Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database10243
Seneca The Younger, Letters, 75.6-75.7


nanA sick man does not call in a physician who is eloquent; but if it so happens that the physician who can cure him likewise discourses elegantly about the treatment which is to be followed, the patient will take it in good part. For all that, he will not find any reason to congratulate himself on having discovered a physician who is eloquent. For the case is no different from that of a skilled pilot who is also handsome.


nanWhy do you tickle my ears? Why do you entertain me? There is other business at hand; I am to be cauterized, operated upon, or put on a diet. That is why you were summoned to treat me! You are required to cure a disease that is chronic and serious, – one which affects the general weal. You have as serious a business on hand as a physician has during a plague. Are you concerned about words? Rejoice this instant if you can cope with things. When shall you learn all that there is to learn? When shall you so plant in your mind that which you have learned, that it cannot escape? When shall you put it all into practice? For it is not sufficient merely to commit these things to memory, like other matters; they must be practically tested. He is not happy who only knows them, but he who does them.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Cicero, Tusculan Disputations, 4.10-4.26, 4.29, 4.31-4.32 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.10. sed post requires, si quid fuerit obscurius. Faciam equidem; tu tamen, ut soles, dices ista ipsa obscura planius quam dicuntur a Graecis. Enitar equidem, sed intento opus est animo, ne ne nemo K 1 omnia dilabantur, si unum aliquid effugerit. Quoniam, quae Graeci pa/qh vocant, nobis perturbationes pathe X perturbationes cf. Aug. civ. 14, 5 appellari magis placet quam morbos, in his explicandis veterem illam equidem Pythagorae primum, dein Platonis discriptionem sequar, qui animum in duas partes dividunt: alteram rationis participem faciunt, fiunt K 1 alteram expertem; in participe rationis ponunt ponunt V rec s pot X tranquillitatem, id est placidam quietamque constantiam, in illa altera motus turbidos cum cum We. tum irae tum cupiditatis, contrarios inimicosque rationi. 4.11. sit igitur hic hic K 1 fons; utamur tamen in his perturbationibus describendis discrib. Mue. sed cf. Th. l. l. 5, 663 Stoicorum definitionibus et partitionibus, parti cipationibus R 1 particionibus GVH qui mihi videntur in hac quaestione versari acutissime. Est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio Zeno fr. 205 sit, quod pa/qos pat OC K patos R ( p ex ) PL T w C H ille dicit, aversa a a om. V 1 ( add. c ) recta ratione contra naturam animi commotio. quidam brevius perturbationem esse adpetitum vehementiorem, sed vehementiorem eum volunt esse, qui longius discesserit a naturae constantia. partes autem perturbationum volunt ex duobus opinatis bonis nasci et ex duobus opinatis malis; ita esse quattuor, ex bonis libidinem et laetitiam, ut sit laetitia praesentium bonorum, libido futurorum, ex malis metum et aegritudinem nasci censent, metum futuris, aegritudinem praesentibus; quae enim venientia metuuntur, eadem adficiunt aegritudine aegritudinem K ( corr. 2 ) RH instantia. 4.12. laetitia autem et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta inlecta s iniecta X et sqq. cf. Barlaami eth. sec. Stoicos 2, 11 qui hinc haud pauca adsumpsit. inflammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid concupitum ecferatur et gestiat. natura natura s V rec naturae X (-re K) enim omnes ea, Stoic. fr. 3, 438 quae bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem simul obiecta species est speciei est H speci est KR ( add. c ) speciest GV cuiuspiam, quod bonum videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. id cum constanter prudenterque fit, eius modi adpetitionem Stoici bou/lhsin BO gL AHClN KR bo gL HC in G bo ga HCin V appellant, nos appellemus appellemus We. appellamus X (apell G) cf. v. 26, fin. 3, 20 voluntatem, eam eam iam V illi putant in solo esse sapiente; quam sic definiunt: voluntas est, quae quid cum ratione desiderat. quae autem ratione adversante adversante Po. ( cf. p.368, 6; 326, 3; St. fr. 3, 462 a)peiqw=s tw=| lo/gw| w)qou/menon e)pi\ plei=on adversa X (d del. H 1 ) a ratione aversa Or. incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus stultis invenitur. 