Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9313
Philostratus The Athenian, Life Of Apollonius, 4.32


ἐτύγχανε δὲ περὶ τὸν χρόνον τοῦτον νεανίας Λακεδαιμόνιος αἰτίαν ἔχων παρ' αὐτοῖς, ὡς ἀδικῶν περὶ τὰ ἤθη: Καλλικρατίδα μὲν γὰρ τοῦ περὶ ̓Αργινούσας ναυαρχήσαντος ἦν ἔκγονος, ναυκληρίας δὲ ἤρα καὶ οὐ προσεῖχε τοῖς κοινοῖς, ἀλλ' ἐς Καρχηδόνα ἐξέπλει καὶ Σικελίαν ναῦς πεποιημένος. ἀκουσας οὖν κρίνεσθαι αὐτὸν ἐπὶ τούτῳ δεινὸν ᾠήθη περιιδεῖν τὸν νεανίαν ὑπαχθέντα ἐς δίκην καὶ “ὦ λῷστε”, ἔφη “τί πεφροντικὼς περίει καὶ μεστὸς ἐννοίας”; “ἀγὼν” εἶπεν “ἐπήγγελταί μοι δημόσιος, ἐπειδὴ πρὸς ναυκληρίαις εἰμὶ καὶ τὰ κοινὰ οὐ πράττω.” “πατὴρ δέ σοι ναύκληρος ἐγένετο ἢ πάππος;” “ἄπαγε”, εἶπε “γυμνασίαρχοι τε καὶ ἔφοροι καὶ πατρονόμοι πάντες, Καλλικρατίδας δὲ ὁ πρόγονος καὶ τῶν ναυαρχησάντων ἐγένετο.” “μῶν” ἔφη “τὸν ἐν ̓Αργινούσαις λέγεις”; “ἐκεῖνον” εἶπε “τὸν ἐν τῇ ναυαρχίᾳ ἀποθανόντα”. “εἶτ' οὐ διέβαλέ σοι” εἶπε “τὴν θάλατταν ἡ τελευτὴ τοῦ προγόνου”; “μὰ Δί',” εἶπεν “οὐ γὰρ ναυμαχήσων γε πλέω.” “ἀλλ' ἐμπόρων τε καὶ ναυκλήρων κακοδαιμονέστερόν τι ἐρεῖς ἔθνος; πρῶτον μὲν περινοστοῦσι, ζητοῦσι ἀγορὰν κακῶς πράττουσαν, εἶτα προξένοις καὶ καπήλοις ἀναμιχθέντες πωλοῦσί τε καὶ πωλοῦνται καὶ τόκοις ἀνοσίοις τὰς αὑτῶν κεφαλὰς ὑποτιθέντες ἐς τὸ ἀρχαῖον σπεύδουσι, κἂν μὲν εὖ πράττωσιν, εὐπλοεῖ ἡ ναῦς καὶ πολὺν ποιοῦνται λόγον τοῦ μήτε ἑκόντες ἀνατρέψαι μήτε ἄκοντες, εἰ δὲ ἡ ἐμπορία πρὸς τὰ χρέα μὴ ἀναφέροιτο, μεταβάντες ἐς τὰ ἐφόλκια προσαράττουσι τὰς ναῦς καὶ τὸν ἑτέρων ναῦται βίον θεοῦ ἀνάγκην εἰπόντες ἀθεώτατα καὶ οὐδὲ ἄκοντες αὐτοὶ ἀφείλοντο. εἰ δὲ καὶ μὴ τοιοῦτον ἦν τὸ θαλαττουργόν τε καὶ ναυτικὸν ἔθνος, ἀλλὰ τό γε Σπαρτιάτην ὄντα καὶ πατέρων γεγονότα, οἳ μέσην ποτὲ τὴν Σπάρτην ᾤκησαν, ἐν κοίλῃ νηὶ κεῖσθαι λήθην μὲν ἴσχοντα Αυκούργου τε καὶ ̓Ιφίτου, φόρτου δὲ μνήμονα καὶ ναυτικῆς ἀκριβολογίας, τίνος αἰσχύνης ἄπεστιν; εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἄλλο, τὴν γοῦν Σπάρτην αὐτὴν ἔδει ἐνθυμεῖσθαι, ὡς, ὁπότε μὲν τῆς γῆς εἴχετο, οὐρανομήκη δόξασαν, ἐπεὶ δὲ θαλάττης ἐπεθύμησε, βυθισθεῖσάν τε καὶ ἀφανισθεῖσαν οὐκ ἐν τῇ θαλάττῃ μόνοι, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ γῇ.” τούτοις τὸν νεανίαν οὕτω τι ἐχειρώσατο τοῖς λόγοις, ὡς νεύσαντα αὐτὸν ἐς τὴν γῆν κλαίειν, ἐπεὶ τοσοῦτον ἤκουσεν ἀπολελεῖφθαι τῶν πατέρων, ἀποδόσθαι τε τὰς ναῦς, ἐν αἷς ἔζη. καθεστῶτα δὲ αὐτὸν ἰδὼν ὁ ̓Απολλώνιος καὶ τὴν γῆν ἀσπαζόμενον κατήγαγε παρὰ τοὺς ἐφόρους καὶ παρῃτήσατο τῆς δίκης.And about this time it happened that a certain youth of Lacedaemon was charged by his fellow citizens with violating the customs of his country. For though he was descended from Callicratidas who led the navy at the battle of Arginusae, yet he was devoted to seafaring and paid no attention to public affairs; but, instead of doing so, would sail off to Carthage or Sicily in the ships which he had had built. Apollonius then hearing that he was arraigned for this conduct, thought it a pity to desert the youth who had just fallen under the hand of justice, and said to him: My excellent fellow, why do you go about so full of anxiety and with such a gloomy air? A public prosecution, said the other, has been instituted against me, because I go in for seafaring and take no part in public affairs. And was your father or your grandfather a mariner? Of course not, said the other; they were all of them chiefs of the gymnasium and Ephors and public guardians; Callicratidas, however, my ancestor, was a real admiral of the fleet. I suppose, said Apollonius, you hardly mean him of Arginusae fame? Yes, that fell in the naval action leading his fleet. Then, said Apollonius, your ancestor's mode of death has not given you any prejudice against a seafaring life? No, by Zeus, said the other, for it is not with a view to conducting battles by sea that I set sail. Well, and can you mention any rabble of people more wretched and ill-starred than merchants and skippers? In the first place they roam from sea to sea, looking for some market that is badly stocked; and then they sell and are sold, associating with factors and brokers, and they subject their own heads to the most unholy rate of