interfecto bellum adversus nos volverat. igitur aqua et igni interdictum reo, adpositumque ut teneretur insula neque Macedoniae neque Thraeciae opportuna. nam Thraecia diviso imperio in Rhoemetalcen et liberos Cotyis, quis ob infantiam tutor erat Trebellenus Rufus, insolentia nostri discors agebat neque minus Rhoemetalcen quam Trebellenum incusans popularium iniurias inultas sinere. Coelaletae Odrusaeque et Dii, validae nationes, arma cepere, ducibus diversis et paribus inter se per ignobilitatem; quae causa fuit ne in bellum atrox coalescerent. pars turbant praesentia, alii montem Haemum transgrediuntur ut remotos populos concirent; plurimi ac maxime compositi regem urbemque Philippopolim, a Macedone Philippo sitam, circumsidunt. 4.15. Idem annus alio quoque luctu Caesarem adficit alterum ex geminis Drusi liberis extinguendo, neque minus morte amici. is fuit Lucilius Longus, omnium illi tristium laetorumque socius unusque e senatoribus Rhodii secessus comes. ita quamquam novo homini censorium funus, effigiem apud forum Augusti publica pecunia patres decrevere, apud quos etiam tum cuncta tractabantur, adeo ut procurator Asiae Lucilius Capito accusante provincia causam dixerit, magna cum adseveratione principis non se ius nisi in servitia et pecunias familiares dedisse: quod si vim praetoris usurpasset manibusque militum usus foret, spreta in eo mandata sua: audirent socios. ita reus cognito negotio damnatur. ob quam ultionem et quia priore anno in C. Silanum vindicatum erat, decrevere Asiae urbes templum Tiberio matrique eius ac senatui. et permissum statuere; egitque Nero grates ea causa patribus atque avo, laetas inter audientium adfectiones qui recenti memoria Germanici illum aspici, illum audiri rebantur. aderantque iuveni modestia ac forma principe viro digna, notis in eum Seiani odiis ob periculum gratiora. 4.22. Per idem tempus Plautius Silvanus praetor incertis causis Aproniam coniugem in praeceps iecit, tractusque ad Caesarem ab L. Apronio socero turbata mente respondit, tamquam ipse somno gravis atque eo ignarus, et uxor sponte mortem sumpsisset. non cunctanter Tiberius pergit in domum, visit cubiculum, in quo reluctantis et impulsae vestigia cernebantur. refert ad senatum, datisque iudici- bus Vrgulania Silvani avia pugionem nepoti misit. quod perinde creditum quasi principis monitu ob amicitiam Augustae cum Vrgulania. reus frustra temptato ferro venas praebuit exolvendas. mox Numantina, prior uxor eius, accusata iniecisse carminibus et veneficiis vaecordiam marito, insons iudicatur. 11.1. *nam Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius credidit, pariterque hortis inhians, quos ille a Lucullo coeptos insigni magnificentia extollebat, Suillium accusandis utrisque immittit. adiungitur Sosibius Britannici educator qui per speciem benevolentiae moneret Claudium cavere vim atque opes principibus infensas: praecipuum auctorem Asiaticum interficiendi G. Caesaris non extimuisse contione in populi Romani fateri gloriamque facinoris ultro petere; clarum ex eo in urbe, didita per provincias fama parare iter ad Germanicos exercitus, quando genitus Viennae multisque et validis propinquitatibus subnixus turbare gentilis nationes promptum haberet. at Claudius nihil ultra scrutatus citis cum militibus tamquam opprimendo bello Crispinum praetorii praefectum misit, a quo repertus est apud Baias vinclisque inditis in urbem raptus. 11.1. Exim validissimas praefecturas invisit; et reciperare Armeniam avebat, ni a Vibio Marso, Syriae legato, bellum minitante cohibitus foret. atque interim Gotarzes paenitentia concessi regni et vocante nobilitate, cui in pace durius servitium est, contrahit copias. et hinc contra itum ad amnem Erinden; in cuius transgressu multum certato pervicit Vardanes, prosperisque proeliis medias nationes subegit ad flumen Sinden, quod Dahas Ariosque disterminat. ibi modus rebus secundis positus: nam Parthi quamquam victores longinquam militiam aspernabantur. igitur extructis monimentis, quibus opes suas testabatur nec cuiquam ante Arsacidarum tributa illis de gentibus parta, regreditur ingens gloria atque eo ferocior et subiectis intolerantior; qui dolo ante composito incautum venationique intentum interfecere, primam intra iuventam, sed claritudine paucos inter senum regum, si perinde amorem inter popularis quam metum apud hostis quaesivisset. nece Vardanis turbatae Parthorum res inter ambiguos quis in regnum acciperetur. multi ad Gotarzen inclinabant, quidam ad Meherdaten prolem Phraatis, obsidio nobis datum: dein praevaluit Gotarzes; potitusque regiam per saevitiam ac luxum adegit Parthos mittere ad principem Romanum occultas preces, quis permitti Meherdaten patrium ad fastigium orabant. 11.2. Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur, Messalina coram et Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, exim adulterium Poppaeae, postremum mollitiam corporis obiectante. ad quod victo silentio prorupit reus et 'interroga' inquit, 'Suilli, filios tuos: virum esse me fatebuntur.' ingressusque defensionem, commoto maiorem in modum Claudio, Messalinae quoque lacrimas excivit. quibus abluendis cubiculo egrediens monet Vitellium ne elabi reum sineret: ipsa ad perniciem Poppaeae festinat, subditis qui terrore carceris ad voluntariam mortem propellerent, adeo ignaro Caesare ut paucos post dies epulantem apud se maritum eius Scipionem percontaretur cur sine uxore discubuisset, atque ille functam fato responderet. 11.2. Iam castra in hostili solo molienti Corbuloni eae litterae redduntur. ille re subita, quamquam multa simul offunderentur, metus ex imperatore, contemptio ex barbaris, ludibrium apud socios, nihil aliud prolocutus quam 'beatos quondam duces Romanos,' signum receptui dedit. ut tamen miles otium exueret, inter Mosam Rhenumque trium et viginti milium spatio fossam perduxit, qua incerta Oceani vitarentur. insignia tamen triumphi indulsit Caesar, quamvis bellum negavisset. Nec multo post Curtius Rufus eundem honorem adipiscitur, qui in agro Mattiaco recluserat specus quaerendis venis argenti; unde tenuis fructus nec in longum fuit: at legionibus cum damno labor, effodere rivos, quaeque in aperto gravia, humum infra moliri. quis subactus miles, et quia pluris per provincias similia tolerabantur, componit occultas litteras nomine exercituum, precantium imperatorem, ut, quibus permissurus esset exercitus, triumphalia ante tribueret. 12.43. Multa eo anno prodigia evenere. insessum diris avibus Capitolium, crebris terrae motibus prorutae domus, ac dum latius metuitur, trepidatione vulgi invalidus quisque obtriti; frugum quoque egestas et orta ex eo fames in prodigium accipiebatur. nec occulti tantum questus, sed iura reddentem Claudium circumvasere clamoribus turbidis, pulsumque in extremam fori partem vi urgebant, donec militum globo infensos perrupit. quindecim dierum alimenta urbi, non amplius superfuisse constitit, magnaque deum benignitate et modestia hiemis rebus extremis subventum. at hercule olim Italia legionibus longinquas in provincias commeatus portabat, nec nunc infecunditate laboratur, sed Africam potius et Aegyptum exercemus, navibusque et casibus vita populi Romani permissa est. 13.2. Ibaturque in caedes, nisi Afranius Burrus et Annaeus Seneca obviam issent. hi rectores imperatoriae iuventae et (rarum in societate potentiae) concordes, diversa arte ex aequo pollebant, Burrus militaribus curis et severitate morum, Seneca praeceptis eloquentiae et comitate honesta, iuvantes in vicem, quo facilius lubricam principis aetatem, si virtutem aspernaretur, voluptatibus concessis retinerent. certamen utrique unum erat contra ferociam Agrippinae, quae cunctis malae dominationis cupidinibus flagrans habebat in partibus Pallantem, quo auctore Claudius nuptiis incestis et adoptione exitiosa semet perverterat. sed neque Neroni infra servos ingenium, et Pallas tristi adrogantia modum liberti egressus taedium sui moverat. propalam tamen omnes in eam honores cumulabantur, signumque more militiae petenti tribuno dedit Optimae matris. decreti et a senatu duo lictores, flamonium Claudiale, simul Claudio censorium funus et mox consecratio. 13.2. Provecta nox erat et Neroni per vinolentiam trahebatur, cum ingreditur Paris, solitus alioquin id temporis luxus principis intendere, sed tunc compositus ad maestitiam, expositoque indicii ordine ita audientem exterret ut non tantum matrem Plautumque interficere, sed Burrum etiam demovere praefectura destinaret tamquam Agrippinae gratia provectum et vicem reddentem. Fabius Rusticus auctor est scriptos esse ad Caecinam Tuscum codicillos, mandata ei praetoriarum cohortium cura, sed ope Senecae dignationem Burro retentam: Plinius et Cluvius nihil dubitatum de fide praefecti referunt; sane Fabius inclinat ad laudes Senecae, cuius amicitia floruit. nos consensum auctorum secuturi, quae diversa prodiderint sub nominibus ipsorum trademus. Nero trepidus et interficiendae matris avidus non prius differri potuit quam Burrus necem eius promitteret, si facinoris coargueretur: sed cuicumque, nedum parenti defensionem tribuendam; nec accusatores adesse, sed vocem unius ex inimica domo adferri: reputaret tenebras et vigilatam convivio noctem omniaque temeritati et inscitiae propiora. 