Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7498
Lucian, Demonax, 63
NaN


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Theognis, Elegies, 200, 199 (6th cent. BCE - 5th cent. BCE)

2. Isocrates, Nicocles, 46 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

3. Cicero, Tusculan Disputations, 4.10-4.29, 4.31-4.32 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4.10. sed post requires, si quid fuerit obscurius. Faciam equidem; tu tamen, ut soles, dices ista ipsa obscura planius quam dicuntur a Graecis. Enitar equidem, sed intento opus est animo, ne ne nemo K 1 omnia dilabantur, si unum aliquid effugerit. Quoniam, quae Graeci pa/qh vocant, nobis perturbationes pathe X perturbationes cf. Aug. civ. 14, 5 appellari magis placet quam morbos, in his explicandis veterem illam equidem Pythagorae primum, dein Platonis discriptionem sequar, qui animum in duas partes dividunt: alteram rationis participem faciunt, fiunt K 1 alteram expertem; in participe rationis ponunt ponunt V rec s pot X tranquillitatem, id est placidam quietamque constantiam, in illa altera motus turbidos cum cum We. tum irae tum cupiditatis, contrarios inimicosque rationi. 4.11. sit igitur hic hic K 1 fons; utamur tamen in his perturbationibus describendis discrib. Mue. sed cf. Th. l. l. 5, 663 Stoicorum definitionibus et partitionibus, parti cipationibus R 1 particionibus GVH qui mihi videntur in hac quaestione versari acutissime. Est igitur Zenonis haec definitio, ut perturbatio Zeno fr. 205 sit, quod pa/qos pat OC K patos R ( p ex ) PL T w C H ille dicit, aversa a a om. V 1 ( add. c ) recta ratione contra naturam animi commotio. quidam brevius perturbationem esse adpetitum vehementiorem, sed vehementiorem eum volunt esse, qui longius discesserit a naturae constantia. partes autem perturbationum volunt ex duobus opinatis bonis nasci et ex duobus opinatis malis; ita esse quattuor, ex bonis libidinem et laetitiam, ut sit laetitia praesentium bonorum, libido futurorum, ex malis metum et aegritudinem nasci censent, metum futuris, aegritudinem praesentibus; quae enim venientia metuuntur, eadem adficiunt aegritudine aegritudinem K ( corr. 2 ) RH instantia. 4.12. laetitia autem et libido in bonorum opinione versantur, cum libido ad id, quod videtur bonum, inlecta inlecta s iniecta X et sqq. cf. Barlaami eth. sec. Stoicos 2, 11 qui hinc haud pauca adsumpsit. inflammata rapiatur, laetitia ut adepta iam aliquid concupitum ecferatur et gestiat. natura natura s V rec naturae X (-re K) enim omnes ea, Stoic. fr. 3, 438 quae bona videntur, secuntur fugiuntque contraria; quam ob rem simul obiecta species est speciei est H speci est KR ( add. c ) speciest GV cuiuspiam, quod bonum videatur, ad id adipiscendum impellit ipsa natura. id cum constanter prudenterque fit, eius modi adpetitionem Stoici bou/lhsin BO gL AHClN KR bo gL HC in G bo ga HCin V appellant, nos appellemus appellemus We. appellamus X (apell G) cf. v. 26, fin. 3, 20 voluntatem, eam eam iam V illi putant in solo esse sapiente; quam sic definiunt: voluntas est, quae quid cum ratione desiderat. quae autem ratione adversante adversante Po. ( cf. p.368, 6; 326, 3; St. fr. 3, 462 a)peiqw=s tw=| lo/gw| w)qou/menon e)pi\ plei=on adversa X (d del. H 1 ) a ratione aversa Or. incitata est vehementius, ea libido est vel cupiditas effrenata, quae in omnibus stultis invenitur. 