Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11092
Vergil, Aeneis, 7.30


prospicit. Hunc inter fluvio Tiberinus amoenotheir sails with winds of power, and sped them on


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.609-1.909, 2.815-2.1285 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.609. ἔνθʼ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν 1.610. νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι. 1.611. δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας 1.612. ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δʼ ἐπὶ ληιάδεσσιν 1.613. τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν 1.614. Θρηικίην δῃοῦντες· ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν 1.615. Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν. 1.616. ὦ μέλεαι, ζήλοιό τʼ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι. 1.617. οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας 1.618. ἀμφʼ εὐνῇ, πᾶν δʼ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω 1.619. μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν. 1.620. οἴη δʼ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς 1.621. Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν· 1.622. λάρνακι δʼ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθʼ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι 1.623. αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο 1.624. πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν 1.625. νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι 1.626. νηιὰς Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα. 1.627. τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν 1.628. τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας 1.629. ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων 1.630. οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης 1.631. ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον 1.632. δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν. 1.633. τῶ καὶ ὅτʼ ἐγγύθι νήσου ἐρεσσομένην ἴδον Ἀργώ 1.634. αὐτίκα πασσυδίῃ πυλέων ἔκτοσθε Μυρίνης 1.635. δήια τεύχεα δῦσαι ἐς αἰγιαλὸν προχέοντο 1.636. Θυιάσιν ὠμοβόροις ἴκελαι· φὰν γάρ που ἱκάνειν 1.637. Θρήικας· ἡ δʼ ἅμα τῇσι Θοαντιὰς Ὑψιπύλεια 1.638. δῦνʼ ἐνὶ τεύχεσι πατρός. ἀμηχανίῃ δʼ ἐχέοντο 1.639. ἄφθογγοι· τοῖόν σφιν ἐπὶ δέος ᾐωρεῖτο. 1.640. τείως δʼ αὖτʼ ἐκ νηὸς ἀριστῆες προέηκαν 1.641. Αἰθαλίδην κήρυκα θοόν, τῷπέρ τε μέλεσθαι 1.642. ἀγγελίας καὶ σκῆπτρον ἐπέτρεπον Ἑρμείαο 1.643. σφωιτέροιο τοκῆος, ὅ οἱ μνῆστιν πόρε πάντων 1.644. ἄφθιτον· οὐδʼ ἔτι νῦν περ ἀποιχομένου Ἀχέροντος 1.645. δίνας ἀπροφάτους ψυχὴν ἐπιδέδρομε λήθη· 1.646. ἀλλʼ ἥγʼ ἔμπεδον αἰὲν ἀμειβομένη μεμόρηται 1.647. ἄλλοθʼ ὑποχθονίοις ἐναρίθμιος, ἄλλοτʼ ἐς αὐγὰς 1.648. ἠελίου ζωοῖσι μετʼ ἀνδράσιν. ἀλλὰ τί μύθους 1.649. Αἰθαλίδεω χρειώ με διηνεκέως ἀγορεύειν; 1.650. ὅς ῥα τόθʼ Ὑψιπύλην μειλίξατο δέχθαι ἰόντας 1.651. ἤματος ἀνομένοιο διὰ κνέφας· οὐδὲ μὲν ἠοῖ 1.652. πείσματα νηὸς ἔλυσαν ἐπὶ πνοιῇ βορέαο. 1.653. Λημνιάδες δὲ γυναῖκες ἀνὰ πτόλιν ἷζον ἰοῦσαι 1.654. εἰς ἀγορήν· αὐτὴ γὰρ ἐπέφραδεν Ὑψιπύλεια. 1.655. καί ῥʼ ὅτε δὴ μάλα πᾶσαι ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο 1.656. αὐτίκʼ ἄρʼ ἥγʼ ἐνὶ τῇσιν ἐποτρύνουσʼ ἀγόρευεν· 1.657. ‘Ὦφιλαι, εἰ δʼ ἄγε δὴ μενοεικέα δῶρα πόρωμεν 1.658. ἀνδράσιν, οἷά τʼ ἔοικεν ἄγειν ἐπὶ νηὸς ἔχοντας 1.659. ἤια, καὶ μέθυ λαρόν, ἵνʼ ἔμπεδον ἔκτοθι πύργων 1.660. μίμνοιεν, μηδʼ ἄμμε κατὰ χρειὼ μεθέποντες 1.661. ἀτρεκέως γνώωσι, κακὴ δʼ ἐπὶ πολλὸν ἵκηται 1.662. βάξις· ἐπεὶ μέγα ἔργον ἐρέξαμεν, οὐδέ τι πάμπαν 1.663. θυμηδὲς καὶ τοῖσι τόγʼ ἔσσεται, εἴ κε δαεῖεν. 1.664. ἡμετέρη μὲν νῦν τοίη παρενήνοθε μῆτις· 1.665. ὑμέων δʼ εἴ τις ἄρειον ἔπος μητίσεται ἄλλη 1.666. ἐγρέσθω· τοῦ γάρ τε καὶ εἵνεκα δεῦρʼ ἐκάλεσσα.’ 1.667. ὧς ἄρʼ ἔφη, καὶ θῶκον ἐφίζανε πατρὸς ἑοῖο 1.668. λάινον· αὐτὰρ ἔπειτα φίλη τροφὸς ὦρτο Πολυξώ 1.669. γήραϊ δὴ ῥικνοῖσιν ἐπισκάζουσα πόδεσσιν 1.670. βάκτρῳ ἐρειδομένη, περὶ δὲ μενέαινʼ ἀγορεῦσαι. 1.671. τῇ καὶ παρθενικαὶ πίσυρες σχεδὸν ἑδριόωντο 1.672. ἀδμῆτες λευκῇσιν ἐπιχνοαούσῃ ἐθείραις. 1.673. στῆ δʼ ἄρʼ ἐνὶ μέσσῃ ἀγορῇ, ἀνὰ δʼ ἔσχεθε δειρὴν 1.674. ἦκα μόλις κυφοῖο μεταφρένου, ὧδέ τʼ ἔειπεν· 1.675. ‘δῶρα μέν, ὡς αὐτῇ περ ἐφανδάνει Ὑψιπυλείῃ 1.676. πέμπωμεν ξείνοισιν, ἐπεὶ καὶ ἄρειον ὀπάσσαι. 1.677. ὔμμι γε μὴν τίς μῆτις ἐπαύρεσθαι βιότοιο 1.678. αἴ κεν ἐπιβρίσῃ Θρήιξ στρατός, ἠέ τις ἄλλος 1.679. δυσμενέων, ἅ τε πολλὰ μετʼ ἀνθρώποισι πέλονται; 1.680. ὡς καὶ νῦν ὅδʼ ὅμιλος ἀνωίστως ἐφικάνει. 1.681. εἰ δὲ τὸ μὲν μακάρων τις ἀποτρέποι, ἄλλα δʼ ὀπίσσω 1.682. μυρία δηιοτῆτος ὑπέρτερα πήματα μίμνει 1.683. εὖτʼ ἂν δὴ γεραραὶ μὲν ἀποφθινύθωσι γυναῖκες 1.684. κουρότεραι δʼ ἄγονοι στυγερὸν ποτὶ γῆρας ἵκησθε. 1.685. πῶς τῆμος βώσεσθε δυσάμμοροι; ἦε βαθείαις 1.686. αὐτόματοι βόες ὔμμιν ἐνιζευχθέντες ἀρούραις 1.687. γειοτόμον νειοῖο διειρύσσουσιν ἄροτρον 1.688. καὶ πρόκα τελλομένου ἔτεος στάχυν ἀμήσονται; 1.689. ἦ μὲν ἐγών, εἰ καί με τὰ νῦν ἔτι πεφρίκασιν 1.690. κῆρες, ἐπερχόμενόν που ὀίομαι εἰς ἔτος ἤδη 1.691. γαῖαν ἐφέσσεσθαι, κτερέων ἀπὸ μοῖραν ἑλοῦσαν 1.692. αὔτως, ἣ θέμις ἐστί, πάρος κακότητα πελάσσαι. 1.693. ὁπλοτέρῃσι δὲ πάγχυ τάδε φράζεσθαι ἄνωγα. 1.694. νῦν γὰρ δὴ παρὰ ποσσὶν ἐπήβολός ἐστʼ ἀλεωρή 1.695. εἴ κεν ἐπιτρέψητε δόμους καὶ ληίδα πᾶσαν 1.696. ὑμετέρην ξείνοισι καὶ ἀγλαὸν ἄστυ μέλεσθαι.’ 1.697. ὧς ἔφατʼ· ἐν δʼ ἀγορὴ πλῆτο θρόου. εὔαδε γάρ σφιν 1.698. μῦθος. ἀτὰρ μετὰ τήνγε παρασχεδὸν αὖτις ἀνῶρτο 1.699. Ὑψιπύλη, καὶ τοῖον ὑποβλήδην ἔπος ηὔδα· 1.700. ‘εἰ μὲν δὴ πάσῃσιν ἐφανδάνει ἥδε μενοινή 1.701. ἤδη κεν μετὰ νῆα καὶ ἄγγελον ὀτρύναιμι.’ 1.702. ἦ ῥα, καὶ Ἰφινόην μετεφώνεεν ἆσσον ἐοῦσαν· 1.703. ‘ὄρσο μοι, Ἰφινόη, τοῦδʼ ἀνέρος ἀντιόωσα 1.704. ἡμέτερόνδε μολεῖν, ὅστις στόλου ἡγεμονεύει 1.705. ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπω· 1.706. καὶ δʼ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κʼ ἐθέλωσιν 1.707. κέκλεο θαρσαλέως ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’ 1.708. ἦ, καὶ ἔλυσʼ ἀγορήν, μετὰ δʼ εἰς ἑὸν ὦρτο νέεσθαι. 