interest in their hurry to get back to the principal; and if they do well, their ship has a lucky voyage, and they tell you a long story of how they never wrecked it either willingly or unwillingly; but if their gains do not balance their debts, they jump into their long boats and dash their ships on to the rocks, and make no bones as sailors of robbing others of their substance, pretending in the most blasphemous manner that it is an act of God. And even if the seafaring crowd who go on voyages be not so bad as I make them out to be; yet is there any shame worse than this, for a man who is a citizen of Sparta and the child of forbears who of old lived in the heart of Sparta, to secrete himself in the hold of a ship, oblivious of Lycurgus and Iphitus, thinking of nought but of cargoes and petty bills of lading? For if he thinks of nothing else, he might at least bear in mind that Sparta herself, so long as she stuck to the land, enjoyed a fame reaching to heaven; but when she began to covet the sea, she sank down and down, and was blotted out at last, not only on the sea but on the land as well. The young man was so overcome by these arguments, that he bowed his head to the earth and wept, because he heard he was so degenerate from his fathers; and he sold the ships by which he lived. And when Apollonius saw that he was restored to his senses and inclined to embrace a career on land, he led him before the Ephors and obtained his acquittal.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Hebrew Bible, Jonah, 1.5, 1.7-1.10, 1.14-1.16 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.5. וַיִּירְאוּ הַמַּלָּחִים וַיִּזְעֲקוּ אִישׁ אֶל־אֱלֹהָיו וַיָּטִלוּ אֶת־הַכֵּלִים אֲשֶׁר בָּאֳנִיָּה אֶל־הַיָּם לְהָקֵל מֵעֲלֵיהֶם וְיוֹנָה יָרַד אֶל־יַרְכְּתֵי הַסְּפִינָה וַיִּשְׁכַּב וַיֵּרָדַם׃ 1.7. וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל־רֵעֵהוּ לְכוּ וְנַפִּילָה גוֹרָלוֹת וְנֵדְעָה בְּשֶׁלְּמִי הָרָעָה הַזֹּאת לָנוּ וַיַּפִּלוּ גּוֹרָלוֹת וַיִּפֹּל הַגּוֹרָל עַל־יוֹנָה׃ 1.8. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו הַגִּידָה־נָּא לָנוּ בַּאֲשֶׁר לְמִי־הָרָעָה הַזֹּאת לָנוּ מַה־מְּלַאכְתְּךָ וּמֵאַיִן תָּבוֹא מָה אַרְצֶךָ וְאֵי־מִזֶּה עַם אָתָּה׃ 1.9. וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם עִבְרִי אָנֹכִי וְאֶת־יְהוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם אֲנִי יָרֵא אֲשֶׁר־עָשָׂה אֶת־הַיָּם וְאֶת־הַיַּבָּשָׁה׃ 1.14. וַיִּקְרְאוּ אֶל־יְהוָה וַיֹּאמְרוּ אָנָּה יְהוָה אַל־נָא נֹאבְדָה בְּנֶפֶשׁ הָאִישׁ הַזֶּה וְאַל־תִּתֵּן עָלֵינוּ דָּם נָקִיא כִּי־אַתָּה יְהוָה כַּאֲשֶׁר חָפַצְתָּ עָשִׂיתָ׃ 1.15. וַיִּשְׂאוּ אֶת־יוֹנָה וַיְטִלֻהוּ אֶל־הַיָּם וַיַּעֲמֹד הַיָּם מִזַּעְפּוֹ׃ 1.16. וַיִּירְאוּ הָאֲנָשִׁים יִרְאָה גְדוֹלָה אֶת־יְהוָה וַיִּזְבְּחוּ־זֶבַח לַיהוָה וַיִּדְּרוּ נְדָרִים׃ 1.5. And the mariners were afraid, and cried every man unto his god; and they cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it unto them. But Jonah was gone down into the innermost parts of the ship; and he lay, and was fast asleep." 1.7. And they said every one to his fellow: ‘Come, and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us.’ So they cast lots, and the lot fell upon Jonah." 1.8. Then said they unto him: ‘Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us: what is thine occupation? and whence comest thou? what is thy country? and of what people art thou?’" 1.9. And he said unto them: ‘I am an Hebrew; and I fear the LORD, the God of heaven, who hath made the sea and the dry land.’" 1.10. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him: ‘What is this that thou hast done?’ For the men knew that he fled from the presence of the LORD, because he had told them." 1.14. Wherefore they cried unto the LORD, and said: ‘We beseech Thee, O LORD, we beseech Thee, let us not perish for this man’s life, and lay not upon us innocent blood; for Thou, O LORD, hast done as it pleased Thee.’" 1.15. So they took up Jonah, and cast him forth into the sea; and the sea ceased from its raging." 1.16. Then the men feared the LORD exceedingly; and they offered a sacrifice unto the LORD, and made vows."