4.13. itemque cum ita ita om. H movemur, ut in bono simus aliquo, dupliciter id contingit. nam cum ratione curatione K 1 (ũ 2 ) animus movetur placide atque constanter, tum illud gaudium dicitur; cum autem iiter et effuse animus exultat, tum illa laetitia gestiens vel nimia dici potest, quam ita definiunt: sine ratione animi elationem. quoniamque, quoniam quae X praeter K 1 (quae del. V rec ) ut bona natura adpetimus, app. KR 2? (H 367, 24) sic a malis natura declinamus, quae declinatio si cum del. Bentl. ratione fiet, cautio appelletur, appellatur K 1 V rec s eaque intellegatur in solo esse sapiente; quae autem sine ratione et cum exanimatione humili atque fracta, nominetur metus; est igitur metus a a Gr.(?) s om. X ratione aversa cautio. cautio Cic. dicere debebat: declinatio 4.14. praesentis autem mali sapientis adfectio nulla est, stultorum stultorum Dav. stulta autem aegritudo est, eaque eaque Ba. ea qua X (ea qu e M 1 ) adficiuntur in malis opinatis animosque demittunt et contrahunt rationi non obtemperantes. itaque haec prima definitio difin. V est, ut aegritudo sit animi adversante ratione contractio. itaque ... 6 contractio Non. 93, 1 sic quattuor perturbationes sunt, tres constantiae, quoniam cf. Aug. civ. 14, 8 aegritudini nulla constantia opponitur. Sed omnes perturbationes iudicio censent fieri et St. fr. 3, 380 et 393 opinione. itaque eas definiunt pressius, ut intellegatur, non modo quam vitiosae, vitiose GKR sed etiam quam in nostra sint potestate. est ergo ergo igitur H s aegritudo aegritudo om. G 1 add. 1 et 2 opinio recens mali praesentis, in quo demitti contrahique animo rectum esse videatur, laetitia opinio recens boni praesentis, in quo ecferri ecferri haec ferri VK c (eff. K 2 ) rectum esse videatur, laetitia...15 videatur om. G 1, add. G 2 in mg. inf. ( lemmata laetitia metus adscr. 1 cf. praef. ) metus opinio impendentis mali, quod intolerabile intollerabile V esse videatur, libido lubido K, in lib. corr. G 1 (libido etiam in mg. ) R 1 opinio venturi boni, quod sit ex usu iam praesens esse atque adesse. 4.15. sed quae iudicia quasque opiniones perturbationum esse dixi, non in eis perturbationes solum positas esse dicunt, verum illa etiam etiam ilia H quae efficiuntur perturbationibus, ut aegritudo quasi morsum aliquem doloris efficiat, metus recessum quendam animi et fugam, laetitia profusam hilaritatem, libido lubido K x li bido R effrenatam effrenata X corr. K 2 R c adpetentiam. opinationem autem, quam in omnis definitiones superiores inclusimus, volunt esse inbecillam adsensionem. 4.16. Sed singulis in singulis G ( exp. 2 ) perturbationibus partes eiusdem generis plures subiciuntur, ut aegritudini invidentia— utendum est enim docendi dicendi V 1 causa verbo minus usitato, quoniam invidia non in eo qui invidet solum dicitur, sed etiam in eo cui invidetur ut... 369, 3 invidetur Non. 443, 19 —, aemulatio, obtrectatio, misericordia, angor, luctus, maeror, aerumna, dolor, lamentatio, sollicitudo, molestia, adflictatio, adflectatio K 1 R 1 desperatio, et si quae sunt de genere eodem. sub metum autem subiecta sunt pigritia, pudor, terror, timor, pavor, exanimatio, examinatio GK 1 conturbatio, formido, voluptati voluptatis X -ti s vol uptatis V ( ss. rec ) malivolentia... 