Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9569
Plutarch, Demetrius, 10.2


Ἀθηναῖοι δὲ ἀπολαβόντες τὴν δημοκρατίαν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ, τὸν δὲ μέσον χρόνον ἀπὸ τῶν Λαμιακῶν καὶ τῆς περὶ Κραννῶνα μάχης λόγῳ μὲν ὀλιγαρχικῆς, ἔργῳ δὲ μοναρχικῆς καταστάσεως γενομένης διὰ τὴν τοῦ Φαληρέως δύναμιν, οὕτω λαμπρὸν ἐν ταῖς εὐεργεσίαις καὶ μέγαν φανέντα τὸν Δημήτριον ἐπαχθῆ καὶ βαρὺν ἐποίησαν τῶν τιμῶν ταῖς ἀμετρίαις ἃς ἐψηφίσαντο. It was fourteen years since the Athenians had lost their democratic form of government, and during the period which followed the Lamian war and the battle at Crannon their government had been administered, nominally as an oligarchy, but really as a monarchy, owing to the great influence of the Phalerean. And now that Demetrius had shown himself great and splendid in his benefactions, the Athenians rendered him odious and obnoxious by the extravagance of the honours which they voted him.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

18 results
1. Euripides, Bacchae, 233, 274-285, 312, 39-40, 48, 208 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

208. ἀλλʼ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν
2. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 2.65.9 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2.65.9. Whenever he saw them unseasonably and insolently elated, he would with a word reduce them to alarm; on the other hand, if they fell victims to a panic, he could at once restore them to confidence. In short, what was nominally a democracy became in his hands government by the first citizen.
3. Philochorus, Fragments, 64 (4th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

4. Cicero, On The Ends of Good And Evil, 5.19.54 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Cicero, On Laws, 2.64-2.66 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Cicero, On Duties, 5.19.54 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

7. Diodorus Siculus, Historical Library, 18.74.2-18.74.3 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

18.74.2.  At first a clamour was raised, some opposing and some supporting his proposal, but when they had considered more carefully what was the expedient course, it was uimously determined to send an embassy to Cassander and to arrange affairs with him as best they could. 18.74.3.  After several conferences peace was made on the following terms: the Athenians were to retain their city and territory, their revenues, their fleet, and everything else, and to be friends and allies of Cassander; Munychia was to remain temporarily under the control of Cassander until the war against the kings should be concluded; the government was to be in the hands of those possessing at least ten minae; and whatever single Athenian citizen Cassander should designate was to be overseer of the city. Demetrius of Phalerum was chosen, who, when he became overseer, ruled the city peacefully and with goodwill toward the citizens.
8. Strabo, Geography, 9.1.20 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

