Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database

   Search:  
validated results only / all results

and or

Filtering options: (leave empty for all results)
By author:     
By work:        
By subject:
By additional keyword:       Results for
Please note: the results are produced through a computerized process which may frequently lead to errors, both in incorrect tagging and in other issues. Please use with caution.
Due to load times, full text fetching is currently attempted for validated results only.
Full texts for Hebrew Bible and rabbinic texts is kindly supplied by Sefaria; for Greek and Latin texts, by Perseus Scaife, for the Quran, by Tanzil.net

For a list of book indices included, see here.

37 results for "horace"
1. Plato, Phaedrus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)  Tagged with subjects: •odes (horace), and dedication to maecenas Found in books: Johnson and Parker (2009), ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome, 165
2. Cicero, In Pisonem, 13, 22, 18 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 83
3. Cicero, Letters To His Friends, 3.7.5 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 62
4. Propertius, Elegies, 1.16.46, 3.9.49, 3.10.26, 4.4.35 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 316
5. Horace, Epodes, 9.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 316
6. Catullus, Poems, 37.1-37.2, 37.14 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 83; Johnson and Parker (2009), ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome, 165
7. Livy, History, 3.26.11 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
8. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 6.548-6.549 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38
6.548. et merito, quoniam plaustris concussa tremescunt 6.549. tecta viam propter non magno pondere tota,
9. Horace, Odes, 1.1, 1.1.35-1.1.36, 1.34, 3.29.10-3.29.16 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace •odes (horace), and dedication to maecenas Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 39, 60, 61, 62, 83, 214, 316; Johnson and Parker (2009), ?Ancient Literacies: The Culture of Reading in Greece and Rome, 165
10. Ovid, Amores, 1.1.6 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
1.1.6. Pieridum vates, non tua turba sumus.
11. Horace, Letters, 1.1.1-1.1.3, 1.7.44-1.7.45, 1.7.50-1.7.51, 1.7.58-1.7.59, 1.7.98, 2.1.200-2.1.205, 2.2.79-2.2.80 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 60, 61, 214
12. Martial, Epigrams, 1.76.13-1.76.14, 3.48, 4.64.18-4.64.24, 12.57.1-12.57.14, 12.57.18-12.57.25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 39, 83
13. Juvenal, Satires, 1.30-1.33, 1.37-1.38, 1.63-1.65, 1.69, 3.6-3.9, 3.255-3.261, 14.201-14.205 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 39, 62, 170
14. Plutarch, Mark Antony, 29.1-29.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 83
29.1. ἡ δὲ Κλεοπάτρα τὴν κολακείαν οὐχ, ὥσπερ ὁ Πλάτων φησί, τετραχῆ, πολλαχῆ δὲ διελοῦσα, καὶ σπουδῆς ἁπτομένῳ καὶ παιδιᾶς ἀεί τινα καινὴν ἡδονὴν ἐπιφέρουσα καὶ χάριν, διεπαιδαγώγει τὸν Ἀντώνιον οὔτε νυκτὸς οὔτε ἡμέρας ἀνιεῖσα. καὶ γὰρ συνεκύβευε καὶ συνέπινε καὶ συνεθήρευε καὶ γυμναζόμενον ἐν ὅπλοις ἐθεᾶτο, καὶ νύκτωρ προσισταμένῳ θύραις καὶ θυρίσι δημοτῶν καὶ σκώπτοντι τοὺς ἔνδον συνεπλανᾶτο καὶ συνήλυε θεραπαινιδίου στολὴν λαμβάνουσα καὶ γὰρ ἐκεῖνος οὕτως ἐπειρᾶτο σκευάζειν ἑαυτόν. 29.2. ὅθεν ἀεὶ σκωμμάτων, πολλάκις δὲ καὶ πληγῶν ἀπολαύσας ἐπανήρχετο· τοῖς δὲ πλείστοις ἦν δι’ ὑπονοίας. οὐ μὴν ἀλλὰ προσέχαιρον αὐτοῦ τῇ βωμολοχίᾳ καὶ συνέπαιζον οὐκ ἀρρύθμως οὐδὲ ἀμούσως οἱ Ἀλεξανδρεῖς, ἀγαπῶντες καὶ λέγοντες ὡς τῷ τραγικῷ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους χρῆται προσώπῳ, τῷ δὲ κωμικῷ πρὸς αὐτούς. 29.1. 29.2.