1.709. ὧς δὲ καὶ Ἰφινόη Μινύας ἵκεθʼ· οἱ δʼ ἐρέεινον 1.710. χρεῖος ὅ τι φρονέουσα μετήλυθεν. ὦκα δὲ τούσγε 1.711. πασσυδίῃ μύθοισι προσέννεπεν ἐξερέοντας· 1.712. ‘κούρη τοί μʼ ἐφέηκε Θοαντιὰς ἐνθάδʼ ἰοῦσαν 1.713. Ὑψιπύλη, καλέειν νηὸς πρόμον, ὅστις ὄρωρεν 1.714. ὄφρα τί οἱ δήμοιο ἔπος θυμῆρες ἐνίσπῃ· 1.715. καὶ δʼ αὐτοὺς γαίης τε καὶ ἄστεος, αἴ κʼ ἐθέλητε 1.716. κέκλεται αὐτίκα νῦν ἐπιβαινέμεν εὐμενέοντας.’ 1.717. ὧς ἄρʼ ἔφη· πάντεσσι δʼ ἐναίσιμος ἥνδανε μῦθος. 1.718. Υψιπύλην δʼ εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος 1.719. τηλυγέτην γεγαυῖαν ἀνασσέμεν· ὦκα δὲ τόνγε 1.720. πέμπον ἴμεν, καὶ δʼ αὐτοὶ ἐπεντύνοντο νέεσθαι. 1.721. αὐτὰρ ὅγʼ ἀμφʼ ὤμοισι θεᾶς Τριτωνίδος ἔργον 1.722. δίπλακα πορφυρέην περονήσατο, τήν οἱ ὄπασσεν 1.723. Παλλάς, ὅτε πρῶτον δρυόχους ἐπεβάλλετο νηὸς 1.724. Ἀργοῦς, καὶ κανόνεσσι δάε ζυγὰ μετρήσασθαι. 1.725. τῆς μὲν ῥηίτερόν κεν ἐς ἠέλιον ἀνιόντα 1.726. ὄσσε βάλοις, ἢ κεῖνο μεταβλέψειας ἔρευθος. 1.727. δὴ γάρ τοι μέσση μὲν ἐρευθήεσσʼ ἐτέτυκτο 1.728. ἄκρα δὲ πορφυρέη πάντῃ πέλεν· ἐν δʼ ἄρʼ ἑκάστῳ 1.729. τέρματι δαίδαλα πολλὰ διακριδὸν εὖ ἐπέπαστο. 1.730. ἐν μὲν ἔσαν Κύκλωπες ἐπʼ ἀφθίτῳ ἥμενοι ἔργῳ 1.731. Ζηνὶ κεραυνὸν ἄνακτι πονεύμενοι· ὃς τόσον ἤδη 1.732. παμφαίνων ἐτέτυκτο, μιῆς δʼ ἔτι δεύετο μοῦνον 1.733. ἀκτῖνος, τὴν οἵδε σιδηρείῃς ἐλάασκον 1.734. σφύρῃσιν, μαλεροῖο πυρὸς ζείουσαν ἀυτμήν. 1.735. ἐν δʼ ἔσαν Ἀντιόπης Ἀσωπίδος υἱέε δοιώ 1.736. Ἀμφίων καὶ Ζῆθος· ἀπύργωτος δʼ ἔτι Θήβη 1.737. κεῖτο πέλας, τῆς οἵγε νέον βάλλοντο δομαίους 1.738. ἱέμενοι. Ζῆθος μὲν ἐπωμαδὸν ἠέρταζεν 1.739. οὔρεος ἠλιβάτοιο κάρη, μογέοντι ἐοικώς· 1.740. Ἀμφίων δʼ ἐπί οἱ χρυσέῃ φόρμιγγι λιγαίνων 1.741. ἤιε, δὶς τόσση δὲ μετʼ ἴχνια νίσσετο πέτρη 1.742. ἑξείης δʼ ἤσκητο βαθυπλόκαμος Κυθέρεια 1.743. Ἄρεος ὀχμάζουσα θοὸν σάκος· ἐκ δέ οἱ ὤμου 1.744. πῆχυν ἔπι σκαιὸν ξυνοχὴ κεχάλαστο χιτῶνος 1.745. νέρθεν ὑπὲκ μαζοῖο· τὸ δʼ ἀντίον ἀτρεκὲς αὔτως 1.746. χαλκείῃ δείκηλον ἐν ἀσπίδι φαίνετʼ ἰδέσθαι. 1.747. ἐν δὲ βοῶν ἔσκεν λάσιος νομός· ἀμφὶ δὲ βουσὶν 1.748. Τηλεβόαι μάρναντο καὶ υἱέες Ἠλεκτρύωνος· 1.749. οἱ μὲν ἀμυνόμενοι, ἀτὰρ οἵγʼ ἐθέλοντες ἀμέρσαι 1.750. ληισταὶ Τάφιοι· τῶν δʼ αἵματι δεύετο λειμὼν 1.751. ἑρσήεις, πολέες δʼ ὀλίγους βιόωντο νομῆας. 1.752. ἐν δὲ δύω δίφροι πεπονήατο δηριόωντες. 1.753. καὶ τὸν μὲν προπάροιθε Πέλοψ ἴθυνε, τινάσσων 1.754. ἡνία, σὺν δέ οἱ ἔσκε παραιβάτις Ἱπποδάμεια· 1.755. τὸν δὲ μεταδρομάδην ἐπὶ Μυρτίλος ἤλασεν ἵππους 1.756. σὺν τῷ δʼ Οἰνόμαος προτενὲς δόρυ χειρὶ μεμαρπὼς 1.757. ἄξονος ἐν πλήμνῃσι παρακλιδὸν ἀγνυμένοιο 1.758. πῖπτεν, ἐπεσσύμενος Πελοπήια νῶτα δαΐξαι. 1.759. ἐν καὶ Ἀπόλλων Φοῖβος ὀιστεύων ἐτέτυκτο 1.760. βούπαις οὔπω πολλός, ἑὴν ἐρύοντα καλύπτρης 1.761. μητέρα θαρσαλέως Τιτυὸν μέγαν, ὅν ῥʼ ἔτεκέν γε 1.762. δῖʼ Ἐλάρη, θρέψεν δὲ καὶ ἂψ ἐλοχεύσατο Γαῖα. 1.763. ἐν καὶ Φρίξος ἔην Μινυήιος ὡς ἐτεόν περ 1.764. εἰσαΐων κριοῦ, ὁ δʼ ἄρʼ ἐξενέποντι ἐοικώς. 1.765. κείνους κʼ εἰσορόων ἀκέοις, ψεύδοιό τε θυμόν 1.766. ἐλπόμενος πυκινήν τινʼ ἀπὸ σφείων ἐσακοῦσαι 1.767. βάξιν, ὃ καὶ δηρόν περ ἐπʼ ἐλπίδι θηήσαιο. 1.768. τοῖʼ ἄρα δῶρα θεᾶς Τριτωνίδος ἦεν Ἀθήνης. 1.769. δεξιτερῇ δʼ ἕλεν ἔγχος ἑκηβόλον, ὅ ῥʼ Ἀταλάντη 1.770. Μαινάλῳ ἔν ποτέ οἱ ξεινήιον ἐγγυάλιξεν 1.771. πρόφρων ἀντομένη· περὶ γὰρ μενέαινεν ἕπεσθαι 1.772. τὴν ὁδόν· ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ἑκὼν ἀπερήτυε κούρην 1.773. δεῖσεν δʼ ἀργαλέας ἔριδας φιλότητος ἕκητι. 1.774. βῆ δʼ ἴμεναι προτὶ ἄστυ, φαεινῷ ἀστέρι ἶσος 1.775. ὅν ῥά τε νηγατέῃσιν ἐεργόμεναι καλύβῃσιν 1.776. νύμφαι θηήσαντο δόμων ὕπερ ἀντέλλοντα 1.777. καί σφισι κυανέοιο διʼ ἠέρος ὄμματα θέλγει 1.778. καλὸν ἐρευθόμενος, γάνυται δέ τε ἠιθέοιο 1.779. παρθένος ἱμείρουσα μετʼ ἀλλοδαποῖσιν ἐόντος 1.780. ἀνδράσιν, ᾧ καί μιν μνηστὴν κομέουσι τοκῆες· 1.781. τῷ ἴκελος πρὸ πόληος ἀνὰ στίβον ἤιεν ἥρως. 1.782. καί ῥʼ ὅτε δὴ πυλέων τε καὶ ἄστεος ἐντὸς ἔβησαν 1.783. δημότεραι μὲν ὄπισθεν ἐπεκλονέοντο γυναῖκες 1.784. γηθόσυναι ξείνῳ· ὁ δʼ ἐπὶ χθονὸς ὄμματʼ ἐρείσας 1.785. νίσσετʼ ἀπηλεγέως, ὄφρʼ ἀγλαὰ δώμαθʼ ἵκανεν 1.786. Ὑψιπύλης· ἄνεσαν δὲ πύλας προφανέντι θεράπναι 1.787. δικλίδας, εὐτύκτοισιν ἀρηρεμένας σανίδεσσιν. 1.788. ἔνθα μιν Ἰφινόη κλισμῷ ἔνι παμφανόωντι 1.789. ἐσσυμένως καλῆς διὰ παστάδος εἷσεν ἄγουσα 1.790. ἀντία δεσποίνης· ἡ δʼ ἐγκλιδὸν ὄσσε βαλοῦσα 1.791. παρθενικὰς ἐρύθηνε παρηίδας· ἔμπα δὲ τόνγε 1.792. αἰδομένη μύθοισι προσέννεπεν αἱμυλίοισιν· 1.793. ‘ξεῖνε, τίη μίμνοντες ἐπὶ χρόνον ἔκτοθι πύργων 1.794. ἧσθʼ αὔτως; ἐπεὶ οὐ μὲν ὑπʼ ἀνδράσι ναίεται ἄστυ 1.795. ἀλλὰ Θρηικίης ἐπινάστιοι ἠπείροιο 1.796. πυροφόρους ἀρόωσι γύας. κακότητα δὲ πᾶσαν 1.797. ἐξερέω νημερτές, ἵνʼ εὖ γνοίητε καὶ αὐτοί. 1.798. εὖτε Θόας ἀστοῖσι πατὴρ ἐμὸς ἐμβασίλευεν 1.799. τηνίκα Θρηικίην, οἵ τʼ ἀντία ναιετάουσιν 1.800. δήμου ἀπορνύμενοι λαοὶ πέρθεσκον ἐπαύλους 1.801. ἐκ νηῶν, αὐτῇσι δʼ ἀπείρονα ληίδα κούραις 1.802. δεῦρʼ ἄγον· οὐλομένης δὲ θεᾶς πορσύνετο μῆτις 1.803. Κύπριδος, ἥ τέ σφιν θυμοφθόρον ἔμβαλεν ἄτην. 1.804. δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπέστυγον, ἐκ δὲ μελάθρων 1.805. ᾗ ματίῃ εἴξαντες, ἀπεσσεύοντο γυναῖκας· 1.806. αὐτὰρ ληιάδεσσι δορικτήταις παρίαυον 1.807. σχέτλιοι. ἦ μὲν δηρὸν ἐτέτλαμεν, εἴ κέ ποτʼ αὖτις 1.808. ὀψὲ μεταστρέψωσι νόον· τὸ δὲ διπλόον αἰεὶ 1.809. πῆμα κακὸν προύβαινεν. ἀτιμάζοντο δὲ τέκνα 1.810. γνήσιʼ ἐνὶ μεγάροις, σκοτίη δʼ ἀνέτελλε γενέθλη. 1.811. αὔτως δʼ ἀδμῆτές τε κόραι, χῆραί τʼ ἐπὶ τῇσιν 1.812. μητέρες ἂμ πτολίεθρον ἀτημελέες ἀλάληντο. 1.813. οὐδὲ πατὴρ ὀλίγον περ ἑῆς ἀλέγιζε θυγατρός 1.814. εἰ καὶ ἐν ὀφθαλμοῖσι δαϊζομένην ὁρόῳτο 1.815. μητρυιῆς ὑπὸ χερσὶν ἀτασθάλου· οὐδʼ ἀπὸ μητρὸς 1.816. λώβην, ὡς τὸ πάροιθεν, ἀεικέα παῖδες ἄμυνον· 1.817. οὐδὲ κασιγνήτοισι κασιγνήτη μελε θυμῷ. 1.818. ἀλλʼ οἶαι κοῦραι ληίτιδες ἔν τε δόμοισιν 1.819. ἔν τε χοροῖς ἀγορῇ τε καὶ εἰλαπίνῃσι μέλοντο· 1.820. εἰσόκε τις θεὸς ἄμμιν ὑπέρβιον ἔμβαλε θάρσος 1.821. ἂψ ἀναερχομένους Θρῃκῶν ἄπο μηκέτι πύργοις 1.822. δέχθαι, ἵνʼ ἢ φρονέοιεν ἅπερ θέμις, ἠέ πῃ ἄλλῃ 1.823. αὐταῖς ληιάδεσσιν ἀφορμηθέντες ἵκοιντο. 