Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9595
Plutarch, Pericles, 38.2


ὁ γοῦν Θεόφραστος ἐν τοῖς Ἠθικοῖς διαπορήσας εἰ πρὸς τὰς τύχας τρέπεται τὰ ἤθη καὶ κινούμενα τοῖς τῶν σωμάτων πάθεσιν ἐξίσταται τῆς ἀρετῆς, ἱστόρηκεν ὅτι νοσῶν ὁ Περικλῆς ἐπισκοπουμένῳ τινὶ τῶν φίλων δείξειε περίαπτον ὑπὸ τῶν γυναικῶν τῷ τραχήλῳ περιηρτημένον, ὡς σφόδρα κακῶς ἔχων ὁπότε καὶ ταύτην ὑπομένοι τὴν ἀβελτερίαν.Certain it is that Theophrastus, in his Ethics, querying whether one’s character follows the bent of one’s fortunes and is forced by bodily sufferings to abandon its high excellence, records this fact, that Pericles, as he lay sick, showed one of his friends who was come to see him an amulet that the women had hung round his neck, as much as to say that he was very badly off to put up with such folly as that.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

17 results
1. Homer, Odyssey, 15.225 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

2. Aeschylus, Agamemnon, 1270-1274, 1269 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1269. ἰδοὺ δʼ Ἀπόλλων αὐτὸς ἐκδύων ἐμὲ 1269. The oracular garment! having looked upon me
3. Aristophanes, Birds, 988 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

988. μήτ' ἢν Λάμπων ᾖ μήτ' ἢν ὁ μέγας Διοπείθης.
4. Aristophanes, Knights, 1085, 1084 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1084. οὐκ ὀρθῶς φράζει: τὴν Κυλλήνην γὰρ ὁ Φοῖβος
5. Aristophanes, Peace, 1125, 1047 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1047. οὗτός γέ πού 'σθ' ὁ χρησμολόγος οὑξ ̓Ωρεοῦ.
6. Aristophanes, Wasps, 380 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

380. δήσας σαυτὸν καὶ τὴν ψυχὴν ἐμπλησάμενος Διοπείθους.
7. Euripides, Bacchae, 217-220, 664-665, 699-703, 216 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

216. κλύω δὲ νεοχμὰ τήνδʼ ἀνὰ πτόλιν κακά
8. Herodotus, Histories, 3.132.2, 5.44.2, 7.228, 8.27.3, 9.33.1, 9.37.1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

3.132.2. When the Egyptian physicians who until now had attended the king were about to be impaled for being less skilful than a Greek, Democedes interceded with the king for them and saved them; and he saved an Elean seer, too, who had been a retainer of Polycrates' and was forgotten among the slaves. Democedes was a man of considerable influence with the King. 5.44.2. This is the story which the Sybarites tell of Dorieus and his companions, but the Crotoniats say that they were aided by no stranger in their war with Sybaris with the exception of Callias, an Elean diviner of the Iamid clan. About him there was a story that he had fled to Croton from Telys, the tyrant of Sybaris, because as he was sacrificing for victory over Croton, he could obtain no favorable omens. 7.228. There is an inscription written over these men, who were buried where they fell, and over those who died before the others went away, dismissed by Leonidas. It reads as follows: quote type="inscription" l met="dact"Here four thousand from the Peloponnese once fought three million. /l /quote ,That inscription is for them all, but the Spartans have their own: quote type="inscription" l met="dact"Foreigner, go tell the Spartans that we lie here obedient to their commands. /l /quote ,That one is to the Lacedaemonians, this one to the seer: quote type="inscription" l met="dact"This is a monument to the renowned Megistias, /l lSlain by the Medes who crossed the Spercheius river. /l lThe seer knew well his coming doom, /l lBut endured not to abandon the leaders of Sparta. /l /quote ,Except for the seer's inscription, the Amphictyons are the ones who honored them by erecting inscriptions and pillars. That of the seer Megistias was inscribed by Simonides son of Leoprepes because of his tie of guest-friendship with the man. 8.27.3. When the Phocians were besieged on Parnassus, they had with them the diviner Tellias of Elis; Tellias devised a stratagem for them: he covered six hundred of the bravest Phocians with gypsum, themselves and their armor, and led them to attack the Thessalians by night, bidding them slay whomever they should see not whitened. 9.33.1. On the second day after they had all been arrayed according to their nations and their battalions, both armies offered sacrifice. It was Tisamenus who sacrificed for the Greeks, for he was with their army as a diviner; he was an Elean by birth, a Clytiad of the Iamid clan, and the Lacedaemonians gave him the freedom of their city. 9.37.1. Mardonius' sacrifices also foretold an unfavorable outcome if he should be zealous to attack first, and good if he should but defend himself. He too used the Greek manner of sacrifice, and Hegesistratus of Elis was his diviner, the most notable of the sons of Tellias. This man had been put in prison and condemned to die by the Spartans for the great harm which he had done them.
9. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

