Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11049
Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.809-1.810
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

16 results
1. Homer, Iliad, 3.173 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3.173. /neither one so royal: he is like unto one that is a king. And Helen, fair among women, answered him, saying:Revered art thou in mine eyes, dear father of my husband, and dread. Would that evil death had been my pleasure when I followed thy son hither, and left my bridal chamber and my kinfolk
2. Homer, Odyssey, 10.49-10.52 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

3. Aeschylus, Agamemnon, 862-864, 861 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

861. τὸ μὲν γυναῖκα πρῶτον ἄρσενος δίχα 861. First: for a woman, from the male divided
4. Sophocles, Antigone, 1175 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

5. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.263-1.264, 1.278-1.282 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.278. ‘αἴθʼ ὄφελον κεῖνʼ ἦμαρ, ὅτʼ ἐξειπόντος ἄκουσα 1.279. δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν 1.280. αὐτίκʼ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι 1.281. ὄφρʼ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν 1.282. τέκνον ἐμόν· τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ
6. Cicero, On Fate, 41, 21 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Cicero, Tusculan Disputations, 1.74 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.74. nostra vehitur oratio ratio Camerar. ). sed haec haec add. V 2 et vetera sunt post vetera add. K 2 et a Graecis; Cato autem sic abiit e vita, ut causam moriendi moriundi K 2 nactum se esse gauderet. vetat enim domis ille in in om. V nobis deus iniussu hinc nos suo demigrare; cum vero causam iustam deus ipse dederit, ut tunc tum GV Socrati, nunc Catoni, saepe multis, ne ille me Dius Fidius vir sapiens laetus ex his tenebris in lucem illam excesserit, nec tamen ille ille Lb. ilia rup erit V vincla carceris ruperit—leges enim vetant—, sed tamquam a magistratu aut ab aliqua potestate legitima, sic a deo evocatus atque emissus exierit. Tota Plato Phaedon 80e enim philosophorum vita, ut ait idem, commentatio mortis est.
8. Diodorus Siculus, Historical Library, 4.50.1-4.50.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