1.824. οἱ δʼ ἄρα θεσσάμενοι παίδων γένος, ὅσσον ἔλειπτο 1.825. ἄρσεν ἀνὰ πτολίεθρον, ἔβαν πάλιν, ἔνθʼ ἔτι νῦν περ 1.826. Θρηικίης ἄροσιν χιονώδεα ναιετάουσιν. 1.827. τῶ ὑμεῖς στρωφᾶσθʼ ἐπιδήμιοι· εἰ δέ κεν αὖθι 1.828. ναιετάειν ἐθέλοις, καί τοι ἅδοι, ἦ τʼ ἂν ἔπειτα 1.829. πατρὸς ἐμεῖο Θόαντος ἔχοις γέρας· οὐδέ τί σʼ οἴω 1.830. γαῖαν ὀνόσσεσθαι· περὶ γὰρ βαθυλήιος ἄλλων 1.831. νήσων, Αἰγαίῃ ὅσαι εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν. 1.832. ἀλλʼ ἄγε νῦν ἐπὶ νῆα κιὼν ἑτάροισιν ἐνίσπες 1.833. μύθους ἡμετέρους, μηδʼ ἔκτοθι μίμνε πόληος.’ 1.834. Ἴσκεν, ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος, οἷον ἐτύχθη 1.835. ἀνδράσιν· αὐτὰρ ὁ τήνγε παραβλήδην προσέειπεν 1.836. ‘Ὑψιπύλη, μάλα κεν θυμηδέος ἀντιάσαιμεν 1.837. χρησμοσύνης, ἣν ἄμμι σέθεν χατέουσιν ὀπάζεις. 1.838. εἶμι δʼ ὑπότροπος αὖτις ἀνὰ πτόλιν, εὖτʼ ἂν ἕκαστα 1.839. ἐξείπω κατὰ κόσμον. ἀνακτορίη δὲ μελέσθω 1.840. σοίγʼ αὐτῇ καὶ νῆσος· ἔγωγε μὲν οὐκ ἀθερίζων 1.841. χάζομαι, ἀλλά με λυγροὶ ἐπισπέρχουσιν ἄεθλοι.’ 1.842. ἦ, καὶ δεξιτερῆς χειρὸς θίγεν· αἶψα δʼ ὀπίσσω 1.843. βῆ ῥʼ ἴμεν, ἀμφὶ δὲ τόνγε νεήνιδες ἄλλοθεν ἄλλαι 1.844. μυρίαι εἱλίσσοντο κεχαρμέναι, ὄφρα πυλάων 1.845. ἐξέμολεν. μετέπειτα δʼ ἐυτροχάλοισιν ἀμάξαις 1.846. ἀκτὴν εἰσαπέβαν, ξεινήια πολλὰ φέρουσαι 1.847. μῦθον ὅτʼ ἤδη πάντα διηνεκέως ἀγόρευσεν 1.848. τόν ῥα καλεσσαμένη διεπέφραδεν Ὑψιπύλεια· 1.849. καὶ δʼ αὐτοὺς ξεινοῦσθαι ἐπὶ σφέα δώματʼ ἄγεσκον 1.850. ῥηιδίως. Κύπρις γὰρ ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσεν 1.851. Ἡφαίστοιο χάριν πολυμήτιος, ὄφρα κεν αὖτις 1.852. ναίηται μετόπισθεν ἀκήρατος ἀνδράσι Λῆμνος. 1.853. ἔνθʼ ὁ μὲν Ὑψιπύλης βασιλήιον ἐς δόμον ὦρτο 1.854. Αἰσονίδης· οἱ δʼ ἄλλοι ὅπῃ καὶ ἔκυρσαν ἕκαστος 1.855. Ἡρακλῆος ἄνευθεν, ὁ γὰρ παρὰ νηὶ λέλειπτο 1.856. αὐτὸς ἑκὼν παῦροί τε διακρινθέντες ἑταῖροι. 1.857. αὐτίκα δʼ ἄστυ χοροῖσι καὶ εἰλαπίνῃσι γεγήθει 1.858. καπνῷ κνισήεντι περίπλεον· ἔξοχα δʼ ἄλλων 1.859. ἀθανάτων Ἥρης υἷα κλυτὸν ἠδὲ καὶ αὐτὴν 1.860. Κύπριν ἀοιδῇσιν θυέεσσί τε μειλίσσοντο. 1.861. ἀμβολίη δʼ εἰς ἦμαρ ἀεὶ ἐξ ἤματος ἦεν 1.862. ναυτιλίης· δηρὸν δʼ ἂν ἐλίνυον αὖθι μένοντες 1.863. εἰ μὴ ἀολλίσσας ἑτάρους ἀπάνευθε γυναικῶν 1.864. Ἡρακλέης τοίοισιν ἐνιπτάζων μετέειπεν· 1.865. ‘δαιμόνιοι, πάτρης ἐμφύλιον αἷμʼ ἀποέργει 1.866. ἡμέας; ἦε γάμων ἐπιδευέες ἐνθάδʼ ἔβημεν 1.867. κεῖθεν, ὀνοσσάμενοι πολιήτιδας; αὖθι δʼ ἕαδεν 1.868. ναίοντας λιπαρὴν ἄροσιν Λήμνοιο ταμέσθαι; 1.869. οὐ μὰν εὐκλειεῖς γε σὺν ὀθνείῃσι γυναιξὶν 1.870. ἐσσόμεθʼ ὧδʼ ἐπὶ δηρὸν ἐελμένοι· οὐδέ τι κῶας 1.871. αὐτόματον δώσει τις ἑλὼν θεὸς εὐξαμένοισιν. 1.872. ἴομεν αὖτις ἕκαστοι ἐπὶ σφέα· τὸν δʼ ἐνὶ λέκτροις 1.873. Ὑψιπύλης εἰᾶτε πανήμερον, εἰσόκε Λῆμνον 1.874. παισὶν ἐσανδρώσῃ, μεγάλη τέ ἑ βάξις ἵκηται.’ 1.875. ὧς νείκεσσεν ὅμιλον· ἐναντία δʼ οὔ νύ τις ἔτλη 1.876. ὄμματʼ ἀνασχεθέειν, οὐδὲ προτιμυθήσασθαι· 1.877. ἀλλʼ αὔτως ἀγορῆθεν ἐπαρτίζοντο νέεσθαι 1.878. σπερχόμενοι. ταὶ δέ σφιν ἐπέδραμον, εὖτʼ ἐδάησαν. 1.879. ὡς δʼ ὅτε λείρια καλὰ περιβρομέουσι μέλισσαι 1.880. πέτρης ἐκχύμεναι σιμβληίδος, ἀμφὶ δὲ λειμὼν 1.881. ἑρσήεις γάνυται, ταὶ δὲ γλυκὺν ἄλλοτε ἄλλον 1.882. καρπὸν ἀμέργουσιν πεποτημέναι· ὧς ἄρα ταίγε 1.883. ἐνδυκὲς ἀνέρας ἀμφὶ κινυρόμεναι προχέοντο 1.884. χερσί τε καὶ μύθοισιν ἐδεικανόωντο ἕκαστον 1.885. εὐχόμεναι μακάρεσσιν ἀπήμονα νόστον ὀπάσσαι. 1.886. ὧς δὲ καὶ Ὑψιπύλη ἠρήσατο χεῖρας ἑλοῦσα 1.887. Αἰσονίδεω, τὰ δέ οἱ ῥέε δάκρυα χήτει ἰόντος· 1.888. ‘Νίσσεο, καὶ σὲ θεοὶ σὺν ἀπηρέσιν αὖτις ἑταίροις 1.889. χρύσειον βασιλῆι δέρος κομίσειαν ἄγοντα 1.890. αὔτως, ὡς ἐθέλεις καί τοι φίλον. ἥδε δὲ νῆσος 1.891. σκῆπτρά τε πατρὸς ἐμεῖο παρέσσεται, ἢν καὶ ὀπίσσω 1.892. δή ποτε νοστήσας ἐθέλῃς ἄψορρον ἱκέσθαι. 1.893. ῥηιδίως δʼ ἂν ἑοῖ καὶ ἀπείρονα λαὸν ἀγείραις 1.894. ἄλλων ἐκ πολίων· ἀλλʼ οὐ σύγε τήνδε μενοινὴν 1.895. σχήσεις, οὔτʼ αὐτὴ προτιόσσομαι ὧδε τελεῖσθαι. 1.896. μνώεο μὴν ἀπεών περ ὁμῶς καὶ νόστιμος ἤδη 1.897. Ὑψιπύλης· λίπε δʼ ἧμιν ἔπος, τό κεν ἐξανύσαιμι 1.898. πρόφρων, ἢν ἄρα δή με θεοὶ δώωσι τεκέσθαι.’ 1.899. τὴν δʼ αὖτʼ Αἴσονος υἱὸς ἀγαιόμενος προσέειπεν· 1.900. ‘Ὑψιπύλη, τὰ μὲν οὕτω ἐναίσιμα πάντα γένοιτο 1.901. ἐκ μακάρων· τύνη δʼ ἐμέθεν πέρι θυμὸν ἀρείω 1.902. ἴσχανʼ, ἐπεὶ πάτρην μοι ἅλις Πελίαο ἕκητι 1.903. ναιετάειν· μοῦνόν με θεοὶ λύσειαν ἀέθλων. 1.904. εἰ δʼ οὔ μοι πέπρωται ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι 1.905. τηλοῦ ἀναπλώοντι, σὺ δʼ ἄρσενα παῖδα τέκηαι 1.906. πέμπε μιν ἡβήσαντα Πελασγίδος ἔνδον Ἰωλκοῦ 1.907. πατρί τʼ ἐμῷ καὶ μητρὶ δύης ἄκος, ἢν ἄρα τούσγε 1.908. τέτμῃ ἔτι ζώοντας, ἵνʼ ἄνδιχα τοῖο ἄνακτος 1.909. σφοῖσιν πορσύνωνται ἐφέστιοι ἐν μεγάροισιν.’ 2.835. ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι 2.836. ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες. 2.837. ἤματα δὲ τρία πάντα γόων· ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη 2.838. τάρχυον μεγαλωστί· συνεκτερέιζε δὲ λαὸς 2.839. αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ· παρὰ δʼ ἄσπετα μῆλα 2.840. ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν. 2.841. καὶ δή τοι κέχυται τοῦδʼ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ 2.842. τύμβος· σῆμα δʼ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι 2.843. νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ· θαλέθει δέ τε φύλλοις 2.844. ἄκρης τυτθὸν ἔνερθʼ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ 2.845. χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι 2.846. τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν 2.847. Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι 2.848. ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο 2.849. ἄστυ βαλεῖν· οἱ δʼ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο 2.850. Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν. 2.851. τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτʼ αὖτις ἔχευαν 2.852. ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο. 2.853. δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν. 2.854. Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις· οὐδέ οἱ ἦεν 2.855. μοῖρʼ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν 2.856. αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος 2.857. εἰσότʼ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος. 2.858. ἄτλητον δʼ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο. 2.859. δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν 2.860. αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες 2.861. ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου 2.862. μνώοντʼ οὔτε ποτοῖο· κατήμυσαν δʼ ἀχέεσσιν 2.863. θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπʼ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος. 2.864. καί νύ κʼ ἔτι προτέρω τετιημένοι ἰσχανόωντο 2.865. εἰ μὴ ἄρʼ Ἀγκαίῳ περιώσιον ἔμβαλεν Ἥρη 2.866. θάρσος, ὃν Ἰμβρασίοισι παρʼ ὕδασιν Ἀστυπάλαια 2.867. τίκτε Ποσειδάωνι· περιπρὸ γὰρ εὖ ἐκέκαστο 2.868. ἰθύνειν, Πηλῆα δʼ ἐπεσσύμενος προσέειπεν· 2.869. ‘Αἰακίδη, πῶς καλὸν ἀφειδήσαντας ἀέθλων 2.870. γαίῃ ἐν ἀλλοδαπῇ δὴν ἔμμεναι; οὐ μὲν ἄρηος 2.871. ἴδριν ἐόντά με τόσσον ἄγει μετὰ κῶας Ἰήσων 2.872. παρθενίης ἀπάνευθεν, ὅσον τʼ ἐπιίστορα νηῶν. 2.873. τῶ μή μοι τυτθόν γε δέος περὶ νηὶ πελέσθω. 2.874. ὧς δὲ καὶ ὧλλοι δεῦρο δαήμονες ἄνδρες ἔασιν 2.875. τῶν ὅτινα πρύμνης ἐπιβήσομεν, οὔτις ἰάψει 2.876. ναυτιλίην. ἀλλʼ ὦκα, παραιφάμενος τάδε πάντα 2.877. θαρσαλέως ὀρόθυνον ἐπιμνήσασθαι ἀέθλου.’ 2.878. ὧς φάτο· τοῖο δὲ θυμὸς ὀρέξατο γηθοσύνῃσιν. 2.879. αὐτίκα δʼ οὐ μετὰ δηρὸν ἐνὶ μέσσοις ἀγόρευσεν· 2.880. ‘δαιμόνιοι, τί νυ πένθος ἐτώσιον ἴσχομεν αὔτως; 2.881. οἱ μὲν γάρ ποθι τοῦτον, ὃν ἔλλαχον, οἶτον ὄλοντο· 2.882. ἡμῖν δʼ ἐν γὰρ ἔασι κυβερνητῆρες ὁμίλῳ 2.883. καὶ πολέες. τῶ μή τι διατριβώμεθα πείρης· 2.884. ἀλλʼ ἔγρεσθʼ εἰς ἔργον, ἀπορρίψαντες ἀνίας.’ 2.885. τὸν δʼ αὖτʼ Αἴσονος υἱὸς ἀμηχανέων προσέειπεν· 2.886. ‘Αἰακίδη, πῇ δʼ οἵδε κυβερνητῆρες ἔασιν; 2.887. οὓς μὲν γὰρ τὸ πάροιθε δαήμονας εὐχόμεθʼ εἶναι 2.888. οἱ δὲ κατηφήσαντες ἐμεῦ πλέον ἀσχαλόωσιν. 2.889. τῶ καὶ ὁμοῦ φθιμένοισι κακὴν προτιόσσομαι ἄτην 2.890. εἰ δὴ μήτʼ ὀλοοῖο μετὰ πτόλιν Αἰήταο 2.891. ἔσσεται, ἠὲ καὶ αὖτις ἐς Ἑλλάδα γαῖαν ἱκέσθαι 2.892. πετράων ἔκτοσθε, κατʼ αὐτόθι δʼ ἄμμε καλύψει 2.893. ἀκλειῶς κακὸς οἶτος, ἐτώσια γηράσκοντας.’ 2.894. ὧς ἔφατʼ· Ἀγκαῖος δὲ μάλʼ ἐσσυμένως ὑπέδεκτο 2.895. νῆα θοὴν ἄξειν· δὴ γὰρ θεοῦ ἐτράπεθʼ ὁρμῇ. 2.896. τὸν δὲ μετʼ Ἐργῖνος καὶ Ναύπλιος Εὔφημός τε 2.897. ὤρνυντʼ, ἰθύνειν λελιημένοι. ἀλλʼ ἄρα τούσγε 2.898. ἔσχεθον· Ἀγκαίῳ δὲ πολεῖς ᾔνησαν ἑταίρων. 2.899. Ἠῷοι δἤπειτα δυωδεκάτῳ ἐπέβαινον 2.900. ἤματι· δὴ γάρ σφιν ζεφύρου μέγας οὖρος ἄητο. 2.901. καρπαλίμως δʼ Ἀχέροντα διεξεπέρησαν ἐρετμοῖς 2.902. ἐκ δʼ ἔχεαν πίσυνοι ἀνέμῳ λίνα, πουλὺ δʼ ἐπιπρὸ 2.903. λαιφέων πεπταμένων τέμνον πλόον εὐδιόωντες. 2.904. ὦκα δὲ Καλλιχόροιο παρὰ προχοὰς ποταμοῖο 2.905. ἤλυθον, ἔνθʼ ἐνέπουσι Διὸς Νυσήιον υἷα 2.906. Ἰνδῶν ἡνίκα φῦλα λιπὼν κατενάσσατο Θήβας 2.907. ὀργιάσαι, στῆσαί τε χοροὺς ἄντροιο πάροιθεν 2.908. ᾧ ἐν ἀμειδήτους ἁγίας ηὐλίζετο νύκτας 2.909. ἐξ οὗ Καλλίχορον ποταμὸν περιναιετάοντες 2.910. ἠδὲ καὶ Αὐλίον ἄντρον ἐπωνυμίην καλέουσιν. 2.911. ἔνθεν δὲ Σθενέλου τάφον ἔδρακον Ἀκτορίδαο 2.912. ὅς ῥά τʼ Ἀμαζονίδων πολυθαρσέος ἐκ πολέμοιο 2.913. ἂψ ἀνιὼν--δὴ γὰρ συνανήλυθεν Ἡρακλῆι-- 2.914. βλήμενος ἰῷ κεῖθεν ἐπʼ ἀγχιάλου θάνεν ἀκτῆς. 2.915. οὐ μέν θην προτέρω ἔτʼ ἐμέτρεον. ἧκε γὰρ αὐτὴ 2.916. Φερσεφόνη ψυχὴν πολυδάκρυον Ἀκτορίδαο 2.917. λισσομένην τυτθόν περ ὁμήθεας ἄνδρας ἰδέσθαι. 2.918. τύμβου δὲ στεφάνης ἐπιβὰς σκοπιάζετο νῆα 2.919. τοῖος ἐών, οἷος πόλεμόνδʼ ἴεν· ἀμφὶ δὲ καλὴ 2.920. τετράφαλος φοίνικι λόφῳ ἐπελάμπετο πήληξ. 2.921. καί ῥʼ ὁ μὲν αὖτις ἔδυνε μέγαν ζόφον· οἱ δʼ ἐσιδόντες 2.922. θάμβησαν· τοὺς δʼ ὦρσε θεοπροπέων ἐπικέλσαι 2.923. Ἀμπυκίδης Μόψος λοιβῇσί τε μειλίξασθαι. 2.924. οἱ δʼ ἀνὰ μὲν κραιπνῶς λαῖφος σπάσαν, ἐκ δὲ βαλόντες 2.925. πείσματʼ ἐν αἰγιαλῷ Σθενέλου τάφον ἀμφεπένοντο 2.926. χύτλα τέ οἱ χεύοντο, καὶ ἥγνισαν ἔντομα μήλων. 2.927. ἄνδιχα δʼ αὖ χύτλων νηοσσόῳ Ἀπόλλωνι 2.928. βωμὸν δειμάμενοι μῆρʼ ἔφλεγον ἂν δὲ καὶ Ὀρφεὺς 2.929. θῆκε λύρην· ἐκ τοῦ δὲ Λύρη πέλει οὔνομα χώρῳ. 2.942. Κρωβίαλον, Κρώμναν τε καὶ ὑλήεντα Κύτωρον. 2.975. πεμπάζοι· μία δʼ οἴη ἐτήτυμος ἔπλετο πηγή. 2.996. οὐ γὰρ ὁμηγερέες μίαν ἂμ πόλιν, ἀλλʼ ἀνὰ γαῖαν 2.997. κεκριμέναι κατὰ φῦλα διάτριχα ναιετάασκον· 2.1002. τοῖσι μὲν οὔτε βοῶν ἄροτος μέλει, οὔτε τις ἄλλη 2.1003. φυταλιὴ καρποῖο μελίφρονος· οὐδὲ μὲν οἵγε 2.1004. ποίμνας ἑρσήεντι νομῷ ἔνι ποιμαίνουσιν. 2.1005. ἀλλὰ σιδηροφόρον στυφελὴν χθόνα γατομέοντες 2.1006. ὦνον ἀμείβονται βιοτήσιον, οὐδέ ποτέ σφιν 2.1007. ἠὼς ἀντέλλει καμάτων ἄτερ, ἀλλὰ κελαινῇ 2.1008. λιγνύι καὶ καπνῷ κάματον βαρὺν ὀτλεύουσιν. 2.1010. γνάμψαντες σώοντο παρὲκ Τιβαρηνίδα γαῖαν. 2.1011. ἔνθʼ ἐπεὶ ἄρ κε τέκωνται ὑπʼ ἀνδράσι τέκνα γυναῖκες 2.1012. αὐτοὶ μὲν στενάχουσιν ἐνὶ λεχέεσσι πεσόντες 2.1013. κράατα δησάμενοι· ταὶ δʼ εὖ κομέουσιν ἐδωδῇ 2.1014. ἀνέρας, ἠδὲ λοετρὰ λεχώια τοῖσι πένονται. 2.1018. ἀλλοίη δὲ δίκη καὶ θέσμια τοῖσι τέτυκται. 2.1019. ὅσσα μὲν ἀμφαδίην ῥέζειν θέμις, ἢ ἐνὶ δήμῳ 2.1020. ἢ ἀγορῇ, τάδε πάντα δόμοις ἔνι μηχανόωνται· 2.1021. ὅσσα δʼ ἐνὶ μεγάροις πεπονήμεθα, κεῖνα θύραζε 2.1022. ἀψεγέως μέσσῃσιν ἐνὶ ῥέζουσιν ἀγυιαῖς. 2.1023. οὐδʼ εὐνῆς αἰδὼς ἐπιδήμιος, ἀλλά, σύες ὣς 2.1024. φορβάδες, οὐδʼ ἠβαιὸν ἀτυζόμενοι παρεόντας 2.1025. μίσγονται χαμάδις ξυνῇ φιλότητι γυναικῶν. 2.1026. αὐτὰρ ἐν ὑψίστῳ βασιλεὺς μόσσυνι θαάσσων 2.1027. ἰθείας πολέεσσι δίκας λαοῖσι δικάζει 2.1028. σχέτλιος. ἢν γάρ πού τί θεμιστεύων ἀλίτηται 2.1029. λιμῷ μιν κεῖνʼ ἦμαρ ἐνικλείσαντες ἔχουσιν. 