Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11242
Xenophon, Memoirs, 1.4.2


λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα περὶ τοῦ δαιμονίου διαλεγομένου πρὸς Ἀριστόδημον τὸν μικρὸν ἐπικαλούμενον. καταμαθὼν γὰρ αὐτὸν οὔτε θύοντα τοῖς θεοῖς οὔτε μαντικῇ χρώμενον, ἀλλὰ καὶ τῶν ποιούντων ταῦτα καταγελῶντα, εἰπέ μοι, ἔφη, ὦ Ἀριστόδημε, ἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους τεθαύμακας ἐπὶ σοφίᾳ; ἔγωγʼ, ἔφη.I will first state what I once heard him say about the godhead in conversation with Aristodemus the dwarf, as he was called. On learning that he was not known to sacrifice or pray or use divination, and actually made a mock of those who did so, he said: Tell me, Aristodemus, do you admire any human beings for wisdom? I do, he answered.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

29 results
1. Xenophanes, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Xenophanes, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3. Xenophanes, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Anaxagoras, Fragments, None (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Diogenes of Apollonia, Fragments, None (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Plato, Alcibiades Ii, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

148e. took counsel together and decided that the best thing they could do was to send and inquire of Ammon ; and moreover, to ask also for what reason the gods granted victory to the Spartans rather than to themselves: for we —such was the message— offer up to them more and finer sacrifices than any of the Greeks, and have adorned their temples with votive emblems as no other people have done, and presented to the gods the costliest and stateliest processions year by year, and spent more money thus than
7. Plato, Apology of Socrates, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

18a. in which I had been brought up, so now I make this request of you, a fair one, as it seems to me, that you disregard the manner of my speech—for perhaps it might be worse and perhaps better—and observe and pay attention merely to this, whether what I say is just or not; for that is the virtue of a judge, and an orator’s virtue is to speak the truth.First then it is right for me to defend myself against the first false accusations brought against me, and the first accusers, and then against the later accusations and the later accusers.
8. Plato, Euthyphro, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

14b. Socrates. You might, if you wished, Euthyphro, have answered much more briefly the chief part of my question. But it is plain that you do not care to instruct me.
9. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Plato, Phaedo, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

62b. but perhaps there is some reason in it. Now the doctrine that is taught in secret about this matter, that we men are in a kind of prison and must not set ourselves free or run away, seems to me to be weighty and not easy to understand. But this at least, Cebes, I do believe is sound, that the gods are our guardians and that we men are one of the chattels of the gods. Do you not believe this? Yes, said Cebes
11. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

12. Plato, Sophist, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

265c. Str. There are all the animals, and all the plants that grow out of the earth from seeds and roots, and all the lifeless substances, fusible and infusible, that are formed within the earth. Shall we say that they came into being, not having been before, in any other way than through God’s workmanship? Or, accepting the commonly expressed belief— Theaet. What belief? Str. That nature brings them forth from some self-acting cause, without creative intelligence. Or shall we say that they are created by reason and by divine knowledge that comes from God?
13. Plato, Symposium, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

188b. and wrong does he wreak. For at these junctures are wont to arise pestilences and many other varieties of disease in beasts and herbs; likewise hoar-frosts, hails, and mildews, which spring from mutual encroachments and disturbances in such love-connections as are studied in relation to the motions of the stars and the yearly seasons by what we term astronomy. So further, all sacrifices and ceremonies controlled by divination
14. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

28c. and things sensible, being apprehensible by opinion with the aid of sensation, come into existence, as we saw, and are generated. And that which has come into existence must necessarily, as we say, have come into existence by reason of some Cause. Tim. Now to discover the Maker and Father of this Universe were a task indeed; and having discovered Him, to declare Him unto all men were a thing impossible. However, let us return and inquire further concerning the Cosmos,—after which of the Models did its Architect construct it?
15. Protagoras, Fragments, None (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

