Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database8234
New Testament, 1 Corinthians, 1.17-1.18


οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ χριστοῦ.For Christ sent me not to baptize, but topreach the gospel -- not in wisdom of words, so that the cross ofChrist wouldn't be made void.


Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστίν.For the word of the cross isfoolishness to those who are dying, but to us who are saved it is thepower of God.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

26 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 2.7 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2.7. וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם עָפָר מִן־הָאֲדָמָה וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה׃ 2.7. Then the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul."
2. Hebrew Bible, Leviticus, 11.44-11.45, 19.2 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

11.44. כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי וְלֹא תְטַמְּאוּ אֶת־נַפְשֹׁתֵיכֶם בְּכָל־הַשֶּׁרֶץ הָרֹמֵשׂ עַל־הָאָרֶץ׃ 11.45. כִּי אֲנִי יְהוָה הַמַּעֲלֶה אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לִהְיֹת לָכֶם לֵאלֹהִים וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים כִּי קָדוֹשׁ אָנִי׃ 19.2. דַּבֵּר אֶל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם׃ 19.2. וְאִישׁ כִּי־יִשְׁכַּב אֶת־אִשָּׁה שִׁכְבַת־זֶרַע וְהִוא שִׁפְחָה נֶחֱרֶפֶת לְאִישׁ וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדָּתָה אוֹ חֻפְשָׁה לֹא נִתַּן־לָהּ בִּקֹּרֶת תִּהְיֶה לֹא יוּמְתוּ כִּי־לֹא חֻפָּשָׁה׃ 11.44. For I am the LORD your God; sanctify yourselves therefore, and be ye holy; for I am holy; neither shall ye defile yourselves with any manner of swarming thing that moveth upon the earth." 11.45. For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be holy, for I am holy. ." 19.2. Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them: Ye shall be holy; for I the LORD your God am holy."
3. Hebrew Bible, Isaiah, 29-33, 28 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

4. Plato, Protagoras, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

329a. these same subjects, one could probably hear similar discourses from Pericles or some other able speaker: but suppose you put a question to one of them—they are just like books, incapable of either answering you or putting a question of their own; if you question even a small point in what has been said, just as brazen vessels ring a long time after they have been struck and prolong the note unless you put your hand on them, these orators too, on being asked a little question
5. Philo of Alexandria, On The Creation of The World, 135 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

135. But he asserts that the formation of the individual man, perceptible by the external senses is a composition of earthy substance, and divine spirit. For that the body was created by the Creator taking a lump of clay, and fashioning the human form out of it; but that the soul proceeds from no created thing at all, but from the Father and Ruler of all things. For when he uses the expression, "he breathed into," etc., he means nothing else than the divine spirit proceeding form that happy and blessed nature, sent to take up its habitation here on earth, for the advantage of our race, in order that, even if man is mortal according to that portion of him which is visible, he may at all events be immortal according to that portion which is invisible; and for this reason, one may properly say that man is on the boundaries of a better and an immortal nature, partaking of each as far as it is necessary for him; and that he was born at the same time, both mortal and the immortal. Mortal as to his body, but immortal as to his intellect. XLVII.
6. Philo of Alexandria, On The Virtues, 103, 102 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

