Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7574
Lucretius Carus, On The Nature Of Things, 3.310
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

13 results
1. Plato, Laws, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Plato, Timaeus, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

24c. it has devoted from the very beginning to the Cosmic Order, by discovering all the effects which the divine causes produce upon human life, down to divination and the art of medicine which aims at health, and by its mastery also of all the other subsidiary studies. So when, at that time, the Goddess had furnished you, before all others, with all this orderly and regular system, she established your State, choosing the spot wherein you were born since she perceived therein a climate duly blended, and how that it would bring forth men of supreme wisdom.
3. Aristotle, Soul, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

4. Aristotle, Parts of Animals, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

5. Cicero, Tusculan Disputations, 3.13, 3.65-3.70, 3.74, 3.80, 3.82-3.83, 4.38 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

3.13. sed videamus ne haec oratio sit hominum adsentantium nostrae inbecillitati et indulgentium mollitudini; nos autem audeamus non solum ramos amputare miseriarum, sed omnis radicum fibras fybras X evellere. tamen aliquid relinquetur fortasse; ita sunt altae alta GKV ( corr. 2? ) H stirpes stultitiae; sed relinquetur id solum quod erit necessarium. Illud quidem sic habeto, nisi sanatus animus sit, quod sine philosophia fieri non potest, finem miseriarum nullum fore. sed... 15 fore quam ob rem, quoniam coepimus, tradamus nos ei curandos: sanabimur, si volemus. et progrediar quidem longius: non enim de aegritudine solum, quamquam id quidem quidem in mg. add. R c primum, sed de omni animi, ut ego posui, perturbatione, morbo, ut Graeci volunt, explicabo. et primo, si placet, Stoicorum more agamus, qui breviter astringere solent argumenta; deinde nostro instituto vagabimur. 3.65. Quid ille Terentianus terentianus K 2 mg. V rec terrentianus X ipse se poeniens, poenitens (pen. K)X e a\g TON T e lM w PO g M e NOC fere X id est e(auto timwrou/menos ? Decre/vi tantispe/r decrevi tant. V ( prius t V c ) me minus iniu/riae, Chreme/s, me ... 7 Chreme s V c in r. (s scr. V 1 ) meo gnato fa/cere, dum fia/m miser. hic decernit, ut miser sit. num quis igitur quicquam decernit invitus? malo quidem me quovis dignum deputem— malo se dignum deputat, nisi miser sit. vides Ter. 147. 8. 135 ergo opinionis esse, non naturae malum. Quid, quos res quid quod res H ipsa lugere prohibet? ut apud Homerum cotidianae neces interitusque multorum sedationem maerendi adferunt, apud quem ita dicitur: Namque nimis multos atque omni luce cadentis T 226 cadentis ( i/ptousin ) Man. carentis Cernimus, ut nemo possit maerore vacare. Quo magis est aequum tumulis mandare peremptos Firmo animo et luctum lacrimis finire diurnis. 