Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11049
Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 5.350-5.352
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Homer, Odyssey, 6.13-6.47, 6.71-6.84, 6.102-6.109, 6.139-6.140, 6.149-6.154, 6.158-6.159, 6.229-6.235 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 3.215-3.246, 3.248-3.249, 3.617, 3.619-3.632, 3.997-3.1004, 3.1074-3.1076, 3.1096-3.1101, 3.1132, 4.421-4.444, 4.789-4.832, 4.1128-4.1169 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.215. ἔσταν δʼ ἐν προμολῇσι τεθηπότες ἕρκεʼ ἄνακτος 3.216. εὐρείας τε πύλας καὶ κίονας, οἳ περὶ τοίχους 3.217. ἑξείης ἄνεχον· θριγκὸς δʼ ἐφύπερθε δόμοιο 3.218. λαΐνεος χαλκέῃσιν ἐπὶ γλυφίδεσσιν ἀρήρει. 3.219. εὔκηλοι δʼ ὑπὲρ οὐδὸν ἔπειτʼ ἔβαν. ἄγχι δὲ τοῖο 3.220. ἡμερίδες χλοεροῖσι καταστεφέες πετάλοισιν 3.221. ὑψοῦ ἀειρόμεναι μέγʼ ἐθήλεον. αἱ δʼ ὑπὸ τῇσιν 3.222. ἀέναοι κρῆναι πίσυρες ῥέον, ἃς ἐλάχηνεν 3.223. Ἥφαιστος. καί ῥʼ ἡ μέν ἀναβλύεσκε γάλακτι 3.224. ἡ δʼ οἴνῳ, τριτάτη δὲ θυώδεϊ νᾶεν ἀλοιφῇ· 3.225. ἡ δʼ ἄρʼ ὕδωρ προρέεσκε, τὸ μέν ποθι δυομένῃσιν 3.226. θέρμετο Πληιάδεσσιν, ἀμοιβηδὶς δʼ ἀνιούσαις 3.227. κρυστάλλῳ ἴκελον κοίλης ἀνεκήκιε πέτρης. 3.228. τοῖʼ ἄρʼ ἐνὶ μεγάροισι Κυταιέος Αἰήταο 3.229. τεχνήεις Ἥφαιστος ἐμήσατο θέσκελα ἔργα. 3.230. καί οἱ χαλκόποδας ταύρους κάμε, χάλκεα δέ σφεων 3.231. ἦν στόματʼ, ἐκ δὲ πυρὸς δεινὸν σέλας ἀμπνείεσκον· 3.232. πρὸς δὲ καὶ αὐτόγυον στιβαροῦ ἀδάμαντος ἄροτρον 3.233. ἤλασεν, Ἠελίῳ τίνων χάριν, ὅς ῥά μιν ἵπποις 3.234. δέξατο, Φλεγραίῃ κεκμηότα δηιοτῆτι. 3.235. ἔνθα δὲ καὶ μέσσαυλος ἐλήλατο· τῇ δʼ ἐπὶ πολλαὶ 3.236. δικλίδες εὐπηγεῖς θάλαμοί τʼ ἔσαν ἔνθα καὶ ἔνθα· 3.237. δαιδαλέη δʼ αἴθουσα παρὲξ ἑκάτερθε τέτυκτο. 3.238. λέχρις δʼ αἰπύτεροι δόμοι ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν. 3.239. τῶν ἤτοι ἄλλῳ μέν, ὅτις καὶ ὑπείροχος ἦεν 3.240. κρείων Αἰήτης σὺν ἑῇ ναίεσκε δάμαρτι· 3.241. ἄλλῳ δʼ Ἄψυρτος ναῖεν πάις Αἰήταο. 3.242. τὸν μὲν Καυκασίη νύμφη τέκεν Ἀστερόδεια 3.243. πρίν περ κουριδίην θέσθαι Εἰδυῖαν ἄκοιτιν 3.244. Τηθύος Ὠκεανοῦ τε πανοπλοτάτην γεγαυῖαν. 3.245. καί μιν Κόλχων υἷες ἐπωνυμίην Φαέθοντα 3.246. ἔκλεον, οὕνεκα πᾶσι μετέπρεπεν ἠιθέοισιν. 