16. Xenophon, Memoirs, 1.1.11, 1.1.13-1.1.15, 1.4.3-1.4.19, 4.3.2-4.3.13 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.11. He did not even discuss that topic so favoured by other talkers, the Nature of the Universe : and avoided speculation on the so-called Cosmos of the Professors, how it works, and on the laws that govern the phenomena of the heavens: indeed he would argue that to trouble one’s mind with such problems is sheer folly. 1.1.13. Moreover, he marvelled at their blindness in not seeing that man cannot solve these riddles; since even the most conceited talkers on these problems did not agree in their theories, but behaved to one another like madmen. 1.1.14. As some madmen have no fear of danger and others are afraid where there is nothing to be afraid of, as some will do or say anything in a crowd with no sense of shame, while others shrink even from going abroad among men, some respect neither temple nor altar nor any other sacred thing, others worship stocks and stones and beasts, so is it, he held, with those who worry with Universal Nature. Some hold that What is is one, others that it is infinite in number: some that all things are in perpetual motion, others that nothing can ever be moved at any time: some that all life is birth and decay, others that nothing can ever be born or ever die. 1.1.15. Nor were those the only questions he asked about such theorists. Students of human nature, he said, think that they will apply their knowledge in due course for the good of themselves and any others they choose. Do those who pry into heavenly phenomena imagine that, once they have discovered the laws by which these are produced, they will create at their will winds, waters, seasons and such things to their need? Or have they no such expectation, and are they satisfied with knowing the causes of these various phenomena? 1.4.3. Tell us their names. In epic poetry Homer comes first, in my opinion; in dithyramb, Melanippides; in tragedy, Sophocles; in sculpture, Polycleitus; in painting, Zeuxis. 1.4.4. Which, think you, deserve the greater admiration, the creators of phantoms without sense and motion, or the creators of living, intelligent, and active beings? Oh, of living beings, by far, provided only they are created by design and not mere chance. Suppose that it is impossible to guess the purpose of one creature’s existence, and obvious that another’s serves a useful end, which, in your judgment, is the work of chance, and which of design? Presumably the creature that serves some useful end is the work of design. 1.4.5. Do you not think then that he who created man from the beginning had some useful end in view when he endowed him with his several senses, giving eyes to see visible objects, ears to hear sounds? Would odours again be of any use to us had we not been endowed with nostrils? What perception should we have of sweet and bitter and all things pleasant to the palate had we no tongue in our mouth to discriminate between them? 1.4.6. Besides these, are there not other contrivances that look like the results of forethought? Thus the eyeballs, being weak, are set behind eyelids, that open like doors when we want to see, and close when we sleep: on the lids grow lashes through which the very winds filter harmlessly: above the eyes is a coping of brows that lets no drop of sweat from the head hurt them. The ears catch all sounds, but are never choked with them. Again, the incisors of all creatures are adapted for cutting, the molars for receiving food from them and grinding it. And again, the mouth, through which the food they want goes in, is set near the eyes and nostrils; but since what goes out is unpleasant, the ducts through which it passes are turned away and removed as far as possible from the organs of sense. With such signs of forethought in these arrangements, can you doubt whether they are the works of chance or design? No, of course not. 1.4.7. When I regard them in this light they do look very like the handiwork of a wise and loving creator. What of the natural desire to beget children, the mother’s desire to rear her babe, the child’s strong will to live and strong fear of death? Undoubtedly these, too, look like the contrivances of one who deliberately willed the existence of living creatures. 1.4.8. Do you think you have any wisdom yourself? Oh! Ask me a question and judge from my answer. And do you suppose that wisdom is nowhere else to be found, although you know that you have a mere speck of all the earth in your body and a mere drop of all the water, and that of all the other mighty elements you received, I suppose, just a scrap towards the fashioning of your body? But as for mind, which alone, it seems, is without mass, do you think that you snapped it up by a lucky accident, and that the orderly ranks of all these huge masses, infinite in number, are due, forsooth, to a sort of absurdity? 