Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 3.37.2


διὰ γὰρ τὸ καθ’ ἡμέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅτι ἂν ἢ λόγῳ πεισθέντες ὑπ’ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, οἳ οὐκ ἐξ ὧν ἂν χαρίζησθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ’ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε.Fears or plots being unknown to you in your daily relations with each other, you feel just the same with regard to your allies, and never reflect that the mistakes into which you may be led by listening to their appeals, or by giving way to your own compassion, are full of danger to yourselves, and bring you no thanks for your weakness from your allies; entirely forgetting that your empire is a despotism and your subjects disaffected conspirators, whose obedience is insured not by your suicidal concessions, but by the superiority given you by your own strength and not their loyalty.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Aristophanes, Knights, 1114 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1114. ἄνδρα τύραννον.
2. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.17, 1.70.3, 1.73-1.74, 1.75.4, 1.76.1-1.76.2, 1.124, 1.140.1, 2.8.4, 2.22.1, 2.39-2.40, 2.59.3, 2.60.1, 2.61.2, 2.63.2-2.63.3, 2.65.8, 3.37.1, 3.38.1, 3.40.4, 3.49-3.50, 5.116.4, 6.85.1 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.70.3. Again, they are adventurous beyond their power, and daring beyond their judgment, and in danger they are sanguine; your wont is to attempt less than is justified by your power, to mistrust even what is sanctioned by your judgment, and to fancy that from danger there is no release. 1.75.4. And at last, when almost all hated us, when some had already revolted and had been subdued, when you had ceased to be the friends that you once were, and had become objects of suspicion and dislike, it appeared no longer safe to give up our empire; especially as all who left us would fall to you. 1.76.1. You, at all events, Lacedaemonians, have used your supremacy to settle the states in Peloponnese as is agreeable to you. And if at the period of which we were speaking you had persevered to the end of the matter, and had incurred hatred in your command, we are sure that you would have made yourselves just as galling to the allies, and would have been forced to choose between a strong government and danger to yourselves. 1.76.2. It follows that it was not a very wonderful action, or contrary to the common practice of mankind, if we did accept an empire that was offered to us, and refused to give it up under the pressure of three of the strongest motives, fear, honor, and interest. And it was not we who set the example, for it has always been the law that the weaker should be subject to the stronger. Besides, we believed ourselves to be worthy of our position, and so you thought us till now, when calculations of interest have made you take up the cry of justice—a consideration which no one ever yet brought forward to hinder his ambition when he had a chance of gaining anything by might. 1.140.1. ‘There is one principle, Athenians, which I hold to through everything, and that is the principle of no concession to the Peloponnesians. I know that the spirit which inspires men while they are being persuaded to make war, is not always retained in action; that as circumstances change, resolutions change. Yet I see that now as before the same, almost literally the same, counsel is demanded of me; and I put it to those of you, who are allowing yourselves to be persuaded, to support the national resolves even in the case of reverses, or to forfeit all credit for their wisdom in the event of success. For sometimes the course of things is as arbitrary as the plans of man; indeed this is why we usually blame chance for whatever does not happen as we expected. 2.22.1. He, meanwhile, seeing anger and infatuation just now in the ascendant, and confident of his wisdom in refusing a sally, would not call either assembly or meeting of the people, fearing the fatal results of a debate inspired by passion and not by prudence. Accordingly, he addressed himself to the defence of the city, and kept it as quiet as possible 2.59.3. When he saw them exasperated at the present turn of affairs and acting exactly as he had anticipated, he called an assembly, being (it must be remembered) still general, with the double object of restoring confidence and of leading them from these angry feelings to a calmer and more hopeful state of mind. He accordingly came forward and spoke as follows: 2.60.1. ‘I was not unprepared for the indignation of which I have been the object, as I know its causes; and I have called an assembly for the purpose of reminding you upon certain points, and of protesting against your being unreasonably irritated with me, or cowed by your sufferings. 2.61.2. I am the same man and do not alter, it is you who change, since in fact you took my advice while unhurt, and waited for misfortune to repent of it; and the apparent error of my policy lies in the infirmity of your resolution, since the suffering that it entails is being felt by every one among you, while its advantage is still remote and obscure to all, and a great and sudden reverse having befallen you, your mind is too much depressed to persevere in your resolves. 2.63.2. Besides, to recede is no longer possible, if indeed any of you in the alarm of the moment has become enamored of the honesty of such an unambitious part. For what you hold is, to speak somewhat plainly, a tyranny; to take it perhaps was wrong, but to let it go is unsafe. 2.65.8. The causes of this are not far to seek. Pericles indeed, by his rank, ability, and known integrity, was enabled to exercise an independent control over the multitude—in short, to lead them instead of being led by them; for as he never sought power by improper means, he was never compelled to flatter them, but, on the contrary, enjoyed so high an estimation that he could afford to anger them by contradiction. 