2. Hebrew Bible, Proverbs, 23.34 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

23.34. וְהָיִיתָ כְּשֹׁכֵב בְּלֶב־יָם וּכְשֹׁכֵב בְּרֹאשׁ חִבֵּל׃ 23.34. Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast."
3. Anon., 1 Enoch, 101.5 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

101.5. in sore trouble And therefore do they fear because all their goodly possessions go upon the sea with them, and they have evil forebodings of heart that the sea will swallow them and they will
4. Cicero, On Duties, 1.150-1.151 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.150. Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut faeneratorum. Illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate. Opificesque omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum: Cetárii, lanií, coqui, fartóres, piscatóres, ut ait Terentius; adde hue, si placet, unguentarios, saltatores totumque ludum talarium. 1.151. Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur, ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. Mercatura autem, si tenuis est. sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate impertiens, non est admodum vituperanda, atque etiam, si satiata quaestu vel contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu se in agros possessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. Omnium autem rerum, ex quibus aliquid acquiritur, nihil est agri cultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libero dignius; de qua quoniam in Catone Maiore satis multa diximus, illim assumes, quae ad hunc locum pertinebunt. 1.150.  Now in regard to trades and other means of livelihood, which ones are to be considered becoming to a gentleman and which ones are vulgar, we have been taught, in general, as follows. First, those means of livelihood are rejected as undesirable which incur people's ill-will, as those of tax-gatherers and usurers. Unbecoming to a gentleman, too, and vulgar are the means of livelihood of all hired workmen whom we pay for mere manual labour, not for artistic skill; for in their case the very wage they receive is a pledge of their slavery. Vulgar we must consider those also who buy from wholesale merchants to retail immediately; for they would get no profits without a great deal of downright lying; and verily, there is no action that is meaner than misrepresentation. And all mechanics are engaged in vulgar trades; for no workshop can have anything liberal about it. Least respectable of all are those trades which cater for sensual pleasures: "Fishmongers, butchers, cooks, and poulterers, And fishermen," as Terence says. Add to these, if you please, the perfumers, dancers, and the whole corps de ballet. 1.151.  But the professions in which either a higher degree of intelligence is required or from which no small benefit to society is derived — medicine and architecture, for example, and teaching — these are proper for those whose social position they become. Trade, if it is on a small scale, is to be considered vulgar; but if wholesale and on a large scale, importing large quantities from all parts of the world and distributing to many without misrepresentation, it is not to be greatly disparaged. Nay, it even seems to deserve the highest respect, if those who are engaged in it, satiated, or rather, I should say, satisfied with the fortunes they have made, make their way from the port to a country estate, as they have often made it from the sea into port. But of all the occupations by which gain is secured, none is better than agriculture, none more profitable, none more delightful, none more becoming to a freeman. But since I have discussed this quite fully in my Cato Major, you will find there the material that applies to this point.
5. Septuagint, 1 Maccabees, 3.41 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.41. When the traders of the region heard what was said to them, they took silver and gold in immense amounts, and fetters, and went to the camp to get the sons of Israel for slaves. And forces from Syria and the land of the Philistines joined with them.
6. Septuagint, 2 Maccabees, 8.34 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8.34. The thrice-accursed Nicanor, who had brought the thousand merchants to buy the Jews,'
7. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 26.29 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

8. Septuagint, 4 Maccabees, 7.1 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

7.1. For like a most skilful pilot, the reason of our father Eleazar steered the ship of religion over the sea of the emotions
9. Apollonius of Tyana, Letters, 33 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. New Testament, Acts, 27.18-27.19 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Petronius Arbiter, Satyricon, 27-78, 26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. Petronius Arbiter, Satyricon, 27-78, 26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Lucian, The Passing of Peregrinus, 18 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 1.7, 1.24, 1.33-1.34, 2.34, 3.28, 3.35-3.36, 3.38-3.39, 3.41, 4.5, 4.21-4.23, 4.27, 4.31, 5.9 (2nd cent. CE

1.7. ON reaching the age when children are taught their letters, he showed great strength of memory and power of application; and his tongue affected the Attic dialect, nor was his accent corrupted by the race he lived among. All eyes were turned upon him, for he was, moreover, conspicuous for his beauty. When he reached his fourteenth year, his father brought him to Tarsus, to Euthydemus the teacher from Phoenicia. Now Euthydemus was a good rhetor, and began his education; but, though he was attached to his teacher, he found the atmosphere of the city harsh and strange and little conducive to the philosophic life, for nowhere are men more addicted than here to luxury; jesters and full of insolence are they all; and they attend more to their fine linen than the Athenians did to wisdom; and a stream called the Cydnus runs through their city, along the banks of which they sit like so many water-fowl. Hence the words which Apollonius addresses to them in his letter: Be done with getting drunk upon your water. He therefore transferred his teacher, with his father's consent, to the town of Aegae, which was close by, where he found a peace congenial to one who would be a philosopher, and a more serious school of study and a sanctuary of Asclepius, where that god reveals himself in person to men. There he had as his companions in philosophy followers of Plato and Chrysippus and peripatetic philosophers. And he diligently attended also to the discourses of Epicurus, for he did not despise these either, although it was to those of Pythagoras that he applied himself with unspeakable wisdom and ardor. However, his teacher of the Pythagorean system was not a very serious person, nor one who practiced in his conduct the philosophy he taught; for he was the slave of his belly and appetites, and modeled himself upon Epicurus. And this man was Euxenus from the town of Heraclea in Pontus, and he knew the principles of Pythagoras just as birds know what they learn from men; for the birds will wish you farewell, and say Good day or Zeus help you, and such like, without understanding what they say and without any real sympathy for mankind, merely because they have been trained to move their tongue in a certain manner. Apollonius, however, was like the young eagles who, as long as they are not fully fledged, fly alongside of their parents and are trained by them in flight, but who, as soon as they are able to rise in the air, outsoar the parent birds, especially when they perceive the latter to be greedy and to be flying along the ground in order to snuff the quarry; like them Apollonius attended Euxenus as long as he was a child and was guided by him in the path of argument, but when he reached his sixteenth year he indulged his impulse towards the life of Pythagoras, being fledged and winged thereto by some higher power. Notwithstanding he did not cease to love Euxenus, nay, he persuaded his father to present him with a villa outside the town, where there were tender groves and fountains, and he said to him: Now you live there your own life, but I will live that of Pythagoras. 