3.248. ἄμφω, Χαλκιόπη Μήδειά τε. τὴν μὲν ἄρʼ οἵγε 3.249. ἐκ θαλάμου θάλαμόνδε κασιγνήτην μετιοῦσαν-- 3.617. λέκτρῳ ἀνακλινθεῖσαν. ἄφαρ δέ μιν ἠπεροπῆες 3.619. τὸν ξεῖνον δʼ ἐδόκησεν ὑφεστάμεναι τὸν ἄεθλον 3.620. οὔτι μάλʼ ὁρμαίνοντα δέρος κριοῖο κομίσσαι 3.621. οὐδέ τι τοῖο ἕκητι μετὰ πτόλιν Αἰήταο 3.622. ἐλθέμεν, ὄφρα δέ μιν σφέτερον δόμον εἰσαγάγοιτο 3.623. κουριδίην παράκοιτιν· ὀίετο δʼ ἀμφὶ βόεσσιν 3.624. αὐτὴ ἀεθλεύουσα μάλʼ εὐμαρέως πονέεσθαι· 3.625. σφωιτέρους δὲ τοκῆας ὑποσχεσίης ἀθερίζειν 3.626. οὕνεκεν οὐ κούρῃ ζεῦξαι βόας, ἀλλά οἱ αὐτῷ 3.627. προύθεσαν· ἐκ δʼ ἄρα τοῦ νεῖκος πέλεν ἀμφήριστον 3.628. πατρί τε καὶ ξείνοις· αὐτῇ δʼ ἐπιέτρεπον ἄμφω 3.629. τὼς ἔμεν, ὥς κεν ἑῇσι μετὰ φρεσὶν ἰθύσειεν. 3.630. ἡ δʼ ἄφνω τὸν ξεῖνον, ἀφειδήσασα τοκήων 3.631. εἵλετο· τοὺς δʼ ἀμέγαρτον ἄχος λάβεν, ἐκ δʼ ἐβόησαν 3.632. χωόμενοι· τὴν δʼ ὕπνος ἅμα κλαγγῇ μεθέηκεν. 3.997. δή ποτε καὶ Θησῆα κακῶν ὑπελύσατʼ ἀέθλων 3.998. παρθενικὴ Μινωὶς ἐυφρονέουσʼ Ἀριάδνη 3.999. ἥν ῥά τε Πασιφάη κούρη τέκεν Ἠελίοιο. 3.1000. ἀλλʼ ἡ μὲν καὶ νηός, ἐπεὶ χόλον εὔνασε Μίνως 3.1001. σὺν τῷ ἐφεζομένη πάτρην λίπε· τὴν δὲ καὶ αὐτοὶ 3.1002. ἀθάνατοι φίλαντο, μέσῳ δέ οἱ αἰθέρι τέκμαρ 3.1003. ἀστερόεις στέφανος, τόν τε κλείουσʼ Ἀριάδνης 3.1004. πάννυχος οὐρανίοισιν ἑλίσσεται εἰδώλοισιν. 3.1074. ἦε καὶ Αἰαίης νήσου πέλας; εἰπὲ δὲ κούρην 3.1075. ἥντινα τήνδʼ ὀνόμηνας ἀριγνώτην γεγαυῖαν 3.1076. Πασιφάης, ἣ πατρὸς ὁμόγνιός ἐστιν ἐμεῖο.’ 3.1096. ἀλλὰ τίη τάδε τοι μεταμώνια πάντʼ ἀγορεύω 3.1097. ἡμετέρους τε δόμους τηλεκλείτην τʼ Ἀριάδνην 3.1098. κούρην Μίνωος, τόπερ ἀγλαὸν οὔνομα κείνην 3.1099. παρθενικὴν καλέεσκον ἐπήρατον, ἥν μʼ ἐρεείνεις; 3.1100. αἴθε γάρ, ὡς Θησῆι τότε ξυναρέσσατο Μίνως 3.1101. ἀμφʼ αὐτῆς, ὧς ἄμμι πατὴρ τεὸς ἄρθμιος εἴη.’ 3.1132. ἔμπης δʼ ἔργʼ ἀίδηλα κατερρίγησεν ἰδέσθαι. 4.421. ὧς τώγε ξυμβάντε μέγαν δόλον ἠρτύνοντο 4.422. Ἀψύρτῳ, καὶ πολλὰ πόρον ξεινήια δῶρα 4.423. οἷς μέτα καὶ πέπλον δόσαν ἱερὸν Ὑψιπυλείης 4.424. πορφύρεον. τὸν μέν ῥα Διωνύσῳ κάμον αὐταὶ 4.425. δίῃ ἐν ἀμφιάλῳ Χάριτες θεαί· αὐτὰρ ὁ παιδὶ 4.426. δῶκε Θόαντι μεταῦτις· ὁ δʼ αὖ λίπεν Ὑψιπυλείῃ· 4.427. ἡ δʼ ἔπορʼ Αἰσονίδῃ πολέσιν μετὰ καὶ τὸ φέρεσθαι 4.428. γλήνεσιν εὐεργὲς ξεινήιον. οὔ μιν ἀφάσσων 4.429. οὔτε κεν εἰσορόων γλυκὺν ἵμερον ἐμπλήσειας. 