Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database9125
Pausanias, Description Of Greece, 2.2.6


λόγου δὲ ἄξια ἐν τῇ πόλει τὰ μὲν λειπόμενα ἔτι τῶν ἀρχαίων ἐστίν, τὰ δὲ πολλὰ αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἀκμῆς ἐποιήθη τῆς ὕστερον. ἔστιν οὖν ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς— ἐνταῦθα γὰρ πλεῖστά ἐστι τῶν ἱερῶν—Ἄρτεμίς τε ἐπίκλησιν Ἐφεσία καὶ Διονύσου ξόανα ἐπίχρυσα πλὴν τῶν προσώπων· τὰ δὲ πρόσωπα ἀλοιφῇ σφισιν ἐρυθρᾷ κεκόσμηται· Λύσιον δέ, τὸν δὲ Βάκχειον ὀνομάζουσι.The things worthy of mention in the city include the extant remains of antiquity, but the greater number of them belong to the period of its second ascendancy. On the market-place, where most of the sanctuaries are, stand Artemis surnamed Ephesian and wooden images of Dionysus, which are covered with gold with the exception of their faces; these are ornamented with red paint. They are called Lysius and Baccheus


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

26 results
1. Hesiod, Theogony, 445, 444 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

444. And said that, if they helped him overthrow
2. Homer, Iliad, 6.305 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

6.305. / Lady Athene, that dost guard our city, fairest among goddesses, break now the spear of Diomedes, and grant furthermore that himself may fall headlong before the Scaean gates; to the end that we may now forthwith sacrifice to thee in thy temple twelve sleek heifers that have not felt the goad, if thou wilt take pity
3. Aeschylus, Agamemnon, 146 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

146. q rend= 146. q type=
4. Aeschylus, Eumenides, 24 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

24. Βρόμιος ἔχει τὸν χῶρον, οὐδʼ ἀμνημονῶ
5. Pindar, Fragments, None (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6. Aristophanes, Clouds, 602, 601 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

601. ἥ τ' ἐπιχώριος ἡμετέρα θεὸς
7. Aristophanes, The Women Celebrating The Thesmophoria, 991, 990 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

990. εὔιον ὦ Διόνυσε
8. Aristophanes, Wasps, 874 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

874. ἰήιε Παιάν.
9. Euripides, Bacchae, 115, 1250, 140, 157, 329, 375, 412, 446, 526, 536, 546, 566, 579, 582, 592, 629, 66, 726, 790, 84, 87, 976, 1031 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1031. ὦναξ Βρόμιε, θεὸς φαίνῃ μέγας. Ἄγγελος 1031. Lord Bacchus, truly you appear to be a great god. Messenger
10. Euripides, Cyclops, 123, 620, 63, 1 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1. ̓͂Ω Βρόμιε, διὰ σὲ μυρίους ἔχω πόνους
11. Euripides, Helen, 1365 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

1365. ῳ καὶ παννυχίδες θεᾶς. 1365. and the night-long festivals of the goddess. . . . You gloried in your beauty alone. Helen
12. Euripides, Hercules Furens, 682 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

13. Euripides, Ion, 216 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14. Euripides, Iphigenia Among The Taurians, 87-88, 977, 86 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

15. Euripides, Phoenician Women, 785, 649 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

16. Sophocles, Oedipus The King, 154, 211, 1096 (5th cent. BCE - 5th cent. BCE)

17. Apollonius of Rhodes, Argonautica, 2.702 (3rd cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.702. καλὸν Ἰηπαιήονʼ Ἰηπαιήονα Φοῖβον
18. Ovid, Metamorphoses, 4.15 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

19. Arrian, Anabasis of Alexander, 6.28.2 (1st cent. CE

6.28.2. ὅτι καὶ ὑπὲρ ἐκείνου λόγος ἐλέγετο καταστρεψάμενον Ἰνδοὺς Διόνυσον οὕτω τὴν πολλὴν τῆς Ἀσίας ἐπελθεῖν, καὶ Θρίαμβόν τε αὐτὸν ἐπικληθῆναι τὸν Διόνυσον καὶ τὰς ἐπὶ ταῖς νίκαις ταῖς ἐκ πολέμου πομπὰς ἐπὶ τῷ αὐτῷ τούτῳ θριάμβους. ταῦτα δὲ οὔτε Πτολεμαῖος ὁ Λάγου οὔτε Ἀριστόβουλος ὁ Ἀριστοβούλου ἀνέγραψαν οὐδέ τις ἄλλος ὅντινα ἱκανὸν ἄν τις ποιήσαιτο τεκμηριῶσαι ὑπὲρ τῶν τοιῶνδε, καί μοι ὡς οὐ πιστὰ ἀναγεγράφθαι Aristob. fr. 36 ἐξήρκεσαν.
20. Cornutus, De Natura Deorum, 30 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21. New Testament, Acts, 19.35 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19.35. When the town clerk had quieted the multitude, he said, "You men of Ephesus, what man is there who doesn't know that the city of the Ephesians is temple-keeper of the great goddess Artemis, and of the image which fell down from Zeus?
22. Pliny The Elder, Natural History, 16.213-16.214 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23. Plutarch, Themistocles, 13.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Pausanias, Description of Greece, 1.2.5, 1.20.3, 1.29.2, 1.38.8, 1.40.6, 1.43.5, 2.2.7, 2.7.5-2.7.6, 2.11.3, 2.32.6, 4.31.8, 5.19.6, 7.21.6, 8.39.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

