Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7574
Lucretius Carus, On The Nature Of Things, 3.1045
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

14 results
1. Aristotle, Rhetoric, None (4th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Cicero, Tusculan Disputations, 1.83, 3.28, 3.32-3.33, 3.52, 3.58-3.59, 3.76, 5.96 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

1.83. fit enim ad punctum temporis. Illud angit vel potius excruciat, discessus ab omnibus is quae sunt bona in vita . vide ne a malis nea malis K ( fuit m vel ni) dici verius possit. quid ego nunc lugeam vitam hominum? vere et iure possum; sed quid necesse est, cum id agam ne post mortem miseros nos putemus fore, etiam vitam efficere deplorando miseriorem? fecimus hoc in eo libro, in quo nosmet ipsos, quantum potuimus, consolati sumus. a malis igitur mors abducit, non a bonis, verum si sqq. Val. Max 8, 9 ext. 3 quaerimus. et quidem hoc ecquidem GRV h q dĕ (= haec quidem) K 1 (hoc quidem ss. 2 ) a Cyrenaico Hegesia he gesia R 1 sic copiose disputatur, ut is a rege Ptolomaeo ptolomeo K ptholomeo GV prohibitus esse dicatur illa in scholis dicere, quod quod V 2 s quo X multi is auditis mortem sibi ipsi consciscerent. -scerent in r. V c 3.28. Atque hoc quidem perspicuum est, tum tum add. G 2 aegritudinem existere, cum quid ita visum sit, ut magnum quoddam malum adesse et urgere videatur. Epicuro autem placet opinionem mali aegritudinem esse ea ante esse add. V 2 natura, esse, ea natura Usen. Ep. fr. 444 ( sed cf. 334,14 necesse esse eqs.) ex opinione pro opinionem Sey. efficere pro esse Bai. cf. quae dixi Herm. XLI 323 ut, quicumque intueatur in aliquod maius malum, si id sibi accidisse opinetur, sit continuo in aegritudine. aegritudinem X Cyrenaici non omni malo malo modo R 1 aegritudinem aegritudine GK 1 effici censent, sed insperato et necopinato malo. est id quidem non mediocre ad aegritudinem augendam: videntur enim omnia repentina graviora. ex hoc et illa iure laudantur: E/go cum genui, tu/m morituros moriturum et huic rei Sen. ad Pol. 11, 2 sci/vi et ei rei Enn. Telam. sc. 312. cf. Hier. epist. 60, 5 su/stuli. Prae/terea praeterea ae in r. V c ad Troia/m cum misi ob de/fendendam Grae/ciam, Sci/bam scibam Fronto p. 217 sciebam me in morti/ferum bellum, no/n in epulas mi/ttere. 3.32. Sed est, isdem de rebus quod dici possit subtilius, si prius Epicuri sententiam viderimus. qui censet Epic. fr. 444 necesse esse omnis in aegritudine esse, qui se in malis esse arbitrentur, sive illa ante provisa et expectata sint sive inveteraverint. nam neque vetustate minui mala nec fieri praemeditata leviora, stultamque etiam esse meditationem futuri mali aut fortasse ne futuri quidem: satis esse odiosum malum omne, cum venisset; cum venisset ex conv. K 2 qui autem semper cogitavisset accidere posse aliquid adversi, ei fieri illud sempiternum malum; si vero ne futurum quidem sit, sit ex si V c frustra suscipi miseriam voluntariam; voluntariam add. GR 1 in fine pag. ita semper angi aut accipiendo aut cogitando malo. 3.33. Levationem autem aegritudinis in duabus rebus ponit, avocatione a cogitanda molestia et revocatione revocationem GKV 1 ad contemplandas voluptates. parere pareri GR 1 ( corr. 1 ) V 1 ( corr. 