Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8252
New Testament, Philippians, 2.20-2.30


οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσειFor I have no one else like-minded, who will truly care about you.


οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετεFor they all seek their own, not the things of Jesus Christ.


ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον.But you know the proof of him, that, as a child serves a father, so he served with me in furtherance of the gospel.


Τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς·Therefore I hope to send him at once, as soon as I see how it will go with me.


πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.But I trust in the Lord that I myself also will come shortly.


ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συνστρατιώτην μ́ου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶςBut I counted it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, fellow soldier, and your apostle and minister to my need;


ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς [ἰδεῖν], καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.since he longed for you all, and was very troubled, because you had heard that he was sick.


καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτου· ἀλλὰ ὁ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.For indeed he was sick, nearly to death, but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow on sorrow.


σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful.


προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετεReceive him therefore in the Lord with all joy, and hold such in honor


ὅτι διὰ τὸ ἔργον Κυρίου μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας.because for the work of Christ he came near to death, risking his life to supply that which was lacking in your service toward me.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Hebrew Bible, Jeremiah, 23.7, 31.32 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23.7. לָכֵן הִנֵּה־יָמִים בָּאִים נְאֻם־יְהוָה וְלֹא־יֹאמְרוּ עוֹד חַי־יְהוָה אֲשֶׁר הֶעֱלָה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם׃ 31.32. לֹא כַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַתִּי אֶת־אֲבוֹתָם בְּיוֹם הֶחֱזִיקִי בְיָדָם לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲשֶׁר־הֵמָּה הֵפֵרוּ אֶת־בְּרִיתִי וְאָנֹכִי בָּעַלְתִּי בָם נְאֻם־יְהוָה׃ 23.7. Therefore, behold, the days come, saith the LORD, that they shall no more say: ‘As the LORD liveth, that brought up the children of Israel out of the land of Egypt’;" 31.32. not according to the covet that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; forasmuch as they broke My covet, although I was a lord over them, saith the LORD."
2. Hebrew Bible, Ezekiel, 11.19, 36.26 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11.19. וְנָתַתִּי לָהֶם לֵב אֶחָד וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם וַהֲסִרֹתִי לֵב הָאֶבֶן מִבְּשָׂרָם וְנָתַתִּי לָהֶם לֵב בָּשָׂר׃ 36.26. וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חֲדָשָׁה אֶתֵּן בְּקִרְבְּכֶם וַהֲסִרֹתִי אֶת־לֵב הָאֶבֶן מִבְּשַׂרְכֶם וְנָתַתִּי לָכֶם לֵב בָּשָׂר׃ 11.19. And I will give them one heart, and I will put a new spirit within you; and I will remove the stony heart out of their flesh, and will give them a heart of flesh;" 36.26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you; and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh."
3. New Testament, 1 Corinthians, 4.16-4.21, 5.9-5.10, 11.8-11.9, 13.12-13.13, 16.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.16. I beg you therefore, be imitators of me. 4.17. Becauseof this I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithfulchild in the Lord, who will remind you of my ways which are in Christ,even as I teach everywhere in every assembly. 4.18. Now some arepuffed up, as though I were not coming to you. 4.19. But I will cometo you shortly, if the Lord is willing. And I will know, not the wordof those who are puffed up, but the power. 4.20. For the Kingdom ofGod is not in word, but in power. 4.21. What do you want? Shall I cometo you with a rod, or in love and a spirit of gentleness? 5.9. I wrote to you in my letter to have no company with sexual sinners; 5.10. yet not at all meaning with the sexual sinners of this world, orwith the covetous and extortioners, or with idolaters; for then youwould have to leave the world. 11.8. For man is not from woman, but woman from man; 11.9. for neither was man created for the woman, but woman for the man. 13.12. For now we see in a mirror, dimly, butthen face to face. Now I know in part, but then I will know fully, evenas I was also fully known. 13.13. But now faith, hope, and love remain-- these three. The greatest of these is love. 16.10. Now if Timothy comes, see that he is with you without fear, forhe does the work of the Lord, as I also do.
4. New Testament, 1 Thessalonians, 1.4, 2.11-2.12, 4.6, 4.9-4.12, 5.1-5.5, 5.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. We know, brothers loved by God, that you are chosen 2.11. As you know how we exhorted, comforted, and implored every one of you, as a father does his own children 2.12. to the end that you should walk worthily of God, who calls you into his own kingdom and glory. 4.6. that no one should take advantage of and wrong a brother or sister in this matter; because the Lord is an avenger in all these things, as also we forewarned you and testified. 4.9. But concerning brotherly love, you have no need that one write to you. For you yourselves are taught by God to love one another 4.10. for indeed you do it toward all the brothers who are in all Macedonia. But we exhort you, brothers, that you abound more and more; 4.11. and that you make it your ambition to lead a quiet life, and to do your own business, and to work with your own hands, even as we charged you; 4.12. that you may walk properly toward those who are outside, and may have need of nothing. 5.1. But concerning the times and the seasons, brothers, you have no need that anything be written to you. 5.2. For you yourselves know well that the day of the Lord comes like a thief in the night. 5.3. For when they are saying, "Peace and safety," then sudden destruction will come on them, like birth pains on a pregt woman; and they will in no way escape. 5.4. But you, brothers, aren't in darkness, that the day should overtake you like a thief. 5.5. You are all sons of light, and sons of the day. We don't belong to the night, nor to darkness 5.9. For God didn't appoint us to wrath, but to the obtaining of salvation through our Lord Jesus Christ
5. New Testament, 2 Corinthians, 1.3-1.11, 2.12-2.13, 7.8-7.12, 11.28 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. New Testament, Acts, 13.42-13.52, 17.5-17.8, 17.13-17.14 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

