Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11049
Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.211-1.226
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 1.238-1.259, 1.263-1.264, 1.268-1.292, 1.308, 2.835-2.863 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.240. ἀστέρες ὣς νεφέεσσι μετέπρεπον· ὧδε δʼ ἕκαστος 1.241. ἔννεπεν εἰσορόων σὺν τεύχεσιν ἀίσσοντας· 1.242. ‘Ζεῦ ἄνα, τίς Πελίαο νόος; πόθι τόσσον ὅμιλον 1.243. ἡρώων γαίης Παναχαιίδος ἔκτοθι βάλλει; 1.268. μήτηρ δʼ ὡς τὰ πρῶτʼ ἐπεχεύατο πήχεε παιδί 1.269. ὧς ἔχετο κλαίουσʼ ἀδινώτερον, ἠύτε κούρη 1.270. οἰόθεν ἀσπασίως πολιὴν τροφὸν ἀμφιπεσοῦσα 1.271. μύρεται, ᾗ οὐκ εἰσὶν ἔτʼ ἄλλοι κηδεμονῆες 1.272. ἀλλʼ ὑπὸ μητρυιῇ βίοτον βαρὺν ἡγηλάζει· 1.273. καί ἑ νέον πολέεσσιν ὀνείδεσιν ἐστυφέλιξεν 1.274. τῇ δέ τʼ ὀδυρομένῃ δέδεται κέαρ ἔνδοθεν ἄτῃ 1.275. οὐδʼ ἔχει ἐκφλύξαι τόσσον γόον, ὅσσον ὀρεχθεῖ· 1.276. ὧς ἀδινὸν κλαίεσκεν ἑὸν παῖδʼ ἀγκὰς ἔχουσα 1.277. Ἀλκιμέδη, καὶ τοῖον ἔπος φάτο κηδοσύνῃσιν· 1.278. ‘αἴθʼ ὄφελον κεῖνʼ ἦμαρ, ὅτʼ ἐξειπόντος ἄκουσα 1.279. δειλὴ ἐγὼ Πελίαο κακὴν βασιλῆος ἐφετμήν 1.280. αὐτίκʼ ἀπὸ ψυχὴν μεθέμεν, κηδέων τε λαθέσθαι 1.281. ὄφρʼ αὐτός με τεῇσι φίλαις ταρχύσαο χερσίν 1.282. τέκνον ἐμόν· τὸ γὰρ οἶον ἔην ἔτι λοιπὸν ἐέλδωρ 1.283. ἐκ σέθεν, ἄλλα δὲ πάντα πάλαι θρεπτήρια πέσσω. 1.284. νῦν γε μὲν ἡ τὸ πάροιθεν Ἀχαιιάδεσσιν ἀγητὴ 1.285. δμωὶς ὅπως κενεοῖσι λελείψομαι ἐν μεγάροισιν 1.286. σεῖο πόθῳ μινύθουσα δυσάμμορος, ᾧ ἔπι πολλὴν 1.287. ἀγλαΐην καὶ κῦδος ἔχον πάρος, ᾧ ἔπι μούνῳ 1.288. μίτρην πρῶτον ἔλυσα καὶ ὕστατον. ἔξοχα γάρ μοι 1.289. Εἰλείθυια θεὰ πολέος ἐμέγηρε τόκοιο. 1.290. ᾤ μοι ἐμῆς ἄτης· τὸ μὲν οὐδʼ ὅσον, οὐδʼ ἐν ὀνείρῳ 1.291. ὠισάμην, εἰ Φρίξος ἐμοὶ κακὸν ἔσσετʼ ἀλύξας.’ 1.292. ὧς ἥγε στενάχουσα κινύρετο· ταὶ δὲ γυναῖκες 2.835. ἔνθα δὲ ναυτιλίης μὲν ἐρητύοντο μέλεσθαι 2.836. ἀμφὶ δὲ κηδείῃ νέκυος μένον ἀσχαλόωντες. 2.837. ἤματα δὲ τρία πάντα γόων· ἑτέρῳ δέ μιν ἤδη 2.838. τάρχυον μεγαλωστί· συνεκτερέιζε δὲ λαὸς 2.839. αὐτῷ ὁμοῦ βασιλῆι Λύκῳ· παρὰ δʼ ἄσπετα μῆλα 2.840. ἣ θέμις οἰχομένοισι, ταφήια λαιμοτόμησαν. 2.841. καὶ δή τοι κέχυται τοῦδʼ ἀνέρος ἐν χθονὶ κείνῃ 2.842. τύμβος· σῆμα δʼ ἔπεστι καὶ ὀψιγόνοισιν ἰδέσθαι 2.843. νηίου ἐκ κοτίνοιο φάλαγξ· θαλέθει δέ τε φύλλοις 2.844. ἄκρης τυτθὸν ἔνερθʼ Ἀχερουσίδος. εἰ δέ με καὶ τὸ 2.845. χρειὼ ἀπηλεγέως Μουσέων ὕπο γηρύσασθαι 2.846. τόνδε πολισσοῦχον διεπέφραδε Βοιωτοῖσιν 2.847. Νισαίοισί τε Φοῖβος ἐπιρρήδην ἱλάεσθαι 2.848. ἀμφὶ δὲ τήνγε φάλαγγα παλαιγενέος κοτίνοιο 2.849. ἄστυ βαλεῖν· οἱ δʼ ἀντὶ θεουδέος Αἰολίδαο 2.850. Ἴδμονος εἰσέτι νῦν Ἀγαμήστορα κυδαίνουσιν. 