Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9580
Plutarch, Lycurgus, 1.3


δίδωσι δὲ καὶ Ξενοφῶν ὑπόνοιαν ἀρχαιότητος ἐν οἷς τὸν ἄνδρα λέγει γεγονέναι κατὰ τοὺς Ἡρακλείδας. γένει μὲν γὰρ Ἡρακλεῖδαι δήπουθεν ἦσαν καὶ οἱ νεώτατοι τῶν ἐν Σπάρτῃ βασιλέων, ὁ δὲ ἔοικε βουλομένῳ τοὺς πρώτους ἐκείνους καὶ σύνεγγυς Ἡρακλέους ὀνομάζειν Ἡρακλείδας. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ οὕτως πεπλανημένης τῆς ἱστορίας, πειρασόμεθα τοῖς βραχυτάτας ἔχουσιν ἀντιλογίας ἢ γνωριμωτάτους μάρτυρας ἑπόμενοι τῶν γεγραμμένων περὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀποδοῦναι τὴν διήγησιν.Xenophon, also, Reip. Lac. x. 8. Lycurgus is said to have lived in the times of the Heracleidae. makes an impression of simplicity in the passage where he says that Lycurgus lived in the time of the Heracleidae. For in lineage, of course, the latest of the Spartan kings were also Heracleidae; but Xenophon apparently wishes to use the name Heracleidae of the first and more immediate descendants of Heracles, so famous in story. However, although the history of these times is such a maze, I shall try, in presenting my narrative, to follow those authors who are least contradicted, or who have the most notable witnesses for what they have written about the man.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Herodotus, Histories, 9.33 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

9.33. On the second day after they had all been arrayed according to their nations and their battalions, both armies offered sacrifice. It was Tisamenus who sacrificed for the Greeks, for he was with their army as a diviner; he was an Elean by birth, a Clytiad of the Iamid clan, and the Lacedaemonians gave him the freedom of their city. ,This they did, for when Tisamenus was inquiring of the oracle at Delphi concerning offspring, the priestess prophesied to him that he should win five great victories. Not understanding that oracle, he engaged in bodily exercise, thinking that he would then be able to win in similar sports. When he had trained himself for the Five Contests, he came within one wrestling bout of winning the Olympic prize, in a match with Hieronymus of Andros. ,The Lacedaemonians, however, perceived that the oracle given to Tisamenus spoke of the lists not of sport but of war, and they attempted to bribe Tisamenus to be a leader in their wars jointly with their kings of Heracles' line. ,When he saw that the Spartans set great store by his friendship, he set his price higher, and made it known to them that he would do what they wanted only in exchange for the gift of full citizenship and all of the citizen's rights. ,Hearing that, the Spartans at first were angry and completely abandoned their request; but when the dreadful menace of this Persian host hung over them, they consented and granted his demand. When he saw their purpose changed, he said that he would not be content with that alone; his brother Hegias too must be made a Spartan on the same terms as himself.
2. Cicero, Letters To His Friends, 5.12 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3. Septuagint, 2 Maccabees, 5.9 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5.9. and he who had driven many from their own country into exile died in exile, having embarked to go to the Lacedaemonians in hope of finding protection because of their kinship.'