13.4. Ceterum peractis tristitiae imitamentis curiam ingressus et de auctoritate patrum et consensu militum praefatus, consilia sibi et exempla capessendi egregie imperii memora- vit, neque iuventam armis civilibus aut domesticis discordiis imbutam; nulla odia, nullas iniurias nec cupidinem ultionis adferre. tum formam futuri principatus praescripsit, ea maxime declis quorum recens flagrabat invidia. non enim se negotiorum omnium iudicem fore, ut clausis unam intra domum accusatoribus et reis paucorum potentia grassaretur; nihil in penatibus suis venale aut ambitioni pervium; discretam domum et rem publicam. teneret antiqua munia senatus, consulum tribunalibus Italia et publicae provinciae adsisterent: illi patrum aditum praeberent, se mandatis exercitibus consulturum. 13.4. At Tiridates pudore et metu, ne, si concessisset obsidioni, nihil opis in ipso videretur, si prohiberet, impeditis locis seque et equestris copias inligaret, statuit postremo ostendere aciem et dato die proelium incipere vel simulatione fugae locum fraudi parare. igitur repente agmen Romanum circumfundit, non ignaro duce nostro, qui viae pariter et pugnae composuerat exercitum. latere dextro tertia legio, sinistro sexta incedebat, mediis decimanorum delectis; recepta inter ordines impedimenta, et tergum mille equites tuebantur, quibus iusserat ut instantibus comminus resisterent, refugos non sequerentur. in cornibus pedes sagittarius et cetera manus equitum ibat, productiore cornu sinistro per ima collium, ut, si hostis intravisset, fronte simul et sinu exciperetur. adsultare ex diverso Tiridates, non usque ad ictum teli, sed tum minitans, tum specie trepidantis, si laxare ordines et diversos consectari posset. ubi nihil temeritate solutum, nec amplius quam decurio equitum audentius progressus et sagittis confixus ceteros ad obsequium exemplo firmaverat, propinquis iam tenebris abscessit. 13.11. Claudio Nerone L. Antistio consulibus cum in acta principum iurarent magistratus, in sua acta collegam Antistium iurare prohibuit, magnis patrum laudibus, ut iuvenilis animus levium quoque rerum gloria sublatus maiores continuaret. secutaque lenitas in Plautium Lateranum quem ob adulterium Messalinae ordine demotum reddidit senatui, clementiam suam obstringens crebris orationibus quas Seneca, testificando quam honesta praeciperet vel iactandi ingenii, voce principis vulgabat. 13.33. Idem annus pluris reos habuit, quorum P. Celerem accusante Asia, quia absolvere nequibat Caesar, traxit, senecta donec mortem obiret; nam Celer interfecto, ut memoravi, Silano pro consule magnitudine sceleris cetera flagitia obtegebat. Cossutianum Capitonem Cilices detulerant maculosum foedumque et idem ius audaciae in provincia ratum quod in urbe exercuerat; sed pervicaci accusatione conflictatus postremo defensionem omisit ac lege repetundarum damnatus est. pro Eprio Marcello, a quo Lycii res repetebant, eo usque ambitus praevaluit ut quidam accusatorum eius exilio multarentur, tamquam insonti periculum fecissent. 13.42. Variis deinde casibus iactatus et multorum odia meritus reus haud tamen sine invidia Senecae damnatur. is fuit P. Suillius, imperitante Claudio terribilis ac venalis et mutatione temporum non quantum inimici cuperent demissus quique se nocentem videri quam supplicem mallet. eius opprimendi gratia repetitum credebatur senatus consultum poenaque Cinciae legis adversum eos qui pretio causas oravissent. nec Suillius questu aut exprobratione abstinebat, praeter ferociam animi extrema senecta liber et Senecam increpans infensum amicis Claudii, sub quo iustissimum exilium pertulisset. simul studiis inertibus et iuvenum imperitiae suetum livere iis qui vividam et incorruptam eloquentiam tuendis civibus exercerent. se quaestorem Germanici, illum domus eius adulterum fuisse. an gravius aestimandum sponte litigatoris praemium honestae operae adsequi quam corrumpere cubicula principum feminarum? qua sapientia, quibus philosophorum praeceptis intra quadriennium regiae amicitiae ter milies sestertium paravisset? Romae testamenta et orbos velut indagine eius capi, Italiam et provincias immenso faenore hauriri: at sibi labore quaesitam et modicam pecuniam esse. crimen, periculum, omnia potius toleraturum, quam veterem ac domi partam dignationem subitae felicitati submitteret. 14.5. Noctem sideribus inlustrem et placido mari quietam quasi convincendum ad scelus dii praebuere. nec multum erat progressa navis, duobus e numero familiarium Agrippinam comitantibus, ex quis Crepereius Gallus haud procul gubernaculis adstabat, Acerronia super pedes cubitantis reclinis paenitentiam filii et reciperatam matris gratiam per gaudium memorabat, cum dato signo ruere tectum loci multo plumbo grave, pressusque Crepereius et statim exanimatus est: Agrippina et Acerronia eminentibus lecti parietibus ac forte validioribus quam ut oneri cederent protectae sunt. nec dissolutio navigii sequebatur, turbatis omnibus et quod plerique ignari etiam conscios impediebant. visum dehinc remigibus unum in latus inclinare atque ita navem submergere: sed neque ipsis promptus in rem subitam consensus, et alii contra nitentes dedere facultatem lenioris in mare iactus. verum Acerronia, imprudentia dum se Agrippinam esse utque subveniretur matri principis clamitat, contis et remis et quae fors obtulerat navalibus telis conficitur: Agrippina silens eoque minus adgnita (unum tamen vulnus umero excepit) do, deinde occursu lenunculorum Lucrinum in lacum vecta villae suae infertur. 14.5. Haud dispari crimine Fabricius Veiento conflictatus est, quod multa et probrosa in patres et sacerdotes compo- suisset iis libris quibus nomen codicillorum dederat. adiciebat Tullius Geminus accusator venditata ab eo munera principis et adipiscendorum honorum ius. quae causa Neroni fuit suscipiendi iudicii, convictumque Veientonem Italia depulit et libros exuri iussit, conquisitos lectitatosque donec cum periculo parabantur: mox licentia habendi oblivionem attulit. 14.42. Haud multo post praefectum urbis Pedanium Secundum servus ipsius interfecit, seu negata libertate cui pretium pepigerat sive amore exoleti incensus et dominum aemulum non tolerans. ceterum cum vetere ex more familiam omnem quae sub eodem tecto mansitaverat ad supplicium agi oporteret, concursu plebis quae tot innoxios protegebat usque ad seditionem ventum est senatusque obsessus, in quo ipso erant studia nimiam severitatem aspertium, pluribus nihil mutandum censentibus. ex quis C. Cassius sententiae loco in hunc modum disseruit: 14.43. Saepe numero, patres conscripti, in hoc ordine interfui, cum contra instituta et leges maiorum nova senatus decreta postularentur; neque sum adversatus, non quia dubitarem super omnibus negotiis melius atque rectius olim provisum et quae converterentur in deterius mutari, sed ne nimio amore antiqui moris studium meum extollere viderer. simul quidquid hoc in nobis auctoritatis est crebris contradictionibus destruendum non existimabam, ut maneret integrum si quando res publica consiliis eguisset. quod hodie venit consulari viro domi suae interfecto per insidias servilis, quas nemo prohibuit aut prodidit quamvis nondum concusso senatus consulto quod supplicium toti familiae minitabatur. decernite hercule impunitatem: at quem dignitas sua defendet, cum praefecto urbis non profuerit? quem numerus servorum tuebitur, cum Pedanium Secundum quadringenti non protexerint? cui familia opem feret, quae ne in metu quidem pericula nostra advertit? an, ut quidam fingere non erubescunt, iniurias suas ultus est interfector, quia de paterna pecunia transegerat aut avitum mancipium detrahebatur? pronuntiemus ultro dominum iure caesum videri. 14.44. Libet argumenta conquirere in eo quod sapientioribus deliberatum est? sed et si nunc primum statuendum haberemus, creditisne servum interficiendi domini animum sumpsisse ut non vox minax excideret, nihil per temeritatem proloqueretur? sane consilium occultavit, telum inter ignaros paravit: num excubias transire, cubiculi foris recludere, lumen inferre, caedem patrare poterat omnibus nesciis? multa sceleris indicia praeveniunt: servi si prodant possumus singuli inter pluris, tuti inter anxios, postremo, si pereundum sit, non inulti inter nocentis agere. suspecta maioribus nostris fuerunt ingenia servorum etiam cum in agris aut domibus isdem nascerentur caritatemque dominorum statim acciperent. postquam vero nationes in familiis habemus, quibus diversi ritus, externa sacra aut nulla sunt, conluviem istam non nisi metu coercueris. at quidam insontes peribunt. nam et ex fuso exercitu cum decimus quisque fusti feritur, etiam strenui sortiuntur. habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod contra singulos utilitate publica rependitur.' 