9 similia Non. 16, 24 s. l. lactare ( sed in textu laetans) malev. hic 370, 21 et 395, 6 X maliv. hic Non. ( 370, 21 R 2 ) malivolentia laetans laetari H malo alieno, laet. m. al. addit C., ut appareat cur mal. voluptati subiciatur delectatio, iactatio et similia, lubidini libidinis V rec inimicitiae Non. ira, excandescentia, odium, inimicitia, discordia, ludisne ira... inimicitiae discordia Non. 103, 12 indigentia, desiderium et cetera eius modi. Haec St. fr. 3, 415. 410. 403. 398 cf. om- nino fr. 391–416, quae graecas harum definitionum formas exhibent. autem definiunt hoc modo: invidentiam esse dicunt aegritudinem susceptam propter alterius res secundas, quae nihil noceant invidenti. 4.17. (nam si qui qui quid K 1 (d eras. ) RH doleat eius rebus secundis a quo ipse laedatur, non recte dicatur invidere, ut si Hectori haectori X (ut ... Agamemno om. H) Agamemno; qui autem, cui alterius commoda comoda GRV 1 nihil noceant, tamen eum doleat is frui, is frui is R rec s frui se GR 1 V (se exp. rec ) K 2 fuisse K 1 invideat profecto.) aemulatio autem dupliciter illa quidem dicitur, ut et in laude et in vitio nomen hoc sit; nam et imitatio virtutis aemulatio dicitur— sed ea nihil hoc loco utimur; est enim laudis—, et et om. G est aemulatio aegritudo, est aegritudo aemulatio G 1 si eo eo ea H quod concupierit alius potiatur, ipse careat. obtrectatio autem est, ea quam intellegi zhlotupi/an zelotypian GRV (n ut sequens u in r. ) H (i pro y) zelo t ypiam K volo, aegritudo ex eo, quod alter quoque potiatur eo quod ipse concupiverit. 4.18. misericordia est aegritudo ex miseria alterius iniuria iniuria K laborantis (nemo enim parricidae patricidae G 1 V aut proditoris supplicio subpl. KH misericordia commovetur); angor aegritudo premens, luctus aegritudo ex eius qui carus fuerit interitu acerbo, maeror aegritudo flebilis, aerumna aegritudo laboriosa, dolor aegritudo crucians, lamentatio aegritudo cum eiulatu, sollicitudo aegritudo cum cogitatione, molestia aegritudo permanens, adflictatio adflictio V (G 1 in lemmate mg. ) aegritudo cum vexatione corporis, desperatio aegritudo sine ulla rerum expectatione meliorum. Quae autem subiecta sunt sub metum, ea sic definiunt: pigritiam metum consequentis laboris,. 4.19. . . terrorem metum pudorem metum dedecoris add. Sey. ( ai)sxu/nh fo/bos a)doci/as pudorem metum sanguinem diffundentem Bai. ( cf. Gell. 19, 6 ); quae coniungenda videntur : pudorem metum dedecoris sanguinem diffundentem concutientem, ex quo fit ut pudorem rubor, terrorem pallor et tremor et dentium crepitus consequatur, laboris; Terrorem metum mali adp. K 1 Terrorem in Timorem corr. et verba terrorem ... 15 consequatur in mg. add. K 2 timorem metum metu mientem V ( add. rec ) metu mentem GKRH mali adpropinquantis, pavorem metum mali... 16 metum add. G 2 in mg. mentem loco loquo K 1 moventem, ex quo illud Ennius: ennius X enni V rec M s (et We. coll. nat. deor. 2, 60 fat. 35 off. 2, 89 al. ) Enn. Alcm. 23 tum pavor sapientiam omnem mi omne mmihi ( vel mihi omnem) exanimato expectorat fere de orat. 3, 154. 218 Non. 16, 7. omnem mihi ex anima expectaret X (expectorat K 2 expectoret B ex- pelleret V rec ) exanimato expectorat ex ... 18 expectorat om. H, exanimationem metum subsequentem et quasi comitem pavoris, conturbationem metum excutientem cogitata, formidinem metum permanentem. 4.20. Voluptatis autem partes hoc modo describunt, descr. cf. 366, 18 describit K 1 ut malevolentia sit voluptas ex malo alterius sine emolumento suo, delectatio declaratio K 1 voluptas suavitate auditus animum deleniens; et qualis est haec aurium, tales sunt oculorum et tactionum sunt toculorum et actionum Non. L 1 sunt et ocul. B adorationum K 1 et odorationum et saporum, qualis haec ... 