4. Strabo, Geography, 17.3.2 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

17.3.2. Here dwell a people called by the Greeks Maurusii, and by the Romans and the natives Mauri, a populous and flourishing African nation, situated opposite to Spain, on the other side of the strait, at the Pillars of Hercules, which we have frequently mentioned before. On proceeding beyond the strait at the Pillars, with Africa on the left hand, we come to a mountain which the Greeks call Atlas, and the barbarians Dyris. Thence projects into the sea a point formed by the foot of the mountain towards the west of Mauretania, and called the Coteis. Near it is a small town, a little above the sea, which the barbarians call Trinx; Artemidorus, Lynx; and Eratosthenes, Lixus. It lies on the side of the strait opposite to Gadeira, from which it is separated by a passage of 800 stadia, the width of the strait at the Pillars between both places. To the south, near Lixus and the Coteis, is a bay called Emporicus, having upon it Phoenician mercantile settlements. The whole coast continuous with this bay abounds with them. Subtracting these bays, and the projections of land in the triangular figure which I have described, the continent may rather be considered as increasing in magnitude in the direction of south and east. The mountain which extends through the middle of Mauretania, from the Coteis to the Syrtes, is itself inhabited, as well as others running parallel to it, first by the Maurusii, but deep in the interior of the country by the largest of the African tribes, called Gaetuli.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.15-1.16, 1.240-1.241, 12.225-12.227, 18.259-18.260 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.15. And now I exhort all those that peruse these books, to apply their minds to God; and to examine the mind of our legislator, whether he hath not understood his nature in a manner worthy of him; and hath not ever ascribed to him such operations as become his power, and hath not preserved his writings from those indecent fables which others have framed 1.15. Heber begat Phaleg in his hundred and thirty-fourth year; he himself being begotten by Sala when he was a hundred and thirty years old, whom Arphaxad had for his son at the hundred and thirty-fifth year of his age. Arphaxad was the son of Shem, and born twelve years after the deluge. 1.16. although, by the great distance of time when he lived, he might have securely forged such lies; for he lived two thousand years ago; at which vast distance of ages the poets themselves have not been so hardy as to fix even the generations of their gods, much less the actions of their men, or their own laws. 1.16. but, after a long time, he got him up, and removed from that country also, with his people, and went into the land then called the land of Canaan, but now the land of Judea, and this when his posterity were become a multitude; as to which posterity of his, we relate their history in another work. Now the name of Abram is even still famous in the country of Damascus; and there is shown a village named from him, The Habitation of Abram.” 1.241. nay, he names three of them, Apher, and Surim, and Japhran. That from Surim was the land of Assyria denominated; and that from the other two, Apher and Japbran, the country of Africa took its name, because these men were auxiliaries to Hercules, when he fought against Libya and Antaeus; and that Hercules married Aphra’s daughter, and of her he begat a son, Diodorus; and that Sophon was his son, from whom that barbarous people called Sophacians were denominated.” 12.225. And when he was dead, Onias his son succeeded him in that dignity. To him it was that Areus, king of the Lacedemonians, sent an embassage, with an epistle; the copy whereof here follows: 12.226. “Areus, King of The Lacedemonians, To Onias, Sendeth Greeting. /p“We have met with a certain writing, whereby we have discovered that both the Jews and the Lacedemonians are of one stock, and are derived from the kindred of Abraham It is but just therefore that you, who are our brethren, should send to us about any of your concerns as you please. 12.227. We will also do the same thing, and esteem your concerns as our own, and will look upon our concerns as in common with yours. Demoteles, who brings you this letter, will bring your answer back to us. This letter is four-square; and the seal is an eagle, with a dragon in his claws.” 18.259. Many of these severe things were said by Apion, by which he hoped to provoke Caius to anger at the Jews, as he was likely to be. But Philo, the principal of the Jewish embassage, a man eminent on all accounts, brother to Alexander the alabarch, and one not unskillful in philosophy, was ready to betake himself to make his defense against those accusations;
6. Josephus Flavius, Jewish War, 1.1-1.2, 1.476 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. 1. Whereas the war which the Jews made with the Romans hath been the greatest of all those, not only that have been in our times, but, in a manner, of those that ever were heard of; both of those wherein cities have fought against cities, or nations against nations; while some men who were not concerned in the affairs themselves have gotten together vain and contradictory stories by hearsay, and have written them down after a sophistical manner; 1.1. For that it was a seditious temper of our own that destroyed it; and that they were the tyrants among the Jews who brought the Roman power upon us, who unwillingly attacked us, and occasioned the burning of our holy temple; Titus Caesar, who destroyed it, is himself a witness, who, during the entire war, pitied the people who were kept under by the seditious, and did often voluntarily delay the taking of the city, and allowed time to the siege, in order to let the authors have opportunity for repentance. 1.1. But still he was not able to exclude Antiochus, for he burnt the towers, and filled up the trenches, and marched on with his army. And as he looked upon taking his revenge on Alexander, for endeavoring to stop him, as a thing of less consequence, he marched directly against the Arabians 1.2. and while those that were there present have given false accounts of things, and this either out of a humor of flattery to the Romans, or of hatred towards the Jews; and while their writings contain sometimes accusations, and sometimes encomiums, but nowhere the accurate truth of the facts 1.2. as also how our people made a sedition upon Herod’s death, while Augustus was the Roman emperor, and Quintilius Varus was in that country; and how the war broke out in the twelfth year of Nero, with what happened to Cestius; and what places the Jews assaulted in a hostile manner in the first sallies of the war. 1.2. These honorary grants Caesar sent orders to have engraved in the Capitol, that they might stand there as indications of his own justice, and of the virtue of Antipater. 1.476. Moreover, Alexander’s wife, Glaphyra, augmented this hatred against them, by deriving her nobility and genealogy [from great persons], and pretending that she was a lady superior to all others in that kingdom, as being derived by her father’s side from Temenus, and by her mother’s side from Darius, the son of Hystaspes.