14.45. Sententiae Cassii ut nemo unus contra ire ausus est, ita dissonae voces respondebant numerum aut aetatem aut sexum ac plurimorum indubiam innocentiam miserantium: praevaluit tamen pars quae supplicium decernebat. sed obtemperari non poterat, conglobata multitudine et saxa ac faces mite. tum Caesar populum edicto increpuit atque omne iter quo damnati ad poenam ducebantur militaribus praesidiis saepsit. censuerat Cingonius Varro ut liberti quoque qui sub eodem tecto fuissent Italia deportarentur. id a principe prohibitum est ne mos antiquus quem misericordia non minuerat per saevitiam intenderetur. 2.32.  His estate was parcelled out among the accusers, and extraordinary praetorships were conferred on those of senatorial status. Cotta Messalinus then moved that the effigy of Libo should not accompany the funeral processions of his descendants; Gnaeus Lentulus, that no member of the Scribonian house should adopt the surname of Drusus. Days of public thanksgiving were fixed at the instance of Pomponius Flaccus. Lucius Piso, Asinius Gallus, Papius Mutilus, and Lucius Apronius procured a decree that votive offerings should be made to Jupiter, Mars, and Concord; and that the thirteenth of September, the anniversary of Libo's suicide, should rank as a festival. This union of sounding names and sycophancy I have recorded as showing how long that evil has been rooted in the State. â€” Other resolutions of the senate ordered the expulsion of the astrologers and magic-mongers from Italy. One of their number, Lucius Pituanius, was flung from the Rock; another — Publius Marcius — was executed by the consuls outside the Esquiline Gate according to ancient usage and at sound of trumpet. 2.67.  Flaccus crossed into Thrace, and by unstinted promises induced Rhescuporis to enter the Roman lines, though he felt some hesitation, as he reflected on his guilt. He was then surrounded by a strong body-guard, ostensibly out of respect for his royalty; and by advice, suasion, and a surveillance which grew more obvious at each remove, till at last he realized the inevitable, the tribunes and centurions haled him to Rome. He was accused in the senate by Cotys' wife, and condemned to detention at a distance from his kingdom. Thrace was divided between his son Rhoemetalces, who was known to have opposed his father's designs, and the children of Cotys. As these were not of mature age, they were put under the charge of Trebellenus Rufus, an ex-praetor, who was to manage the kingdom in the interregnum; a parallel from an earlier generation being the despatch of Marcus Lepidus to Egypt as the guardian of Ptolemy's children. Rhescuporis was deported to Alexandria, and perished in a genuine, or imputed, attempt at escape. In the consulate of Marcus Silanus and Lucius Norbanus, Germanicus set out for Egypt to view its antiquities, though the reason given was solicitude for the province. He did, in fact, lower the price of corn by opening the state granaries, and adopted many practices popular with the multitude, walking without his guards, his feet sandalled and his dress identical with that of the Greeks: an imitation of Publius Scipio, who is recorded to have done the like in Sicily, although the Carthaginian war was still raging. Tiberius passed a leniently worded criticism on his dress and bearing, but rebuked him with extreme sharpness for overstepping the prescription of Augustus by entering Alexandria without the imperial consent. For Augustus, among the other secrets of absolutism, by prohibiting all senators or Roman knights of the higher rank from entering the country without permission, kept Egypt isolated; in order that Italy might not be subjected to starvation by anyone who contrived, with however slight a garrison against armies however formidable, to occupy the province and the key-positions by land and sea. 3.10.  Next day, Fulcinius Trio applied to the consuls for authority to prosecute Piso. He was opposed by Vitellius, Veranius, and the other members of Germanicus' suite: Trio, they argued, had no standing in the case; nor were they themselves acting as accusers, but as deponents and witnesses to the facts, carrying out the instructions of the prince. Waiving the indictment on this head, Trio secured the right of arraigning Piso's previous career, and the emperor was asked to take over the trial. To this even the defendant made no demur, as he distrusted the prepossessions of the people and senate; while Tiberius, he knew, had the strength of mind to despise scandal, and was involved in his mother's accession to the plot. Besides, truth was more easily distinguished from accepted calumny by one judge; where there were more, odium and malevolence carried weight. The difficulties of the inquiry, and the rumours busy with his own character, were not lost upon Tiberius. Therefore with a few intimate friends for assessor, he heard the threats of the accusers, the prayers of the accused; and remitted the case in its integrity to the senate. 3.22.  At Rome, in the meantime, Lepida, who, over and above the distinction of the Aemilian family, owned Sulla and Pompey for great-grandsires, was accused of feigning to be a mother by Publius Quirinius, a rich man and childless. There were complementary charges of adulteries, of poisonings, and of inquiries made through the astrologers with reference to the Caesarian house. The defence was in the hands of her brother, Manius Lepidus. Despite her infamy and her guilt, Quirinius, by persisting in his malignity after divorcing her, had gained her a measure of sympathy. It is not easy to penetrate the emperor's sentiments during this trial: so adroitly did he invert and confuse the symptoms of anger and of mercy. He began by requesting the senate not to deal with the charges of treason; then he lured the former consul, Marcus Servilius, with a number of other witnesses, into stating the very facts he had apparently wished to have suppressed. Lepida's slaves, again, were being held in military custody; he transferred them to the consuls, and would not allow them to be questioned under torture upon the issues concerning his own family. Similarly, he exempted Drusus, who was consul designate, from speaking first to the question. By some this was read as a concession relieving the rest of the members from the need of assenting: others took it to mark a sinister purpose on the ground that he would have ceded nothing save the duty of condemning. 3.28.  Then came Pompey's third consulate. But this chosen reformer of society, operating with remedies more disastrous than the abuses, this maker and breaker of his own enactments, lost by the sword what he was holding by the sword. The followed twenty crowded years of discord, during which law and custom ceased to exist: villainy was immune, decency not rarely a sentence of death. At last, in his sixth consulate, Augustus Caesar, feeling his power secure, cancelled the behests of his triumvirate, and presented us with laws to serve our needs in peace and under a prince. Thenceforward the fetters were tightened: sentries were set over us and, under the Papia-Poppaean law, lured on by rewards; so that, if a man shirked the privileges of paternity, the state, as universal parent, might step into the vacant inheritance. But they pressed their activities too far: the capital, Italy, every corner of the Roman world, had suffered from their attacks, and the positions of many had been wholly ruined. Indeed, a reign of terror was threatened, when Tiberius, for the fixing of a remedy, chose by lot five former consuls, five former praetors, and an equal number of ordinary senators: a body which, by untying many of the legal knots, gave for the time a measure of relief. 3.38.  For Tiberius and the informers showed no fatigue. Ancharius Priscus had accused Caesius Cordus, proconsul of Crete, of malversation: a charge of treason, the complement now of all arraignments, was appended. Antistius Vetus, a grandee of Macedonia, had been acquitted of adultery: the Caesar reprimanded the judges and recalled him to stand his trial for treason, as a disaffected person, involved in the schemes of Rhescuporis during that period after the murder of Cotys when he had meditated war against ourselves. The defendant was condemned accordingly to interdiction from fire and water, with a proviso that his place of detention should be an island not too conveniently situated either for Macedonia or for Thrace. For since the partition of the monarchy between Rhoemetalces and the children of Cotys, who during their minority were under the tutelage of Trebellenus Rufus, Thrace — unaccustomed to Roman methods — was divided against herself; and the accusations against Trebellenus were no more violent than those against Rhoemetalces for leaving the injuries of his countrymen unavenged. Three powerful tribes, the Coelaletae, Odrysae, and Dii, took up arms, but under separate leaders of precisely equal obscurity: a fact which saved us from a coalition involving a serious war. One division embroiled the districts at hand; another crossed the Haemus range to bring out the remote clans; the most numerous, and least disorderly, besieged the king in Philippopolis, a city founded by Philip of Macedon. 