4.13. itemque cum ita ita om. H movemur, ut in bono simus aliquo, dupliciter id contingit. nam cum ratione curatione K 1 (ũ 2 ) animus movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur; cum autem iiter et effuse animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita definiunt: sine ratione animi elationem. quoniamque, quoniam quae X praeter K 1 (quae del. V rec ) ut bona natura adpetimus, app. KR 2? (H 367, 24) sic a malis natura declinamus, quae declinatio si cum del. Bentl. ratione fiet, cautio appelletur, appellatur K 1 V rec s eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem sine ratione et cum exanimatione humili atque fracta, nominetur metus; est igitur metus a a Gr.(?) s om. X ratione aversa cautio. cautio Cic. dicere debebat: declinatio 4.14. praesentis autem mali sapientis adfectio nulla est, stultorum stultorum Dav. stulta autem aegritudo est, eaque eaque Ba. ea qua X (ea qu e M 1 ) adficiuntur in malis opinatis animosque demittunt et contrahunt rationi non obtemperantes. itaque haec prima definitio difin. V est, ut aegritudo sit animi adversante ratione contractio. itaque ... 6 contractio Non. 93, 1 sic quattuor perturbationes sunt, tres constantiae, quoniam cf. Aug. civ. 14, 8 aegritudini nulla constantia opponitur. Sed omnes perturbationes iudicio censent fieri et St. fr. 3, 380 et 393 opinione. itaque eas definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam vitiosae, vitiose GKR sed etiam quam in nostra sint potestate. est ergo ergo igitur H s aegritudo aegritudo om. G 1 add. 1 et 2 opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur, laetitia opinio recens boni praesentis, in quo ecferri ecferri haec ferri VK c (eff. K 2 ) rectum esse videatur, laetitia...15 videatur om. G 1, add. G 2 in mg. inf. ( lemmata laetitia metus adscr. 1 cf. praef. ) metus opinio impendentis mali, quod intolerabile intollerabile V esse videatur, libido lubido K, in lib. corr. G 1 (libido etiam in mg. ) R 1 opinio venturi boni, quod sit ex usu iam praesens esse atque adesse. 4.15. sed quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum positas esse dicunt, verum illa etiam etiam ilia H quae efficiuntur perturbationibus, ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, laetitia profusam hilaritatem, libido lubido K x li bido R effrenatam effrenata X corr. K 2 R c adpetentiam. opinationem autem, quam in omnis definitiones superiores inclusimus, volunt esse inbecillam adsensionem. 4.16. Sed singulis in singulis G ( exp. 2 ) perturbationibus partes eiusdem generis plures subiciuntur, ut aegritudini invidentia— utendum est enim docendi dicendi V 1 causa verbo minus usitato, quoniam invidia non in eo qui invidet solum dicitur, sed etiam in eo cui invidetur ut... 369, 3 invidetur Non. 443, 19 —, aemulatio, obtrectatio, misericordia, angor, luctus, maeror, aerumna, dolor, lamentatio, sollicitudo, molestia, adflictatio, adflectatio K 1 R 1 desperatio, et si quae sunt de genere eodem. sub metum autem subiecta sunt pigritia, pudor, terror, timor, pavor, exanimatio, examinatio GK 1 conturbatio, formido, voluptati voluptatis X -ti s vol uptatis V ( ss. rec ) malivolentia... 9 similia Non. 16, 24 s. l. lactare ( sed in textu laetans) malev. hic 370, 21 et 395, 6 X maliv. hic Non. ( 370, 21 R 2 ) malivolentia laetans laetari H malo alieno, laet. m. al. addit C., ut appareat cur mal. voluptati subiciatur delectatio, iactatio et similia, lubidini libidinis V rec inimicitiae Non. ira, excandescentia, odium, inimicitia, discordia, ludisne ira... inimicitiae discordia Non. 103, 12 indigentia, desiderium et cetera eius modi. Haec St. fr. 3, 415. 410. 403. 