9.1.20. It suffices, then, to add thus much: According to Philochorus, when the country was being devastated, both from the sea by the Carians, and from the land by the Boeotians, who were called Aonians, Cecrops first settled the multitude in twelve cities, the names of which were Cecropia, Tetrapolis, Epacria, Deceleia, Eleusis, Aphidna (also called Aphidnae, in the plural), Thoricus, Brauron, Cytherus, Sphettus, Cephisia. And at a later time Theseus is said to have united the twelve into one city, that of today. Now in earlier times the Athenians were ruled by kings; and then they changed to a democracy; but tyrants assailed them, Peisistratus and his sons; and later an oligarchy arose, not only that of the four hundred, but also that of the thirty tyrants, who were set over them by the Lacedemonians; of these they easily rid themselves, and preserved the democracy until the Roman conquest. For even though they were molested for a short time by the Macedonian kings, and were even forced to obey them, they at least kept the general type of their government the same. And some say that they were actually best governed at that time, during the ten years when Cassander reigned over the Macedonians. For although this man is reputed to have been rather tyrannical in his dealings with all others, yet he was kindly disposed towards the Athenians, once he had reduced the city to subjection; for he placed over the citizens Demetrius of Phalerum, one of the disciples of Theophrastus the philosopher, who not only did not destroy the democracy but even improved it, as is made clear in the Memoirs which Demetrius wrote concerning this government. But the envy and hatred felt for oligarchy was so strong that, after the death of Cassander, Demetrius was forced to flee to Egypt; and the statues of him, more than three hundred, were pulled down by the insurgents and melted, and some writers go on to say that they were made into chamber pots. Be that as it may, the Romans, seeing that the Athenians had a democratic government when they took them over, preserved their autonomy and liberty. But when the Mithridatic War came on, tyrants were placed over them, whomever the king wished. The most powerful of these, Aristion, who violently oppressed the city, was punished by Sulla the Roman commander when he took this city by siege, though he pardoned the city itself; and to this day it is free and held in honor among the Romans.
9. Plutarch, Camillus, 19.8 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19.8. But this day of the Allia is regarded by the Romans as one of the unluckiest, and its influence extends over two other days of each month throughout the year, since in the presence of calamity, timidity and superstition often overflow all bounds. However, this subject has been more carefully treated in my Roman Questions. Morals, pp. 269 f.
10. Plutarch, Demetrius, 9.3, 10.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Plutarch, Demosthenes, 10.2-10.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Plutarch, Pericles, 9.1-9.2, 11.1, 16.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.1. Thucydides describes In the encomium on Pericles, Thuc. 2.65.9 . the administration of Pericles as rather aristocratic,— in name a democracy, but in fact a government by the greatest citizen. But many others say that the people was first led on by him into allotments of public lands, festival-grants, and distributions of fees for public services, thereby falling into bad habits, and becoming luxurious and wanton under the influence of his public measures, instead of frugal and self-sufficing. Let us therefore examine in detail the reason for this change in him. The discussion of this change in Pericles from the methods of a demagogue to the leadership described by Thucydides, continues through chapter 15. 9.2. In the beginning, as has been said, pitted as he was against the reputation of Cimon, he tried to ingratiate himself with the people. And since he was the inferior in wealth and property, by means of which Cimon would win over the poor,—furnishing a dinner every day to any Athenian who wanted it, bestowing raiment on the elderly men, and removing the fences from his estates that whosoever wished might pluck the fruit,—Pericles, outdone in popular arts of this sort, had recourse to the distribution of the people’s own wealth. This was on the advice of Damonides, of the deme Oa, as Aristotle has stated. Aristot. Const. Ath. 27.4 . 11.1. Then the aristocrats, aware even some time before this that Pericles was already become the greatest citizen, but wishing nevertheless to have some one in the city who should stand up against him and blunt the edge of his power, that it might not be an out and out monarchy, put forward Thucydides of Alopece, a discreet man and a relative of Cimon, to oppose him. 16.1. of his power there can be no doubt, since Thucydides gives so clear an exposition of it, and the comic poets unwittingly reveal it even in their malicious gibes, calling him and his associates new Peisistratidae, and urging him to take solemn oath not to make himself a tyrant, on the plea, forsooth, that his preeminence was incommensurate with a democracy and too oppressive.
13. Plutarch, Phocion, 26.1, 38.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Pausanias, Description of Greece, 1.25.6-1.25.8, 1.38.8 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.25.6. On the death of Antipater Olympias came over from Epeirus, killed Aridaeus, and for a time occupied the throne; but shortly afterwards she was besieged by Cassander, taken and delivered up to the people. of the acts of Cassander when he came to the throne my narrative will deal only with such as concern the Athenians. He seized the fort of Panactum in Attica and also Salamis, and established as tyrant in Athens Demetrius the son of Phanostratus, a man who had won a reputation for wisdom. This tyrant was put down by Demetrius the son of Antigonus, a young man of strong Greek sympathies. 1.25.7. But Cassander, inspired by a deep hatred of the Athenians, made a friend of Lachares, who up to now had been the popular champion, and induced him also to arrange a tyranny. We know no tyrant who proved so cruel to man and so impious to the gods. Although Demetrius the son of Antigonus was now at variance with the Athenian people, he notwithstanding deposed Lachares too from his tyranny, who, on the capture of the fortifications, escaped to Boeotia . Lachares took golden shields from the Acropolis, and stripped even the statue of Athena of its removable ornament; he was accordingly suspected of being a very wealthy man 1.25.8. and was murdered by some men of Coronea for the sake of this wealth. After freeing the Athenians from tyrants Demetrius the son of Antigonus did not restore the Peiraeus to them immediately after the flight of Lachares, but subsequently overcame them and brought a garrison even into the upper city, fortifying the place called the Museum. This is a hill right opposite the Acropolis within the old city boundaries, where legend says Musaeus used to sing, and, dying of old age, was buried. Afterwards a monument also was erected here to a Syrian. At the time to which I refer Demetrius fortified and held it. 1.38.8. When you have turned from Eleusis to Boeotia you come to the Plataean land, which borders on Attica . Formerly Eleutherae formed the boundary on the side towards Attica, but when it came over to the Athenians henceforth the boundary of Boeotia was Cithaeron. The reason why the people of Eleutherae came over was not because they were reduced by war, but because they desired to share Athenian citizenship and hated the Thebans. In this plain is a temple of Dionysus, from which the old wooden image was carried off to Athens . The image at Eleutherae at the present day is a copy of the old one.
15. Epigraphy, Ig I , 46

