Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8245
New Testament, James, 5.7-5.8


Μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπʼ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον.Be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. Behold, the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient over it, until it receives the early and late rain.


μακροθυμήσατε καὶ ὑμεῖς, στηρίξατε τὰς καρδίας ὑμῶν, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ κυρίου ἤγγικεν.You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

24 results
1. Hebrew Bible, Jeremiah, 29.8, 29.10, 29.13, 29.17-29.18, 29.23 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

29.8. כִּי כֹה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אַל־יַשִּׁיאוּ לָכֶם נְבִיאֵיכֶם אֲשֶׁר־בְּקִרְבְּכֶם וְקֹסְמֵיכֶם וְאַל־תִּשְׁמְעוּ אֶל־חֲלֹמֹתֵיכֶם אֲשֶׁר אַתֶּם מַחְלְמִים׃ 29.13. וּבִקַּשְׁתֶּם אֹתִי וּמְצָאתֶם כִּי תִדְרְשֻׁנִי בְּכָל־לְבַבְכֶם׃ 29.17. כֹּה אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת הִנְנִי מְשַׁלֵּחַ בָּם אֶת־הַחֶרֶב אֶת־הָרָעָב וְאֶת־הַדָּבֶר וְנָתַתִּי אוֹתָם כַּתְּאֵנִים הַשֹּׁעָרִים אֲשֶׁר לֹא־תֵאָכַלְנָה מֵרֹעַ׃ 29.18. וְרָדַפְתִּי אַחֲרֵיהֶם בַּחֶרֶב בָּרָעָב וּבַדָּבֶר וּנְתַתִּים לזועה [לְזַעֲוָה] לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ לְאָלָה וּלְשַׁמָּה וְלִשְׁרֵקָה וּלְחֶרְפָּה בְּכָל־הַגּוֹיִם אֲשֶׁר־הִדַּחְתִּים שָׁם׃ 29.23. יַעַן אֲשֶׁר עָשׂוּ נְבָלָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיְנַאֲפוּ אֶת־נְשֵׁי רֵעֵיהֶם וַיְדַבְּרוּ דָבָר בִּשְׁמִי שֶׁקֶר אֲשֶׁר לוֹא צִוִּיתִם וְאָנֹכִי הוידע [הַיּוֹדֵעַ] וָעֵד נְאֻם־יְהוָה׃ 29.8. For thus saith the LORD of hosts, the God of Israel: Let not your prophets that are in the midst of you, and your diviners, beguile you, neither hearken ye to your dreams which ye cause to be dreamed." 29.10. For thus saith the LORD: After seventy years are accomplished for Babylon, I will remember you, and perform My good word toward you, in causing you to return to this place." 29.13. And ye shall seek Me, and find Me, when ye shall search for Me with all your heart." 29.17. thus saith the LORD of hosts: Behold, I will send upon them the sword, the famine, and the pestilence, and will make them like vile figs, that cannot be eaten, they are so bad." 29.18. And I will pursue after them with the sword, with the famine, and with the pestilence, and will make them a horror unto all the kingdoms of the earth, a curse, and an astonishment, and a hissing, and a reproach, among all the nations whither I have driven them;" 29.23. because they have wrought vile deeds in Israel, and have committed adultery with their neighbours’wives, and have spoken words in My name falsely, which I commanded them not; but I am He that knoweth, and am witness, saith the LORD."
2. Dead Sea Scrolls, Epistle of Jeremiah, 30, 4, 57, 11 (2nd cent. BCE - 1st cent. CE)

3. Hebrew Bible, Daniel, 7 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4. Septuagint, 1 Maccabees, 1.3, 1.5 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.3. He advanced to the ends of the earth, and plundered many nations. When the earth became quiet before him, he was exalted, and his heart was lifted up. 1.5. After this he fell sick and perceived that he was dying.
5. Septuagint, 2 Maccabees, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10-2.18, 1.24, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 2.18 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.1. The Jewish brethren in Jerusalem and those in the land of Judea, To their Jewish brethren in Egypt, Greeting, and good peace.'