3.70.  Later, an audience was given to the Cyrenaeans, and Caesius Cordus was convicted of extortion on the arraignment of Ancharius Priscus. Lucius Ennius, a Roman knight, found himself indicted for treason on the ground that he had turned a statuette of the emperor to the promiscuous uses of household silver. The Caesar forbade the entry of the case for trial, though Ateius Capito protested openly and with a display of freedom: for "the right of decision ought not to be snatched from the senate, nor should so grave an offence pass without punishment. By all means let the sovereign be easy-tempered in a grievance of his own; but injuries to the state he must not condone!" Tiberius understood this for what it was, rather than for what it purported to be, and persisted in his veto. The degradation of Capito was unusually marked, since, authority as he was on secular and religious law, he was held to have dishonoured not only the fair fame of the state but his personal good qualities. 4.15.  The same year brought still another bereavement to the emperor, by removing one of the twin children of Drusus, and an equal affliction in the death of a friend. This was Lucilius Longus, his comrade in evil days and good, and the one member of the senate to share his isolation at Rhodes. Hence, in spite of his modest antecedents, a censorian funeral and a statue erected in the Forum of Augustus at the public expense were decreed to him by the Fathers, before whom, at that time, all questions were still dealt with; so much so, that Lucilius Capito, the procurator of Asia, was obliged, at the indictment of the province, to plead his cause before them, the emperor asserting forcibly that "any powers he had given to him extended merely to the slaves and revenues of the imperial domains; if he had usurped the governor's authority and used military force, it was a flouting of his orders: the provincials must be heard." The case was accordingly tried and the defendant condemned. In return for this act of retribution, as well as for the punishment meted out to Gaius Silanus the year before, the Asiatic cities decreed a temple to Tiberius, his mother, and the senate. Leave to build was granted, and Nero returned thanks on that score to the senate and his grandfather — a pleasing sensation to his listeners, whose memory of Germanicus was fresh enough to permit the fancy that his were the features they saw and the accents to which they listened. The youth had, in fact, a modesty and beauty worthy of a prince: endowments the more attractive from the peril of their owner, since the hatred of Sejanus for him was notorious. 4.22.  About this time, the praetor Plautius Silvanus, for reasons not ascertained, flung his wife Apronia out of the window, and, when brought before the emperor by his father-in‑law, Lucius Apronius, gave an incoherent reply to the effect that he had himself been fast asleep and was therefore ignorant of the facts; his wife, he thought, must have committed suicide. Without any hesitation, Tiberius went straight to the house and examined the bedroom, in which traces were visible of resistance offered and force employed. He referred the case to the senate, and a judicial committee had been formed, when Silvanus' grandmother Urgulania sent her descendant a dagger. In view of Augusta's friendship with Urgulania, the action was considered as equivalent to a hint from the emperor: the accused, after a fruitless attempt with the weapon, arranged for his arteries to be opened. Shortly afterwards, his first wife Numantina, charged with procuring the insanity of her husband by spells and philtres, was adjudged innocent. 12.43.  Many prodigies occurred during the year. Ominous birds took their seat on the Capitol; houses were overturned by repeated shocks of earthquake, and, as the panic spread, the weak were trampled underfoot in the trepidation of the crowd. A shortage of corn, again, and the famine which resulted, were construed as a supernatural warning. Nor were the complaints always whispered. Claudius, sitting in judgement, was surrounded by a wildly clamorous mob, and, driven into the farthest corner of the Forum, was there subjected to violent pressure, until, with the help of a body of troops, he forced a way through the hostile throng. It was established that the capital had provisions for fifteen days, no more; and the crisis was relieved only by the especial grace of the gods and the mildness of the winter. And yet, Heaven knows, in the past, Italy exported supplies for the legions into remote provinces; nor is sterility the trouble now, but we cultivate Africa and Egypt by preference, and the life of the Roman nation has been staked upon cargo-boats and accidents. 12.60.  Several times in this year, the emperor was heard to remark that judgments given by his procurators ought to have as much validity as if the ruling had come from himself. In order that the opinion should not be taken as a chance indiscretion, provision — more extensive and fuller than previously — was made to that effect by a senatorial decree as well. For an order of the deified Augustus had conferred judicial powers on members of the equestrian order, holding the government of Egypt; their decisions to rank as though they had been formulated by the national magistrates. Later, both in other provinces and in Rome, a large number of cases till then falling under the cognizance of the praetors were similarly transferred; and now Claudius handed over in full the judicial power so often disputed by sedition or by arms — when, for instance, the Sempronian rogations placed the equestrian order in possession of the courts; or the Servilian laws retroceded those courts to the senate; or when, in the days of Marius and Sulla, the question actually became a main ground of hostilities. But the competition was then between class and class, and the results of victory were universally valid. Gaius Oppius and Cornelius Balbus were the first individuals who, supported by the might of Caesar, were able to take for their province the conditions of a peace or the determination of a war. It would serve no purpose to mention their successors, a Matius or a Vedius or the other all too powerful names of Roman knights, when the freedmen whom he had placed in charge of his personal fortune were now by Claudius raised to an equality with himself and with the law. 13.2.  The tendency, in fact, was towards murder, had not Afranius Burrus and Seneca intervened. Both guardians of the imperial youth, and — a rare occurrence where power is held in partnership — both in agreement, they exercised equal influence by contrasted methods; and Burrus, with his soldierly interests and austerity, and Seneca, with his lessons in eloquence and his self-respecting courtliness, aided each other to ensure that the sovereign's years of temptation should, if he were scornful of virtue, be restrained within the bounds of permissible indulgence. Each had to face the same conflict with the overbearing pride of Agrippina; who, burning with all the passions of illicit power, had the adherence of Pallas, at whose instigation Claudius had destroyed himself by an incestuous marriage and a fatal adoption. But neither was Nero's a disposition that bends to slaves, nor had Pallas, who with his sullen arrogance transcended the limits of a freedman, failed to waken his disgust. Still, in public, every compliment was heaped upon the princess; and when the tribune, following the military routine, applied for the password, her son gave: "The best of mothers." The senate, too, accorded her a pair of lictors and the office of priestess to Claudius, to whom was voted, in the same session, a public funeral, followed presently by deification. 13.4.  However, when the mockeries of sorrow had been carried to their close, he entered the curia; and, after an opening reference to the authority of the Fathers and the uimity of the army, stated that "he had before him advice and examples pointing him to an admirable system of government. Nor had his youth been poisoned by civil war or family strife: he brought to his task no hatreds, no wrongs, no desire for vengeance. He then outlined the character of the coming principate, the points which had provoked recent and intense dissatisfaction being specially discounteced:— "He would not constitute himself a judge of all cases, secluding accusers and defendants within the same four walls and allowing the influence of a few individuals to run riot. Under his roof would be no venality, no loophole for intrigue: the palace and the state would be things separate. Let the senate retain its old prerogatives! Let Italy and the public provinces take their stand before the judgement-seats of the consuls, and let the consuls grant them access to the Fathers: for the armies delegated to his charge he would himself be responsible." 