Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11049
Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 2.497-2.550
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

9 results
1. Aeschylus, Prometheus Bound, 443-471, 442 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

442. ὑμῖν λέγοιμι· τἀν βροτοῖς δὲ πήματα
2. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.609-1.632, 2.1246-2.1259, 4.1049-4.1052 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.609. ἔνθʼ ἄμυδις πᾶς δῆμος ὑπερβασίῃσι γυναικῶν 1.610. νηλειῶς δέδμητο παροιχομένῳ λυκάβαντι. 1.611. δὴ γὰρ κουριδίας μὲν ἀπηνήναντο γυναῖκας 1.612. ἀνέρες ἐχθήραντες, ἔχον δʼ ἐπὶ ληιάδεσσιν 1.613. τρηχὺν ἔρον, ἃς αὐτοὶ ἀγίνεον ἀντιπέρηθεν 1.614. Θρηικίην δῃοῦντες· ἐπεὶ χόλος αἰνὸς ὄπαζεν 1.615. Κύπιδος, οὕνεκά μιν γεράων ἐπὶ δηρὸν ἄτισσαν. 1.616. ὦ μέλεαι, ζήλοιό τʼ ἐπισμυγερῶς ἀκόρητοι. 1.617. οὐκ οἶον σὺν τῇσιν ἑοὺς ἔρραισαν ἀκοίτας 1.618. ἀμφʼ εὐνῇ, πᾶν δʼ ἄρσεν ὁμοῦ γένος, ὥς κεν ὀπίσσω 1.619. μήτινα λευγαλέοιο φόνου τίσειαν ἀμοιβήν. 1.620. οἴη δʼ ἐκ πασέων γεραροῦ περιφείσατο πατρὸς 1.621. Ὑψιπύλεια Θόαντος, ὃ δὴ κατὰ δῆμον ἄνασσεν· 1.622. λάρνακι δʼ ἐν κοίλῃ μιν ὕπερθʼ ἁλὸς ἧκε φέρεσθαι 1.623. αἴ κε φύγῃ. καὶ τὸν μὲν ἐς Οἰνοίην ἐρύσαντο 1.624. πρόσθεν, ἀτὰρ Σίκινόν γε μεθύστερον αὐδηθεῖσαν 1.625. νῆσον, ἐπακτῆρες, Σικίνου ἄπο, τόν ῥα Θόαντι 1.626. νηιὰς Οἰνοίη νύμφη τέκεν εὐνηθεῖσα. 1.627. τῇσι δὲ βουκόλιαί τε βοῶν χάλκειά τε δύνειν 1.628. τεύχεα, πυροφόρους τε διατμήξασθαι ἀροὔρας 1.629. ῥηίτερον πάσῃσιν Ἀθηναίης πέλεν ἔργων 1.630. οἷς αἰεὶ τὸ πάροιθεν ὁμίλεον. ἀλλὰ γὰρ ἔμπης 1.631. ἦ θαμὰ δὴ πάπταινον ἐπὶ πλατὺν ὄμμασι πόντον 1.632. δείματι λευγαλέῳ, ὁπότε Θρήικες ἴασιν. 2.1246. καὶ δὴ νισσομένοισι μυχὸς διεφαίνετο Πόντου. 2.1247. καὶ δὴ Καυκασίων ὀρέων ἀνέτελλον ἐρίπναι 2.1248. ἠλίβατοι, τόθι γυῖα περὶ στυφελοῖσι πάγοισιν 2.1249. ἰλλόμενος χαλκέῃσιν ἀλυκτοπέδῃσι Προμηθεὺς 2.1250. αἰετὸν ἥπατι φέρβε παλιμπετὲς ἀίσσοντα. 2.1251. τὸν μὲν ἐπʼ ἀκροτάτης ἴδον ἕσπερον ὀξέι ῥοίζῳ 2.1252. νηὸς ὑπερπτάμενον νεφέων σχεδόν· ἀλλὰ καὶ ἔμπης 2.1253. λαίφεα πάντʼ ἐτίναξε, παραιθύξας πτερύγεσσιν. 2.1254. οὐ γὰρʼ ὅγʼ αἰθερίοιο φυὴν ἔχεν οἰωνοῖο 2.1255. ἶσα δʼ ἐυξέστοις ὠκύπτερα πάλλεν ἐρετμοῖς 2.1256. δηρὸν δʼ. οὐ μετέπειτα πολύστονον ἄιον αὐδὴν 2.1257. ἧπαρ ἀνελκομένοιο Προμηθέος· ἔκτυπε δʼ αἰθὴρ 2.1258. οἰμωγῇ, μέσφʼ αὖτις ἀπʼ οὔρεος ἀίσσοντα 2.1259. αἰετὸν ὠμηστὴν αὐτὴν ὁδὸν εἰσενόησαν. 4.1049. δερκόμενοι τείνουσαν ἀμήχανον· ἀλλά κε πᾶσιν 4.1050. κῶας ἑλεῖν μεμαῶτες, ἐμίξατε δούρατα Κόλχοις 4.1051. αὐτῷ τʼ Αἰήτῃ ὑπερήνορι· νῦν δʼ ἐλάθεσθε 4.1052. ἠνορέης, ὅτε μοῦνοι ἀποτμηγέντες ἔασιν.’