1.2.5. One of the porticoes contains shrines of gods, and a gymnasium called that of Hermes. In it is the house of Pulytion, at which it is said that a mystic rite was performed by the most notable Athenians, parodying the Eleusinian mysteries. But in my time it was devoted to the worship of Dionysus. This Dionysus they call Melpomenus (Minstrel), on the same principle as they call Apollo Musegetes (Leader of the Muses). Here there are images of Athena Paeonia (Healer), of Zeus, of Mnemosyne (Memory) and of the Muses, an Apollo, the votive offering and work of Eubulides, and Acratus, a daemon attendant upon Apollo; it is only a face of him worked into the wall. After the precinct of Apollo is a building that contains earthen ware images, Amphictyon, king of Athens, feasting Dionysus and other gods. Here also is Pegasus of Eleutherae, who introduced the god to the Athenians. Herein he was helped by the oracle at Delphi, which called to mind that the god once dwelt in Athens in the days of Icarius. 1.20.3. The oldest sanctuary of Dionysus is near the theater. Within the precincts are two temples and two statues of Dionysus, the Eleuthereus (Deliverer) and the one Alcamenes made of ivory and gold. There are paintings here—Dionysus bringing Hephaestus up to heaven. One of the Greek legends is that Hephaestus, when he was born, was thrown down by Hera. In revenge he sent as a gift a golden chair with invisible fetters. When Hera sat down she was held fast, and Hephaestus refused to listen to any other of the gods save Dionysus—in him he reposed the fullest trust—and after making him drunk Dionysus brought him to heaven. Besides this picture there are also represented Pentheus and Lycurgus paying the penalty of their insolence to Dionysus, Ariadne asleep, Theseus putting out to sea, and Dionysus on his arrival to carry off Ariadne. 1.29.2. Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium. As you go down to it you come to a precinct of Artemis, and wooden images of Ariste (Best) and Calliste (Fairest). In my opinion, which is supported by the poems of Pamphos, these are surnames of Artemis. There is another account of them, which I know but shall omit. Then there is a small temple, into which every year on fixed days they carry the image of Dionysus Eleuthereus. 1.38.8. When you have turned from Eleusis to Boeotia you come to the Plataean land, which borders on Attica . Formerly Eleutherae formed the boundary on the side towards Attica, but when it came over to the Athenians henceforth the boundary of Boeotia was Cithaeron. The reason why the people of Eleutherae came over was not because they were reduced by war, but because they desired to share Athenian citizenship and hated the Thebans. In this plain is a temple of Dionysus, from which the old wooden image was carried off to Athens . The image at Eleutherae at the present day is a copy of the old one. 1.40.6. After the precinct of Zeus, when you have ascended the citadel, which even at the present day is called Caria from Car, son of Phoroneus, you see a temple of Dionysus Nyctelius (Nocturnal), a sanctuary built to Aphrodite Epistrophia (She who turns men to love), an oracle called that of Night and a temple of Zeus Conius (Dusty) without a roof. The image of Asclepius and also that of Health were made by Bryaxis. Here too is what is called the Chamber of Demeter, built, they say, by Car when he was king. 1.43.5. Beside the entrance to the sanctuary of Dionysus is the grave of Astycratea and Manto. They were daughters of Polyidus, son of Coeranus, son of Abas, son of Melampus, who came to Megara to purify Alcathous when he had killed his son Callipolis . Polyidus also built the sanctuary of Dionysus, and dedicated a wooden image that in our day is covered up except the face, which alone is exposed. By the side of it is a Satyr of Parian marble made by Praxiteles. This Dionysus they call Patrous (Paternal); but the image of another, that they surname Dasyllius, they say was dedicated by Euchenor, son of Coeranus, son of Polyidus. 