6. Septuagint, Ecclesiasticus (Siracides), 4.11-4.19 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

4.11. Wisdom exalts her sons and gives help to those who seek her. 4.12. Whoever loves her loves life,and those who seek her early will be filled with joy. 4.13. Whoever holds her fast will obtain glory,and the Lord will bless the place she enters. 4.14. Those who serve her will minister to the Holy One;the Lord loves those who love her. 4.15. He who obeys her will judge the nations,and whoever gives heed to her will dwell secure. 4.16. If he has faith in her he will obtain her;and his descendants will remain in possession of her. 4.17. For at first she will walk with him on tortuous paths,she will bring fear and cowardice upon him,and will torment him by her discipline until she trusts him,and she will test him with her ordices. 4.18. Then she will come straight back to him and gladden him,and will reveal her secrets to him. 4.19. If he goes astray she will forsake him,and hand him over to his ruin.
7. Septuagint, Wisdom of Solomon, 2.23-2.24, 4.11-4.16 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.23. for God created man for incorruption,and made him in the image of his own eternity 2.24. but through the devils envy death entered the world,and those who belong to his party experience it. 4.11. He was caught up lest evil change his understanding or guile deceive his soul. 4.12. For the fascination of wickedness obscures what is good,and roving desire perverts the innocent mind. 4.13. Being perfected in a short time, he fulfilled long years; 4.14. for his soul was pleasing to the Lord,therefore he took him quickly from the midst of wickedness. 4.15. Yet the peoples saw and did not understand,nor take such a thing to heart,that Gods grace and mercy are with his elect,and he watches over his holy ones. 4.16. The righteous man who had died will condemn the ungodly who are living,and youth that is quickly perfected will condemn the prolonged old age of the unrighteous man.
8. Anon., 2 Baruch, 85.3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Clement of Rome, 1 Clement, 1.1, 3.4, 7.4, 9.1, 30.1, 35.5, 38.2, 47.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Διὰ τὰς αἰφνιδίους καὶ ἐπαλλήλους γενομένας ἡμῖν συμφορὰς καὶ περιπτώσεις, C reads perista/seit shich L perhaps represente by impedimenta, and Knopf accepts this. βράδιον νομίζομεν ἐπιστροφὴν πεποιῆσθαι περὶ τῶν ἐπιζητουμένων παῤ ὑμῖν πραγμάτων, ἀγαπητοί, τῆς τε ἀλλοτρίας καὶ ξένης τοῖς ἐκλεκτοῖς τοῦ θεοῦ, μιαρᾶς καὶ ἀνοσίου στάσεως ἣν ὀλίγα πρόσωπα προπετῆ καὶ αὐθάδη ὑπάρχοντα εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας ἐξέκαυσαν, ὥστε τὸ σεμνὸν καὶ περιβόητον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀξιαγάπητον ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφημηθῆναι. 