2.1047. ‘νῆσος μὲν πέλας ἧμιν Ἀρητιάς· ἴστε καὶ αὐτοὶ 2.1048. τούσδʼ ὄρνιθας ἰδόντες. ἐγὼ δʼ οὐκ ἔλπομαι ἰοὺς 2.1049. τόσσον ἐπαρκέσσειν εἰς ἔκβασιν. ἀλλά τινʼ ἄλλην 2.1050. μῆτιν πορσύνωμεν ἐπίρροθον, εἴ γʼ ἐπικέλσαι 2.1051. μέλλετε, Φινῆος μεμνημένοι, ὡς ἐπέτελλεν. 2.1052. οὐδὲ γὰρ Ἡρακλέης, ὁπότʼ ἤλυθεν Ἀρκαδίηνδε 2.1053. πλωίδας ὄρνιθας Στυμφαλίδας ἔσθενε λίμνης 2.1054. ὤσασθαι τόξοισι, τὸ μέν τʼ ἐγὼ αὐτὸς ὄπωπα. 2.1055. ἀλλʼ ὅγε χαλκείην πλατάγην ἐνὶ χερσὶ τινάσσων 2.1056. δούπει ἐπὶ σκοπιῆς περιμήκεος· αἱ δʼ ἐφέβοντο 2.1057. τηλοῦ, ἀτυζηλῷ ὑπὸ δείματι κεκληγυῖαι. 2.1058. τῶ καὶ νῦν τοίην τινʼ ἐπιφραζώμεθα μῆτιν· 2.1059. αὐτὸς δʼ ἂν τὸ πάροιθεν ἐπιφρασθεὶς ἐνέποιμι. 2.1060. ἀνθέμενοι κεφαλῇσιν ἀερσιλόφους τρυφαλείας 2.1061. ἡμίσεες μὲν ἐρέσσετʼ ἀμοιβαδίς, ἡμίσεες δὲ 2.1062. δούρασί τε ξυστοῖσι καὶ ἀσπίσιν ἄρσετε νῆα. 2.1063. αὐτὰρ πασσυδίῃ περιώσιον ὄρνυτʼ ἀυτὴν 2.1064. ἀθρόοι, ὄφρα κολῳὸν ἀηθείῃ φοβέωνται 2.1065. νεύοντάς τε λόφους καὶ ἐπήορα δούραθʼ ὕπερθεν. 2.1066. εἰ δέ κεν αὐτὴν νῆσον ἱκώμεθα, δὴ τότʼ ἔπειτα 2.1067. σὺν κελάδῳ σακέεσσι πελώριον ὄρσετε δοῦπον.’ 2.1068. ὧς ἄρʼ ἔφη· πάντεσσι δʼ ἐπίρροθος ἥνδανε μῆτις. 2.1069. ἀμφὶ δὲ χαλκείας κόρυθας κεφαλῇσιν ἔθεντο 2.1070. δεινὸν λαμπομένας, ἐπὶ δὲ λόφοι ἐσσείοντο 2.1071. φοινίκεοι. καὶ τοὶ μὲν ἀμοιβήδην ἐλάασκον· 2.1072. τοὶ δʼ αὖτʼ ἐγχείῃσι καὶ ἀσπίσι νῆʼ ἐκάλυψαν. 2.1073. ὡς δʼ ὅτε τις κεράμῳ κατερέψεται ἑρκίον ἀνήρ 2.1074. δώματος ἀγλαΐην τε καὶ ὑετοῦ ἔμμεναι ἄλκαρ 2.1075. ἄλλῳ δʼ ἔμπεδον ἄλλος ὁμῶς ἐπαμοιβὸς ἄρηρεν· 2.1076. ὧς οἵγʼ ἀσπίσι νῆα συναρτύναντες ἔρεψαν. 2.1077. οἵη δὲ κλαγγὴ δῄου πέλει ἐξ ὁμάδοιο 2.1078. ἀνδρῶν κινυμένων, ὁπότε ξυνίωσι φάλαγγες 2.1079. τοίη ἄρʼ ὑψόθι νηὸς ἐς ἠέρα κίδνατʼ ἀυτή. 2.1080. οὐδέ τινʼ οἰωνῶν ἔτʼ ἐσέδρακον, ἀλλʼ ὅτε νήσῳ 2.1081. χρίμψαντες σακέεσσιν ἐπέκτυπον, αὐτίκʼ ἄρʼ οἵγε 2.1082. μυρίοι ἔνθα καὶ ἔνθα πεφυζότες ἠερέθοντο. 2.1083. ὡς δʼ ὁπότε Κρονίδης πυκινὴν ἐφέηκε χάλαζαν 2.1084. ἐκ νεφέων ἀνά τʼ ἄστυ καὶ οἰκία, τοὶ δʼ ὑπὸ τοῖσιν 2.1085. ἐνναέται κόναβον τεγέων ὕπερ εἰσαΐοντες 2.1086. ἧνται ἀκήν, ἐπεὶ οὔ σφε κατέλλαβε χείματος ὥρη 2.1087. ἀπροφάτως, ἀλλὰ πρὶν ἐκαρτύναντο μέλαθρον· 2.1088. ὧς πυκινὰ πτερὰ τοῖσιν ἐφίεσαν ἀίσσοντες 2.1089. ὕψι μάλʼ ἂμ πέλαγος περάτης εἰς οὔρεα γαίης. 2.1090. τίς γὰρ δὴ Φινῆος ἔην νόος, ἐνθάδε κέλσαι 2.1091. ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον στόλον; ἢ καὶ ἔπειτα 2.1092. ποῖον ὄνειαρ ἔμελλεν ἐελδομένοισιν ἱκέσθαι; 2.1097. καὶ δὴ ἔσαν νήσοιο μάλα σχεδὸν ἤματι κείνῳ. 2.1098. Ζεὺς δʼ ἀνέμου βορέαο μένος κίνησεν ἀῆναι 2.1099. ὕδατι σημαίνων διερὴν ὁδὸν Ἀρκτούροιο· 2.1131. ἀλλʼ ἱκέτας ξείνους Διὸς εἵνεκεν αἰδέσσασθε 2.1132. ξεινίου Ἱκεσίου τε· Διὸς δʼ ἄμφω ἱκέται τε 2.1133. καὶ ξεῖνοι· ὁ δέ που καὶ ἐπόψιος ἄμμι τέτυκται.’ 2.1147. Φυξίῳ ἐκ πάντων Κρονίδῃ Διί. καί μιν ἔδεκτο 2.1153. νεύμεθʼ ἐς Ὀρχομενὸν κτεάνων Ἀθάμαντος ἕκητι. 2.1155. τῷδε Κυτίσσωρος πέλει οὔνομα, τῷ δέ τε Φρόντις 2.1168. ἦ ῥα, καὶ ἐκ νηὸς δῶκέ σφισιν εἵματα δῦναι. 2.1169. πασσυδίῃ δἤπειτα κίον μετὰ νηὸν Ἄρηος 2.1170. μῆλʼ ἱερευσόμενοι· περὶ δʼ ἐσχάρῃ ἐστήσαντο 2.1171. ἐσσυμένως, ἥ τʼ ἐκτὸς ἀνηρεφέος πέλε νηοῦ 2.1172. στιάων· εἴσω δὲ μέλας λίθος ἠρήρειστο 2.1173. ἱερός, ᾧ ποτε πᾶσαι Ἀμαζόνες εὐχετόωντο. 2.1174. οὐδέ σφιν θέμις ἦεν, ὅτʼ ἀντιπέρηθεν ἵκοιντο 2.1175. μήλων τʼ ἠδὲ βοῶν τῇδʼ ἐσχάρῃ ἱερὰ καίειν· 2.1176. ἀλλʼ ἵππους δαίτρευον, ἐπηετανὸν κομέουσαι. 2.1177. αὐτὰρ ἐπεὶ ῥέξαντες ἐπαρτέα δαῖτʼ ἐπάσαντο 2.1178. δὴ τότ ἄρʼ Αἰσονίδης μετεφώνεεν, ἦρχέ τε μύθων· 2.1179. ‘Ζεὺς ἐτεῇ τὰ ἕκαστʼ ἐπιδέρκεται· οὐδέ μιν ἄνδρες 2.1180. λήθομεν ἔμπεδον, οἵ τε θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι. 2.1181. ὡς μὲν γὰρ πατέρʼ ὑμὸν ὑπεξείρυτο φόνοιο 2.1182. μητρυιῆς, καὶ νόσφιν ἀπειρέσιον πόρεν ὄλβον· 2.1183. ὧς δὲ καὶ ὑμέας αὖτις ἀπήμονας ἐξεσάωσεν 2.1184. χείματος οὐλομένοιο. πάρεστι δὲ τῆσδʼ ἐπὶ νηὸς 2.1185. ἔνθα καὶ ἔνθα νέεσθαι, ὅπῃ φίλον, εἴτε μετʼ Αἶαν 2.1186. εἶτε μετʼ ἀφνειὴν θείου πόλιν Ὀρχομενοῖο. 2.1187. τὴν γὰρ Ἀθηναίη τεχνήσατο, καὶ τάμε χαλκῷ 2.1188. δούρατα Πηλιάδος κορυφῆς πέρι· σὺν δέ οἱ Ἄργος 2.1189. τεῦξεν. ἀτὰρ κείνην γε κακὸν διὰ κῦμʼ ἐκέδασσεν 2.1190. πρὶν καὶ πετράων σχεδὸν ἐλθεῖν, αἵ τʼ ἐνὶ πόντῳ 2.1191. στεινωπῷ συνίασι πανήμεροι ἀλλήλῃσιν. 2.1192. ἀλλʼ ἄγεθʼ ὧδε καὶ αὐτοὶ ἐς Ἑλλάδα μαιομένοισιν 2.1193. κῶας ἄγειν χρύσειον ἐπίρροθοι ἄμμι πέλεσθε 2.1194. καὶ πλόου ἡγεμονῆες, ἐπεὶ Φρίξοιο θυηλὰς 2.1195. στέλλομαι ἀμπλήσων, Ζηνὸς χόλον Αἰολίδῃσιν.’ 2.1196. ἴσκε παρηγορέων· οἱ δʼ ἔστυγον εἰσαΐοντες. 2.1197. οὐ γὰρ ἔφαν τεύξεσθαι ἐνηέος Αἰήταο 2.1198. κῶας ἄγειν κριοῖο μεμαότας, ὧδε δʼ ἔειπεν 2.1199. Ἄργος, ἀτεμβόμενος τοῖον στόλον ἀμφιπένεσθαι· 2.1200. ‘ὦ φίλοι, ἡμέτερον μὲν ὅσον σθένος, οὔποτʼ ἀρωγῆς 2.1201. σχήσεται, οὐδʼ ἠβαιόν, ὅτε χρειώ τις ἵκηται. 2.1202. ἀλλʼ αἰνῶς ὀλοῇσιν ἀπηνείῃσιν ἄρηρεν 2.1203. Αἰήτης· τῶ καὶ περιδείδια ναυτίλλεσθαι. 2.1204. στεῦται δʼ Ἠελίου γόνος ἔμμεναι· ἀμφὶ δὲ Κόλχων 2.1205. ἔθνεα ναιετάουσιν ἀπείρονα· καὶ δέ κεν Ἄρει 2.1206. σμερδαλέην ἐνοπὴν μέγα τε σθένος ἰσοφαρίζοι. 2.1207. οὐ μὰν οὐδʼ ἀπάνευθεν ἑλεῖν δέρος Αἰήταο 2.1208. ῥηίδιον, τοῖός μιν ὄφις περί τʼ ἀμφί τʼ ἔρυται 2.1209. ἀθάνατος καὶ ἄυπνος, ὃν αὐτὴ Γαῖʼ ἀνέφυσεν 2.1210. Καυκάσου ἐν κνημοῖσι, Τυφαονίη ὅθι πέτρη 2.1211. ἔνθα Τυφάονά φασι Διὸς Κρονίδαο κεραυνῷ 2.1212. βλήμενον, ὁππότε οἱ στιβαρὰς ἐπορέξατο χεῖρας 2.1213. θερμὸν ἀπὸ κρατὸς στάξαι φόνον· ἵκετο δʼ αὔτως 2.1214. οὔρεα καὶ πεδίον Νυσήιον, ἔνθʼ ἔτι νῦν περ 2.1215. κεῖται ὑποβρύχιος Σερβωνίδος ὕδασι λίμνης.’ 2.1216. ὧς ἄρʼ ἔφη· πολέεσσι δʼ ἐπὶ χλόος εἷλε παρειὰς 2.1217. αὐτίκα, τοῖον ἄεθλον ὅτʼ ἔκλυον. αἶψα δὲ Πηλεὺς 2.1218. θαρσαλέοις ἐπέεσσιν ἀμείψατο, φώνησέν τε· 2.1219. ‘μηδʼ οὕτως, ἠθεῖε, λίην δειδίσσεο θυμῷ. 2.1220. οὔτε γὰρ ὧδʼ ἀλκὴν ἐπιδευόμεθʼ, ὥστε χερείους 2.1221. ἔμμεναι Αἰήταο σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 2.1222. ἀλλὰ καὶ ἡμέας οἴω ἐπισταμένους πολέμοιο 2.1223. κεῖσε μολεῖν, μακάρων σχεδὸν αἵματος ἐκγεγαῶτας. 2.1224. τῶ εἰ μὴ φιλότητι δέρος χρύσειον ὀπάσσει 2.1225. οὔ οἱ χραισμήσειν ἐπιέλπομαι ἔθνεα Κόλχων.’ 