15. Plutarch, Julius Caesar, 17.5-17.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 83
17.5. λέγεται δὲ καὶ τὸ διά γραμμάτων τοῖς φίλοις ὁμιλεῖν Καίσαρα πρῶτον μηχανήσασθαι, τὴν κατὰ πρόσωπον ἔντευξιν ὑπὲρ τῶν ἐπειγόντων τοῦ καιροῦ διά τε πλῆθος ἀσχολιῶν καὶ τῆς πόλεως τὸ μέγεθος μὴ περιμένοντος. τῆς δὲ περὶ τὴν δίαιταν εὐκολίας κἀκεῖνο ποιοῦνται σημεῖον, ὅτι τοῦ δειπνίζοντος αὐτὸν ἐν Μεδιολάνῳ ξένου Οὐαλλερίου Λέοντος παραθέντος ἀσπάραγον καὶ μύρον ἀντʼ ἐλαίου καταχέαντος, αὐτὸς μὲν ἀφελῶς ἔφαγε, τοῖς δὲ φίλοις δυσχεραίνουσιν ἐπέπληξεν. 17.6. ἢρκει γὰρ, ἔφη, τὸ μὴ χρῆσθαι τοῖς ἀπαρέσκουσιν ὁ δὲ τὴν τοιαύτην ἀγροικίαν ἐξελέγχων αὐτός ἐστιν ἄγροικος. ἐν ὁδῷ δέ ποτε συνελασθεὶς ὑπὸ χειμῶνος εἰς ἔπαυλιν ἀνθρώπου πένητος, ὡς οὐδὲν εὗρε πλέον οἰκήματος ἑνὸς γλίσχρως ἕνα δέξασθαι δυναμένου, πρὸς τοὺς φίλους εἰπών ὡς τῶν μὲν ἐντίμων παραχωρητέον εἴη τοῖς κρατίστοις, τῶν δὲ ἀναγκαίων τοῖς ἀσθενεστάτοις, Ὄππιον ἐκέλευσεν ἀναπαύσασθαι· αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ὑπὸ τῷ προστεγίῳ τῆς θύρας ἐκάθευδεν. 17.5. 17.6.
16. Plutarch, Numa Pompilius, 14.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38
14.2. ὡς γάρ φασι τοὺς Πυθαγορικοὺς οὐκ ἐᾶν ἐκ παρόδου προσκυνεῖν καὶ προσεύχεσθαι τοῖς θεοῖς, ἀλλʼ οἴκοθεν εὐθὺς ἐπὶ τοῦτο γνώμῃ παρεσκευασμένους βαδίζειν, οὕτως ᾤετο Νομᾶς χρῆναι τοὺς πολίτας μήτε ἀκούειν τι τῶν θείων μήτε ὁρᾶν ἐν παρέργῳ καὶ ἀμελῶς, ἀλλὰ σχολὴν ἄγοντας ἀπὸ τῶν ἄλλωὶ καὶ προσέχοντας τὴν διάνοιαν ὡς πράξει μεγίστῃ τῇ περὶ τὴν εὐσέβειαν, ψόφων τε καὶ πατάγων καὶ στεναγμῶν, καὶ ὅσα τοιαῦτα τοῖς ἀναγκαίοις καὶ βαναύσοις πόνοις ἕπεται, καθαρὰς τὰς ὁδοὺς ταῖς ἱερουργίαις παρέχοντας, ὧν ἴχνος τι μέχρι νῦν διασώζοντες, ὅταν ἄρχων πρὸς ὄρνισιν ἢ θυσίαις διατρίβῃ, βοῶσιν Ὃκ ἄγε· σημαίνει δὲ ἡ φωνὴ τοῦτο πρᾶσσε, συνεπιστρέφουσα καὶ κατακοσμοῦσα τοὺς προστυγχάνοντας. 14.2. For, just as it is said that the Pythagoreans do not allow men to worship and pray to their gods cursorily and by the way, but would have them go from their homes directly to this office, with their minds prepared for it, so Numa thought that his citizens ought neither to hear nor see any divine service while they were occupied with other matters and therefore unable to pay attention. They should rather be free from all distractions and devote their thoughts to the religious ceremony as a matter of the highest importance. They should also rid their streets of noise and clatter and clamour, and all such accompaniments of menial and manual labour, and clear them for the sacred ceremonies. And the Romans still preserve some traces of this earlier feeling. When a magistrate is busy taking auspices or sacrificing, the people cry Hoc age, which means Mind this,and helps to make the bystanders attentive and orderly. 14.2. For, just as it is said that the Pythagoreans do not allow men to worship and pray to their gods cursorily and by the way, but would have them go from their homes directly to this office, with their minds prepared for it, so Numa thought that his citizens ought neither to hear nor see any divine service while they were occupied with other matters and therefore unable to pay attention. They should rather be free from all distractions and devote their thoughts to the religious ceremony as a matter of the highest importance. They should also rid their streets of noise and clatter and clamour, and all such accompaniments of menial and manual labour, and clear them for the sacred ceremonies. And the Romans still preserve some traces of this earlier feeling. When a magistrate is busy taking auspices or sacrificing, the people cry Hoc age, which means Mind this, and helps to make the bystanders attentive and orderly.