3.4. διὰ τοῦτο πόρρω ἄπεστιν ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη, ἐν τῷ ἀπολιπεῖν ἕκαστον τὸν φόβον τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῇ πίστει αὐτοῦ ἀμβλυωπῆσαι, μηδὲ ἐν τοῖς νομίμοις τῶν προσταγμάτων αὐτοῦ πορεύεσθαι, μηδὲ πολιτεύεσθαι κατὰ τὸ καθῆκον τῷ Χριστῷ, ἀλλὰ ἕκαστον βαδίζειν κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς, ζῆλον ἄδικον καὶ ἀσεβῆ ἀνειληφότας, Wisd. 7, 21 δἰ οὖ καὶ θάνατος εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσμον. 7.4. ἀτενίσωμεν εἰς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ καὶ γνῶμεν, ὡς ἔστιν τίμιον τῷ πατρὶ αὐτοῦ, tw=| qew=| kai\ patri\ au)tou= A, tw=| patri\ au)tou= tw=| qew=| C. The text is found in SLK. ὅτι διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐκχυθὲν παντὶ τῷ κόσμῳ μετανοίας χάριν ὑπήνεγκεν. 9.1. Διὸ ὑπακούσωμεν τῇ μεγαλοπρεπεῖ καὶ ἐνδόξῳ βουλήσει αὐτοῦ, καὶ ἱκέται γενόμενοι τοῦ ἐλέους καὶ τῆς χρηστότητος αὐτοῦ προσπέσωμεν καὶ ἐπιστρέψωμεν ἐπὶ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ, ἀπολιπόντες τὴν ματαιοπονίαν τήν τε ἔριν καὶ τὸ εἰς θάνατον ἄγον ζῆλος. 30.1. Αγίου A has a(gi/ou ou)=n meri/s: C has a(/gia ou)=n me/rh: LS imply a(gi/a ou)=n meri/s "a holy portion" : K represents a(gi/wn ou)=n mi/ris "portion of saints." οὖν μερὶς ὑπάρχοντες ποιήσωμεν τὰ τοῦ ἁγιασμοῦ πάντα, φεύγοντες καταλαλιάς, μιαράς τε καὶ ἀνάγνους συμπλοκάς, μέθας τε καὶ νεωτερισμοὺς καὶ βδελυκτὰς ἐπιθυμίας, μυσερὰν Prov. 3, 34; James 4, 6; I Pet. 5, 5 μοιχείαν, βδελυκτὴν ὑπερηφανίαν. 35.5. πῶς δὲ ἔσται τοῦτο, ἀγαπητοί; ἐὰν ἐστηριγμενη ᾖ ἡ διάνοια ἡμῶν πιστῶς πρὸς τὸν θεόν, ἐὰν ἐκζητῶμεν τὰ εὐάρεστα καὶ εὐπρόσδεκτα αὐτῷ, ἐὰν ἐπιτελέσωμεν τὰ ἀνήκοντα τῇ ἀμώμῳ βουλήσει αὐτοῦ, Cf. Rom. I, 29-32 καὶ ἀκολουθήσωμεν τῇ ὁδῷ τῆς ἀληθείας, ἀπορρίψαντες ἀφ̓ ἑαυτῶν πᾶσαν ἀδικίαν καὶ πονηρίαν, πλεονεξίαν, ἔρεις, κακοηθείας τε καὶ δόλους, ψιθυρισμούς τε καὶ καταλαλιάς, θεοστυγίαν, ὑπερηφανίαν τε καὶ ἀλαζονείαν, κενοδοξίαν τε καὶ ἀφιλοξενίαν. The text is doulbtful: \ reads filoceni/an, shich is impossible, CS read a)filoceni/an, but L has inhumilitatem, shich Knopf believes to represent an original filodoci/an. 38.2. ὁ ἰσχυρὸς τημελείτω A has mh thtmmeleitw. This is perhaps a corruption of mh\ a)thmelei/tw "not neglect," shich may be the true reading. τὸν ἀσθενῆ, ὁ δὲ ἀσθενὴς ἐντρεπέσθω τὸν ἰσχυρόν: ὁ πλούσιος ἐπιχορηγείτω τῷ πτωχῷ, ὁ δὲ πτωχὸς εὐχαριστείτω τῷ θεῷ, ὅτι ἔδωκεν αὐτῷ, δἰ οὗ ἀναπληρωθῇ αὐτοῦ τὸ ὑστέρημα: ὁ σοφὸς ἐνδεικνύσθω τὴν σοφίαν αὐτοῦ μὴ ἐν λόγοις, ἀλλ̓ ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς: ὁ ταπεινοφρονῶν μὴ ἑαυτῷ μαρτυρείτω, ἀλλ̓ ἐάτω ὑφ̓ ἑτέρου ἑαυτὸν μαρτυρεῖσθαι: ὁ ἁγνὸς ἐν τῇ σαρκὶ A reads (??) mh/ preceded by a lacuna (the vellum has been asay). It is suggested that h)/tw should be supplied, giving the meaning "Let him sho is pure in the flesh, be so, and not," etc. μὴ ἀλαζονευέσθω, γινώσκων ὅτι ἕτερός ἐστιν ὁ ἐπιχορηγῶν αὐτῷ τὴν ἐγκράτειαν. 47.6. αἰσχρά, ἀγαπητοί, καὶ λίαν αἰσχρά, καὶ ἀνάξια τῆς ἐν Χριστῷ ἀγωγῆς ἀκούεσθαι, τὴν βεβαιοτάτην καὶ ἀρχαίαν Κορινθίων ἐκκλησίαν δἰ ἓν ἢ δύο πρόσωπα στασιάζειν πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους:
10. New Testament, 1 John, 2.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.18. Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the end times.