3.38.1. For myself, I adhere to my former opinion, and wonder at those who have proposed to reopen the case of the Mitylenians, and who are thus causing a delay which is all in favour of the guilty, by making the sufferer proceed against the offender with the edge of his anger blunted; although where vengeance follows most closely upon the wrong, it best equals it and most amply requites it. I wonder also who will be the man who will maintain the contrary, and will pretend to show that the crimes of the Mitylenians are of service to us, and our misfortunes injurious to the allies. 3.40.4. To sum up shortly, I say that if you follow my advice you will do what is just towards the Mitylenians, and at the same time expedient; while by a different decision you will not oblige them so much as pass sentence upon yourselves. For if they were right in rebelling, you must be wrong in ruling. However, if, right or wrong, you determine to rule, you must carry out your principle and punish the Mitylenians as your interest requires; or else you must give up your empire and cultivate honesty without danger. 5.116.4. who put to death all the grown men whom they took, and sold the women and children for slaves, and subsequently sent out five hundred colonists and inhabited the place themselves.
4. Xenophon, Hellenica, 1.6.35, 1.7.32 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.7.32. This much, however, I can say in defence of both parties, that the storm absolutely prevented them from doing any of the things which the generals had planned. And as witnesses to this fact you have those who were saved by mere chance, among whom is one of our generals, who came through safely on a disabled ship, and whom they now bid you judge by the same vote (although at that time he needed to be picked up himself) by which you judge those who did not do what they 406 B.C. were ordered to do.
5. Xenophon, Memoirs, 4.6.12 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.6.12. Kingship and despotism, in his judgment, were both forms of government, but he held that they differed. For government of men with their consent and in accordance with the laws of the state was kingship; while government of unwilling subjects and not controlled by laws, but imposed by the will of the ruler, was despotism. And where the officials are chosen among those who fulfil the requirements of the laws, the constitution is an aristocracy: where rateable property is the qualification for office, you have a plutocracy: where all are eligible, a democracy.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
absence Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
ambiguity de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
arginusae de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
aristophanes, knights Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athenian exceptionalism Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
athens Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
athens and athenians, and drama Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athens and athenians, in peloponnesian war era Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
athens and athenians, tyranny and Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
autochthony, athenian Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
basileus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
cleon Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111; Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 271; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
connor, w. robert Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
democracy Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
discrepancy, between words and deeds Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
emotions, anger/rage de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
emotions, anger management de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
eros Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
euryptolemus de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
funeral oration Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
henderson, jeffrey Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
justice Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
kallet, lisa Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
kingship, among greeks Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
law Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
mcglew, james f. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
melian dialogue, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
mytilene Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
mytilenean revolt, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
narratee de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
parker, victor Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
peloponnesian war, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
pericles Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
persian wars, the Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
plato Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
political geography Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
raaflaub, kurt a. Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
rule of law Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
sicily and sicilians Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
socrates Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
sovereignty, concept of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
sparta Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
speech, and narrative de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
symbol Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
thucydides, on tyrants and tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
thucydides, son of melesias, manuscript traditionnan' Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 271
thucydides de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
tragedy Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
tyranny, greek attitudes towards Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19
tyranny Kirichenko, Greek Literature and the Ideal: The Pragmatics of Space from the Archaic to the Hellenistic Age (2022) 111
xenophon de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 223
xenophon of athens, on tyranny Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 19