Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database11455
Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 1.65
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Aristotle, Posterior Analytics, 2.19 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 4.8-4.9, 4.20, 5.14, 5.21, 5.23, 5.53, 5.59 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.8. Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; nam de summo bono mox, ut dixi, videbimus et ad id explicandum disputationem omnem conferemus. in his igitur partibus duabus nihil erat, quod Zeno commutare gestiret. res enim se praeclare habebat, habebat Bai. habeat ABERN 1 habent N 2 habet V et quidem in utraque parte. quid enim ab antiquis ex eo genere, quod ad disserendum valet, praetermissum est? qui et definierunt plurima et definiendi artes reliquerunt, quodque est definitioni adiunctum, ut res in partes dividatur, id et fit ab illis et quem ad modum fieri oporteat traditur; item de contrariis, a quibus ad genera formasque generum venerunt. Iam argumenti ratione conclusi caput esse faciunt ea, quae perspicua dicunt, deinde ordinem sequuntur, tum, quid verum sit in singulis, extrema conclusio est. 4.9. quanta autem ab illis varietas argumentorum ratione concludentium eorumque cum captiosis interrogationibus dissimilitudo! Quid, quod plurimis plurimis ABENV pluribus R locis quasi denuntiant, ut neque sensuum fidem sine ratione nec rationis sine sensibus exquiramus, add. dett. atque ut eorum alterum ab altero ne separemus? add. Lamb. Quid? ea, quae dialectici nunc tradunt et docent, nonne ab illis instituta aut aut Se. sunt ABER om. NV inventa sunt? de quibus etsi a Chrysippo maxime est elaboratum, tamen a Zenone minus multo quam ab antiquis; ab hoc autem quaedam non melius quam veteres, quaedam omnino relicta. 4.20. Alia quaedam dicent, credo, magna antiquorum esse peccata, quae ille veri veri ( corr., ut videtur, ex vere) N vere BEV vero R investigandi cupidus nullo modo ferre potuerit. quid enim perversius, quid intolerabilius, quid stultius quam bonam valitudinem, quam dolorum omnium vacuitatem, quam integritatem oculorum reliquorumque sensuum ponere in bonis potius, quam dicerent nihil omnino inter eas res iisque contrarias interesse? ea enim omnia, quae illi bona dicerent, praeposita esse, non bona, itemque illa, quae in corpore excellerent, stulte antiquos dixisse per se esse expetenda; sumenda potius quam expetenda. ea denique omni vita, quae in una virtute virtute una BE consisteret, illam vitam, quae etiam ceteris rebus, quae essent secundum naturam, abundaret, magis expetendam non esse. sed magis sumendam. cumque ipsa virtus efficiat ita beatam vitam, ut beatior esse non possit, tamen quaedam deesse sapientibus tum, cum sint beatissimi; itaque eos id agere, ut a se dolores, morbos, debilitates repellant. 5.14. praetereo multos, in his doctum hominem et suavem, Hieronymum, quem iam cur Peripateticum appellem nescio. summum enim bonum exposuit vacuitatem doloris; qui autem de summo bono dissentit de tota philosophiae ratione dissentit. Critolaus imitari voluit antiquos, et quidem est gravitate proximus, et redundat oratio, ac tamen ne is is his R quidem in patriis institutis add. Brem. manet. Diodorus, eius auditor, adiungit ad honestatem vacuitatem doloris. hic hic his R quoque suus est de summoque bono dissentiens dici vere Peripateticus non potest. antiquorum autem sententiam Antiochus noster mihi videtur persequi diligentissime, quam eandem Aristoteli aristotilis R, N ( fort. corr. ex aristotili), V fuisse et Polemonis docet. 5.21. Sex igitur hae hee E, h (= haec) R summo BERNV summa dett. sunt simplices de summo bonorum malorumque sententiae, duae sine patrono, quattuor defensae. quatuor defense quatuor BE iunctae autem et duplices expositiones summi boni tres omnino fuerunt, nec vero plures, si penitus rerum naturam videas, esse potuerunt. nam aut voluptas adiungi potest ad honestatem, ut Calliphonti Dinomachoque placuit, aut doloris vacuitas, ut Diodoro, aut prima naturae, ut antiquis, quos eosdem Academicos et Peripateticos nominavimus. nominavimus BER ( cf. p. 158, 30 sqq. ) nominamus NV sed quoniam quoniam q uo R non possunt omnia simul dici, haec in praesentia nota esse debebunt, voluptatem semovendam esse, quando ad maiora quaedam, ut iam apparebit, nati sumus. de vacuitate doloris eadem fere dici solent, quae de voluptate. Quando igitur et de voluptate secl. Nissenius ( sec. Gz. ); cf. Muret. var. lect. 14, 20 cum Torquato et de honestate, in qua una omne bonum poneretur, cum Catone est disputatum, primum, quae contra voluptatem dicta sunt, eadem fere cadunt contra vacuitatem doloris. 