The Ancient Mediterranean Religions Index Database
Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8253
New Testament, Romans, 5.12


nanTherefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

32 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 24.7 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

24.7. וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע׃ 24.7. And he took the book of the covet, and read in the hearing of the people; and they said: ‘All that the LORD hath spoken will we do, and obey.’"
2. Hebrew Bible, Genesis, 1.26-1.28, 2.17, 3.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.26. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל־הָאָרֶץ וּבְכָל־הָרֶמֶשׂ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃ 1.27. וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ זָכָר וּנְקֵבָה בָּרָא אֹתָם׃ 1.28. וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת־הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל־חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל־הָאָרֶץ׃ 2.17. וּמֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע לֹא תֹאכַל מִמֶּנּוּ כִּי בְּיוֹם אֲכָלְךָ מִמֶּנּוּ מוֹת תָּמוּת׃ 3.9. וַיִּקְרָא יְהוָה אֱלֹהִים אֶל־הָאָדָם וַיֹּאמֶר לוֹ אַיֶּכָּה׃ 1.26. And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.’" 1.27. And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them." 1.28. And God blessed them; and God said unto them: ‘Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth.’" 2.17. but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it; for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.’" 3.9. And the LORD God called unto the man, and said unto him: ‘Where art thou?’"
3. Hebrew Bible, Psalms, 8.6, 115.15 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

8.6. וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹהִים וְכָבוֹד וְהָדָר תְּעַטְּרֵהוּ׃ 115.15. בְּרוּכִים אַתֶּם לַיהוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃ 8.6. Yet Thou hast made him but little lower than the angels, And hast crowned him with glory and honour." 115.15. Blessed be ye of the LORD Who made heaven and earth."
4. Hebrew Bible, 1 Samuel, 14.14 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

14.14. וַתְּהִי הַמַּכָּה הָרִאשֹׁנָה אֲשֶׁר הִכָּה יוֹנָתָן וְנֹשֵׂא כֵלָיו כְּעֶשְׂרִים אִישׁ כְּבַחֲצִי מַעֲנָה צֶמֶד שָׂדֶה׃ 14.14. And that first slaughter, which Yonatan and his armour-bearer made, was about twenty men, within as it were half a furrow, which a yoke of oxen might plough."
5. Anon., 1 Enoch, 89.44-89.45, 98.4 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

89.44. boars till he had destroyed them all. And that sheep whose eyes were opened saw that ram, which was amongst the sheep, till it forsook its glory and began to butt those sheep, and trampled upon them, and behaved itself 89.45. unseemly. And the Lord of the sheep sent the lamb to another lamb and raised it to being a ram and leader of the sheep instead of that 98.4. I have sworn unto you, ye sinners, as a mountain has not become a slave, And a hill does not become the handmaid of a woman, Even so sin has not been sent upon the earth, But man of himself has created it, And under a great curse shall they fall who commit it.
6. Dead Sea Scrolls, Damascus Covenant, 3.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

7. Dead Sea Scrolls, (Cairo Damascus Covenant) Cd-A, 3.20 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

8. Dead Sea Scrolls, Community Rule, 4.23 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Septuagint, Wisdom of Solomon, 2.24 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.24. but through the devils envy death entered the world,and those who belong to his party experience it.
10. Philo of Alexandria, Questions On Genesis, 1.45 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

