Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11242
Xenophon, Memoirs, 4.6.12


βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας ἡγεῖτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε. τὴν μὲν γὰρ ἑκόντων τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ νόμους τῶν πόλεων ἀρχὴν βασιλείαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων τε καὶ μὴ κατὰ νόμους, ἀλλʼ ὅπως ὁ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα. καὶ ὅπου μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ καθίστανται, ταύτην μὲν τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι, ὅπου δʼ ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν, ὅπου δʼ ἐκ πάντων, δημοκρατίαν.Kingship and despotism, in his judgment, were both forms of government, but he held that they differed. For government of men with their consent and in accordance with the laws of the state was kingship; while government of unwilling subjects and not controlled by laws, but imposed by the will of the ruler, was despotism. And where the officials are chosen among those who fulfil the requirements of the laws, the constitution is an aristocracy: where rateable property is the qualification for office, you have a plutocracy: where all are eligible, a democracy.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

17 results
1. Pindar, Pythian Odes, 2.86-2.88 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Aristophanes, Knights, 1114 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1114. ἄνδρα τύραννον.
3. Herodotus, Histories, 1.59.6, 3.82 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1.59.6. These rose with Pisistratus and took the Acropolis; and Pisistratus ruled the Athenians, disturbing in no way the order of offices nor changing the laws, but governing the city according to its established constitution and arranging all things fairly and well. 3.82. Such was the judgment of Megabyzus. Darius was the third to express his opinion. “It seems to me,” he said, “that Megabyzus speaks well concerning democracy but not concerning oligarchy. For if the three are proposed and all are at their best for the sake of argument, the best democracy and oligarchy and monarchy, I hold that monarchy is by far the most excellent. ,One could describe nothing better than the rule of the one best man; using the best judgment, he will govern the multitude with perfect wisdom, and best conceal plans made for the defeat of enemies. ,But in an oligarchy, the desire of many to do the state good service often produces bitter hate among them; for because each one wishes to be first and to make his opinions prevail, violent hate is the outcome, from which comes faction and from faction killing, and from killing it reverts to monarchy, and by this is shown how much better monarchy is. ,Then again, when the people rule it is impossible that wickedness will not occur; and when wickedness towards the state occurs, hatred does not result among the wicked, but strong alliances; for those that want to do the state harm conspire to do it together. This goes on until one of the people rises to stop such men. He therefore becomes the people's idol, and being their idol is made their monarch; and thus he also proves that monarchy is best. ,But (to conclude the whole matter in one word) tell me, where did freedom come from for us and who gave it, from the people or an oligarchy or a single ruler? I believe, therefore, that we who were liberated through one man should maintain such a government, and, besides this, that we should not alter our ancestral ways that are good; that would not be better.”
4. Isocrates, Nicocles, 24 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

6. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.63.2, 3.37.2, 6.85.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.63.2. Besides, to recede is no longer possible, if indeed any of you in the alarm of the moment has become enamored of the honesty of such an unambitious part. For what you hold is, to speak somewhat plainly, a tyranny; to take it perhaps was wrong, but to let it go is unsafe.
7. Xenophon, On Horsemanship, 6.4 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Xenophon, Hiero, 10.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Xenophon, The Education of Cyrus, 1.1.3, 8.7.13 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.3. Thus, as we meditated on this analogy, we were inclined to conclude that for man, as he is constituted, it is easier to rule over any and all other creatures than to rule over men. But when we reflected that Cyrus a king of men there was one Cyrus, the Persian, who reduced to obedience a vast number of men and cities and nations, we were then compelled to change our opinion and decide that to rule men might be a task neither impossible nor even difficult, if one should only go about it in an intelligent manner. At all events, we know that people obeyed Cyrus willingly, although some of them were distant from him a journey of many days, and others of many months; others, although they had never seen him, and still others who knew well that they never should see him. Nevertheless they were all willing to be his subjects. 8.7.13. As for you, Cambyses, you must also know His words of counsel—(1) to Cambyses; that it is not this golden sceptre that maintains your empire; but faithful friends are a monarch’s truest and surest sceptre. But do not think that man is naturally faithful; else all men would find the same persons faithful, just as all find the other properties of nature the same. But every one must create for himself faithfulness in his friends; and the winning of such friends comes in no wise by compulsion, but by kindness.
10. Xenophon, Memoirs, 3.3.9 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.3.9. Well, I suppose you know that under all conditions human beings are most willing to obey those whom they believe to be the best. Cyropaedia III. i. 20. Thus in sickness they most readily obey the doctor, on board ship the pilot, on a farm the farmer, whom they think to be most skilled in his business. Yes, certainly. Then it is likely that in horsemanship too, one who clearly knows best what ought to be done will most easily gain the obedience of the others.
11. Xenophon, On Household Management, 4.19 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.19. I think you have one clear proof of a ruler’s excellence, when men obey him willingly Mem III. iii. 9. and choose to stand by him in moments of danger. Now his friends all fought at his side and fell at his side to a man, fighting round his body, with the one exception of Ariaeus, whose place in the battle was, in point of fact, on the left wing. Anabasis, I. ix. 31. Ariaeus fled when he saw that Cyrus had fallen.
12. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