3. Catullus, Poems, 64.13-64.14 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.42 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.42. 1.  After they had sailed from Iolcus, the account continues, and had gone past Athos and Samothrace, they encountered a storm and were carried to Sigeium in the Troad. When they disembarked there, it is said, they discovered a maiden bound in chains upon the shore, the reason for it being as follows.,2.  Poseidon, as the story runs, became angry with Laomedon the king of Troy in connection with the building of its walls, according to the mythical story, and sent forth from the sea a monster to ravage the land. By this monster those who made their living by the seashore and the farmers who tilled the land contiguous to the sea were being surprised and carried off. Furthermore, a pestilence fell upon the people and a total destruction of their crops, so that all the inhabitants were at their wits' end because of the magnitude of what had befallen them.,3.  Consequently the common crowd gathered together into an assembly and sought for a deliverance from their misfortunes, and the king, it is said, dispatched a mission to Apollo to inquire of the god respecting what had befallen them. When the oracle, then, became known, which told that the cause was the anger of Poseidon and that only then would it cease when the Trojans should of their free will select by lot one of their children and deliver him to the monster for his food, although all the children submitted to the lot, it fell upon the king's daughter Hesionê.,4.  Consequently Laomedon was constrained by necessity to deliver the maiden and to leave her, bound in chains, upon the shore.,5.  Here Heracles, when he had disembarked with the Argonauts and learned from the girl of her sudden change of fortune, rent asunder the chains which were about her body and going up to the city made an offer to the king to slay the monster.,6.  When Laomedon accepted the proposal and promised to give him as his reward his invincible mares, Heracles, they say, did slay the monster and Hesionê was given the choice either to leave her home with her saviour or to remain in her native land with her parents. The girl, then, chose to spend her life with the stranger, not merely because she preferred the benefaction she had received to the ties of kinship, but also because she feared that a monster might again appear and she be exposed by citizens to the same fate as that from which she had just escaped.,7.  As for Heracles, after he had been splendidly honoured with gifts and the appropriate tokens of hospitality, he left Hesionê and the mares in keeping with Laomedon, having arranged that after he had returned from Colchis, he should receive them again; he then set sail with all haste in the company of the Argonauts to accomplish the labour which lay before them.