102. Moreover, after the lawgiver has established commandments respecting one's fellow countrymen, he proceeds to show that he looks upon strangers also as worthy of having their interests attended to by his laws, since they have forsaken their natural relations by blood, and their native land and their national customs, and the sacred temples of their gods, and the worship and honour which they had been wont to pay to them, and have migrated with a holy migration, changing their abode of fabulous inventions for that of the certainty and clearness of truth, and of the worship of the one true and living God.
7. Clement of Rome, 1 Clement, 3.2, 5.4-5.5, 46.5, 51.1, 54.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.2. ἐκ τούτου ζῆλος καὶ φθόνος, καὶ ἔρις, καὶ στάσις, διωγμὸς καὶ ἀκαταστασία, πόλεμος καὶ αἰχμαλωσία. 5.4. Πέτρον, ὅς διὰ ζῆλον ἄδικον οὐχ ἕνα οὐδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονας ὑπήνεγκεν πόνους καὶ οὕτω μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δόξης. 5.5. διὰ ζῆλον καὶ ἔριν Παῦλος ὑπομονῆς βραβεῖον ὑπέδειξεν 46.5. ἱνατί ἔρεις καὶ θυμοὶ καὶ διχοστασίαι καὶ σχίσματα πόλεμός τε Eph. 4, 4-6 ἐν ὑμῖν; 51.1. Ὅσα οὖν παρεπέσαμεν καὶ ἐποιήσαμεν δια τινας παρεμπτώσεις The text is doubtful: dia\ ta\s paremptw/seis Clem., propler #3uaedant incuraiones L, the e#3uivalent of dia\ ta\s paremptw/seis tinw=n (ta\s) *k, dia\ tino\s tw=n ACS. τοῦ ἀντικειμένου, ἀξιώσωμεν ἀφεθῆναι ἡμῖν. καὶ ἐκεῖνοι δέ, οἵτινες ἀρχηγοὶ στάσεως καὶ διχοστασίας ἐγενήθησαν, ὀφείλουσιν τὸ κοινὸν τῆς ἐλπίδος σκοπεῖν. 54.2. εἰπάτω: Εἰ δἰ ἐμὲ στάσις καὶ ἔρις καὶ σχίσματα, ἐκχωρῶ, ἄπειμι, οὗ ἐὰν βούλησθε, καὶ ποιῶ τὰ προστασσόμενα ὑπὸ τοῦ πλήθους: μόνον τὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ εἰρηνευέτω μετὰ τῶν καθεσταμένων πρεσβυτέρων.
8. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.2, 6.2, 7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

3.2. For as many as are of God and of Jesus Christ, they are with the bishop; and as many as shall repent and enter into the unity of the Church, these also shall be of God, that they may be living after Jesus Christ. 6.2. Shun ye therefore the wicked arts and plottings of the prince of this world, lest haply ye be crushed by his devices, and wax weak in your love. But assemble yourselves all together with undivided heart. 7.2. Howbeit there were those who suspected me of saying this, because I knew beforehand of the division of certain persons. But He in whom I am bound is my witness that I learned it not from flesh of man; it was the preaching of the Spirit who spake on this wise; Do nothing without the bishop; keep your flesh as a temple of God; cherish union; shun divisions; be imitators of Jesus Christ, as He Himself also was of His Father.
9. Ignatius, To The Ephesians, 4.1-4.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4.1. So then it becometh you to run in harmony with the mind of the bishop; which thing also ye do. For your honourable presbytery, which is worthy of God, is attuned to the bishop, even as its strings to a lyre. Therefore in your concord and harmonious love Jesus Christ is sung. 4.2. And do ye, each and all, form yourselves into a chorus, that being harmonious in concord and taking the key note of God ye may in unison sing with one voice through Jesus Christ unto the Father, that He may both hear you and acknowledge you by your good deeds to be members of His Son. It is therefore profitable for you to be in blameless unity, that ye may also be partakers of God always.
10. Ignatius, To The Philadelphians, 2.1, 3.2, 6.2, 7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.1. As children therefore [of the light] of the truth, shun division and wrong doctrines; and where the shepherd is, there follow ye as sheep. 3.2. For as many as are of God and of Jesus Christ, they are with the bishop; and as many as shall repent and enter into the unity of the Church, these also shall be of God, that they may be living after Jesus Christ. 6.2. Shun ye therefore the wicked arts and plottings of the prince of this world, lest haply ye be crushed by his devices, and wax weak in your love. But assemble yourselves all together with undivided heart. 7.2. Howbeit there were those who suspected me of saying this, because I knew beforehand of the division of certain persons. But He in whom I am bound is my witness that I learned it not from flesh of man; it was the preaching of the Spirit who spake on this wise; Do nothing without the bishop; keep your flesh as a temple of God; cherish union; shun divisions; be imitators of Jesus Christ, as He Himself also was of His Father.
11. Ignatius, To The Smyrnaeans, 7.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