11. Anon., 2 Baruch, 54.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. Anon., Didache, 8.2, 10.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13. Clement of Rome, 1 Clement, 1.1, 7.4, 9.1, 30.1, 32.4, 35.5, 38.2, 47.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Διὰ τὰς αἰφνιδίους καὶ ἐπαλλήλους γενομένας ἡμῖν συμφορὰς καὶ περιπτώσεις, C reads perista/seit shich L perhaps represente by impedimenta, and Knopf accepts this. βράδιον νομίζομεν ἐπιστροφὴν πεποιῆσθαι περὶ τῶν ἐπιζητουμένων παῤ ὑμῖν πραγμάτων, ἀγαπητοί, τῆς τε ἀλλοτρίας καὶ ξένης τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ θεοῦ, μιαρᾶς καὶ ἀνοσίου στάσεως ἣν ὀλίγα πρόσωπα προπετῆ καὶ αὐθάδη ὑπάρχοντα εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας ἐξέκαυσαν, ὥστε τὸ σεμνὸν καὶ περιβόητον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀξιαγάπητον ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφημηθῆναι. 7.4. ἀτενίσωμεν εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ γνῶμεν, ὡς ἔστιν τίμιον τῷ πατρὶ αὐτοῦ, tw=| qew=| kai\ patri\ au)tou= A, tw=| patri\ au)tou= tw=| qew=| C. The text is found in SLK. ὅτι διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκχυθὲν παντὶ τῷ κόσμῳ μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν. 9.1. Διὸ ὑπακούσωμεν τῇ μεγαλοπρεπεῖ καὶ ἐνδόξῳ βουλήσει αὐτοῦ, καὶ ἱκέται γενόμενοι τοῦ ἐλέους καὶ τῆς χρηστότητος αὐτοῦ προσπέσωμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν ἐπὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ, ἀπολιπόντες τὴν ματαιοπονίαν τήν τε ἔριν καὶ τὸ εἰς θάνατον ἄγον ζῆλος. 30.1. Αγίου A has a(gi/ou ou)=n meri/s: C has a(/gia ou)=n me/rh: LS imply a(gi/a ou)=n meri/s "a holy portion" : K represents a(gi/wn ou)=n mi/ris "portion of saints." οὖν μερὶς ὑπάρχοντες ποιήσωμεν τὰ τοῦ ἁγιασμοῦ πάντα, φεύγοντες καταλαλιάς, μιαράς τε καὶ ἀνάγνους συμπλοκάς, μέθας τε καὶ νεωτερισμοὺς καὶ βδελυκτὰς ἐπιθυμίας, μυσερὰν Prov. 3, 34; James 4, 6; I Pet. 5, 5 μοιχείαν, βδελυκτὴν ὑπερηφανίαν. 32.4. καὶ ἡμεῖς οὖν, διὰ θελήματος αὐτοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ κληθέντες, οὐ δἰ ἑαυτῶν δικαιούμεθα, οὐδὲ διὰ τῆς ἡμετέρας σοφίας ἢ συνέσεως ἢ εὐσεβείας ἢ ἔργων ὦν κατειργασάμεθα ἐν ὁσιότητι καρδίας, ἀλλὰ διὰ τῆς πίστεως, δἰ ἦς πάντας τοὺς ἀπ̓ αἰῶνος ʽ??ʼ παντοκράτωρ θεὸς ἐδικαίωσεν: ᾧ ἔστω ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 35.5. πῶς δὲ ἔσται τοῦτο, ἀγαπητοί; ἐὰν ἐστηριγμενη ᾖ ἡ διάνοια ἡμῶν πιστῶς πρὸς τὸν θεόν, ἐὰν ἐκζητῶμεν τὰ εὐάρεστα καὶ εὐπρόσδεκτα αὐτῷ, ἐὰν ἐπιτελέσωμεν τὰ ἀνήκοντα τῇ ἀμώμῳ βουλήσει αὐτοῦ, Cf. Rom. I, 29-32 καὶ ἀκολουθήσωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας, ἀπορρίψαντες ἀφ̓ ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν καὶ πονηρίαν, πλεονεξίαν, ἔρεις, κακοηθείας τε καὶ δόλους, ψιθυρισμούς τε καὶ καταλαλιάς, θεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν τε καὶ ἀφιλοξενίαν. The text is doulbtful: \ reads filoceni/an, shich is impossible, CS read a)filoceni/an, but L has inhumilitatem, shich Knopf believes to represent an original filodoci/an. 38.2. ὁ ἰσχυρὸς τημελείτω A has mh thtmmeleitw. This is perhaps a corruption of mh\ a)thmelei/tw "not neglect," shich may be the true reading. τὸν ἀσθενῆ, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἐντρεπέσθω τὸν ἰσχυρόν: ὁ πλούσιος ἐπιχορηγείτω τῷ πτωχῷ, ὁ δὲ πτωχὸς εὐχαριστείτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ, δἰ οὗ ἀναπληρωθῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα: ὁ σοφὸς ἐνδεικνύσθω τὴν σοφίαν αὐτοῦ μὴ ἐν λόγοις, ἀλλ̓ ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς: ὁ ταπεινοφρονῶν μὴ ἑαυτῷ μαρτυρείτω, ἀλλ̓ ἐάτω ὑφ̓ ἑτέρου ἑαυτὸν μαρτυρεῖσθαι: ὁ ἁγνὸς ἐν τῇ σαρκὶ A reads (??) mh/ preceded by a lacuna (the vellum has been asay). It is suggested that h)/tw should be supplied, giving the meaning "Let him sho is pure in the flesh, be so, and not," etc. μὴ ἀλαζονευέσθω, γινώσκων ὅτι ἕτερός ἐστιν ὁ ἐπιχορηγῶν αὐτῷ τὴν ἐγκράτειαν. 47.6. αἰσχρά, ἀγαπητοί, καὶ λίαν αἰσχρά, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεσθαι, τὴν βεβαιοτάτην καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν δἰ ἓν ἢ δύο πρόσωπα στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους:
14. New Testament, 1 John, 2.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.18. Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the end times.