13.42. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. 13.43. Now when the synagogue broke up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, urged them to continue in the grace of God. 13.44. The next Sabbath almost the whole city was gathered together to hear the word of God. 13.45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with jealousy, and contradicted the things which were spoken by Paul, and blasphemed. 13.46. Paul and Barnabas spoke out boldly, and said, "It was necessary that God's word should be spoken to you first. Since indeed you thrust it from you, and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we turn to the Gentiles. 13.47. For so has the Lord commanded us, saying, 'I have set you as a light of the Gentiles, That you should be for salvation to the uttermost parts of the earth.' 13.48. As the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of God. As many as were appointed to eternal life believed. 13.49. The Lord's word was spread abroad throughout all the region. 13.50. But the Jews urged on the devout women of honorable estate, and the chief men of the city, and stirred up a persecution against Paul and Barnabas, and threw them out of their borders. 13.51. But they shook off the dust of their feet against them, and came to Iconium. 13.52. The disciples were filled with joy with the Holy Spirit. 17.5. But the disobedient Jews gathered some wicked men from the marketplace, and gathering a crowd, set the city in an uproar. Assaulting the house of Jason, they sought to bring them out to the people. 17.6. When they didn't find them, they dragged Jason and certain brothers before the rulers of the city, crying, "These who have turned the world upside down have come here also 17.7. whom Jason has received. These all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus! 17.8. The multitude and the rulers of the city were troubled when they heard these things. 17.13. But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was proclaimed by Paul at Beroea also, they came there likewise, agitating the multitudes. 17.14. Then the brothers immediately sent out Paul to go as far as to the sea, and Silas and Timothy still stayed there.
7. New Testament, Galatians, 2.4, 4.2, 6.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.4. Thiswas because of the false brothers secretly brought in, who stole in tospy out our liberty which we have in Christ Jesus, that they mightbring us into bondage; 4.2. but isunder guardians and stewards until the day appointed by the father. 6.2. Bear one another'sburdens, and so fulfill the law of Christ.
8. New Testament, Philippians, 1.3-1.7, 1.12-1.30, 2.1-2.4, 2.10, 2.12, 2.17-2.19, 2.21-2.30, 3.1, 3.10-3.11, 3.14, 3.17-3.21, 4.1-4.4, 4.10-4.19, 4.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.3. I thank my God whenever I remember you 1.4. always in every request of mine on behalf of you all making my requests with joy 1.5. for your fellowship in furtherance of the gospel from the first day until now; 1.6. being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. 1.7. It is even right for me to think this way on behalf of all of you, because I have you in my heart, because, both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. 1.12. Now I desire to have you know, brothers, that the things which happened to me have turned out rather to the progress of the gospel; 1.13. so that it became evident to the whole praetorian guard, and to all the rest, that my bonds are in Christ; 1.14. and that most of the brothers in the Lord, being confident through my bonds, are more abundantly bold to speak the word of God without fear. 1.15. Some indeed preach Christ even out of envy and strife, and some also out of good will. 1.16. The former insincerly preach Christ from selfish ambition, thinking that they add affliction to my chains; 1.17. but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. 1.18. What does it matter? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. I rejoice in this, yes, and will rejoice. 1.19. For I know that this will turn out to my salvation, through your supplication and the supply of the Spirit of Jesus Christ 1.20. according to my earnest expectation and hope, that I will in no way be put to shame, but with all boldness, as always, now also Christ will be magnified in my body, whether by life, or by death. 1.21. For to me to live is Christ, and to die is gain. 1.22. But if I live on in the flesh, this will bring fruit from my work; yet I don't make known what I will choose. 1.23. But I am in a dilemma between the two, having the desire to depart and be with Christ, which is far better. 1.24. Yet, to remain in the flesh is more needful for your sake. 1.25. Having this confidence, I know that I will remain, yes, and remain with you all, for your progress and joy in the faith 1.26. that your rejoicing may abound in Christ Jesus in me through my presence with you again. 