Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11242
Xenophon, Memoirs, 1.2.14


ἐγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων Ἀθηναίων, βουλομένω τε πάντα διʼ ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. ᾔδεσαν δὲ Σωκράτην ἀπʼ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο.Ambition was the very life-blood of both: no Athenian was ever like them. They were eager to get control of everything and to outstrip every rival in notoriety. They knew that Socrates was living on very little, and yet was wholly independent; that he was strictly moderate in all his pleasures; and that in argument he could do what he liked with any disputant.


ἐγενέσθην μὲν γὰρ δὴ τὼ ἄνδρε τούτω φύσει φιλοτιμοτάτω πάντων Ἀθηναίων, βουλομένω τε πάντα διʼ ἑαυτῶν πράττεσθαι καὶ πάντων ὀνομαστοτάτω γενέσθαι. ᾔδεσαν δὲ Σωκράτην ἀπʼ ἐλαχίστων μὲν χρημάτων αὐταρκέστατα ζῶντα, τῶν ἡδονῶν δὲ πασῶν ἐγκρατέστατον ὄντα, τοῖς δὲ διαλεγομένοις αὐτῷ πᾶσι χρώμενον ἐν τοῖς λόγοις ὅπως βούλοιτο.Ambition was the very life-blood of both: no Athenian was ever like them. They were eager to get control of everything and to outstrip every rival in notoriety. They knew that Socrates was living on very little, and yet was wholly independent; that he was strictly moderate in all his pleasures; and that in argument he could do what he liked with any disputant.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Theognis, Elegies, 45 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Lysias, Orations, 13.78 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Plato, Apology of Socrates, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

29b. And is not this the most reprehensible form of ignorance, that of thinking one knows what one does not know? Perhaps, gentlemen, in this matter also I differ from other men in this way, and if I were to say that I am wiser in anything, it would be in this, that not knowing very much about the other world, I do not think I know. But I do know that it is evil and disgraceful to do wrong and to disobey him who is better than I, whether he be god or man. So I shall never fear or avoid those things concerning which I do not know whether they are good or bad rather than those which I know are bad. And therefore, even if
4. Xenophon, Hellenica, 2.3.17, 2.3.21, 2.3.42-2.3.44 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.3.17. But when, on account of the great numbers continually—and unjustly—put to death, it was evident that many were banding together and wondering what the state was coming to, Theramenes spoke again, saying that unless they admitted an adequate number of citizens into partnership with them in the management of affairs, it would be impossible for the oligarchy to endure. 2.3.21. And now, when this had been accomplished, thinking that they were at length free to do whatever they pleased, they put many people to death out of personal enmity, and many also for the sake of securing their property. One measure that they resolved upon, in order to get money to pay their guardsmen, was that each of their number should seize one of the aliens residing in the city, and that they should put these men to death and confiscate their property. 2.3.42. Again, the hiring of guardsmen did not please me, for we might have enlisted in our service an equal number of our own citizens, until we, the rulers, should easily have made ourselves masters of our subjects. And further, when I saw that many in the city were becoming hostile to this government and that many were becoming exiles, it did not seem to me best to banish either Thrasybulus or Anytus or Alcibiades; for I knew that by such measures the opposition would be made strong, if once the commons should acquire capable leaders and if those who wished to be leaders should find a multitude of supporters. 2.3.43. Now would the man who offers openly this sort of admonition be fairly regarded as a well-wisher, or as a traitor? It is not, Critias, the men who prevent one’s making enemies in abundance nor the men who teach one how to gain allies in the greatest numbers,—it is not these, I say, who make one’s enemies strong; but it is much rather those who 404 B.C. unjustly rob others of property and put to death people who are guilty of no wrong, who, I say, make their opponents numerous and betray not only their friends but also themselves, and all to satisfy their covetousness. 2.3.44. And if it is not evident in any other way that what I say is true, look at the matter in this way: do you suppose that Thrasybulus and Anytus and the other exiles would prefer to have us follow here the policy which I am urging by word, or the policy which these men are carrying out in deed? For my part, I fancy that now they believe every spot is full of allies, while if the best element in the state were friendly to us, they would count it difficult even to set foot anywhere in the land!
