Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9474
Plutarch, Alexander The Great, 26.5-26.6


καὶ γῆ μὲν οὐ παρῆν λευκή, τῶν δὲ ἀλφίτων λαμβάνοντες ἐν πεδίῳ μελαγγείῳ κυκλοτερῆ κόλπον ἦγον, οὗ τὴν ἐντὸς περιφέρειαν εὐθεῖαι βάσεις ὥσπερ ἀπὸ κρασπέδων εἰς σχῆμα χλαμύδος ὑπελάμβανον, ἐξ ἴσου συνάγουσαι τὸ μέγεθος, ἡσθέντος δὲ τῇ διαθέσει τοῦ βασιλέως αἰφνίδιον ὄρνιθες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς λίμνης, πλήθει τε ἄπειροι καὶ κατὰ γένος παντοδαποὶ καὶ μέγεθος, ἐπὶ τὸν τόπον καταίροντες νέφεσιν ἐοικότες οὐδὲ μικρὸν ὑπέλιπον τῶν ἀλφίτων, ὥστε καὶ τὸν Ἀλέξανδρον διαταραχθῆναι πρὸς τὸν οἰωνόν.There was no chalk at hand, so they took barley-meal Cf. Arrian, Anab. iii. 2, 1 . and marked out with it on the dark soil a rounded area, to whose inner arc straight lines extended so as to produce the figure of a chlamys, or military cloak, the lines beginning from the skirts (as one may say), and narrowing the breadth of the area uniformly. See Tarbell, The Form of the Chlamys, Classical Philology, 1906, p. 285. The king was delighted with the design; but suddenly birds from the river and the lagoon, infinite in number and of every sort and size, settled down upon the place like clouds and devoured every particle of the barley-meal, so that even Alexander was greatly disturbed at the omen.


πται πρὸς τὴν ἤπειρον. οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν μάντεων θαρρεῖν παραινούντων πολυαρκεστάτην γὰρ οἰκίζεσθαι πόλιν ὑπʼ αὐτοῦ, καὶ παντοδαπῶν ἀνθρώπων ἐσομένην τροφόν ἔργου κελεύσας ἔχεσθαι τοὺς ἐπιμελητάς αὐτὸς ὥρμησεν εἰς Ἄμμωνος, ὁδὸν μακρὰν καὶ πολλὰ μὲν ἔχουσαν ἐργώδη καὶ ταλαίπωρα, κινδύνους δὲ δύο, τὸν μὲν ἀνυδρίας, διʼ ἣν ἔρημός ἐστιν οὐκ ὀλίγων ἡμερῶν, τὸν δέ, εἰ λάβρος ἐν ἄμμῳ βαθείᾳ καὶ ἀχανεῖ πορευομένοις ἐπιπέσοι νότος, ὥς που καὶ πάλαι λέγεται περὶ τὸν Καμβύσου στρατὸν, ἀναστήσας θῖνα μεγάλην καὶ κυματώσας τὸ πεδίον μυριάδας ἀνθρώπων πέντε καταχῶσαι καὶ διαφθεῖραι.However, the seers exhorted him to be of good cheer, since the city here founded by him would have most abundant and helpful resources and be a nursing mother for men of every nation, and so he ordered those in charge of the work to proceed with it, while he himself set out for the temple of Ammon. The journey thither was long, full of toils and hardships, and had two perils. One is the dearth of water, which leaves the traveller destitute of it for many days; the other arises when a fierce south wind smites men travelling in sand of boundless depth, as is said to have been the case with the army of Cambyses, long ago; the wind raised great billows of sand all over the plain and buried up fifty thousand men, to their utter destruction. Cf. Herod. iii. 26.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

7 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 14 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 23 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