11. New Testament, 1 Peter, 1.5-1.7, 5.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. who by the power of God are guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 1.6. Wherein you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been put to grief in various trials 1.7. that the proof of your faith, which is more precious than gold that perishes even though it is tested by fire, may be found to result in praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ -- 5.4. When the chief Shepherd is revealed, you will receive the crown of glory that doesn't fade away.
12. New Testament, 1 Corinthians, 1.8, 12.8-12.10, 15.1-15.2, 16.13 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.8. who will also confirm you until the end, blameless in the day of ourLord Jesus Christ. 12.8. For to one is given through theSpirit the word of wisdom, and to another the word of knowledge,according to the same Spirit; 12.9. to another faith, by the sameSpirit; and to another gifts of healings, by the same Spirit; 12.10. and to another workings of miracles; and to another prophecy; and toanother discerning of spirits; to another different kinds of languages;and to another the interpretation of languages. 15.1. Now I declare to you, brothers, the gospel which I preachedto you, which also you received, in which you also stand 15.2. bywhich also you are saved, if you hold firmly the word which I preachedto you -- unless you believed in vain. 16.13. Watch! Stand firm in the faith! Be courageous! Be strong!
13. New Testament, 1 Thessalonians, 1.8-1.10, 4.15-4.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.8. For from you has sounded forth the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone forth; so that we need not to say anything. 1.9. For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God 1.10. and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead -- Jesus, who delivers us from the wrath to come. 4.15. For this we tell you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left to the coming of the Lord, will in no way precede those who have fallen asleep. 4.16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God's trumpet. The dead in Christ will rise first
14. New Testament, 1 Timothy, 3.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.9. holding the mystery of the faith in a pure conscience.
15. New Testament, 2 Thessalonians, 1.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. so that we ourselves boast about you in the assemblies of God for your patience and faith in all your persecutions and in the afflictions which you endure.
16. New Testament, Acts, 2.19-2.20, 2.44, 3.19, 3.21, 4.4, 4.32, 5.14, 6.1-6.4, 6.7, 13.26, 13.39, 14.22-14.23, 16.5, 16.15, 17.11-17.12, 17.30-17.31, 17.34, 24.25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.19. I will show wonders in the the sky above, And signs on the earth beneath; Blood, and fire, and billows of smoke. 2.20. The sun will be turned into darkness, And the moon into blood, Before the great and glorious day of the Lord comes. 2.44. All who believed were together, and had all things common. 3.19. Repent therefore, and turn again, that your sins may be blotted out, that so there may come times of refreshing from the presence of the Lord 3.21. whom the heaven must receive until the times of restoration of all things, whereof God spoke by the mouth of his holy prophets that have been from ancient times. 4.4. But many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about five thousand. 4.32. The multitude of those who believed were of one heart and soul. Not one of them claimed that anything of the things which he possessed was his own, but they had all things common. 5.14. More believers were added to the Lord, multitudes of both men and women. 6.1. Now in those days, when the number of the disciples was multiplying, there arose a grumbling of the Grecian Jews against the Hebrews because their widows were neglected in the daily service. 6.2. The twelve summoned the multitude of the disciples and said, "It is not appropriate for us to forsake the word of God and serve tables. 6.3. Therefore select from among you, brothers, seven men of good report, full of the Holy Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business. 6.4. But we will continue steadfastly in prayer and in the ministry of the word. 6.7. The word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem exceedingly. A great company of the priests were obedient to the faith. 13.26. Brothers, children of the stock of Abraham, and those among you who fear God, the word of this salvation is sent out to you. 13.39. and by him everyone who believes is justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. 14.22. confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and that through many afflictions we must enter into the Kingdom of God. 14.23. When they had appointed elders for them in every assembly, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they had believed. 16.5. So the assemblies were strengthened in the faith, and increased in number daily. 16.15. When she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and stay." She urged us. 17.11. Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind, examining the Scriptures daily, whether these things were so. 17.12. Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men. 17.30. The times of ignorance therefore God overlooked. But now he commands that all men everywhere should repent 17.31. because he has appointed a day in which he will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained; whereof he has given assurance to all men, in that he has raised him from the dead. 17.34. But certain men joined with him, and believed, among whom also was Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them. 24.25. As he reasoned about righteousness, self-control, and the judgment to come, Felix was terrified, and answered, "Go your way for this time, and when it is convenient for me, I will summon you.