398 cf. om- nino fr. 391–416, quae graecas harum definitionum formas exhibent. autem definiunt hoc modo: invidentiam esse dicunt aegritudinem susceptam propter alterius res secundas, quae nihil noceant invidenti. 4.17. (nam si qui qui quid K 1 (d eras. ) RH doleat eius rebus secundis a quo ipse laedatur, non recte dicatur invidere, ut si Hectori haectori X (ut ... Agamemno om. H) Agamemno; qui autem, cui alterius commoda comoda GRV 1 nihil noceant, tamen eum doleat is frui, is frui is R rec s frui se GR 1 V (se exp. rec ) K 2 fuisse K 1 invideat profecto.) aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit; nam et imitatio virtutis aemulatio dicitur— sed ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis—, et et om. G est aemulatio aegritudo, est aegritudo aemulatio G 1 si eo eo ea H quod concupierit alius potiatur, ipse careat. obtrectatio autem est, ea quam intellegi zhlotupi/an zelotypian GRV (n ut sequens u in r. ) H (i pro y) zelo t ypiam K volo, aegritudo ex eo, quod alter quoque potiatur eo quod ipse concupiverit. 4.18. misericordia est aegritudo ex miseria alterius iniuria iniuria K laborantis (nemo enim parricidae patricidae G 1 V aut proditoris supplicio subpl. KH misericordia commovetur); angor aegritudo premens, luctus aegritudo ex eius qui carus fuerit interitu acerbo, maeror aegritudo flebilis, aerumna aegritudo laboriosa, dolor aegritudo crucians, lamentatio aegritudo cum eiulatu, sollicitudo aegritudo cum cogitatione, molestia aegritudo permanens, adflictatio adflictio V (G 1 in lemmate mg. ) aegritudo cum vexatione corporis, desperatio aegritudo sine ulla rerum expectatione meliorum. Quae autem subiecta sunt sub metum, ea sic definiunt: pigritiam metum consequentis laboris,. 4.19. . . terrorem metum pudorem metum dedecoris add. Sey. ( ai)sxu/nh fo/bos a)doci/as pudorem metum sanguinem diffundentem Bai. ( cf. Gell. 19, 6 ); quae coniungenda videntur : pudorem metum dedecoris sanguinem diffundentem concutientem, ex quo fit ut pudorem rubor, terrorem pallor et tremor et dentium crepitus consequatur, laboris; Terrorem metum mali adp. K 1 Terrorem in Timorem corr. et verba terrorem ... 15 consequatur in mg. add. K 2 timorem metum metu mientem V ( add. rec ) metu mentem GKRH mali adpropinquantis, pavorem metum mali... 16 metum add. G 2 in mg. mentem loco loquo K 1 moventem, ex quo illud Ennius: ennius X enni V rec M s (et We. coll. nat. deor. 2, 60 fat. 35 off. 2, 89 al. ) Enn. Alcm. 23 tum pavor sapientiam omnem mi omne mmihi ( vel mihi omnem) exanimato expectorat fere de orat. 3, 154. 218 Non. 16, 7. omnem mihi ex anima expectaret X (expectorat K 2 expectoret B ex- pelleret V rec ) exanimato expectorat ex ... 18 expectorat om. H, exanimationem metum subsequentem et quasi comitem pavoris, conturbationem metum excutientem cogitata, formidinem metum permanentem. 4.20. Voluptatis autem partes hoc modo describunt, descr. cf. 366, 18 describit K 1 ut malevolentia sit voluptas ex malo alterius sine emolumento suo, delectatio declaratio K 1 voluptas suavitate auditus animum deleniens; et qualis est haec aurium, tales sunt oculorum et tactionum sunt toculorum et actionum Non. L 1 sunt et ocul. B adorationum K 1 et odorationum et saporum, qualis haec ... 3 saporum Non. 227, 9 quae sunt omnes unius generis ad perfundendum animum tamquam inliquefactae voluptates. iactatio est voluptas gestiens et se efferens insolentius. 4.21. Quae autem libidini subiecta sunt, ea sic definiuntur, ut ira sit libido poeniendi poen. ex pen. V 2 pun. HV rec eius qui videatur laesisse iniuria, excandescentia autem sit ira nascens et modo modo W ( o)rgh\ e)narxome/nh ) sine modo Non. existens, excandescentia... 9 existens Non. 103, 14 desistens V 3 quae qu/mwsis Graece dicitur, odium Qg M w ClC fere X ira inveterata, inimicitia ira ulciscendi tempus observans, discordia ira acerbior intimo animo animo Lb. ( cf. Th. 1. 1. 