5. Xenophon, Memoirs, 1.2.1, 1.2.3, 1.2.12-1.2.13, 1.2.15-1.2.30, 1.2.35, 1.2.40-1.2.48, 1.5.4, 1.6.10, 3.9.4-3.9.5, 4.5.11, 4.8.11 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.2.1. No less wonderful is it to me that some believed the charge brought against Socrates of corrupting the youth. In the first place, apart from what I have said, in control of his own passions and appetites he was the strictest of men; further, in endurance of cold and heat and every kind of toil he was most resolute; and besides, his needs were so schooled to moderation that having very little he was yet very content. 1.2.3. To be sure he never professed to teach this; but, by letting his own light shine, he led his disciples to hope that they through imitation of him would attain to such excellence. 1.2.12. Among the associates of Socrates were Critias and Alcibiades; and none wrought so many evils to the state. For Critias in the days of the oligarchy bore the palm for greed and violence: Alcibiades, for his part, exceeded all in licentiousness and insolence under the democracy. 1.2.13. Now I have no intention of excusing the wrong these two men wrought the state; but I will explain how they came to be with Socrates . 1.2.15. Sharing this knowledge and the principles I have indicated, is it to be supposed that these two men wanted to adopt the simple life of Socrates, and with this object in view sought his society? Did they not rather think that by associating with him they would attain the utmost proficiency in speech and action? 1.2.16. For my part I believe that, had heaven granted them the choice between the life they saw Socrates leading and death, they would have chosen rather to die. Their conduct betrayed their purpose; for as soon as they thought themselves superior to their fellow-disciples they sprang away from Socrates and took to politics; it was for political ends that they had wanted Socrates . 1.2.17. But it may be answered: Socrates should have taught his companions prudence before politics. I do not deny it; but I find that all teachers show their disciples how they themselves practise what they teach, and lead them on by argument. And I know that it was so with Socrates : he showed his companions that he was a gentleman himself, and talked most excellently of goodness and of all things that concern man. 1.2.18. I know further that even those two were prudent so long as they were with Socrates, not from fear of fine or blow, but because at that time they really believed in prudent conduct. 1.2.19. But many self-styled lovers of wisdom may reply: A just man can never become unjust; a prudent man can never become wanton; in fact no one having learned any kind of knowledge can become ignorant of it. I do not hold with this view. Cyropaedia VII. v. 75. Against Antisthenes. I notice that as those who do not train the body cannot perform the functions proper to the body, so those who do not train the soul cannot perform the functions of the soul: for they cannot do what they ought to do nor avoid what they ought not to do. 1.2.20. For this cause fathers try to keep their sons, even if they are prudent lads, out of bad company: for the society of honest men is a training in virtue, but the society of the bad is virtue’s undoing. As one of the poets says: From the good shalt thou learn good things; but if thou minglest with the bad thou shalt lose even what thou hast of wisdom. Theognis And another says: Ah, but a good man is at one time noble, at another base. unknown 1.2.21. My testimony agrees with theirs; for I see that, just as poetry is forgotten unless it is often repeated, so instruction, when no longer heeded, fades from the mind. To forget good counsel is to forget the experiences that prompted the soul to desire prudence: and when those are forgotten, it is not surprising that prudence itself is forgotten. 1.2.22. I see also that men who take to drink or get involved in love intrigues lose the power of caring about right conduct and avoiding evil. For many who are careful with their money no sooner fall in love than they begin to waste it: and when they have spent it all, they no longer shrink from making more by methods which they formerly avoided because they thought them disgraceful. 1.2.23. How then can it be impossible for one who was prudent to lose his prudence, for one who was capable of just action to become incapable? To me indeed it seems that whatever is honourable, whatever is good in conduct is the result of training, and that this is especially true of prudence. For in the same body along with the soul are planted the pleasures which call to her: Abandon prudence, and make haste to gratify us and the body. 1.2.24. And indeed it was thus with Critias and Alcibiades. So long as they were with Socrates, they found in him an ally who gave them strength to conquer their evil passions. But when they parted from him, Critias fled to Thessaly, and got among men who put lawlessness before justice; while Alcibiades, on account of his beauty, was hunted by many great ladies, and because of his influence at Athens and among her allies he was spoilt by many powerful men: and as athletes who gain an easy victory in the games are apt to neglect their training, so the honour in which he was held, the cheap triumph he won with the people, led him to neglect himself. 