7. Plutarch, Alexander The Great, 1.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2. For it is not Histories that I am writing, but Lives; and in the most illustrious deeds there is not always a manifestation of virtue or vice, nay, a slight thing like a phrase or a jest often makes a greater revelation of character than battles where thousands fall, or the greatest armaments, or sieges of cities.
8. Plutarch, Comparison of Numa With Lycurgus, 1.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1. Now that we have recounted the lives of Numa and Lycurgus, and both lie clearly before us, we must attempt, even though the task be difficult, to assemble and put together their points of difference. For their points of likeness are obvious from their careers: their wise moderation, their piety, their talent for governing and educating, and their both deriving their laws from a divine source. But each also performed noble deeds peculiar to himself. To begin with, Numa accepted, but Lycurgus resigned, a kingdom.
9. Plutarch, Lycurgus, 1.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.1. Concerning Lycurgus the lawgiver, in general, nothing can be said which is not disputed, since indeed there are different accounts of his birth, his travels, his death, and above all, of his work as lawmaker and statesman; and there is least agreement among historians as to the times in which the man lived. Some say that he flourished at the same time with Iphitus, and in concert with him established the Olympic truce. Among these is Aristotle the philosopher, and he alleges as proof the discus at Olympia on which an inscription preserves the name of Lycurgus. As joining with Iphitus in founding, or reviving, the Olympic games, in 776 B.C., the date assigned to the first recorded victory. Cf. Pausanias, v. 4, 5 f. ; 20, 1. A stay of hostilities was observed all over Greece during the festival.
10. Plutarch, Pyrrhus, 1.1-1.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Theseus, 1.1-1.2, 1.5, 2.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Lucian, How To Write History, 7 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Theophilus, To Autolycus, 3.20-3.23 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

3.20. And Moses, becoming the leader of the Jews, as we have already stated, was expelled from the land of Egypt by the king, Pharaoh, whose name was Amasis, and who, they say, reigned after the expulsion of the people 25 years and 4 months, as Manetho assumes. And after him [reigned] Chebron, 13 years. And after him Amenophis, 20 years 7 months. And after him his sister Amessa, 21 years 1 month. And after her Mephres, 12 years 9 months. And after him Methramuthosis, 20 years and 10 months. And after him Tythmoses, 9 years 8 months. And after him Damphenophis, 30 years 10 months. And after him Orus, 35 years 5 months. And after him his daughter, 10 years 3 months. After her Mercheres, 12 years 3 months. And after him his son Armais, 30 years 1 month. After him Messes, son of Miammus, 6 years, 2 months. After him Rameses, 1 year 4 months. After him Amenophis, 19 years 6 months. After him his sons Thoessus and Rameses, 10 years, who, it is said, had a large cavalry force and naval equipment. The Hebrews, indeed, after their own separate history, having at that time migrated into the land of Egypt, and been enslaved by the king Tethmosis, as already said, built for him strong cities, Peitho, and Rameses, and On, which is Heliopolis; so that the Hebrews, who also are our ancestors, and from whom we have those sacred books which are older than all authors, as already said, are proved to be more ancient than the cities which were at that time renowned among the Egyptians. And the country was called Egypt from the king Sethos. For the word Sethos, they say, is pronounced Egypt. And Sethos had a brother, by name Armais. He is called Danaus, the same who passed from Egypt to Argos, whom the other authors mention as being of very ancient date. 3.21. And Manetho, who among the Egyptians gave out a great deal of nonsense, and even impiously charged Moses and the Hebrews who accompanied him with being banished from Egypt on account of leprosy, could give no accurate chronological statement. For when he said they were shepherds, and enemies of the Egyptians, he uttered truth indeed, because he was forced to do so. For our forefathers who sojourned in Egypt were truly shepherds, but not lepers. For when they came into the land called Jerusalem, where also they afterwards abode, it is well known how their priests, in pursuance of the appointment of God, continued in the temple, and there healed every disease, so that they cured lepers and every unsoundness. The temple was built by Solomon the king of Jud a. And from Manetho's own statement his chronological error is manifest. (As it is also in respect of the king who expelled