Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8234
New Testament, 1 Corinthians, 9.26-9.27


ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων·I therefore run likethat, as not uncertainly. I fight like that, as not beating the air


ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.but I beat my body and bring it into submission, lest by anymeans, after I have preached to others, I myself should be rejected.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

32 results
1. Hebrew Bible, Numbers, 19.13, 21.5-21.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

19.13. כָּל־הַנֹּגֵעַ בְּמֵת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם אֲשֶׁר־יָמוּת וְלֹא יִתְחַטָּא אֶת־מִשְׁכַּן יְהוָה טִמֵּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל כִּי מֵי נִדָּה לֹא־זֹרַק עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טֻמְאָתוֹ בוֹ׃ 21.5. וַיְדַבֵּר הָעָם בֵּאלֹהִים וּבְמֹשֶׁה לָמָה הֶעֱלִיתֻנוּ מִמִּצְרַיִם לָמוּת בַּמִּדְבָּר כִּי אֵין לֶחֶם וְאֵין מַיִם וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְּלֹקֵל׃ 21.6. וַיְשַׁלַּח יְהוָה בָּעָם אֵת הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים וַיְנַשְּׁכוּ אֶת־הָעָם וַיָּמָת עַם־רָב מִיִּשְׂרָאֵל׃ 21.7. וַיָּבֹא הָעָם אֶל־מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ חָטָאנוּ כִּי־דִבַּרְנוּ בַיהוָה וָבָךְ הִתְפַּלֵּל אֶל־יְהוָה וְיָסֵר מֵעָלֵינוּ אֶת־הַנָּחָשׁ וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה בְּעַד הָעָם׃ 21.8. וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה עֲשֵׂה לְךָ שָׂרָף וְשִׂים אֹתוֹ עַל־נֵס וְהָיָה כָּל־הַנָּשׁוּךְ וְרָאָה אֹתוֹ וָחָי׃ 21.9. וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה נְחַשׁ נְחֹשֶׁת וַיְשִׂמֵהוּ עַל־הַנֵּס וְהָיָה אִם־נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת־אִישׁ וְהִבִּיט אֶל־נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת וָחָי׃ 19.13. Whosoever toucheth the dead, even the body of any man that is dead, and purifieth not himself—he hath defiled the tabernacle of the LORD—that soul shall be cut off from Israel; because the water of sprinkling was not dashed against him, he shall be unclean; his uncleanness is yet upon him." 21.5. And the people spoke against God, and against Moses: ‘Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? for there is no bread, and there is no water; and our soul loatheth this light bread.’" 21.6. And the LORD sent fiery serpents among the people, and they bit the people; and much people of Israel died." 21.7. And the people came to Moses, and said: ‘We have sinned, because we have spoken against the LORD, and against thee; pray unto the LORD, that He take away the serpents from us.’ And Moses prayed for the people." 21.8. And the LORD said unto Moses: ‘Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole; and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he seeth it, shall live.’" 21.9. And Moses made a serpent of brass, and set it upon the pole; and it came to pass, that if a serpent had bitten any man, when he looked unto the serpent of brass, he lived."
2. Hebrew Bible, Isaiah, 54.1 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

54.1. רָנִּי עֲקָרָה לֹא יָלָדָה פִּצְחִי רִנָּה וְצַהֲלִי לֹא־חָלָה כִּי־רַבִּים בְּנֵי־שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה אָמַר יְהוָה׃ 54.1. כִּי הֶהָרִים יָמוּשׁוּ וְהַגְּבָעוֹת תְּמוּטֶנָה וְחַסְדִּי מֵאִתֵּךְ לֹא־יָמוּשׁ וּבְרִית שְׁלוֹמִי לֹא תָמוּט אָמַר מְרַחֲמֵךְ יְהוָה׃ 54.1. Sing, O barren, thou that didst not bear, Break forth into singing, and cry aloud, thou that didst not travail; For more are the children of the desolate Than the children of the married wife, saith the LORD."
3. Homer, Odyssey, 4.244-4.246 (8th cent. BCE - 7th cent. BCE)

4. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.1, 2.4 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.1. The first volume of this treatise relates to the subject of the birth and bringing up of Moses, and also of his education and of his government of his people, which he governed not merely irreproachably, but in so exceedingly praiseworthy a manner; and also of all the affairs, which took place in Egypt, and in the travels and journeyings of the nation, and of the events which happened with respect to their crossing the Red Sea and in the desert, which surpass all power of description; and, moreover, of all the labours which he conducted to a successful issue, and of the inheritances which he distributed in portions to his soldiers. But the book which we are now about to compose relates to the affairs which follow those others in due order, and bear a certain correspondence and connection with them. 2.4. It becomes a king to command what ought to be done, and to forbid what ought not to be done; but the commanding what ought to be done, and the prohibition of what ought not to be done, belongs especially to the law, so that the king is at once a living law, and the law is a just king.
5. Clement of Rome, 2 Clement, 7.1, 14.1-14.3, 17.3, 19.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.1. Ὥστε οὖν, ἀδελφοι μου, ἀγωνισώμεθα εἰδότες, ὅτι ἐν χερσὶν ὁ ἀγὼν καὶ ὅτι εἰς τοὺς φθαρτοὺς ἀγῶνας καταπλέουσα: πολλοί, ἀλλ̓ οὐ πάντες στεφανοῦνται, εἰ μὴ οἱ πολλὰ κοπιάσαντες καὶ καλῶς ἀγωνισάμενοι. 14.1. Ὥστε, ἀδελφοί, ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς ἡμῶν θεοῦ ἐσόμεθα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης, τῆς πνευματικῆς, τῆς πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης. ἐὰν δὲ μὴ ποιήσωμεν τὸ θέλημα Jer. 7, 11; Mt. 21, 13 κυρίου, ἐσόμεθα ἐκ τῆς γραφῆς τῆς λεγούσης: Ἐγενήθη ὁ οἶκός μου σπήλαιον λῃστῶν. ὥστε οὖν αἱρετισώμεθα ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας τῆς ζωῆς εἶναι, ἵνα σωθῶμεν. 14.2. οὐκ οἴομαι δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ὅτι Eph. 1, 23. ἐκκλησία ζῶσα σῶμά ἐστιν Χριστοῦ: λέγει γὰρ ἡ Gen 1, 27 γραφή: Ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἅνθρωπον ἅρσεν καὶ θῆλυ: τὸ ἄρσεν ἐστὶν ὁ Χριστός, τὸ θῆλυ ἡ ἐκκλησία: καὶ ἔτι e)/ti C, "and moreover" (e)/ti) S. τὰ βιβλία καὶ οἱ ἀπόστολοι τὴν ἐκκλησίαν οὐ νῦν εἶναι λέγουσιν le/gousi om. C. Some such sord is necessary to the grammar of the sentence, and is implied by S, but shether it sas le/gousi or fasi/, and its exact place in the sentence is of course uncertain. S also adds "of the prophets" after "the books." ἀλλὰ I Pet. 1, 20 ἄνωθεν. ἦν γὰρ πνευματική, ὡς καὶ ὁ Ἰησοῦς ἡμῶν, ἐφανερώθη δὲ ἐπ̓ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν, ἵνα ἡμᾶς σώσῃ. 14.3. ἡ ἐκκλησία δὲ πνευματικὴ οὖσα ἐφανερώθη ἐν τῇ σαρκὶ Χριστοῦ, δηλοῦσα ἡμῖν, ὅτι ἐάν τις ἡμῶν τηρήσῃ αὐτὴν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ μὴ φθείρῃ, ἀπολήψεται αὐτὴν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ: ἡ γὰρ σὰρξ αὕτη ἀντίτυπός ἐστιν τοῦ πνεύματος: οὐδεὶς οὖν τὸ ἀντίτυπον φθείρας τὸ αὐθεντικὸν μεταλήψεται. ἄρα οὖν τοῦτο λέγει, ἀδελφοί: τηρήσατε τὴν σάρκα, ἵνα τοῦ πνεύματος μεταλάβητε. 17.3. καὶ μὴ μόνον ἄρτι δοκῶμεν πιστεύειν καὶ προσέχειν ἐν τῷ νουθετεῖσθαι ἡμᾶς ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλὰ καὶ ὅταν εἰς οἶκον ἀπαλλαγῶμεν, S adds "and have ceased from all." μνημονεύωμεν τῶν τοῦ κυρίου ἐνταλμάτων καὶ μὴ ἀντιπαρελκώμεθα ἀπὸ τῶν κοσμικῶν ἐπιθυμιῶν, ἀλλὰ πυκνότερον προσερχόμενοι πειρώμεθα προκόπτειν ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ κυρίον. ἵνα Rom. 12, 10; cf. Phil. 2, 3 πάντες τὸ αὐτὸ φρονοῦντες συνηγμένοι ὦμεν ἐπὶ Is. 66, 16 τὴν ζωήν: 19.1. Ὥστε, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφαί, μετὰ τὸν θεὸν τῆς ἀληθείας ἀναγινώσκω ὑμῖν ἔντευξιν εἰς τὸ προσέχειν τοῖς γεγραμμένοις, ἵνα καὶ ἑαυτοὺς σώσητε καὶ τὸν ἀναγινώσκοντα ἐν ὑμῖν. μισθὸν γὰρ αἰτῶ ὑμᾶς τὸ μετανοῆσαι ἐξ ὅλης καρδίας, σωτηρίαν ἑαυτοῖς καὶ ζωὴν διδόντας. τοῦτο γὰρ ποιήσαντες σκοπὸν πᾶσιν τοῖς νέοις θήσομεν, τοῖς βουλομένοις περὶ τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν χρηστότητα τοῦ θεοῦ φιλοπονεῖν.
6. Dio Chrysostom, Orations, 33.15 (1st cent. CE