4.430. τοῦ δὲ καὶ ἀμβροσίη ὀδμὴ πέλεν ἐξέτι κείνου 4.431. ἐξ οὗ ἄναξ αὐτὸς Νυσήιος ἐγκατελεκτο 4.432. ἀκροχάλιξ οἴνῳ καὶ νέκταρι, καλὰ μεμαρπὼς 4.433. στήθεα παρθενικῆς Μινωίδος, ἥν ποτε Θησεὺς 4.434. Κνωσσόθεν ἑσπομένην Δίῃ ἔνι κάλλιπε νήσῳ. 4.435. ἡ δʼ ὅτε κηρύκεσσιν ἐπεξυνώσατο μύθους 4.436. θελγέμεν, εὖτʼ ἂν πρῶτα θεᾶς περὶ νηὸν ἵκηται 4.437. συνθεσίῃ, νυκτός τε μέλαν κνέφας ἀμφιβάλῃσιν 4.438. ἐλθέμεν, ὄφρα δόλον συμφράσσεται, ὥς κεν ἑλοῦσα 4.439. χρύσειον μέγα κῶας ὑπότροπος αὖτις ὀπίσσω 4.440. βαίη ἐς Αἰήταο δόμους· πέρι γάρ μιν ἀνάγκῃ 4.441. υἱῆες Φρίξοιο δόσαν ξείνοισιν ἄγεσθαι· 4.442. τοῖα παραιφαμένη θελκτήρια φάρμακʼ ἔπασσεν 4.443. αἰθέρι καὶ πνοιῇσι, τά κεν καὶ ἄπωθεν ἐόντα 4.444. ἄγριον ἠλιβάτοιο κατʼ οὔρεος ἤγαγε θῆρα. 4.789. νῦν δὲ παρὰ Σκύλλης σκόπελον μέγαν ἠδὲ Χάρυβδιν 4.790. δεινὸν ἐρευγομένην δέχεται ὁδός. ἀλλά σε γὰρ δὴ 4.791. ἐξέτι νηπυτίης αὐτὴ τρέφον ἠδʼ ἀγάπησα 4.792. ἔξοχον ἀλλάων, αἵ τʼ εἰν ἁλὶ ναιετάουσιν 4.793. οὕνεκεν οὐκ ἔτλης εὐνῇ Διὸς ἱεμένοιο 4.794. λέξασθαι. κείνῳ γὰρ ἀεὶ τάδε ἔργα μέμηλεν 4.795. ἠὲ σὺν ἀθανάταις ἠὲ θνητῇσιν ἰαύειν. 4.796. ἀλλʼ ἐμὲ αἰδομένη καὶ ἐνὶ φρεσὶ δειμαίνουσα 4.797. ἠλεύω· ὁ δʼ ἔπειτα πελώριον ὅρκον ὄμοσσεν 4.798. μήποτέ σʼ ἀθανάτοιο θεοῦ καλέεσθαι ἄκοιτιν. 4.799. ἔμπης δʼ οὐ μεθίεσκεν ὀπιπεύων ἀέκουσαν 4.800. εἰσότε οἱ πρέσβειρα Θέμις κατέλεξεν ἅπαντα 4.801. ὡς δή τοι πέπρωται ἀμείνονα πατρὸς ἑοῖο 4.802. παῖδα τεκεῖν· τῶ καί σε λιλαιόμενος μεθέηκεν 4.803. δείματι, μή τις ἑοῦ ἀντάξιος ἄλλος ἀνάσσοι 4.804. ἀθανάτων, ἀλλʼ αἰὲν ἑὸν κράτος εἰρύοιτο. 4.805. αὐτὰρ ἐγὼ τὸν ἄριστον ἐπιχθονίων πόσιν εἶναι 4.806. δῶκά τοι, ὄφρα γάμου θυμηδέος ἀντιάσειας 4.807. τέκνα τε φιτύσαιο· θεοὺς δʼ ἐς δαῖτʼ ἐκάλεσσα 4.808. πάντας ὁμῶς· αὐτὴ δὲ σέλας χείρεσσιν ἀνέσχον 4.809. νυμφίδιον, κείνης ἀγανόφρονος εἵνεκα τιμῆς. 4.810. ἀλλʼ ἄγε καί τινά τοι νημερτέα μῦθον ἐνίψω. 4.811. εὖτʼ ἂν ἐς Ἠλύσιον πεδίον τεὸς υἱὸς ἵκηται 4.812. ὃν δὴ νῦν Χείρωνος ἐν ἤθεσι Κενταύροιο 4.813. νηιάδες κομέουσι τεοῦ λίπτοντα γάλακτος 4.814. χρειώ μιν κούρης πόσιν ἔμμεναι Αἰήταο 4.815. Μηδείης· σὺ δʼ ἄρηγε νυῷ ἑκυρή περ ἐοῦσα 4.816. ἠδʼ αὐτῷ Πηλῆι. τί τοι χόλος ἐστήρικται; 4.817. ἀάσθη. καὶ γάρ τε θεοὺς ἐπινίσσεται ἄτη. 4.818. ναὶ μὲν ἐφημοσύνῃσιν ἐμαῖς Ἥφαιστον ὀίω 4.819. λωφήσειν πρήσοντα πυρὸς μένος, Ἱπποτάδην δὲ 4.820. Αἴολον ὠκείας ἀνέμων ἄικας ἐρύξειν 4.821. νόσφιν ἐυσταθέος ζεφύρου, τείως κεν ἵκωνται 4.822. Φαιήκων λιμένας· σὺ δʼ ἀκηδέα μήδεο νόστον. 4.823. δεῖμα δέ τοι πέτραι καὶ ὑπέρβια κύματʼ ἔασιν 4.824. μοῦνον, ἅ κεν τρέψαιο κασιγνήτῃσι σὺν ἄλλαις. 