1.24. And the record which Damis left about the Eretrians is in harmony with this. For they live in the country of the Medes, not far distant from Babylon, a day's journey for a fleet traveler; but their country is without cities; for the whole of Cissia consists of villages, except for a race of nomads that also inhabits it, men who seldom dismount from their horses. And the settlement of the Eretrians is in the center of the rest, and the river is carried round it in a trench, for they say that they themselves diverted it round the village in order to form a rampart of defense against the barbarians of the country. But the soil is drenched with pitch, and is bitter to plant in; and the inhabitants are very short lived, because the pitch in the water forms a sediment in most of their bowels. And they get their sustece off a bit of rising ground on the confines of their village, where the ground rises above the tainted country; on this they sow their crops and regard it as their land. And they say that they have heard from the natives that 780 of the Eretrians were captured, not of course all of them fighting men; for there was a certain number of women and old men among them; and there was, I imagine, a certain number of children too, for the greater portion of the population of Eretria had fled to Caphereus and to the loftiest peaks of Euboea. But anyhow the men who were brought up numbered about 400, and there were ten women perhaps; but the rest, who had started from Ionia and Lydia, perished as they were marching up. And they managed to open a quarry on the hill; and as some of them understood the art of cutting stone, they built sanctuaries in the Greek style and a market-place large enough for their purpose; and they dedicated various altars, two to Darius, and one to Xerxes, and several to Daridaeus. But up to the time of Daridaeus, 88 years after their capture, they continued to write in the manner of the Greeks, and what is more, their ancient graves are inscribed with the legend: So and so, the son of so and so. And though the letters are Greek, they said that they never yet had seen the like. And there were ships engraved on the tombstones, to show that the various individuals had lived in Euboea, and engaged either in seafaring trade, or in that of purple, as sailors or as dyers; and they say that they read an Elegiac inscription written over the sepulcher of some sailors and seafarers, which ran thus:Here, we who once sailed over the deep-flowing billows of the Aegean seaAre lying in the midst of the plain of Ecbatana.Farewell, once-famed fatherland of Eretria, farewell Athens,Ye neighbor of Euboea, farewell thou darling sea.Well, Damis says that Apollonius restored the tombs that had gone to ruin and closed them up, and that he poured out libations and made offering to their inmates, all that religion demands, except that he did not slay or sacrifice any victim; then after weeping and in an access of emotion, he delivered himself of the following apostrophe in their midst:Ye Eretrians, who by the lot of fortune have been brought hither, ye, even if ye are far from your own land, have at least received burial; but those who cast you hither perished unburied round the shores of your island ten years after yourself; for the gods brought about this calamity in the Hollows of Euboea.And Apollonius at the end of his letter to the sophist writes as follows: I also attended, O Scopelianus, to your Eretrians, while I was still a young man; and I gave what help I could both to their dead and their living. What attention then did he show to their living? This — the barbarians in the neighborhood of the hill, when the Eretrians sowed their seed upon it, would come in summertime and plunder their crops, so that they had to starve and see the fruits of their husbandry go to others. When therefore he reached the king, he took pains to secure for them the sole use of the hill. 1.33. SINCE the king said that he was more pleased and delighted with his arrival than if he had added to his own possessions the wealth of Persia and India, and added that Apollonius must be his guest and share with him the royal roof, Apollonius remarked: Supposing, O king, that you came to my country of Tyana and I invited you to live where I live, would you care to do so? Why no, answered the king, unless I had a house to live in that was big enough to accommodate not only my escort and bodyguard, but myself as well, in a handsome manner. Then, said the other, I may use the same argument to you; for if I am housed above my rank, I shall be ill at ease, for superfluity distresses wise men more than deficiency distresses you. Let me therefore be entertained by some private person who has the same means as myself, and I will visit with you as often as you like. The king conceded this point, lest he should be betrayed into doing anything that might annoy him, and Apollonius took up his quarters with a gentleman of Babylon of good character and besides high-minded. But before he had finished dinner one of the eunuchs presented himself and addressed him thus: The king, he said, bestows upon you ten presents, and leaves you free to name them; but he is anxious that you should not ask for small trifles, for he wishes to exhibit to you and to us his generosity. Apollonius commended the message, and asked: Then when am I to ask for them? And the messenger replied: To-morrow, and at once went off to all the king's friends and kinsmen and bade them be present when the sage should prefer his demand and receive the honor. But Damis says that he expected him to ask for nothing, because he had studied his character and knew that he offered to the gods the following prayer: O ye gods, grant unto me to have little and to want nothing. However, as he saw him much preoccupied and, as it were, brooding, he determined that he was going to ask and anxiously turning over in his mind, what he should ask. But at eventide: Damis, said Apollonius, I am thinking over with myself the question of why the barbarians have regarded eunuchs as men sufficiently chaste to be allowed the free entry of the women's