13.11.  In the consulate of Claudius Nero and Lucius Antistius, while the magistrates were swearing allegiance to the imperial enactments, the prince withheld his colleague Antistius from swearing to his own: a measure which the senate applauded warmly, in the hope that his youthful mind, elated by the fame attaching even to small things, would proceed forthwith to greater. There followed, in fact, a display of leniency towards Plautius Lateranus, degraded from his rank for adultery with Messalina, but now restored to the senate by the emperor, who pledged himself to clemency in a series of speeches, which Seneca, either to attest the exalted qualities of his teaching or to advertise his ingenuity, kept presenting to the public by the lips of the sovereign. 13.20.  The night was well advanced, and Nero was protracting it over his wine, when Paris — accustomed ordinarily about this hour to add life to the imperial debauch, but now composed to melancholy — entered the room, and by exposing the indictment in detail so terrified his auditor that he decided not merely to kill his mother and Plautus but even to remove Burrus from his command, on the ground that he owed his promotion to Agrippina and was now paying his debt. According to Fabius Rusticus, letters patent to Caecina Tuscus, investing him with the charge of the praetorian cohorts, were actually written, but by the intervention of Seneca the post was saved for Burrus. Pliny and Cluvius refer to no suspicion of the prefect's loyalty; and Fabius certainly tends to overpraise Seneca, by whose friendship he flourished. For myself, where the authorities are uimous, I shall follow them: if their versions disagree, I shall record them under the names of their sponsors. — Unnerved and eager for the execution of his mother, Nero was not to be delayed, until Burrus promised that, if her guilt was proved, death should follow. "But," he added, "any person whatsoever, above all a parent, would have to be allowed the opportunity of defence; and here no accusers were present; only a solitary voice, and that borne from the house of an enemy. Let him take into consideration the darkness, the wakeful night spent in conviviality, the whole of the circumstances, so conducive to rashness and unreason." 13.33.  The same year saw many on their trial. Publius Celer, one of the number, indicted by the province of Asia, the Caesar could not absolve: he therefore held the case in abeyance until the defendant died of old age; for in his murder (already recorded) of the proconsul Silanus, Celer had to his credit a crime of sufficient magnitude to cover the rest of his delinquencies. A charge had been laid by the Cilicians against Cossutianus Capito, a questionable and repulsive character, who had assumed that the same chartered insolence which he had exhibited in the capital would be permitted in a province. Beaten, however, by the tenacity of the prosecution, he finally threw up his defence, and was sentenced under the law of extortion. On behalf of Eprius Marcellus, from whom the Lycians were claiming reparation, intrigue was so effective that a number of his accusers were penalized by exile, on the ground that they had endangered an innocent man. 13.42.  And now the hero of a chequered and stormy career, who had earned himself a multitude of hatreds, received his condemnation, though not without some detriment to the popularity of Seneca. This was Publius Suillius, the terrible and venal favourite of the Claudian reign, now less cast down by the change in the times than his enemies could wish, and more inclined to be counted a criminal than a suppliant. For the sake, it was believed, of crushing him, there had been revived an earlier decree of the senate, together with the penalties prescribed by the Cincian law against advocates who had pleaded for profit. Suillius himself spared neither complaints nor objurgations, using the freedom natural not only to his fierce temper but to his extreme age, and assailing Seneca as "the embittered enemy of the friends of Claudius, under whom he had suffered his well-earned exile. At the same time, since his only experience was of bookish studies and single-minded youths, he had a jaundiced eye for those who applied a living and unsophisticated eloquence to the defence of their fellow-citizens. He himself had been Germanicus' quaestor; Seneca, the adulterer under the prince's roof. To obtain as the voluntary gift of a litigant some reward for honourable service — was that an offence to be judged more harshly than the pollution of the couch of imperial princesses? By what branch of wisdom, by what rules of philosophy, had he acquired, within four years of royal favour, three hundred million sesterces? In Rome his nets were spread for the childless and their testaments: Italy and the provinces were sucked dry by his limitless usury. But he, Suillius, had his hard-earned and modest competence! He would suffer accusation, trial, everything, rather than stoop his old, home-made honour before this upstart success." 14.5.  A starlit night and the calm of an unruffled sea appeared to have been sent by Heaven to afford proof of guilt. The ship had made no great way, and two of Agrippina's household were in attendance, Crepereius Gallus standing not far from the tiller, while Acerronia, bending over the feet of the recumbent princess, recalled exultantly the penitence of the son and the re-entry of the mother into favour. Suddenly the signal was given: the canopy above them, which had been heavily weighted with lead, dropped, and Crepereius was crushed and killed on the spot. Agrippina and Acerronia were saved by the height of the couch-sides, which, as it happened, were too solid to give way under the impact. Nor did the break-up of the vessel follow: for confusion was universal, and even the men accessory to the plot were impeded by the large numbers of the ignorant. The crew then decided to throw their weight on one side and so capsize the ship; but, even on their own part, agreement came too slowly for a sudden emergency, and a counter-effort by others allowed the victims a gentler fall into the waves. Acerronia, however, incautious enough to raise the cry that she was Agrippina, and to demand aid for the emperor's mother, was despatched with poles, oars, and every nautical weapon that came to hand. Agrippina, silent and so not generally recognised, though she received one wound in the shoulder, swam until she was met by a few fishing-smacks, and so reached the Lucrine lake, whence she was carried into her own villa. 14.42.  Shortly afterwards, the city prefect, Pedanius Secundus, was murdered by one of his own slaves; either because he had been refused emancipation after Pedanius had agreed to the price, or because he had contracted a passion for a catamite, and declined to tolerate the rivalry of his owner. Be that as it may, when the whole of the domestics who had been resident under the same roof ought, in accordance with the old custom, to have been led to execution, the rapid assembly of the populace, bent on protecting so many innocent lives, brought matters to the point of sedition, and the senate house was besieged. Even within its walls there was a party which protested against excessive harshness, though most members held that no change was advisable. Gaius Cassius, one of the majority, when his turn to speak arrived, argued in the following strain:— 14.43.  "I have frequently, Conscript Fathers, made one of this body, when demands were being presented for new senatorial decrees in contravention of the principles and the legislation of our fathers. And from me there came no opposition — not because I doubted that, whatever the issue, the provision made for it in the past was the better conceived and the more correct, and that, where revision took place, the alteration was for the worse; but because I had no wish to seem to be exalting my own branch of study by an overstrained affection for ancient usage. At the same time, I considered that what little influence I may possess ought not to be frittered away in perpetual expressions of dissent: I preferred it to remain intact for an hour when the state had need of advice. And that hour is come to‑day, when an ex-consul has been done to death in his own home by the treason of a slave — treason which none hindered or revealed, though as yet no attacks had shaken the senatorial decree which threatened the entire household with execution. By all means vote impunity! But whom shall his rank defend, when rank has not availed the prefect of Rome? Whom shall the number of his slaves protect, when four hundred could not shield Pedanius Secundus? Who shall find help in his domestics, when even fear for themselves cannot make them note our dangers? Or — as some can feign without a blush — did the killer avenge his personal wrongs because the contract touched his patrimony, or because he was losing a slave from his family establishment? Let us go the full way and pronounce the owner justly slain! 