2 ) enim censet animum rationi posse et, quo illa ducat, sequi. vetat igitur ratio intueri molestias, abstrahit ab acerbis cogitationibus, hebetem habetem V 1 aciem ad miserias contemplandas facit; facit add. V c ( ante aciem We. ft. rectius cf. docere 220,13 sed cf. off. 1, 12 extr. al. ) om. cett. a quibus cum cecinit cecidit X corr. 2 receptui, inpellit receptuimpellit VHK c (receptaimp. K 1 )G 2 (receptum pellit 1 ) receptū impellit R rursum et incitat ad conspiciendas totaque mente contrectandas contractandas K ( ex -tes 1 ) H varias voluptates, vetat... 335, 4 voluptates H quibus ille et praeteritarum memoria et spe consequentium sapientis vitam refertam putat. refert amputat G 1 R 1 V 1 Haec nostro more nos diximus, Epicurii epicurei R c K 2 dicunt suo; sed quae quae ex qui V 2 dicant, videamus, quo modo, neglegamus. 3.52. qui tum aegritudinem censent existere, si necopinato quid evenerit. est id quidem magnum, ut supra supra p. 332, 6 dixi; etiam Chrysippo Chrys. fr. eth. 417 crysippo X ita videri scio, quod provisum ante non sit, id ferire ferire fieri X corr. V c aut 1 vehementius; sed non sunt in hoc hic in hoc G ( exp. 2 ) omnia. quamquam hostium et ante hostium add. V 2 non male repens adventus advetus G 1 R 1 V 1 magis aliquanto aliquando X corr. V c aut 1 conturbat quam expectatus, et maris subita tempestas quam ante provisa terret provisitaret K 1 navigantes vehementius, et eius modi sunt pleraque. sed cum diligenter necopinatorum naturam consideres, nihil aliud reperias repperias G R 1 V nisi omnia videri subita maiora, et quidem ob duas causas, primum quod, quanta sint quae accidunt, post accidunt V c in mg. add. : et qualia, cum repente accidunt ( non inepte cf. p. 345, 21 ) considerandi spatium non datur, deinde, cum cum tum G videtur praecaveri potuisse, si provisum esset, quasi culpa contractum malum aegritudinem acriorem facit. 3.58. similiter commemorandis exemplis orbitates quoque liberum liberorum V c praedicantur, eorumque, eorum quoque K 1 qui gravius ferunt, luctus aliorum exemplis leniuntur. sic perpessio ceterorum facit, ut ea quae acciderint multo minora maiora ex minora V c quam quanta sint existimata, videantur. ita fit, sensim cogitantibus ut, quantum sit ementita opinio, appareat. atque hoc idem et Telamo ille declarat: ego cum genui et Theseus: futuras mecum commentabar miserias tum morituros scivi et ei rei sustuli add. R 2, moriturum scivi V 3 et Anaxagoras: sciebam me genuisse mortalem. cf. p. 332, 9 sqq. hi enim omnes diu cogitantes de rebus humanis intellegebant eas nequaquam pro opinione volgi esse extimescendas. extimescendas KR 1 existimescendas R c G existimiscendas G 1 e corr. V et mihi quidem videtur idem fere accidere is qui ante meditantur, quod is quibus medetur dies, nisi quod ratio ratio V ratione GKR ( unde in hoc quae- dam 2? ) quaedam sanat illos, hos ipsa natura intellecto eo quod rem continet, illud illud continet X trp. B malum, quod opinatum sit esse maxumum, nequaquam esse tantum, ut vitam beatam possit evertere. 