2.1226. ὧς οἵγʼ ἀλλήλοισιν ἀμοιβαδὸν ἠγορόωντο 2.1227. μέσφʼ αὖτις δόρποιο κορεσσάμενοι κατέδαρθεν. 2.1228. ἦρι δʼ ἀνεγρομένοισιν ἐυκραὴς ἄεν οὖρος· 2.1229. ἱστία δʼ ἤειραν, τὰ δʼ ὑπαὶ ῥιπῆς ἀνέμοιο 2.1230. τείνετο· ῥίμφα δὲ νῆσον ἀποπροέλειπον Ἄρηος. 2.1231. νυκτὶ δʼ ἐπιπλομένῃ Φιλυρηίδα νῆσον ἄμειβον· 2.1232. ἔνθα μὲν Οὐρανίδης Φιλύρῃ Κρόνος, εὖτʼ ἐν Ὀλύμπῳ 2.1233. Τιτήνων ἤνασσεν, ὁ δὲ Κρηταῖον ὑπʼ ἄντρον 2.1234. Ζεὺς ἔτι Κουρήτεσσι μετετρέφετʼ Ἰδαίοισιν 2.1235. Ῥείην ἐξαπαφών παρελέξατο· τοὺς δʼ ἐνὶ λέκτροις 2.1236. τέτμε θεὰ μεσσηγύς· ὁ δʼ ἐξ εὐνῆς ἀνορούσας 2.1237. ἔσσυτο χαιτήεντι φυὴν ἐναλίγκιος ἵππῳ· 2.1238. ἡ δʼ αἰδοῖ χῶρόν τε καὶ ἤθεα κεῖνα λιποῦσα 2.1239. Ὠκεανὶς Φιλύρη εἰς οὔρεα μακρὰ Πελασγῶν 2.1240. ἦλθʼ, ἵνα δὴ Χείρωνα πελώριον, ἄλλα μὲν ἵππῳ 2.1241. ἄλλα θεῷ ἀτάλαντον, ἀμοιβαίῃ τέκεν εὐνῇ. 2.1242. κεῖθεν δʼ αὖ Μάκρωνας ἀπειρεσίην τε Βεχείρων 2.1243. γαῖαν ὑπερφιάλους τε παρεξενέοντο Σάπειρας 2.1244. Βύζηράς τʼ ἐπὶ τοῖσιν· ἐπιπρὸ γὰρ αἰὲν ἔτεμνον 2.1245. ἐσσυμένως, λιαροῖο φορεύμενοι ἐξ ἀνέμοιο. 2.1246. καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου. 2.1247. καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι 2.1248. ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν 2.1249. ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς 2.1250. αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα. 2.1251. τὸν μὲν ἐπʼ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ 2.1252. νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης 2.1253. λαίφεα πάντʼ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν. 2.1254. οὐ γὰρʼ ὅγʼ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο 2.1255. ἶσα δʼ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς 2.1256. δηρὸν δʼ. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν 2.1257. ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος· ἔκτυπε δʼ αἰθὴρ 2.1258. οἰμωγῇ, μέσφʼ αὖτις ἀπʼ οὔρεος ἀίσσοντα 2.1259. αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν. 2.1260. ἐννύχιοι δʼ Ἄργοιο δαημοσύνῃσιν ἵκοντο 2.1261. Φᾶσίν τʼ εὐρὺ ῥέοντα, καὶ ἔσχατα πείρατα πόντοι 2.1262. αὐτίκα δʼ ἱστία μὲν καὶ ἐπίκριον ἔνδοθι κοίλης 2.1263. ἱστοδόκης στείλαντες ἐκόσμεον· ἐν δὲ καὶ αὐτὸν 2.1264. ἱστὸν ἄφαρ χαλάσαντο παρακλιδόν· ὦκα δʼ ἐρετμοῖς 2.1265. εἰσέλασαν ποταμοῖο μέγαν ῥόον· αὐτὰρ ὁ πάντῃ 2.1266. καχλάζων ὑπόεικεν. ἔχον δʼ ἐπʼ ἀριστερὰ χειρῶν 2.1267. Καύκασον αἰπήεντα Κυταιίδα τε πτόλιν Αἴης 2.1268. ἔνθεν δʼ αὖ πεδίον τὸ Ἀρήιον ἱερά τʼ ἄλση 2.1269. τοῖο θεοῦ, τόθι κῶας ὄφις εἴρυτο δοκεύων 2.1270. πεπτάμενον λασίοισιν ἐπὶ δρυὸς ἀκρεμόνεσσιν. 2.1271. αὐτὸς δʼ Αἰσονίδης χρυσέῳ ποταμόνδε κυπέλλῳ 2.1272. οἴνου ἀκηρασίοιο μελισταγέας χέε λοιβὰς 2.1273. γαίῃ τʼ ἐνναέταις τε θεοῖς ψυχαῖς τε καμόντων 2.1274. ἡρώων· γουνοῦτο δʼ ἀπήμονας εἶναι ἀρωγοὺς 2.1275. εὐμενέως, καὶ νηὸς ἐναίσιμα πείσματα δέχθαι. 2.1276. αὐτίκα δʼ Ἀγκαῖος τοῖον μετὰ μῦθον ἔειπεν· 2.1277. ‘Κολχίδα μὲν δὴ γαῖαν ἱκάνομεν ἠδὲ ῥέεθρα 2.1278. Φάσιδος· ὥρη δʼ ἧμιν ἐνὶ σφίσι μητιάασθαι 2.1279. εἴτʼ οὖν μειλιχίῃ πειρησόμεθʼ Αἰήταο 2.1280. εἴτε καὶ ἀλλοίη τις ἐπήβολος ἔσσεται ὁρμή.’
2. Horace, Letters, 1.14 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.14. Upon the whole, a man that will peruse this history, may principally learn from it, that all events succeed well, even to an incredible degree, and the reward of felicity is proposed by God; but then it is to those that follow his will, and do not venture to break his excellent laws: and that so far as men any way apostatize from the accurate observation of them, what was practicable before becomes impracticable; and whatsoever they set about as a good thing is converted into an incurable calamity. 1.14. 3. Noah, when, after the deluge, the earth was resettled in its former condition, set about its cultivation; and when he had planted it with vines, and when the fruit was ripe, and he had gathered the grapes in their season, and the wine was ready for use, he offered sacrifice, and feasted
3. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 1.117-1.118 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Tacitus, Annals, 1.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.  Then tongues became busy with Augustus himself. Most men were struck by trivial points — that one day should have been the first of his sovereignty and the last of his life — that he should have ended his days at Nola in the same house and room as his father Octavius. Much, too, was said of the number of his consulates (in which he had equalled the combined totals of Valerius Corvus and Caius Marius), his tribunician power unbroken for thirty-seven years, his title of Imperator twenty-one times earned, and his other honours, multiplied or new. Among men of intelligence, however, his career was praised or arraigned from varying points of view. According to some, "filial duty and the needs of a country, which at the time had no room for law, had driven him to the weapons of civil strife — weapons which could not be either forged or wielded with clean hands. He had overlooked much in Antony, much in Lepidus, for the sake of bringing to book the assassins of his father. When Lepidus grew old and indolent, and Antony succumbed to his vices, the sole remedy for his distracted country was government by one man. Yet he organized the state, not by instituting a monarchy or a dictatorship, but by creating the title of First Citizen. The empire had been fenced by the ocean or distant rivers. The legions, the provinces, the fleets, the whole administration, had been centralized. There had been law for the Roman citizen, respect for the allied communities; and the capital itself had been embellished with remarkable splendour. Very few situations had been treated by force, and then only in the interests of general tranquillity.
5. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 5.1-5.224

6. Vergil, Aeneis, 5.75, 5.734, 6.89, 6.638, 7.1-7.29, 7.31-7.161, 7.170-7.191, 7.205-7.211, 7.219-7.221, 7.234-7.235, 7.237, 7.240-7.242, 7.249-7.258, 7.266-7.268, 7.280-7.281, 7.286-7.414, 8.86-8.96, 8.105, 8.107-8.110, 8.314-8.332, 8.337-8.361, 10.2-10.3, 11.234-11.235

5.75. without divine intent and heavenly power 5.734. Next Atys rode, young Atys, sire to be 6.89. (Which asks no kingdom save what Fate decrees) 7.1. One more immortal name thy death bequeathed 7.2. Nurse of Aeneas, to Italian shores 7.3. Caieta ; there thy honor hath a home; 7.4. Thy bones a name: and on Hesperia's breast 7.5. Their proper glory. When Aeneas now 7.6. The tribute of sepulchral vows had paid 7.7. Beside the funeral mound, and o'er the seas 7.8. Stillness had fallen, he flung forth his sails 7.9. And leaving port pursued his destined way. 7.10. Freshly the night-winds breathe; the cloudless moon 7.11. Outpours upon his path unstinted beam 7.12. And with far-trembling glory smites the sea. 7.13. Close to the lands of Circe soon they fare 7.14. Where the Sun's golden daughter in far groves 7.15. Sounds forth her ceaseless song; her lofty hall 7.16. Is fragrant every night with flaring brands 7.17. of cedar, giving light the while she weaves 7.18. With shrill-voiced shuttle at her linens fine. 7.19. From hence are heard the loud lament and wrath 7.20. of lions, rebels to their linked chains 7.21. And roaring all night long; great bristly boars 7.22. And herded bears, in pinfold closely kept 7.23. Rage horribly, and monster-wolves make moan; 7.24. Whom the dread goddess with foul juices strong 7.25. From forms of men drove forth, and bade to wear 7.26. the mouths and maws of beasts in Circe's thrall. 7.27. But lest the sacred Trojans should endure 7.28. uch prodigy of doom, or anchor there 7.29. on that destroying shore, kind Neptune filled 7.32. Now morning flushed the wave, and saffron-garbed 7.33. Aurora from her rose-red chariot beamed 7.34. in highest heaven; the sea-winds ceased to stir; 7.35. a sudden calm possessed the air, and tides 7.36. of marble smoothness met the laboring oar. 7.37. Then, gazing from the deep, Aeneas saw 7.38. a stretch of groves, whence Tiber 's smiling stream 7.39. its tumbling current rich with yellow sands 7.40. burst seaward forth: around it and above 7.41. hore-haunting birds of varied voice and plume 7.42. flattered the sky with song, and, circling far 7.43. o'er river-bed and grove, took joyful wing. 7.44. Thither to landward now his ships he steered 7.46. Hail, Erato! while olden kings and thrones 7.47. and all their sequent story I unfold! 7.48. How Latium 's honor stood, when alien ships 7.49. brought war to Italy, and from what cause 7.50. the primal conflict sprang, O goddess, breathe 7.51. upon thy bard in song. Dread wars I tell 7.52. array of battle, and high-hearted kings 7.53. thrust forth to perish, when Etruria's host 7.54. and all Hesperia gathered to the fray. 7.55. Events of grander march impel my song 7.56. and loftier task I try. Latinus, then 7.57. an aged king, held long-accepted sway 7.58. o'er tranquil vales and towns. He was the son 7.59. of Faunus, so the legend tells, who wed 7.60. the nymph Marica of Laurentian stem. 7.61. Picus was Faunus' father, whence the line 7.62. to Saturn's Ioins ascends. O heavenly sire 7.63. from thee the stem began! But Fate had given 7.64. to King Latinus' body no heirs male: 7.65. for taken in the dawning of his day 7.66. his only son had been; and now his home 7.67. and spacious palace one sole daughter kept 7.68. who was grown ripe to wed and of full age 7.69. to take a husband. Many suitors tried 7.70. from all Ausonia and Latium 's bounds; 7.71. but comeliest in all their princely throng 7.72. came Turnus, of a line of mighty sires. 7.73. Him the queen mother chiefly loved, and yearned 7.74. to call him soon her son. But omens dire 7.75. and menaces from Heaven withstood her will. 7.76. A laurel-tree grew in the royal close 7.77. of sacred leaf and venerated age 7.78. which, when he builded there his wall and tower 7.79. Father Latinus found, and hallowed it 7.80. to Phoebus' grace and power, wherefrom the name 7.81. Laurentian, which his realm and people bear. 7.82. Unto this tree-top, wonderful to tell 7.83. came hosts of bees, with audible acclaim 7.84. voyaging the stream of air, and seized a place 7.85. on the proud, pointing crest, where the swift swarm 7.86. with interlacement of close-clinging feet 7.87. wung from the leafy bough. “Behold, there comes,” 7.88. the prophet cried, “a husband from afar! 7.89. To the same region by the self-same path 7.90. behold an arm'd host taking lordly sway 7.91. upon our city's crown!” Soon after this 7.92. when, coming to the shrine with torches pure 7.93. Lavinia kindled at her father's side 7.94. the sacrifice, swift seemed the flame to burn 7.95. along her flowing hair—O sight of woe! 7.96. Over her broidered snood it sparkling flew 7.97. lighting her queenly tresses and her crown 7.98. of jewels rare: then, wrapt in flaming cloud 7.99. from hall to hall the fire-god's gift she flung. 7.100. This omen dread and wonder terrible 7.101. was rumored far: for prophet-voices told 7.102. bright honors on the virgin's head to fall 7.104. The King, sore troubled by these portents, sought 7.105. oracular wisdom of his sacred sire 7.106. Faunus, the fate-revealer, where the groves 7.107. tretch under high Albunea, and her stream 7.108. roars from its haunted well, exhaling through 7.109. vast, gloomful woods its pestilential air. 7.110. Here all Oenotria's tribes ask oracles 7.111. in dark and doubtful days: here, when the priest 7.112. has brought his gifts, and in the night so still 7.113. couched on spread fleeces of the offered flock 7.114. awaiting slumber lies, then wondrously 7.115. a host of flitting shapes he sees, and hears 7.116. voices that come and go: with gods he holds 7.117. high converse, or in deep Avernian gloom 7.118. parleys with Acheron. Thither drew near 7.119. Father Latinus, seeking truth divine. 7.120. Obedient to the olden rite, he slew 7.121. a hundred fleecy sheep, and pillowed lay 7.122. upon their outstretched skins. Straightway a voice 7.123. out of the lofty forest met his prayer. 7.124. “Seek not in wedlock with a Latin lord 7.125. to join thy daughter, O my son and seed! 7.126. Beware this purposed marriage! There shall come 7.127. ons from afar, whose blood shall bear our name 7.128. tarward; the children of their mighty loins 7.129. as far as eve and morn enfold the seas 7.130. hall see a subject world beneath their feet 7.131. ubmissive lie.” This admonition given 7.132. Latinus hid not. But on restless wing 7.133. rumor had spread it, when the men of Troy 7.134. along the river-bank of mounded green 7.135. their fleet made fast. Aeneas and his chiefs 7.136. with fair Iulus, under spreading boughs 7.137. of one great tree made resting-place, and set 7.138. the banquet on. Thin loaves of altar-bread 7.139. along the sward to bear their meats were laid 7.140. (such was the will of Jove), and wilding fruits 7.141. rose heaping high, with Ceres' gift below. 7.142. Soon, all things else devoured, their hunger turned 7.143. to taste the scanty bread, which they attacked 7.144. with tooth and nail audacious, and consumed 7.145. both round and square of that predestined leaven. 7.146. “Look, how we eat our tables even!” cried 7.147. Iulus, in a jest. Such was the word 7.148. which bade their burdens fall. From his boy's lip 7.149. the father caught this utterance of Fate 7.150. ilent with wonder at the ways of Heaven; 7.151. then swift he spoke: “Hail! O my destined shore 7.152. protecting deities of Ilium, hail! 7.153. Here is our home, our country here! This day 7.154. I publish the mysterious prophecy 7.155. by Sire Anchises given: ‘My son,’ said he 7.156. ‘When hunger in strange lands shall bid devour 7.157. the tables of thy banquet gone, then hope 7.158. for home, though weary, and take thought to build 7.159. a dwelling and a battlement.’ Behold! 7.160. This was our fated hunger! This last proof 7.161. will end our evil days. Up, then! For now 7.170. eldest of names divine; the Nymphs he called 7.171. and river-gods unknown; his voice invoked 7.172. the night, the omen-stars through night that roll. 7.173. Jove, Ida's child, and Phrygia 's fertile Queen: 7.174. he called his mother from Olympian skies 7.175. and sire from Erebus. Lo, o'er his head 7.176. three times unclouded Jove omnipotent 7.177. in thunder spoke, and, with effulgent ray 7.178. from his ethereal tract outreaching far 7.179. hook visibly the golden-gleaming air. 7.180. Swift, through the concourse of the Trojans, spread 7.181. news of the day at hand when they should build 7.182. their destined walls. So, with rejoicing heart 7.183. at such vast omen, they set forth a feast 7.184. with zealous emulation, ranging well 7.186. Soon as the morrow with the lamp of dawn 7.187. looked o'er the world, they took their separate ways 7.188. exploring shore and towns; here spread the pools 7.189. and fountain of Numicius; here they see 7.190. the river Tiber, where bold Latins dwell. 7.191. Anchises' son chose out from his brave band 7.205. course with swift steeds, or steer through dusty cloud 7.206. the whirling chariot, or stretch stout bows 7.207. or hurl the seasoned javelin, or strive 7.208. in boxing-bout and foot-race: one of these 7.209. made haste on horseback to the aged King 7.210. with tidings of a stranger company 7.211. in foreign garb approaching. The good King 7.219. Here kings took sceptre and the fasces proud 7.220. with omens fair; the selfsame sacred place 7.221. was senate-house and temple; here was found 7.234. along the columns: chariots of war 7.235. from foeman taken, axes of round blade 7.237. from city-gates, shields, spears, and beaks of bronze 7.240. girt in scant shift, and bearing on his left 7.241. the sacred oval shield, appeared enthroned 7.242. Picus, breaker of horses, whom his bride 7.249. with brow serene gave greeting as they came: 7.250. “O sons of Dardanus, think not unknown 7.251. your lineage and city! Rumored far 7.252. your venturous voyage has been. What seek ye here? 7.253. What cause, what quest, has brought your barks and you 7.254. o'er the blue waters to Ausonia's hills? 7.255. What way uncharted, or wild stress of storm 7.256. or what that sailors suffer in mid-sea 7.257. unto this river bank and haven bore? 7.258. Doubt not our welcome! We of Latin land 7.266. Once out of Tuscan Corythus he fared; 7.267. but now in golden house among the stars 7.268. he has a throne, and by his altars blest 7.280. boast Jove to be their sire, and our true King 7.281. is of Olympian seed. To thine abode 7.286. that lone wight hears whom earth's remotest isle 7.287. has banished to the Ocean's rim, or he 7.288. whose dwelling is the ample zone that burns 7.289. betwixt the changeful sun-god's milder realms 7.290. far severed from the world. We are the men 7.291. from war's destroying deluge safely borne 7.292. over the waters wide. We only ask 7.293. ome low-roofed dwelling for our fathers' gods 7.294. ome friendly shore, and, what to all is free 7.295. water and air. We bring no evil name 7.296. upon thy people; thy renown will be 7.297. but wider spread; nor of a deed so fair 7.298. can grateful memory die. Ye ne'er will rue 7.299. that to Ausonia's breast ye gathered Troy . 7.300. I swear thee by the favored destinies 7.301. of great Aeneas, by his strength of arm 7.302. in friendship or in war, that many a tribe 7.303. (O, scorn us not, that, bearing olive green 7.304. with suppliant words we come), that many a throne 7.305. has sued us to be friends. But Fate's decree 7.306. to this thy realm did guide. Here Dardanus 7.307. was born; and with reiterate command 7.308. this way Apollo pointed to the stream 7.309. of Tiber and Numicius' haunted spring. 7.310. Lo, these poor tributes from his greatness gone 7.311. Aeneas sends, these relics snatched away 7.312. from Ilium burning: with this golden bowl 7.313. Anchises poured libation when he prayed; 7.314. and these were Priam's splendor, when he gave 7.315. laws to his gathered states; this sceptre his 7.316. this diadem revered, and beauteous pall 7.317. handwork of Asia 's queens.” So ceased to speak 7.318. Ilioneus. But King Latinus gazed 7.319. uswering on the ground, all motionless 7.320. ave for his musing eyes. The broidered pall 7.321. of purple, and the sceptre Priam bore 7.322. moved little on his kingly heart, which now 7.323. pondered of giving to the bridal bed 7.324. his daughter dear. He argues in his mind 7.325. the oracle of Faunus:—might this be 7.326. that destined bridegroom from an alien land 7.327. to share his throne, to get a progeny 7.328. of glorious valor, which by mighty deeds 7.329. hould win the world for kingdom? So at last 7.330. with joyful brow he spoke: “Now let the gods 7.331. our purpose and their own fair promise bless! 7.332. Thou hast, O Trojan, thy desire. Thy gifts 7.333. I have not scorned; nor while Latinus reigns 7.334. hall ye lack riches in my plenteous land 7.335. not less than Trojan store. But where is he 7.336. Aeneas' self? If he our royal love 7.337. o much desire, and have such urgent mind 7.338. to be our guest and friend, let him draw near 7.339. nor turn him from well-wishing looks away! 7.340. My offering and pledge of peace shall be 7.341. to clasp your monarch's hand. Bear back, I pray 7.342. this answer to your King: my dwelling holds 7.343. a daughter, whom with husband of her blood 7.344. great signs in heaven and from my father's tomb 7.345. forbid to wed. A son from alien shores 7.346. they prophesy for Latium 's heir, whose seed 7.347. hall lift our glory to the stars divine. 