17. New Testament, Apocalypse, 2.10, 13.10, 14.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.10. Don't be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested; and you will have oppression for ten days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life. 13.10. If anyone has captivity, he goes away. If anyone is with the sword, he must be killed. Here is the endurance and the faith of the saints. 14.12. Here is the patience of the saints, those who keep the commandments of God, and the faith of Jesus.
18. New Testament, James, 1.1-1.3, 1.5-1.8, 1.12-1.15, 1.17-1.18, 1.25, 2.1, 2.5, 2.7-2.26, 3.1, 3.6, 3.9, 4.1-4.10, 4.12, 5.1-5.6, 5.8-5.12, 5.14-5.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are in the Dispersion: Greetings. 1.2. Count it all joy, my brothers, when you fall into various temptations 1.3. knowing that the testing of your faith produces patience. 1.5. But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach; and it will be given to him. 1.6. But let him ask in faith, without any doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven by the wind and tossed. 1.7. For let that man not think that he will receive anything from the Lord. 1.8. He is a double-minded man, unstable in all his ways. 1.12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him. 1.13. Let no man say when he is tempted, "I am tempted by God," for God can't be tempted by evil, and he himself tempts no one. 1.14. But each one is tempted, when he is drawn away by his own lust, and enticed. 1.15. Then the lust, when it has conceived, bears sin; and the sin, when it is full grown, brings forth death. 1.17. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom can be no variation, nor turning shadow. 1.18. of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. 1.25. But he who looks into the perfect law, the law of freedom, and continues, not being a hearer who forgets but a doer of the work, this man will be blessed in what he does. 2.1. My brothers, don't hold the faith of our Lord Jesus Christ of glory with partiality. 2.5. Listen, my beloved brothers. Didn't God choose those who are poor in this world to be rich in faith, and heirs of the kingdom which he promised to those who love him? 2.7. Don't they blaspheme the honorable name by which you are called? 2.8. However, if you fulfill the royal law, according to the Scripture, "You shall love your neighbor as yourself," you do well. 2.9. But if you show partiality, you commit sin, being convicted by the law as transgressors. 2.10. For whoever shall keep the whole law, and yet stumble in one point, he has become guilty of all. 2.11. For he who said, "Do not commit adultery," said also, "Do not commit murder." Now if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law. 2.12. So speak, and so do, as men who are to be judged by a law of freedom. 2.13. For judgment is without mercy to him who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. 2.14. What good is it, my brothers, if a man says he has faith, but has no works? Can that faith save him? 2.15. And if a brother or sister is naked and in lack of daily food 2.16. and one of you tells them, "Go in peace, be warmed and filled;" and yet you didn't give them the things the body needs, what good is it? 2.17. Even so faith, if it has no works, is dead in itself. 2.18. Yes, a man will say, "You have faith, and I have works." Show me your faith from your works, and I by my works will show you my faith. 2.19. You believe that God is one. You do well. The demons also believe, and shudder. 2.20. But do you want to know, vain man, that faith apart from works is dead? 2.21. Wasn't Abraham our father justified by works, in that he offered up Isaac his son on the altar? 2.22. You see that faith worked with his works, and by works faith was perfected; 2.23. and the Scripture was fulfilled which says, "Abraham believed God, and it was accounted to him as righteousness;" and he was called the friend of God. 2.24. You see then that by works, a man is justified, and not only by faith. 2.25. In like manner wasn't Rahab the prostitute also justified by works, in that she received the messengers, and sent them out another way? 2.26. For as the body apart from the spirit is dead, even so faith apart from works is dead. 3.1. Let not many of you be teachers, my brothers, knowing that we will receive heavier judgment. 3.6. And the tongue is a fire. The world of iniquity among our members is the tongue, which defiles the whole body, and sets on fire the course of nature, and is set on fire by Gehenna. 3.9. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who are made in the image of God. 4.1. Where do wars and fightings among you come from? Don't they come from your pleasures that war in your members? 4.2. You lust, and don't have. You kill, covet, and can't obtain. You fight and make war. Yet you don't have, because you don't ask. 4.3. You ask, and don't receive, because you ask amiss, so that you may spend it for your pleasures. 4.4. You adulterers and adulteresses, don't you know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. 