apartments. But, answered the other, O Apollonius, a child could tell you. For inasmuch as the operation has deprived them of the faculty, they are freely admitted into those apartments, no matter how far their wishes may go. But do you suppose the operation has removed their desires or the further aptitude? Both, replied Damis, for if you extinguish in a man the unruly member that lashes the body to madness, the fit of passion will come on him no more. After a brief pause, Apollonius said: To-morrow, Damis, you shall learn that even eunuchs are liable to fall in love, and that the desire which is contracted through the eyes is not extinguished in them, but abides alive and ready to burst into a flame; for that will occur which will refute your opinion. And even if there were really any human art of such tyrannical force that it could expel such feelings from the heart, I do not see how we could ever attribute to them any chastity of character, seeing that they would have no choice, having been by sheer force and artificially deprived of the faculty of falling in love. For chastity consists in not yielding to passion when the longing and impulse is felt, and in the abstinence which rises superior to this form of madness. Accordingly Damis answered and said: Here is a thing that we will examine another time, O Apollonius; but we had better consider now that answer you can make to-morrow to the king's magnificent offer. For you will perhaps ask for nothing at all, but you should be careful and be on your guard lest you should seem to decline any gift the king may offer, as they say, out of mere empty pride, for you see the land that you are in and that we are wholly in his power. And you must be on your guard against the accusation of treating him with contempt, and understand, that although we have sufficient means to carry us to India, yet what we have will not be sufficient to bring us back thence, and we have no other supply to fall back upon. 1.34. And by such devices he tried to wheedle Apollonius into not refusing to take anything he might be offered; but Apollonius, as if by way of assisting him in his argument, said: But, O Damis, are you not going to give me some examples? Let me supply you with some: Aeschines, the son of Lysanias, went off to Dionysius in Sicily in quest of money, and Plato is said thrice to have traversed Charybdis in quest of the wealth of Sicily, and Aristippus of Cyrene, and Helicon of Cyzicus, and Phyton of Rhegium, when he was in exile, buried their noses so deep in the treasure-houses of Dionysius, that they could barely tear themselves away. Moreover they tell of how Eudoxus of Cnidus once arrived in Egypt and both admitted that he had come there in quest of money, and conversed with the king about the matter. And not to take away more characters, they say that Speusippus, the Athenian, was so fond of money, that he reeled off festal songs, when he romped off to Macedonia, in honor of Cassander's marriage, which were frigid compositions, and that he sang these songs in public for the sake of money. Well, I think, O Damis, that a wise man runs more risk than do sailors and soldiers in action, for envy is ever assailing him, whether he holds his tongue or speaks, whether he exerts himself or is idle, whether he passes by anything or takes care to visit anyone, whether he addresses others or neglects to address them. And so a man must fortify himself and understand that a wise man who yields to laziness or anger or passion, or love of drink, or who commits any other action prompted by impulse and inopportune, will probably find his fault condoned; but if he stoops to greed, he will not be pardoned, but render himself odious with a combination of all vices at once. For surely they will not allow that he could be the slave of money, unless he was already the slave of his stomach or of fine raiment or of wine or of riotous living. But you perhaps imagine that it is a lesser thing to go wrong in Babylon than to go wrong at Athens or at the Olympian or Pythian games; and you do not reflect that a wise man finds Hellas everywhere, and that a sage will not regard or consider any place to be a desert or barbarous, because he, at any rate, lives under the eyes of virtue, and although he only sees a few men, yet he is himself looked at by ten thousand eyes. Now if you came across an athlete, Damis, one of those who practice and train themselves in wrestling and boxing, surely you would require him, in case he were contending in the Olympic games, or went to Arcadia, to be both noble in character and good; nay, more, of the Pythian or Nemean contest were going on, you would require him to take care of his physique, because these games are famous and the race-courses are made much of in Hellas; would you then, if Philip were sacrificing with Olympic rites after capturing certain cities, or if his son Alexander were holding games to celebrate his victories, tell the man forthwith to neglect the training of his body and to leave off being keen to win, because the contest was to be held in Olynthus or in Macedonia or in Egypt, rather than among the Hellenes, and on your native race-courses? These then were the arguments by which Damis declares that he was so impressed as to blush at what he had said, and to ask Apollonius to pardon him for having through imperfect acquaintance with him, ventured to tender him such advice, and use such arguments. But the sage caught him up and said: Never mind, for it was not by way of rebuking and humbling you that I have spoken thus, but in order to give you some idea of my own point of view. 2.34. While they were thus talking, the strain of the hymn sung to the pipe fell upon their ears, and Apollonius asked the king what was the meaning of their cheerful ode. The Indians, he answered, sing their admonitions to the king, at the moment of his going to bed; and they pray that he may have good dreams, and rise up propitious and affable towards his subjects. And how, said Apollonius, do you, O king, feel in regard to this matter? For it is yourself I suppose that they honor with their pipes. I don't laugh at them, he said, for I must allow it because of the law, although I do not require any admonition of the kind: for in so far as a king behaves himself with moderation and integrity, he will bestow, I imagine, favors on himself rather than on his subjects. 