1.4.9. Yes; for I don’t see the master hand, whereas I see the makers of things in this world. Neither do you see your own soul, Cyropaedia VIII. Vii. 17. which has the mastery of the body; so that, as far as that goes, you may say that you do nothing by design, but everything by chance. Here Aristodemus exclaimed: 1.4.10. Really, Socrates, I don’t despise the godhead. But I think it is too great to need my service. Then the greater the power that deigns to serve you, the more honour it demands of you. 1.4.11. I assure you, that if I believed that the gods pay any heed to man, I would not neglect them. Then do you think them unheeding? In the first place, man is the only living creature that they have caused to stand upright; and the upright position gives him a wider range of vision in front and a better view of things above, and exposes him less to injury. Secondly, to grovelling creatures they have given feet that afford only the power of moving, whereas they have endowed man with hands, which are the instruments to which we chiefly owe our greater happiness. 1.4.12. Again, though all creatures have a tongue, the tongue of man alone has been formed by them to be capable of contact with different parts of the mouth, so as to enable us to articulate the voice and express all our wants to one another. Once more, for all other creatures they have prescribed a fixed season of sexual indulgence; in our case the only time limit they have set is old age. 1.4.13. Nor was the deity content to care for man’s body. What is of yet higher moment, he has implanted in him the noblest type of soul. For in the first place what other creature’s soul has apprehended the existence of gods who set in order the universe, greatest and fairest of things? And what race of living things other than man worships gods? And what soul is more apt than man’s to make provision against hunger and thirst, cold and heat, to relieve sickness and promote health, to acquire knowledge by toil, and to remember accurately all that is heard, seen, or learned? 1.4.14. For is it not obvious to you that, in comparison with the other animals, men live like gods, by nature peerless both in body and in soul? For with a man’s reason and the body of an ox we could not carry out our wishes, and the possession of hands without reason is of little worth. Do you, then, having received the two most precious gifts, yet think that the gods take no care of you? What are they to do, to make you believe that they are heedful of you? 1.4.15. I will believe when they send counsellors, as you declare they do, saying, Do this, avoid that. But when the Athenians inquire of them by divination and they reply, do you not suppose that to you, too, the answer is given? Or when they send portents for warning to the Greeks, or to all the world? Are you their one exception, the only one consigned to neglect? 1.4.16. Or do you suppose that the gods would have put into man a belief in their ability to help and harm, if they had not that power; and that man throughout the ages would never have detected the fraud? Do you not see that the wisest and most enduring of human institutions, cities and nations, are most god-fearing, and that the most thoughtful period of life is the most religious? 1.4.17. Be well assured, my good friend, that the mind within you directs your body according to its will; and equally you must think that Thought indwelling in the Universal disposes all things according to its pleasure. For think not that your eye can travel over many furlongs and yet god’s eye cannot see the the whole world at once; that your soul can ponder on things in Egypt and in Sicily, and god’s thought is not sufficient to pay heed to the whole world at once. 1.4.18. Nay, but just as by serving men you find out who is willing to serve you in return, by being kind who will be kind to you in return, and by taking counsel, discover the masters of thought, so try the gods by serving them, and see whether they will vouchsafe to counsel you in matters hidden from man. Then you will know that such is the greatness and such the nature of the deity that he sees all things Cyropaedia VIII. vii. 22. and hears all things alike, and is present in all places and heedful of all things. 1.4.19. To me at least it seemed that by these sayings he kept his companions from impiety, injustice, and baseness, and that not only when they were seen by men, but even in solitude; since they ever felt that no deed of theirs could at any time escape the gods. 4.3.2. In the first place, then, he tried to make his companions prudent towards the gods. Accordingly he discoursed on this topic at various times, as those who were present used to relate. The following conversation between him and Euthydemus I heard myself. 4.3.3. Tell me, Euthydemus, he began, has it ever occurred to you to reflect on the care the gods have taken to furnish man with what he needs? No, indeed it has not, replied Euthydemus. Well, no doubt you know that our first and foremost need is light, which is supplied to us by the gods? of course; since without light our eyes would be as useless as if we were blind. And again, we need rest; and therefore the gods grant us the welcome respite of night. Yes, for that too we owe them thanks. 