4.5. Or do you think that the Scripture says in vain, "The Spirit who lives in us yearns jealously"? 4.6. But he gives more grace. Therefore it says, "God resists the proud, but gives grace to the humble. 4.7. Be subject therefore to God. But resist the devil, and he will flee from you. 4.8. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded. 4.9. Lament, mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. 4.10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will exalt you. 4.12. Only one is the lawgiver, who is able to save and to destroy. But who are you to judge another? 5.1. Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming on you. 5.2. Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten. 5.3. Your gold and your silver are corroded, and their corrosion will be for a testimony against you, and will eat your flesh like fire. You have laid up your treasure in the last days. 5.4. Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you have kept back by fraud, cry out, and the cries of those who reaped have entered into the ears of the Lord of Hosts. 5.5. You have lived delicately on the earth, and taken your pleasure. You have nourished your hearts as in a day of slaughter. 5.6. You have condemned, you have murdered the righteous one. He doesn't resist you. 5.8. You also be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. 5.9. Don't grumble, brothers, against one another, so that you won't be judged. Behold, the judge stands at the door. 5.10. Take, brothers, for an example of suffering and of patience, the prophets who spoke in the name of the Lord. 5.11. Behold, we call them blessed who endured. You have heard of the patience of Job, and have seen the Lord in the outcome, and how the Lord is full of compassion and mercy. 5.12. But above all things, my brothers, don't swear, neither by heaven, nor by the earth, nor by any other oath; but let your "yes" be "yes," and your "no," "no;" so that you don't fall into hypocrisy. 5.14. Is any among you sick? Let him call for the elders of the assembly, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord 5.15. and the prayer of faith will heal him who is sick, and the Lord will raise him up. If he has committed sins, he will be forgiven. 5.16. Confess your offenses to one another, and pray one for another, that you may be healed. The effective, earnest prayer of a righteous man is powerfully effective. 5.17. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it might not rain, and it didn't rain on the earth for three years and six months. 5.18. He prayed again, and the sky gave rain, and the earth brought forth its fruit. 5.19. Brothers, if any among you wanders from the truth, and someone turns him back
19. New Testament, Galatians, 3.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.5. He therefore who supplies the Spirit to you, and worksmiracles among you, does he do it by the works of the law, or byhearing of faith?
20. New Testament, Romans, 3.23, 3.26, 5.1-5.5, 5.9, 5.12, 5.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.23. for all have sinned, and fall short of the glory of God; 3.26. to demonstrate his righteousness at this present time; that he might himself be just, and the justifier of him who has faith in Jesus. 5.1. Being therefore justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ; 5.2. through whom we also have our access by faith into this grace in which we stand. We rejoice in hope of the glory of God. 5.3. Not only this, but we also rejoice in our sufferings, knowing that suffering works perseverance; 5.4. and perseverance, proven character; and proven character, hope: 5.5. and hope doesn't disappoint us, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. 5.9. Much more then, being now justified by his blood, we will be saved from God's wrath through him. 5.12. Therefore, as sin entered into the world through one man, and death through sin; and so death passed to all men, because all sinned. 5.21. that as sin reigned in death, even so might grace reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord.
21. New Testament, John, 5.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.27. He also gave him authority to execute judgment, because he is a son of man.
22. New Testament, Luke, 12.41-12.46 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.41. Peter said to him, "Lord, are you telling this parable to us, or to everybody? 12.42. The Lord said, "Who then is the faithful and wise steward, whom his lord will set over his household, to give them their portion of food at the right times? 12.43. Blessed is that servant whom his lord will find doing so when he comes. 12.44. Truly I tell you, that he will set him over all that he has. 12.45. But if that servant says in his heart, 'My lord delays his coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, and to eat and drink, and to be drunken 12.46. then the lord of that servant will come in a day when he isn't expecting him, and in an hour that he doesn't know, and will cut him in two, and place his portion with the unfaithful.