12. New Testament, 1 Peter, 2.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.17. Honor all men. Love the brotherhood. Fear God. Honor the king.
13. New Testament, 1 Corinthians, 1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.16, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.21, 3.22, 3.23, 4, 4.6, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 5, 5.1-6.20, 5.2, 6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 7.3, 8.1, 8.3, 9.12, 9.16, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.33, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 12, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.12, 12.13, 13, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.13, 14, 14.19, 14.20, 15.1, 15.2, 15.12, 15.13, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.29, 15.31, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 16.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14. New Testament, 1 Thessalonians, 1.9, 2.17-3.10, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.9. For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God
15. New Testament, 2 Corinthians, 1.16-2.13, 1.23-2.1, 2.14, 2.17, 4.2, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.15, 10.1, 10.1-13.10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.10, 11.6, 12.16, 13.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. New Testament, Acts, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 17.6, 17.7, 18.24-19.7, 18.25 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17.6. When they didn't find them, they dragged Jason and certain brothers before the rulers of the city, crying, "These who have turned the world upside down have come here also
17. New Testament, Apocalypse, 12.7-12.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12.7. There was war in the sky. Michael and his angels made war on the dragon. The dragon and his angels made war. 12.8. They didn't prevail, neither was a place found for him any more in heaven. 12.9. The great dragon was thrown down, the old serpent, he who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. 12.10. I heard a loud voice in heaven, saying, "Now is come the salvation, the power, and the Kingdom of our God, and the authority of his Christ; for the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them before our God day and night. 12.11. They overcame him because of the Lamb's blood, and because of the word of their testimony. They didn't love their life, even to death. 12.12. Therefore rejoice, heavens, and you who dwell in them. Woe to the earth and to the sea, because the devil has gone down to you, having great wrath, knowing that he has but a short time.
18. New Testament, Colossians, 1.18, 1.23, 2.11-2.13, 2.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.18. He is the head of the body, the assembly, who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence. 1.23. if it is so that you continue in the faith, grounded and steadfast, and not moved away from the hope of the gospel which you heard, which is being proclaimed in all creation under heaven; of which I, Paul, was made a servant. 2.11. in whom you were also circumcised with a circumcision not made with hands, in the putting off of the body of the sins of the flesh, in the circumcision of Christ; 2.12. having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through faith in the working of God, who raised him from the dead. 2.13. You were dead through your trespasses and the uncircumcision of your flesh. He made you alive together with him, having forgiven us all our trespasses; 2.19. and not holding firmly to the Head, from whom all the body, being supplied and knit together through the joints and ligaments, grows with God's growth.
19. New Testament, Ephesians, 4.4-4.6, 4.15-4.16, 6.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.4. There is one body, and one Spirit, even as you also were called in one hope of your calling; 4.5. one Lord, one faith, one baptism 4.6. one God and Father of all, who is over all, and through all, and in us all. 4.15. but speaking truth in love, we may grow up in all things into him, who is the head, Christ; 4.16. from whom all the body, being fitted and knit together through that which every joint supplies, according to the working in measure of each individual part, makes the body increase to the building up of itself in love. 6.5. Servants, be obedient to those who according to the flesh are your masters, with fear and trembling, in singleness of your heart, as to Christ;
20. New Testament, Galatians, 1.6-1.9, 2.20, 3.13, 3.16, 3.25-3.29, 5.20-5.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.6. I marvel that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ to a different gospel; 1.7. and there isn'tanother gospel. Only there are some who trouble you, and want topervert the gospel of Christ. 1.8. But even though we, or an angelfrom heaven, should preach to you any gospel other than that which wepreached to you, let him be cursed. 1.9. As we have said before, so Inow say again: if any man preaches to you any gospel other than thatwhich you received, let him be cursed. 2.20. I have been crucified with Christ, andit is no longer I that live, but Christ living in me. That life which Inow live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me,and gave himself up for me. 3.13. Christ redeemed us from the curse of the law, having become acurse for us. For it is written, "Cursed is everyone who hangs on atree 3.16. Now the promises were spoken to Abraham and tohis seed. He doesn't say, "To seeds," as of many, but as of one, "Toyour seed," which is Christ. 3.25. But now that faithis come, we are no longer under a tutor. 3.26. For you are all sons ofGod, through faith in Christ Jesus. 3.27. For as many of you as werebaptized into Christ have put on Christ. 3.28. There is neither Jewnor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither malenor female; for you are all one in Christ Jesus. 3.29. If you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to promise. 5.20. idolatry, sorcery, hatred, strife, jealousies,outbursts of anger, rivalries, divisions, heresies 5.21. envyings,murders, drunkenness, orgies, and things like these; of which Iforewarn you, even as I also forewarned you, that those who practicesuch things will not inherit the Kingdom of God.
21. New Testament, Hebrews, 4.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.15. For we don't have a high priest who can't be touched with the feeling of our infirmities, but one who has been in all points tempted like we are, yet without sin.
22. New Testament, Philippians, 2.2, 2.4-2.5, 2.25, 4.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.2. make my joy full, by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind; 2.4. each of you not just looking to his own things, but each of you also to the things of others. 2.5. Have this in your mind, which was also in Christ Jesus 2.25. But I counted it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, fellow worker, fellow soldier, and your apostle and minister to my need; 4.3. Yes, I beg you also, true yoke-fellow, help these women, for they labored with me in the gospel, with Clement also, and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