17. Plutarch, Tiberius And Gaius Gracchus, 6.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
18. Martial, Epigrams, 1.76.13-1.76.14, 3.48, 4.64.18-4.64.24, 12.57.1-12.57.14, 12.57.18-12.57.25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 39, 83
19. Seneca The Younger, De Brevitate Vitae (Dialogorum Liber X ), 2.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
20. Silius Italicus, Punica, 3.622-3.624 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 316
21. Frontinus, De Aquis Vrbis Romae, 2.88 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 39
22. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Helviam, 12.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 83
23. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Marciam, 18.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 62
24. Tacitus, Histories, 1.27, 5.53 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 39, 317
25. Suetonius, Vespasianus, 23 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 39
26. Statius, Siluae, 1.1.32-1.1.35, 1.1.63-1.1.65, 2.2.31, 3.1.128-3.1.133, 3.4.47-3.4.49, 4.1.5-4.1.8, 4.3.1-4.3.3, 4.3.62-4.3.66 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 39, 62, 316
27. Seneca The Younger, Letters, 18.7, 56.1-56.2, 56.4, 90.9, 94.72, 100.6, 104.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 39, 83
28. Seneca The Younger, De Constantia Sapientis, 15.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38
29. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Polybium (Ad Polybium De Consolatione) (Dialogorum Liber Xi), 4.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
30. Pliny The Younger, Letters, 1.9.6-1.9.7, 2.17.2, 2.17.4-2.17.5, 2.17.7, 2.17.11, 2.17.16, 2.17.22, 2.17.24, 2.17.27, 2.17.29, 7.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 62
7.3. To Praesens. How is it that you persist in spending so much time first in Lucania and then in Campania ? "Oh," you say, "I belong to Lucania, and my wife to Campania." That is a sound reason for a rather protracted absence, but not for always being away. You really must come back to town, the only place where you can gain office, and dignities, and friendships, both with the great and the small. How long will you play the country despot, waking and sleeping at your own imperial will? How long will you leave your shoes unworn ? How long will leave your toga on holiday ? How long must you have all your days to yourself? It is high time you came back to look us up at our daily grind, if for no other reason than this, to prevent your pleasures from cloying from your having too much of them. Come and pay court to others for a little time, that you may get additional pleasure from someone paying court to you ; come and be hustled in the crowds here, that your solitude may charm you the more ! But how foolish of me to scare away the bird I am trying to coax to come to me ! For very likely my reasons only persuade you to wrap yourself up the tighter in the leisure which I wish you to forego for a while, but not to break with altogether. If I were to entertain you at dinner, I should mingle sharp and piquant dishes with the sweet ones, that the edge of your appetite, when blunted by the latter, might be whetted again by the former, and similarly now I heartily recommend you to season your present joyous mode of existence by an occasional dash of what I may term the bitters of life. Farewell.