4.825. μηδὲ σύγʼ ἠὲ Χάρυβδιν ἀμηχανέοντας ἐάσῃς 4.826. ἐσβαλέειν, μὴ πάντας ἀναβρόξασα φέρῃσιν 4.827. ἠὲ παρὰ Σκύλλης στυγερὸν κευθμῶνα νέεσθαι 4.828. Σκύλλης Αὐσονίης ὀλοόφρονος, ἣν τέκε Φόρκυι 4.829. νυκτιπόλος Ἑκάτη, τήν τε κλείουσι Κράταιιν 4.830. μή πως σμερδαλέῃσιν ἐπαΐξασα γένυσσιν 4.831. λεκτοὺς ἡρώων δηλήσεται. ἀλλʼ ἔχε νῆα 4.832. κεῖσʼ, ὅθι περ τυτθή γε παραίβασις ἔσσετʼ ὀλέθρου.’ 4.1128. αὐτίκα δὲ κρητῆρα κερασσάμενοι μακάρεσσιν 4.1129. ἣ θέμις, εὐαγέως ἐπιβώμια μῆλʼ ἐρύσαντες 4.1130. αὐτονυχὶ κούρῃ θαλαμήιον ἔντυον εὐνὴν 4.1131. ἄντρῳ ἐν ἠγαθέῳ, τόθι δή ποτε Μάκρις ἔναιεν 4.1132. κούρη Ἀρισταίοιο μελίφρονος, ὅς ῥα μελισσέων 4.1133. ἔργα πολυκμήτοιό τʼ ἀνεύρατο πῖαρ ἐλαίης. 4.1134. κείνη δὴ πάμπρωτα Διὸς Νυσήιον υἷα 4.1135. Εὐβοίης ἔντοσθεν Ἀβαντίδος ᾧ ἐνὶ κόλπῳ 4.1136. δέξατο, καὶ μέλιτι ξηρὸν περὶ χεῖλος ἔδευσεν 4.1137. εὖτέ μιν Ἑρμείας φέρεν ἐκ πυρός· ἔδρακε δʼ Ἥρη 4.1138. καί ἑ χολωσαμένη πάσης ἐξήλασε νήσου. 4.1139. ἡ δʼ ἄρα Φαιήκων ἱερῷ ἐνὶ τηλόθεν ἄντρῳ 4.1140. νάσσατο, καὶ πόρεν ὄλβον ἀθέσφατον ἐνναέτῃσιν. 4.1141. ἔνθα τότʼ ἐστόρεσαν λέκτρον μέγα· τοῖο δʼ ὕπερθεν 4.1142. χρύσεον αἰγλῆεν κῶας βάλον, ὄφρα πέλοιτο 4.1143. τιμήεις τε γάμος καὶ ἀοίδιμος. ἄνθεα δέ σφιν 4.1144. νύμφαι ἀμεργόμεναι λευκοῖς ἐνὶ ποικίλα κόλποις 4.1145. ἐσφόρεον· πάσας δὲ πυρὸς ὣς ἄμφεπεν αἴγλη· 4.1146. τοῖον ἀπὸ χρυσέων θυσάνων ἀμαρύσσετο φέγγος. 4.1147. δαῖε δʼ ἐν ὀφθαλμοῖς γλυκερὸν πόθον· ἴσχε δʼ ἑκάστην 4.1148. αἰδὼς ἱεμένην περ ὅμως ἐπὶ χεῖρα βαλέσθαι. 4.1149. αἱ μέν τʼ Αἰγαίου ποταμοῦ καλέοντο θύγατρες· 4.1150. αἱ δʼ ὄρεος κορυφὰς Μελιτηίου ἀμφενέμοντο· 4.1151. αἱ δʼ ἔσαν ἐκ πεδίων ἀλσηίδες. ὦρσε γὰρ αὐτὴ 4.1152. Ἥρη Ζηνὸς ἄκοιτις, Ἰήσονα κυδαίνουσα. 4.1153. κεῖνο καὶ εἰσέτι νῦν ἱερὸν κληίζεται ἄντρον 4.1154. Μηδείης, ὅθι τούσγε σὺν ἀλλήλοισιν ἔμιξαν 4.1155. τεινάμεναι ἑανοὺς εὐώδεας. οἱ δʼ ἐνὶ χερσὶν 4.1156. δούρατα νωμήσαντες ἀρήια, μὴ πρὶν ἐς ἀλκὴν 4.1157. δυσμενέων ἀίδηλος ἐπιβρίσειεν ὅμιλος 4.1158. κράατα δʼ εὐφύλλοις ἐστεμμένοι ἀκρεμόνεσσιν 4.1159. ἐμμελέως, Ὀρφῆος ὑπαὶ λίγα φορμίζοντος 4.1160. νυμφιδίαις ὑμέναιον ἐπὶ προμολῇσιν ἄειδον. 4.1161. οὐ μὲν ἐν Ἀλκινόοιο γάμον μενέαινε τελέσσαι 4.1162. ἥρως Αἰσονίδης, μεγάροις δʼ ἐνὶ πατρὸς ἑοῖο 4.1163. νοστήσας ἐς Ἰωλκὸν ὑπότροπος· ὧς δὲ καὶ αὐτὴ 4.1164. Μήδεια φρονέεσκε· τότʼ αὖ χρεὼ ἦγε μιγῆναι. 4.1165. ἀλλὰ γὰρ οὔποτε φῦλα δυηπαθέων ἀνθρώπων 4.1166. τερπωλῆς ἐπέβημεν ὅλῳ ποδί· σὺν δέ τις αἰεὶ 4.1167. πικρὴ παρμέμβλωκεν ἐυφροσύνῃσιν ἀνίη. 4.1168. τῶ καὶ τοὺς γλυκερῇ περ ἰαινομένους φιλότητι 4.1169. δεῖμʼ ἔχεν, εἰ τελέοιτο διάκρισις Ἀλκινόοιο.