2.851. τίς γὰρ δὴ θάνεν ἄλλος; ἐπεὶ καὶ ἔτʼ αὖτις ἔχευαν 2.852. ἥρωες τότε τύμβον ἀποφθιμένου ἑτάροιο. 2.853. δοιὰ γὰρ οὖν κείνων ἔτι σήματα φαίνεται ἀνδρῶν. 2.854. Ἁγνιάδην Τῖφυν θανέειν φάτις· οὐδέ οἱ ἦεν 2.855. μοῖρʼ ἔτι ναυτίλλεσθαι ἑκαστέρω. ἀλλά νυ καὶ τὸν 2.856. αὖθι μινυνθαδίη πάτρης ἑκὰς εὔνασε νοῦσος 2.857. εἰσότʼ Ἀβαντιάδαο νέκυν κτερέιξεν ὅμιλος. 2.858. ἄτλητον δʼ ὀλοῷ ἐπὶ πήματι κῆδος ἕλοντο. 2.859. δὴ γὰρ ἐπεὶ καὶ τόνδε παρασχεδὸν ἐκτερέιξαν 2.860. αὐτοῦ, ἀμηχανίῃσιν ἁλὸς προπάροιθε πεσόντες 2.861. ἐντυπὰς εὐκήλως εἰλυμένοι οὔτε τι σίτου 2.862. μνώοντʼ οὔτε ποτοῖο· κατήμυσαν δʼ ἀχέεσσιν 2.863. θυμόν, ἐπεὶ μάλα πολλὸν ἀπʼ ἐλπίδος ἔπλετο νόστος.
2. Vergil, Aeneis, 6.177, 6.189, 7.37-7.45, 7.641, 8.729-8.731, 10.163 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6.177. Children of gods, have such a victory won. 7.37. Then, gazing from the deep, Aeneas saw 7.38. a stretch of groves, whence Tiber 's smiling stream 7.39. its tumbling current rich with yellow sands 7.40. burst seaward forth: around it and above 7.41. hore-haunting birds of varied voice and plume 7.42. flattered the sky with song, and, circling far 7.43. o'er river-bed and grove, took joyful wing. 7.44. Thither to landward now his ships he steered 7.641. with soft, fresh garlands, tamed it to run close 8.729. revered by good Evander, at whose side 8.730. the Trojan company made sacrifice 8.731. of chosen lambs, with fitting rites and true. 10.163. the shadowy flood and black, abysmal shore.
3. Apollodorus, Bibliotheca, 1.9.27 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.9.27. Πελίας δὲ ἀπογνοὺς τὴν ὑποστροφὴν τῶν Ἀργοναυτῶν τὸν Αἴσονα κτείνειν ἤθελεν· ὁ δὲ αἰτησάμενος ἑαυτὸν ἀνελεῖν θυσίαν ἐπιτελῶν ἀδεῶς τοῦ ταυρείου σπασάμενος αἵματος 1 -- ἀπέθανεν. ἡ δὲ Ἰάσονος μήτηρ ἐπαρασαμένη Πελίᾳ, 2 -- νήπιον ἀπολιποῦσα παῖδα Πρόμαχον ἑαυτὴν ἀνήρτησε· Πελίας δὲ καὶ τὸν αὐτῇ καταλειφθέντα παῖδα ἀπέκτεινεν. ὁ δὲ Ἰάσων κατελθὼν τὸ μὲν δέρας ἔδωκε, περὶ ὧν δὲ ἠδικήθη μετελθεῖν ἐθέλων καιρὸν ἐξεδέχετο. καὶ τότε μὲν εἰς Ἰσθμὸν μετὰ τῶν ἀριστέων πλεύσας ἀνέθηκε τὴν ναῦν Ποσειδῶνι, αὖθις δὲ Μήδειαν παρακαλεῖ ζητεῖν ὅπως Πελίας αὐτῷ δίκας ὑπόσχῃ. ἡ δὲ εἰς τὰ βασίλεια τοῦ Πελίου παρελθοῦσα πείθει τὰς θυγατέρας αὐτοῦ τὸν πατέρα κρεουργῆσαι καὶ καθεψῆσαι, διὰ φαρμάκων αὐτὸν ἐπαγγελλομένη ποιήσειν νέον· καὶ τοῦ πιστεῦσαι χάριν κριὸν μελίσασα καὶ καθεψήσασα ἐποίησεν ἄρνα. αἱ δὲ πιστεύσασαι τὸν πατέρα κρεουργοῦσι καὶ καθέψουσιν. Ἄκαστος 3 -- δὲ μετὰ τῶν τὴν Ἰωλκὸν οἰκούντων τὸν πατέρα θάπτει, τὸν δὲ Ἰάσονα μετὰ τῆς Μηδείας τῆς Ἰωλκοῦ ἐκβάλλει.