33.15.  But if a man, having seen how much there is that is dreadful and hateful in the world, and that everywhere are countless enemies, both public and private, with whom wantonness and deceit hold sway, Subdues his body with injurious blows, Casts round his shoulders sorry rags, in guise A slave, steals into the wide-wayed town of those Who hold debauch, meaning no harm to his neighbours — such as Odysseus meant to the suitors when he came in that guise — but on the contrary seeking if perchance he may unobtrusively do them some good — if, I say, such a man comes among you, why do you stir him up, or why do you call upon one who will appear to you to be a churlish and savage person as a speaker? For your ears have not been prepared for the reception of harsh and stubborn words; nay, as the hooves of cattle are tender when they are reared in soft, smooth country, so men's ears are dainty when reared in the midst of flattery and lying speech.
7. Epictetus, Discourses, 3.22.39, 3.22.43, 3.22.48, 3.22.82, 3.24.67, 3.24.95, 4.1.114, 4.1.162-4.1.163, 4.7.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

8. Epictetus, Enchiridion, 53 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9. Musonius Rufus, Fragments, 8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. New Testament, 1 Peter, 2.1-2.3, 5.4 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. Putting away therefore all wickedness, all deceit, hypocrisies, envies, and all evil speaking 2.2. as newborn babes, long for the pure milk of the Word, that you may grow thereby 2.3. if indeed you have tasted that the Lord is gracious: 5.4. When the chief Shepherd is revealed, you will receive the crown of glory that doesn't fade away.
11. New Testament, 1 Corinthians, None (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.24. but to thosewho are called, both Jews and Greeks, Christ is the power of God andthe wisdom of God.
12. New Testament, 1 Thessalonians, 2.1-2.12, 2.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.1. For you yourselves know, brothers, our visit to you wasn't in vain 2.2. but having suffered before and been shamefully treated, as you know, at Philippi, we grew bold in our God to tell you the gospel of God in much conflict. 2.3. For our exhortation is not of error, nor of uncleanness, nor in deception. 2.4. But even as we have been approved by God to be entrusted with the gospel, so we speak; not as pleasing men, but God, who tests our hearts. 2.5. For neither were we at any time found using words of flattery, as you know, nor a cloak of covetousness (God is witness) 2.6. nor seeking glory from men (neither from you nor from others), when we might have claimed authority as apostles of Christ. 2.7. But we were gentle in the midst of you, as when a nurse cherishes her own children. 2.8. Even so, affectionately longing for you, we were well pleased to impart to you, not the gospel of God only, but also our own souls, because you had become very dear to us. 2.9. For you remember, brothers, our labor and travail; for working night and day, that we might not burden any of you, we preached to you the gospel of God. 2.10. You are witnesses with God, how holy, righteously, and blamelessly we behaved ourselves toward you who believe. 2.11. As you know how we exhorted, comforted, and implored every one of you, as a father does his own children 2.12. to the end that you should walk worthily of God, who calls you into his own kingdom and glory. 2.19. For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Isn't it even you, before our Lord Jesus at his coming?
13. New Testament, 1 Timothy, 4.7, 6.10, 6.12, 6.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.7. But refuse profane and old wives' fables. Exercise yourself toward godliness. 6.10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith in their greed, and have pierced themselves through with many sorrows. 6.12. Fight the good fight of faith. Lay hold of the eternal life to which you were called, and you confessed the good confession in the sight of many witnesses. 6.16. who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen.
14. New Testament, 2 Corinthians, 2.11, 3.14, 4.4-4.6, 5.14-5.17, 6.8-6.10, 10.1-10.7, 10.18, 11.3, 11.6, 12.6, 13.1, 13.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15. New Testament, 2 Thessalonians, 3.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.9. not because we don't have the right, but to make ourselves an example to you, that you should imitate us.
16. New Testament, 2 Timothy, 2.5, 4.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.5. Also, if anyone competes in athletics, he isn't crowned unless he has competed by the rules. 4.7. I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith.
17. New Testament, Acts, 10.34 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10.34. Peter opened his mouth and said, "Truly I perceive that God doesn't show favoritism;
18. New Testament, James, 1.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.12. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord promised to those who love him.
19. New Testament, Colossians, None (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, Ephesians, 5.25-5.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the assembly, and gave himself up for it; 5.26. that he might sanctify it, having cleansed it by the washing of water with the word 5.27. that he might present the assembly to himself gloriously, not having spot or wrinkle or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
21. New Testament, Galatians, None (1st cent. CE - 1st cent. CE)