23. New Testament, Mark, 13.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.35. Watch therefore, for you don't know when the lord of the house is coming, whether at evening, or at midnight, or when the rooster crows, or in the morning;
24. New Testament, Matthew, 5.6, 5.10, 5.39, 5.48, 6.1, 6.33, 19.21, 23.8, 24.45-24.51, 25.31-25.32 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.6. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, For they shall be filled. 5.10. Blessed are those who have been persecuted for righteousness' sake, For theirs is the Kingdom of Heaven. 5.39. But I tell you, don't resist him who is evil; but whoever strikes you on your right cheek, turn to him the other also. 5.48. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. 6.1. Be careful that you don't do your charitable giving before men, to be seen by them, or else you have no reward from your Father who is in heaven. 6.33. But seek first God's Kingdom, and his righteousness; and all these things will be given to you as well. 19.21. Jesus said to him, "If you want to be perfect, go, sell what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me. 23.8. But don't you be called 'Rabbi,' for one is your teacher, the Christ, and all of you are brothers. 24.45. Who then is the faithful and wise servant, whom his lord has set over his household, to give them their food in due season? 24.46. Blessed is that servant whom his lord finds doing so when he comes. 24.47. Most assuredly I tell you that he will set him over all that he has. 24.48. But if that evil servant should say in his heart, 'My lord is delaying his coming,' 24.49. and begins to beat his fellow-servants, and eat and drink with the drunken 24.50. the lord of that servant will come in a day when he doesn't expect it, and in an hour when he doesn't know it 24.51. and will cut him in pieces, and appoint his portion with the hypocrites; there is where the weeping and grinding of teeth will be. 25.31. But when the Son of Man comes in his glory, and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. 25.32. Before him all the nations will be gathered, and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham,faith and works Kessler (2004), Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, 61
abraham Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 76
adamson,james Visnjic (2021), The Invention of Duty: Stoicism as Deontology, 230
atonement Kessler (2004), Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, 61
baptism Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
binitarian Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
christ,mighty works of McDonough (2009), Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine, 44
clement Visnjic (2021), The Invention of Duty: Stoicism as Deontology, 230
clement of rome,on the causes of heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
coherence,as criterion for belief or trust Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 112
devil Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 70
dyad Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
endurance Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
eschatology Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112; Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
eschaton Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 76
experience Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
faith Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178, 185, 186
father Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
glory,hope of Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 112
glory Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
god,kingdom of Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 77
gospels,new testament Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
grace Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 112
healings McDonough (2009), Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine, 44
hiddenness Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
hope Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
jacob,james,epistle of Kessler (2004), Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, 61
jewish succession,orthodox borrowings from jewish heresiology Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
jewish succession,ritual and legal observance Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
job Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 76, 77
john,gospel of Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
judge (noun) Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 76, 77
kingdom Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
letters/epistles Allison (2018), 4 Baruch, 297
life after death Allison (2018), 4 Baruch, 297
lord Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178, 185, 186
love Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
martin,g. currie Visnjic (2021), The Invention of Duty: Stoicism as Deontology, 230
messiah Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
messianism,messianic Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
miracles McDonough (2009), Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine, 44
parables of the end time Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111
parousia Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178; Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 77
passover,pascha(l) Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 359
patience Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
paul Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
persecution Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 178
philo Kessler (2004), Bound by the Bible: Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, 61
pride Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
resurrection McDonough (2009), Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine, 44
risk,relation to divine-human trust Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
sacrifice,sacrificial Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 359
satan,and heresy Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
satan Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 70
septuagint Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 186
shepherd,james m.h. Visnjic (2021), The Invention of Duty: Stoicism as Deontology, 230
similitudes of enoch Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
spirit,and messiah' McDonough (2009), Christ as Creator: Origins of a New Testament Doctrine, 44
spirit,faithful can entrust experience of Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 112
spirit,relation to pistis Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 112
stewardship Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111
svartick,jesper Visnjic (2021), The Invention of Duty: Stoicism as Deontology, 230
symbol(ic),symbolism Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 359
testing passim,agents of Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 70, 76, 77
testing passim,roles in Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 70, 76
tetragrammaton Novenson (2020), Monotheism and Christology in Greco-Roman Antiquity, 186
throne,enthroned Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
torah Allison (2018), 4 Baruch, 297
transformation Rowland (2009), The Mystery of God: Early Jewish Mysticism and the New Testament, 178
trust,attitude and action,not always co-existent Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 111, 112
wedding Nissinen and Uro (2008), Sacred Marriages: The Divine-Human Sexual Metaphor from Sumer to Early Christianity, 359
wisdom Smith and Stuckenbruck (2020), Testing and Temptation in Second Temple Jewish and Early Christian Texts, 76
διχοστασία Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
διάβολος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
ζῆλος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
στάσις Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19
φθόνος Boulluec (2022), The Notion of Heresy in Greek Literature in the Second and Third Centuries, 19