3 saporum Non. 227, 9 quae sunt omnes unius generis ad perfundendum animum tamquam inliquefactae voluptates. iactatio est voluptas gestiens et se efferens insolentius. 4.21. Quae autem libidini subiecta sunt, ea sic definiuntur, ut ira sit libido poeniendi poen. ex pen. V 2 pun. HV rec eius qui videatur laesisse iniuria, excandescentia autem sit ira nascens et modo modo W ( o)rgh\ e)narxome/nh ) sine modo Non. existens, excandescentia... 9 existens Non. 103, 14 desistens V 3 quae qu/mwsis Graece dicitur, odium Qg M w ClC fere X ira inveterata, inimicitia ira ulciscendi tempus observans, discordia ira acerbior intimo animo animo Lb. ( cf. Th. 1. 1. 4, 940 ) odio et corde concepta, indigentia Idigentia K 1 libido inexplebilis, desiderium libido eius, qui nondum adsit, videndi. distinguunt distingunt X illud etiam, ut libido sit earum rerum, quae dicuntur de quodam aut quibusdam, quae kathgorh/mata K a TH G opphm a T L fere X dialectici appellant, ut habere divitias, capere honores, indigentia diligentia X indigentia s V 3 quod verum videtur, etsi Cic. non bene expressit spa/nin duplici sensu adhiberi ( de re cf. St. fr. 3, 91 rerum ipsarum sit, sit Man. est ( def. Küh. ) ut honorum, ut St. fr. 3, 379 pecuniae. ut pec. et pec. H 4.22. Omnium autem perturbationum fontem esse dicunt intemperantiam, quae est a a in r. G 2 del. ab Arnim ( cf. fr. 3, 475 al. ) a recta ratione del. Bentl. et post mente add. s tota mente a recta ratione defectio sic aversa a praescriptione a praescriptione aperte scriptione V 1 rationis, ut nullo modo adpetitiones animi nec regi nec contineri animi regine cont. V ( add. 3 ) queant. quem ad modum igitur temperantia sedat adpetitiones app. V c et efficit, ut eae aeae K 1 (hae K c )R rectae recte G 1 VH rationi pareant, conservatque considerata iudicia mentis, sic si V 1 huic inimica intemperantia omnem animi statum inflammat conturbat incitat, itaque et aegritudines et metus et reliquae reli q; conturbationes G 1 perturbationes omnes gignuntur ex ea. Quem ad modum, cum sanguis corruptus est aut St. fr. 3, 424 pituita redundat aut bilis, in corpore morbi aegrotationesque nascuntur, sic pravarum opinionum conturbatio et ipsarum inter se repugtia sanitate spoliat animum morbisque perturbat; sit... 372, 8 perturbat ( sine 23 quidam ... 26 constan- tia et 368, 10 itaque... 368, 12 potestate) H conturbat V 1 4.23. ex perturbationibus autem primum morbi conficiuntur, quae vocant illi nosh/mata, eaque quae sunt eis morbis contraria, nosemiata X ( nos emata V) quae habent ad res certas vitiosam offensionem vitiosam offensionem s vitiosa offensione X (-sas -es V rec ) atque fastidium, deinde aegrotationes, quae appellantur a Stoicis a)rrwsth/mata, a pp w CTHM L T L GV ac fere KR (o pro w, a pro L ) idem appositae G 1 isque item oppositae contrariae contraria V 1 offensiones. hoc loco nimium operae opere GKV consumitur a Stoicis, maxime a Chrysippo, crys. G 1 dum morbis corporum comparatur morborum animi similitudo; qua oratione ratione V 1 praetermissa minime necessaria ea, quae rem continent, pertractemus. 4.24. intellegatur igitur perturbationem iactantibus se opinionibus inconstanter et turbide in motu in motu immotus GRV (s del. rec ) H immot os K ( ss. c ) esse semper; cum autem hic fervor concitatioque animi inveteraverit et tamquam in venis medullisque insederit, tum existet existit X (exs. G) existet Küh. ( de fut. cf. p. 378, 14 comm. ad 1, 29 Sen. epist. 