15. New Testament, 1 Peter, 4.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.11. If any man speaks, let it be as it were oracles of God. If any man serves, let it be as of the strength which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen.
16. New Testament, 1 Corinthians, 2.16, 3.1-3.3, 7.17, 7.36, 10.1-10.6, 10.11, 11.28, 12.7, 14.24-14.25, 15.21-15.22, 15.25-15.27, 15.45-15.50, 15.55-15.56 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.16. For who has knownthe mind of the Lord, that he should instruct him?" But we haveChrist's mind. 3.1. Brothers, I couldn't speak to you as to spiritual, but as tofleshly, as to babies in Christ. 3.2. I fed you with milk, not withmeat; for you weren't yet ready. Indeed, not even now are you ready 3.3. for you are still fleshly. For insofar as there is jealousy,strife, and factions among you, aren't you fleshly, and don't you walkin the ways of men? 7.17. Only, as the Lord hasdistributed to each man, as God has called each, so let him walk. So Icommand in all the assemblies. 7.36. But if any man thinks that he is behavinginappropriately toward his virgin, if she is past the flower of herage, and if need so requires, let him do what he desires. He doesn'tsin. Let them marry. 10.1. Now I would not have you ignorant, brothers, that our fatherswere all under the cloud, and all passed through the sea; 10.2. andwere all baptized into Moses in the cloud and in the sea; 10.3. andall ate the same spiritual food; 10.4. and all drank the samespiritual drink. For they drank of a spiritual rock that followed them,and the rock was Christ. 10.5. However with most of them, God was notwell pleased, for they were overthrown in the wilderness. 10.6. Nowthese things were our examples, to the intent we should not lust afterevil things, as they also lusted. 10.11. Now all these thingshappened to them by way of example, and they were written for ouradmonition, on whom the ends of the ages have come. 11.28. But let a man examine himself, and so let him eat of thebread, and drink of the cup. 12.7. But to each one is given the manifestation of theSpirit for the profit of all. 14.24. But if all prophesy, and someoneunbelieving or unlearned comes in, he is reproved by all, and he isjudged by all. 14.25. And thus the secrets of his heart are revealed.So he will fall down on his face and worship God, declaring that God isamong you indeed. 15.21. For since death came byman, the resurrection of the dead also came by man. 15.22. For as inAdam all die, so also in Christ all will be made alive. 15.25. For he mustreign until he has put all his enemies under his feet. 15.26. The lastenemy that will be abolished is death. 15.27. For, "He put all thingsin subjection under his feet." But when he says, "All things are put insubjection," it is evident that he is excepted who subjected all thingsto him. 15.45. So also it is written, "The first man, Adam, became a livingsoul." The last Adam became a life-giving spirit. 15.46. However thatwhich is spiritual isn't first, but that which is natural, then thatwhich is spiritual. 15.47. The first man is of the earth, made ofdust. The second man is the Lord from heaven. 15.48. As is the onemade of dust, such are those who are also made of dust; and as is theheavenly, such are they also that are heavenly. 15.49. As we haveborne the image of those made of dust, let's also bear the image of theheavenly. 15.50. Now I say this, brothers, that flesh and blood can'tinherit the Kingdom of God; neither does corruption inheritincorruption. 15.55. Death, where is your sting?Hades, where is your victory? 15.56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
17. New Testament, 1 Thessalonians, 4.17, 5.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.17. then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. 5.10. who died for us, that, whether we wake or sleep, we should live together with him.
18. New Testament, James, 5.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.7. Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Behold, the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient over it, until it receives the early and late rain.