5.23. de illis, cum volemus. Democriti autem securitas, quae est animi tamquam tamquam (tanquā R) tranquillitas RN tranquillitas tamquam BE tranquillitas ( om. tamquam) V tranquillitas, quam appellant eu)qumi/an, eo separanda fuit ab hac disputatione, quia ista animi tranquillitas ea ipsa secl. Se. est est ipsa BE beata vita; quaerimus autem, non quae sit, sit ( utroque loco ) dett. sint sed unde sit. Iam explosae eiectaeque sententiae Pyrrhonis, Aristonis, Erilli quod in hunc orbem, quem circumscripsimus, incidere non possunt, adhibendae omnino non fuerunt. nam cum omnis haec quaestio de finibus et quasi de extremis bonorum et malorum ab eo proficiscatur, quod diximus diximus p. 163, 16 sqq. naturae esse aptum et accommodatum, quodque ipsum per se primum appetatur, hoc totum et ii tollunt, qui in rebus iis, in quibus nihil quod non aut honestum aut turpe sit, negant esse del. Lamb. ullam causam, cur aliud alii anteponatur, nec inter eas res quicquam quicquam quitquid BE omnino putant interesse, et Erillus, si ita sensit, nihil esse bonum praeter scientiam, omnem consilii capiendi causam inventionemque officii sustulit. Sic exclusis sententiis reliquorum cum praeterea nulla esse possit, haec antiquorum valeat necesse est. ergo ergo igitur BE instituto veterum, quo etiam Stoici utuntur, hinc capiamus exordium. 5.53. Ac veteres quidem philosophi in beatorum insulis fingunt qualis futura futura Clericus ( ad Aeschinis Axioch. 17 ); natura sit vita sapientium, quos cura omni liberatos, nullum necessarium vitae cultum aut paratum aut apparatum Lamb. requirentis, nihil aliud esse esse om. BE acturos putant, nisi ut omne tempus inquirendo in qendo E in querendo RV inquerendo N ac discendo in naturae cognitione consumant. Nos autem non solum beatae vitae istam esse oblectationem videmus, sed etiam levamentum miseriarum. itaque multi, cum in in om. BER potestate essent hostium aut tyrannorum, multi in custodia, multi in exilio dolorem suum doctrinae studiis levaverunt. levarunt BE 5.59. Natura igitur corpus quidem hominis sic et genuit et formavit, ut alia in primo ortu perficeret, alia progrediente aetate fingeret neque sane multum adiumentis externis et adventiciis uteretur. animum autem reliquis rebus ita perfecit, ut corpus; sensibus enim ornavit ad res percipiendas idoneis, ut nihil aut non multum adiumento ullo ad suam confirmationem indigerent; indigerent Brem. indigeret quod autem in homine praestantissimum atque optimum est, id deseruit. etsi dedit talem mentem, quae omnem virtutem accipere posset, ingenuitque sine doctrina notitias parvas rerum maximarum et quasi instituit docere et induxit in ea, quae inerant, tamquam elementa virtutis. sed virtutem ipsam inchoavit, nihil amplius. 4.8.  "Next come Logic and Natural Science; for the problem of Ethics, as I said, we shall notice later, concentrating the whole force of the discussion upon its solution. In these two departments then, there was nothing that Zeno need have desired to alter; since all was in a most satisfactory state, and that in both departments. For in the subject of Logic, what had the ancients left undealt with? They defined a multitude of terms, and left treatises in Definition; of the kindred art of the Division of a thing into its parts they give practical examples, and lay down rules for the process; and the same with the Law of Contradictories, from which they arrived at genera and species within genera. Then, in Deductive reasoning, they start with what they term self-evident propositions; from these they proceed by rule, and finally the conclusion gives the inference valid in the particular case. 4.9.  Again, how many different forms of Deduction they distinguish, and how widely these differ from sophistical syllogisms! Think how almost solemnly they reiterate that we must not expect to find truth in sensation unaided by reason, nor in reason without sensation, and that we are not to divorce the one from the other! Was it not they who first laid down the rules that form the stock-in‑trade of professors of logic to‑day? Logic, no doubt, was very fully worked out Chrysippus, but much less was done in it by Zeno than by the older schools; and in some parts of the subject his work was no improvement on that of his predecessors, while other parts he neglected altogether. 4.20.  As I understand, they will accuse the ancients of certain grave errors in other matters, which that ardent seeker after truth found himself quite unable to tolerate. What, he asked, could have been more insufferably foolish and perverse than to take good health, freedom from all pain, or soundness of eyesight and of the other senses, and class them as goods, instead of saying that there was nothing whatever to choose between these things and their opposites? According to him, all these things which the ancients called good, were not good, but 'preferred'; and so also with bodily excellences, it was foolish of the ancients to call them 'desirable for their own sakes'; they were not 'desirable' but 'worth taking'; and in short, speaking generally, a life bountifully supplied with all the other things in accordance with nature, in addition to virtue, was not 'more desirable,' but only 'more worth taking' than a life of virtue and virtue alone; and although virtue of itself can render life as happy as it is possible for it to be, yet there are some things that Wise Men lack at the very moment of supreme happiness; and accordingly they do their best to protect themselves from pain, disease and infirmity. 