3.59. hoc igitur efficitur, ut ex illo necopinato plaga maior sit, non, ut illi putant, ut, cum duobus pares casus evenerint, is modo aegritudine adficiatur, aff. KR cui ille necopinato casus evenerit. Itaque dicuntur non nulli in maerore, cum de hac communi hominum condicione audivissent, ea lege esse nos natos, ut nemo in perpetuum esse posset expers mali, gravius etiam tulisse. quocirca Carneades, ut video nostrum scribere Antiochum, anthiochum KR reprendere reprehendere KV c Chrysippum crysippum X Chr. fr. eth. 487 solebat laudantem Euripideum carmen illud: Eurip. Hypsip. fr. 757 ( S. Eur. ed. Arn. p. 62 ) Morta/lis nemo est que/m non non om. X add. K 2 V c attinga/t attingit W (attigit K) vix recte, cf. Mue. in Seyfferti Laelio p. 143 dolor Morbu/sque; multis multis Lb. multi su/nt humandi li/beri, Rursu/m creandi, mo/rsque mors quae GK (morsquę) R 1 V (s in r. c ) est finita o/mnibus. Quae ge/neri genere X corr. V 3 humano ango/rem nequicquam a/dferunt: adferant V 2 Redde/nda terrae est te/rra, tum tum tam Sey. nam Küh. vita o/mnibus Mete/nda ut fruges. si/c iubet Nece/ssitas. 3.76. sunt qui unum officium consolantis cons olantis R 1 consulantis GK 1 V 1 putent putent docere Lb. Cleanthes fr. 576 malum illud omnino non esse, ut Cleanthi placet; sunt qui non magnum malum, ut Peripatetici; sunt qui abducant a malis ad bona, ut Epicurus; sunt qui satis satis om. G 1 putent ostendere nihil inopinati inopiti GRV 1 (n exp. c ) opiti K accidisse, ut Cyrenaici lac. stat. Po. ut Cyrenaici pro nihil mali (nihil a mali V 1 ) Dav. cogitari potest: ut Cyr. atque hi quoque, si verum quaeris, efficere student ut non multum adesse videatur aut nihil mall. Chr. cf. § 52–59. 61 extr. Chrys. fr. eth. 486 nihil mali. Chrysippus autem caput esse censet in consolando detrahere detra in r. V c illam opinionem maerentis, qua se maerentis se X (mer. KR) qd add. V 2 maerentis si vel maerentl si s ( sed sec. Chr. omnes qui maerent in illa opinione sunt; non recte p. 275, 19 confert Va. Op. 1, 70 ) qua Po. officio fungi putet iusto atque debito. sunt etiam qui haec omnia genera consolandi colligant abducunt... 21 putant... 356, 2 colligunt X 356, 2 colligant V 2 abducant et putent Ern. ( obloq. Küh. Sey. cf. tamen nat. deor. 2, 82 al. ). inconcinnitatem modorum def. Gaffiot cf. ad p. 226, 23 —alius enim alio modo movetur—, ut fere nos in Consolatione omnia omnia bis scripsit, prius erasit G omnia exp. et in mg. scr. fecimus. omne genus consolandi V c in consolationem unam coniecimus; erat enim in tumore animus, et omnis in eo temptabatur curatio. sed sumendum tempus est non minus in animorum morbis quam in corporum; ut Prometheus ille Aeschyli, cui cum dictum esset: Atqui/, Prometheu, te ho/c tenere exi/stimo, Mede/ri posse ra/tionem ratione ratione G 1 RV 1 ( alterum exp. G 2 V 1 ratione rationem K 1 (ratione del. K 2 ) orationem Stephanus ( ft. recte cf. lo/goi ) iracu/ndiae, v. 377 respondit: Siquide/m qui qui et ss. V c tempesti/vam medicinam a/dmovens Non a/dgravescens adgr. ss. V c vo/lnus inlida/t manu. manus X s exp. V 5.96. quocirca corpus gaudere tam diu, dum praesentem sentiret voluptatem, animum et praesentem percipere pariter cum corpore et prospicere venientem nec praeteritam praeterfluere sinere. ita perpetuas et contextas contestas ex contentas K c voluptates in sapiente fore semper, cum expectatio expectatione G 1 speratarum voluptatum cum cum add. Lb. perceptarum memoria iungeretur.