22. New Testament, Hebrews, 12.1, 12.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.1. Therefore let us also, seeing we are surrounded by so great a cloud of witnesses, lay aside every weight and the sin which so easily entangles us, and let us run with patience the race that is set before us 12.11. All chastening seems for the present to be not joyous but grievous; yet afterward it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been exercised thereby.
23. New Testament, Philippians, 2.2-2.5, 2.16, 3.12-3.14, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.2. make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind; 2.3. doing nothing through rivalry or through conceit, but in humility, each counting others better than himself; 2.4. each of you not just looking to his own things, but each of you also to the things of others. 2.5. Have this in your mind, which was also in Christ Jesus 2.16. holding up the word of life; that I may have something to boast in the day of Christ, that I didn't run in vain nor labor in vain. 3.12. Not that I have already obtained, or am already made perfect; but I press on, if it is so that I may take hold of that for which also I was taken hold of by Christ Jesus. 3.13. Brothers, I don't regard myself as yet having taken hold, but one thing I do. Forgetting the things which are behind, and stretching forward to the things which are before 3.14. I press on toward the goal for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. 4.1. Therefore, my brothers, beloved and longed for, my joy and crown, so stand firm in the Lord, my beloved.
24. New Testament, Romans, 2.11, 3.1, 3.9, 3.24, 3.29, 3.31, 6.1, 6.15-6.22, 7.7, 7.14-7.15, 7.19, 7.25, 8.15, 8.23, 9.14, 9.16, 9.30, 11.11-11.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.11. For there is no partiality with God. 3.1. Then what advantage does the Jew have? Or what is the profit of circumcision? 3.9. What then? Are we better than they? No, in no way. For we previously charged both Jews and Greeks, that they are all under sin. 3.24. being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus; 3.29. Or is God the God of Jews only? Isn't he the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also 3.31. Do we then nullify the law through faith? May it never be! No, we establish the law. 6.1. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? 6.15. What then? Shall we sin, because we are not under law, but under grace? May it never be! 6.16. Don't you know that to whom you present yourselves as servants to obedience, his servants you are whom you obey; whether of sin to death, or of obedience to righteousness? 6.17. But thanks be to God, that, whereas you were bondservants of sin, you became obedient from the heart to that form of teaching whereunto you were delivered. 6.18. Being made free from sin, you became bondservants of righteousness. 6.19. I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for as you presented your members as servants to uncleanness and to wickedness upon wickedness, even so now present your members as servants to righteousness for sanctification. 6.20. For when you were servants of sin, you were free in regard to righteousness. 6.21. What fruit then did you have at that time in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. 6.22. But now, being made free from sin, and having become servants of God, you have your fruit of sanctification, and the result of eternal life. 7.7. What shall we say then? Is the law sin? May it never be! However, I wouldn't have known sin, except through the law. For I wouldn't have known coveting, unless the law had said, "You shall not covet. 7.14. For we know that the law is spiritual, but I am fleshly, sold under sin. 7.15. For I don't know what I am doing. For I don't practice what I desire to do; but what I hate, that I do. 7.19. For the good which I desire, I don't do; but the evil which I don't desire, that I practice. 7.25. I thank God through Jesus Christ, our Lord! So then with the mind, I myself serve God's law, but with the flesh, the sin's law. 8.15. For you didn't receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption, by whom we cry, "Abba! Father! 8.23. Not only so, but ourselves also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for adoption, the redemption of our body. 9.14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? May it never be! 9.16. So then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who has mercy. 9.30. What shall we say then? That the Gentiles, who didn't follow after righteousness, attained to righteousness, even the righteousness which is of faith; 11.11. I ask then, did they stumble that they might fall? May it never be! But by their fall salvation has come to the Gentiles, to provoke them to jealousy. 11.12. Now if their fall is the riches of the world, and their loss the riches of the Gentiles; how much more their fullness?
25. New Testament, John, 1.5, 14.6 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.5. The light shines in the darkness, and the darkness hasn't overcome it. 14.6. Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father, except through me.