4.3.4. And since the night by reason of her darkness is dim, whereas the sun by his brightness illuminates the hours of the day and all things else, have they not made stars to shine in the night, that mark the watches of night for us, and do we not thereby satisfy many of our needs? That is so. Moreover, the moon reveals to us not only the divisions of the night, but of the month too. Certainly. 4.3.5. Now, seeing that we need food, think how they make the earth to yield it, and provide to that end appropriate seasons which furnish in abundance the diverse things that minister not only to our wants but to our enjoyment. Truly these things too show loving-kindness. 4.3.6. Think again of their precious gift of water, that aids the earth and the seasons to give birth and increase to all things useful to us and itself helps to nourish our bodies, and mingling with all that sustains us, makes it more digestible, more wholesome, and more palatable: and how, because we need so much of it, they supply it without stint. That too shows design at work. 4.3.7. Think again of the blessing of fire, our defence against cold and against darkness, our helpmate in every art and all that man contrives for his service. In fact, to put it shortly, nothing of any account that is useful to the life of man is contrived without the aid of fire. This too is a signal token of loving-kindness. 4.3.8. Think again how the sun, when past the winter solstice, approaches, ripening some things and withering others, whose time is over; and having accomplished this, approaches no nearer, but turns away, careful not to harm us by excess of heat; and when once again in his retreat he reaches the point where it is clear to ourselves, that if he goes further away, we shall be frozen with the cold, back he turns once more and draws near and revolves in that region of the heavens where he can best serve us. Yes, verily, these things do seem to be done for the sake of mankind. 4.3.9. And again, since it is evident that we could not endure the heat or the cold if it came suddenly, Cyropaedia VI. ii. 29. the sun’s approach and retreat are so gradual that we arrive at the one or the other extreme imperceptibly. For myself, exclaimed Euthydemus, I begin to doubt whether after all the gods are occupied in any other work than the service of man. The one difficulty I feel is that the lower animals also enjoy these blessings. 4.3.10. Yes, replied Socrates, and is it not evident that they too receive life and food for the sake of man? For what creature reaps so many benefits as man from goats and sheep and horses and oxen and asses and the other animals? He owes more to them, in my opinion, than to the fruits of the earth. At the least they are not less valuable to him for food and commerce; in fact a large portion of mankind does not use the products of the earth for food, but lives on the milk and cheese and flesh they get from live stock. Moreover, all men tame and domesticate the useful kinds of animals, and make them their fellow-workers in war and many other undertakings. There too I agree with you, seeing that animals far stronger than man become so entirely subject to him that he puts them to any use he chooses. 4.3.11. Think again of the multitude of things beautiful and useful and their infinite variety, and how the gods have endowed man with senses adapted for the perception of every kind, so that there is nothing good that we cannot enjoy; and again, how they have implanted in us the faculty of reasoning, whereby we are able to reason about the objects of our perceptions and to commit them to memory, and so come to know what advantage every kind can yield, and devise many means of enjoying the good and driving away the bad; 4.3.12. and think of the power of expression, which enables us to impart to one another all good things by teaching and to take our share of them, to enact laws and to administer states. Truly, Socrates, it does appear that the gods devote much care to man. Yet again, in so far as we are powerless of ourselves to foresee what is expedient for the future, Cyropaedia I. vi. 46. the gods lend us their aid, revealing the issues by divination to inquirers, and teaching them how to obtain the best results. With you, Socrates, they seem to deal even more friendly than with other men, if it is true that, even unasked, they warn you by signs what to do and what not to do. 4.3.13. Yes, and you will realise the truth of what I say if, instead of waiting for the gods to appear to you in bodily presence, you are content to praise and worship them because you see their works. Mark that the gods themselves give the reason for doing so; for when they bestow on us their good gifts, not one of them ever appears before us gift in hand; and especially he who co-ordinates and holds together the universe, wherein all things are fair and good, and presents them ever unimpaired and sound and ageless for our use, ibid. VIII. vii. 22. and quicker than thought to serve us unerringly, is manifest in his supreme works, and yet is unseen by us in the ordering of them.
17. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