5. Ovid, Metamorphoses, 1.588-1.750, 4.670-4.734, 7.74-7.95, 11.205-11.213, 12.210-12.535 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

6. Vergil, Aeneis, 1.97-1.99, 8.219-8.267 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.97. Hurl far and wide, and strew the waves with dead! 1.98. Twice seven nymphs are mine, of rarest mould; 1.99. of whom Deiopea, the most fair 8.219. and with a wide-eyed wonder I did view 8.220. those Teucrian lords, Laomedon's great heir 8.221. and, towering highest in their goodly throng 8.222. Anchises, whom my warm young heart desired 8.223. to speak with and to clasp his hand in mine. 8.224. So I approached, and joyful led him home 8.225. to Pheneus' olden wall. He gave me gifts 8.226. the day he bade adieu; a quiver rare 8.227. filled with good Lycian arrows, a rich cloak 8.228. inwove with thread of gold, and bridle reins 8.229. all golden, now to youthful Pallas given. 8.230. Therefore thy plea is granted, and my hand 8.231. here clasps in loyal amity with thine. 8.232. To-morrow at the sunrise thou shalt have 8.233. my tribute for the war, and go thy way 8.234. my glad ally. But now this festival 8.235. whose solemn rite 't were impious to delay 8.236. I pray thee celebrate, and bring with thee 8.237. well-omened looks and words. Allies we are! 8.239. So saying, he bade his followers renew 8.240. th' abandoned feast and wine; and placed each guest 8.241. on turf-built couch of green, most honoring 8.242. Aeneas by a throne of maple fair 8.243. decked with a lion's pelt and flowing mane. 8.244. Then high-born pages, with the altar's priest 8.245. bring on the roasted beeves and load the board 8.246. with baskets of fine bread; and wine they bring — 8.247. of Ceres and of Bacchus gift and toil. 8.248. While good Aeneas and his Trojans share 8.250. When hunger and its eager edge were gone 8.251. Evander spoke: “This votive holiday 8.252. yon tables spread and altar so divine 8.253. are not some superstition dark and vain 8.254. that knows not the old gods, O Trojan King! 8.255. But as men saved from danger and great fear 8.256. this thankful sacrifice we pay. Behold 8.257. yon huge rock, beetling from the mountain wall 8.258. hung from the cliff above. How lone and bare 8.259. the hollowed mountain looks! How crag on crag 8.260. tumbled and tossed in huge confusion lie! 8.261. A cavern once it was, which ran deep down 8.262. into the darkness. There th' half-human shape 8.263. of Cacus made its hideous den, concealed 8.264. from sunlight and the day. The ground was wet 8.265. at all times with fresh gore; the portal grim 8.266. was hung about with heads of slaughtered men 8.267. bloody and pale—a fearsome sight to see.
7. Vergil, Georgics, 1.129-1.138, 3.68, 3.224-3.228, 3.478, 4.389 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.129. Why tell of him, who, having launched his seed 1.130. Sets on for close encounter, and rakes smooth 1.131. The dry dust hillocks, then on the tender corn 1.132. Lets in the flood, whose waters follow fain; 1.133. And when the parched field quivers, and all the blade 1.134. Are dying, from the brow of its hill-bed 1.135. See! see! he lures the runnel; down it falls 1.136. Waking hoarse murmurs o'er the polished stones 1.137. And with its bubblings slakes the thirsty fields? 1.138. Or why of him, who lest the heavy ear 3.68. And burly neck, whose hanging dewlaps reach 3.224. To face the warrior's armed rage, and brook 3.225. The trumpet, and long roar of rumbling wheels 3.226. And clink of chiming bridles in the stall; 3.227. Then more and more to love his master's voice 3.228. Caressing, or loud hand that claps his neck. 3.478. Many there be who from their mothers keep 4.389. And shut the doors, and leave him there to lie.