3.66. Ergo in potestate est abicere dolorem, cum velis, tempori servientem. an est ullum tempus, quoniam quidem res in nostra potestate est, cui cui cum V non ponendae curae et aegritudinis add. Dav. ex s . aut aegritudinis aut curae del. alii ( iam in V curaer sec. Str. ut vid. ) causa serviamus? vides ... 22 serviamus constabat eos, qui concidentem volneribus Cn. Pompeium vidissent, GN. X cum in illo ipso acerbissimo miserrimoque spectaculo sibi timerent, quod se classe hostium circumfusos viderent, nihil aliud tum egisse, nisi ut remiges hortarentur et ut salutem adipiscerentur fuga; posteaquam Tyrum venissent, tum adflictari lamentarique coepisse. timor igitur ab his aegritudinem potuit repellere, ratio ab sapienti viro ab sapienti viro Bentl. ac sapientia vera ( def. Linde Era- nos XII p. 175 ) non poterit? Quid est autem quod plus valeat ad ponendum dolorem, quam cum est intellectum nil nihil KH profici et frustra esse susceptum? si igitur deponi potest, etiam non suscipi potest; voluntate igitur et iudicio suscipi aegritudinem confitendum est. si timor aliquoties ab aegritudine potest repellere ... 351, 6 est H 3.67. Idque idque itaque K 1 indicatur eorum patientia, qui cum multa sint saepe perpessi, facilius ferunt ferant X cf. praef. quicquid accidit, obduruisseque obduruisseque iam Tr. obduruisse quam X (e ex am corr. V 2 ) iam sese sese V contra fortunam arbitrantur, ut ille apud Euripidem: Eur. Phrix. fr. 821 ( Chrys. fr. eth. 482 ) Si mi/hi nunc tristis pri/mum inluxisse/t dies Nec tam ae/rumnoso na/vigavisse/m navigassem X salo, Esse/t dolendi cau/sa, ut iniecto e/culei Freno/ repente ta/ctu exagitantu/r novo; Sed ia/m subactus subiactus GV 1 (i del. 2 ) sub- iectus KRP mi/seriis opto/rpui. obt. KR c defetigatio igitur miseriarum aegritudines cum faciat leniores, intellegi necesse est non rem ipsam causam atque ipsam atque causam W trp. Er. fontem fontem fon in r. V c esse maeroris. 3.68. Philosophi summi nequedum neque nondum X corr. V 3 tamen sapientiam consecuti nonne intellegunt in summo se malo esse? sunt enim insipientes, neque insipientia ullum maius malum est. neque tamen lugent. quid ita? quia huic generi malorum non adfingitur non affingitur V (non af in r. V c n ante g del. idem ) nodfingitur R 1 illa opinio, rectum esse et aequum et ad officium pertinere aegre ferre, quod sapiens non sis, quod idem adfingimus huic aegritudini, in qua luctus inest, quae omnium maxuma est. 3.69. itaque Aristoteles veteres philosophos Arist. fr. 53 accusans, qui existumavissent philosophiam suis ingeniis esse perfectam, ait eos aut stultissimos aut gloriosissimos fuisse; sed sed si V se videre, quod paucis annis magna accessio facta esset, brevi tempore philosophiam plane absolutam fore. Aristoteles . .. 