1.2.25. Such was their fortune: and when to pride of birth, confidence in wealth, vainglory and much yielding to temptation were added corruption and long separation from Socrates, what wonder if they grew overbearing? 1.2.26. For their wrongdoing, then, is Socrates to be called to account by his accuser? And does he deserve no word of praise for having controlled them in the days of their youth, when they would naturally be most reckless and licentious? Other cases, at least, are not so judged. 1.2.27. For what teacher of flute, lyre, or anything else, after making his pupils proficient, is held to blame if they leave him for another master, and then turn out incompetent? What father, whose son bears a good character so long as he is with one master, but goes wrong after he has attached himself to another, throws the blame on the earlier teacher? Is it not true that the worse the boy turns out with the second, the higher is his father’s praise of the first? Nay, fathers themselves, living with their sons, are not held responsible for their boys’ wrongdoing if they are themselves prudent men. 1.2.28. This is the test which should have been applied to Socrates too. If there was anything base in his own life, he might fairly have been thought vicious. But, if his own conduct was always prudent, how can he be fairly held to blame for the evil that was not in him? 1.2.29. Nevertheless, although he was himself free from vice, if he saw and approved of base conduct in them, he would be open to censure. Well, when he found that Critias loved Euthydemus IV. ii. 1. and wanted to lead him astray, he tried to restrain him by saying that it was mean and unbecoming in a gentleman to sue like a beggar to the object of his affection, whose good opinion he coveted, stooping to ask a favour that it was wrong to grant. 1.2.30. As Critias paid no heed whatever to this protest, Socrates, it is said, exclaimed in the presence of Euthydemus and many others, Critias seems to have the feelings of a pig: he can no more keep away from Euthydemus than pigs can help rubbing themselves against stones. 1.2.35. Since you are ignorant, Socrates, said Charicles in an angry tone, we put our order into language easier to understand. You may not hold any converse whatever with the young. Well then, said Socrates, that there may be no question raised about my obedience, please fix the age limit below which a man is to be accounted young. So long, replied Charicles, as he is not permitted to sit in the Council, because as yet he lacks wisdom. You shall not converse with anyone who is under thirty. 1.2.40. Indeed, there is a story told of Alcibiades, that, when he was less than twenty years old, he had a talk about laws with Pericles, his guardian, the first citizen in the State. 1.2.41. Tell me, Pericles, he said, can you teach me what a law is? Certainly, he replied. Then pray teach me. For whenever I hear men praised for keeping the laws, it occurs to me that no one can really deserve that praise who does not know what a law is. 1.2.42. Well, Alcibiades, there is no great difficulty about what you desire. You wish to know what a law is. Laws are all the rules approved and enacted by the majority in assembly, whereby they declare what ought and what ought not to be done. Do they suppose it is right to do good or evil? Good, of course, young man, — not evil. 1.2.43. But if, as happens under an oligarchy, not the majority, but a minority meet and enact rules of conduct, what are these? Whatsoever the sovereign power in the State, after deliberation, enacts and directs to be done is known as a law. If, then, a despot, being the sovereign power, enacts what the citizens are to do, are his orders also a law? Yes, whatever a despot as ruler enacts is also known as a law. 1.2.44. But force, the negation of law, what is that, Pericles? Is it not the action of the stronger when he constrains the weaker to do whatever he chooses, not by persuasion, but by force? That is my opinion. Then whatever a despot by enactment constrains the citizens to do without persuasion, is the negation of law? I think so: and I withdraw my answer that whatever a despot enacts without persuasion is a law. 1.2.45. And when the minority passes enactments, not by persuading the majority, but through using its power, are we to call that force or not? Everything, I think, that men constrain others to do without persuasion, whether by enactment or not, is not law, but force. It follows then, that whatever the assembled majority, through using its power over the owners of property, enacts without persuasion is not law, but force? 