8. Statius, Thebais, 5.28-5.498 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.1-1.21, 1.63-1.78, 1.164, 1.240, 1.255-1.270, 1.320-1.322, 1.369-1.373, 1.380-1.382, 1.391-1.393, 1.477-1.480, 1.531-1.567, 1.626, 1.642-1.650, 2.78-2.310, 2.441-2.442, 2.445-2.496, 2.498-2.578, 3.81-3.82, 3.300-3.301, 3.306-3.308, 3.581-3.593, 4.42-4.43, 4.60-4.81, 4.99-4.343, 4.345-4.347, 4.417-4.418, 4.452-4.454, 4.637-4.640, 5.1-5.216, 5.333-5.351, 6.314, 6.490-6.494, 6.496-6.502, 7.539-7.545, 7.547-7.549, 7.553-7.563, 7.566-7.570, 7.576-7.596, 7.607-7.643, 8.99, 8.248-8.251 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
aeetes Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190, 273; Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
aeneas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62, 69, 111; Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
aeschylus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
alcimede Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 69
amazons Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
amycus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 190, 323
andromeda Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273, 275
apollo (see also phoebus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
apollonius rhodius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62, 69, 104, 111, 118
argo, civilizing voyage of Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165
argo, construction of Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148
argo Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104, 273, 323
argus, builder of the argo Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148
atlas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273
bagrada Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 355
bebrycia Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
boreas, sons of Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 165
bosporus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
britain Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
cacus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46
callimachus, callimacheanism\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
carthage Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 355
catasterism Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190
ceres Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273
chiron Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
circe Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
civil war Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 69, 118
colchis Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151, 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118, 273, 275; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
corinth Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
cyzicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
diodorus siculus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
doliones Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
dryope Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
ekphrasis/ecphrasis Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
enna Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273
euripides Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
fate Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164
foreshadowing Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190, 355
golden age Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 165
golden fleece Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273
grove Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
hecataeus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
hecate Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
hellanicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
heracles/hercules Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
hercules Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151, 164, 165; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 62, 104, 111, 118, 190, 273, 274, 275, 323, 355; Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
herodotus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
hesiod Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
hesione Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151, 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111, 118, 190, 273, 274, 275, 323, 355; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
homer Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62, 69
hylas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
hypsipyle Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 118
io (see also isis) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111, 273
iolchus Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
isis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
jason Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151, 164, 165; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 62; Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
juno Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
juno (see also hera) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111, 118
jupiter Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165; Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
jupiter (see also zeus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111, 190, 323
ketos Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
labour Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
landscapes, idyllic Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
landscapes, sexualized Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
laocoon Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
laomedon Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62, 104, 111, 275, 323
latona Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
lemnos Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
libya Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
locus amoenus Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
lucan Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190
lyrceum Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273
mars Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
medea Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 118, 275; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
monster/monstrous Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
neptune Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
nestor Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
orpheus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
ovid Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 69, 111, 273, 274, 275
peleus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
pelias Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 69, 118, 190, 273
perseus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273, 274, 275
phasis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 275; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
philoctetes Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
pietas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111
pindar Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
pollux Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 190, 323
poseidon (see also neptune) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 111, 355
priam Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
prometheus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 111, 190, 323
proserpina Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 273, 275
proteus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 165
recusatio Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
redundancy Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165
regulus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 355
rome Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104
saturn (see also cronus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
see also landscapes, sexualized, of desire Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
seneca the younger Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
sententiae Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46
serranus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 355
sicily Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
sigeum Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151
silius italicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 355
silver age Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 165
simile Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 275
sol Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
spaces, appropriation of Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
statius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118, 355
stoicism Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190, 355
symbolism, sexual Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
symplegades (cyanaean rocks) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46
telamon Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151; Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
thespiae Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148
titus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104, 111
tragedy' Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323
troad Skempis and Ziogas, Geography, Topography, Landscape: Configurations of Space in Greek and Roman Epic (2014) 356
troy Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 46, 62, 104, 111, 118, 323
ulysses (see also odysseus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62
underworld Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 165
valerius flaccus, and dionysius scytobrachion Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 148, 149, 150, 151
valerius flaccus, civil war in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164
valerius flaccus, date of poem\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190
valerius flaccus, ideological epic of Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165
valerius flaccus, monsters in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164
valerius flaccus, pessimism\u2003 Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 190
valerius flaccus, poetics/programme Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
venus (see also aphrodite) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
vespasian, and augustus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 164, 165
vespasian Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 104, 111
virgil, aeneid Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
virgil Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 62, 69, 104, 111, 190, 275, 323
vulcan Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 118
weltenplan Mackay, Animal Encounters in Valerius Flaccus’ Argonautica (2022) 194
zeus (see also jupiter) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 323