1.27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, that, whether I come and see you or am absent, I may hear of your state, that you stand firm in one spirit, with one soul striving for the faith of the gospel; 1.28. and in nothing frightened by the adversaries, which is for them a proof of destruction, but to you of salvation, and that from God. 1.29. Because it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer on his behalf 1.30. having the same conflict which you saw in me, and now hear is in me. 2.1. If there is therefore any exhortation in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any tender mercies and compassion 2.2. make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind; 2.3. doing nothing through rivalry or through conceit, but in humility, each counting others better than himself; 2.4. each of you not just looking to his own things, but each of you also to the things of others. 2.10. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, those on earth, and those under the earth 2.12. So then, my beloved, even as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. 2.17. Yes, and if I am poured out on the sacrifice and service of your faith, I rejoice, and rejoice with you all. 2.19. But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered up when I know how you are doing. 2.21. For they all seek their own, not the things of Jesus Christ. 2.22. But you know the proof of him, that, as a child serves a father, so he served with me in furtherance of the gospel. 2.23. Therefore I hope to send him at once, as soon as I see how it will go with me. 2.24. But I trust in the Lord that I myself also will come shortly. 2.25. But I counted it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, fellow soldier, and your apostle and minister to my need; 2.26. since he longed for you all, and was very troubled, because you had heard that he was sick. 2.27. For indeed he was sick, nearly to death, but God had mercy on him; and not on him only, but on me also, that I might not have sorrow on sorrow. 2.28. I have sent him therefore the more diligently, that, when you see him again, you may rejoice, and that I may be the less sorrowful. 2.29. Receive him therefore in the Lord with all joy, and hold such in honor 2.30. because for the work of Christ he came near to death, risking his life to supply that which was lacking in your service toward me. 3.1. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not tiresome, but for you it is safe. 3.10. that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed to his death; 3.11. if by any means I may attain to the resurrection from the dead. 3.14. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 3.17. Brothers, be imitators together of me, and note those who walk this way, even as you have us for an example. 3.18. For many walk, of whom I told you often, and now tell you even weeping, as the enemies of the cross of Christ 3.19. whose end is destruction, whose god is the belly, and whose glory is in their shame, who think about earthly things. 3.20. For our citizenship is in heaven, from where we also wait for a Savior, the Lord Jesus Christ; 3.21. who will change the body of our humiliation to be conformed to the body of his glory, according to the working by which he is able even to subject all things to himself. 4.1. Therefore, my brothers, beloved and longed for, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved. 4.2. I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to think the same way in the Lord. 4.3. Yes, I beg you also, true yoke-fellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. 4.4. Rejoice in the Lord always! Again I will say, Rejoice! 4.10. But I rejoice in the Lord greatly, that now at length you have revived your thought for me; in which you did indeed take thought, but you lacked opportunity. 4.11. Not that I speak in respect to lack, for I have learned in whatever state I am, to be content in it. 4.12. I know how to be humbled, and I know also how to abound. In everything and in all things I have learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in need. 4.13. I can do all things through Christ, who strengthens me. 4.14. However you did well that you had fellowship with my affliction. 4.15. You yourselves also know, you Philippians, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no assembly had fellowship with me in the matter of giving and receiving but you only. 4.16. For even in Thessalonica you sent once and again to my need. 4.17. Not that I seek for the gift, but I seek for the fruit that increases to your account. 4.18. But I have all things, and abound. I am filled, having received from Epaphroditus the things that came from you, a sweet-smelling fragrance, an acceptable and well-pleasing sacrifice to God. 4.19. My God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. 4.22. All the saints greet you, especially those who are of Caesar's household.
9. New Testament, Romans, 5.1-5.5, 7.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.1. Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ; 5.2. through whom we also have our access by faith into this grace in which we stand. We rejoice in hope of the glory of God. 5.3. Not only this, but we also rejoice in our sufferings, knowing that suffering works perseverance; 5.4. and perseverance, proven character; and proven character, hope: 5.5. and hope doesn't disappoint us, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. 7.6. But now we have been discharged from the law, having died to that in which we were held; so that we serve in newness of the spirit, and not in oldness of the letter.
10. Polycarp of Smyrna, Letter To The Philippians, 3.2, 11.3, 13.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