31. Pliny The Younger, Panegyric, 51 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38
32. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 1.5, 1.6.43-1.6.44, 1.6.101-1.6.103, 1.6.111-1.6.128, 2.6.23-2.6.24, 2.6.27-2.6.32, 2.6.47-2.6.58, 2.6.110-2.6.111 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 59, 170, 172
33. Porphyry, Letter To Marcella, 480-481, 483-543, 545-564, 566, 544 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)  Tagged with subjects: •nan Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 62
34. Arch., Att., 1.18.1  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 172
35. Vergil, Georgics, 1.5-1.42, 2.174-2.176, 4.216, 4.559-4.565  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 61, 214
1.5. hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi 1.6. lumina, labentem caelo quae ducitis annum, 1.7. Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus 1.8. Chaoniam pingui glandem mutavit arista, 1.9. poculaque inventis Acheloia miscuit uvis; 1.10. et vos, agrestum praesentia numina, Fauni, 1.11. ferte simul Faunique pedem Dryadesque puellae: 1.12. Munera vestra cano. Tuque o, cui prima frementem 1.13. fudit equum magno tellus percussa tridenti, 1.14. Neptune; et cultor nemorum, cui pinguia Ceae 1.15. ter centum nivei tondent dumeta iuvenci; 1.16. ipse nemus linquens patrium saltusque Lycaei, 1.17. Pan, ovium custos, tua si tibi Maenala curae, 1.18. adsis, o Tegeaee, favens, oleaeque Minerva 1.19. inventrix, uncique puer monstrator aratri, 1.20. et teneram ab radice ferens, Silvane, cupressum, 1.21. dique deaeque omnes, studium quibus arva tueri, 1.22. quique novas alitis non ullo semine fruges, 1.23. quique satis largum caelo demittitis imbrem; 1.24. tuque adeo, quem mox quae sint habitura deorum 1.25. concilia, incertum est, urbisne invisere, Caesar, 1.26. terrarumque velis curam et te maximus orbis 1.27. auctorem frugum tempestatumque potentem 1.28. accipiat, cingens materna tempora myrto, 1.29. an deus inmensi venias maris ac tua nautae 1.30. numina sola colant, tibi serviat ultima Thule 1.31. teque sibi generum Tethys emat omnibus undis, 1.32. anne novum tardis sidus te mensibus addas, 1.33. qua locus Erigonen inter Chelasque sequentis 1.34. panditur—ipse tibi iam bracchia contrahit ardens 1.35. Scorpius et caeli iusta plus parte reliquit— 1.36. quidquid eris,—nam te nec sperant Tartara regem 1.37. nec tibi regdi veniat tam dira cupido, 1.38. quamvis Elysios miretur Graecia campos 1.39. nec repetita sequi curet Proserpina matrem— 1.40. da facilem cursum atque audacibus adnue coeptis 1.41. ignarosque viae mecum miseratus agrestis 1.42. ingredere et votis iam nunc adsuesce vocari. 2.174. magna virum; tibi res antiquae laudis et artem 2.175. ingredior, sanctos ausus recludere fontis, 2.176. Ascraeumque cano Romana per oppida carmen. 4.216. circumstant fremitu denso stipantque frequentes 4.559. Haec super arvorum cultu pecorumque canebam 4.560. et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum 4.561. fulminat Euphraten bello victorque volentes 4.562. per populos dat iura viamque adfectat Olympo. 4.563. Illo Vergilium me tempore dulcis alebat 4.564. Parthenope studiis florentem ignobilis oti, 4.565. carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa,
36. Vergil, Aeneis, 1.422, 8.107, 8.115, 8.554  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38, 316
1.422. to learn what tribes of man or beast possess 8.107. O chief and sovereign of Hesperian streams, 8.115. tretched prone. The good Aeneas slew her there, 8.554. where smoking rocks precipitously tower
37. Arch., Am., 12  Tagged with subjects: •horace, and maecenas •maecenas, and horace Found in books: Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 38