13. Demosthenes, Orations, 15.19 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

14. Plutarch, Cato The Younger, 9.9-9.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Plutarch, Lycurgus, 30 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Plutarch, Pyrrhus, 8.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Tacitus, Annals, 5.3-5.4, 15.57 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.3.  In any case, there followed from now onward a sheer and grinding despotism: for, with Augusta still alive, there had remained a refuge; since deference to his mother was ingrained in Tiberius, nor did Sejanus venture to claim precedence over the authority of a parent. But now, as though freed from the curb, they broke out unrestrained, and a letter denouncing Agrippina and Nero was forwarded to Rome; the popular impression being that it was delivered much earlier and suppressed by the old empress, since it was publicly read not long after her death. Its wording was of studied asperity, but the offences imputed by the sovereign to his grandson were not rebellion under arms, not meditated revolution, but unnatural love and moral depravity. Against his daughter-in‑law he dared not fabricate even such a charge, but arraigned her haughty language and refractory spirit; the senate listening in profound alarm and silence, until a few who had nothing to hope from honesty (and public misfortunes are always turned by individuals into stepping-stones to favour) demanded that a motion be put — Cotta Messalinus being foremost with a drastic resolution. But among other leading members, and especially the magistrates, alarm prevailed: for Tiberius, bitter though his invective had been, had left all else in doubt. 5.4.  There was in the senate a certain Julius Rusticus, chosen by the Caesar to compile the official journal of its proceedings, and therefore credited with some insight into his thoughts. Under some fatal impulse — for he had never before given an indication of courage — or possibly through a misapplied acuteness which made him blind to dangers imminent and terrified of dangers uncertain, Rusticus insinuated himself among the doubters and warned the consuls not to introduce the question — "A touch," he insisted, "could turn the scale in the gravest of matters: it was possible that some day the extinction of the house of Germanicus might move the old man's penitence." At the same time, the people, carrying effigies of Agrippina and Nero, surrounded the curia, and, cheering for the Caesar, clamoured that the letter was spurious and that it was contrary to the Emperor's wish that destruction was plotted against his house. On that day, therefore, no tragedy was perpetrated. There were circulated, also, under consular names, fictitious attacks upon Sejanus: for authors in plenty exercised their capricious imagination with all the petulance of anonymity. The result was to fan his anger and to supply him with the material for fresh charges:— "The senate had spurned the sorrow of its emperor, the people had forsworn its allegiance. Already disloyal harangues, disloyal decrees of the Fathers, were listened to and perused: what remained but to take the sword and in the persons whose effigies they had followed as their ensigns to choose their generals and their princes?


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
accession (imperial) Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
advisers Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
aristophanes, knights Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
autocrats/autocracy see also dionysus, monarchy, satyrplay, tragedy, tyrants\n, and theatre Csapo et al., Theatre and Autocracy in the Ancient World (2022) 199
basileus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
bodyguard Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
brother Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
commodus Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
connor, w. robert Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
cruelty Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
euripides, dramas by\n, ion Csapo et al., Theatre and Autocracy in the Ancient World (2022) 199
fear Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
flattery Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
goodwill (εὔνοια) Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
henderson, jeffrey Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
intertextuality Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
kallet, lisa Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
kingship, among greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
law Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
leader(ship) Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
marcus aurelius Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
mcglew, james f. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
memory Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
moderation Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
nero Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
oligarchs/oligarchy, avoidance of/disinterest in theatre Csapo et al., Theatre and Autocracy in the Ancient World (2022) 199
oligarchs/oligarchy Csapo et al., Theatre and Autocracy in the Ancient World (2022) 199
omens Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
parker, victor Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
pericles Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
plato Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
raaflaub, kurt a. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
readers, active engagement/response Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
sicily and sicilians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
socrates Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
sovereignty, concept of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
speech(es) Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
tacitus Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
thucydides, on tyrants and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
tiberius Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
tyranny, greek attitudes towards' Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
tyranny/tyrants Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
violence Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
virtues Chrysanthou, Reconfiguring the Imperial Past: Narrative Patterns and Historical Interpretation in Herodian’s History of the Empire (2022) 66
xenophon of athens, on tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19