3. Ovid, Metamorphoses, 4.316, 4.320-4.326, 4.350, 5.385-5.397, 5.554, 6.514, 7.74-7.95, 7.702-7.704, 10.1-10.7 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

4. Vergil, Aeneis, 1.305-1.642, 4.165-4.172, 6.177, 6.189 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.305. near him, her radiant eyes all dim with tears 1.306. nor smiling any more, Venus approached 1.307. and thus complained: “O thou who dost control 1.308. things human and divine by changeless laws 1.309. enthroned in awful thunder! What huge wrong 1.310. could my Aeneas and his Trojans few 1.311. achieve against thy power? For they have borne 1.312. unnumbered deaths, and, failing Italy 1.313. the gates of all the world against them close. 1.314. Hast thou not given us thy covet 1.315. that hence the Romans when the rolling years 1.316. have come full cycle, shall arise to power 1.317. from Troy 's regenerate seed, and rule supreme 1.318. the unresisted lords of land and sea? 1.319. O Sire, what swerves thy will? How oft have I 1.320. in Troy 's most lamentable wreck and woe 1.321. consoled my heart with this, and balanced oft 1.322. our destined good against our destined ill! 1.323. But the same stormful fortune still pursues 1.324. my band of heroes on their perilous way. 1.325. When shall these labors cease, O glorious King? 1.326. Antenor, though th' Achaeans pressed him sore 1.327. found his way forth, and entered unassailed 1.328. Illyria 's haven, and the guarded land 1.329. of the Liburni. Straight up stream he sailed 1.330. where like a swollen sea Timavus pours 1.331. a nine-fold flood from roaring mountain gorge 1.332. and whelms with voiceful wave the fields below. 1.333. He built Patavium there, and fixed abodes 1.334. for Troy 's far-exiled sons; he gave a name 1.335. to a new land and race; the Trojan arms 1.336. were hung on temple walls; and, to this day 1.337. lying in perfect peace, the hero sleeps. 1.338. But we of thine own seed, to whom thou dost 1.339. a station in the arch of heaven assign 1.340. behold our navy vilely wrecked, because 1.341. a single god is angry; we endure 1.342. this treachery and violence, whereby 1.343. wide seas divide us from th' Hesperian shore. 1.344. Is this what piety receives? Or thus 1.346. Smiling reply, the Sire of gods and men 1.347. with such a look as clears the skies of storm 1.348. chastely his daughter kissed, and thus spake on: 1.349. “Let Cytherea cast her fears away! 1.350. Irrevocably blest the fortunes be 1.351. of thee and thine. Nor shalt thou fail to see 1.352. that City, and the proud predestined wall 1.353. encompassing Lavinium . Thyself 1.354. hall starward to the heights of heaven bear 1.355. Aeneas the great-hearted. Nothing swerves 1.356. my will once uttered. Since such carking cares 1.357. consume thee, I this hour speak freely forth 1.358. and leaf by leaf the book of fate unfold. 1.359. Thy son in Italy shall wage vast war 1.360. and, quell its nations wild; his city-wall 1.361. and sacred laws shall be a mighty bond 1.362. about his gathered people. Summers three 1.363. hall Latium call him king; and three times pass 1.364. the winter o'er Rutulia's vanquished hills. 1.365. His heir, Ascanius, now Iulus called 1.366. (Ilus it was while Ilium 's kingdom stood) 1.367. full thirty months shall reign, then move the throne 1.368. from the Lavinian citadel, and build 1.370. Here three full centuries shall Hector's race 1.371. have kingly power; till a priestess queen 1.372. by Mars conceiving, her twin offspring bear; 1.373. then Romulus, wolf-nursed and proudly clad 1.374. in tawny wolf-skin mantle, shall receive 1.375. the sceptre of his race. He shall uprear 1.376. and on his Romans his own name bestow. 1.377. To these I give no bounded times or power 1.378. but empire without end. Yea, even my Queen 1.379. Juno, who now chastiseth land and sea 1.380. with her dread frown, will find a wiser way 1.381. and at my sovereign side protect and bless 1.382. the Romans, masters of the whole round world 1.383. who, clad in peaceful toga, judge mankind. 1.384. Such my decree! In lapse of seasons due 1.385. the heirs of Ilium 's kings shall bind in chains 1.386. Mycenae 's glory and Achilles' towers 1.387. and over prostrate Argos sit supreme. 1.388. of Trojan stock illustriously sprung 1.389. lo, Caesar comes! whose power the ocean bounds 1.390. whose fame, the skies. He shall receive the name 1.391. Iulus nobly bore, great Julius, he. 1.392. Him to the skies, in Orient trophies dress 1.393. thou shalt with smiles receive; and he, like us 1.394. hall hear at his own shrines the suppliant vow. 1.395. Then will the world grow mild; the battle-sound 1.396. will be forgot; for olden Honor then 1.397. with spotless Vesta, and the brothers twain 1.398. Remus and Romulus, at strife no more 1.399. will publish sacred laws. The dreadful gates 1.400. whence issueth war, shall with close-jointed steel 1.401. be barred impregnably; and prisoned there 1.402. the heaven-offending Fury, throned on swords 1.403. and fettered by a hundred brazen chains 1.405. These words he gave, and summoned Maia's son 1.406. the herald Mercury, who earthward flying 1.407. hould bid the Tyrian realms and new-built towers 1.408. welcome the Trojan waifs; lest Dido, blind 1.409. to Fate's decree, should thrust them from the land. 1.410. He takes his flight, with rhythmic stroke of wing 1.411. across th' abyss of air, and soon draws near 1.412. unto the Libyan mainland. He fulfils 1.413. his heavenly task; the Punic hearts of stone 1.414. grow soft beneath the effluence divine; 1.415. and, most of all, the Queen, with heart at ease 1.417. But good Aeneas, pondering all night long 1.418. his many cares, when first the cheerful dawn 1.419. upon him broke, resolved to take survey 1.420. of this strange country whither wind and wave 1.421. had driven him,—for desert land it seemed,— 1.422. to learn what tribes of man or beast possess 1.423. a place so wild, and careful tidings bring 1.424. back to his friends. His fleet of ships the while 1.425. where dense, dark groves o'er-arch a hollowed crag 1.426. he left encircled in far-branching shade. 