14.44.  "Is it your pleasure to muster arguments upon a point which has been considered by wiser minds than ours? But even if we had now for the first time to frame a decision, do you believe that a slave took the resolution of killing his master without an ominous phrase escaping him, without one word uttered in rashness? Assume, however, that he kept his counsel, that he procured his weapon in an unsuspecting household. Could he pass the watch, carry in his light, and perpetrate his murder without the knowledge of a soul? A crime has many antecedent symptoms. So long as our slaves disclose them, we may live solitary amid their numbers, secure amid their anxieties, and finally — if die we must — certain of our vengeance amid the guilty crowd. To our ancestors the temper of their slaves was always suspect, even when they were born on the same estate or under the same roof, and drew in affection for their owners with their earliest breath. But now that our households comprise nations — with customs the reverse of our own, with foreign cults or with none, you will never coerce such a medley of humanity except by terror. — 'But some innocent lives will be lost!' — Even so; for when every tenth man of the routed army drops beneath the club, the lot falls on the brave as well. All great examples carry with them something of injustice — injustice compensated, as against individual suffering, by the advantage of the community." 14.45.  While no one member ventured to controvert the opinion of Cassius, he was answered by a din of voices, expressing pity for the numbers, the age, or the sex of the victims, and for the undoubted innocence of the majority. In spite of all, the party advocating execution prevailed; but the decision could not be complied with, as a dense crowd gathered and threatened to resort to stones and firebrands. The Caesar then reprimanded the populace by edict, and lined the whole length of road, by which the condemned were being marched to punishment, with detachments of soldiers. Cingonius Varro had moved that even the freedmen, who had been present under the same roof, should be deported from Italy. The measure was vetoed by the emperor, lest gratuitous cruelty should aggravate a primitive custom which mercy had failed to temper.
12. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.65-18.80 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 143
18.65. 4. About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder, and certain shameful practices happened about the temple of Isis that was at Rome. I will now first take notice of the wicked attempt about the temple of Isis, and will then give an account of the Jewish affairs. 18.66. There was at Rome a woman whose name was Paulina; one who, on account of the dignity of her ancestors, and by the regular conduct of a virtuous life, had a great reputation: she was also very rich; and although she was of a beautiful countece, and in that flower of her age wherein women are the most gay, yet did she lead a life of great modesty. She was married to Saturninus, one that was every way answerable to her in an excellent character. 18.67. Decius Mundus fell in love with this woman, who was a man very high in the equestrian order; and as she was of too great dignity to be caught by presents, and had already rejected them, though they had been sent in great abundance, he was still more inflamed with love to her, insomuch that he promised to give her two hundred thousand Attic drachmae for one night’s lodging; 18.68. and when this would not prevail upon her, and he was not able to bear this misfortune in his amours, he thought it the best way to famish himself to death for want of food, on account of Paulina’s sad refusal; and he determined with himself to die after such a manner, and he went on with his purpose accordingly. 18.69. Now Mundus had a freed-woman, who had been made free by his father, whose name was Ide, one skillful in all sorts of mischief. This woman was very much grieved at the young man’s resolution to kill himself, (for he did not conceal his intentions to destroy himself from others,) and came to him, and encouraged him by her discourse, and made him to hope, by some promises she gave him, that he might obtain a night’s lodging with Paulina; 18.70. and when he joyfully hearkened to her entreaty, she said she wanted no more than fifty thousand drachmae for the entrapping of the woman. So when she had encouraged the young man, and gotten as much money as she required, she did not take the same methods as had been taken before, because she perceived that the woman was by no means to be tempted by money; but as she knew that she was very much given to the worship of the goddess Isis, she devised the following stratagem: 18.71. She went to some of Isis’s priests, and upon the strongest assurances [of concealment], she persuaded them by words, but chiefly by the offer of money, of twenty-five thousand drachmae in hand, and as much more when the thing had taken effect; and told them the passion of the young man, and persuaded them to use all means possible to beguile the woman. 18.72. So they were drawn in to promise so to do, by that large sum of gold they were to have. Accordingly, the oldest of them went immediately to Paulina; and upon his admittance, he desired to speak with her by herself. When that was granted him, he told her that he was sent by the god Anubis, who was fallen in love with her, and enjoined her to come to him. 18.73. Upon this she took the message very kindly, and valued herself greatly upon this condescension of Anubis, and told her husband that she had a message sent her, and was to sup and lie with Anubis; so he agreed to her acceptance of the offer, as fully satisfied with the chastity of his wife. 18.74. Accordingly, she went to the temple, and after she had supped there, and it was the hour to go to sleep, the priest shut the doors of the temple, when, in the holy part of it, the lights were also put out. Then did Mundus leap out, (for he was hidden therein,) and did not fail of enjoying her, who was at his service all the night long, as supposing he was the god; 18.75. and when he was gone away, which was before those priests who knew nothing of this stratagem were stirring, Paulina came early to her husband, and told him how the god Anubis had appeared to her. Among her friends, also, she declared how great a value she put upon this favor, 18.76. who partly disbelieved the thing, when they reflected on its nature, and partly were amazed at it, as having no pretense for not believing it, when they considered the modesty and the dignity of the person. 18.77. But now, on the third day after what had been done, Mundus met Paulina, and said, “Nay, Paulina, thou hast saved me two hundred thousand drachmae, which sum thou sightest have added to thy own family; yet hast thou not failed to be at my service in the manner I invited thee. As for the reproaches thou hast laid upon Mundus, I value not the business of names; but I rejoice in the pleasure I reaped by what I did, while I took to myself the name of Anubis.” 18.78. When he had said this, he went his way. But now she began to come to the sense of the grossness of what she had done, and rent her garments, and told her husband of the horrid nature of this wicked contrivance, and prayed him not to neglect to assist her in this case. So he discovered the fact to the emperor; 18.79. whereupon Tiberius inquired into the matter thoroughly by examining the priests about it, and ordered them to be crucified, as well as Ide, who was the occasion of their perdition, and who had contrived the whole matter, which was so injurious to the woman. He also demolished the temple of Isis, and gave order that her statue should be thrown into the river Tiber; 18.80. while he only banished Mundus, but did no more to him, because he supposed that what crime he had committed was done out of the passion of love. And these were the circumstances which concerned the temple of Isis, and the injuries occasioned by her priests. I now return to the relation of what happened about this time to the Jews at Rome, as I formerly told you I would.