18. Aristotle, Physics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

19. Theophrastus, De Pietate, 3.15-3.18 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

20. Cicero, On The Nature of The Gods, 1.26, 2.87-2.97 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.26. Next, Anaximenes held that air is god, and that it has a beginning in time, and is immeasurable and infinite in extent, and is always in motion; just as if formless air could be god, especially seeing that it is proper to god to possess not merely some shape but the most beautiful shape; or as if anything that has had a beginning must not necessarily be mortal. Then there is Anaxagoras, the successor of Anaximenes; he was the first thinker to hold that the orderly disposition of the universe is designed and perfected by the rational power of an infinite mind. But in saying this he failed to see that there can be no such thing as sentient and continuous activity in that which is infinite, and that sensation in general can only occur when the subject itself becomes sentient by the impact of a sensation. Further, if he intended his infinite mind to be a definite living creature, it must have some inner principle of life to justify the name. But mind is itself the innermost principle. Mind therefore will have an outer integument of body. 2.87. Let someone therefore prove that it could have been better. But no one will ever prove this, and anyone who essays to improve some detail will either make it worse or will be demanding an improvement impossible in the nature of things. "But if the structure of the world in all its parts is such that it could not have been better whether in point of utility or beauty, let us consider js is the result of chance, or whether on the contrary the parts of the world are in such a condition that they could not possibly have cohered together if they were not controlled by intelligence and by divine providence. If then that produces of nature are better than those of art, and if art produces nothing without reason, nature too cannot be deemed to be without reason. When you see a statue or a painting, you recognize the exercise of art; when you observe from a distance the course of a ship, you do not hesitate to assume that its motion is guided by reason and by art; when you look at a sun‑dial or a water-clock, you infer that it tells the time by art and not by chance; how then can it be consistent to suppose that the world, which includes both the works of art in question, the craftsmen who made them, and everything else besides, can be devoid of purpose and of reason? 2.88. Suppose a traveller to carry into Scythia or Britain the orrery recently constructed by our friend Posidonius, which at each revolution reproduces the same motions of the sun, the moon and the five planets that take place in the heavens every twenty-four hundred, would any single native doubt that this orrery was the work of a rational being? This thinkers however raise doubts about the world itself from which all things arise and have their being, and debate whether it is the produce of chance or necessity of some sort, or of divine reason and intelligence; they think more highly of the achievement of Archimedes in making a model of the revolutions of the firmament than of that of nature in creating them, although the perfection of the original shows a craftsmanship many times as great as does the counterfeit. 2.89. Just as the shield in Accius who had never seen a ship before, on descrying in the distance from his mountain‑top the strange vessel of the Argonauts, built by the gods, in his first amazement and alarm cries out: so huge a bulk Glides from the deep with the roar of a whistling wind: Waves roll before, and eddies surge and swirl; Hurtling headlong, it snort and sprays the foam. Now might one deem a bursting storm-cloud rolled, Now that a rock flew skyward, flung aloft By wind and storm, or whirling waterspout Rose from the clash of wave with warring wave; Save 'twere land-havoc wrought by ocean-flood, Or Triton's trident, heaving up the roots of cavernous vaults beneath the billowy sea, Hurled from the depth heaven-high a massy crag. At first he wonders what the unknown creature that he beholds may be. Then when he sees the warriors and hears the singing of the sailors, he goes on: the sportive dolphins swift Forge snorting through the foam — and so on and so on — Brings to my ears and hearing such a tune As old Silvanus piped. 2.90. Well then, even as the shepherd at the first sight thinks he sees some lifeless and iimate object, but afterwards is led by clearer indications to begin to suspect the true nature of the thing about which he had previously been uncertain, so it would have been the proper course for the philosophers, if it so happened that the first sight of the world perplexed them, afterwards when they had seen its definite and regular motions, and all its phenomena controlled by fixed system and unchanging uniformity, to infer the presence not merely of an inhabitant of this celestial and divine abode, but also of a ruler and governor, the architect as it were of this mighty and monumental structure. "But as it is they appear to me to have no suspicion even of the marvels of the celestial and terrestrial creation. 2.91. For in the first place the earth, which is situated in the centre of the world, is surrounded on all sides by this living and respirable substance named the air. 