Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10882
Thucydides, The History Of The Peloponnesian War, 1.22.1


καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλλοντες πολεμήσειν ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχθέντων διαμνημονεῦσαι ἦν ἐμοί τε ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς ἄλλοθέν ποθεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν: ὡς δ’ ἂν ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ δέοντα μάλιστ’ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληθῶς λεχθέντων, οὕτως εἴρηται.With reference to the speeches in this history, some were delivered before the war began, others while it was going on; some I heard myself, others I got from various quarters; it was in all cases difficult to carry them word for word in one's memory, so my habit has been to make the speakers say what was in my opinion demanded of them by the various occasions, of course adhering as closely as possible to the general sense of what they really said.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

6 results
1. Herodotus, Histories, None (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2.104. For it is plain to see that the Colchians are Egyptians; and what I say, I myself noted before I heard it from others. When it occurred to me, I inquired of both peoples; and the Colchians remembered the Egyptians better than the Egyptians remembered the Colchians; ,the Egyptians said that they considered the Colchians part of Sesostris' army. I myself guessed it, partly because they are dark-skinned and woolly-haired; though that indeed counts for nothing, since other peoples are, too; but my better proof was that the Colchians and Egyptians and Ethiopians are the only nations that have from the first practised circumcision. ,The Phoenicians and the Syrians of Palestine acknowledge that they learned the custom from the Egyptians, and the Syrians of the valleys of the Thermodon and the Parthenius, as well as their neighbors the Macrones, say that they learned it lately from the Colchians. These are the only nations that circumcise, and it is seen that they do just as the Egyptians. ,But as to the Egyptians and Ethiopians themselves, I cannot say which nation learned it from the other; for it is evidently a very ancient custom. That the others learned it through traffic with Egypt, I consider clearly proved by this: that Phoenicians who traffic with Hellas cease to imitate the Egyptians in this matter and do not circumcise their children.
2. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.1.1, 1.4, 1.10.2, 1.13, 1.18.1, 1.20.1, 1.20.3, 1.21.1-1.21.2, 1.22.2-1.22.4, 1.23.1, 1.23.5, 1.24, 1.24.1, 1.73.1, 1.89-1.118, 1.97.2, 1.98.1-1.98.3, 1.134.4, 2.1, 2.12.3, 2.15, 2.29.3, 2.48.3, 2.65.4-2.65.13, 2.68, 2.97, 3.36-3.50, 3.73, 3.80-3.83, 3.81.5, 3.82.2, 3.104, 3.113.6, 5.68.2, 5.70, 5.85-5.113, 6.2.1, 6.8-6.26, 6.54.1, 7.11-7.15, 7.16.1, 8.45-8.46 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.1.1. Thucydides, an Athenian, wrote the history of the war between the Peloponnesians and the Athenians, beginning at the moment that it broke out, and believing that it would be a great war, and more worthy of relation than any that had preceded it. This belief was not without its grounds. The preparations of both the combatants were in every department in the last state of perfection; and he could see the rest of the Hellenic race taking sides in the quarrel; those who delayed doing so at once having it in contemplation. 1.10.2. For I suppose if Lacedaemon were to become desolate, and the temples and the foundations of the public buildings were left, that as time went on there would be a strong disposition with posterity to refuse to accept her fame as a true exponent of her power. And yet they occupy two-fifths of Peloponnese and lead the whole, not to speak of their numerous allies without. Still, as the city is neither built in a compact form nor adorned with magnificent temples and public edifices, but composed of villages after the old fashion of Hellas, there would be an impression of inadequacy. Whereas, if Athens were to suffer the same misfortune, I suppose that any inference from the appearance presented to the eye would make her power to have been twice as great as it is. 1.18.1. But at last a time came when the tyrants of Athens and the far older tyrannies of the rest of Hellas were, with the exception of those in Sicily, once and for all put down by Lacedaemon ; for this city, though after the settlement of the Dorians, its present inhabitants, it suffered from factions for an unparalleled length of time, still at a very early period obtained good laws, and enjoyed a freedom from tyrants which was unbroken; it has possessed the same form of government for more than four hundred years, reckoning to the end of the late war, and has thus been in a position to arrange the affairs of the other states. Not many years after the deposition of the tyrants, the battle of Marathon was fought between the Medes and the Athenians. 1.20.1. Having now given the result of my inquiries into early times, I grant that there will be a difficulty in believing every particular detail. The way that most men deal with traditions, even traditions of their own country, is to receive them all alike as they are delivered, without applying any critical test whatever. 