13. Gaius, Instiutiones, 1.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 285
14. Cassius Dio, Roman History, a b c d\n0 51.19.6 51.19.6 51 19\n1 51.19.7 51.19.7 51 19\n2 51.19.5 51.19.5 51 19\n3 53.17.5 53.17.5 53 17\n4 74.8 74.8 74 8 \n5 78.9.4 78.9.4 78 9 \n6 74.5 74.5 74 5 \n7 75.16.3 75.16.3 75 16\n8 65(66).9.5 65(66).9.5 65(66) 9 \n9 61.10.1 61.10.1 61 10\n10 60.28.6 60.28.6 60 28\n11 60.4.4 60.4.4 60 4 \n12 60.4.3 60.4.3 60 4 \n13 53.17.7 53.17.7 53 17\n14 76(77).17.2 76(77).17.2 76(77) 17\n15 1.1 1.1 1 1 \n16 76(77).17.1 76(77).17.1 76(77) 17\n17 76(77).17.3 76(77).17.3 76(77) 17\n18 75.16.4 75.16.4 75 16\n19 53.17.6 53.17.6 53 17 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 295
51.19.6.  The day on which Alexandria had been captured they declared a lucky day, and directed that in future years it should be taken by the inhabitants of that city as the starting-point in their reckoning of time. They also decreed that Caesar should hold the tribunician power for life, that he should aid those who called upon him for help both within the pomerium and outside for a distance of one mile,  â€” a privilege possessed by none of the tribunes, —
15. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 8.1-8.4 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 167
8.1. ἴωμεν ἐς τὸ δικαστήριον ἀκροασόμενοι τοῦ ἀνδρὸς ἀπολογουμένου ὑπὲρ τῆς αἰτίας, ἡλίου γὰρ ἐπιτολαὶ ἤδη καὶ ἀνεῖται τοῖς ἐλλογίμοις ἡ ἐς αὐτὸ πάροδος, τὸν βασιλέα τε οἱ ξυνδιαιτώμενοί φασι μηδὲ σίτου ἅψασθαι, διορῶντα, οἶμαι, τὰ ἐν τῇ δίκῃ: καὶ γάρ τι καὶ βιβλίον πρόχειρον ἔχειν αὐτὸν τὰ μὲν ξὺν ὀργῇ, τὰ δὲ ἧττον. ἀνατυποῦσθαι δὲ χρὴ οἷον ἀχθόμενον τοῖς νόμοις, ἐπειδὴ εὗρον δικαστήρια. 8.2. ἐντευξόμεθα δὲ καὶ τῷ ἀνδρὶ διαλέξεσθαι ἡγουμένῳ μᾶλλον ἢ δραμεῖσθαί τινα ὑπὲρ τῆς ψυχῆς ἀγῶνα, τουτὶ δ' ἂν τεκμηραίμεθα τοῖς γε πρὸ τοῦ δικαστηρίου: προϊὼν γὰρ ἤρετο τὸν γραμματέα, ὑφ' οὗ ἤγετο, οἷ βαδίζοιεν, τοῦ δὲ ἐς τὸ δικαστήριον ἡγεῖσθαι αὐτῷ φήσαντος “δικάσομαι” ἔφη “πρὸς τίνα;” “πρός γε τὸν σεαυτοῦ” εἶπε “κατήγορον, δικάσει δὲ ὁ βασιλεύς.” “ἐμοὶ δὲ” ἔφη “καὶ τῷ βασιλεῖ τίς ὁ δικάσων; δείξω γὰρ αὐτὸν φιλοσοφίαν ἀδικοῦντα.” “καὶ τίς” εἶπε “βασιλεῖ φιλοσοφίας λόγος, κἂν ἀδικῶν ταύτην τύχῃ;” “ἀλλὰ φιλοσοφίᾳ πολὺς” ἔφη “βασιλέως, ἵν' ἐπιτηδείως ἄρχῃ.” ἐπαινέσας δὲ ὁ γραμματεύς, καὶ γὰρ δὴ καὶ μετρίως διέκειτο πρὸς τὸν ̓Απολλώνιον, ὡς καὶ καταρχὰς ἐδείκνυ, “πόσῳ δὲ” εἶπε “τὸν λόγον διαμετρήσεις ὕδατι; τουτὶ γάρ με χρὴ πρὸ τῆς δίκης εἰδέναι.” “εἰ μὲν ὁπόσα” ἔφη “ἀπαιτεῖ ἡ δίκη, ξυγχωρεῖ μοι λέγειν, οὐκ ἂν φθάνοι διαμετρηθεὶς οὐδὲ ὁ Θύμβρις, εἰ δὲ ὁπόσα ἐρήσεται, μέτρον τοῦ ἀποκρινομένου ὁ ἐρωτῶν.” “ἐναντίας” εἶπεν “ἀρετὰς ἐπήσκησας βραχυλογεῖν τε καὶ μακρηγορεῖν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν φάσκων.” “οὐκ ἐναντίας,” ἔφη “ἀλλ' ὁμοίας: ὁ γὰρ θάτερον ἱκανὸς οὐδὲν ἂν θατέρου λείποιτο. καὶ ξυμμετρία δὲ ἀμφοῖν ξυγκειμένη τρίτη μὲν οὐκ ἂν φαίην, πρώτη δ' ἂν εἴη ἀρετὴ λόγου, ἐγὼ δὲ καὶ τὸ σιωπᾶν ἐν δικαστηρίῳ τετάρτην ἀρετὴν οἶδα.” “ἀνόνητόν γε” εἶπε “σεαυτῷ καὶ παντὶ τῷ κινδυνεύειν μέλλοντι.” “καὶ μὴν καὶ Σωκράτην” ἔφη “τὸν ̓Αθηναῖον μέγα ὤνησεν, ὅτε ἔφυγε τὴν γραφήν.” “καὶ πῶς ὤνησεν” εἶπε “τόν, ἐπειδὴ ἐσιώπα, ἀποθανόντα;” “οὐκ ἀπέθανεν,” ἔφη “̓Αθηναῖοι δὲ ᾤοντο.” 8.3. ὧδε μὲν παρεσκεύαστο πρὸς τὰ ἐκ τοῦ τυράννου πάντα, προεστῶτι δ' αὐτῷ τοῦ δικαστηρίου προσελθὼν ἕτερος γραμματεὺς “ὦ Τυανεῦ,” ἔφη “γυμνὸς ἔσελθε.” “λουσόμεθα οὖν” εἶπεν “ἢ δικασόμεθα;” “οὐχ ὑπὲρ ἐσθῆτος” ἔφη “ταῦτα προείρηται, ἀλλ' ἀπαγορεύει σοι ὁ βασιλεὺς μήτε περίαπτον μήτε βιβλίον μήτ' ἄλλο γραμματεῖον ὅλως μηδὲν ἐσφέρειν ἐνταῦθα.” “μηδὲ νάρθηκα” εἶπεν “ἐπὶ τοὺς ἀνοήτως αὐτὸν ταῦτα πείθοντας;” “ἀναβοήσας δὲ ὁ κατήγορος” ὦ βασιλεῦ, “πληγὰς” ἔφη “ἀπειλεῖ μοι ὁ γόης, ἐγὼ γάρ σε ταυτὶ πέπεικα.” “οὐκοῦν” εἶπε “σὺ μᾶλλον γόης, ἃ γὰρ μὴ ἐγὼ πέπεικά πω τὸν βασιλέα, ὡς οὐκ εἰμί, σὺ φῂς αὐτὸν ὡς εἴην πεπεικέναι.” παρῆν δὲ τῷ κατηγόρῳ λοιδορουμένῳ ταῦτα καὶ τῶν Εὐφράτου τις ἀπελευθέρων, ὃν ἐλέγετο Εὐφράτης ἄγγελον τῶν ἐν ̓Ιωνίᾳ τοῦ ̓Απολλωνίου διαλέξεων στεῖλαι ὁμοῦ χρήμασιν, ἃ τῷ κατηγόρῳ ἐπεδόθη. 8.4. τοιαῦτα ἠκροβολίσαντο πρὸ τῆς δίκης, τὰ δὲ ἐν αὐτῇ: κεκόσμητο μὲν τὸ δικαστήριον ὥσπερ ἐπὶ ξυνουσίᾳ πανηγυρικοῦ λόγου, μετεῖχον δὲ αὐτῆς οἱ ἐπίδηλοι πάντες ἀγῶνα ποιουμένου τοῦ βασιλέως ὅτι ἐν πλείστοις ἑλεῖν αὐτὸν ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδρῶν αἰτίᾳ. ὁ δ' οὕτω τι ὑπερεώρα τοῦ βασιλέως, ὡς μηδὲ ἐς αὐτὸν βλέπειν, ἐπηρεάσαντος δὲ τοῦ κατηγόρου τὴν ὑπεροψίαν καὶ κελεύσαντος ὁρᾶν αὐτὸν ἐς τὸν ἁπάντων ἀνθρώπων θεόν, ἀνέσχεν ὁ ̓Απολλώνιος τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐς τὸν ὄροφον ἐνδεικνύμενος μὲν τὸ ἐς τὸν Δία ὁρᾶν, τὸν δὲ ἀσεβῶς κολακευθέντα κακίω τοῦ κολακεύσαντος ἡγούμενος. ἐβόα καὶ τοιαῦτα ὁ κατήγορος “ἤδη μέτρει, βασιλεῦ, ὕδωρ, εἰ γὰρ ξυγχωρήσεις αὐτῷ μῆκος λόγων, ἀπάγξει ἡμᾶς. ἔστι δέ μοι καὶ βιβλίον τοῦτο ξυγγεγραμμένον τὰς αἰτίας, ὑπὲρ ὧν χρὴ λέγειν αὐτόν, ἀπολογείσθω δὲ κατὰ μίαν.” 8.1. Let us now repair to the law court to listen to the sage pleading his cause; for it is already sunrise and the doors are thrown open to admit the celebrities. And the companions of the Emperor say that he had taken no food today, because, I imagine, he was so absorbed in examining the documents of the case. For they say he was holding in his hands a roll of writing of some sort, sometimes reading it with anger, and sometimes more calmly. And we must needs figure him as one who was angry with the law for having invented such things as courts of justice. 