16. Epigraphy, Ig I , 46

17. Epigraphy, Ig Ii, 1201

18. Epigraphy, Rhodes & Osborne Ghi, 29Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abydus Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
allēgoria Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
amorgos Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
antipater Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326; Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
antipatros (macedonian general) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
areopagos council Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
aristo of ceos Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
aristo of chius Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
athenian, tragedy Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
athenians Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
athens, athenians Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
athens Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
attica Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
boule (council) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
brea, great panathenaia Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
cassander Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
chreiai Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
citizen Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
colonies, athenian, as servants of goddess Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
colonies, athenian, identities Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
colonies, athenian, sacrifices Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
community of all the athenians, membership Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
constitution Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
control, political Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
control Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
crannon Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
craterus Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
critolaus of phaselis Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
cults, mystery-cult Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults, new Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults, polis Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
cults Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
debate Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
declamation vi Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
demadeia Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
demeter Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
demetrios of phaleron (tyrant) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
demetrius (author of on style) Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
demetrius of phalerum Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
demetrius poliorcetes Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
democracy Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
demosthenes vii Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
diodorus siculus Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
dionysos/dionysus Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
ekklesia (assembly) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
gnomologium vaticanum Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
hagnonides of pergasai Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
hegesias of magnesia vi Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
institution Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
kassander Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
kerameikos Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
kinship with athens, panoply from Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
kolophon, crown from Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
lamia Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
lamian war Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
law, laws Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
legislation Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
leonnatus Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
liturgy Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
lydia, xanthus of Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
munychia Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
nomothetes Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
oligarchy Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
panathenaia, and kleisthenic democracy Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
panathenaia, gifts for athena Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
paros, great panathenaia Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
paros Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
pelasgiotis Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
pericles Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
phokion (general) Henderson, The Springtime of the People: The Athenian Ephebeia and Citizen Training from Lykourgos to Augustus (2020) 180
piraeus Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
poets Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
polites Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
polybius v–vi Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
polyperchon Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
pyrrhichistai, and panathenaia Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
russell, donald Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
sacrifices, division of meat' Shear, Serving Athena: The Festival of the Panathenaia and the Construction of Athenian Identities (2021) 285
strabo Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178
the paphlagonians), king magistrate Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
theocritus of chios Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
theophrastus Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 73
thessaly Amendola, The Demades Papyrus (P.Berol. inv. 13045): A New Text with Commentary (2022) 326
tyranny, theagenes Papadodima, Ancient Greek Literature and the Foreign: Athenian Dialogues II (2022) 64
tyranny Athanassaki and Titchener, Plutarch's Cities (2022) 178