Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 2.54.3


ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν ὠνομάσθαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λοιμὸν εἰρῆσθαι: οἱ γὰρ ἄνθρωποι πρὸς ἃ ἔπασχον τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. ἢν δέ γε οἶμαί ποτε ἄλλος πόλεμος καταλάβῃ Δωρικὸς τοῦδε ὕστερος καὶ ξυμβῇ γενέσθαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰκὸς οὕτως ᾄσονται.So a dispute arose as to whether dearth and not death had not been the word in the verse; but at the present juncture, it was of course decided in favor of the latter; for the people made their recollection fit in with their sufferings. I fancy, however, that if another Dorian war should ever afterwards come upon us, and a dearth should happen to accompany it, the verse will probably be read accordingly.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Hesiod, Works And Days, 243 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

243. Far-seeing Zeus sends them no dread warfare
2. Homer, Iliad, 1.61 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

1.61. /if war and pestilence alike are to ravage the Achaeans. But come, let us ask some seer or priest, or some reader of dreams—for a dream too is from Zeus—who might say why Phoebus Apollo is so angry, whether he finds fault with a vow or a hecatomb;
3. Herodotus, Histories, 7.140-7.142 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

7.140. The Athenians had sent messages to Delphi asking that an oracle be given them, and when they had performed all due rites at the temple and sat down in the inner hall, the priestess, whose name was Aristonice, gave them this answer: , quote type="oracle" l met="dact"Wretches, why do you linger here? Rather flee from your houses and city, /l lFlee to the ends of the earth from the circle embattled of Athens! /l lThe head will not remain in its place, nor in the body, /l lNor the feet beneath, nor the hands, nor the parts between; /l lBut all is ruined, for fire and the headlong god of war speeding in a Syrian chariot will bring you low. /l /quote , quote type="oracle" l met="dact"Many a fortress too, not yours alone, will he shatter; /l lMany a shrine of the gods will he give to the flame for devouring; /l lSweating for fear they stand, and quaking for dread of the enemy, /l lRunning with gore are their roofs, foreseeing the stress of their sorrow; /l lTherefore I bid you depart from the sanctuary. /l lHave courage to lighten your evil. /l /quote 7.141. When the Athenian messengers heard that, they were very greatly dismayed, and gave themselves up for lost by reason of the evil foretold. Then Timon son of Androbulus, as notable a man as any Delphian, advised them to take boughs of supplication and in the guise of suppliants, approach the oracle a second time. ,The Athenians did exactly this; “Lord,” they said, “regard mercifully these suppliant boughs which we bring to you, and give us some better answer concerning our country. Otherwise we will not depart from your temple, but remain here until we die.” Thereupon the priestess gave them this second oracle: , quote type="oracle" l met="dact"Vainly does Pallas strive to appease great Zeus of Olympus; /l lWords of entreaty are vain, and so too cunning counsels of wisdom. /l lNevertheless I will speak to you again of strength adamantine. /l lAll will be taken and lost that the sacred border of Cecrops /l lHolds in keeping today, and the dales divine of Cithaeron; /l lYet a wood-built wall will by Zeus all-seeing be granted /l lTo the Trito-born, a stronghold for you and your children. /l /quote , quote type="oracle" l met="dact"Await not the host of horse and foot coming from Asia, /l lNor be still, but turn your back and withdraw from the foe. /l lTruly a day will come when you will meet him face to face. /l lDivine Salamis, you will bring death to women's sons /l lWhen the corn is scattered, or the harvest gathered in. /l /quote 7.142. This answer seemed to be and really was more merciful than the first, and the envoys, writing it down, departed for Athens. When the messengers had left Delphi and laid the oracle before the people, there was much inquiry concerning its meaning, and among the many opinions which were uttered, two contrary ones were especially worthy of note. Some of the elder men said that the gods answer signified that the acropolis should be saved, for in old time the acropolis of Athens had been fenced by a thorn hedge, ,which, by their interpretation, was the wooden wall. But others supposed that the god was referring to their ships, and they were for doing nothing but equipping these. Those who believed their ships to be the wooden wall were disabled by the two last verses of the oracle: quote type="oracle" l met="dact"Divine Salamis, you will bring death to women's sons /l lWhen the corn is scattered, or the harvest gathered in. /l /quote ,These verses confounded the opinion of those who said that their ships were the wooden wall, for the readers of oracles took the verses to mean that they should offer battle by sea near Salamis and be there overthrown.
4. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.10.2, 1.23.6, 1.139.4, 2.8.2, 2.17.1, 2.21.3, 2.22.1, 2.27, 2.49.6, 2.52.2, 2.54.2, 2.54.4-2.54.5, 2.65, 2.65.4, 2.102.6, 3.36.6, 3.82-3.83, 3.89.5, 3.113.6, 4.28.3, 4.108.4, 6.15.2-6.15.4, 6.27.3, 6.31.1, 6.55.3, 7.69.3, 7.70.6, 7.86.5, 8.1.4, 8.24.4, 8.97.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.10.2. For I suppose if Lacedaemon were to become desolate, and the temples and the foundations of the public buildings were left, that as time went on there would be a strong disposition with posterity to refuse to accept her fame as a true exponent of her power. And yet they occupy two-fifths of Peloponnese and lead the whole, not to speak of their numerous allies without. Still, as the city is neither built in a compact form nor adorned with magnificent temples and public edifices, but composed of villages after the old fashion of Hellas, there would be an impression of inadequacy. Whereas, if Athens were to suffer the same misfortune, I suppose that any inference from the appearance presented to the eye would make her power to have been twice as great as it is. 1.23.6. The real cause I consider to be the one which was formally most kept out of sight. The growth of the power of Athens, and the alarm which this inspired in Lacedaemon, made war inevitable. Still it is well to give the grounds alleged by either side, which led to the dissolution of the treaty and the breaking out of the war. 1.139.4. There were many speakers who came forward and gave their support to one side or the other, urging the necessity of war, or the revocation of the decree and the folly of allowing it to stand in the way of peace. Among them came forward Pericles, son of Xanthippus, the first man of his time at Athens, ablest alike in counsel and in action, and gave the following advice:— 2.8.2. Everywhere predictions were being recited and oracles being chanted by such persons as collect them, and this not only in the contending cities. 