3.28. And when the wine had circulated, Iarchas said: I pledge you to drink the health, O king, of a Hellene, and he pointed to Apollonius, who was reclining just below him, and he made a gesture with his hand to indicate that he was a noble man and divine. But the king said: I have heard that he and the persons who are halting in the village belong to Phraotes.Quite, right, he answered, and true is what you heard: for it is Phraotes who entertains him here also. What, asked the king, is his mode of life and pursuit? Why, what else, replied Iarchas, except that of that king himself? It is no great compliment you have paid him, answered the king, by saying that he has embraced a mode of life which has denied even to Phraotes the chance of being a noble man. Thereupon Iarchas remarked: You must judge more reasonably, O king, both about philosophy and about Phraotes: for as long as you were a stripling, your youth excused in you such extravagances. But now that you have already reached man's estate, let us avoid foolish and facile utterances. But Apollonius, who found an interpreter in Iarchas said: And what have you gained, O king, by refusing to be a philosopher? What have I gained? Why, the whole of virtue and the identification of myself with the Sun. Then the other, by way of checking his pride and muzzling him, said: If you were a philosopher, you would not entertain such fancies. And you, replied the king, since you are a philosopher, what is your fancy about yourself, my fine fellow? That I may pass, replied Apollonius, for being a good man, if only I can be a philosopher. Thereupon the king stretched out his hand to heaven and exclaimed: By the Sun, you come here full of Phraotes. But the other hailed this remark as a godsend, and catching him up said: I have not taken this long journey in vain, if I am become full of Phraotes. But if you should meet him presently, you will certainly say that he is full of me; and he wished to write to you in my behalf, but since he declared that you were a good man, I begged him not to take the trouble of writing, seeing that in his case no one sent a letter commending me. 3.35. And the subject is so vast and so far transcends our mental powers, that I do not know any example adequate to illustrate it; but we will take that of a ship, such as the Egyptians construct for our seas and launch for the exchange of Egyptian goods against Indian wares. For there is an ancient law in regard to the Red Sea, which the king Erythras laid down, when he held sway over that sea, to the effect that the Egyptians should not enter it with a vessel of war, and indeed should employ only a single merchant ship. This regulation obliged the Egyptians to contrive a ship equivalent to several at once of those which other races have; and they ribbed the sides of this ship with bolts such as hold a ship together, and they raised its bulwarks and its mast to a great height, and they constructed several compartments, such as are built upon the timber balks which run athwart a ship, and they set several pilots in this boat and subordinated them to the oldest and wisest of their number, to conduct the voyage; and there were several officers on the prow and excellent and handy sailors to man the sails; and in the crew of this ship there was a detachment of armed men, for it is necessary to equip the ship and protect it against the savages of the Gulf that live on the right hand as you enter it, in case they should ever attack and plunder it on the high seas. Let us apply this imagery to the universe, and regard it in the light of a naval construction; for then you must apportion the first and supreme position to God the begetter of this animal, and subordinate posts to the gods who govern its parts; and we may well assent to the statements of the poets, when they say that there are many gods in heaven and many in the sea, and many in the fountains and streams, and many round about the earth, and that there are some even under the earth. But we shall do well to separate from the universe the region under the earth, if there is one, because the poets represent it as an abode of terror and corruption. 3.36. AS the Indian concluded this discourse, Damis says that he was transported with admiration and applauded loudly; for he could never have thought that a native of India could show such mastery of the Greek tongue, nor even that, supposing he understood that language, he could have used it with so much ease and elegance. And he praises the look and smile of Iarchas, and the inspired air with which he expressed his ideas, admitting that Apollonius, although he had a delivery as graceful as it was free from bombast, nevertheless gained a great deal by contact with this Indian, and he says that whenever he sat down to discuss a theme, as he very often did, he resembled Iarchas. 3.38. THIS discussion was interrupted by the appearance among the sages of the messenger bringing in certain Indians who were in want of succor. And he brought forward a poor woman who interceded in behalf of her child, who was, she said, a boy of sixteen years of age, but had been for two years possessed by a devil. Now the character of the devil was that of a mocker and a liar. Here one of the sages asked, why she said this, and she replied: This child of mine is extremely good-looking, and therefore the devil is amorous of him and will not allow him to retain his reason, nor will he permit him to go to school, or to learn archery, nor even to remain at home, but drives him out into desert places. And the boy does not even retain his own voice, but speaks in a deep hollow tone, as men do; and he looks at you with other eyes rather than with his own. As for myself I weep over all this and I tear my cheeks, and I rebuke my son so far as I well may; but he does not know me. And I made my mind to repair hither, indeed I planned to do so a year ago; only the demon discovered himself using my child as a mask, and what he told me was this, that he was the ghost of man, who fell long ago in battle, but that at death he was passionately attached to his wife. Now he had been dead for only three days when his wife insulted their union by marrying another man, and the consequence was that he had come to detest the love of women, and had transferred himself wholly into this boy. But he promised, if I would only not denounce him to yourselves, to endow the child with many noble blessings. As for myself, I was influenced by these promises; but he has put me off and off for such a long time now, that he has got sole control of my household, yet has no honest or true intentions. Here the sage asked afresh, if the boy was at hand; and she said not, for, although she had done all she could to get him to come with her, the demon had threatened her with steep places and precipices and declared that he would kill her son, in case, she added, I haled him hither for trial. Take courage, said the sage, for he will not slay him when he has read this. And so saying he drew a letter out of his bosom and gave it to the woman; and the letter, it appears, was addressed to the ghost and contained threats of an alarming kind. 3.39. There also arrived a man who was lame. He already thirty years old and was a keen hunter of lions; but a lion had sprung upon him and dislocated his hip so that he limped with one leg. However when they massaged with their hands his hip, the youth immediately recovered his upright gait. And another man had had his eyes put out, and he went away having recovered the sight of both of them.Yet another man had his hand paralyzed; but left their presence in full possession of the limb. And a certain woman had suffered in labor already seven times, but was healed in the following way through the intercession of her husband. He bade the man, whenever his wife should be about to bring forth her next child, to enter her chamber carrying in his bosom a live hare; then he was to walk once round her and