85, 9 al. ) inveteravit ... insedit ... existit Sey. et morbus et aegrotatio et offensiones eae, quae sunt eis morbis aegrotationibusque contrariae. Haec, quae dico, cogitatione inter se differunt, re quidem copulata sunt, eaque eaque GRV (eaq K 1 sed; add. 2 ) oriuntur ex libidine et ex laetitia. nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret sanet Bentl. permanet K 1 eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum, existitque existit (exs. KR) qui m. X (que V rec s ) morbus et aegrotatio, quae evelli evelli Wopkens avelli inveterata non possunt, eique morbo nomen est avaritia; 4.25. similiterque similiter quae GKV ceteri morbi, ut gloriae cupiditas, ut mulierositas, ut ita appellem eam eam s ea X Non. L quae Graece filoguni/a f l L O Gg NlA fere X ( fgL KH -m a GV) dicitur, similiterque ... 7 dicitur Non. 142, 20 ceterique similiter morbi aegrotationesque nascuntur. quae autem sunt his contraria, ea nasci putantur a metu, ut odium mulierum, quale in misogu/nw| Atili est, inmisso gyno X (imm. K guno V 2 immissum K 2 ) Atil. fr. 1 ut in hominum universum genus, quod accepimus de Timone de Timone de ti in r. V 2 qui misa/nqrwpos appellatur, quale... 12 appellatur om. H misane p wit oc a appellantur X (misanep wp oc app. V, p fort. ex it ) ut inhospitalitas est: quae omnes aegrotationes animi ex quodam metu nascuntur earum rerum quas fugiunt et oderunt. 4.26. definiunt autem animi aegrotationem opinationem St. fr. 3, 427 vehementem de re non expetenda, tamquam valde expetenda sit, inhaerentem et penitus insitam. quod autem nascitur ex offensione, ita definiunt: opinionem vehementem de re non fugienda inhaerentem et penitus insitam tamquam fugienda; fugienda expetenda KRH haec autem opinatio est iudicatio iuditio K 1 ( add. 2 ) se scire, quod nesciat. aegrotationi autem talia quaedam subiecta sunt: avaritia, ambitio, mulierositas, pervicacia, pervicatia KV ligurritio, vinulentia, vinulentia Non. vinol. X cf. Mue. cuppedia, ambitio ... 23 cuppedia Non. 85, 10 cu pedia G et si qua similia. est autem avaritia opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita, similisque est eiusdem generis definitio reliquarum. 4.27. offensionum autem definitiones sunt eius modi, eiusdem modi G 1 ut inhospitalitas inhospitalis K 1 RH sit opinio vehemens valde fugiendum esse hospitem, eaque inhaerens et penitus insita; similiterque definitur et mulierum odium, ut Hippolyti, hippoliti GH hyppoliti V et, ut Timonis, generis humani. Atque ut ad valetudinis similitudinem veniamus veniamus s ( cf. utamur) veniam X eaque conlatione consolatione V utamur aliquando, sed parcius quam solent Stoici: ut sunt alii ad alios morbos procliviores St. fr. 3, 423 —itaque dicimus gravidinosos gravidinosos W Non. ( 115, 16 etiam in lemmate ) ut Plin. 18, 139 codd. praeter d cf. Catull. 44, 13 Lucil. 820 (gravedo Marx ) gravedinosos edd. alt. quosdam om. W Non. add. Beroaldus quosdam, quosdam torminosos, itaque ... 9 torminosos Non. 32, 13 et 115, 16 terminosos KRH ( Non. L 1 priore loco ) non quia iam sint, sed quia saepe sint—, sic saepe sint, sic Gr. Lb. saepe sint X saepe, sic Man. ( de iterato sint cf. Sey. ad Lael. 43 ) alii ad metum, alii ad aliam perturbationem; ex quo non quia ia in r. V 2 sed... 11 quo om. K 1 add. c in aliis anxietas, unde anxii, in aliis iracundia dicitur. quae ab ira differt, estque aliud aliud ex illud V rec iracundum esse, aliud iratum, ut differt anxietas ab angore (neque enim omnes anxii, qui anguntur aliquando, nec, nec s haec X qui anxii, semper anguntur), ut nec ... 