'Air' is a Greek word, but yet it has by this time been accepted in use by our race, and in fact passes current as Latin. The air in turn is embraced by the immeasurable aether, which consists of the most elevated portions of fire. The term 'aether' also we may borrow, and employ it like 'air' as a Latin word, though Pacuvius provides his readers with a translation: What I speak of, we call heaven, but the Greeks it 'aether' call — just as though the man who says this were not a Greek! 'Well, he is talking Latin,' you may say. Just so, if we won't suppose we are hearing him talk Greek; in another passage Pacuvius tells us: A Grecian born: my speech discloses that. 2.92. But let us return to more important matters. From aether then arise the innumerable fires of the heavenly bodies, chief of which is the sun, who illumines all things with most brilliant light, and is many times greater and vaster than the whole earth; and after him the other stars of unmeasured magnitudes. And these vast and numerous fires not merely do no harm to the earth and to terrestrial things, but are actually beneficial, though with the qualification that were their positions altered, the earth would inevitably be burnt up by such enormous volumes of heat when uncontrolled and untempered. 2.93. At this point must I not marvel that there should be anyone who can persuade himself that there are certain solid and indivisible particles of matter borne along by the force of gravity, and that the fortuitous collision of those particles produces this elaborate and beautiful world? I cannot understand why he who considers it possible for this to have occurred should not all think that, if a counts number of copies of the one-and‑twenty letters of alphabet, made of gold or what you will, were thrown together into some receptacle and then shaken out on the ground, it would be possible that they should produce the Annals of Ennius, all ready for the reader. I doubt whether chance could possibly succeed in producing even a single verse! 2.94. Yet according to the assertion of your friends, that out of particles of matter not endowed with heat, nor with any 'quality' (the Greek term poiotes), nor with sense, but colliding together at haphazard and by chance, the world has emerged complete, or rather a countless number of worlds are some of them being born and some perishing at every moment of time — yet if the clash of atoms can create a world, why can it not produce a colonnade, a temple, a house, a city, which are less and indeed much less difficult things to make? The fact is, they indulge in such random babbling about the world that for my part I cannot think that they have ever looked up at this marvellously beautiful sky — which is my next topic. 2.95. So Aristotle says brilliantly: 'If there were beings who had always lived beneath the earth, in comfortable, well‑lit dwellings, decorated with statues and pictures and furnished with all the luxuries enjoyed by persons thought to be supremely happy, and who though they had never come forth above the ground had learnt by report and by hearsay of the existence of certain deities or divine powers; and then if at some time the jaws of the earth were opened and they were able to escape from their hidden abode and to come forth into the regions which we inhabit; when they suddenly had sight of the earth and the seas and the sky, and came to know of the vast clouds and mighty winds, and beheld the sun, and realized not only its size and beauty but also its Ptolemaic in causing the day by shedding light over all the sky, and, after night had darkened the earth, they then saw the whole sky spangled and adorned with stars, and the changing phases of the moon's light, now waxing and now waning, and the risings and settings of all these heavenly bodies and their courses fixed and changeless throughout all eternity, — when they saw these things, surely they would think that the gods exist and that these mighty marvels are their handiwork.' 2.96. Thus far Aristotle; let us for our part imagine a darkness as dense as that which is said to have once covered the neighbouring districts on the occasion of an eruption of the volcano Etna, so that for two days no man could recognize his fellow, and when on the third day the sun shone upon them, they felt as if they had come to life again: well, suppose that after darkness had prevailed from the beginning of time, it similarly happened to ourselves suddenly to behold the light of day, what should we think of the splendour of the heavens? But daily recurrence and habit familiarize our indicates with the sight, and we feel no surprise or curiosity as to the reasons for things that we see always; just as if it were the novelty and not rather the importance of phenomena that ought to arouse us to inquire into their causes. 2.97. Who would not deny the name of human being to a man who, on seeing the regular motions of the heaven and the fixed order of the stars and the accurate interconnexion and interrelation of all things, can deny that these things possess any rational design, and can maintain that phenomena, the wisdom of whose ordering transcends the capacity of our wisdom to understand it, take place by chance? When we see something moved by machinery, like an orrery or clock or many other such things, we do not doubt that these contrivances are the work of reason; when therefore we behold the whole compass of the heaven moving with revolutions of marvellous velocity and executing with perfect regularity the annual changes of the seasons with absolute safety and security for all things, how can we doubt that all this is effected not merely by reason, but by a reason that is transcendent and divine?
21. Philo of Alexandria, On The Life of Abraham, 68-70, 67 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