26. New Testament, Luke, 5.32, 8.4-8.8, 18.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.32. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. 8.4. When a great multitude came together, and people from every city were coming to him, he spoke by a parable. 8.5. The farmer went out to sow his seed. As he sowed, some fell along the road, and it was trampled under foot, and the birds of the sky devoured it. 8.6. Other seed fell on the rock, and as soon as it grew, it withered away, because it had no moisture. 8.7. Other fell amid the thorns, and the thorns grew with it, and choked it. 8.8. Other fell into the good ground, and grew, and brought forth fruit one hundred times." As he said these things, he called out, "He who has ears to hear, let him hear! 18.5. yet because this widow bothers me, I will defend her, or else she will wear me out by her continual coming.'
27. New Testament, Mark, 2.17, 4.1-4.9, 4.13-4.20 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.17. When Jesus heard it, he said to them, "Those who are healthy have no need for a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. 4.1. Again he began to teach by the seaside. A great multitude was gathered to him, so that he entered into a boat in the sea, and sat down. All the multitude were on the land by the sea. 4.2. He taught them many things in parables, and told them in his teaching 4.3. Listen! Behold, the farmer went out to sow 4.4. and it happened, as he sowed, some seed fell by the road, and the birds came and devoured it. 4.5. Others fell on the rocky ground, where it had little soil, and immediately it sprang up, because it had no depth of soil. 4.6. When the sun had risen, it was scorched; and because it had no root, it withered away. 4.7. Others fell among the thorns, and the thorns grew up, and choked it, and it yielded no fruit. 4.8. Others fell into the good ground, and yielded fruit, growing up and increasing. Some brought forth thirty times, some sixty times, and some one hundred times as much. 4.9. He said, "Whoever has ears to hear, let him hear. 4.13. He said to them, "Don't you understand this parable? How will you understand all of the parables? 4.14. The farmer sows the word. 4.15. These are the ones by the road, where the word is sown; and when they have heard, immediately Satan comes, and takes away the word which has been sown in them. 4.16. These in like manner are those who are sown on the rocky places, who, when they have heard the word, immediately receive it with joy. 4.17. They have no root in themselves, but are short-lived. When oppression or persecution arises because of the word, immediately they stumble. 4.18. Others are those who are sown among the thorns. These are those who have heard the word 4.19. and the cares of this age, and the deceitfulness of riches, and the lusts of other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. 4.20. These are those which were sown on the good ground: such as hear the word, and accept it, and bear fruit, some thirty times, some sixty times, and some one hundred times.
28. New Testament, Matthew, 9.13, 10.29, 13.1-13.9, 13.18-13.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.13. But you go and learn what this means: 'I desire mercy, and not sacrifice,' for I came not to call the righteous, but sinners to repentance. 10.29. Aren't two sparrows sold for an assarion? Not one of them falls on the ground apart from your Father's will 13.1. On that day Jesus went out of the house, and sat by the seaside. 13.2. Great multitudes gathered to him, so that he entered into a boat, and sat, and all the multitude stood on the beach. 13.3. He spoke to them many things in parables, saying, "Behold, a farmer went out to sow. 13.4. As he sowed, some seeds fell by the roadside, and the birds came and devoured them. 13.5. Others fell on rocky ground, where they didn't have much soil, and immediately they sprang up, because they had no depth of earth. 13.6. When the sun had risen, they were scorched. Because they had no root, they withered away. 13.7. Others fell among thorns. The thorns grew up and choked them: 13.8. and others fell on good soil, and yielded fruit: some one hundred times as much, some sixty, and some thirty. 13.9. He who has ears to hear, let him hear. 13.18. Hear, then, the parable of the farmer. 13.19. When anyone hears the word of the kingdom, and doesn't understand it, the evil one comes, and snatches away that which has been sown in his heart. This is what was sown by the roadside. 13.20. What was sown on the rocky places, this is he who hears the word, and immediately with joy receives it; 13.21. yet he has no root in himself, but endures for a while. When oppression or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. 13.22. What was sown among the thorns, this is he who hears the word, but the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful. 13.23. What was sown on the good ground, this is he who hears the word, and understands it, who most assuredly bears fruit, and brings forth, some one hundred times as much, some sixty, and some thirty.
29. Seneca The Younger, Letters, 70.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