23. New Testament, Romans, 4.25, 6.1-6.11, 6.19, 8.2, 8.6, 8.9-8.11, 8.32, 11.34, 12.2, 16.17 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.25. who was delivered up for our trespasses, and was raised for our justification. 6.1. What shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? 6.2. May it never be! We who died to sin, how could we live in it any longer? 6.3. Or don't you know that all we who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? 6.4. We were buried therefore with him through baptism to death, that just like Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we also might walk in newness of life. 6.5. For if we have become united with him in the likeness of his death, we will also be part of his resurrection; 6.6. knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be in bondage to sin. 6.7. For he who has died has been freed from sin. 6.8. But if we died with Christ, we believe that we will also live with him; 6.9. knowing that Christ, being raised from the dead, dies no more. Death no more has dominion over him! 6.10. For the death that he died, he died to sin one time; but the life that he lives, he lives to God. 6.11. Thus also consider yourselves also to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. 6.19. I speak in human terms because of the weakness of your flesh, for as you presented your members as servants to uncleanness and to wickedness upon wickedness, even so now present your members as servants to righteousness for sanctification. 8.2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death. 8.6. For the mind of the flesh is death, but the mind of the Spirit is life and peace; 8.9. But you are not in the flesh but in the Spirit, if it is so that the Spirit of God dwells in you. But if any man doesn't have the Spirit of Christ, he is not his. 8.10. If Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is alive because of righteousness. 8.11. But if the Spirit of him who raised up Jesus from the dead dwells in you, he who raised up Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. 8.32. He who didn't spare his own Son, but delivered him up for us all, how would he not also with him freely give us all things? 11.34. For who has known the mind of the Lord? Or who has been his counselor? 12.2. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. 16.17. Now I beg you, brothers, look out for those who are causing the divisions and occasions of stumbling, contrary to the doctrine which you learned, and turn away from them.
24. New Testament, Titus, 3.4-3.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.4. But when the kindness of God our Savior and his love toward mankind appeared 3.5. not by works of righteousness, which we did ourselves, but according to his mercy, he saved us, through the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit 3.6. which he poured out on us richly, through Jesus Christ our Savior; 3.7. that, being justified by his grace, we might be made heirs according to the hope of eternal life.
25. New Testament, Luke, 1.27, 7.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.27. to a virgin pledged to be married to a man whose name was Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. 7.35. Wisdom is justified by all her children.
26. Irenaeus, Refutation of All Heresies, 1.2.6, 3.11.9 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts of the apostles,purpose Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
acts of the apostles history and Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
afterlife Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 274
anthropology Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
antisthenes Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
antithesis Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
apollos Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 315, 316, 323, 333
apostasy Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
apostles Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
asceticism Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
associations/collegia Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 160
athens,athens and jerusalem Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 252
athletic image Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
authority Papaioannou et al. (2021), Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome, 173; Papaioannou, Serafim and Demetriou (2021), Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome, 173
baptism,corporate implications Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism,en christō Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism,paul Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism for the dead Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
baptism of jesus,gospel accounts as theological interpretations Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism of jesus,problematic nature Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism of jesus,relation to john the baptist Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism of jesus,sui generis Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism of jesus Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
baptism of john Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 316, 323, 333
baptism spirit and Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 323
body,physical and metaphor Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
bradley,keith Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 238
breast-feeding,symbolic Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
butler,judith Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 238
charges against,at corinth Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 315, 316, 323
christ Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
chrysippus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
church Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 316
circumcision Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
concord Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
corinth,corinthians Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71, 238
corinth,dead,rituals for Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
corinth,grief Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
corinth Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199, 207
cosmology,cosmogony Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
cymbals,pagan use Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
cynics/cynicism,free will Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
cynics/cynicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
davis,thomas,baptism for Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
demaris,richard Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
devil Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
dionysus/dionysiac mysteries Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 236
divine-human relationships Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 163, 172, 274
dying and rising (or death and resurrection) Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 275
egypt Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227
ekklēsia Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227
eleusis/eleusinian mysteries Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 161
engberg-pedersen,troels Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 238
ethnicity/ethnic Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 168, 236
experience/experiential Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 183
faith and knowledge Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
father,heavenly Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
ferguson,e. Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
freedom,pauline Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
galen of pergamum Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 238
gnostics Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
grace Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 130, 167
harmony Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199, 207
heresy Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
hope Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
hylics (sarkics) Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
hymns Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
ignatios of antioch Stanton (2021), Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace, 199
ignatius Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
ignorance Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
imperial ideology Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
intra-human (or social) relationships Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 167, 274
irenaeus Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207, 219