1.2.46. Alcibiades, said Pericles, at your age, I may tell you, we, too, were very clever at this sort of thing. For the puzzles we thought about and exercised our wits on were just such as you seem to think about now. Ah, Pericles, cried Alcibiades, if only I had known you intimately when you were at your cleverest in these things! 1.2.47. So soon, then, as they presumed themselves to be the superiors of the politicians, they no longer came near Socrates . For apart from their general want of sympathy with him, they resented being cross-examined about their errors when they came. Politics had brought them to Socrates, and for politics they left him. 1.2.48. But Criton was a true associate of Socrates, as were Chaerophon, Chaerecrates, Hermogenes, Simmias, Cebes, Phaedondas, and others who consorted with him not that they might shine in the courts or the assembly, but that they might become gentlemen, and be able to do their duty by house and household, and relatives and friends, and city and citizens. of these not one, in his youth or old age, did evil or incurred censure. 1.5.4. In social intercourse what pleasure could you find in such a man, knowing that he prefers your sauces and your wines to your friends, and likes the women Employed to entertain the guests at the banquet. better than the company? Should not every man hold self-control to be the foundation of all virtue, and first lay this foundation firmly in his soul? 1.6.10. You seem, Antiphon, to imagine that happiness consists in luxury and extravagance. But my belief is that to have no wants is divine; Cyropaedia VIII. iii. 40. to have as few as possible comes next to the divine; and as that which is divine is supreme, so that which approaches nearest to its nature is nearest to the supreme. 3.9.4. Between Wisdom and Prudence he drew no distinction; but if a man knows and practises what is beautiful and good, knows and avoids what is base, The Greek text is corrupt, but the sense is clear. that man he judged to be both wise and prudent. When asked further whether he thought that those who know what they ought to do and yet do the opposite are at once wise and vicious, he answered: No; not so much that, as both unwise and vicious. For I think that all men have a choice between various courses, and choose and follow the one which they think conduces most to their advantage. Therefore I hold that those who follow the wrong course are neither wise nor prudent. 3.9.5. He said that Justice and every other form of Virtue is Wisdom. For just actions and all forms of virtuous activity are beautiful and good. He who knows the beautiful and good will never choose anything else, he who is ignorant of them cannot do them, and even if he tries, will fail. Hence the wise do what is beautiful and good, the unwise cannot and fail if they try. Therefore since just actions and all other forms of beautiful and good activity are virtuous actions, it is clear that Justice and every other form of Virtue is Wisdom. 4.5.11. Socrates, said Euthydemus, I think you mean that he who is at the mercy of the bodily pleasures has no concern whatever with virtue in any form. Yes, Euthydemus; for how can an incontinent man be any better than the dullest beast? How can he who fails to consider the things that matter most, and strives by every means to do the things that are most pleasant, be better than the stupidest of creatures? No, only the self-controlled have power to consider the things that matter most, and, sorting them out after their kind, by word and deed alike to prefer the good and reject the evil. 4.8.11. This was the tenor of his conversation with Hermogenes and with the others. All who knew what manner of man Socrates was and who seek after virtue continue to this day to miss him beyond all others, as the chief of helpers in the quest of virtue. For myself, I have described him as he was: so religious that he did nothing without counsel from the gods; so just that he did no injury, however small, to any man, but conferred the greatest benefits on all who dealt with him; so self-controlled that he never chose the pleasanter rather than the better course; so wise that he was unerring in his judgment of the better and the worse, and needed no counsellor, but relied on himself for his knowledge of them; masterly in expounding and defining such things; no less masterly in putting others to the test, and convincing them of error and exhorting them to follow virtue and gentleness. To me then he seemed to be all that a truly good and happy man must be. But if there is any doubter, let him set the character of other men beside these things; then let him judge.
