Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8251
New Testament, Hebrews, 6.4-6.12


οὐ γὰρ ἄδικος ὁ θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.For God is not unrighteous, so as to forget your work and the labor of love which you showed toward his name, in that you served the saints, and still do serve them.


ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλουςWe desire that each one of you may show the same diligence to the fullness of hope even to the end


ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.that you won't be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherited the promises.


Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίουFor concerning those who were once enlightened and tasted of the heavenly gift, and were made partakers of the Holy Spirit


καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνοςand tasted the good word of God, and the powers of the age to come


καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.and then fell away, it is impossible to renew them again to repentance; seeing they crucify the Son of God for themselves again, and put him to open shame.


γῆγὰρ ἡ πιοῦσα τὸν ἐπʼ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσαβοτάνηνεὔθετον ἐκείνοις διʼ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ·For the land which has drunk the rain that comes often on it, and brings forth a crop suitable for them for whose sake it is also tilled, receives blessing from God;


ἐκφέρουσαδὲἀκάνθας καὶ τριβόλουςἀδόκιμος καὶκατάραςἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.but if it bears thorns and thistles, it is rejected and near being cursed, whose end is to be burned.


Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν·But, beloved, we are persuaded of better things for you, and things that accompany salvation, even though we speak like this.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

21 results
1. Hebrew Bible, Exodus, 12.16, 28.25 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