4, 940 ) odio et corde concepta, indigentia Idigentia K 1 libido inexplebilis, desiderium libido eius, qui nondum adsit, videndi. distinguunt distingunt X illud etiam, ut libido sit earum rerum, quae dicuntur de quodam aut quibusdam, quae kathgorh/mata K a TH G opphm a T L fere X dialectici appellant, ut habere divitias, capere honores, indigentia diligentia X indigentia s V 3 quod verum videtur, etsi Cic. non bene expressit spa/nin duplici sensu adhiberi ( de re cf. St. fr. 3, 91 rerum ipsarum sit, sit Man. est ( def. Küh. ) ut honorum, ut St. fr. 3, 379 pecuniae. ut pec. et pec. H 4.22. Omnium autem perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam, quae est a a in r. G 2 del. ab Arnim ( cf. fr. 3, 475 al. ) a recta ratione del. Bentl. et post mente add. s tota mente a recta ratione defectio sic aversa a praescriptione a praescriptione aperte scriptione V 1 rationis, ut nullo modo adpetitiones animi nec regi nec contineri animi regine cont. V ( add. 3 ) queant. quem ad modum igitur temperantia sedat adpetitiones app. V c et efficit, ut eae aeae K 1 (hae K c )R rectae recte G 1 VH rationi pareant, conservatque considerata iudicia mentis, sic si V 1 huic inimica intemperantia omnem animi statum inflammat conturbat incitat, itaque et aegritudines et metus et reliquae reli q; conturbationes G 1 perturbationes omnes gignuntur ex ea. Quem ad modum, cum sanguis corruptus est aut St. fr. 3, 424 pituita redundat aut bilis, in corpore morbi aegrotationesque nascuntur, sic pravarum opinionum conturbatio et ipsarum inter se repugtia sanitate spoliat animum morbisque perturbat; sit... 372, 8 perturbat ( sine 23 quidam ... 26 constan- tia et 368, 10 itaque... 368, 12 potestate) H conturbat V 1 4.23. ex perturbationibus autem primum morbi conficiuntur, quae vocant illi nosh/mata, eaque quae sunt eis morbis contraria, nosemiata X ( nos emata V) quae habent ad res certas vitiosam offensionem vitiosam offensionem s vitiosa offensione X (-sas -es V rec ) atque fastidium, deinde aegrotationes, quae appellantur a Stoicis a)rrwsth/mata, a pp w CTHM L T L GV ac fere KR (o pro w, a pro L ) idem appositae G 1 isque item oppositae contrariae contraria V 1 offensiones. hoc loco nimium operae opere GKV consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo, crys. G 1 dum morbis corporum comparatur morborum animi similitudo; qua oratione ratione V 1 praetermissa minime necessaria ea, quae rem continent, pertractemus. 4.24. intellegatur igitur perturbationem iactantibus se opinionibus inconstanter et turbide in motu in motu immotus GRV (s del. rec ) H immot os K ( ss. c ) esse semper; cum autem hic fervor concitatioque animi inveteraverit et tamquam in venis medullisque insederit, tum existet existit X (exs. G) existet Küh. ( de fut. cf. p. 378, 14 comm. ad 1, 29 Sen. epist. 85, 9 al. ) inveteravit ... insedit ... existit Sey. et morbus et aegrotatio et offensiones eae, quae sunt eis morbis aegrotationibusque contrariae. Haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, re quidem copulata sunt, eaque eaque GRV (eaq K 1 sed; add. 2 ) oriuntur ex libidine et ex laetitia. nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret sanet Bentl. permanet K 1 eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum, existitque existit (exs. KR) qui m. X (que V rec s ) morbus et aegrotatio, quae evelli evelli Wopkens avelli inveterata non possunt, eique morbo nomen est avaritia; 4.25. similiterque similiter quae GKV ceteri morbi, ut gloriae cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam eam s ea X Non. L quae Graece filoguni/a f l L O Gg NlA fere X ( fgL KH -m a GV) dicitur, similiterque ... 7 dicitur Non. 142, 20 ceterique similiter morbi aegrotationesque nascuntur. quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in misogu/nw| Atili est, inmisso gyno X (imm. K guno V 2 immissum K 2 ) Atil. fr. 1 ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone de Timone de ti in r. V 2 qui misa/nqrwpos appellatur, quale... 12 appellatur om. H misane p wit oc a appellantur X (misanep wp oc app. V, p fort. ex it ) ut inhospitalitas est: quae omnes aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum rerum quas fugiunt et oderunt. 