19. New Testament, Jude, 25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, Colossians, 1.15-1.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.15. who is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. 1.16. For by him were all things created, in the heavens and on the earth, things visible and things invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all things have been created through him, and for him. 1.17. He is before all things, and in him all things are held together. 1.18. He is the head of the body, the assembly, who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence. 1.19. For all the fullness was pleased to dwell in him; 1.20. and through him to reconcile all things to himself, having made peace through the blood of his cross. Through him, I say, whether things on the earth, or things in the heavens.
21. New Testament, Ephesians, 1.1, 1.10, 1.21, 2.1-2.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints who are at Ephesus, and the faithful in Christ Jesus: 1.10. to an administration of the fullness of the times, to sum up all things in Christ, the things in the heavens, and the things on the earth, in him; 1.21. far above all rule, and authority, and power, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. 2.1. You were made alive when you were dead in transgressions and sins 2.2. in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the powers of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience; 2.3. among whom we also all once lived in the lust of our flesh, doing the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. 2.4. But God, being rich in mercy, for his great love with which he loved us 2.5. even when we were dead through our trespasses, made us alive together with Christ (by grace you have been saved) 2.6. and raised us up with him, and made us to sit with him in the heavenly places in Christ Jesus 2.7. that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus; 2.8. for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves; it is the gift of God 2.9. not of works, that no one would boast. 2.10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared before that we would walk in them.
22. New Testament, Galatians, 1.4, 2.11, 3.6-3.29, 4.3-4.7, 5.3, 6.12, 6.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. who gave himself for our sins, that he might deliver us out of this present evil age, according to the will of our God and Father -- 2.11. But when Peter came to Antioch, I resisted him to the face,because he stood condemned. 3.6. Even as Abraham "believed God, and it wascounted to him for righteousness. 3.7. Know therefore that those whoare of faith, the same are sons of Abraham. 3.8. The Scripture,foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached thegospel beforehand to Abraham, saying, "In you all the nations will beblessed. 3.9. So then, those who are of faith are blessed with thefaithful Abraham. 3.10. For as many as are of the works of the law areunder a curse. For it is written, "Cursed is everyone who doesn'tcontinue in all things that are written in the book of the law, to dothem. 3.11. Now that no man is justified by the law before God isevident, for, "The righteous will live by faith. 3.12. The law is notof faith, but, "The man who does them will live by them. 3.13. Christ redeemed us from the curse of the law, having become acurse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs on atree 3.14. that the blessing of Abraham might come on the Gentilesthrough Christ Jesus; that we might receive the promise of the Spiritthrough faith. 3.15. Brothers, I speak like men. Though it is only aman's covet, yet when it has been confirmed, no one makes it void,or adds to it. 3.16. Now the promises were spoken to Abraham and tohis seed. He doesn't say, "To seeds," as of many, but as of one, "Toyour seed," which is Christ. 3.17. Now I say this. A covetconfirmed beforehand by God in Christ, the law, which came four hundredand thirty years after, does not annul, so as to make the promise of noeffect. 3.18. For if the inheritance is of the law, it is no more ofpromise; but God has granted it to Abraham by promise. 3.19. What then is the law? It was added because of transgressions,until the seed should come to whom the promise has been made. It wasordained through angels by the hand of a mediator. 3.20. Now amediator is not between one, but God is one. 3.21. Is the law thenagainst the promises of God? Certainly not! For if there had been a lawgiven which could make alive, most assuredly righteousness would havebeen of the law. 3.22. But the Scriptures shut up all things undersin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to thosewho believe. 