1.20.3. There are many other unfounded ideas current among the rest of the Hellenes, even on matters of contemporary history which have not been obscured by time. For instance, there is the notion that the Lacedaemonian kings have two votes each, the fact being that they have only one; and that there is a company of Pitane, there being simply no such thing. So little pains do the vulgar take in the investigation of truth, accepting readily the first story that comes to hand. 1.21.1. On the whole, however, the conclusions I have drawn from the proofs quoted may, I believe, safely be relied on. Assuredly they will not be disturbed either by the lays of a poet displaying the exaggeration of his craft, or by the compositions of the chroniclers that are attractive at truth's expense; the subjects they treat of being out of the reach of evidence, and time having robbed most of them of historical value by enthroning them in the region of legend. Turning from these, we can rest satisfied with having proceeded upon the clearest data, and having arrived at conclusions as exact as can be expected in matters of such antiquity. 1.21.2. To come to this war; despite the known disposition of the actors in a struggle to overrate its importance, and when it is over to return to their admiration of earlier events, yet an examination of the facts will show that it was much greater than the wars which preceded it. 1.22.2. And with reference to the narrative of events, far from permitting myself to derive it from the first source that came to hand, I did not even trust my own impressions, but it rests partly on what I saw myself, partly on what others saw for me, the accuracy of the report being always tried by the most severe and detailed tests possible. 1.22.3. My conclusions have cost me some labour from the want of coincidence between accounts of the same occurrences by different eye-witnesses, arising sometimes from imperfect memory, sometimes from undue partiality for one side or the other. 1.22.4. The absence of romance in my history will, I fear, detract somewhat from its interest; but if it be judged useful by those inquirers who desire an exact knowledge of the past as an aid to the interpretation of the future, which in the course of human things must resemble if it does not reflect it, I shall be content. In fine, I have written my work, not as an essay which is to win the applause of the moment, but as a possession for all time. 1.23.1. The Median war, the greatest achievement of past times, yet found a speedy decision in two actions by sea and two by land. The Peloponnesian war was prolonged to an immense length, and long as it was it was short without parallel for the misfortunes that it brought upon Hellas . 1.23.5. To the question why they broke the treaty, I answer by placing first an account of their grounds of complaint and points of difference, that no one may ever have to ask the immediate cause which plunged the Hellenes into a war of such magnitude. 1.24.1. The city of Epidamnus stands on the right of the entrance of the Ionic gulf. Its vicinity is inhabited by the Taulantians, an Illyrian people. 1.73.1. The object of our mission here was not to argue with your allies, but to attend to the matters on which our State despatched us. However, the vehemence of the outcry that we hear against us has prevailed on us to come forward. It is not to combat the accusations of the cities (indeed you are not the judges before whom either we or they can plead), but to prevent your taking the wrong course on matters of great importance by yielding too readily to the persuasions of your allies. We also wish to show on a review of the whole indictment that we have a fair title to our possessions, and that our country has claims to consideration. 1.97.2. My excuse for relating these events, and for venturing on this digression, is that this passage of history has been omitted by all my predecessors, who have confined themselves either to Hellenic history before the Median war, or to the Median war itself. Hellanicus, it is true, did touch on these events in his Athenian history; but he is somewhat concise and not accurate in his dates. Besides, the history of these events contains an explanation of the growth of the Athenian empire. 1.98.1. First the Athenians besieged and captured Eion on the Strymon from the Medes, and made slaves of the inhabitants, being under the command of Cimon, son of Miltiades. 1.98.2. Next they enslaved Scyros the island in the Aegean, containing a Dolopian population, and colonized it themselves. 1.134.4. They were going to throw him into the Kaiadas, where they cast criminals, but finally decided to inter him somewhere near. But the god at Delphi afterwards ordered the Lacedaemonians to remove the tomb to the place of his death—where he now lies in the consecrated ground, as an inscription on a monument declares—and, as what had been done was a curse to them, to give back two bodies instead of one to the goddess of the Brazen House. So they had two brazen statues made, and dedicated them as a substitute for Pausanias. 2.12.3. When he reached the frontier and was just going to be dismissed, he departed with these words: ‘This day will be the beginning of great misfortunes to the Hellenes.’ 2.29.3. This Teres is in no way related to Tereus who married Pandion's daughter Procne from Athens ; nor indeed did they belong to the same part of Thrace . Tereus lived in Daulis, part of what is now called Phocis, but which at that time was inhabited by Thracians. It was in this land that the women perpetrated the outrage upon Itys; and many of the poets when they mention the nightingale call it the Daulian bird. Besides, Pandion in contracting an alliance for his daughter would consider the advantages of mutual assistance, and would naturally prefer a match at the above moderate distance to the journey of many days which separates Athens from the Odrysians. Again the names are different; and this Teres was king of the Odrysians, the first by the way who attained to any power. 