12.16. וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלָאכָה לֹא־יֵעָשֶׂה בָהֶם אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל־נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם׃ 28.25. וְאֵת שְׁתֵּי קְצוֹת שְׁתֵּי הָעֲבֹתֹת תִּתֵּן עַל־שְׁתֵּי הַמִּשְׁבְּצוֹת וְנָתַתָּה עַל־כִּתְפוֹת הָאֵפֹד אֶל־מוּל פָּנָיו׃ 12.16. And in the first day there shall be to you a holy convocation, and in the seventh day a holy convocation; no manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done by you." 28.25. And the other two ends of the two wreathen chains thou shalt put on the two settings, and put them on the shoulder-pieces of the ephod, in the forepart thereof."
2. Hebrew Bible, Numbers, 1.16, 16.2, 26.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.16. אֵלֶּה קריאי [קְרוּאֵי] הָעֵדָה נְשִׂיאֵי מַטּוֹת אֲבוֹתָם רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל הֵם׃ 16.2. וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרִאֵי מוֹעֵד אַנְשֵׁי־שֵׁם׃ 16.2. וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר׃ 26.9. וּבְנֵי אֱלִיאָב נְמוּאֵל וְדָתָן וַאֲבִירָם הוּא־דָתָן וַאֲבִירָם קרואי [קְרִיאֵי] הָעֵדָה אֲשֶׁר הִצּוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן בַּעֲדַת־קֹרַח בְּהַצֹּתָם עַל־יְהוָה׃ 1.16. These were the elect of the congregation, the princes of the tribes of their fathers; they were the heads of the thousands of Israel." 16.2. and they rose up in face of Moses, with certain of the children of Israel, two hundred and fifty men; they were princes of the congregation, the elect men of the assembly, men of renown;" 26.9. And the sons of Eliab: Nemuel, and Dathan, and Abiram. These are that Dathan and Abiram, the elect of the congregation, who strove against Moses and against Aaron in the company of Korah, when they strove against the LORD;"
3. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Anon., Epistle of Barnabas, 3.6, 16.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.6. To this end therefore, my brethren, He that is long-suffering, foreseeing that the people whom He had prepared in His well-beloved would believe in simplicity, manifested to us beforehand concerning all things, that we might not as novices shipwreck ourselves upon their law. 16.4. So it cometh to pass; for because they went to war it was pulled down by their enemies. Now also the very servants of their enemies shall build it up.
5. New Testament, 1 Corinthians, 1.2, 1.28-1.31, 6.11-6.12, 7.14, 14.33, 16.1, 16.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. to the assembly of God whichis at Corinth; those who are sanctified in Christ Jesus, called to besaints, with all who call on the name of our Lord Jesus Christ in everyplace, both theirs and ours: 1.28. and God chose the lowly things of theworld, and the things that are despised, and the things that are not,that he might bring to nothing the things that are: 1.29. that noflesh should boast before God. 1.30. But of him, you are in ChristJesus, who was made to us wisdom from God, and righteousness andsanctification, and redemption: 1.31. that, according as it iswritten, "He who boasts, let him boast in the Lord. 6.11. Such were some of you, but you were washed. But you were sanctified.But you were justified in the name of the Lord Jesus, and in the Spiritof our God. 6.12. All things are lawful for me," but not all thingsare expedient. "All things are lawful for me," but I will not bebrought under the power of anything. 7.14. For theunbelieving husband is sanctified in the wife, and the unbelieving wifeis sanctified in the husband. Otherwise your children would be unclean,but now are they holy. 14.33. for God is not a God of confusion, but of peace.As in all the assemblies of the saints 16.1. Now concerning the collection for the saints, as I commandedthe assemblies of Galatia, you do likewise. 16.15. Now I beg you, brothers (you know the house of Stephanas,that it is the first fruits of Achaia, and that they have setthemselves to minister to the saints)
6. New Testament, 1 Timothy, 2.4, 5.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.4. who desires all people to be saved and come to full knowledge of the truth. 5.10. being approved by good works, if she has brought up children, if she has been hospitable to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has relieved the afflicted, and if she has diligently followed every good work.
7. New Testament, 2 Peter, 2.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.20. For if, after they have escaped the defilement of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the last state has become worse with them than the first.
8. New Testament, 2 Corinthians, 13.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. New Testament, 2 Timothy, 2.25, 3.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.25. in gentleness correcting those who oppose him: perhaps God may give them repentance leading to a full knowledge of the truth 3.7. always learning, and never able to come to the knowledge of the truth.
10. New Testament, Philemon, 7, 5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. New Testament, Colossians, 1.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.4. having heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which you have toward all the saints
12. New Testament, Ephesians, 1.15, 4.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.15. For this cause I also, having heard of the faith in the Lord Jesus which is among you, and the love which you have toward all the saints 4.12. for the perfecting of the saints, to the work of serving, to the building up of the body of Christ;
13. New Testament, Galatians, 3.1-3.3, 5.1-5.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.1. Foolish Galatians, who has bewitched you not to obey thetruth, before whose eyes Jesus Christ was openly set forth among you as crucified? 3.2. I just want to learn this from you. Did you receivethe Spirit by the works of the law, or by hearing of faith? 3.3. Areyou so foolish? Having begun in the Spirit, are you now completed inthe flesh? 5.1. Stand firm therefore in the liberty by which Christ has madeus free, and don't be entangled again with a yoke of bondage. 5.2. Behold, I, Paul, tell you that if you receive circumcision, Christ willprofit you nothing. 5.3. Yes, I testify again to every man whoreceives circumcision, that he is a debtor to do the whole law. 5.4. You are alienated from Christ, you who desire to be justified by thelaw. You have fallen away from grace. 5.5. For we, through the Spirit,by faith wait for the hope of righteousness. 5.6. For in Christ Jesusneither circumcision amounts to anything, nor uncircumcision, but faithworking through love. 5.7. You were running well! Who interfered withyou that you should not obey the truth?
14. New Testament, Hebrews, 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.13, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.16, 2.18, 3.3, 3.12, 3.13, 4.14, 4.15, 4.16, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.11-6.20, 5.12, 5.13, 5.14, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.14, 6.15, 6.16, 6.19, 6.20, 8.1, 8.2, 8.5, 8.13, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 10.1, 10.9, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.34, 11.16, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 13, 13.1, 13.2, 13.3, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. God, having in the past spoken to the fathers through the prophets at many times and in various ways
15. New Testament, Philippians, 4.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.22. All the saints greet you, especially those who are of Caesar's household.
16. New Testament, Romans, 1.7, 2.17, 2.23, 3.26, 4.2, 12.13, 16.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.7. to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2.17. Indeed you bear the name of a Jew, and rest on the law, and glory in God 2.23. You who glory in the law, through your disobedience of the law do you dishonor God? 3.26. to demonstrate his righteousness at this present time; that he might himself be just, and the justifier of him who has faith in Jesus. 4.2. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not toward God. 12.13. contributing to the needs of the saints; given to hospitality. 16.15. Greet Philologus and Julia, Nereus and his sister, and Olympas, and all the saints who are with them.
17. New Testament, Titus, 1.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the knowledge of the truth which is according to godliness
18. New Testament, Luke, 12.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.8. I tell you, everyone who confesses me before men, him will the Son of Man also confess before the angels of God;
19. New Testament, Matthew, 10.32 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10.32. Everyone therefore who confesses me before men, him I will also confess before my Father who is in heaven.
20. Hermas, Similitudes, 8.9.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Justin, Dialogue With Trypho, 47 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