30. Hermas, Visions, 2.4.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

31. Marcus Aurelius Emperor of Rome, Meditations, 2.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

32. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 6.5 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

6.5. Being asked what was the height of human bliss, he replied, To die happy. When a friend complained to him that he had lost his notes, You should have inscribed them, said he, on your mind instead of on paper. As iron is eaten away by rust, so, said he, the envious are consumed by their own passion. Those who would fain be immortal must, he declared, live piously and justly. States, said he, are doomed when they are unable to distinguish good men from bad. Once, when he was applauded by rascals, he remarked, I am horribly afraid I have done something wrong.When brothers agree, no fortress is so strong as their common life, he said. The right outfit for a voyage, he said, is such as, even if you are shipwrecked, will go through the water with you.


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abram/abraham, learner Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
absence of in parables, fables as humorous Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
adiaphora/indistinguishable/neutral Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 160
advantage (sumpheron, utilitas) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 168
allowance, permission (of god or providence) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
anatrophe, of macrina Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
antiochene school Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 158
antisthenes Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165, 309
antithesis Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
apostolic fathers, generally Esler, The Early Christian World (2000) 512
appropriation (oikeiōsis) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 160
arabia (roman province) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 158
aristotle Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 163
armament, pauls Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165
armament Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165
athletic image Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
athletic metaphor, and martyrdom Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
athletic metaphor, biblical application Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
athletics/training Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 167, 168
body, bodies athletes Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 210
body (human) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
characterization, in fables Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
characters Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
charges against, at corinth Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 210
child mortality Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
christ Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
cicero, exile Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
clement, second, date and place of composition Esler, The Early Christian World (2000) 512
clement, second, sections Esler, The Early Christian World (2000) 512
clement, second Esler, The Early Christian World (2000) 512
colossians Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177
concannon, cavan Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
conversion Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
corinth, ethnicity Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
corinth, freedpersons Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
craft/craftsman (technē) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 163, 164, 165, 166
cynics/cynicism, free will Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
cynics/cynicism, humility of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
cynics/cynicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50, 309
cynics Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 154
death, infant, child mortality Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
death (natural, physical) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
death as benefaction Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
desire Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
disposition (diãyesiw and similar terms) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
ecclesiastical social structures Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
emotions, bad Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
ephesians Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177
ephesus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50
epictetus Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 161
epicureanism, attacks against Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50
epistemology, pauls Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 158, 160
epistemology, suneidēsis Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 154
ethical reasoning, morally dubious characters Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
ethical reasoning, of fables Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
etymology, hebrew Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
exousia Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 154
free will, of cynic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
free will Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297
freedom, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297, 309
freedom Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297
freedom (eleutheria) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 167, 168
freedpersons, in corinth Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
friendship, divine-human Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
genre, bakhtinian approach to Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
gentiles, judaism, interest in Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
god (pauline), involvement in human affairs Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
good, appropriate actions (kathēkonta) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 154, 158, 161
good, right actions (kathorthōmata) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 158
good, the Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
good (agathos) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 158
greco-roman Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 190
grief, exile, migration Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
grief, of women Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
grief Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
hedonism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50
heresiology, heresiological, heresiologists, heresiographers Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 158
human fables Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
idol food Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 161, 166
ignorance Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
interdependence, morally formative Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
interlocutor Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297
intermediates Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 154, 161, 167