932e. We have already dealt fully with cases where one man injures another by poisons so that death is the result; but we have not as yet dealt fully with any of the minor cases in which willful and deliberate injury is caused by means of potions, foods, and unguents. A division in our treatment of poisoning cases is required by the fact that, following the nature of mankind, they are of two distinct types. Ath. The type
10. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

364b. and disregard those who are in any way weak or poor, even while admitting that they are better men than the others. But the strangest of all these speeches are the things they say about the gods and virtue, how so it is that the gods themselves assign to many good men misfortunes and an evil life but to their opposites a contrary lot; and begging priests and soothsayers go to rich men’s doors and make them believe that they by means of sacrifices and incantations have accumulated a treasure of power from the gods that can expiate and cure with pleasurable festival
11. Xenophon, The Persian Expedition, 5.6.29 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

12. Xenophon, Hellenica, 3.3.3 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3.3.3. But Diopeithes, a man very well versed in oracles, said in support of Leotychides that there was also an oracle of Apollo which bade the Lacedaemonians beware of the lame kingship. Agesilaus was lame. Lysander, however, made reply to him, on behalf of Agesilaus, that he did not suppose the god was bidding them beware lest a king of theirs should get a sprain and become lame, but rather lest one who was not of the royal stock should become king. For the kingship would be lame in very truth when it was not the descendants of Heracles who were at the head of the state.
13. Demosthenes, Orations, 25.79 (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

14. Theophrastus, Characters, 16.3 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15. Plutarch, Lysander, 22.5-22.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Pausanias, Description of Greece, 3.11.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

3.11.5. At the altar of Augustus they show a bronze statue of Agias. This Agias, they say, by divining for Lysander captured the Athenian fleet at Aegospotami with the exception of ten ships of war. 405 B.C. These made their escape to Cyprus ; all the rest the Lacedaemonians captured along with their crews. Agias was a son of Agelochus, a son of Tisamenus.
17. Epigraphy, Seg, 28.1245, 29.361, 35.626Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeneas the tactician Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
agios, tisamenos grandson Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
aigospotami Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
amulets Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147; Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248; Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
anthropology Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
aristandros Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
beaumont, lesley a. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
comedy Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
corcyra Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 541
curse tablets Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
dionysos (bacchus, god), worship by women Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
diopeithes Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
egypt Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
eidinow, esther Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
ephesia grammata Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
euripides, bacchae Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
faraone, christopher a. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
hamilton, richard Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
healing, magico-religious Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
healing, purification ritual and law Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
hekate (goddess) Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
hierokles Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
homer, iliad Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
household (oikos), family piety Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
household (oikos), shrines Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
katadesmoi Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
kyrene, purification law Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
love magic Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
megistias Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
melampodids Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
menander religious stance Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
new comedy, religious stance of Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
parker, robert c. t. Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
pericles Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
philochoros, on divination Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
plague Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 541
plataea Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 541
plataeans Rengakos and Tsakmakis, Brill's Companion to Thucydides (2006) 541
plato, diotima (in symposion) Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
plato on magic Parker, Polytheism and Society at Athens (2005) 124
pliny Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
plutarch Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147; Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
polykrates of samos Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
profanation Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
satyra of larissa Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
sthorys of thasos Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
sybil, the Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
symmachos Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
telenikos Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253
thebes Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
theophrastos Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
women, participation in magic Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
women, role in religion and ritual practice' Eidinow and Kindt, The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion (2015) 248
women Edmonds, Drawing Down the Moon: Magic in the Ancient Greco-Roman World (2019) 147
xenophon, on seers Eidinow, Oracles, Curses, and Risk Among the Ancient Greeks (2007) 253