them, Pharaoh by name. For he no longer ruled them. For having pursued the Hebrews, he and his army were engulphed in the Red Sea. And he is in error still further, in saying that the shepherds made war against the Egyptians.) For they went out of Egypt, and thenceforth dwelt in the country now called Jud a, 313 years before Danaus came to Argos. And that most people consider him older than any other of the Greeks is manifest. So that Manetho has unwillingly declared to us, by his own writings, two particulars of the truth: first, avowing that they were shepherds; secondly, saying that they went out of the land of Egypt. So that even from these writings Moses and his followers are proved to be 900 or even 1000 years prior to the Trojan War. 3.22. Then concerning the building of the temple in Jud a, which Solomon the king built 566 years after the exodus of the Jews from Egypt, there is among the Tyrians a record how the temple was built; and in their archives writings have been preserved, in which the temple is proved to have existed 143 years 8 months before the Tyrians founded Carthage (and this record was made by Hiram (that is the name of the king of the Tyrians), the son of Abimalus, on account of the hereditary friendship which existed between Hiram and Solomon, and at the same time on account of the surpassing wisdom possessed by Solomon. For they continually engaged with each other in discussing difficult problems. And proof of this exists in their correspondence, which to this day is preserved among the Tyrians, and the writings that passed between them); as Meder the Ephesian, while narrating the history of the Tyrian kingdom, records, speaking thus: For when Abimalus the king of the Tyrians died, his son Hiram succeeded to the kingdom. He lived 53 years. And Bazorus succeeded him, who lived 43, and reigned 17 years. And after him followed Methuastartus, who lived 54 years, and reigned 12. And after him succeeded his brother Atharymus, who lived 58 years, and reigned 9. He was slain by his brother of the name of Helles, who lived 50 years, and reigned 8 months. He was killed by Juthobalus, priest of Astarte, who lived 40 years, and reigned 12. He was succeeded by his son Bazorus, who lived 45 years, and reigned 7. And to him his son Metten succeeded, who lived 32 years, and reigned 29. Pygmalion, son of Pygmalius succeeded him, who lived 56 years, and reigned 7. And in the 7th year of his reign, his sister, fleeing to Libya, built the city which to this day is called Carthage. The whole period, therefore, from the reign of Hiram to the founding of Carthage, amounts to 155 years and 8 months. And in the 12th year of the reign of Hiram the temple in Jerusalem was built. So that the entire time from the building of the temple to the founding of Carthage was 143 years and 8 months. 3.23. So then let what has been said suffice for the testimony of the Phœnicians and Egyptians, and for the account of our chronology given by the writers Manetho the Egyptian, and Meder the Ephesian, and also Josephus, who wrote the Jewish war, which they waged with the Romans. For from these very old records it is proved that the writings of the rest are more recent than the writings given to us through Moses, yes, and than the subsequent prophets. For the last of the prophets, who was called Zechariah, was contemporary with the reign of Darius. But even the lawgivers themselves are all found to have legislated subsequently to that period. For if one were to mention Solon the Athenian, he lived in the days of the kings Cyrus and Darius, in the time of the prophet Zechariah first mentioned, who was by many years the last of the prophets. Or if you mention the lawgivers Lycurgus, or Draco, or Minos, Josephus tells us in his writings that the sacred books take precedence of them in antiquity, since even before the reign of Jupiter over the Cretans, and before the Trojan War, the writings of the divine law which has been given to us through Moses were in existence. And that we may give a more accurate exhibition of eras and dates, we will, God helping us, now give an account not only of the dates after the deluge, but also of those before it, so as to reckon the whole number of all the years, as far as possible; tracing up to the very beginning of the creation of the world, which Moses the servant of God recorded through the Holy Spirit. For having first spoken of what concerned the creation and genesis of the world, and of the first man, and all that happened after in the order of events, he signified also the years that elapsed before the deluge. And I pray for favour from the only God, that I may accurately speak the whole truth according to His will, that you and every one who reads this work may be guided by His truth and favour. I will then begin first with the recorded genealogies, and I begin my narration with the first man.