6. Aeschines, Letters, 1.173 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

7. Aeschines, Against Timarchus, 1.173 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

8. Aristotle, Athenian Constitution, 27.5 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

9. Aristotle, Nicomachean Ethics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

10. Plutarch, Dialogue On Love, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Seneca The Younger, Letters, 6.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 2.38, 6.7, 6.11, 6.23, 6.27, 6.34, 6.49, 6.59 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

2.38. For this he was most envied; and especially because he would take to task those who thought highly of themselves, proving them to be fools, as to be sure he treated Anytus, according to Plato's Meno. For Anytus could not endure to be ridiculed by Socrates, and so in the first place stirred up against him Aristophanes and his friends; then afterwards he helped to persuade Meletus to indict him on a charge of impiety and corrupting the youth.The indictment was brought by Meletus, and the speech was delivered by Polyeuctus, according to Favorinus in his Miscellaneous History. The speech was written by Polycrates the sophist, according to Hermippus; but some say that it was by Anytus. Lycon the demagogue had made all the needful preparations. 6.7. Being asked what learning is the most necessary, he replied, How to get rid of having anything to unlearn. And he advised that when men are slandered, they should endure it more courageously than if they were pelted with stones.And he used to taunt Plato with being conceited. At all events when in a procession he spied a spirited charger he said, turning to Plato, It seems to me that you would have made just such a proud, showy steed. This because Plato was constantly praising horseflesh. And one day he visited Plato, who was ill, and seeing the basin into which Plato had vomited, remarked, The bile I see, but not the pride. 6.11. And he held virtue to be sufficient in itself to ensure happiness, since it needed nothing else except the strength of a Socrates. And he maintained that virtue is an affair of deeds and does not need a store of words or learning; that the wise man is self-sufficing, for all the goods of others are his; that ill repute is a good thing and much the same as pain; that the wise man will be guided in his public acts not by the established laws but by the law of virtue; that he will also marry in order to have children from union with the handsomest women; furthermore that he will not disdain to love, for only the wise man knows who are worthy to be loved. 6.23. He did not lean upon a staff until he grew infirm; but afterwards he would carry it everywhere, not indeed in the city, but when walking along the road with it and with his wallet; so say Olympiodorus, once a magistrate at Athens, Polyeuctus the orator, and Lysanias the son of Aeschrio. He had written to some one to try and procure a cottage for him. When this man was a long time about it, he took for his abode the tub in the Metroon, as he himself explains in his letters. And in summer he used to roll in it over hot sand, while in winter he used to embrace statues covered with snow, using every means of inuring himself to hardship. 6.27. Being asked where in Greece he saw good men, he replied, Good men nowhere, but good boys at Lacedaemon. When one day he was gravely discoursing and nobody attended to him, he began whistling, and as people clustered about him, he reproached them with coming in all seriousness to hear nonsense, but slowly and contemptuously when the theme was serious. He would say that men strive in digging and kicking to outdo one another, but no one strives to become a good man and true. 6.34. To those who said to him, You are an old man; take a rest, What? he replied, if I were running in the stadium, ought I to slacken my pace when approaching the goal? ought I not rather to put on speed? Having been invited to a dinner, he declared that he wouldn't go; for, the last time he went, his host had not expressed a proper gratitude. He would walk upon snow barefoot and do the other things mentioned above. Not only so; he even attempted to eat meat raw, but could not manage to digest it. He once found Demosthenes the orator lunching at an inn, and, when he retired within, Diogenes said, All the more you will be inside the tavern. When some strangers expressed a wish to see Demosthenes, he stretched out his middle finger and said, There goes the demagogue of Athens. 6.49. When some one reproached him with his exile, his reply was, Nay, it was through that, you miserable fellow, that I came to be a philosopher. Again, when some one reminded him that the people of Sinope had sentenced him to exile, And I them, said he, to home-staying. Once he saw an Olympic victor tending sheep and thus accosted him: Too quickly, my good friend, have you left Olympia for Nemea. Being asked why athletes are so stupid, his answer was, Because they are built up of pork and beef. He once begged alms of a statue, and, when asked why he did so, replied, To get practice in being refused. In asking alms – as he did at first by reason of his poverty – he used this form: If you have already given to anyone else, give to me also; if not, begin with me. 6.59. When some one expressed astonishment at the votive offerings in Samothrace, his comment was, There would have been far more, if those who were not saved had set up offerings. But others attribute this remark to Diagoras of Melos. To a handsome youth, who was going out to dinner, he said, You will come back a worse man. When he came back and said next day, I went and am none the worse for it, Diogenes said, Not Worse-man (Chiron), but Lax-man (Eurytion). He was asking alms of a bad-tempered man, who said, Yes, if you can persuade me. If I could have persuaded you, said Diogenes, I would have persuaded you to hang yourself. He was returning from Lacedaemon to Athens; and on some one asking, Whither and whence? he replied, From the men's apartments to the women's.