1.427. Then with no followers save his trusty friend 1.428. Achates, he went forth upon his way 1.429. two broad-tipped javelins poising in his hand. 1.430. Deep to the midmost wood he went, and there 1.431. his Mother in his path uprose; she seemed 1.432. in garb and countece a maid, and bore 1.433. like Spartan maids, a weapon; in such guise 1.434. Harpalyce the Thracian urges on 1.435. her panting coursers and in wild career 1.436. outstrips impetuous Hebrus as it flows. 1.437. Over her lovely shoulders was a bow 1.438. lender and light, as fits a huntress fair; 1.439. her golden tresses without wimple moved 1.440. in every wind, and girded in a knot 1.441. her undulant vesture bared her marble knees. 1.442. She hailed them thus: “Ho, sirs, I pray you tell 1.443. if haply ye have noted, as ye came 1.444. one of my sisters in this wood astray? 1.445. She bore a quiver, and a lynx's hide 1.446. her spotted mantle was; perchance she roused 1.448. So Venus spoke, and Venus' son replied: 1.449. “No voice or vision of thy sister fair 1.450. has crossed my path, thou maid without a name! 1.451. Thy beauty seems not of terrestrial mould 1.452. nor is thy music mortal! Tell me, goddess 1.453. art thou bright Phoebus' sister? Or some nymph 1.454. the daughter of a god? Whate'er thou art 1.455. thy favor we implore, and potent aid 1.456. in our vast toil. Instruct us of what skies 1.457. or what world's end, our storm-swept lives have found! 1.458. Strange are these lands and people where we rove 1.459. compelled by wind and wave. Lo, this right hand 1.461. Then Venus: “Nay, I boast not to receive 1.462. honors divine. We Tyrian virgins oft 1.463. bear bow and quiver, and our ankles white 1.464. lace up in purple buskin. Yonder lies 1.465. the Punic power, where Tyrian masters hold 1.466. Agenor's town; but on its borders dwell 1.467. the Libyans, by battles unsubdued. 1.468. Upon the throne is Dido, exiled there 1.469. from Tyre, to flee th' unnatural enmity 1.470. of her own brother. 'T was an ancient wrong; 1.471. too Iong the dark and tangled tale would be; 1.472. I trace the larger outline of her story: 1.473. Sichreus was her spouse, whose acres broad 1.474. no Tyrian lord could match, and he was-blessed 1.475. by his ill-fated lady's fondest love 1.476. whose father gave him her first virgin bloom 1.477. in youthful marriage. But the kingly power 1.478. among the Tyrians to her brother came 1.479. Pygmalion, none deeper dyed in crime 1.480. in all that land. Betwixt these twain there rose 1.481. a deadly hatred,—and the impious wretch 1.482. blinded by greed, and reckless utterly 1.483. of his fond sister's joy, did murder foul 1.484. upon defenceless and unarmed Sichaeus 1.485. and at the very altar hewed him down. 1.486. Long did he hide the deed, and guilefully 1.487. deceived with false hopes, and empty words 1.488. her grief and stricken love. But as she slept 1.489. her husband's tombless ghost before her came 1.490. with face all wondrous pale, and he laid bare 1.491. his heart with dagger pierced, disclosing so 1.492. the blood-stained altar and the infamy 1.493. that darkened now their house. His counsel was 1.494. to fly, self-banished, from her ruined land 1.495. and for her journey's aid, he whispered where 1.496. his buried treasure lay, a weight unknown 1.497. of silver and of gold. Thus onward urged 1.498. Dido, assembling her few trusted friends 1.499. prepared her flight. There rallied to her cause 1.500. all who did hate and scorn the tyrant king 1.501. or feared his cruelty. They seized his ships 1.502. which haply rode at anchor in the bay 1.503. and loaded them with gold; the hoarded wealth 1.504. of vile and covetous Pygmalion 1.505. they took to sea. A woman wrought this deed. 1.506. Then came they to these lands where now thine eyes 1.507. behold yon walls and yonder citadel 1.508. of newly rising Carthage . For a price 1.509. they measured round so much of Afric soil 1.510. as one bull's hide encircles, and the spot 1.511. received its name, the Byrsa. But, I pray 1.512. what men are ye? from what far land arrived 1.513. and whither going?” When she questioned thus 1.514. her son, with sighs that rose from his heart's depths 1.516. “Divine one, if I tell 1.517. my woes and burdens all, and thou could'st pause 1.518. to heed the tale, first would the vesper star 1.519. th' Olympian portals close, and bid the day 1.520. in slumber lie. of ancient Troy are we— 1.521. if aught of Troy thou knowest! As we roved 1.522. from sea to sea, the hazard of the storm 1.523. cast us up hither on this Libyan coast. 1.524. I am Aeneas, faithful evermore 1.525. to Heaven's command; and in my ships I bear 1.526. my gods ancestral, which I snatched away 1.527. from peril of the foe. My fame is known 1.528. above the stars. I travel on in quest 1.529. of Italy, my true home-land, and I 1.530. from Jove himself may trace my birth divine. 1.531. With twice ten ships upon the Phryglan main 1.532. I launched away. My mother from the skies 1.533. gave guidance, and I wrought what Fate ordained. 