4.26. definiunt autem animi aegrotationem opinationem St. fr. 3, 427 vehementem de re non expetenda, tamquam valde expetenda sit, inhaerentem et penitus insitam. quod autem nascitur ex offensione, ita definiunt: opinionem vehementem de re non fugienda inhaerentem et penitus insitam tamquam fugienda; fugienda expetenda KRH haec autem opinatio est iudicatio iuditio K 1 ( add. 2 ) se scire, quod nesciat. aegrotationi autem talia quaedam subiecta sunt: avaritia, ambitio, mulierositas, pervicacia, pervicatia KV ligurritio, vinulentia, vinulentia Non. vinol. X cf. Mue. cuppedia, ambitio ... 23 cuppedia Non. 85, 10 cu pedia G et si qua similia. est autem avaritia opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita, similisque est eiusdem generis definitio reliquarum. 4.29. itaque illa duo, morbus et aegrotatio, ex totius valetudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur, vitium autem integra valetudine ipsum ex se cernitur. sed in animo tantum modo cogitatione possumus morbum ab aegrotatione seiungere, vitiositas autem est habitus aut adfectio in tota vita inconstans et a se ipsa dissentiens. ita fit, ut in altera corruptione opinionum morbus efficiatur et aegrotatio, in altera inconstantia et repugtia. non enim omne vitium paris habet dissensiones, paris h. dissensiones Bentl. partis h. dissentientis X (-ent V c, ent in r. ). ceterum totus locus negle- genter a Cic. scriptus ut eorum, qui non longe a sapientia absunt, adfectio est illa quidem discrepans sibi ipsa, dum est insipiens, sed non distorta nec prava. morbi autem et aegrotationes aegrotationis X ( corr. K 2 ) partes sunt vitiositatis, sed perturbationes sintne eiusdem partes, quaestio est. 4.31. et ut corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque ea quae X dicitur dicuntur G 1 pulchritudo, sic in animo opinionum iudiciorumque aequabilitas et constantia cum firmitate quadam et stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam continens pulchritudo vocatur. itemque viribus corporis et nervis et efficacitati similes similibus quoque similibus quoque Man. similibusque verbis animi vires nomitur. velocitas autem corporis celeritas appellatur, quae eadem ingenii etiam laus habetur propter animi multarum rerum brevi tempore percursionem. propter ... percursiones Non. 161, 20 ( s. l. percursionem) percussionem X ( corr. V rec periussionem K 1 ) Illud animorum corporumque dissimile, St. fr. 3, 426 quod animi valentes morbo temptari non possunt, temptari non possunt ut c. Bentl. sed cf. Galen de Hipp. et Pl. 409, 1 M. al. corpora corpora autem p. G ( exp. 2 ) possunt; sed corporum offensiones sine culpa accidere possunt, animorum non item, quorum omnes morbi et perturbationes ex aspernatione rationis eveniunt. veniunt H itaque in in om. H hominibus solum existunt; nam bestiae simile quiddam quidam GR 1 V 1 ( corr. R 2 V c ) faciunt, sed in perturbationes non incidunt. 4.32. inter acutos autem et inter hebetes hebetes non item est K 1 ( corr. 1 etc ) interest, quod ingeniosi, ut aes Corinthium in aeruginem, aerugine GRV sic illi in morbum et incidunt tardius et recreantur ocius, hebetes non item. nec vero in omnem morbum ac perturbationem animus ingeniosi cadit; †non enim non enim in ulla Bentl. sunt enim multa Mdv. non enim ad omnia vitia aeque propensa est natura humana: sunt enim multa fere desiderat Po. ( cf. p. 402, 8 ) multa ecferata eff. KV c? et immania; quaedam autem humanitatis quoque habent primam speciem, ut misericordia aegritudo metus. Aegrotationes autem morbique animorum St. fr. 3, 430 difficilius evelli posse putantur quam summa illa vitia, quae virtutibus sunt contraria. morbis enim manentibus vitia sublata esse non possunt, quia del. Lb. quia] qui Dav. non tam celeriter satur quam illa tolluntur. sed ut. .. 377, 12 tolluntur ( sine 377, 1 inter 377, 6 immania) H
2. Philo of Alexandria, On The Life of Abraham, 218-223, 217 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

217. Since then this panegyric, if taken literally, is applied to Abraham as a man, and since the disposition of the soul is here intimated, it will be well for us to investigate that also, after the fashion of those men who go from the letter to the spirit of any statement.