2.17.1. When they arrived at Athens, though a few had houses of their own to go to, or could find an asylum with friends or relatives, by far the greater number had to take up their dwelling in the parts of the city that were not built over and in the temples and chapels of the heroes, except the Acropolis and the temple of the Eleusinian Demeter and such other places as were always kept closed. The occupation of the plot of ground lying below the citadel called the Pelasgian had been forbidden by a curse; and there was also an ominous fragment of a Pythian oracle which said— Leave the Pelasgian parcel desolate, woe worth the day that men inhabit it! 2.21.3. Knots were formed in the streets and engaged in hot discussion; for if the proposed sally was warmly recommended, it was also in some cases opposed. Oracles of the most various import were recited by the collectors, and found eager listeners in one or other of the disputants. Foremost in pressing for the sally were the Acharnians, as constituting no small part of the army of the state, and as it was their land that was being ravaged. In short, the whole city was in a most excited state; Pericles was the object of general indignation; his previous counsels were totally forgotten; he was abused for not leading out the army which he commanded, and was made responsible for the whole of the public suffering. 2.22.1. He, meanwhile, seeing anger and infatuation just now in the ascendant, and confident of his wisdom in refusing a sally, would not call either assembly or meeting of the people, fearing the fatal results of a debate inspired by passion and not by prudence. Accordingly, he addressed himself to the defence of the city, and kept it as quiet as possible 2.49.6. Besides this, the miserable feeling of not being able to rest or sleep never ceased to torment them. The body meanwhile did not waste away so long as the distemper was at its height, but held out to a marvel against its ravages; so that when they succumbed, as in most cases, on the seventh or eighth day to the internal inflammation, they had still some strength in them. But if they passed this stage, and the disease descended further into the bowels, inducing a violent ulceration there accompanied by severe diarrhea, this brought on a weakness which was generally fatal. 2.52.2. As there were no houses to receive them, they had to be lodged at the hot season of the year in stifling cabins, where the mortality raged without restraint. The bodies of dying men lay one upon another, and half-dead creatures reeled about the streets and gathered round all the fountains in their longing for water. 2.54.2. Among other things which they remembered in their distress was, very naturally, the following verse which the old men said had long ago been uttered: A Dorian war shall come and with it death. 2.54.4. The oracle also which had been given to the Lacedaemonians was now remembered by those who knew of it. When the God was asked whether they should go to war, he answered that if they put their might into it, victory would be theirs, and that he would himself be with them. 2.54.5. With this oracle events were supposed to tally. For the plague broke out so soon as the Peloponnesians invaded Attica, and never entering Peloponnese (not at least to an extent worth noticing), committed its worst ravages at Athens, and next to Athens, at the most populous of the other towns. Such was the history of the plague. 2.65.4. Not long afterwards, however, according to the way of the multitude, they again elected him general and committed all their affairs to his hands, having now become less sensitive to their private and domestic afflictions, and understanding that he was the best man of all for the public necessities. 2.102.6. Perplexed at this, the story goes on to say, he at last observed this deposit of the Achelous, and considered that a place sufficient to support life upon, might have been thrown up during the long interval that had elapsed since the death of his mother and the beginning of his wanderings. Settling, therefore, in the district round Oeniadae, he founded a dominion, and left the country its name from his son Acar. Such is the story we have received concerning Alcmaeon. 3.36.6. An assembly was therefore at once called, and after much expression of opinion upon both sides, Cleon, son of Cleaenetus, the same who had carried the former motion of putting the Mitylenians to death, the most violent man at Athens, and at that time by far the most powerful with the commons, came forward again and spoke as follows:— 3.89.5. The cause, in my opinion, of this phenomenon must be sought in the earthquake. At the point where its shock has been the most violent the sea is driven back, and suddenly recoiling with redoubled force, causes the inundation. Without an earthquake I do not see how such an accident could happen. 4.108.4. Indeed there seemed to be no danger in so doing; their mistake in their estimate of the Athenian power was as great as that power afterwards turned out to be, and their judgment was based more upon blind wishing than upon any sound prevision; for it is a habit of mankind to entrust to careless hope what they long for, and to use sovereign reason to thrust aside what they do not fancy. 6.15.2. By far the warmest advocate of the expedition was, however, Alcibiades, son of Clinias, who wished to thwart Nicias both as his political opponent and also because of the attack he had made upon him in his speech, and who was, besides, exceedingly ambitious of a command by which he hoped to reduce Sicily and Carthage, and personally to gain in wealth and reputation by means of his successes. 