2.48.3. All speculation as to its origin and its causes, if causes can be found adequate to produce so great a disturbance, I leave to other writers, whether lay or professional; for myself, I shall simply set down its nature, and explain the symptoms by which perhaps it may be recognized by the student, if it should ever break out again. This I can the better do, as I had the disease myself, and watched its operation in the case of others. 2.65.4. Not long afterwards, however, according to the way of the multitude, they again elected him general and committed all their affairs to his hands, having now become less sensitive to their private and domestic afflictions, and understanding that he was the best man of all for the public necessities. 2.65.5. For as long as he was at the head of the state during the peace, he pursued a moderate and conservative policy; and in his time its greatness was at its height. When the war broke out, here also he seems to have rightly gauged the power of his country. 2.65.6. He outlived its commencement two years and six months, and the correctness of his previsions respecting it became better known by his death. 2.65.7. He told them to wait quietly, to pay attention to their marine, to attempt no new conquests, and to expose the city to no hazards during the war, and doing this, promised them a favorable result. What they did was the very contrary, allowing private ambitions and private interests, in matters apparently quite foreign to the war, to lead them into projects unjust both to themselves and to their allies—projects whose success would only conduce to the honor and advantage of private persons, and whose failure entailed certain disaster on the country in the war. 2.65.8. The causes of this are not far to seek. Pericles indeed, by his rank, ability, and known integrity, was enabled to exercise an independent control over the multitude—in short, to lead them instead of being led by them; for as he never sought power by improper means, he was never compelled to flatter them, but, on the contrary, enjoyed so high an estimation that he could afford to anger them by contradiction. 2.65.9. Whenever he saw them unseasonably and insolently elated, he would with a word reduce them to alarm; on the other hand, if they fell victims to a panic, he could at once restore them to confidence. In short, what was nominally a democracy became in his hands government by the first citizen. 2.65.10. With his successors it was different. More on a level with one another, and each grasping at supremacy, they ended by committing even the conduct of state affairs to the whims of the multitude. 2.65.11. This, as might have been expected in a great and sovereign state, produced a host of blunders, and amongst them the Sicilian expedition; though this failed not so much through a miscalculation of the power of those against whom it was sent, as through a fault in the senders in not taking the best measures afterwards to assist those who had gone out, but choosing rather to occupy themselves with private cabals for the leadership of the commons, by which they not only paralyzed operations in the field, but also first introduced civil discord at home. 2.65.12. Yet after losing most of their fleet besides other forces in Sicily, and with faction already domit in the city, they could still for three years make head against their original adversaries, joined not only by the Sicilians, but also by their own allies nearly all in revolt, and at last by the king's son, Cyrus, who furnished the funds for the Peloponnesian navy. Nor did they finally succumb till they fell the victims of their own intestine disorders. 2.65.13. So superfluously abundant were the resources from which the genius of Pericles foresaw an easy triumph in the war over the unaided forces of the Peloponnesians. 3.81.5. Death thus raged in every shape; and, as usually happens at such times, there was no length to which violence did not go; sons were killed by their fathers, and suppliants dragged from the altar or slain upon it; while some were even walled up in the temple of Dionysus and died there. 3.82.2. The sufferings which revolution entailed upon the cities were many and terrible, such as have occurred and always will occur, as long as the nature of mankind remains the same; though in a severer or milder form, and varying in their symptoms, according to the variety of the particular cases. In peace and prosperity states and individuals have better sentiments, because they do not find themselves suddenly confronted with imperious necessities; but war takes away the easy supply of daily wants, and so proves a rough master, that brings most men's characters to a level with their fortunes. 5.68.2. though as to putting down the numbers of either host, or of the contingents composing it, I could not do so with any accuracy. Owing to the secrecy of their government the number of the Lacedaemonians was not known, and men are so apt to brag about the forces of their country that the estimate of their opponents was not trusted. The following calculation, however, makes it possible to estimate the numbers of the Lacedaemonians present upon this occasion. 6.2.1. It was settled originally as follows, and the peoples that occupied it are these. The earliest inhabitants spoken of in any part of the country are the Cyclopes and Laestrygones; but I cannot tell of what race they were, or whence they came or whither they went, and must leave my readers to what the poets have said of them and to what may be generally known concerning them. 6.54.1. Indeed, the daring action of Aristogiton and Harmodius was undertaken in consequence of a love affair, which I shall relate at some length, to show that the Athenians are not more accurate than the rest of the world in their accounts of their own tyrants and of the facts of their own history.