352, 3 fore libere redd. Lact. inst. 3, 28, 20 Theophrastus autem moriens accusasse naturam dicitur, quod cervis et cornicibus vitam diuturnam, quorum id nihil interesset, hominibus, quorum maxime interfuisset, tam tamen KR 1 exiguam vitam dedisset; quorum si aetas potuisset esse longinquior, futurum fuisse ut omnibus perfectis artibus omni doctrina hominum vita erudiretur. querebatur quaerebatur VK 2 quaerebat GK 1 (quer-) R igitur se tum, cum illa videre coepisset, extingui. quid? ex ceteris philosophis nonne optumus et gravissumus quisque confitetur multa se ignorare et multa multa V 2 s multi sibi etiam atque etiam esse discenda? 3.70. neque tamen, cum se in media stultitia, qua nihil quia n. G 1 est peius, haerere intellegant, aegritudine premuntur; nulla enim admiscetur opinio officiosi doloris. Quid, qui non putant lugendum lungendum GV 1 ( prius n eras. ) iungen- dum KR viris? sqq. cf. Hier. epist. 60, 5 qualis fuit Q. Maxumus fuitque maxumus G 2 (quae G 1 ) KV ( ss. m. 3 ) ac fortasse R 1 (Q post fuit in r. m. al. ) efferens efferrens GR 1 V filium consularem, qualis L. Paulus paullus RG 1 e corr. V 1 (l eras. ) cf.p. 263, 17; 274, 19; 457, 7 duobus paucis lucius et marcus X diebus amissis amisis G 1 R 1 V 1 filiis, qualis M. Cato praetore designato mortuo filio, quales reliqui, quos in Consolatione consolationem G -ne V conlegimus. 3.74. Sed nimirum hoc maxume maxumum X me ss. B est exprimendum, exprimendum X ( con- fessio adversariis exprimenda est cf. Verr. 4, 112 Liv. 21, 18, 5 Lucan. 6, 599 manibus exprime verum ) experimentum ( et antea maxumum) edd. ( sed hoc uerbum Tullianum non est, illudque hanc—diuturna ratione conclusum, non ex experientia sumptum ) cum constet aegritudinem aegritudinem V -ne GKR vetustate tolli, tollit X sed ult. t eras. V hanc vim non esse in die diē V positam, sed in cogitatione diuturna. diurna X corr. B 1 s nam si et eadem res est et idem est homo, qui potest quicquam de dolore mutari, si neque de eo, propter quod dolet, quicquam est mutatum neque de eo, qui qui quod G 1 dolet? cogitatio igitur diuturna diurna X corr. B 1 s nihil esse in re mali dolori medetur, non ipsa diuturnitas. Hic mihi adferunt mediocritates. mediocritas X -tates V c Non. quae si naturales sunt, quid opus est consolatione? at hae mihi afferentur med.... 24 consolatione Non. 29, 27 natura enim ipsa terminabit modum; sin opinabiles, opinio tota tollatur. Satis dictum esse arbitror aegritudinem esse opinionem mali praesentis, satis arbitror dictum esse ... 355, 1 praesentis H in qua opinione illud insit, ut aegritudinem suscipere oporteat. 3.80. Sed nescio quo pacto ab eo, quod erat a te a te ante K propositum, aberravit oratio. tu enim de sapiente quaesieras, cui aut malum videri nullum potest, quod vacet turpitudine, aut ita parvum malum, ut id obruatur sapientia vixque appareat, qui qui add. V 2 nihil opinione adfingat adsumatque ad aegritudinem nec id putet esse rectum, tum post rectum add. V c se quam maxume excruciari luctuque confici, quo pravius nihil esse possit. edocuit tamen ratio, ut mihi quidem videtur, cum hoc ipsum proprie non quaereretur hoc tempore, num num V x nunc X num quid We. sed cf. Mue. quod esset malum nisi quod idem dici turpe posset, tamen ut videremus, viderimus V 1 quicquid esset in aegritudine mali, id non naturale esse, sed voluntario iudicio et opinionis errore contractum. 