5.14.  "I pass over a number of writers, including the learned and entertaining Hieronymus. Indeed I know no reason for calling the latter a Peripatetic at all; for he defined the Chief Good as freedom from pain: and to hold a different view of the Chief Good is to hold a different system of philosophy altogether. Critolaus professed to imitate the ancients; and he does in fact come nearest to them in weight, and has a flowing style; all the same, even he is not true to the principles of his ancestors. Diodorus, his pupil, couples with Moral Worth freedom from pain. He too stands by himself; differing about the Chief Good he cannot correctly be called a Peripatetic. Our master Antiochus seems to me to adhere most scrupulously to the doctrine of the ancients, which according to his teaching was common to Aristotle and to Polemo. 5.21.  "These then are the six simple views about the End of Goods and Evils; two of them without a champion, and four actually upheld. of composite or dualistic definitions of the Supreme Good there have been three in all; nor were more than three possible, if you examine the nature of the case closely. There is the combination of Morality with pleasure, adopted by Callipho and Dinomachus; with freedom from pain, by Diodorus; or with the primary objects of nature, the view of the ancients, as we entitle both the Academics and the Peripatetics."But it is impossible to set forth the whole of our position at once; so for the present we need only notice that pleasure must be discarded, on the ground that, as will be shown later, we are intended by nature for greater things. Freedom from pain is open to practically the same objections as pleasure. 5.23.  "The calmness or tranquillity of mind which is the Chief Good of Democritus, euthumia as he calls it, has had to be excluded from this discussion, because this mental tranquillity is in itself the happiness in question; and we are inquiring not what happiness is, but what produces it. Again, the discredited and abandoned theories of Pyrrho, Aristo and Erillus cannot be brought within the circle we have drawn, and so we have not been concerned to consider them at all. For the whole of this inquiry into the Ends or, so to speak, the limits of Goods and Evils must begin from that which we have spoken of as adapted and suited to nature and which is the earliest object of desire for its own sake; now this is entirely done away with by those who maintain that, in the sphere of things which contain no element of Moral Worth or baseness, there is no reason why any one thing should be preferred to any other, and who consider these things to be absolutely indifferent; and Erillus also, if he actually held that there is nothing good but knowledge, destroyed every motive of rational action and every clue to right conduct. "Thus we have eliminated the views of all the other philosophers; and no other view is possible; therefore this doctrine of the Ancients must hold good. Let us then follow the practice of the old philosophers, adopted also by the Stoics, and start as follows. 5.53.  The old philosophers picture what the life of the Wise will be in the Islands of the Blest, and think that being released from all anxiety and needing none of the necessary equipment or accessories of life, they will do nothing but spend their whole time upon study and research in the science of nature. We on the other hand see in such studies not only the amusement of a life of happiness, but also the alleviation of misfortune; hence the numbers of men who when they had fallen into the power of enemies or tyrants, or when they were in prison or in exile, have solaced their sorrow with the pursuit of learning. 5.59.  In generating and developing the human body, Nature's procedure was to make some parts perfect at birth, and to fashion other parts as it grew up, without making much use of external and artificial aids. The mind on the other hand she endowed with its remaining faculties in the same perfection as the body, equipping it with senses already adapted to their function of perception and requiring little or no assistance of any kind to complete their development; but the highest and noblest part of man's nature she neglected. It is true she bestowed an intellect capable of receiving every virtue, and implanted in it at birth and without instruction embryonic notions of the loftiest ideas, laying the foundation of its education, and introducing among its endowments the elementary constituents, so to speak, of virtue. But of virtue itself she merely gave the germ and no more.