3. Horace, Sermones, 1.4.31-1.4.32 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Lucretius Carus, On The Nature of Things, 1.44-1.49, 1.102-1.135, 1.250-1.251, 1.256-1.257, 2.45-2.46, 2.67-2.79, 2.434-2.435, 2.646-2.651, 2.992-2.993, 2.998, 2.1093, 3.31-3.93, 3.580-3.581, 3.660-3.663, 3.687, 3.731-3.732, 3.741-3.753, 3.760-3.770, 3.828-3.1044, 3.1046-3.1094, 4.1037-4.1287, 5.1-5.54, 5.146-5.147, 5.795-5.796, 5.821-5.824, 5.1218-5.1240, 6.70, 6.379-6.422, 6.1208-6.1212 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Epictetus, Discourses, 3.22.72-3.22.73, 3.24.84-3.24.88 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Epictetus, Enchiridion, 3 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

7. New Testament, 1 Thessalonians, 4.13-4.18 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.13. But we don't want you to be ignorant, brothers, concerning those who have fallen asleep, so that you don't grieve like the rest, who have no hope. 4.14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so those who have fallen asleep in Jesus will God bring with him. 4.15. For this we tell you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left to the coming of the Lord, will in no way precede those who have fallen asleep. 4.16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with God's trumpet. The dead in Christ will rise first 4.17. then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air. So we will be with the Lord forever. 4.18. Therefore comfort one another with these words.
8. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Marciam, 9.2, 26.6-26.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Seneca The Younger, De Consolatione Ad Polybium (Ad Polybium De Consolatione) (Dialogorum Liber Xi), 6.1-6.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

10. Seneca The Younger, Letters, 72.5, 101.10, 121.16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

11. Galen, On The Doctrines of Hippocrates And Plato, 4.7.7 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

12. Tertullian, Apology, 2.3 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

13. Epicurus, Kuriai Doxai, 2, 1

14. Vergil, Georgics, 1.20-1.42, 1.160-1.168, 4.453-4.527

1.20. Thy native forest and Lycean lawns 1.21. Pan, shepherd-god, forsaking, as the love 1.22. of thine own Maenalus constrains thee, hear 1.23. And help, O lord of placeName key= 1.24. Minerva, from whose hand the olive sprung; 1.25. And boy-discoverer of the curved plough; 1.26. And, bearing a young cypress root-uptorn 1.27. Silvanus, and Gods all and Goddesses 1.28. Who make the fields your care, both ye who nurse 1.29. The tender unsown increase, and from heaven 1.30. Shed on man's sowing the riches of your rain: 1.31. And thou, even thou, of whom we know not yet 1.32. What mansion of the skies shall hold thee soon 1.33. Whether to watch o'er cities be thy will 1.34. Great Caesar, and to take the earth in charge 1.35. That so the mighty world may welcome thee 1.36. Lord of her increase, master of her times 1.37. Binding thy mother's myrtle round thy brow 1.38. Or as the boundless ocean's God thou come 1.39. Sole dread of seamen, till far placeName key= 1.40. Before thee, and Tethys win thee to her son 1.41. With all her waves for dower; or as a star 1.42. Lend thy fresh beams our lagging months to cheer 1.160. Even this was impious; for the common stock 1.161. They gathered, and the earth of her own will 1.162. All things more freely, no man bidding, bore. 1.163. He to black serpents gave their venom-bane 1.164. And bade the wolf go prowl, and ocean toss; 1.165. Shooed from the leaves their honey, put fire away 1.166. And curbed the random rivers running wine 1.167. That use by gradual dint of thought on thought 1.168. Might forge the various arts, with furrow's help 4.453. Exclaimed, “Cyrene, sister, not for naught 4.454. Scared by a groan so deep, behold! 'tis he 4.455. Even Aristaeus, thy heart's fondest care 4.456. Here by the brink of the Peneian sire 4.457. Stands woebegone and weeping, and by name 4.458. Cries out upon thee for thy cruelty.” 4.459. To whom, strange terror knocking at her heart 4.460. “Bring, bring him to our sight,” the mother cried; 4.461. “His feet may tread the threshold even of Gods.” 4.462. So saying, she bids the flood yawn wide and yield 4.463. A pathway for his footsteps; but the wave 4.464. Arched mountain-wise closed round him, and within 4.465. Its mighty bosom welcomed, and let speed 4.466. To the deep river-bed. And now, with eye 4.467. of wonder gazing on his mother's hall 4.468. And watery kingdom and cave-prisoned pool 4.469. And echoing groves, he went, and, stunned by that 4.470. Stupendous whirl of waters, separate saw 4.471. All streams beneath the mighty earth that glide 4.472. Phasis and Lycus, and that fountain-head 4.473. Whence first the deep Enipeus leaps to light 4.474. Whence father placeName key= 4.475. And Hypanis that roars amid his rocks 4.476. And Mysian Caicus, and, bull-browed 4.477. 'Twixt either gilded horn, placeName key= 4.478. Than whom none other through the laughing plain 4.479. More furious pours into the purple sea. 4.480. Soon as the chamber's hanging roof of stone 4.481. Was gained, and now Cyrene from her son 4.482. Had heard his idle weeping, in due course 4.483. Clear water for his hands the sisters bring 4.484. With napkins of shorn pile, while others heap 4.485. The board with dainties, and set on afresh 4.486. The brimming goblets; with Panchaian fire 4.487. Upleap the altars; then the mother spake 4.488. “Take beakers of Maconian wine,” she said 4.489. “Pour we to Ocean.” Ocean, sire of all 4.490. She worships, and the sister-nymphs who guard 4.491. The hundred forests and the hundred streams; 4.492. Thrice Vesta's fire with nectar clear she dashed 4.493. Thrice to the roof-top shot the flame and shone: 4.494. Armed with which omen she essayed to speak: 4.495. “In Neptune's gulf Carpathian dwells a seer 4.496. Caerulean Proteus, he who metes the main 4.497. With fish-drawn chariot of two-footed steeds; 4.498. Now visits he his native home once more 4.499. Pallene and the Emathian ports; to him 4.500. We nymphs do reverence, ay, and Nereus old; 4.501. For all things knows the seer, both those which are 4.502. And have been, or which time hath yet to bring; 4.503. So willed it Neptune, whose portentous flocks 4.504. And loathly sea-calves 'neath the surge he feeds. 