Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9595
Plutarch, Pericles, 15.2-15.3


οὐκέθʼ ὁ αὐτὸς ἦν οὐδʼ ὁμοίως χειροήθης τῷ δήμῳ καὶ ῥᾴδιος ὑπείκειν καὶ συνενδιδόναι ταῖς ἐπιθυμίαις ὥσπερ πνοαῖς τῶν πολλῶν, ἀλλʼ ἐκ τῆς ἀνειμένης ἐκείνης καὶ ὑποθρυπτομένης ἔνια δημαγωγίας, ὥσπερ ἀνθηρᾶς καὶ μαλακῆς ἁρμονίας, ἀριστοκρατικὴν καὶ βασιλικὴν ἐντεινάμενος πολιτείαν, καὶ χρώμενος αὐτῇ πρὸς τὸ βέλτιστον ὀρθῇ καὶ ἀνεγκλίτῳBut then he was no longer the same man as before, nor alike submissive to the people and ready to yield and give in to the desires of the multitude as a steersman to the breezes. Nay rather, forsaking his former lax and sometimes rather effeminate management of the people, as it were a flowery and soft melody, he struck the high and clear note of an aristocratic and kingly statesmanship, and employing it for the best interests of all in a direct and undeviating fashion


τὰ μὲν πολλὰ βουλόμενον ἦγε πείθων καὶ διδάσκων τὸν δῆμον, ἦν δʼ ὅτε καὶ μάλα δυσχεραίνοντα κατατείνων καὶ προσβιβάζων ἐχειροῦτο τῷ συμφέροντι, μιμούμενος ἀτεχνῶς ἰατρὸν ποικίλῳ νοσήματι καὶ μακρῷ κατὰ καιρὸν μὲν ἡδονὰς ἀβλαβεῖς, κατὰ καιρὸν δὲ δηγμοὺς καὶ φάρμακα προσφέροντα σωτήρια.he led the people, for the most part willingly, by his persuasions and instructions. And yet there were times when they were sorely vexed with him, and then he tightened the reins and forced them into the way of their advantage with a master’s hand, for all the world like a wise physician, who treats a complicated disease of long standing occasionally with harmless indulgences to please his patient, and occasionally, too, with caustics and bitter drugs which work salvation.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

5 results
1. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.140.4-1.140.5, 2.65, 4.28, 4.65, 7.48 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