at the same moment to release the hare; for that the womb would be extruded together with the fetus, unless the hare was at once driven out. 3.41. BOTH Apollonius and Damis then took part in the interviews devoted to abstract discussions; not so with the conversations devoted to occult themes, in which they pondered the nature of astronomy or divination, and considered the problem of foreknowledge, and handled the problems of sacrifice and of the invocations in which the gods take pleasure. In these Damis says that Apollonius alone partook of the philosophic discussion together with Iarchas, and that Apollonius embodied the results in four books concerning the divination by the stars, a work which Moeragenes has mentioned. And Damis says that he composed a work on the way to offer sacrifice to the several gods in a manner pleasing to them. Not only then do I regard the work on the science of the stars and the whole subject of such divination as transcending human nature, but I do not even know if anyone has these gifts; but I found the treatise on sacrifices in several cities, and in the houses of several learned men; moreover, if anyone should translate [ 1] it, he would find it to be a grave and dignified composition, and one that rings of the author's personality. And Damis says thatIarchas gave seven rings to Apollonius named after the seven stars, and that Apollonius wore each of these in turn on the day of the week which bore its name. 4.5. But when he came to Smyrna the Ionians went out to meet him, for they were just celebrating the pan-Ionian sacrifices. And he there read a decree of the Ionians, in which they besought him to take part in their solemn meeting; and in it he met with a name which had not at all an Ionian ring, for a certain Lucullus had signed the resolution. He accordingly sent a letter to their council expressing his astonishment at such an instance of barbarism; for he had, it seems, also found the name Fabricius and other such names in the decrees. The letter on this subject shows how sternly he reprimanded them. 4.21. And he is said to have rebuked the Athenians for their conduct of the festival of Dionysus, which they hold at the season of the month Anthesterion. For when he saw them flocking to the theater he imagined that the were going to listen to solos and compositions in the way of processional and rhythmic hymns, such as are sung in comedies and tragedies; but when he heard them dancing lascivious jigs to the rondos of a pipe, and in the midst of the sacred epic of Orpheus striking attitudes as the Hours, or as nymphs, or as bacchants, he set himself to rebuke their proceedings and said: Stop dancing away the reputations of the victors of Salamis as well as of many other good men deported this life. For if indeed this were a Lacedaemonian form of dance, I would say, “Bravo, soldiers; for you are training yourselves for war, and I will join in your dance'; but as it is a soft dance and one of effeminate tendency, what am I to say of your national trophies? Not as monuments of shame to the Medians or Persians, but to your own shame they will have been raised, should you degenerate so much from those who set them up. And what do you mean by your saffron robes and your purple and scarlet raiment? For surely the Acharnians never dressed themselves up in this way, nor ever the knights of Colonus rode in such garb. A woman commanded a ship from Caria and sailed against you with Xerxes, and about her there was nothing womanly, but she wore the garb and armor of a man; but you are softer than the women of Xerxes' day, and you are dressing yourselves up to your own despite, old and young and striplings alike, all those who of old flocked to the shrine of Agraulus in order to swear to die in battle on behalf of the fatherland. And now it seems that the same people are ready to swear to become bacchants and don the thyrsus in behalf of their country; and no one bears a helmet, but disguised as female harlequins, to use the phrase of Euripides, they shine in shame alone. Nay more, I hear that you turn yourselves into winds, and wave your skirts, and pretend that you are ships bellying their sails aloft. But surely you might at least have some respect for the winds that were your allies and once blew mightily to protect you, instead of turning Boreas who was your patron, and who of all the winds is the most masculine, into a woman; for Boreas would never have become the lover of Oreithya, if he had seen her executing, like you, a skirt dance. 4.22. He also corrected the following abuse at Athens. The Athenians ran in crowds to the theater beneath the Acropolis to witness human slaughter, and the passion for such sports was stronger there than it is in Corinth today; for they would buy for large sums adulterers and fornicators and burglars and cut-purses and kidnappers and such-like rabble, and then they took them and armed them and set them to fight with one another. Apollonius then attacked these practices, and when the Athenians invited him to attend their assembly, he refused to enter a place so impure and reeking with gore. And this he said in an epistle to them; he said that he was surprised that the goddess had not already quitted the Acropolis, when you shed such blood under her eyes. For I suspect that presently, when you are conducting the pan-Athenaic procession, you will no longer be content with bull, but will be sacrificing hecatombs of men to the goddess. And thou, O Dionysus, dost thou after such bloodshed frequent their theater? And do the wise among the Athenians pour libations to thee there? Nay do thou depart, O Dionysus. Holier and purer is thy Cithaeron.Such were the more serious of the subjects which I have found he treated of at that time in Athens in his philosophical discourses. 4.23. And he also went as envoy to the Thessalians in behalf of Achilles at the time of the conferences held in Pylaea, at which the Thessalians transact the Amphictyonic business. And they were so frightened that they passed a resolution for the resumption of the ceremonies at the tomb. As for the monument of Leonidas of Spartan, he almost clasped it in his arms, so great was his admiration for the hero; and as he was coming to the mound where the Lacedaemonians are said to have been overwhelmed by the bolts which the enemy rained upon them, he heard his companions discussing with one another which was the loftiest hill in Hellas, this topic being suggested it seems by the sight of Oeta which rose before their eyes; so ascending the mound, he said: I consider this the loftiest spot of all, for those who fell here in defense of freedom raised it to a level with Oeta and carried it to a height surpassing many mountains like Olympus. It is these men that I admire, and beyond any of them Megistias of Acarian; for he knew the death that they were about to die, and deliberately made up his mind to share in it with these heroes, fearing not so much death, as the prospect that he should miss death in such company. 