9. Ovid, Metamorphoses, 7.159-7.293, 7.297-7.349 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

10. Vergil, Aeneis, 6.434-6.437, 10.843-10.859 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6.434. Both hapless and unhonored after death 6.435. Whom, while from Troy they crossed the wind-swept seas 6.437. There, too, the helmsman Palinurus strayed : 10.843. ome larger grace, and fain would touch or change 10.844. the issue of the war, then art thou fed 10.845. on expectation vain.” With weeping eyes 10.846. Juno made answer: “Can it be thy mind 10.847. gives what thy words refuse, and Turnus' life 10.848. if rescued, may endure? Yet afterward 10.849. ome cruel close his guiltless day shall see— 10.850. or far from truth I stray! O, that I were 10.851. the dupe of empty fears! and O, that thou 10.852. wouldst but refashion to some happier end 10.854. She ceased; and swiftly from the peak of heaven 10.855. moved earthward, trailing cloud-wrack through the air 10.856. and girdled with the storm. She took her way 10.857. to where Troy 's warriors faced Laurentum's line. 10.858. There of a hollow cloud the goddess framed 10.859. a shape of airy, unsubstantial shade
11. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.27 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.27. Πελίας δὲ ἀπογνοὺς τὴν ὑποστροφὴν τῶν Ἀργοναυτῶν τὸν Αἴσονα κτείνειν ἤθελεν· ὁ δὲ αἰτησάμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν θυσίαν ἐπιτελῶν ἀδεῶς τοῦ ταυρείου σπασάμενος αἵματος 1 -- ἀπέθανεν. ἡ δὲ Ἰάσονος μήτηρ ἐπαρασαμένη Πελίᾳ, 2 -- νήπιον ἀπολιποῦσα παῖδα Πρόμαχον ἑαυτὴν ἀνήρτησε· Πελίας δὲ καὶ τὸν αὐτῇ καταλειφθέντα παῖδα ἀπέκτεινεν. ὁ δὲ Ἰάσων κατελθὼν τὸ μὲν δέρας ἔδωκε, περὶ ὧν δὲ ἠδικήθη μετελθεῖν ἐθέλων καιρὸν ἐξεδέχετο. καὶ τότε μὲν εἰς Ἰσθμὸν μετὰ τῶν ἀριστέων πλεύσας ἀνέθηκε τὴν ναῦν Ποσειδῶνι, αὖθις δὲ Μήδειαν παρακαλεῖ ζητεῖν ὅπως Πελίας αὐτῷ δίκας ὑπόσχῃ. ἡ δὲ εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Πελίου παρελθοῦσα πείθει τὰς θυγατέρας αὐτοῦ τὸν πατέρα κρεουργῆσαι καὶ καθεψῆσαι, διὰ φαρμάκων αὐτὸν ἐπαγγελλομένη ποιήσειν νέον· καὶ τοῦ πιστεῦσαι χάριν κριὸν μελίσασα καὶ καθεψήσασα ἐποίησεν ἄρνα. αἱ δὲ πιστεύσασαι τὸν πατέρα κρεουργοῦσι καὶ καθέψουσιν. Ἄκαστος 3 -- δὲ μετὰ τῶν τὴν Ἰωλκὸν οἰκούντων τὸν πατέρα θάπτει, τὸν δὲ Ἰάσονα μετὰ τῆς Μηδείας τῆς Ἰωλκοῦ ἐκβάλλει.
12. Lucan, Pharsalia, 4.474-4.520 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Seneca The Younger, De Providentia (Dialogorum Liber I), 2.9-2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. Seneca The Younger, Letters, 24.3, 24.5-24.6, 70.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15. Tacitus, Annals, 15.62-15.64, 16.34-16.35 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15.62.  Seneca, nothing daunted, asked for the tablets containing his will. The centurion refusing, he turned to his friends, and called them to witness that "as he was prevented from showing his gratitude for their services, he left them his sole but fairest possession — the image of his life. If they bore it in mind, they would reap the reward of their loyal friendship in the credit accorded to virtuous accomplishments." At the same time, he recalled them from tears to fortitude, sometimes conversationally, sometimes in sterner, almost coercive tones. "Where," he asked, "were the maxims of your philosophy? Where that reasoned attitude towards impending evils which they had studied through so many years? For to whom had Nero's cruelty been unknown? Nor was anything left him, after the killing of his mother and his brother, but to add the murder of his guardian and preceptor. 15.63.  After these and some similar remarks, which might have been meant for a wider audience, he embraced his wife, and, softening momentarily in view of the terrors at present threatening her, begged her, conjured her, to moderate her grief — not to take it upon her for ever, but in contemplating the life he had spent in virtue to find legitimate solace for the loss of her husband. Paulina replied by assuring him that she too had made death her choice, and she demanded her part in the executioner's stroke. Seneca, not wishing to stand in the way of her glory, and influenced also by his affection, that he might not leave the woman who enjoyed his whole-hearted love exposed to outrage, now said: "I had shown you the mitigations of life, you prefer the distinction of death: I shall not grudge your setting that example. May the courage of this brave ending be divided equally between us both, but may more of fame attend your own departure!" Aforesaid, they made the incision in their arms with a single cut. Seneca, since his aged body, emaciated further by frugal living, gave slow escape to the blood, severed as well the arteries in the leg and behind the knee. Exhausted by the racking pains, and anxious lest his sufferings might break down the spirit of his wife, and he himself lapse into weakness at the sight of her agony, he persuaded her to withdraw into another bedroom. And since, even at the last moment his eloquence remained at command, he called his secretaries, and dictated a long discourse, which has been given to the public in his own words, and which I therefore refrain from modifying. 15.64.  Nero, however, who had no private animosity against Paulina, and did not wish to increase the odium of his cruelty, ordered her suicide to be arrested. Under instructions from the military, her slaves and freedmen bandaged her arms and checked the bleeding — whether without her knowledge is uncertain. For, with the usual readiness of the multitude to think the worst, there were those who believed that, so long as she feared an implacable Nero, she had sought the credit of sharing her husband's fate, and then, when a milder prospect offered itself, had succumbed to the blandishments of life. To that life she added a few more years — laudably faithful to her husband's memory and blanched in face and limb to a pallor which showed how great had been the drain upon her vital powers. Seneca, in the meantime, as death continued to be protracted and slow, asked Statius Annaeus, who had long held his confidence as a loyal friend and a skilful doctor, to produce the poison — it had been provided much earlier — which was used for despatching prisoners condemned by the public tribunal of Athens. It was brought, and he swallowed it, but to no purpose; his limbs were already cold, and his system closed to the action of the drug. In the last resort, he entered a vessel of heated water, sprinkling some on the slaves nearest, with the remark that he offered the liquid as a drink-offering to Jove the Liberator. He was then lifted into a bath, suffocated by the vapour, and cremated without ceremony. It was the order he had given in his will, at a time when, still at the zenith of his wealth and power, he was already taking thought for his latter end. 16.34.  