23. For the houses built in the fields and the villages which surround it on all sides give it safety; and the admirable temperature of the air proceeds from the continual breezes which come from the lake which falls into the sea, and also from the sea itself in the neighbourhood, the breezes from the sea being light, and those which proceed from the lake which falls into the sea being heavy, the mixture of which produces a most healthy atmosphere.
3. Strabo, Geography, 5.1.7, 17.1.7 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5.1.7. These cities are situated high above the marshes; near to them is Patavium, the finest of all the cities in this district, and which at the time of the late census was said to contain 500 equites. Anciently it could muster an army of 120,000 men. The population and skill of this city is evinced by the vast amount of manufactured goods it sends to the Roman market, especially clothing of all kinds. It communicates with the sea by a river navigable from a large harbour [at its mouth], the river runs across the marshes for a distance of 250 stadia. This harbour, as well as the river, is named Medoacus. Situated in the marshes is the great [city of] Ravenna, built entirely on piles, and traversed by canals, which you cross by bridges or ferry-boats. At the full tides it is washed by a considerable quantity of sea-water, as well as by the river, and thus the sewage is carried off, and the air purified; in fact, the district is considered so salubrious that the [Roman] governors have selected it as a spot to bring up and exercise the gladiators in. It is a remarkable peculiarity of this place, that, though situated in the midst of a marsh, the air is perfectly innocuous; the same is the case with respect to Alexandria in Egypt, where the malignity of the lake during summer is entirely removed by the rising of the river which covers over the mud. Another remarkable peculiarity is that of its vines, which, though growing in the marshes, make very quickly and yield a large amount of fruit, but perish in four or five years. Altinum stands likewise in the marshes, its situation being very similar to that of Ravenna. Between them is Butrium, a small city of Ravenna, and Spina, which is now a village, but was anciently a celebrated Grecian city. In fact, the treasures of the Spinitae are shown at Delphi, and it is, besides, reported in history that they had dominion over the sea. They say that it formerly stood on the sea; now, however, the district is inland about 90 stadia from the sea. Ravenna is reported to have been founded by Thessalians, who not being able to sustain the violence of the Tyrrheni, welcomed into their city some of the Ombrici, who still possess it, while they themselves returned home. These cities for the most part are surrounded, and, as it were, washed by the marshes. 17.1.7. The advantages of the city are of various kinds. The site is washed by two seas; on the north, by what is called the Egyptian Sea, and on the south, by the sea of the lake Mareia, which is also called Mareotis. This lake is filled by many canals from the Nile, both by those above and those at the sides, through which a greater quantity of merchandise is imported than by those communicating with the sea. Hence the harbour on the lake is richer than the maritime harbour. The exports by sea from Alexandreia exceed the imports. This any person may ascertain, either at Alexandreia or Dicaearchia, by watching the arrival and departure of the merchant vessels, and observing how much heavier or lighter their cargoes are when they depart or when they return.In addition to the wealth derived from merchandise landed at the harbours on each side, on the sea and on the lake, its fine air is worthy of remark: this results from the city being on two sides surrounded by water, and from the favourable effects of the rise of the Nile. For other cities, situated near lakes, have, during the heats of summer, a heavy and suffocating atmosphere, and lakes at their margins become swampy by the evaporation occasioned by the sun's heat. When a large quantity of moisture is exhaled from swamps, a noxious vapour rises, and is the cause of pestilential disorders. But at Alexandreia, at the beginning of summer, the Nile, being full, fills the lake also, and leaves no marshy matter which is likely to occasion maligt exhalations. At the same period, the Etesian winds blow from the north, over a large expanse of sea, and the Alexandrines in consequence pass their summer very pleasantly.
4. Dio Chrysostom, Orations, 32.36 (1st cent. CE

32.36.  For not only does the mighty nation, Egypt, constitute the framework of your city — or more accurately its ')" onMouseOut="nd();"appendage — but the peculiar nature of the river, when compared with all others, defies description with regard to both its marvellous habits and its usefulness; and furthermore, not only have you a monopoly of the shipping of the entire Mediterranean by reason of the beauty of your harbours, the magnitude of your fleet, and the abundance and the marketing of the products of every land, but also the outer waters that lie beyond are in your grasp, both the Red Sea and the Indian Ocean, whose name was rarely heard in former days. The result is that the trade, not merely of islands, ports, a few straits and isthmuses, but of practically the whole world is yours. For Alexandria is situated, as it were, at the cross-roads of the whole world, of even the most remote nations thereof, as if it were a market serving a single city, a market which brings together into one place all manner of men, displaying them to one another and, as far as possible, making them a kindred people.
5. Plutarch, Alexander The Great, 26.3, 26.4, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.11-27.4, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5-28.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Ammianus Marcellinus, History, 22.16.7-22.16.8 (4th cent. CE - 4th cent. CE)

22.16.7. But the crown of all cities is Alexandria, which is made famous by many splendid things, through the wisdom of its mighty founder and by the cleverness of the architect Dinocrates. The latter, when laying out its extensive and beautiful walls, for lack of lime, of which too little could at the time be found, sprinkled the whole line of its circuit with flour, Cf. Strabo, xvii. 1, 6 (at end); Plutarch, Alex. 26, 5 f. which chanced to be a sign that later the city would abound with a plentiful store of food. 22.16.8. There healthful breezes blow, the air is calm and mild, and as the accumulated experience of many ages has shown, there is almost no day on which the dwellers in that city do not see a cloudless sun.
7. Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni, 4.8.6Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200
alexander the great Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14
anxiety dreams and nightmares Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 419
apparitions Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 252, 419
arrian Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200
augustus/octavian Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 15
city of alexandria, city walls Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14
city of alexandria, streets Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 15
divine speech, enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 252
dream figures, appearance Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 419
dreams and visions, examples, dionysius of halicarnassus Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 252
dreams and visions, examples, plutarch Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 252
gods Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 200
isis Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14
philo, descriptions of the city of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14
rebuke, divine, in peter's vision" Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 252
strabo, description of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14, 15
strabo, topography of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 14