4. Lucan, Pharsalia, 1.678-1.695 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5. Seneca The Younger, Letters, 5.7-5.9, 13.12, 23.2, 101.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. Seneca The Younger, Medea, 302-379, 579-669, 301 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7. Seneca The Younger, Troades, 399 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. Statius, Achilleis, 1.66-1.69, 1.74-1.79, 1.84-1.86, 1.89-1.91, 1.94-1.98, 1.171-1.173, 1.293-1.296, 1.467-1.513, 1.524, 1.526-1.535 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Statius, Thebais, 5.441-5.444 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. Valerius Flaccus Gaius, Argonautica, 1.1-1.5, 1.107-1.112, 1.188-1.210, 1.212-1.249, 1.252-1.253, 1.255-1.270, 1.277-1.293, 1.302-1.310, 1.320-1.322, 1.342-1.349, 1.525-1.527, 1.536-1.567, 1.574-1.658, 1.700-1.721, 1.763-1.766, 1.788-1.822, 2.1-2.5, 2.211-2.226, 3.14-3.18, 3.183-3.185, 3.212-3.219, 3.255-3.259, 3.311-3.312, 3.485-3.486, 3.667-3.669, 3.673-3.675, 4.5-4.8, 4.25-4.37, 4.474-4.484, 4.591-4.593, 5.1-5.224, 5.329, 5.333-5.352, 5.362, 5.392, 5.397, 5.415-5.455, 5.546, 5.549-5.557, 8.136-8.174, 8.180-8.182, 8.247-8.251, 8.318-8.384 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
aeetes Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
aeneas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146
aeson Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
alcimede Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
apollonius rhodius, collective speech in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
apollonius rhodius, male and female Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
apollonius rhodius, silence in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
apollonius rhodius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 60, 67
argo, as first ship Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
argo Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146, 312, 313
argonauts, lists Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
argonauts Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102
bosporus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
calchas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
catasterism Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 313
cicero Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146
civil war Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
closure Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
coda (see sphragis) Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
colchis Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 76, 116; Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 67, 146, 313
corinth Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146, 195, 313
cyzicus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 67
death, and closure Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
death Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
deidamia Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
diana (see also artemis) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
dionysios scytobrachion Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
dryope Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 336
ekphrasis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146, 313
elpenor Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96
emotions, as deceptive Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102
erginus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
euripides, medea Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102
euripides Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 195
evander Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
fear, and hope ( spes ) Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102
foreshadowing Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
fratricide/fraternal conflict Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
golden fleece Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
hellespont Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
hercules Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
hylas Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
idmon Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 36, 37, 146, 312
initiation Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
jason Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102; Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76, 96, 116; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 36, 37, 146; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
juno (see also hera) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
jupiter, arg. Agri, Reading Fear in Flavian Epic: Emotion, Power, and Stoicism (2022) 102
jupiter (see also zeus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 60, 146, 312, 336
lament Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
lucan Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
magic Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
maternal uncles Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
medea Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 195, 313; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
meleager Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
misenus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
mopsus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 60, 67, 146, 195, 312, 313, 335, 336; Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
neptune Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
neptune (see also poseidon) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 60, 335
odysseus (see also ulysses) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 336
ovid Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 195
palinurus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96
pallas, son of evander Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
paris Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
patroclus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
pelias Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
penteconter Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
perses Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
phasis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
phineus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 36, 146
phrixus Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75
primitivism Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
protesilaus Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
ring composition Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
ritual Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
rome Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 312
sacrifice Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
sandal, one' Bremmer, Greek Religion and Culture, the Bible, and the Ancient Near East (2008) 310
saturn (see also cronus) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 312
seneca the younger Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 195, 312, 313, 335
silence Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
sol Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 60, 146
speech, collective Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
statius Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
stoicism Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146
suicide Roumpou, Ritual and the Poetics of Closure in Flavian Literature (2023) 81
symplegades (cyanaean rocks) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
thetis Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335, 336
tiphys Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96; Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37
tragedy Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 312, 313
troy Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
valerius flaccus, and apollonius rhodius Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96, 116
valerius flaccus, civil war in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
valerius flaccus, collective speech in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
valerius flaccus, funerals in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 96
valerius flaccus, silence in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 75, 76
valerius flaccus, storm in Augoustakis, Flavian Poetry and its Greek Past (2014) 116
venus (see also aphrodite) Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 335
virgil Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 37, 67, 146
vulcan Heerking and Manuwald, Brill’s Companion to Valerius Flaccus (2014) 146