The consul's quaestor was then sent to Thrasea: he was spending the time in his gardens, and the day was already closing in for evening. He had brought together a large party of distinguished men and women, his chief attention been given to Demetrius, a master of the Cynic creed; with whom — to judge from his serious looks and the few words which caught the ear, when they chanced to raise their voices — he was debating the nature of the soul and the divorce of spirit and body. At last, Domitius Caecilianus, an intimate friend, arrived, and informed him of the decision reached by the senate. Accordingly, among the tears and expostulations of the company, Thrasea urged them to leave quickly, without linking their own hazardous lot to the fate of a condemned man. Arria, who aspired to follow her husband's ending and the precedent set by her mother and namesake, he advised to keep her life and not deprive the child of their union of her one support. 16.35.  He now walked on to the colonnade; where the quaestor found him nearer to joy than to sorrow, because he had ascertained that Helvidius, his son-in‑law, was merely debarred from Italy. Then, taking the decree of the senate, he led Helvidius and Demetrius into his bedroom, offered the arteries of both arms to the knife, and, when the blood had begun to flow, sprinkled it upon the ground, and called the quaestor nearer: "We are making a libation," he said, "to Jove the Liberator. Look, young man, and — may Heaven, indeed, avert the omen, but you have been born into times now it is expedient to steel the mind with instances of firmness." Soon, as the slowness of his end brought excruciating pain, turning his gaze upon Demetrius . . .
16. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.22-1.30, 1.188-1.249, 1.252-1.253, 1.255-1.270, 1.277-1.293, 1.302-1.310, 1.320-1.322, 1.342-1.349, 1.489-1.493, 1.693-1.808, 1.810-1.850 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acastus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
aegeus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
aeson Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30, 58, 59; Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108, 346; Konstan and Garani, The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry (2014) 275; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
alcimede Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58, 59; Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108, 346; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
allegory, allegoresis, allegorization, allegorical (exegesis, image, interpretation, reading), and valerius flaccus Konstan and Garani, The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry (2014) 275
allegory, allegoresis, allegorization, allegorical (exegesis, image, interpretation, reading), of hercules' Konstan and Garani, The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry (2014) 275
apollodorus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
apollonius rhodius, collective speech in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
apollonius rhodius, male and female Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
apollonius rhodius, silence in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
argo Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
burial Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
caesar, c. julius, lucan Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
caesar, c. julius Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
cato, the younger Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
cato Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
closure Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
colchis Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
cretheus Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
death Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
diodorus siculus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
dionysius scytobrachion Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108, 346
domitian Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59
elysium Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346
erichtho Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
euripides Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
evander Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
fear, and hatred Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59
funeral Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
hannibal Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346
hercules Konstan and Garani, The Philosophizing Muse: The Influence of Greek Philosophy on Roman Poetry (2014) 275
hesiod Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
homer Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
iolcus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
jason Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58, 59; Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
katabasis Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
lucan Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
medea, arg. Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59
medea, ovids met. Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59
medea Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
medus / medeus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
mezentius Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
mourning Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
necromancy Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
nero Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
pallas, son of evander Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
pelias, and/as atreus Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
pelias, as mezentius Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
pelias, feminized Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
pelias Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58, 59; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108, 346; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
pindar Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
promachus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
rage, characteristic of tyrant Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 58
ritual, performance of Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
ritual Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
sacrifice Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
saguntum Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346
seneca the younger Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
silence Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
silius italicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346
speech, collective Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
stoicism, fate Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59
suicide Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30, 59; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108, 346; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 83
tacitus, senecas death Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
tacitus Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
thrasea paetus, suicide Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
tiberius Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
turnus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 346
valerius flaccus, collective speech in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
valerius flaccus, silence in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76
vespasian Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 108
virgil and the aeneid, suicide Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 30
virtus, pelias attitude to Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 59