3.82. et tamen, ut medici uti medici K ( er. n) toto corpore curando minimae etiam parti, si condoluit, medentur, sic philosophia cum universam aegritudinem sustulit, sustulit aegritudinem sustulit tamen si X (sustullit G 1 V 1 condoluit tamen si K 1 medenturaegr. sustulit add. c ) corr. Keil, Quaest. Tull. p. XVIII etiam, si quis error alicunde alicunde Ern. aliunde extitit, si paupertas momordit, si ignominia pupugit, pupigit G 1 R 1 V 1 si quid tenebrarum obfudit exilium, exsilium GV 1 aut eorum quae quaeque (quaeque G) modo X corr. s modo dixi si quid si quid sicut K extitit. etsi singularum rerum sunt propriae consolationes, de quibus audies tu quidem, cum voles. sed ad eundem fontem revertendum est, aegritudinem omnem procul abesse a sapiente, quod iis sit, quod frustra suscipiatur, quod non natura exoriatur, sed iudicio, sed opinione, sed quadam invitatione ad dolendum, cum id decreverimus ita fieri oportere. 3.83. Hoc detracto, quod totum est voluntarium, aegritudo erit sublata illa ilia ita G 1 maerens, morsus tamen tamen tantum Bentl. sed cf. p. 323, 11 quo Cic. hic respicit et contractiuncula quaedam contractiuncuculae quaedam (quadam G quandam V 1 ) relinquentur W Non. (relincuntur) corr. Bentl. cf. 9 hanc et Sen. ad Marc. 7, 1 animi relinquetur. hoc... 9 relinquentur Non. 92, 24 hanc dicant sane naturalem, dum aegritudinis nomen absit grave taetrum funestum, quod cum sapientia esse atque, ut ita dicam, habitare nullo modo possit. At quae at quae Bentl. atque stirpes sunt aegritudinis, quam multae, quam amarae! quae ipso ipso om. V trunco everso omnes eligendae elidendae R 2 sunt et, si necesse erit, singulis disputationibus. superest enim nobis hoc, cuicuimodi cuicuimodi cuiusmodi V 3 est, otium. sed ratio una omnium est aegritudinum, plura sed plura H nomina. nam et invidere aegritudinis est et aemulari et obtrectare et misereri et angi, lugere, maerere, aerumna adfici, lamentari, sollicitari, sollicitari add. G 2 dolere, dolore V in molestia esse, adflictari, desperare. 4.38. atque idem eidem GRV 1 ita acrem in omnis partis aciem intendit, ut semper videat sedem sibi ac locum sine molestia atque angore vivendi, ut, quemcumque casum fortuna invexerit, hunc apte et quiete ferat. quod qui faciet, non aegritudine solum vacabit, sed etiam perturbationibus reliquis omnibus. his autem vacuus animus perfecte atque absolute obsolute K 1 R beatos adhibeant V (-ant in r. c ) efficit, idemque concitatus et abstractus ab integra certaque ratione non constantiam solum amittit, verum etiam sanitatem. Quocirca mollis et enervata putanda est Peripateticorum ratio et oratio, qui perturbari animos necesse dicunt esse, sed adhibent modum quendam, quem ultra progredi non oporteat.
6. Horace, Sermones, 1.3.20, 1.3.76-1.3.79, 1.3.85, 1.3.93-1.3.96, 1.3.115, 1.3.122-1.3.123, 1.3.128-1.3.133, 1.3.139-1.3.140, 2.3, 2.3.225 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