1.534. Yet now scarce seven shattered ships survive 1.535. the shock of wind and wave; and I myself 1.536. friendless, bereft, am wandering up and down 1.537. this Libyan wilderness! Behold me here 1.538. from Europe and from Asia exiled still!” 1.539. But Venus could not let him longer plain 1.541. “Whoe'er thou art 1.542. I deem that not unblest of heavenly powers 1.543. with vital breath still thine, thou comest hither 1.544. unto our Tyrian town. Go steadfast on 1.545. and to the royal threshold make thy way! 1.546. I bring thee tidings that thy comrades all 1.547. are safe at land; and all thy ships, conveyed 1.548. by favoring breezes, safe at anchor lie; 1.549. or else in vain my parents gave me skill 1.550. to read the skies. Look up at yonder swans! 1.551. A flock of twelve, whose gayly fluttering file 1.552. erst scattered by Jove's eagle swooping down 1.553. from his ethereal haunt, now form anew 1.554. their long-drawn line, and make a landing-place 1.555. or, hovering over, scan some chosen ground 1.556. or soaring high, with whir of happy wings 1.557. re-circle heaven in triumphant song: 1.558. likewise, I tell thee, thy Iost mariners 1.559. are landed, or fly landward at full sail. 1.561. She ceased and turned away. A roseate beam 1.562. from her bright shoulder glowed; th' ambrosial hair 1.563. breathed more than mortal sweetness, while her robes 1.564. fell rippling to her feet. Each step revealed 1.565. the veritable goddess. Now he knew 1.566. that vision was his mother, and his words 1.567. pursued the fading phantom as it fled: 1.568. “Why is thy son deluded o'er and o'er 1.569. with mocking dreams,—another cruel god? 1.570. Hast thou no hand-clasp true, nor interchange 1.571. of words unfeigned betwixt this heart and thine?” 1.572. Such word of blame he spoke, and took his way 1.573. toward the city's rampart. Venus then 1.574. o'erveiled them as they moved in darkened air,— 1.575. a liquid mantle of thick cloud divine,— 1.576. that viewless they might pass, nor would any 1.577. obstruct, delay, or question why they came. 1.578. To Paphos then she soared, her Ioved abode 1.579. where stands her temple, at whose hundred shrines 1.580. garlands of myrtle and fresh roses breathe 1.582. Meanwhile the wanderers swiftly journey on 1.583. along the clear-marked road, and soon they climb 1.584. the brow of a high hill, which close in view 1.585. o'er-towers the city's crown. The vast exploit 1.586. where lately rose but Afric cabins rude 1.587. Aeneas wondered at: the smooth, wide ways; 1.588. the bastioned gates; the uproar of the throng. 1.589. The Tyrians toil unwearied; some up-raise 1.590. a wall or citadel, from far below 1.591. lifting the ponderous stone; or with due care 1.592. choose where to build, and close the space around 1.593. with sacred furrow; in their gathering-place 1.594. the people for just governors, just laws 1.595. and for their reverend senate shout acclaim. 1.596. Some clear the harbor mouth; some deeply lay 1.597. the base of a great theatre, and carve out 1.598. proud columns from the mountain, to adorn 1.599. their rising stage with lofty ornament. 1.600. o busy bees above a field of flowers 1.601. in early summer amid sunbeams toil 1.602. leading abroad their nation's youthful brood; 1.603. or with the flowing honey storing close 1.604. the pliant cells, until they quite run o'er 1.605. with nectared sweet; while from the entering swarm 1.606. they take their little loads; or lined for war 1.607. rout the dull drones, and chase them from the hive; 1.608. brisk is the task, and all the honeyed air 1.609. breathes odors of wild thyme. “How blest of Heaven. 1.610. These men that see their promised ramparts rise!” 1.611. Aeneas sighed; and swift his glances moved 1.612. from tower to tower; then on his way he fared 1.613. veiled in the wonder-cloud, whence all unseen 1.614. of human eyes,—O strange the tale and true!— 1.616. Deep in the city's heart there was a grove 1.617. of beauteous shade, where once the Tyrians 1.618. cast here by stormful waves, delved out of earth 1.619. that portent which Queen Juno bade them find,— 1.620. the head of a proud horse,—that ages long 1.621. their boast might be wealth, luxury and war. 1.622. Upon this spot Sidonian Dido raised 1.623. a spacious fane to Juno, which became 1.624. plendid with gifts, and hallowed far and wide 1.625. for potency divine. Its beams were bronze 1.626. and on loud hinges swung the brazen doors. 1.627. A rare, new sight this sacred grove did show 1.628. which calmed Aeneas' fears, and made him bold 1.629. to hope for safety, and with lifted heart 1.630. from his low-fallen fortunes re-aspire. 1.631. For while he waits the advent of the Queen 1.632. he scans the mighty temple, and admires 1.633. the city's opulent pride, and all the skill 1.634. its rival craftsmen in their work approve. 1.635. Behold! he sees old Ilium 's well-fought fields 1.636. in sequent picture, and those famous wars 1.637. now told upon men's lips the whole world round. 1.638. There Atreus' sons, there kingly Priam moved 1.639. and fierce Pelides pitiless to both. 1.640. Aeneas paused, and, weeping, thus began: 1.641. “Alas, Achates, what far region now 1.642. what land in all the world knows not our pain? 4.165. Juno the Queen replied: “Leave that to me! 4.166. But in what wise our urgent task and grave 4.167. may soon be sped, I will in brief unfold 4.168. to thine attending ear. A royal hunt 4.169. in sylvan shades unhappy Dido gives 4.170. for her Aeneas, when to-morrow's dawn 4.171. uplifts its earliest ray and Titan's beam 4.172. hall first unveil the world. But I will pour 6.177. Children of gods, have such a victory won.
