Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9581
Plutarch, Lysander, 30.3-30.5


χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἔφορός φησιν ἀντιλογίας τινὸς συμμαχικῆς ἐν Σπάρτῃ γενομένης, καὶ τὰ γράμματα διασκέψασθαι δεῆσαν ἃ παρʼ ἑαυτῷ κατέσχεν ὁ Λύσανδρος, ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τὸν Ἀγησίλαον. εὑρόντα δὲ τὸ βιβλίον ἐν ᾧ γεγραμμένος ἦν ὁ περὶ τῆς πολιτείας λόγος, ὡς χρὴ τῶν Εὐρυπωντιδῶν καὶ Ἀγιαδῶν τὴν βασιλείαν ἀφελομένους εἰς μέσον θεῖναι καὶ ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν ἐκ τῶν ἀρίστων But after some time had passed, according to Ephorus, some dispute arose at Sparta with her allies, and it became necessary to inspect the writings which Lysander had kept by him; for which purpose Agesilaüs went to his house. And when he found the book containing the speech on the constitution, which argued that the kingship ought to be taken from the Eurypontidae and Agiadae and made accessible to all Spartans alike, and that the choice should be made from the best of these


ὁρμῆσαι μὲν εἰς τοὺς πολίτας τὸν λόγον ἐξενεγκεῖν καὶ παραδεικνύναι τὸν Λύσανδρον, οἷος ὢν πολίτης διαλάθοι, Λακρατίδαν δέ, ἄνδρα φρόνιμον καὶ τότε προεστῶτα τῶν ἐφόρων, ἐπιλαβέσθαι τοῦ Ἀγησιλάου, καὶ εἰπεῖν ὡς δεῖ μὴ ἀνορύττειν τὸν Λύσανδρον, ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον αὐτῷ συγκατορύττειν οὕτω συντεταγμένον πιθανῶς καὶ πανούργως. he was eager to produce the speech before his countrymen, and show them what the real character of Lysander's citizen­ship had been. 451But Lacratidas, a prudent man, and at that time the principal ephor, held Agesilaüs back, saying that they ought not to dig Lysander up again, but rather to bury the speech along with him, since it was composed with such a subtle persuasiveness.


οὐ μὴν ἀλλὰ τάς τε ἄλλας τιμὰς ἀπέδοσαν αὐτῷ τελευτήσαντι, καὶ τοὺς μνηστευσαμένους τὰς θυγατέρας, εἶτα μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Λυσάνδρου πένητος εὑρεθέντος ἀπειπαμένους ἐζημίωσαν, ὅτι πλούσιον μὲν νομίζοντες ἐθεράπευον, δίκαιον δὲ καὶ χρηστὸν ἐκ τῆς πενίας ἐπιγνόντες ἐγκατέλιπον. ἦν γάρ, ὡς ἔοικεν, ἐν Σπάρτῃ καὶ ἀγαμίου δίκη καὶ ὀψιγαμίου καὶ κακογαμίου· ταύτῃ δὲ ὑπῆγον μάλιστα τοὺς ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν καὶ οἰκείων τοῖς πλουσίοις κηδεύοντας. τὰ μὲν οὖν περὶ Λύσανδρον οὕτως ἱστορήσαμεν ἔχοντα. However, they paid him many honours at his death. In particular, they imposed a fine upon the men who had engaged to marry his daughters, and then, after Lysander's death, had renounced the engagement. The reason given for the fine was that the men had paid court to Lysander while they thought him rich, but when his poverty showed them that he was just a good man, they forsook him. For there was, as it appears, a penalty at Sparta not only for not marrying at all, and for a late marriage, but also a bad marriage; and to this last they subjected those especially who sought alliance with the rich, instead of with the good and with their own associates. Such, then, are the accounts we have found given of Lysander.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