4.505. Him first, my son, behoves thee seize and bind 4.506. That he may all the cause of sickness show 4.507. And grant a prosperous end. For save by force 4.508. No rede will he vouchsafe, nor shalt thou bend 4.509. His soul by praying; whom once made captive, ply 4.510. With rigorous force and fetters; against these 4.511. His wiles will break and spend themselves in vain. 4.512. I, when the sun has lit his noontide fires 4.513. When the blades thirst, and cattle love the shade 4.514. Myself will guide thee to the old man's haunt 4.515. Whither he hies him weary from the waves 4.516. That thou mayst safelier steal upon his sleep. 4.517. But when thou hast gripped him fast with hand and gyve 4.518. Then divers forms and bestial semblance 4.519. Shall mock thy grasp; for sudden he will change 4.520. To bristly boar, fell tigress, dragon scaled 4.521. And tawny-tufted lioness, or send forth 4.522. A crackling sound of fire, and so shake of 4.523. The fetters, or in showery drops anon 4.524. Dissolve and vanish. But the more he shift 4.525. His endless transformations, thou, my son 4.526. More straitlier clench the clinging bands, until 4.527. His body's shape return to that thou sawest


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
ambition,lucretius,ambition is due to fear of death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
anger,pleasurable Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
animal sacrifice,epistemology Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
animal sacrifice,eschatology' Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
anthropomorphism Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
anticipation of misfortune,cyrenaics on unexpected Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
anticipation of misfortune,posidonius Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237
anticipation of misfortune,rejected by epicureans Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
aristippus,cyrenaic Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
arnobius,concept of salvation Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
avarice,lucretius,due to fear of death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
brutus,marcus Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
cautery Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
competition,aristotle,pleasure of competition comes from hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
consolation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
consolation writings,hope of continuation Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237, 248
consolation writings,is it bad or merely unexpected? Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
conversion Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
culture and nature blended Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
cynics/cynicism,condemned/satirized by greek writers Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
cynics/cynicism,diatribes by Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
cynics/cynicism,mild Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
cynics/cynicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
cyprian Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
cyrenaics,anticipate misfortune Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
death Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
diatribe Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
didactic poetry Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
diet,in moral formation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
dio chrysostom Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
drugs Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
epicureanism Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
epicureans,against fear of death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 248
epicureans,hope,value of Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
epicurus,memorization of his doctrines Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
epicurus,rejects anticipating future misfortune Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
epistle,pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
exhortation Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125, 184
fear Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
fear of death,of annihilation Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237, 248
fear of death,of punishment after death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
fear of death,plutarch distinguishes these Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 248
frankness,contrasted with harsh criticism Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
frankness Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
friendship,three levels of Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
galen Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
genre Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
gigante,marcello Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
gowers,emily Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
grief Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
hegesias,cyrenaic,death an escape Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
hope,approved by christians Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
hope,aristotle,explains competitive pleasure,including those of debate Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
hope,christian Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
hope,epicurus Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
hope,evaluated by plato Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
initiation Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
irwin,terry Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
jerome Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
katabasis Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
lactantius Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