2.2.7. and I too give the story told about them. They say that Pentheus treated Dionysus despitefully, his crowning outrage being that he went to Cithaeron, to spy upon the women, and climbing up a tree beheld what was done. When the women detected Pentheus, they immediately dragged him down, and joined in tearing him, living as he was, limb from limb. Afterwards, as the Corinthians say, the Pythian priestess commanded them by an oracle to discover that tree and to worship it equally with the god. For this reason they have made these images from the tree. 2.7.5. On the modern citadel is a sanctuary of Fortune of the Height, and after it one of the Dioscuri. Their images and that of Fortune are of wood. On the stage of the theater built under the citadel is a statue of a man with a shield, who they say is Aratus, the son of Cleinias. After the theater is a temple of Dionysus. The god is of gold and ivory, and by his side are Bacchanals of white marble. These women they say are sacred to Dionysus and maddened by his inspiration. The Sicyonians have also some images which are kept secret. These one night in each year they carry to the temple of Dionysus from what they call the Cosmeterium (Tiring-room), and they do so with lighted torches and native hymns. 2.7.6. The first is the one named Baccheus, set up by Androdamas, the son of Phlias, and this is followed by the one called Lysius (Deliverer), brought from Thebes by the Theban Phanes at the command of the Pythian priestess. Phanes came to Sicyon when Aristomachus, the son of Cleodaeus, failed to understand the oracle I To wait for “the third fruit,” i.e. the third generation. It was interpreted to mean the third year. given him, and therefore failed to return to the Peloponnesus . As you walk from the temple of Dionysus to the market-place you see on the right a temple of Artemis of the lake. A look shows that the roof has fallen in, but the inhabitants cannot tell whether the image has been removed or how it was destroyed on the spot. 2.11.3. On the direct road from Sicyon to Phlius, on the left of the road and just about ten stades from it, is a grove called Pyraea, and in it a sanctuary of Hera Protectress and the Maid. Here the men celebrate a festival by themselves, giving up to the women the temple called Nymphon for the purposes of their festival. In the Nymphon are images of Dionysus, Demeter, and the Maid, with only their faces exposed. The road to Titane is sixty stades long, and too narrow to be used by carriages drawn by a yoke. 2.32.6. On going down from here you come to a sanctuary of Pan Lyterius (Releasing), so named because he showed to the Troezenian magistrates dreams which supplied a cure for the epidemic that had afflicted Troezenia, and the Athenians more than any other people. Having crossed the sanctuary, you can see a temple of Isis, and above it one of Aphrodite of the Height. The temple of Isis was made by the Halicarnassians in Troezen, because this is their mother-city, but the image of Isis was dedicated by the people of Troezen . 4.31.8. But all cities worship Artemis of Ephesus, and individuals hold her in honor above all the gods. The reason, in my view, is the renown of the Amazons, who traditionally dedicated the image, also the extreme antiquity of this sanctuary. Three other points as well have contributed to her renown, the size of the temple, surpassing all buildings among men, the eminence of the city of the Ephesians and the renown of the goddess who dwells there. 5.19.6. Polyneices, the son of Oedipus, has fallen on his knee, and Eteocles, the other son of Oedipus, is rushing on him. Behind Polyneices stands a woman with teeth as cruel as those of a beast, and her fingernails are bent like talons. An inscription by her calls her Doom, implying that Polyneices has been carried off by fate, and that Eteocles fully deserved his end. Dionysus is lying down in a cave, a bearded figure holding a golden cup, and clad in a tunic reaching to the feet. Around him are vines, apple-trees and pomegranate-trees. 7.21.6. Near to the theater there is a precinct sacred to a native lady. Here are images of Dionysus, equal in number to the ancient cities, and named after them Mesateus, Antheus and Aroeus. These images at the festival of Dionysus they bring into the sanctuary of the Dictator. This sanctuary is on the right of the road from the market-place to the sea-quarter of the city. 8.39.6. The image of Hermes in the gymnasium is like to one dressed in a cloak; but the statue does not end in feet, but in the square shape. A temple also of Dionysus is here, who by the inhabitants is surnamed Acratophorus, but the lower part of the image cannot be seen for laurel-leaves and ivy. As much of it as can be seen is painted . . . with cinnabar to shine. It is said to be found by the Iberians along with the gold.
25. Porphyry, On Abstinence, 2.55 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