3. Philo of Alexandria, That The Worse Attacks The Better, 110 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

110. but when an impetuous passion in the soul becomes violent, bringing forth voluptuous itchings and ticklings arising from pleasure or from appetite, or on the other hand, stings and agitation, caused by fear or grief, it is softened by the previously prepared saving medicine; and if any evil devouring as it goes, proceeds further, like a sister of the cancrous disease, which creeps over the body, it is cut out by reason which proceeds in its operations in accordance with knowledge.
4. Dio Chrysostom, Orations, 13.31, 32.12-32.13 (1st cent. CE - missingth cent. CE)

13.31.  And thus it came about that I too endeavoured to talk to the Romans when they had summoned me and invited me to speak, but I did not take them by twos and threes in wrestling-schools and cloistered walks; for it was not possible to meet them thus in that city; but when a great number had gathered in one place, I would tell them that they needed a better and more carefully planned education, if they were ever to be happy in truth and reality and not merely in the opinion of the majority, as was now the case; that if anyone should win them to this view and take them in charge and teach them that not a single one of those things is a good to which they devoted themselves and which they strove with all their zeal to acquire, in the belief that, the more they acquired, the better and happier their life would be; 32.12.  In my own case, for instance, I feel that I have chosen that rôle, not of my own volition, but by the will of some deity. For when divine providence is at work for men, the gods provide, not only good counsellors who need no urging, but also words that are appropriate and profitable to the listener. And this statement of mine should be questioned least of all by you, since here in Alexandria the deity is most in honour, and to you especially does he display his power through almost daily oracles and dreams. Think not, therefore, that the god exercises his watchful care only over sleeping men, disclosing to each in private what is for his good, but that he is indifferent toward them when they are awake and would not disclose to them, in public and collectively, anything beneficial; for often in the past he has given aid to men in their waking moments, and also in broad daylight he has clearly foretold the future. 32.13.  You are acquainted no doubt with the prophetic utterances of Apis here, in neighbouring Memphis, and you know that lads at play announce the purpose of the god, and that this form of divination has proved to be free from falsehood. But your deity, methinks, being more potent, wishes to confer his benefits upon you through the agency of men rather than boys, and in serious fashion, not by means of few words, but with strong, full utterance and in clear terms, instructing you regarding most vital matters — if you are patient — with purpose and persuasiveness.
5. New Testament, 2 Timothy, 2.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.15. Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth.
6. New Testament, Hebrews, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. saying, "I will declare your name to my brothers. In the midst of the congregation I will sing your praise.
7. New Testament, Titus, 1.6-1.7, 1.9, 3.10-3.12, 3.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.6. if anyone is blameless, the husband of one wife, having children who believe, who are not accused of loose or unruly behavior. 1.7. For the overseer must be blameless, as God's steward; not self-pleasing, not easily angered, not given to wine, not violent, not greedy for dishonest gain; 1.9. holding to the faithful word which is according to the teaching, that he may be able to exhort in the sound doctrine, and to convict those who contradict him. 3.10. Avoid a factious man after a first and second warning; 3.11. knowing that such a one is perverted, and sins, being self-condemned. 3.12. When I send Artemas to you, or Tychicus, be diligent to come to me to Nicopolis, for I have determined to winter there. 3.15. All who are with me greet you. Greet those who love us in faith. Grace be with you all. Amen.
8. Seneca The Younger, Letters, 59.4, 59.7, 75.1, 75.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
cautery Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 442
cynics/cynicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
dahl,influence,paraenesis Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
dio chrysostom,on morality Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
disease Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
disease or illness Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
doctrine,sound Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
drugs Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
education,as salvific Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
education,ethics Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
epistle,pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 410, 442
epistolary,paraenesis Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
euripides Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
example Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
exhortation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
food,and medicine Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
food,morality of Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
food Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
frankness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
galen Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
gentleness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
gods,the Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
heresy Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
justice Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
lucian Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
lust Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
medicine Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442; Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
metaphor Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 442
morality Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
paraenesis,epistolary Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
paraenesis Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
passion Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
pastoral epistles Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 410, 442
pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 410, 442
philosopher,moral Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
philosopher,speech of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
philosophy,stoic Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
plato Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410, 442; Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
posidonius Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
praecepta Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
proverbs,titus,letter of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
salvation,in pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
seneca Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124; Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
shepherd of hermas Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
soteriology,in pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
soul,war of Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
stoicism,passions Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
stoicism,vice,disease Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
stoicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
style,paraenetic Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410
therapy,moral Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
titus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 410, 442
vice Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124, 442
virtue,cardinal Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 442
virtue Seaford, Wilkins, Wright (2017), Selfhood and the Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill. 275
word/the word,rational Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124
word/the word,scalpel' Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 124