3.23. But before faith came, we were kept in custodyunder the law, shut up to the faith which should afterwards berevealed. 3.24. So that the law has become our tutor to bring us toChrist, that we might be justified by faith. 3.25. But now that faithis come, we are no longer under a tutor. 3.26. For you are all sons ofGod, through faith in Christ Jesus. 3.27. For as many of you as werebaptized into Christ have put on Christ. 3.28. There is neither Jewnor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither malenor female; for you are all one in Christ Jesus. 3.29. If you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to promise. 4.3. So we also, when we were children, were held in bondage under theelements of the world. 4.4. But when the fullness of the time came,God sent out his Son, born to a woman, born under the law 4.5. thathe might redeem those who were under the law, that we might receive theadoption of sons. 4.6. And because you are sons, God sent out theSpirit of his Son into your hearts, crying, "Abba, Father! 4.7. Soyou are no longer a bondservant, but a son; and if a son, then an heirof God through Christ. 5.3. Yes, I testify again to every man whoreceives circumcision, that he is a debtor to do the whole law. 6.12. As many as desire to look good in the flesh, they compel you tobe circumcised; only that they may not be persecuted for the cross ofChrist. 6.14. But far be it from me to boast, except inthe cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has beencrucified to me, and I to the world.
23. New Testament, Hebrews, 2.1, 2.5-2.10, 2.14-2.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. Therefore we ought to pay greater attention to the things that were heard, lest perhaps we drift away. 2.5. For he didn't subject the world to come, whereof we speak, to angels. 2.6. But one has somewhere testified, saying, "What is man, that you think of him? Or the son of man, that you care for him? 2.7. You made him a little lower than the angels; You crowned him with glory and honor. 2.8. You have put all things in subjection under his feet."For in that he subjected all things to him, he left nothing that is not subject to him. But now we don't see all things subjected to him, yet. 2.9. But we see him who has been made a little lower than the angels, Jesus, because of the suffering of death crowned with glory and honor, that by the grace of God he should taste of death for everyone. 2.10. For it became him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the author of their salvation perfect through sufferings. 2.14. Since then the children have shared in flesh and blood, he also himself in like manner partook of the same, that through death he might bring to nothing him who had the power of death, that is, the devil 2.15. and might deliver all of them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. 2.16. For most assuredly, not to angels does he give help, but he gives help to the seed of Abraham.
24. New Testament, Philippians, 1.23, 2.3-2.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.23. But I am in a dilemma between the two, having the desire to depart and be with Christ, which is far better. 2.3. doing nothing through rivalry or through conceit, but in humility, each counting others better than himself; 2.4. each of you not just looking to his own things, but each of you also to the things of others. 2.5. Have this in your mind, which was also in Christ Jesus 2.6. who, existing in the form of God, didn't consider it robbery to be equal with God 2.7. but emptied himself, taking the form of a servant, being made in the likeness of men. 2.8. And being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to death, yes, the death of the cross. 2.9. Therefore God also highly exalted him, and gave to him the name which is above every name; 2.10. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, those on earth, and those under the earth 2.11. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
25. New Testament, Romans, 3.20, 3.21, 4.15, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1-8.13, 6.9, 6.10, 7.23, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 9, 10, 11, 12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

