Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9597
Plutarch, Phocion, 38.1


καὶ μέντοι χρόνου βραχέος διαγενομένου, καὶ τῶν πραγμάτων διδασκόντων οἷον ἐπιστάτην καὶ φύλακα σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης ὁ δῆμος ἀπώλεσεν, ἀνδριάντα μὲν αὐτοῦ χαλκοῦν ἀνέστησαν, ἔθαψαν δὲ δημοσίοις τέλεσι τὰ ὀστᾶ. τῶν δὲ κατηγόρων Ἁγνωνίδην μὲν αὐτοὶ θάνατον καταχειροτονήσαντες ἀπέκτειναν, Ἐπίκουρον δὲ καὶ Δημόφιλον ἀποδράντας ἐκ τῆς πόλεως ἀνευρὼν ὁ τοῦ Φωκίωνος υἱὸς ἐτιμωρήσατο. And indeed, after a short time had passed, and when the course of events was teaching them what a patron and guardian of moderation and justice the people had lost, they set up a statue of him in bronze, and gave his bones a public burial. Moreover, as regards his accusers, the people themselves condemned Hagnonides and put him to death; while Epicurus and Demophilus, who had run away from the city, were found out by Phocion's son and visited with his vengeance.
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Philochorus, Fragments, 64 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.19.54 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3. Cicero, On Laws, 2.64-2.66 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Cicero, On Duties, 5.19.54 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Diodorus Siculus, Historical Library, 18.18, 18.66.5, 18.74.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

18.18. 1.  Antipater, after he had destroyed the alliance of the Greeks by this device, led all his forces against the Athenians. The people, bereft of the aid of their allies, were in great perplexity. All turned to Demades and shouted that he must be sent as envoy to Antipater to sue for peace; but, although he was called on by name to give advice, he did not respond.,2.  He had been convicted three times of introducing illegal decrees, and for this reason he had been deprived of his rights as a citizen and was prevented by the laws from advising; yet, on being restored to full rights by the possible, he was at once sent as envoy along with Phocion and some others.,3.  When Antipater had heard what they had to say, he made answer that he would end the war against the Athenians on no other condition than that they surrender all their interests to his discretion; for, after they had shut Antipater up in Lamia, they had made that same reply to him when he had sent envoys about peace. The people, not being in position to fight, were forced to grant to Antipater such discretion and complete authority over the city.,4.  He dealt humanely with them and permitted them to retain their city and their possessions and everything else; but he changed the government from a democracy, ordering that political power should depend on a census of wealth, and that those possessing more than two thousand drachmas should be in control of the government and of the elections. He removed from the body of citizens all who possessed less than this amount on the ground that they were disturbers of the peace and warmongers, offering to those who wished it a place for settlement in Thrace.,5.  These men, more than twelve thousand in number, were removed from their fatherland; but those who possessed the stated rating, being about nine thousand, were designated as masters of both city and territory and conducted the government according to the constitution of Solon. All were permitted to keep their property uncurtailed. They were, however, forced to receive a garrison with Menyllus as its commander, its purpose being to prevent anyone from undertaking changes in the government.,6.  The decision in regard to Samos was referred to the kings. The Athenians, being thus humanely treated beyond their hopes, secured peace; and, since henceforth they conducted their public affairs without disturbance and enjoyed the produce of the land unmolested, they quickly made great progress in wealth.,7.  When Antipater had returned to Macedonia, he presented Craterus with suitable honours and gifts, giving him also his eldest daughter Phila in marriage, and helped him to prepare for his return to Asia.,8.  He likewise showed moderation in dealing with the other Greek cities, both reducing their citizen bodies and wisely reforming them, for which he received eulogies and crowns.,9.  Perdiccas, restoring their city and territory to the Samians, brought them back to their fatherland after they had been exiles for forty-three years. 18.66.5.  The whole basis the accusation was that after the Lamian War these men had been responsible for the enslavement of the fatherland and the overthrow of the democratic constitution and laws. When opportunity was given the defendants for their defence, Phocion began to deliver a plea in his own behalf, but the mob by its tumult rejected his defence, so that the defendants were left in utter helplessness. 18.74.3.  After several conferences peace was made on the following terms: the Athenians were to retain their city and territory, their revenues, their fleet, and everything else, and to be friends and allies of Cassander; Munychia was to remain temporarily under the control of Cassander until the war against the kings should be concluded; the government was to be in the hands of those possessing at least ten minae; and whatever single Athenian citizen Cassander should designate was to be overseer of the city. Demetrius of Phalerum was chosen, who, when he became overseer, ruled the city peacefully and with goodwill toward the citizens.
6. Plutarch, Demetrius, 10.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Demosthenes, 10.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Plutarch, Phocion, 34.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Pausanias, Description of Greece, 1.25.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.25.6. On the death of Antipater Olympias came over from Epeirus, killed Aridaeus, and for a time occupied the throne; but shortly afterwards she was besieged by Cassander, taken and delivered up to the people. of the acts of Cassander when he came to the throne my narrative will deal only with such as concern the Athenians. He seized the fort of Panactum in Attica and also Salamis, and established as tyrant in Athens Demetrius the son of Phanostratus, a man who had won a reputation for wisdom. This tyrant was put down by Demetrius the son of Antigonus, a young man of strong Greek sympathies.
10. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 5.5, 5.37 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

5.5. But when Callisthenes talked with too much freedom to the king and disregarded his own advice, Aristotle is said to have rebuked him by citing the line:Short-lived, I ween, wilt thou be, my child, by what thou sayest.And so indeed it fell out. For he, being suspected of complicity in the plot of Hermolaus against the life of Alexander, was confined in an iron cage and carried about until he became infested with vermin through lack of proper attention; and finally he was thrown to a lion and so met his end.To return to Aristotle: he came to Athens, was head of his school for thirteen years, and then withdrew to Chalcis because he was indicted for impiety by Eurymedon the hierophant, or, according to Favorinus in his Miscellaneous History, by Demophilus, the ground of the charge being the hymn he composed to the aforesaid Hermias 5.37. Furthermore, he was ever ready to do a kindness and fond of discussion. Casander certainly granted him audience and Ptolemy made overtures to him. And so highly was he valued at Athens that, when Agnonides ventured to prosecute him for impiety, the prosecutor himself narrowly escaped punishment. About 2000 pupils used to attend his lectures. In a letter to Phanias the Peripatetic, among other topics, he speaks of a tribunal as follows: To get a public or even a select circle such as one desires is not easy. If an author reads his work, he must re-write it. Always to shirk revision and ignore criticism is a course which the present generation of pupils will no longer tolerate. And in this letter he has called some one pedant.
11. Epigraphy, I.Eleusis, 95

12. Epigraphy, Ig Ii, 1201Subjects of this text:

subject book bibliographic info
akharnai Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
antipater Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 217
antipatros (macedonian general) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178, 180
areopagos council Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
boule (council) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
bronze statues' Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 217
demetrios of phaleron (tyrant) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178, 180
demetrius of phalerum Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 217
demophilos of akharnai Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
demos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
ekklesia (assembly) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
eleusis Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
eresos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
euphron of sikyon Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
hagnonides of pergasai Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178, 180
kassander Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
kerameikos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
lamian war Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
liturgy Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
moirakles of eleusis Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
phokion (general) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178, 180
polyeuktos of sphettos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
theater of dionysos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178
theophrastos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 178