lucretius,epicurean,against fear of death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
lucretius,in tennyson Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
lucretius,victorian biofictional readings of Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
lucretius,wife lucilia Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
lucretius Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223; Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
lust Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
metaphor Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
munro,h. a. j. Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
mystery cult Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
nature and culture,blended Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
numinousness,conveyed in poetry Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
numinousness,of nature Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
orpheus Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
palgrave,francis Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
past,present,future,hope approved Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
pastoral epistles Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125, 184
pastorals Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
paul,st Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
personification Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
philodemus of gadara,condemnation of cynicism Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
philodemus of gadara,cynic influences on Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
philodemus of gadara,depictions of anger Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
philosopher,as physician Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
philosophical psychology guides education,aristotle,pleasures of philosophical debate connotes hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
physician,philosopher as Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
plato,false hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
plato,most pleasures mixed with distress Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
plato,pleasure and danger of hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
plato,pleasures and dangers of hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
pleasure,pleasures of hope Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
pleasure,these explain pleasures of competition Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
pleasure Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
plutarch of chaeroneia,middle platonist,momentary self Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 248
posidonius,stoic,and anticipation (proendēmein) of misfortune Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237
proverbs,thessalonians,first Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
punishment,after death Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
religions,roman,lucretius Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
religions,roman Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
resurrection,of christ Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
schroeder,f. m. Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74
self,momentary Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 248
self,self vs. constitution Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 248
seneca,the younger,stoic,momentary self Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 248
seneca,the younger,stoic,soul may survive for a while Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237, 248
seneca,the younger,stoic Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237
skepticcism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
sophist Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
soul,corrupt Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
stoicism Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
stoics,see under individual stoics,esp. chrysippus,whose views came to be seen already in antiquity as stoic orthodoxy,so that,conversely,views seen as orthodox tended to be ascribed to him,soul survives for a while Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 237, 248
suicide,encouraged,hegesias Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
tennyson,alfred lord,annotations to text of lucretius Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
tennyson,alfred lord,biofictional reception of lucretius Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
tennyson,alfred lord,interest in mental instability Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
tennyson,alfred lord,lucretius Goldschmidt (2019), Biofiction and the Reception of Latin Poetry, 147
tertullian Simmons(1995), Arnobius of Sicca: Religious Conflict and Competition in the Age of Diocletian, 148
theodoret Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
therapy,techniques see esp. Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237, 248
therapy Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237, 248
time-lapse,effects of,emotions fade with time,because of reassessment Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237
time-lapse,effects of,familiarity in advance has same effect as fading Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237
touch Jenkyns (2013), God, Space, and City in the Roman Imagination, 223
trajan Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
unconscious,cyrenaics Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236
underworld Iribarren and Koning (2022), Hesiod and the Beginnings of Greek Philosophy, 99
vespasian Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
vice Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
virtue Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 125
weapon Malherbe et al. (2014), Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J, 184
zeno of citium,stoic,hence different conception of freedom from emotion(apatheia) Sorabji (2000), Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation, 236, 237, 248
zeno of sidon Yona (2018), Epicurean Ethics in Horace: The Psychology of Satire, 74