47. Trypho: But if some one, knowing that this is so, after he recognises that this man is Christ, and has believed in and obeys Him, wishes, however, to observe these [institutions], will he be saved? Justin: In my opinion, Trypho, such an one will be saved, if he does not strive in every way to persuade other men - I mean those Gentiles who have been circumcised from error by Christ, to observe the same things as himself, telling them that they will not be saved unless they do so. This you did yourself at the commencement of the discourse, when you declared that I would not be saved unless I observe these institutions. Trypho: Why then have you said, 'In my opinion, such an one will be saved,' unless there are some who affirm that such will not be saved? Justin: There are such people, Trypho, and these do not venture to have any intercourse with or to extend hospitality to such persons; but I do not agree with them. But if some, through weak-mindedness, wish to observe such institutions as were given by Moses, from which they expect some virtue, but which we believe were appointed by reason of the hardness of the people's hearts, along with their hope in this Christ, and [wish to perform] the eternal and natural acts of righteousness and piety, yet choose to live with the Christians and the faithful, as I said before, not inducing them either to be circumcised like themselves, or to keep the Sabbath, or to observe any other such ceremonies, then I hold that we ought to join ourselves to such, and associate with them in all things as kinsmen and brethren. But if, Trypho, some of your race, who say they believe in this Christ, compel those Gentiles who believe in this Christ to live in all respects according to the law given by Moses, or choose not to associate so intimately with them, I in like manner do not approve of them. But I believe that even those, who have been persuaded by them to observe the legal dispensation along with their confession of God in Christ, shall probably be saved. And I hold, further, that such as have confessed and known this man to be Christ, yet who have gone back from some cause to the legal dispensation, and have denied that this man is Christ, and have repented not before death, shall by no means be saved. Further, I hold that those of the seed of Abraham who live according to the law, and do not believe in this Christ before death, shall likewise not be saved, and especially those who have anathematized and do anathematize this very Christ in the synagogues, and everything by which they might obtain salvation and escape the vengeance of fire. For the goodness and the loving-kindness of God, and His boundless riches, hold righteous and sinless the man who, as Ezekiel tells, repents of sins; and reckons sinful, unrighteous, and impious the man who fails away from piety and righteousness to unrighteousness and ungodliness. Wherefore also our Lord Jesus Christ said, 'In whatsoever things I shall take you, in these I shall judge you.'


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 187
abraham Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73, 110, 121
aims, proofs Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 110, 116
aims Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116
alexandria, place of origin of letter of barnabas Esler, The Early Christian World (2000) 150
amplification, in argumentatio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 110
apostasy Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116, 121, 186
argumentatio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 110, 116, 121
artless, propositions Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116, 121
asyndeton Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
baptism Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
barnabas, letter of Esler, The Early Christian World (2000) 150
christianity, early history Esler, The Early Christian World (2000) 150
covenant Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
culture, cultural affiliations in galilee Esler, The Early Christian World (2000) 150
deliberative Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73, 116, 121
digressio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 186, 187
disjointed structure Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 187
ekklêsia Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
epideictic Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73, 186
example Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 121
exhortation Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116, 121, 231
exordium, secondary exordium Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116
faith, christian Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
greek, language Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
hebrews, letter to Esler, The Early Christian World (2000) 150
help Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 282
holiness Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
holy of holies, holy place Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
house Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
jerusalem church Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
jesus, as high priest Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 240
jesus (christ) (see also yeshu) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
judaism Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 240
law Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 259
liturgy Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
logos Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 186
marriage (see also divorce) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
mashal Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 259, 260
melchizedek Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73
moses Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231; Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
narratio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 186, 187
pagan, cult Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 240
pathos Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 186
paul, pauline corpus Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124, 280, 282
paul (saul) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
pentateuch (see also tora) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
perfection Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 186, 187
peroratio, asyndeton Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
peroratio, concluding exhortations Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
peroratio, doubling Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
peroratio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
perseverance Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 116, 121
primary peroratio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
propositio Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 110, 116, 121
rabbinics Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 259, 260
repentance, after apostasy Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 240
rhetorical topoi, deeds Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73
rhetorical topoi, education Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73
salvation Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 259
septuagint Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 488
sin, post–baptismal sin Falcetta, Early Christian Teachers: The 'Didaskaloi' From Their Origins to the Middle of the Second Century (2020) 240
solidarity Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 282
structure (of hebrews, literary) Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 259
suffering Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73, 187
syncrisis Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 73
tent Vanhoye, Moore, Ounsworth, A Perfect Priest: Studies in the Letter to the Hebrews (2018) 124
topos Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 187
wilderness generation Martin and Whitlark, Inventing Hebrews: Design and Purpose in Ancient Rhetoric (2018) 231
wisdom tradition, jewish' Keener, First-Second Corinthians (2005) 110