25 results
1. Herodotus, Histories, 6.58.3 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Xenophon, Hellenica, 4.7.2 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4.7.2. After this it seemed to the Lacedaemonians that it was not safe for them to undertake a campaign against the Athenians or against the Boeotians while leaving in their rear a hostile state bordering upon Lacedaemon and one so large as that of the Argives; they accordingly called out the ban against Argos. Now when Agesipolis learned that he was to lead the ban, and when the sacrifices which he offered at the frontier proved favourable, he went to Olympia and consulted the oracle of the god, asking whether 388 B.C. it would be consistent with piety if he did not acknowledge the holy truce claimed by the Argives; for, he urged, it was not when the appointed time came, but when the Lacedaemonians were about to invade their territory, that they pleaded the sacred months. The calendars of different Greek states varied so much that sharp practice of the sort here alleged, i.e., shifting the times of religious festivals to meet an emergency, was not difficult or unusual. Cp. ii. 16 and Thuc. v. 54. And the god signified to him that it was consistent with piety for him not to acknowledge a holy truce which was pleaded unjustly. Then Agesipolis proceeded straight from there to Delphi and asked Apollo in his turn whether he also held the same opinion as his father Zeus in regard to the truce. And Apollo answered that he did hold quite the same opinion.
3. Dionysius of Halycarnassus, Letter To Pompeius Geminus, 6 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Plutarch, Agesilaus, 30.1, 36.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5. Plutarch, Alcibiades, 23.7-23.8, 24.3, 39.1-39.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23.7. For while Agis the king was away on his campaigns, Alcibiades corrupted Timaea his wife, so that she was with child by him and made no denial of it. When she had given birth to a male child, it was called Leotychides in public, but in private the name which the boy’s mother whispered to her friends and attendants was Alcibiades. Such was the passion that possessed the woman. But he, in his mocking way, said he had not done this thing for a wanton insult, nor at the behest of mere pleasure, but in order that descendants of his might be kings of the Lacedaemonians. 23.8. Such being the state of things, there were many to tell the tale to Agis, and he believed it, more especially owing to the lapse of time. There had been an earthquake, and he had run in terror out of his chamber and the arms of his wife, and then for ten months had had no further intercourse with her. And since Leotychides had been born at the end of this period, Agis declared that he was no child of his. For this reason Leotychides was afterwards refused the royal succession. Cf. Plut. Lys. 22.4-6 24.3. His stealthy discovery of this put him on his guard, and while in all their undertakings he took part with the Lacedaemonians, he sedulously avoided coming into their hands. Then, resorting to Tissaphernes, the King’s satrap, for safety, he was soon first and foremost in that grandee’s favour.
6. Plutarch, Alexander The Great, 69.4-69.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. Plutarch, Cicero, 49.2, 49.5-49.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Plutarch, Cimon, 19.3-19.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Plutarch, Comparison of Numa With Lycurgus, 4.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Plutarch, Comparison of Lysander With Sulla, 2.1, 3.7-3.8, 4.4-4.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Crassus, 33 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Plutarch, Demetrius, 31.4-31.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Plutarch, Demosthenes, 31.4-31.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Plutarch, Fabius, 27.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Plutarch, Lycurgus, 30.1, 31.2, 31.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

31.2. His design for a civil polity was adopted by Plato, Diogenes, Zeno, and by all those who have won approval for their treatises on this subject, although they left behind them only writings and words. Lycurgus, on the other hand, produced not writings and words, but an actual polity which was beyond imitation, and because he gave, to those who maintain that the much talked of natural disposition to wisdom exists only in theory, an example of an entire city given to the love of wisdom, his fame rightly transcended that of all who ever founded polities among the Greeks. 31.4. Some say that Lycurgus died in Cirrha; Apollothemis, that he was brought to Elis and died there; Timaeus and Aristoxenus, that he ended his days in Crete; and Aristoxenus adds that his tomb is shown by the Cretans in the district of Pergamus, near the public highway. It is also said that he left an only son, Antiorus, on whose death without issue, the family became extinct.
16. Plutarch, Lysander, 2.4, 2.8, 20.6, 25.3, 30.2, 30.4-30.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Plutarch, Marcellus, 30 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