8.2. But Apollonius, as we meet him in this conjuncture seems to regard the trial as a dialectical discussion, rather than as a race to be run for his life; and this we may infer from the way he behaved before he entered the court. For on his way thither he asked the secretary who was conducting him, where they were going; and when the latter answered that he was leading him to the court, he said: Whom am I going to plead against? Why, said the other, against the accuser of course, and the Emperor will be judge. And, said Apollonius, who is going to judge between myself and the Emperor? For I shall prove that he is wronging philosophy. And what concern, said the other, has the Emperor for philosophy, even if he does happen to be wrong? Nay, but philosophy, said Apollonius, is much concerned about the Emperor, that he should govern as he should. The secretary commanded this sentiment, for indeed he was already favorably disposed to Apollonius, as he proved from the very beginning. And how long will your pleading last by the water-clock's reckoning? For I must know this before the trial begins. If, said Apollonius, I am allowed to plead as long as the necessities of the suit require me to, the whole of the Tiber might run through the meter before I should have done; but if I am only to answer the questions put to me, then it depends on the cross-examiner how long I shall be making my answers. You have cultivated, remarked the other, contrary talents when you thus engage to talk about one and the same matter both with brevity and with prolixity. They are not contrary talents, said Apollonius, but resemble each other. And moreover there is a mean composed between the two, which I should not myself allege to be a third, but a first requisite for a pleader; and for my own part I am sure that silence constitutes a fourth excellence much required in a law-court. Anyhow, said the other, it will do you no good nor anyone who stands in great peril. And yet, said Apollonius, it was of great service to Socrates of Athens, when he was prosecuted. And what good did it do him, said the other, seeing that he died just because he would say nothing? He did not die, said Apollonius, though the Athenians thought he did. 8.3. This was how he prepared himself to confront the despot's maneuvers; and as he waited before the court another secretary came up and said: Man of Tyana, you must enter the court with nothing on you. Are we then to take a bath, said Apollonius, or to plead? The rule, said the other, does not apply to dress, but the Emperor only forbids you to bring in here either amulet, or book, or any papers of any kind. And not even a cane, said Apollonius, for the back of the idiots who gave him such advice as this? Whereat the accuser burst into shouts: O my Emperor, he said, this wizard threatens to beat me, for it was I who gave you this advice. Then, said Apollonius, it is you who are a wizard rather than myself; for you say that you have persuaded the Emperor of my being that which so far I have failed to persuade him that I am not. While the accuser was indulging in this abuse, one of the freedmen of Euphrates was at his side, whom the latter was said to have sent from Ionia with news of what Apollonius had there said in his conversations, and also with a sum of money which was presented to the accuser. 8.4. Such were the preliminary skirmishes which preceded the trial, but the conduct of the trial itself was as follows: The court was fitted up as if for an audience listening to a panegyrical discourse; and all the illustrious men of the city were present at the trial, because the Emperor was intent upon proving before as many people as possible that Apollonius was an accomplice of Nerva and his friends. Apollonius, however, ignored the Emperor's presence so completely as not even to glance at him; and when his accuser upbraided him for want of respect, and bade him turn his eyes upon the god of all mankind, Apollonius raised his eyes to the ceiling, by way of giving a hint that he was looking up to Zeus, and that he regarded the recipient of such profane flattery as worse than he who administered it. Whereupon the accuser began to bellow and spoke somewhat as follows: 'tis time, my sovereign, to apportion the water, for if you allow him to talk as long as he chooses, he will choke us. Moreover I have a roll here which contains the heads of the charges against him, and to these he must answer, so let him defend himself against them one by one.
16. Digesta, Digesta, None  Tagged with subjects: •nan Found in books: Tuori (2016) 268
17. Papyri, P.Giss., 40.1  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 286
18. Papyri, P.Col., 123  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 244
19. Epigraphy, Seg, 17.759  Tagged with subjects: •imperial adjudication Found in books: Tuori (2016) 7, 200