67. Therefore giving no consideration to anything whatever, neither to the men of his tribe, nor to those of his borough, nor to his fellow disciples, nor to his companions, nor those of his blood as sprung from the same father or the same mother, nor to his country, nor to his ancient habits, nor to the customs in which he had been brought up, nor to his mode of life and his mates, every one of which things has a seductive and almost irresistible attraction and power, he departed as speedily as possible, yielding to a free and unrestrained impulse, and first of all he quitted the land of the Chaldaeans, a prosperous district, and one which was greatly flourishing at that period, and went into the land of Charran, and from that, after no very distant interval, he departed to another place, which we will speak of hereafter, when we have first discussed the country of Charran. XV.
22. Philo of Alexandria, On The Preliminary Studies, 49, 51, 48 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

48. for, inasmuch as he is a relation of the wise Abraham, he partakes of that light which is according to wisdom; but inasmuch as he did not join him in his emigration from the crated to the uncreated being, from the world to the Creator of the world, he has acquired only a lame and imperfect knowledge, intermittent and delaying, or rather put together like a lifeless statue;
23. Philo of Alexandria, On The Change of Names, 76, 67 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

67. Now using allegorical language, we call that man sublime who raises himself from the earth to a height, and who devotes himself to the inspection of high things; and we also call him a haunter of high regions, and a meteorologist, inquiring what is the magnitude of the sun, what are his motions, how he influences the seasons of the year, advancing as he does and retreating back again, with revolutions of equal speed, and investigating as he does the subjects of the radiance of the moon, of its shape, of its waning, of its increase, and of the motion of the other stars, whether fixed or wandering;
24. Philo of Alexandria, On Dreams, 1.33 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.33. Therefore now the fourth element is incomprehensible, in the world of heaven, in comparison of the nature of the earth, of the water, and of the air; and the mind in man, in comparison of the body and the outward sense, and the speech, which is the interpreter of the mind; may it not be the case also, that for this reason the fourth year is described as holy and praiseworthy in the sacred scriptures?
25. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.13 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.13. Some persons have conceived that the sun, and the moon, and the other stars are independent gods, to whom they have attributed the causes of all things that exist. But Moses was well aware that the world was created, and was like a very large city, having rulers and subjects in it; the rulers being all the bodies which are in heaven, such as planets and fixed stars;
26. Philo of Alexandria, On The Virtues, 213, 212 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

212. The most ancient person of the Jewish nation was a Chaldaean by birth, born of a father who was very skilful in astronomy, and famous among those men who pass their lives in the study of mathematics, who look upon the stars as gods, and worship the whole heaven and the whole world; thinking, that from them do all good and all evil proceed, to every individual among men; as they do not conceive that there is any cause whatever, except such as are included among the objects of the outward senses.
27. Philo of Alexandria, Who Is The Heir, 97-99, 96 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