irénée de lyon/irenaeus of lyon Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
isis/isis mysteries Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 236
jesus Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
judge,e. a. Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
knowledge,of god Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
knowledge,ruling Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227
lucian Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 161
marcion Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
marcionites Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
marcosian sect Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
mediator,christ as Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
moral exempla Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
moses,sophist as cymbal Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
mother,in valentinianism Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
music,analogy Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
mysterion Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
mysticism/mystical Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 163
nag hammadi codices Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
new testament Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227; Stanton (2021), Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace, 199
odysseus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
oenomaus of gadara Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
parables Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
paul,agapē over gnōsis Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 307
paul,apostle,milk Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
paul,apostle,nourishment Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
paul,apostle,philosophy Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
paul,apostle,solid food Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
paul,apostle,wisdom Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
paul,apostolic paradigm Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
paul,apostolic self-understanding Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
paul,baptismal theology Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
paul,determinism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
paul,free will Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
paul Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227; Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199, 207, 208, 219
pauline epistles Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
performance Papaioannou et al. (2021), Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome, 173; Papaioannou, Serafim and Demetriou (2021), Rhetoric and Religion in Ancient Greece and Rome, 173
philo of alexandria Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 160; Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71
philosopher,moral Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
philosophy,and ancient judaism Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 252
plato Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
pleroma Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
plotinus Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
pneuma Penniman (2017), Raised on Christian Milk: Food and the Formation of the Soul in Early Christianity, 71, 238
pneumatics Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
polemics Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
polykarpos of smyrna Stanton (2021), Unity and Disunity in Greek and Christian Thought under the Roman Peace, 199
preaching,missionary Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
preaching,pauline Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
preaching Alikin (2009), The Earliest History of the Christian Gathering, 192
psychics Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
ptolemaic sect Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
purification/purity Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 154, 160, 172, 183, 274
reconciliation Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199, 207, 208
refoundation Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
religious virtuosity Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 160, 172
resurrection Jeong (2023), Pauline Baptism among the Mysteries: Ritual Messages and the Promise of Initiation. 275
resurrection of jesus as sign Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
revelation Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290; Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
rhetorical situation Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
saviour Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
schools Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
seer of revelation,,as intellectual Ayres and Ward (2021), The Rise of the Early Christian Intellectual, 17
seer of revelation,,communities and churches of asia,relationship to Ayres and Ward (2021), The Rise of the Early Christian Intellectual, 17
seer of revelation Ayres and Ward (2021), The Rise of the Early Christian Intellectual, 17
sequeri,pierangelo Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 167
sethianism Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
silas Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
sin Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 208
slave/slavery,pauline Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
smith,jonathan z. Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
social function Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
social situation Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
son as christological title Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207
sophia Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
spiritual/charismatic gift s Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207, 208
spiritual gifts,spirit,wisdom and Nasrallah (2019), Archaeology and the Letters of Paul, 172
stoicism,determinism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
stoicism,fate Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
stoicism,freedom Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
tertullian (pseudo-) Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
thessalonica Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 333
thought,en christō Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 552
thought,love characterized Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 307
thought,theology of cross Potter Suh and Holladay (2021), Hellenistic Jewish Literature and the New Testament: Collected Essays, 304
tradition,classical-biblical Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 252
valentinianism,valentinian Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290
valentinus Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 219
vices,jealousy Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 207, 208
virgin,in valentinianism Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199
weakness,of god Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
weakness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
weapon Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 308
wisdom' Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 316
wisdom,in 1 corinthians Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 227
wisdom,lucid Legaspi (2018), Wisdom in Classical and Biblical Tradition, 252
wisdom Bull, Lied and Turner (2011), Mystery and Secrecy in the Nag Hammadi Collection and Other Ancient Literature: Ideas and Practices: Studies for Einar Thomassen at Sixty, 290; Cadwallader (2016), Stones, Bones and the Sacred: Essays on Material Culture and Religion in Honor of Dennis E, 323, 333
witness,as basis of belief or trust Morgan (2022), The New Testament and the Theology of Trust: 'This Rich Trust', 130
womb,in valentinianism Tite (2009), Valentinian Ethics and Paraenetic Discourse: Determining the Social Function of Moral Exhortation in Valentinian Christianity, 199