5. Vergil, Georgics, 3.224-3.228 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.224. To face the warrior's armed rage, and brook 3.225. The trumpet, and long roar of rumbling wheels 3.226. And clink of chiming bridles in the stall; 3.227. Then more and more to love his master's voice 3.228. Caressing, or loud hand that claps his neck.
6. Statius, Achilleis, 1.66-1.69, 1.824-1.826 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.211-1.226, 1.536-1.556, 2.441-2.442, 2.445-2.578, 3.255-3.259, 3.311-3.312, 4.13-4.14, 5.1-5.224, 5.238, 5.329, 5.333-5.349, 5.351-5.352, 5.362, 5.392, 5.397, 5.415-5.454, 5.686, 6.45, 6.490-6.494, 6.496-6.502, 6.752-6.760, 7.461, 7.584-7.586, 7.589-7.590, 7.596, 7.632, 7.637-7.638, 8.10-8.15, 8.20-8.23, 8.52, 8.180-8.182, 8.202-8.204, 8.247-8.251, 8.312-8.315, 8.414-8.450 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193, 338
aeetes Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
aeneas Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89, 193
andromeda Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
apollonius rhodius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
argonauts Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116, 117
ariadne Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193
artemis (see also diana) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208, 276
athena (see also minerva, pallas)\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206
callimachus, callimacheanism\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
carthage Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
castor Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
chalciope Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 278
colchian/colchians Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116, 117
colchis Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89, 275, 278
corinth Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 194
cyzicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
deidamia Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
diana (see also artemis) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208
dido Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89, 193, 208, 276
egypt Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
ekphrasis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89, 194, 276, 277
enna Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 276, 277, 278
erginus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
euripides Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193, 194
europa Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
foreshadowing Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 193, 194
golden fleece Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193
hecate Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 208, 275, 277, 278
helen Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
hercules Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
hesione Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
homer Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208, 276
hymettus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 277, 278
idmon Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
jason Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116, 117; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 89
juno (see also hera) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89, 206, 278
jupiter (see also zeus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 205, 338
laomedon Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
mars Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
medea, arg. Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116, 117
medea, as proserpina Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 116, 117
medea Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 89, 193, 194, 205, 206, 208, 275, 276, 277, 278, 338
minerva (see also athena, pallas)\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 205
mise en abyme Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
misenus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
nausicaa Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208, 276
odysseus (see also ulysses) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206
orpheus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193
ovid Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193, 206, 208, 275, 276, 277, 278, 338
pallas (see also athena, minerva)\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208
paris Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
peleus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
penthesilea Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
perseus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
phasis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 275
proserpina Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 206, 208, 275, 276, 277, 278
seneca the younger Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 194
sesostris Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
simile Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 205, 208, 275, 338
sol Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 89
statius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
symplegades (cyanaean rocks) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
theocritus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 193
thetis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 338
tiphys Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
tragedy' Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 194
virgil Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 89, 193, 208, 275, 276