96. The scripture proceeds: "And he said unto him I am God, who brought thee out of the land of the Chaldaeans, so as to give thee this land to inherit it." These words exhibit not only a promise, but a confirmation of an ancient promise;
28. Hippolytus, Refutation of All Heresies, 1.6.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

29. Protagoras Nicaenus V3. Jh., Fragments, NoneSubjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
anaximander of miletus Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
anaximenes Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
aristotle Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
astrology Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
aēr Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
chaldeans Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
charis,as human-god relationship Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44
charis,theophrastus on Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
cleanthes,zeno as follower of Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
cosmos Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
cronus Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
dearness to god,and divine benevolence Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
dedications,persuading the gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
dedications Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
deity,deities Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
demiurge Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 215, 216
diogenes of apollonia Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
divination,and dearness to gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
divination,and divine benevolence Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 215, 216
divination Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55; Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
dwarf Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
empedocles,and plato Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 55
empedocles Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
epicurus,and prayer Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
epicurus,gods of Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
epicurus,on charis Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44
epicurus,on sacrifices Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
epicurus and epicureanism Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
euripides Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
good speech,at sacrifices Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
good speech Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
heavenly bodies Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
hesiod,and muses Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
hierarchy,of being (scala naturae) Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
honouring the gods,and service to gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
honouring the gods,through sacrifices Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55, 59
incest Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
laws,unwritten Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
linear b Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
love (empedoclean cosmic force) Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
magic,criticisms and punishments of Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
magic,persuading the gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
menander Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
mercenaries Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
name,hypocoristic Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
name Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
natural philosophy,socrates and prior tradition Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 55, 56
nickname Humphreys (2018), Kinship in Ancient Athens: An Anthropological Analysis, 269
parents,honour to Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
parents,unwritten laws about Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
philo of alexandria,on cult statues Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
philo of alexandria,on heavenly bodies Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
philo of alexandria Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
plato,naturalistic ethics Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 55
plato Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144; Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
platonism,platonists Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
porphyry Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
prayer Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45, 141
prayers,and service to gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
prayers,criticisms of Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 55
prayers,epicurus on Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
prayers,persuading gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44
prayers,proper Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
prayers,status vs. sacrifices and dedications Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
prayers Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 55
proper respect for gods,and honouring the gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
proper respect for gods,and unwritten laws Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
proper respect for gods,from benefits received Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 215, 216
protagoras Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
psychē (soul),in anaximenes Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 56
religion,greek,and philosophy,evidence of social backlash Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
religion,greek,and philosophy,philosophical criticisms and appropriations Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
religion,greek,and philosophy,views of the relations between them Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
religion,greek,and philosophy Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
religion,greek,tolerance and flexibility of Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
sacrifice Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
sacrifices,and charis Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
sacrifices,and justice Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
sacrifices,and service to gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 55, 59
sacrifices,criticisms of Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
sacrifices,epicurus on Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 59
sacrifices,persuading the gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59
sacrifices,status vs. prayers and dedications Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
sacrifices Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 44, 55, 59
searching for wisdom,stoics as followers of Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
service to gods',rewards of" '89.0_45@aristophanes Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 216
sextus empiricus Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
socrates,and natural philosophical tradition Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 55, 56
socrates,his trial Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45
stoics,stoicism Gunderson (2022), The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White, 27
theophrastus,on charis Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
theophrastus,on honouring the gods Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
theophrastus,on sacrifice Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55, 59
theophrastus Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 55
wisdom (sophia),education Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
wisdom (sophia),inspired by socrates Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
wisdom (sophia),interest in socratic questions' Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
wisdom (sophia),xenophon Brouwer (2013), The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates, 144
xenophanes,and theodicy Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 141
xenophanes,his attitude to divine disclosure,his attitude to divine disclosure Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 141
xenophanes,his attitude to divine disclosure,intentionality in his notion of disclosure Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 141
xenophanes,his attitude to divine disclosure,its role in human inquiry Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 141
xenophon,on socrates and natural philosophy Wolfsdorf (2020), Early Greek Ethics, 55, 56
xenophon Tor (2017), Mortal and Divine in Early Greek Epistemology, 45, 141
zeus Mikalson (2010), Greek Popular Religion in Greek Philosophy, 59