2.55. 55.This sacred institute was, however, abolished by Diphilus, the king of Cyprus, who flourished about the time of Seleucus, the theologist. But Daemon substituted an ox for a man; thus causing the latter sacrifice to be of equal worth with the former. Amosis also abolished the law of sacrificing men in the Egyptian city Heliopolis; the truth of which is testified by Manetho in his treatise on Antiquity and Piety. But the sacrifice was made to Juno, and an investigation took place, as if they were endeavouring to find pure calves, and such as were marked by the impression of a seal. Three men also were sacrificed on the day appointed for this purpose, in the place of whom Amosis ordered them to substitute three waxen images. In Chios likewise, they sacrificed a man to Omadius Bacchus 23, the man being for this purpose torn in pieces; and the same custom, as Eulpis Carystius says, was adopted in |77 Tenedos. To which may be added, that the Lacedaemonians, as Apollodorus says, sacrificed a man to Mars. SPAN
26. Orphic Hymns., Hymni, 52.1Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actaeon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
aeëtes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
agave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
alcamenes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
amazons Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 146
amphictyon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
amyclae, dionysus psilax at Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
apollo, apollonian, apolline Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
apollodorus Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
archaic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
areia, erusiptolis Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
arrival Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
artemis, artemis triklaria Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
artemis, cult and rites Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
artemis, dionysus and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
artemis, goddess and cult, cult figure/statue Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 146
artemis, hermes and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
artemis, theater and tragedy, connection to Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
artemis Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
artemis orthia Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
boeotia, boeotian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
calydon, cults of artemis and dionysus at Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
cave Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
chios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
chorus χορός, choral Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
colchis, colchoi Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
corinth, corinthian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211, 409
corinth, cults of artemis and dionysus at Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
cry, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
cult, cultic acts for specific cults, the corresponding god or place Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 211, 409
cypselos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
dance, dancing Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
delirium Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
delphi, delphian, delphic Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 409
dionysi, dionysoi, dionysoses Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos aisymnetes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos antheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos aroeus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos bacchios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos bromios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos choragos/choreutas/philochoreutas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos dithyrambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eleuthereus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos eriboas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribremetas Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos eribromos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos euios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liberator Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos liknites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos limnaios/en lymnais Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos lyaios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lyseus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos lysios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 211, 409
dionysos, dionysos mesateus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
dionysos, dionysos nyktelios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omadios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos omestes Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos, dionysos thriambos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
dionysos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 211, 409
dionysus, artemis and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
dionysus, sanctuaries and temples Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
dionysus, theater, as god of Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
dionysus bromios Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
dionysus psilax Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
diosoteria, lysios Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
donysos manikos, mainoles, mainolios Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
echion Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
eleutheria Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
epithets, cultic, choice of Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, cultic, flexibility in use Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, cultic, onomastic configurations Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, cultic, poetic epithets, relation to Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, akesios Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, akestor Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, epekoos Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, iater Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, lyterios Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, phylake Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira, poliouchos Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
epithets, related to soter/soteira Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
eurypylos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
evohé εὐαί, εὐαἵ, εὐοἷ Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
experience/experiential Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
face, of divine image Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
festival, festivity, festive Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
gaze, of cult images Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
great dionysia, city dionysia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
heaven/heavenly Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 146
hecate Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
hellenistic monarchs, see hellenistic kings, hellenistic queens, roman emperors Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
hermes, artemis and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
hermes, herders/shepherds, as god of Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
iacchos ἴακχος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
individuals, choice of gods Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
initiation, initiatory rites Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
jason Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
judaism and christianity Keener, First-Second Corinthians (2005) 73
kadmos, kadmeian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
kithairon Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
liberation Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 409
liknon λίκνον Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
lions, dionysus and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
madness Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
maenads, maenadic, maenadism Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
mania μανία, maniacal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
mantinea Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
masks, artemis and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
night, nocturnal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 409
nyktelia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
olympia Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
omophagia ὠμοφαγία Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
oracle, oracular, oracle of delphi Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
oracle, oracular Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
pagan gods, zeus Immendörfer, Ephesians and Artemis: The Cult of the Great Goddess of Ephesus As the Epistle's Context (2017) 146
parnassus, parnassian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
pastoralism, artemis/hunting goddesses associated with Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
pastoralism, hermes, as god of herders/shepherds Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
patras Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
pausanias Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
pegasos Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
pentheus Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
philosophy/philosophical Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
plato Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
platonism/platonic Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
poseidon, asphaleios Jim, Saviour Gods and Soteria in Ancient Greece (2022) 22
procession Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 409
purification/purity Jeong, Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation (2023) 87
rite, ritual Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47, 409
sanctuaries and temples, //ebookcentral.proquest.com/lib/haifa/detail.action?docid= Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
sanctuary Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
sicyon, sicyonian Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
skin, animal Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
sparta, cult of dionysus in Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
sparta, sanctuary/cult of artemis orthia Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
spartoi Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
sphaleotas, images of Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
statues, and viewers Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
temple Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211, 409
theater, theatrical Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409
theater and tragedy, artemis and Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
theater and tragedy, dionysus as god of Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
thebes, cult of dionysus in Simon, Zeyl, and Shapiro,, The Gods of the Greeks (2021) 186
thebes, theban Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
thriambos θρίαμβος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
thyrsus θύρσος Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
vase painting Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
viewers Steiner, Images in Mind: Statues in Archaic and Classical Greek Literature and Thought (2001) 174
worship Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 47
xoanon ξόανον' Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 211
xoanon ξόανον Bernabe et al., Redefining Dionysos (2013) 409