26. New Testament, Matthew, 18.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

18.26. The servant therefore fell down and kneeled before him, saying, 'Lord, have patience with me, and I will repay you all.'
27. Clement of Alexandria, Miscellanies, 4.3.9 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

28. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 1.10.1, 3.11.8, 3.16.6, 3.17.1, 3.18.7, 3.19.1, 3.20.2, 3.21.10, 3.22.3-3.22.4, 3.23.1, 4.14.1, 4.16.1, 4.33.4, 4.37.7, 5.1.3, 5.16.2, 5.17.1, 5.18.3, 5.21.1, 5.36.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

29. Irenaeus, Demonstration of The Apostolic Teaching, 32 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

30. Augustine, Contra Duas Epistolas Pelagianorum, 4.4.7 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

31. Augustine, Against Julian, 6.22 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

32. Anon., 4 Ezra, 7.118Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham Engberg-Pedersen (2010) 13
adam,fall of nan
adam,in history of salvation Engberg-Pedersen (2010) 13
adam,sin of Lunn-Rockliffe (2007) 18, 19
adam Grypeou and Spurling (2009) 65; Novenson (2020) 113; Stuckenbruck (2007) 344
adam and christ Osborne (2001) 260
alexandria Poorthuis and Schwartz (2014) 316
ambrose,and augustine Lunn-Rockliffe (2007) 18
angels Engberg-Pedersen (2010) 83
anthropology Osborne (2001) 218
antioch (school of)/antiochean Grypeou and Spurling (2009) 65
apocalypticism deSilva (2022) 113
aristotle Kaplan (2015) 22
atonement,as defeat of the devil nan
atonement,as means of deliverance from death nan nan
attribution,of ambrosiaster's commentaries to ambrose" Lunn-Rockliffe (2007) 18
auerbach,erich Kaplan (2015) 22
augustine,and jerome Lunn-Rockliffe (2007) 18
augustine Lunn-Rockliffe (2007) 18, 19; Poorthuis and Schwartz (2014) 316
augustine ,conversion Esler (2000) 1210
augustine ,doctrine of the fall Esler (2000) 1210
augustine ,generally Esler (2000) 1210
augustine ,original sin Esler (2000) 1210
baptism Mcglothlin (2018) 197; Osborne (2001) 218
biel,gabriel Poorthuis and Schwartz (2014) 316
body,of christ Černušková (2016) 35
body and soul Osborne (2001) 218
christ,and pneuma Engberg-Pedersen (2010) 83
christ,as a bodily being Engberg-Pedersen (2010) 83
christ,as a person Engberg-Pedersen (2010) 83
christ,body of Černušková (2016) 35
christ Grypeou and Spurling (2009) 65
christology,christological Černušková (2016) 35
christology Osborne (2001) 115
church,as body of christ Černušková (2016) 35
church Osborne (2001) 260; Poorthuis and Schwartz (2014) 316
cicero Kaplan (2015) 22
circulation,of ambrosiaster's works" Lunn-Rockliffe (2007) 18, 19
clement of rome,on terminology for heresy Boulluec (2022) 14
clement of rome,on the causes of heresy Boulluec (2022) 19
compassion,conversion,significance of deSilva (2022) 113
conformity to Mcglothlin (2018) 197
creation Grypeou and Spurling (2009) 65
cross,the Osborne (2001) 218, 260
cyprian Lunn-Rockliffe (2007) 18
death Poorthuis and Schwartz (2014) 316
deeds,wicked of humans Stuckenbruck (2007) 344
demons Engberg-Pedersen (2010) 83
devil Osborne (2001) 218
eberhard Poorthuis and Schwartz (2014) 316
eden Grypeou and Spurling (2009) 65
excerpta ex theodoto Černušková (2016) 35
exchange formula Osborne (2001) 260
exegesis,valentinian Černušková (2016) 35
exegesis Černušková (2016) 35
exemplum Poorthuis and Schwartz (2014) 316
exodus Kaplan (2015) 22
fall,the Osborne (2001) 218
father,son and spirit Osborne (2001) 260
flesh Osborne (2001) 260
florinus Osborne (2001) 218
fools/foolishness Stuckenbruck (2007) 344
forgiveness,glory nan
freedom,human Mcglothlin (2018) 197
funeral Poorthuis and Schwartz (2014) 316
garden Grypeou and Spurling (2009) 65
glory Novenson (2020) 113
god,no ontology of in paul Engberg-Pedersen (2010) 83
god,personal conception in paul Engberg-Pedersen (2010) 83
god (pauline),involvement in human affairs Allison (2020) 169
gods,paul on Brouwer and Vimercati (2020) 107
gospel Grypeou and Spurling (2009) 65
grace,as gods beneficence deSilva (2022) 113
hairesis Boulluec (2022) 14
hilary of poitiers,ambrosiaster's works circulated under name of" Lunn-Rockliffe (2007) 18, 19
