Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8244
New Testament, Apocalypse, 21.18-21.23


καὶἡ ἐνδώμησιςτοῦ τείχουςαὐτῆςἴασπις,καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ·The construction of its wall was jasper. The city was pure gold, like pure glass.


οἱ θεμέλιοιτοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶλίθῳ τιμίῳκεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασπις, ὁ δεύτερος σάπφειρος, ὁ πρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδοςThe foundations of the city's wall were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald;


ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἔνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος·the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; and the twelfth, amethyst.


καὶ οἱ δώδεκα πυλῶνες δώδεκα μαργαρῖται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγής.The twelve gates were twelve pearls. Each one of the gates was made of one pearl. The street of the city was pure gold, like transparent glass.


Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ,ὁγὰρκύριος, ὁ θεός, ὁ παντοκράτωρ,ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἀρνίον.I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb, are its temple.


καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχειτοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης,ἵναφαίνωσιναὐτῇ,ἡγὰρδόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεναὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.The city has no need for the sun, neither of the moon, to shine, for the very glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

12 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 2.9, 3.22, 3.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.9. וַיַּצְמַח יְהוָה אֱלֹהִים מִן־הָאֲדָמָה כָּל־עֵץ נֶחְמָד לְמַרְאֶה וְטוֹב לְמַאֲכָל וְעֵץ הַחַיִּים בְּתוֹךְ הַגָּן וְעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע׃ 3.22. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן־יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם׃ 3.24. וַיְגָרֶשׁ אֶת־הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן־עֵדֶן אֶת־הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת־דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים׃ 2.9. And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil." 3.22. And the LORD God said: ‘Behold, the man is become as one of us, to know good and evil; and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever.’" 3.24. So He drove out the man; and He placed at the east of the garden of Eden the cherubim, and the flaming sword which turned every way, to keep the way to the tree of life."
2. Hebrew Bible, Ezekiel, 47.7 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

47.7. בְּשׁוּבֵנִי וְהִנֵּה אֶל־שְׂפַת הַנַּחַל עֵץ רַב מְאֹד מִזֶּה וּמִזֶּה׃ 47.7. Now when I had been brought back, behold, upon the bank of the river were very many trees on the one side and on the other."
3. Anon., 1 Enoch, 24.4 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

24.4. in height, resembling the seat of a throne: and fragrant trees encircled the throne. And amongst them was a tree such as I had never yet smelt, neither was any amongst them nor were others like it: it had a fragrance beyond all fragrance, and its leaves and blooms and wood wither not for ever:
4. Artemidorus, Oneirocritica, 1.5 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5. New Testament, Apocalypse, 21.10-21.11, 21.15-21.16, 21.19-21.24, 21.26-21.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21.10. He carried me away in the Spirit to a great and high mountain, and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God 21.11. having the glory of God. Her light was like a most precious stone, as if it was a jasper stone, clear as crystal; 21.15. He who spoke with me had for a measure, a golden reed, to measure the city, its gates, and its walls. 21.16. The city lies foursquare, and its length is as great as its breadth. He measured the city with the reed, twelve thousand twelve stadia. Its length, breadth, and height are equal. 21.19. The foundations of the city's wall were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper; the second, sapphire; the third, chalcedony; the fourth, emerald; 21.20. the fifth, sardonyx; the sixth, sardius; the seventh, chrysolite; the eighth, beryl; the ninth, topaz; the tenth, chrysoprasus; the eleventh, jacinth; and the twelfth, amethyst. 21.21. The twelve gates were twelve pearls. Each one of the gates was made of one pearl. The street of the city was pure gold, like transparent glass. 21.22. I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb, are its temple. 21.23. The city has no need for the sun, neither of the moon, to shine, for the very glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb. 21.24. The nations will walk in its light. The kings of the earth bring the glory and honor of the nations into it. 21.26. and they shall bring the glory and the honor of the nations into it so that they may enter. 21.27. There will in no way enter into it anything profane, or one who causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life.
6. New Testament, Hebrews, 7.21-7.26, 8.1-8.5, 9.9-9.14, 10.4, 10.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.21. (for they indeed have been made priests without an oath), but he with an oath by him that says of him, "The Lord swore and will not change his mind, 'You are a priest forever, According to the order of Melchizedek'". 7.22. By so much has Jesus become the collateral of a better covet. 7.23. Many, indeed, have been made priests, because they are hindered from continuing by death. 7.24. But he, because he lives forever, has his priesthood unchangeable. 7.25. Therefore he is also able to save to the uttermost those who draw near to God through him, seeing he ever lives to make intercession for them. 7.26. For such a high priest was fitting for us: holy, guiltless, undefiled, separated from sinners, and made higher than the heavens; 8.1. Now in the things which we are saying, the main point is this. We have such a high priest, who sat down on the right hand of the throne of the Majesty in the heavens 8.2. a minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, not man. 8.3. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. Therefore it is necessary that this high priest also have something to offer. 8.4. For if he were on earth, he would not be a priest at all, seeing there are priests who offer the gifts according to the law; 8.5. who serve a copy and shadow of the heavenly things, even as Moses was warned by God when he was about to make the tabernacle, for he said, "See, you shall make everything according to the pattern that was shown to you on the mountain. 9.9. which is a symbol of the present age, where gifts and sacrifices are offered that are incapable, concerning the conscience, of making the worshipper perfect; 9.10. being only (with meats and drinks and various washings) fleshly ordices, imposed until a time of reformation. 9.11. But Christ having come as a high priest of the coming good things, through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation 9.12. nor yet through the blood of goats and calves, but through his own blood, entered in once for all into the Holy Place, having obtained eternal redemption. 9.13. For if the blood of goats and bulls, and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled, sanctify to the cleanness of the flesh: 9.14. how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God? 10.4. For it is impossible that the blood of bulls and goats should take away sins. 10.11. Every priest indeed stands day by day ministering and often offering the same sacrifices, which can never take away sins
7. New Testament, John, 3.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.3. Jesus answered him, "Most assuredly, I tell you, unless one is born anew, he can't see the Kingdom of God.
8. New Testament, Matthew, 16.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.18. I also tell you that you are Peter, and on this rock I will build my assembly, and the gates of Hades will not prevail against it.
9. Ps.-Philo, Biblical Antiquities, 11.15 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. Anon., 2 Enoch, 8.3

11. Anon., 4 Baruch, 9.16

9.16. And the tree of life planted in the midst of paradise will cause all the unfruitful trees to bear fruit, and will grow and sprout forth.
12. Anon., Hebrew Apocalypse of Elijah, 5.6Subjects of this text:

subject book bibliographic info
angle Estes, The Tree of Life (2020) 194
apocalypse Estes, The Tree of Life (2020) 194
artemidorus Estes, The Tree of Life (2020) 194
atonement Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
christ pantocrator Estes, The Tree of Life (2020) 194
eschatology Estes, The Tree of Life (2020) 194
genre Estes, The Tree of Life (2020) 194
high priesthood Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
jesus, last supper of Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
jesus, temple incident of Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
jesus Estes, The Tree of Life (2020) 194
metaphor Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
multistability Estes, The Tree of Life (2020) 194
new jerusalem Estes, The Tree of Life (2020) 194
polyvalency Estes, The Tree of Life (2020) 194
sinai, saint catherines monastery Estes, The Tree of Life (2020) 194
supersessionism, christian Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
temple, as ritually inadequate, in new testament' Klawans, Purity, Sacrifice, and the Temple: Symbolism and Supersessionism in the Study of Ancient Judaism (2009) 243
vision Estes, The Tree of Life (2020) 194
visual texture Estes, The Tree of Life (2020) 194