4.27. Thecareer of our sage in Olympia was as follows: when Apollonius was on his way up to Olympia, some envoys of the Lacedaemonians met him and asked him to visit their city; there seemed, however, to be no appearance of Sparta about them, for they conducted themselves in a very effeminate manner and reeked of luxury. And seeing them to have smooth legs, and sleek hair, and that they did not even wear beards, nay were even dressed in soft raiment, he sent such a letter to the Ephors that the latter issued a public proclamation and forbade the use of pitch plasters in the baths [ 1], and drove out of the city the men who professed to rejuvenate dandies [ 2], and they restored the ancient regime in every respect. The consequence was that the wrestling grounds were filled once more with the youth, and the jousts and the common meals were restored, and Lacedaemon became once more like herself. And when he learned that they had set their house in order, he sent them an epistle from Olympia, briefer than any cipher dispatch of ancient Sparta; and it ran as follows: —Apollonius to the Ephors sends salutation.It is the duty of men not to fall into sin, but of noble men, to recognize that they are doing so. 4.31. Theconversations which Apollonius held in Olympia turned upon the most profitable topics, such as wisdom and courage and temperance, and in a word upon all the virtues. He discussed these from the platform of the temple, and he astonished everyone not only by the insight he showed but by his forms of expression. And the Lacedaemonians flocked round him and invited him to share their hospitality at their shrine of Zeus, and made him father of their youths at home, and legislator of their lives and the honor of their old men. Now there was a Corinthian who felt piqued at all this, and asked whether they were also going to celebrate a theophany for him. Yes, said the other, by Castor and Pollux, everything is ready anyhow. But Apollonius did not encourage them to pay him such honors, for he feared they would arouse envy. And when having crossed the mountain Taygetus, he saw a Lacedaemon hard at work before him and all the institutions of Lycurgus in full swing, he felt that it would be a real pleasure to converse with the authorities of the Lacedaemonians about things which they might ask his opinion upon; so they asked him when he arrived how the gods are to be revered, and he answered: As your lords and masters. Secondly, they asked him: And how the heroes? As fathers, he replied. And their third question was: How are men to be revered? And he answered: Your question is not one which any Spartan should put. They asked him also what he thought of their laws, and he replied that they were most excellent teachers, adding that teachers will gain fame in proportion as their disciples are industrious. And when they asked him what advice he had to give them about courage, he answered: Why what else, but that you should display it? 5.9. Damis indeed speaks of the singular effect which a tragic actor produced upon the minds of the inhabitants of Ipola, which is a city of Baetica, and I think the story is worthy of being reproduced by me. The cities were multiplying their sacrifices in honor of the Emperor's victories, for those at the Pythian festival were already announced, when an actor of tragedy, who was one of those that had not ventured to contend for the prize against Nero, was on a strolling tour round the cities of the west, and by his histrionic talent he had won no small fame among the less barbarous of the populations, for two reasons, firstly because he found himself among people who had never before heard a tragedy, and secondly because he pretended exactly to reproduce the melodies of Nero. But when he appeared at Ipola, they showed some fear of him before he ever opened his lips upon the stage, and they shrank in dismay at his appearance when they saw him striding across the stage, with his mouth all agape, mounted on buskins extra high, and clad in the most wonderful garments; but when he lifted up his voice and bellowed out loud, most of them took to their heels, as if they had a demon yelling at them. Such and so old-fashioned are the manners of the barbarians of that country.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acropolis (athens) Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
aegae Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 326
apollonius (pre-philostratean) Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 332
apollonius of tyana Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
asceticism Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 326, 332
athena Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
city Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
commerce Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
corinth Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
dionysia Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
dionysus Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
empire, roman Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
gladiatorial games Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
greed Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
hebrew bible Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
identity Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
imperial cults Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
irony Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
kraybill, j. Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
leonidas Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 332
libation Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
lucian Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 332
magic(ian), see also goäs/goäteia Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 326
merchants Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
nero Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
nilus Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 63
on the death of peregrinus Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 332
panathenaea, procession Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
past Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
phaedra Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 63
philostratus Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
phraotes Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 63, 332
rome, romans Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
sacrifice Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
sailors Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
seafarers Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
ship captain Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
sparta Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
th espesion' Demoen and Praet, Theios Sophistes: Essays on Flavius Philostratus' Vita Apollonii (2009) 63
theatre of dionysus (athens) Tanaseanu-Döbler and von Alvensleben, Athens II: Athens in Late Antiquity (2020) 65
trade Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
trade guilds Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
tyre, destruction of Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205
wealth, critique of Mathews, Riches, Poverty, and the Faithful: Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John (2013) 205