14. Porphyry, On Abstinence, 4.11 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

4.11. 11.But among those who are known by us, the Jews, before they first suffered the subversion of their legal institutes under Antiochus, and afterwards under the Romans, when also the temple in Jerusalem was captured, and became accessible to all men to whom, prior to this event, it was inaccessible, and the city itself was destroyed; - before this took place, the Jews always abstained from many animals, but peculiarly, which they even now do, from swine. At that period, therefore, there were three kinds of philosophers among them. And of one kind, |122 indeed, the Pharisees were the leaders, but of another, the Sadducees, and of the third, which appears to have been the most venerable, the Essenes. The mode of life, therefore, of these third was as follows, as Josephus frequently testifies in many of his writings. For in the second book of his Judaic History, which he has completed in seven books, and in the eighteenth of his Antiquities, which consists of twenty books, and likewise in the second of the two books which he wrote against the Greeks, he speaks of these Essenes, and says, that they are of the race of the Jews, and are in a greater degree than others friendly to one another. They are averse to pleasures, conceiving them to be vicious, but they are of opinion that continence and the not yielding to the passions, constitute virtue. And they despise, indeed, wedlock, but receiving the children of other persons, and instructing them in disciplines while they are yet of a tender age, they consider them as their kindred, and form them to their own manners. And they act in this manner, not for the purpose of subverting marriage, and the succession arising from it, but in order to avoid the lasciviousness of women. They are likewise, despisers of wealth, and the participation of external possessions among them in common is wonderful; nor is any one to be found among them who is richer than the rest. For it is a law with them, that those who wish to belong to their sect, must give up their property to it in common; so that among all of them, there is not to be seen either the abjectness of poverty, or the insolence of wealth; but the possessions of each being mingled with those of the rest, there was one property with all of them, as if they had been brothers. They likewise conceived oil to be a stain to the body, and that if any one, though unwillingly, was anointed, he should [immediately] wipe his body. For it was considered by them as beautiful to be squalid 13, and to be always clothed in white garments. But curators of the common property were elected by votes, indistinctly for the use of all. They have not, however, one city, but in each city many of them dwell together, and those who come among them from other places, if they are of their sect, equally partake with them of their possessions, as if they were their own. Those, likewise, who first perceive these strangers, behave to them as if they were their intimate acquaintance. Hence, when they travel, they take nothing with them for the sake of expenditure. But they neither |123 change their garments nor their shoes, till they are entirely torn, or destroyed by time. They neither buy nor sell anything, but each of them giving what he possesses to him that is in want, receives in return for it what will be useful to him. Nevertheless, each of them freely imparts to others of their sect what they may be in want of, without any remuneration. SPAN


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aeschylus Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
aristotle Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
biography Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267, 270
claudius, roman emperor, expulsion of jews from rome by Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 526, 527, 553
death Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
delphi Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
eratosthenes Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
lycurgus Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267, 270
myth Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
numa pompilius Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
proems' Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
proems Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
rome Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
romulus Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
scepticism Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
simonides Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
sparta Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
theseus Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 270
timaeus (historian) Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267
xenophon Jażdżewska and Doroszewski,Plutarch and his Contemporaries: Sharing the Roman Empire (2024) 267