11. Seneca The Younger, Letters, 21.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
afterlife Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
antioch Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
anxiety, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
authority Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 173
biographical closure Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
body, bodies Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
body (as detached from the soul) Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
chalcedon, council of (451) Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
christ, followers of Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
christianity, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
cicero Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
comfort Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
councils and synods, chalcedon (451) Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
coworkers, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
cross, crucifixion Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
dead, death Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
death Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
emissaries Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
enslaved people, enslavement Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
epaphroditus Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
epistolography Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
facundus of hermiane, defends chalcedon Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
facundus of hermiane, pro defensio trium capitulorum Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
facundus of hermiane, use of invective Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
faith, faithfulness (pistis) Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
glory (doxa) Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
ignatius Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117; Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 93
justinian, facundus on Yates and Dupont, The Bible in Christian North Africa: Part II: Consolidation of the Canon to the Arab Conquest (ca. 393 to 650 CE). (2023) 434
knowledge Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
letter, pastoral care Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
letter, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
letters of recommendation Keener, First-Second Corinthians (2005) 167
lord, the Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
love Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
martyr, martyrdom Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
model, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
morality, sexual Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
paul, and eschatology Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
paul, and faithfulness (pistis) Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
paul, and moral progress Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
paul, as pastor Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
paul Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117; Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
paul (apostle) Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 90, 93
pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271, 395
performance Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 173
philippi, christian community Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 90, 93
philippian assembly, correspondence Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
pleasure Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271, 395
polycarp Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117; Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 93
preaching, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
resurrection Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
righteousness Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
rome Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
salvation Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
seneca Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117; Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
smyrna Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117
stoicism, impassivity Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
stoics Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
suffering Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271
theology, virtues Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
timothy Gunderson, The Social Worlds of Ancient Jews and Christians: Essays in Honor of L. Michael White (2022) 117; Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395; Ogereau, Early Christianity in Macedonia: From Paul to the Late Sixth Century (2023) 93
titus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 395
virtue Petersen and van Kooten, Religio-Philosophical Discourses in the Mediterranean World: From Plato, through Jesus, to Late Antiquity (2017) 182
weapon' Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 271