2.3. for some of his writings contain much the same accusations which the others have laid against us, some things that he hath added are very frigid and contemptible, and for the greatest part of what he says, it is very scurrilous, and, to speak no more than the plain truth, it shows him to be a very unlearned person, and what he lays together looks like the work of a man of very bad morals, and of one no better in his whole life than a mountebank. 2.3. for you see how justly he calls those Egyptians whom he hates, and endeavors to reproach; for had he not deemed Egyptians to be a name of great reproach, he would not have avoided the name of an Egyptian himself; as we know that those who brag of their own countries, value themselves upon the denomination they acquire thereby, and reprove such as unjustly lay claim thereto.
7. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 3.94-3.255, 3.260, 3.262-3.309, 3.311-3.336, 3.350-3.369, 3.417-3.869 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

8. Ovid, Tristia, 3.5.33-3.5.34 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

9. Seneca The Younger, On Anger, 1.1.1, 1.3.6-1.3.7, 1.5.2-1.5.3, 2.1.3-2.1.4, 2.2.1-2.2.2, 2.4.1-2.4.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. Seneca The Younger, Letters, 52.4, 83.17-83.18, 83.27 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Sextus, Outlines of Pyrrhonism, 3.235 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

12. Epicurus, Letter To Menoeceus, 135, 132

13. Epicurus, Kuriai Doxai, 21Subjects of this text:

subject book bibliographic info
achilles Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
air / wind, as a constituent element of the human body Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
akrasia Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
alcinous, middle platonist author of didasklikos Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
alexander of aphrodisias, aristotelian, emotions follow bodily states Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
alexander the great Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
anger, definitions Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
anger / irascibility, empty Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 212
anger / irascibility, natural (ὀργή) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 212
anti-epicurean polemics Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 212
aristotle, physiological basis of emotions Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
aristotle, soul, pace plato, does not move Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
arrogance Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20
asclepiades of bithynia Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
assent, voluntary Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
asyndeton Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84
atomism Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191, 212
augustus, anger Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
body, can education counteract tendency of body? Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
body, contribution of body to emotion and its therapy Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
body, following (hepesthai) Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
body parts, mouth Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
calcidius, christian platonist, body makes children thoughtless Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
caston, victor Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
chrysippus, stoic (already in antiquity, views seen as orthodox for stoics tended to be ascribed to chrysippus), hence emotion voluntary Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
climate, affects character Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
cognition/cognitive Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 111
death/dying Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
death/tod Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 97, 111
diano, c. Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
diet Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
disdain (καταφρόνησις) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20
disease, sudden occurrence of Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
disposition (διάθεσις) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13, 20, 191, 212
education, doctrina Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
education, paideia Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
education, paideusis Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
education Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
education (παιδεία) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
emotions, emotion voluntary? Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
emotions, identified with judgements by chrysippus Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
emotions, per contra, aristotle, galen, emotions cannot be understood without physical basis Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
epicureans Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
epicurus, epicureanism Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84
epilepsy, and its medical explanation by lucretius Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
epilepsy Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
exercise/übung Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 111
fear Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
fluids in/of the body, phlegm Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
frankness Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 212; Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
freud Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
friends/friendship Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20
gastronomy Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84
gods Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
gowers, emily Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
grilli, alberto Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
horace, (alleged) sexual practices Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
humoural medicine Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
intoxication, heating effect Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
intoxication Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
irascibility Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 212
juno, anger of Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
kindness Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
labor/toil Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
loneliness Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20
lucilius Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84
lucretius, epicurean, apatheia impossible Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
lucretius, epicurean, emotion and character follows hot and cold in body Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
lucretius, epicurean, mercy no different from pity in this regard Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
lucretius, epicurean, teaching (doctrina) can override body only to some extent Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264, 265
lucretius Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84; Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191, 212
maximalists Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
medical, intertexts Kazantzidis, Lucretius on Disease: The Poetics of Morbidity in "De rerum natura" (2021) 82
medicine, frankness compared to Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
mirror-/symmetry-argument Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 97
ovid, akrasia in Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
philodemus, epicurean Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
pity, distinction attacked Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
plato, climate affects character Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
plato, training to balance them with reason starts in the womb, involves diet, music, exercise, gymnastics, aesthetic surroundings Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
proclus, neoplatonist, as plato timaeus agrees (paideusis) Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
proclus, neoplatonist, body can impede but not assist the soul Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
proclus, neoplatonist, education (paideia) is what assists the soul Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
proclus, neoplatonist, effect of soul on body an illusion, despite timaeus Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
proclus, neoplatonist, only activities, not essence, of soul can be affected Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265
rationality/irrationality Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 111
sachs, david Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
sagehood, and fallibility Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 212
sagehood Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13, 191
seneca, three-stage analysis of irascibility in de ira Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
seneca Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 191
senses Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 97
slaves/servants Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 212
sober reasoning Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13, 20
soul (anima/psyché/seele) Fuhrer and Soldo, Fallibility and Fallibilism in Ancient Philosophy and Literature (2024) 97, 111
species impressa (φαντασία) Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 212
stoic Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
stoicism Günther, Brill's Companion to Horace (2012) 84
stoics/stoicism, condemned by horace Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
stoics/stoicism Williams and Vol, Philosophy in Ovid, Ovid as Philosopher (2022) 277
stoics Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 191
students Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 212
suetonius, life of horace Yona, Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire (2018) 124
teachers/teaching Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13, 20, 212
therapy, philosophical contributions to therapy (i) voluntariness of emotion Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
truth Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
vice Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 20, 191
voluntariness of emotion Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 46
wealth Nijs, The Epicurean Sage in the Ethics of Philodemus (2023) 13
zeno of citium, stoic, hence different conception of freedom from emotion(apatheia)' Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 264
zeno of citium, stoic, hence different conception of freedom from emotion(apatheia) Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation (2000) 265