13. Aeschines, Or., 1.173Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschines Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
alcibiades Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148; Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
anecdote Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
antisthenes Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 253
anytus, alcibiades mistreatment of Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
aretē/-a (virtue, excellence), and enkrateia in xenophon Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 253, 418
aretē/-a (virtue, excellence), identified with knowledge Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
aristophanes, as source for socrates Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662
asceticsm Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
athens, athenians Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
athens, regime of the thirty Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
citizen Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
cosmopolitanism, cynic Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 663
crates Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 663
critias, as a narrator' Bartninkas, Traditional and Cosmic Gods in Later Plato and the Early Academy (2023) 110
critias, platos portrayal Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
critias, sources Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
critias, xenophons portrayal Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
critias Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
danzig, gabriel Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
democracy Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
diogenes of sinope xx, xxv, asceticism and self-sufficiency Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
diogenes of sinope xx, xxv, cosmopolitanism Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 663
diogenes of sinope xx, xxv Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
divinity, freedom from wants Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
endurance (karteria) Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
hybris, and pleonexia Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
justice (dikē), in xenophon Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
metic, metics Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
north, helen Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
nothing in excess (mēden agan) Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662
oligarchy, critias and Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
plato, and critias Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
plato Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
pleonexia (greed, the upper hand) Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
polis, the, diogenes and city-lessness Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 663
polycrates Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
practice (askēsis, meletē), in cynic thought Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
practice (askēsis, meletē), in socratic thought Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 253, 418
self-mastery/self-restraint (enkrateia), in xenophon Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 253, 418
self-sufficiency (autarkeia), cynic Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
self-sufficiency (autarkeia) Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
socrates, and critias Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
socrates, asceticism Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662
socrates, prosecution of Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
socrates Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
socratic literature, of xenophon Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
space control Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148
strength, socratic Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662
sōphrosynē (moderation, self-control, discipline, sound-mindedness, temperance), attributed to critias Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 253
teachability of aretē Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
theramenes Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
thirty tyrants Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252
toils (ponoi), natural Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
volitional asceticism Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 662, 663
xenophon, on critias Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 252, 253
xenophon, on self-mastery Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418
xenophon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 148; Wolfsdorf, Early Greek Ethics (2020) 418