hills Stuckenbruck (2007) 344
incarnation Osborne (2001) 115
jerome,connections with ambrosiaster Lunn-Rockliffe (2007) 19
jerome Poorthuis and Schwartz (2014) 316
jesus (christ) Grypeou and Spurling (2009) 65
jewish succession,orthodox borrowings from jewish heresiology Boulluec (2022) 19
jewish succession,ritual and legal observance Boulluec (2022) 19
jews/jewish Grypeou and Spurling (2009) 65
judgment nan
justification Mcglothlin (2018) 8
libellus fidei Hellholm et al. (2010) 1246
life eternal Osborne (2001) 260
lucretius Kaplan (2015) 22
marcion Mcglothlin (2018) 8
mediation Poorthuis and Schwartz (2014) 316
metaphorical language Engberg-Pedersen (2010) 83
moral formation,discernment in Allison (2020) 169
moral formation,frank criticism in Allison (2020) 169
moral formation,involvement of god/gods within Allison (2020) 169
moral formation,protocol of Allison (2020) 169
moral formation,spiritual gifts and Allison (2020) 169
moral formation,via worship Allison (2020) 169
moral transformation Mcglothlin (2018) 197
moses and mosaic law Engberg-Pedersen (2010) 13
mountains Stuckenbruck (2007) 344
origen Černušková (2016) 35
orthodoxy,unity of Boulluec (2022) 14
paidagogos Černušková (2016) 35
participation Osborne (2001) 218, 260
passion (narrative) Grypeou and Spurling (2009) 65
paul,epistles of (authenticity) Mcglothlin (2018) 8
paul,on god Brouwer and Vimercati (2020) 107
paul,on human responsibility Brouwer and Vimercati (2020) 107
paul,on predestination/predetermination (προόρισις) Brouwer and Vimercati (2020) 107
paul,on salvation (σωτηρία) Brouwer and Vimercati (2020) 107
paul,on spirit (πνεῦμα) Brouwer and Vimercati (2020) 107
paul,pauline,paulinism Novenson (2020) 113
paul,the apostle/st. paul,apostle divine apostle) Černušková (2016) 35
paul Brouwer and Vimercati (2020) 107
pauline captivity narrative Mcglothlin (2018) 8
pauline letters/epistles Černušková (2016) 35
person of christ Osborne (2001) 115
personal terms Engberg-Pedersen (2010) 83
philosophy Novenson (2020) 113
plato Kaplan (2015) 22; Černušková (2016) 35
pneuma (spirit) in paul,as a person Engberg-Pedersen (2010) 83
portrayal in acts,reception of Mcglothlin (2018) 8, 197
predestination (προόρισις),paul on Brouwer and Vimercati (2020) 107
pride Boulluec (2022) 19
primordial Grypeou and Spurling (2009) 65
proselyte/proselytism Grypeou and Spurling (2009) 65
punishment Grypeou and Spurling (2009) 65
rabbis Novenson (2020) 113
recapitulation Osborne (2001) 115
rensberger,d. Mcglothlin (2018) 8
reparation/guilt,paul nan nan
resurrection,of jesus Mcglothlin (2018) 8
resurrection Osborne (2001) 115
salvation,and life Engberg-Pedersen (2010) 13
salvation,and moses,abraham,and adam Engberg-Pedersen (2010) 13
salvation,history of Engberg-Pedersen (2010) 13
salvation Grypeou and Spurling (2009) 65
salvation (σωτηρία),paul on Brouwer and Vimercati (2020) 107
satan,and heresy Boulluec (2022) 19
satan Engberg-Pedersen (2010) 83; deSilva (2022) 113
scripture Poorthuis and Schwartz (2014) 316
second temple Novenson (2020) 113
sermon Poorthuis and Schwartz (2014) 316
servants,maidservant Stuckenbruck (2007) 344
servitude/slavery Stuckenbruck (2007) 344
sin,original Grypeou and Spurling (2009) 65
sin,original sin Lunn-Rockliffe (2007) 18, 19
sin Mcglothlin (2018) 197
sin of adam Osborne (2001) 218
spirit (πνεῦμα),paul on Brouwer and Vimercati (2020) 107
spiritual powers deSilva (2022) 113
throne Novenson (2020) 113
totality Osborne (2001) 115
typology,greek terms for Kaplan (2015) 22
typology,in the new testament' Kaplan (2015) 22
typology,latin terms for Kaplan (2015) 22
typos Grypeou and Spurling (2009) 65
unknown god Novenson (2020) 113
valentinian exegese Černušková (2016) 35
varro Kaplan (2015) 22
vinzent,m. Mcglothlin (2018) 8
vision Novenson (2020) 113
wealthy/rich ones Stuckenbruck (2007) 344
white,b. Mcglothlin (2018) 8
woman/women,handmaid Stuckenbruck (2007) 344
words of the apostle paul Černušková (2016) 35
διχοστασία Boulluec (2022) 19
διάβολος Boulluec (2022) 19
εἰρήνη Boulluec (2022) 14
ζῆλος Boulluec (2022) 14, 19
στασιάζειν Boulluec (2022) 14
στάσις Boulluec (2022) 19
φθόνος Boulluec (2022) 19
ὁμονοία Boulluec (2022) 14