6.15.3. For the position he held among the citizens led him to indulge his tastes beyond what his real means would bear, both in keeping horses and in the rest of his expenditure; and this later on had not a little to do with the ruin of the Athenian state. 6.15.4. Alarmed at the greatness of his license in his own life and habits, and of the ambition which he showed in all things soever that he undertook, the mass of the people set him down as a pretender to the tyranny, and became his enemies; and although publicly his conduct of the war was as good as could be desired individually, his habits gave offence to every one, and caused them to commit affairs to other hands, and thus before long to ruin the city. 6.27.3. The matter was taken up the more seriously, as it was thought to be ominous for the expedition, and part of a conspiracy to bring about a revolution and to upset the democracy. 6.31.1. Indeed, at this moment, when they were now upon the point of parting from one another, the danger came more home to them than when they voted for the expedition; although the strength of the armament, and the profuse provision which they remarked in every department, was a sight that could not but comfort them. As for the foreigners and the rest of the crowd, they simply went to see a sight worth looking at and passing all belief. Indeed this armament that first sailed out was by far the most costly and splendid Hellenic force that had ever been sent out by a single city up to that time. 7.70.6. In many quarters also it happened, by reason of the narrow room, that a vessel was charging an enemy on one side and being charged herself on another, and that two, or sometimes more ships had perforce got entangled round one, obliging the helmsmen to attend to defence here, offence there, not to one thing at once, but to many on all sides; while the huge din caused by the number of ships crashing together not only spread terror, but made the orders of the boatswains inaudible. 7.86.5. This or the like was the cause of the death of a man who, of all the Hellenes in my time, least deserved such a fate, seeing that the whole course of his life had been regulated with strict attention to virtue. 8.1.4. In short, as is the way of a democracy, in the panic of the moment they were ready to be as prudent as possible. These resolves were at once carried into effect. 8.24.4. Indeed, after the Lacedaemonians, the Chians are the only people that I have known who knew how to be wise in prosperity, and who ordered their city the more securely the greater it grew. 8.97.2. or if he did should be held accursed. Many other assemblies were held afterwards, in which law-makers were elected and all other measures taken to form a constitution. It was during the first period of this constitution that the Athenians appear to have enjoyed the best government that they ever did, at least in my time. For the fusion of the high and the low was effected with judgment, and this was what first enabled the state to raise up her head after her manifold disasters.
5. Callimachus, Hymn To Ceres Or Demeter, 88-89, 87 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

6. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 6.1267-6.1271 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achaeans Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 419
aeschylus Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 111
alcibiades Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
aristophanes Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
athena Castagnoli and Ceccarelli, Greek Memories: Theories and Practices (2019) 111
attica Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 419
authenticity Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
callimachus Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142
chrêsmologos Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
cults, state cult Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
dating Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
dillery, john Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
divination, and authority Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
divination, and crisis Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
divination, and war Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
doric dialect Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 419
ecclesia Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
emotion, description of de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
erysichthon Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142
experientiality de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
gods, intervention Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
herodotus Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
hunger Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142
mania Johnston and Struck, Mantikê: Studies in Ancient Divination (2005) 213
nicias, commander de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
oracles Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 419
plague Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243, 419
sacrifices, public' Martin, Divine Talk: Religious Argumentation in Demosthenes (2009) 220
sicily Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
speech de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
syracuse de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
thucydides, son of melesias, archaeology Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
thucydides, son of melesias, autopsy Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
thucydides, son of melesias, causes, causality Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
thucydides, son of melesias, digressions Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 243
thucydides Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142; de Bakker, van den Berg, and Klooster, Emotions and Narrative in Ancient Literature and Beyond (2022) 385
war imagery, combined with famine and plague Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142
water imagery Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 141, 142