7.348. I am persuaded this is none but he 7.349. that man of destiny; and if my heart 7.350. be no false prophet, I desire it so.” 7.351. Thus having said, the sire took chosen steeds 7.352. from his full herd, whereof, well-groomed and fair 7.353. three hundred stood within his ample pale. 7.354. of these to every Teucrian guest he gave 7.355. a courser swift and strong, in purple clad 7.356. and broidered housings gay; on every breast 7.357. hung chains of gold; in golden robes arrayed 7.358. they champed the red gold curb their teeth between. 7.359. For offering to Aeneas, he bade send 7.360. a chariot, with chargers twain of seed 7.361. ethereal, their nostrils breathing fire: 7.362. the famous kind which guileful Circe bred 7.363. cheating her sire, and mixed the sun-god's team 7.364. with brood-mares earthly born. The sons of Troy 7.365. uch gifts and greetings from Latinus bearing 7.367. But lo! from Argos on her voyage of air 7.368. rides the dread spouse of Jove. She, sky-enthroned 7.369. above the far Sicilian promontory 7.370. pachynus, sees Dardania's rescued fleet 7.371. and all Aeneas' joy. The prospect shows 7.372. houses a-building, lands of safe abode 7.373. and the abandoned ships. With bitter grief 7.374. he stands at gaze: then with storm-shaken brows 7.375. thus from her heart lets loose the wrathful word: 7.376. “O hated race! O Phrygian destinies — 7.377. to mine forevermore (unhappy me!) 7.378. a scandal and offense! Did no one die 7.379. on Troy 's embattled plain? Could captured slaves 7.380. not be enslaved again? Was Ilium's flame 7.381. no warrior's funeral pyre? Did they walk safe 7.382. through serried swords and congregated fires? 7.383. At last, methought, my godhead might repose 7.384. and my full-fed revenge in slumber lie. 7.385. But nay! Though flung forth from their native land 7.386. I o'er the waves, with enmity unstayed 7.387. dared give them chase, and on that exiled few 7.388. hurled the whole sea. I smote the sons of Troy 7.389. with ocean's power and heaven's. But what availed 7.390. Syrtes, or Scylla, or Charybdis' waves? 7.391. The Trojans are in Tiber ; and abide 7.392. within their prayed-for land delectable 7.393. afe from the seas and me! Mars once had power 7.394. the monstrous Lapithae to slay; and Jove 7.395. to Dian's honor and revenge gave o'er 7.396. the land of Calydon. What crime so foul 7.397. was wrought by Lapithae or Calydon? 7.398. But I, Jove's wife and Queen, who in my woes 7.399. have ventured each bold stroke my power could find 7.400. and every shift essayed,—behold me now 7.401. outdone by this Aeneas! If so weak 7.402. my own prerogative of godhead be 7.403. let me seek strength in war, come whence it will! 7.404. If Heaven I may not move, on Hell I call. 7.405. To bar him from his Latin throne exceeds 7.406. my fated power. So be it! Fate has given 7.407. Lavinia for his bride. But long delays 7.408. I still can plot, and to the high event 7.409. deferment and obstruction. I can smite 7.410. the subjects of both kings. Let sire and son 7.411. buy with their people's blood this marriage-bond! 7.412. Let Teucrian and Rutulian slaughter be 7.413. thy virgin dower, and Bellona's blaze 7.414. light thee the bridal bed! Not only teemed 8.86. in time to come. I am the copious flood 8.87. which thou beholdest chafing at yon shores 8.88. and parting fruitful fields: cerulean stream 8.89. of Tiber, favored greatly of high Heaven. 8.90. here shall arise my house magnificent 8.92. So spake the river-god, and sank from view 8.93. down to his deepest cave; then night and sleep 8.94. together from Aeneas fled away. 8.95. He rose, and to the orient beams of morn 8.96. his forehead gave; in both his hollowed palms 8.105. whence first thy beauty flows, there evermore 8.107. O chief and sovereign of Hesperian streams 8.108. O river-god that hold'st the plenteous horn 8.109. protect us, and confirm thy words divine!” 8.110. He spoke; then chose twin biremes from the fleet 8.314. fit haunt for birds of evil-boding wing. 8.315. This peak, which leftward toward the river leaned 8.316. he smote upon its right—his utmost blow — 8.317. breaking its bases Ioose; then suddenly 8.318. thrust at it: as he thrust, the thunder-sound 8.319. filled all the arching sky, the river's banks 8.320. asunder leaped, and Tiber in alarm 8.321. reversed his flowing wave. So Cacus' lair 8.322. lay shelterless, and naked to the day 8.323. the gloomy caverns of his vast abode 8.324. tood open, deeply yawning, just as if 8.325. the riven earth should crack, and open wide 8.326. th' infernal world and fearful kingdoms pale 8.327. which gods abhor; and to the realms on high 8.328. the measureless abyss should be laid bare 8.329. and pale ghosts shrink before the entering sun. 8.330. Now upon Cacus, startled by the glare 8.331. caged in the rocks and howling horribly 8.332. Alcides hurled his weapons, raining down 8.337. a storm of smoke—incredible to tell — 8.338. and with thick darkness blinding every eye 8.339. concealed his cave, uprolling from below 8.340. one pitch-black night of mingled gloom and fire. 8.341. This would Alcides not endure, but leaped 8.342. headlong across the flames, where densest hung 8.343. the rolling smoke, and through the cavern surged 8.344. a drifting and impenetrable cloud. 8.345. With Cacus, who breathed unavailing flame 8.346. he grappled in the dark, locked limb with limb 8.347. and strangled him, till o'er the bloodless throat 8.348. the starting eyeballs stared. Then Hercules 8.349. burst wide the doorway of the sooty den 8.350. and unto Heaven and all the people showed 8.351. the stolen cattle and the robber's crimes 8.352. and dragged forth by the feet the shapeless corpse 8.353. of the foul monster slain. The people gazed 8.354. insatiate on the grewsome eyes, the breast 8.355. of bristling shag, the face both beast and man 8.356. and that fire-blasted throat whence breathed no more 8.357. the extinguished flame. 'T is since that famous day 8.358. we celebrate this feast, and glad of heart 8.359. each generation keeps the holy time. 8.360. Potitius began the worship due 8.361. and our Pinarian house is vowed to guard 10.2. threw wide its portals, and in conclave fair 10.3. the Sire of gods and King of all mankind 11.234. can bid me live. Then let thy sword repay 11.235. its debt to sire and son by Turnus slain!
7. Vergil, Eclogues, 1.1-1.5

1.1. You, Tityrus, 'neath a broad beech-canopy 1.2. reclining, on the slender oat rehearse 1.3. your silvan ditties: I from my sweet fields 1.4. and home's familiar bounds, even now depart. 1.5. Exiled from home am I; while, Tityrus, you
8. Vergil, Georgics, 1.489-1.501, 1.505, 1.509-1.511

1.489. Now duck their head beneath the wave, now run 1.490. Into the billows, for sheer idle joy 1.491. of their mad bathing-revel. Then the crow 1.492. With full voice, good-for-naught, inviting rain 1.493. Stalks on the dry sand mateless and alone. 1.494. Nor e'en the maids, that card their nightly task 1.495. Know not the storm-sign, when in blazing crock 1.496. They see the lamp-oil sputtering with a growth 1.497. of mouldy snuff-clots. 1.498. So too, after rain 1.499. Sunshine and open skies thou mayst forecast 1.500. And learn by tokens sure, for then nor dimmed 1.501. Appear the stars' keen edges, nor the moon 1.505. Do halcyons dear to Thetis ope their wings 1.509. And from the roof-top the night-owl for naught 1.510. Watching the sunset plies her 'lated song. 1.511. Distinct in clearest air is Nisus seen


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeneas,founder of rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
aeneas,kingship of Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
aeneas Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
albula,river Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
alcinous Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
apollonius of rhodes,argonautica Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
arete,queen of scheria Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
augustus,building works Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
augustus,conquests of Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
augustus Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
britain Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
capua Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
carinae Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126, 272
carthage Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
cattle in rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126, 272
choice Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
colchis Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
commercialism and egypt Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
councils Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
culture and nature blended Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
curtius,ernst robert Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
dido Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
elpenor Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
euphrates Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
evanders rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126, 272
faunus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
forum,cattle in Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
games Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
germans/germany Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
hypsipyle Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
idmon Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
interior spaces,caves Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
intertextuality,imitation Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
intertextuality,interruption Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
intertextuality,window reference (two-tier allusion) Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
intertextuality Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
italus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
italy,roman perception of Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126, 272
italy Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
jason Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
kings Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
latinus,king,palace of Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
latium Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
lavinia Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
locus amoenus,,ancient sources for Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
locus amoenus,,as ecphrasis Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
marriage Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
medea Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
misenus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
narrative structure of aeneid Cairns (1989), Virgil's Augustan Epic. 58
nature and culture,blended Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
nausicaa Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
nile,familiar and unfamiliar experiences Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
nile,indifferent Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
nile,past and present Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
nile,tiber Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
nile mosaic of praeneste Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
odysseus Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
ostia Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
ovid imagines rome from exile Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
palatine hill,palimpsestic view Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
palimpsestic rome,in augustan poets' Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
palimpsestic rome,in augustan poets Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
palimpsestic rome Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
palinurus Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
pastoral,contest Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
phaeacians Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
philippi,battle of Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 126
picus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
plots,argonautic Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
plots,odyssean Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
queen (regina,potnia) Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
rhetoric,agon Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
rivers,travelers Manolaraki (2012), Noscendi Nilum Cupido: Imagining Egypt from Lucan to Philostratus, 93
sabine farm,the,as locus amoenus Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
sabinus,father Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
saturn Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
scheria Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
servius,on the locus amoenus Bowditch (2001), Cicero on the Philosophy of Religion: On the Nature of the Gods and On Divination, 229
structure,iliadic Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
structure,iterative Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
structure,odyssean Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
structure,symmetical Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
structure Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
third ways Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
tiber Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 272
tiphys Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
valerius flaccus,and apollonius rhodius Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
valerius flaccus,funerals in Augoustakis (2014), Flavian Poetry and its Greek Past, 100; Verhagen (2022), Security and Credit in Roman Law: The Historical Evolution of Pignus and Hypotheca, 100
vergil,aeneid,intertextual identity,argonautic Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141
vergil,aeneid,intertextual identity,homeric Farrell (2021), Juno's Aeneid: A Battle for Heroic Identity, 141