3. Cicero, On Laws, 1.38 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Cicero, Tusculan Disputations, 5.120 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.120. quorum controversiam solebat tamquam honorarius arbiter iudicare Carneades. nam cum, quaecumque nam quaecumque ..mque cum V ( initium non dispicitur ) bona Peripateticis, eadem Stoicis commoda viderentur neque tamen Peripatetici plus tribuerent divitiis bonae valetudini ceteris rebus generis eiusdem quam Stoici, cum ea re, non verbis ponderarentur, causam esse dissidendi dissidendi s desiderandi X negabat. quare hunc locum ceterarum disciplinarum philosophi quem ad modum optinere possint, ipsi viderint; mihi tamen gratum est, quod de sapientium sapientiam G 1 ( corr. 1 ) V perpetua pertua R 1 bene bene bona V vivendi facultate dignum quiddam quiddam s V b quidam X philosophorum voce profitentur.
5. Plutarch, On The Fortune Or Virtue of Alexander The Great, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Plutarch, On Stoic Self-Contradictions, None (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 7.40-7.41, 7.127, 7.139, 7.142, 7.149-7.150, 7.167 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

7.40. Philosophy, they say, is like an animal, Logic corresponding to the bones and sinews, Ethics to the fleshy parts, Physics to the soul. Another simile they use is that of an egg: the shell is Logic, next comes the white, Ethics, and the yolk in the centre is Physics. Or, again, they liken Philosophy to a fertile field: Logic being the encircling fence, Ethics the crop, Physics the soil or the trees. Or, again, to a city strongly walled and governed by reason.No single part, some Stoics declare, is independent of any other part, but all blend together. Nor was it usual to teach them separately. Others, however, start their course with Logic, go on to Physics, and finish with Ethics; and among those who so do are Zeno in his treatise On Exposition, Chrysippus, Archedemus and Eudromus. 7.41. Diogenes of Ptolemas, it is true, begins with Ethics; but Apollodorus puts Ethics second, while Panaetius and Posidonius begin with Physics, as stated by Phanias, the pupil of Posidonius, in the first book of his Lectures of Posidonius. Cleanthes makes not three, but six parts, Dialectic, Rhetoric, Ethics, Politics, Physics, Theology. But others say that these are divisions not of philosophic exposition, but of philosophy itself: so, for instance, Zeno of Tarsus. Some divide the logical part of the system into the two sciences of rhetoric and dialectic; while some would add that which deals with definitions and another part concerning canons or criteria: some, however, dispense with the part about definitions. 7.127. It is a tenet of theirs that between virtue and vice there is nothing intermediate, whereas according to the Peripatetics there is, namely, the state of moral improvement. For, say the Stoics, just as a stick must be either straight or crooked, so a man must be either just or unjust. Nor again are there degrees of justice and injustice; and the same rule applies to the other virtues. Further, while Chrysippus holds that virtue can be lost, Cleanthes maintains that it cannot. According to the former it may be lost in consequence of drunkenness or melancholy; the latter takes it to be inalienable owing to the certainty of our mental apprehension. And virtue in itself they hold to be worthy of choice for its own sake. At all events we are ashamed of bad conduct as if we knew that nothing is really good but the morally beautiful. Moreover, they hold that it is in itself sufficient to ensure well-being: thus Zeno, and Chrysippus in the first book of his treatise On Virtues, and Hecato in the second book of his treatise On Goods: 7.139. For through some parts it passes as a hold or containing force, as is the case with our bones and sinews; while through others it passes as intelligence, as in the ruling part of the soul. Thus, then, the whole world is a living being, endowed with soul and reason, and having aether for its ruling principle: so says Antipater of Tyre in the eighth book of his treatise On the Cosmos. Chrysippus in the first book of his work On Providence and Posidonius in his book On the Gods say that the heaven, but Cleanthes that the sun, is the ruling power of the world. Chrysippus, however, in the course of the same work gives a somewhat different account, namely, that it is the purer part of the aether; the same which they declare to be preeminently God and always to have, as it were in sensible fashion, pervaded all that is in the air, all animals and plants, and also the earth itself, as a principle of cohesion. 7.142. The world, they hold, comes into being when its substance has first been converted from fire through air into moisture and then the coarser part of the moisture has condensed as earth, while that whose particles are fine has been turned into air, and this process of rarefaction goes on increasing till it generates fire. Thereupon out of these elements animals and plants and all other natural kinds are formed by their mixture. The generation and the destruction of the world are discussed by Zeno in his treatise On the Whole, by Chrysippus in the first book of his Physics, by Posidonius in the first book of his work On the Cosmos, by Cleanthes, and by Antipater in his tenth book On the Cosmos. Panaetius, however, maintained that the world is indestructible.The doctrine that the world is a living being, rational, animate and intelligent, is laid down by Chrysippus in the first book of his treatise On Providence, by Apollodorus in his Physics, and by Posidonius. 7.149. Nature, they hold, aims both at utility and at pleasure, as is clear from the analogy of human craftsmanship. That all things happen by fate or destiny is maintained by Chrysippus in his treatise De fato, by Posidonius in his De fato, book ii., by Zeno and by Boethus in his De fato, book i. Fate is defined as an endless chain of causation, whereby things are, or as the reason or formula by which the world goes on. What is more, they say that divination in all its forms is a real and substantial fact, if there is really Providence. And they prove it to be actually a science on the evidence of certain results: so Zeno, Chrysippus in the second book of his De divinatione, Athenodorus, and Posidonius in the second book of his Physical Discourse and the fifth book of his De divinatione. But Panaetius denies that divination has any real existence. 