18. Plutarch, Marius, 46.3-46.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Plutarch, Numa Pompilius, 20.8-20.12, 22.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20.8. For possibly there is no need of any compulsion or menace in dealing with the multitude, but when they see with their own eyes a conspicuous and shining example of virtue in the life of their ruler, they will of their own accord walk in wisdom’s ways, and unite with him in conforming themselves to a blameless and blessed life of friendship and mutual concord, attended by righteousness and temperance. Such a life is the noblest end of all government, and he is most a king who can inculcate such a life and such a disposition in his subjects. This, then, as it appears, Numa was preeminent in discerning. 22.2. They did not burn his body, because, as it is said, he forbade it; but they made two stone coffins and buried them under the Janiculum. One of these held his body, and the other the sacred books which he had written out with his own hand, as the Greek lawgivers their tablets. But since, while he was still living, he had taught the priests the written contents of the books, and had inculcated in their hearts the scope and meaning of them all, he commanded that they should be buried with his body, convinced that such mysteries ought not to be entrusted to the care of lifeless documents.
20. Plutarch, Pelopidas, 35 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Plutarch, Pericles, 39.3-39.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

39.4. The progress of events wrought in the Athenians a swift appreciation of Pericles and a keen sense of his loss. For those who, while he lived, were oppressed by a sense of his power and felt that it kept them in obscurity, straightway on his removal made trial of other orators and popular leaders, only to be led to the confession that a character more moderate than his in its solemn dignity, and more august in its gentleness, had not been created.
22. Plutarch, Phocion, 38.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Plutarch, Romulus, 29.1-29.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Plutarch, Sulla, 2.2, 38.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

25. Plutarch, Theseus, 36.2-36.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
"fragments of historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
"greed, lack of" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
"historiography, classical" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
"justice, human" Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
aegospotami Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
agesilaus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84, 103
agis Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
alcibiades, and moral complexity Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106
alcibiades, the ending of plutarchs life of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106
alcibiades Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106; Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
ambiguity, moral, in the endings of lives Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
ambiguity Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
anecdotes Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 106, 107
apollo Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
aristotle Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
athens Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
audience, extra-textual experience of Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
audience, plutarchs interaction with his Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
brutality Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
character (plutarchs and readers concern with) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 107
characterisation, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
clay, jenny straus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
closure (endings of biographies) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 106, 107
continuance-motif (i.e. references to plutarchs present) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
contrasts Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
coriolanus Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106
corruption Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
cross-references Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
cruelty Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
death, as closural theme Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 106
death, of the subjects Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
death Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106
delphi, oracle Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
delphi, oracle of Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
delphi Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
descendants Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
dionysius of halicarnassus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
dishonesty Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
divine retribution Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
drunkenness Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
eating Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
effeminacy Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
ephorus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
fickleness Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
flattery Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
friends/friendship Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
gambling Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
general statements (moral) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
hecataeus of miletus Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
history Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
homeric hymn, to aphrodite Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
immoderation Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
impiety Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
injustice Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
judgements, concluding Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
kingship, spartan Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
kudos Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
leuctra Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84, 103
luxury Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
lycurgus Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
lysander Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263; Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
moderation Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
moralia Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
narrative, battle Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
oracles, delphic Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
oracles, interpreted by spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
oracles Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
partying Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
pausanias the periegete Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
piety Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
pindar Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
plutarch Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263; Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
plutarchs lives, life of agis and cleomenes Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
plutarchs lives, life of cleomenes Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
posthumous, honour or dishonour Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 106, 107
posthumous Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104, 106, 107
poverty Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
prophecy Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
rehabilitation Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
religion, greek Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
religiosity, spartan Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84
retribution of opponents Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
retrospection (backward movement) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
rome Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
seilenus, reputed son of apollo Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
series of lives Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
sexual immoderation Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
sparta(ns) Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106, 107
sparta Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 84, 103
sparta and spartans, kingship at Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
sparta and spartans Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
spending Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
statues Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107
sulla/ sylla Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
surprise Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 104
synkrisis, formal Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 106
tension, political Leão and Lanzillotta, A Man of Many Interests: Plutarch on Religion, Myth, and Magic (2019) 103
theopompus Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
tyranny, greek attitudes towards' Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
tyrants Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus (2017) 263
veyne, paul Munn, The Mother of the Gods, Athens, and the Tyranny of Asia: A Study of Sovereignty in Ancient Religion (2006) 38
wealth Chrysanthou, Plutarch's 'Parallel Lives': Narrative Technique and Moral Judgement (2018) 107