1.140.4. I hope that you will none of you think that we shall be going to war for a trifle if we refuse to revoke the Megara decree, which appears in front of their complaints, and the revocation of which is to save us from war, or let any feeling of self-reproach linger in your minds, as if you went to war for slight cause. 1.140.5. Why, this trifle contains the whole seal and trial of your resolution. If you give way, you will instantly have to meet some greater demand, as having been frightened into obedience in the first instance; while a firm refusal will make them clearly understand that they must treat you more as equals.
2. Aristotle, Politics, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Plutarch, Comparison of Fabius With Pericles, 1.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4. Plutarch, Demetrius, 20.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5. Plutarch, Pericles, 1.2, 2.2-2.4, 8.2-8.3, 9.1-9.2, 11.2, 11.4, 15.1, 15.3, 27.2, 31.1, 33.6, 38.4, 39.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. Since, then, our souls are by nature possessed of great fondness for learning and fondness for seeing, it is surely reasonable to chide those who abuse this fondness on objects all unworthy either of their eyes or ears, to the neglect of those which are good and serviceable. Our outward sense, since it apprehends the objects which encounter it by virtue of their mere impact upon it, must needs, perhaps, regard everything that presents itself, be it useful or useless; 2.2. For it does not of necessity follow that, if the work delights you with its grace, the one who wrought it is worthy of your esteem. Wherefore the spectator is not advantaged by those things at sight of which no ardor for imitation arises in the breast, nor any uplift of the soul arousing zealous impulses to do the like. But virtuous action straightway so disposes a man that he no sooner admires the works of virtue than he strives to emulate those who wrought them. 2.4. For such reasons I have decided to persevere in my writing of Lives, and so have composed this tenth book, containing the life of Pericles, and that of Fabius Maximus, who waged such lengthy war with Hannibal. The men were alike in their virtues, and more especially in their gentleness and rectitude, and by their ability to endure the follies of their peoples and of their colleagues in office, they proved of the greatest service to their countries. But whether I aim correctly at the proper mark must be decided from what I have written. 8.2. It was thus, they say, that he got his surname; though some suppose it was from the structures with which he adorned the city, and others from his ability as a statesman and a general, that he was called Olympian. It is not at all unlikely that his reputation was the result of the blending in him of many high qualities. 8.3. But the comic poets of that day who let fly, both in earnest and in jest, many shafts of speech against him, make it plain that he got this surname chiefly because of his diction; they spoke of him as thundering and lightening when he harangued his audience, Cf. Aristoph. Ach. 528-531 . and as wielding a dread thunderbolt in his tongue. There is on record also a certain saying of Thucydides, the son of Melesias, touching the clever persuasiveness of Pericles, a saying uttered in jest. 9.1. Thucydides describes In the encomium on Pericles, Thuc. 2.65.9 . the administration of Pericles as rather aristocratic,— in name a democracy, but in fact a government by the greatest citizen. But many others say that the people was first led on by him into allotments of public lands, festival-grants, and distributions of fees for public services, thereby falling into bad habits, and becoming luxurious and wanton under the influence of his public measures, instead of frugal and self-sufficing. Let us therefore examine in detail the reason for this change in him. The discussion of this change in Pericles from the methods of a demagogue to the leadership described by Thucydides, continues through chapter 15. 9.2. In the beginning, as has been said, pitted as he was against the reputation of Cimon, he tried to ingratiate himself with the people. And since he was the inferior in wealth and property, by means of which Cimon would win over the poor,—furnishing a dinner every day to any Athenian who wanted it, bestowing raiment on the elderly men, and removing the fences from his estates that whosoever wished might pluck the fruit,—Pericles, outdone in popular arts of this sort, had recourse to the distribution of the people’s own wealth. This was on the advice of Damonides, of the deme Oa, as Aristotle has stated. Aristot. Const. Ath. 27.4 . 11.2. He, being less of a warrior than Cimon, and more of a forensic speaker and statesman, by keeping watch and ward in the city, and by wrestling bouts with Pericles on the bema, soon brought the administration into even poise. He would not suffer the party of the Good and True, as they called themselves, to be scattered up and down and blended with the populace, as heretofore, the weight of their character being thus obscured by numbers, but by culling them out and assembling them into one body, he made their collective influence, thus become weighty, as it were a counterpoise in the balance. 11.4. At this time, therefore, particularly, Pericles gave the reins to the people, and made his policy one of pleasing them, ever devising some sort of a pageant in the town for the masses, or a feast, or a procession, amusing them like children with not uncouth delights, An iambic trimeter from an unknown source. and sending out sixty triremes annually, on which large numbers of the citizens sailed about for eight months under pay, practising at the same time and acquiring the art of seamanship. 15.1. Thus, then, seeing that political differences were entirely remitted and the city had become a smooth surface, as it were, and altogether united, he brought under his own control Athens and all the issues dependent on the Athenians,—tributes, armies, triremes, the islands, the sea, the vast power derived from Hellenes, vast also from Barbarians, and a supremacy that was securely hedged about with subject nations, royal friendships, and dynastic alliances. 27.2. And since it was a hard task for him to restrain the Athenians in their impatience of delay and eagerness to fight, he separated his whole force into eight divisions, had them draw lots, and allowed the division which got the white bean to feast and take their ease, while the others did the fighting. And this is the reason, as they say, why those who have had a gay and festive time call it a white day, —from the white bean. 31.1. Well, then, whatever the original ground for enacting the decree,—and it is no easy matter to determine this,—the fact that it was not rescinded all men alike lay to the charge of Pericles. Only, some say that he persisted in his refusal in a lofty spirit and with a clear perception of the best interests of the city, regarding the injunction laid upon it as a test of its submissiveness, and its compliance as a confession of weakness; while others hold that it was rather with a sort of arrogance and love of strife, as well as for the display of his power, that he scornfully defied the Lacedaemonians. 33.6. And yet many of his friends beset him with entreaties, and many of his enemies with threats and denunciations, and choruses sang songs of scurrilous mockery, railing at his generalship for its cowardice, and its abandonment of everything to the enemy. Cleon, too, was already harassing him, taking advantage of the wrath with which the citizens regarded him to make his own way toward the leadership of the people 39.2. And it seems to me that his otherwise puerile and pompous surname is rendered unobjectionable and becoming by this one circumstance, that it was so gracious a nature and a life so pure and undefiled in the exercise of sovereign power which were called Olympian, inasmuch as we do firmly hold that the divine rulers and kings of the universe are capable only of good, and incapable of evil. In this we are not like the poets, who confuse us with their ignorant fancies, and are convicted of inconsistency by their own stories


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aesthetics Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
alcaeus Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
anecdote Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
aristotle Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
artist Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
as if-constructions Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
athenians, and pericles Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
athenians Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
athens, athenians Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
audience, the subjects interaction with his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
building programme Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
caesar, c. iulius Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
citizen Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261, 262
cleon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
cognition Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
community, the subject and his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
control, political Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261, 262
corcyra Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
criticism, and counter-suggestibility Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
criticism, contemporary to the story narrated, exercised by onlookers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
death, and posthumous conversion of people Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
death, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
debate Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
demetrius i (poliorcetes) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
emotions Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
friends/friendship Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
generals Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
glory Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
god(dess) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
herodotus Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
imitation Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
institution Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
kosmopolites, lacedaemonius, son of cimon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
medical imagery/language Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
megara, megarian Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
metaphor, metaphorical Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261, 262
metaphors, for speech and oratory Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
minds, internal Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
monarchy Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261
moral turnaround Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
nicias, athenian Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
old comedy Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
orator(y) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
passions Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
peloponnesian war Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
pericles, and the hostile public mind Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
pericles, as olympian god Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
pericles, as orator Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
pericles, as teacher of virtue Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
pericles, as tyrant Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
pericles, building programme of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
pericles Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114; Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
philosophy/philosophers/philosophical Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
plato, platonic Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
plato Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
plutarch, on pericles Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
plutarch, on rhetoric Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
politician Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
prologue (to plutarchs book) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
reflection, the readers Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
retrospection (backward movement) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
rhetoric(al), of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
rhetoric, and tyranny Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
rhetoric, plutarch on Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
rome, political power Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 262
sea imagery Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56, 98
ship, as metaphor Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 261, 262
sicily Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
social/society, dialogue of individual with Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
social/society, plutarchs interest in Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
social/society, plutarchs reconstruction of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 98
sparta, spartan Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
speech(es) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
statues Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
teachers, the subjects as Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 56
thucydides Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114
tyranny, and pericles Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
tyranny, and rhetoric' Major, The Court of Comedy: Aristophanes, Rhetoric, and Democracy in Fifth-Century Athens(2013) 46
tyrant Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 114