israel, seer of god Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
jacob Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
jesus Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
jewish practices/torah observance, circumcision Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101
jewish practices/torah observance Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 161, 162, 163, 164, 165, 166
judaism, gentile interest in Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
judaizing Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101
julius caesar Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
knowledge, pauline Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
law Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177
law (mosaic), nature, lex naturae Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
law of christ Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166
law of nature/natural law, stoic politics Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 163, 164
law of nature/natural law Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 163, 164, 165
liturgy Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
marriage Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
maturity Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
medea Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
metaphor Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177
mills, benjamin Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
moral formation, adaptation in Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
moral formation, involvement of god/gods within Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
moral formation, love in Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
moral formation, protocol of Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
moral formation, via imitation Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
moses and mosaic law Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 190
moxnes, h., necessity, pauls Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 190
names, change of Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
necessity/require (anagkē, anagkazō) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 155, 158, 165
odysseus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165, 309
pagans, paganism Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 158
passion Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50
passions (pathē) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 168
paul, apostle, stoic philosophy Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
paul, determinism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297, 309
paul, free will Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297, 309
paul Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82; Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50; Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
performance Papaioannou et al., Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177; Papaioannou, Serafim and Demetriou, Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome (2021) 177
philo of alexandria Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
platonism Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 164
pleasure Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165, 297, 309
posidonius generally Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 163
practice, and body Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit (2010) 190
preaching, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
preaching Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165
preferreds (proēgmena) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 167, 168
providence Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
refoundation' Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 210
remembrance, call to Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
resurrection Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
rhetoric, questions Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297
roman colony Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 210
romanization Cadwallader, Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E (2016) 210
salvation Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140; Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 154, 158, 159, 160, 167, 168
saviour Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
scriptures, bible Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 158
self-control Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 50
self-defense, pauline Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 297
self-sufficiency Allison, Saving One Another: Philodemus and Paul on Moral Formation in Community (2020) 140
self-understanding, of cynic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
shamelessness Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
sin Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
sins, sinful, sinners Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
slave/slavery, cynic as Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
slavery Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 158, 159, 160, 161, 167, 168
socrates Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 159, 164, 165
sophistsnan Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
soul, resurrection Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
soul Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
spawforth, antony Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 152
stock characters, underdogs Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
stoicism, determinism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
stoicism, freedom Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 309
stoicism, stoic philosophy, of paul Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
stoicism, stoic philosophy Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
stowers, stanley Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
subdivisions of fables by characters or possibility Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
telos Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 101, 154, 157, 158, 159, 168
themes in the fable Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
underdog characters Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
value (axia) Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 155, 157, 159, 160, 168
virtue, perfection Gray, Gregory of Nyssa as Biographer: Weaving Lives for Virtuous Readers (2021) 82
virtue Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282; Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 158, 164
virtues, self-control Tite, Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity (2009) 293
virtues Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
war Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165
wars Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
weapon Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 165, 297, 309
wisdom Cover, Philo of Alexandria: On the Change of Names (2023) 282
wisdom (of god) Pedersen, Demonstrative Proof in Defence of God: A Study of Titus of Bostra’s Contra Manichaeos (2004) 344
women, grief Nasrallah, Archaeology and the Letters of Paul (2019) 164
women fables Strong, The Fables of Jesus in the Gospel of Luke: A New Foundation for the Study of Parables (2021) 363
zeus Wilson, Paul and the Jewish Law: A Stoic Ethical Perspective on his Inconsistency (2022) 158, 164