7.150. The primary matter they make the substratum of all things: so Chrysippus in the first book of his Physics, and Zeno. By matter is meant that out of which anything whatsoever is produced. Both substance and matter are terms used in a twofold sense according as they signify (1) universal or (2) particular substance or matter. The former neither increases nor diminishes, while the matter of particular things both increases and diminishes. Body according to them is substance which is finite: so Antipater in his second book On Substance, and Apollodorus in his Physics. Matter can also be acted upon, as the same author says, for if it were immutable, the things which are produced would never have been produced out of it. Hence the further doctrine that matter is divisible ad infinitum. Chrysippus says that the division is not ad infinitum, but itself infinite; for there is nothing infinitely small to which the division can extend. But nevertheless the division goes on without ceasing. 7.167. 4. DIONYSIUSDionysiusDionysius, the Renegade, declared that pleasure was the end of action; this under the trying circumstance of an attack of ophthalmia. For so violent was his suffering that he could not bring himself to call pain a thing indifferent.He was the son of Theophantus and a native of Heraclea. At first, as Diocles relates, he was a pupil of his fellow-townsman, Heraclides, next of Alexinus and Menedemus, and lastly of Zeno. At the outset of his career he was fond of literature and tried his hand at all kinds of poetry; afterwards he took Aratus for his model, whom he strove to imitate. When he fell away from Zeno, he went over to the Cyrenaics, and used to frequent houses of ill fame and indulge in all other excesses without disguise. After living till he was nearly eighty years of age, he committed suicide by starving himself.The following works are attributed to him:of Apathy, two booksOn Training, two books.of Pleasure, four books.of Wealth, Popularity and RevengeHow to live amongst Men.of Prosperity.of Ancient Kings.of those who are Praised.of the Customs of Barbarians.These three, then, are the heterodox Stoics. The legitimate successor to Zeno, however, was Cleanthes: of whom we have now to speak.
8. Stoic School, Stoicor. Veter. Fragm., 1.94-1.96, 1.124, 1.158, 1.164, 1.250, 1.262, 2.42, 2.366, 2.368Subjects of this text:

subject book bibliographic info
academic philosophy, attitude towards auctoritas Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
ancients (lat., veteres) Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
antiochus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
antiochus of ascalon Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
aristotle Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
arius didymus Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
auctoritas Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
biography, of zeno Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
chrysippus Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
cicero, attributing the definition of wisdom to the ancients Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
cleanthes, zeno as follower of Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
diogenes laertius Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
doxography Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
epictetus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
epicureans, authority of epicurus Bryan, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
idea Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
isnardi–parente, m. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
lalande, a. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
lampe, g. w. h. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
materialism Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
nominalism Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
panaccio, c. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
philo of larissa Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
philodemus Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
plato, forms Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
plato Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
platonists Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
pohlenz, m. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
reale, g. Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
searching for wisdom, stoics as followers of Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
sedley, david Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
socrates Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
stobaeus Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172; Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 275
stoics, commitment to doctrine Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
stoics, origins of school Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
theodicy Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
void Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172
wisdom (sophia), ambiguous relation with the academy Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
wisdom (sophia), as a socratic Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
wisdom (sophia), as knowledge of human and divine matters Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
wisdom (sophia), attributed to the ancients Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 15
wisdom (sophia), criticising platos republic Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
wisdom (sophia), education Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
wisdom (sophia), inspired by socrates' Brouwer, The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (2013) 143
zeno of citium, biography Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
zeno of citium, founder of stoicism Wardy and Warren, Authors and Authorities in Ancient Philosophy (2018) 242
zeno of citium Del Lucchese, Monstrosity and Philosophy: Radical Otherness in Greek and Latin Culture (2019) 172