3. Duris of Samos, Fragments, 2 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4. Plutarch, Aemilius Paulus, 28.11 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

28.11. It was only the books of the king that he allowed his sons, who were devoted to learning, to choose out for themselves, and when he was distributing rewards for valour in the battle, he gave Aelius Tubero, his son-in-law, a bowl of five pounds weight.
5. Isidore of Seville, Etymologies, 6.5.1 (6th cent. CE - 7th cent. CE)

6. Anon., Letter of Aristeas, 182

182. And Nicanor summoned the lord high steward, Dorotheus, who was the special officer appointed to look after the Jews, and commanded him to make the necessary preparation for each one. For this arrangement had been made by the king and it is an arrangement which you see maintained to-day. For as many cities (as) have (special) customs in the matter of drinking, eating, and reclining, have special officers appointed to look after their requirements. And whenever they come to visit the kings, preparations are made in accordance with their own customs, in order that there may be no discomfort to disturb the enjoyment of their visit. The same precaution was taken in the case of the Jewish envoys. Now Dorotheus who was the patron appointed to look after Jewish guests wa


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abstract nominal phrases in thucydides, generalizing Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 16
aemilius paulus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
antipater Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 403
aristotle, on herodotus Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 2
aristotle, on history-writing Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 2, 3
arrian (l. flavius arrianus) Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
athenian character Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 193
athenian empire Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
athens Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
audience Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
authenticity Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
autopsy Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
cicero Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
corcyra Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 193
corinthians Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 193
court Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
davis, lydia Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 2
diatribe Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
didymus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
diodorus of sicily Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 403
dionysius of halicarnassus, letter to pompeius Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 52
dionysius of halicarnassus, on thucydides Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 52, 53
duris of samos Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
egypt, herodotuss representation of Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
eion Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
elites/masses Spatharas, Emotions, persuasion, and public discourse in classical Athens (2019) 58
ephorus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
epictetus Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
festivals Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
fictionalising strategies Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
foundation myths, academic approaches to Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
foundation myths, and historical truth Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
gellius, lucius (? l. gellius menander/iustus) Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
hellanicus, atthis Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
hellanicus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
heraclids Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
herodotus, digressions Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
herodotus, proem Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
herodotus, sources Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
herodotus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 241, 513
herodotus and the histories, ambiguity of Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
herodotus and the histories, autopsy in Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
herodotus and the histories, narratorial style or narratology of Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
identity, construction of Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
judaeans, of alexandria Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
kairos Spatharas, Emotions, persuasion, and public discourse in classical Athens (2019) 58
lecture notes Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
literary criticism Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
local historiography Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
logographers Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 339
logos/logoi Spatharas, Emotions, persuasion, and public discourse in classical Athens (2019) 58
long, a.a. Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
lucian, relation to historiography Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205
lucian Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206
lydians, cultural interaction with Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
macedonia Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
macer Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 739
menander Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 53
mimesis Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 53
mimnermus Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
nicias Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 739
oral tradition Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 236
pericles Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 52, 53
phaedrus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
pity Spatharas, Emotions, persuasion, and public discourse in classical Athens (2019) 58
plague Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 242
plato Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 52; Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
plausibility Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
plutarch Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
polis Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
sacred war (first) Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
salaithos Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 241
samian heraion Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
scipio aemilianus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 722
scirus Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
septuagint Stavrianopoulou, Shifting Social Imaginaries in the Hellenistic Period: Narrations, Practices and Images (2013) 208
sicilian debate Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 193
sicily Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 193
sitalkes Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 51
speeches in thucydides (generally), higher-order insights afforded by Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 85
speeches in thucydides (generally), rhetorical function of Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 85
speeches in thucydides (generally) Joho, Style and Necessity in Thucydides (2022) 85
stadter, p. Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
style Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
thirty years peace Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 513
thucydides, fundamental figure in herodotean reception Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 2, 3
thucydides, son of melesias, archaeology Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 241, 339, 713
thucydides, son of melesias, audience, reader Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 513, 570
thucydides, son of melesias, authorial statements, judgementnan Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 252, 823
thucydides, son of melesias, autopsy Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 819
thucydides, son of melesias, chance Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 241
thucydides, son of melesias, documents, letters, treaties etc. Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 236, 242, 739, 819
thucydides, son of melesias, exile Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 242
thucydides, son of melesias, historical accuracy Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 513
thucydides, son of melesias, historical truth Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 339
thucydides, son of melesias, language Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 252, 339, 570
thucydides Jonge and Hunter, Dionysius of Halicarnassus and Augustan Rome. Rhetoric, Criticism and Historiography (2019) 52, 53
tribal divisions' Sweeney, Foundation Myths and Politics in Ancient Ionia (2013) 9
universal historiography Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 713
vernacular (diatribe) style Soldo and Jackson, ›Res vera, res ficta‹: Fictionality in Ancient Epistolography (2023) 94
wonder (thauma, thôma) Kirkland, Herodotus and Imperial Greek Literature: Criticism, Imitation, Reception (2022) 205, 206