15 ut om. Non. inter ebrietatem et ebriositatem et ebriositatem om. W Non. L 1 hab. Nonii codd. rell. interest, aliudque que om. G 1 Non. est amatorem esse, aliud amantem. aliud... 17 amantem Non. 444, 1 atque haec aliorum ad alios morbos proclivitas late patet; nam pertinet ad omnes perturbationes; 4.28. in multis etiam etiam enim H s vitiis apparet, sed nomen res non habet. ergo et invidi et malivoli et libidinosi libidinosi Po. ( cf. p. 389, 26.28 ) lividi W et lividi del. We. et timidi et misericordes, quia proclives ad eas perturbationes sunt sunt s om. X proclives (proclive Bentl. ) cum feruntur coni. Mue., sed proclivitas est dia/qesis ; in per- turbationibus proclivi feruntur ( p. 381, 23 ), ad pert. proclives sunt ( cf. v. 7; p. 402, 7; St. fr. 3, 465 ), non quia semper feruntur. ferantur We. haec igitur proclivitas ad suum quodque genus a similitudine corporis aegrotatio dicatur, dicatur Bentl. dicitur dum ea intellegatur ad aegrotandum proclivitas. sed haec in bonis rebus, quod alii ad alia bona sunt aptiores, facilitas nominetur, in malis proclivitas, ut significet lapsionem, in neutris habeat superius nomen. Quo modo autem in St. fr. 3, 425 corpore est morbus, est aegrotatio, est vitium, est vitium Gr. et vit. X sic in animo. morbum appellant totius corporis corruptionem, aegrotationem morbum cum imbecillitate, inb. V vitium, cum partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas. 4.29. itaque illa duo, morbus et aegrotatio, ex totius valetudinis corporis conquassatione et perturbatione gignuntur, vitium autem integra valetudine ipsum ex se cernitur. sed in animo tantum modo cogitatione possumus morbum ab aegrotatione seiungere, vitiositas autem est habitus aut adfectio in tota vita inconstans et a se ipsa dissentiens. ita fit, ut in altera corruptione opinionum morbus efficiatur et aegrotatio, in altera inconstantia et repugtia. non enim omne vitium paris habet dissensiones, paris h. dissensiones Bentl. partis h. dissentientis X (-ent V c, ent in r. ). ceterum totus locus negle- genter a Cic. scriptus ut eorum, qui non longe a sapientia absunt, adfectio est illa quidem discrepans sibi ipsa, dum est insipiens, sed non distorta nec prava. morbi autem et aegrotationes aegrotationis X ( corr. K 2 ) partes sunt vitiositatis, sed perturbationes sintne eiusdem partes, quaestio est. 4.31. et ut corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque ea quae X dicitur dicuntur G 1 pulchritudo, sic in animo opinionum iudiciorumque aequabilitas et constantia cum firmitate quadam et stabilitate virtutem subsequens aut virtutis vim ipsam continens pulchritudo vocatur. itemque viribus corporis et nervis et efficacitati similes similibus quoque similibus quoque Man. similibusque verbis animi vires nomitur. velocitas autem corporis celeritas appellatur, quae eadem ingenii etiam laus habetur propter animi multarum rerum brevi tempore percursionem. propter ... percursiones Non. 161, 20 ( s. l. percursionem) percussionem X ( corr. V rec periussionem K 1 ) Illud animorum corporumque dissimile, St. fr. 3, 426 quod animi valentes morbo temptari non possunt, temptari non possunt ut c. Bentl. sed cf. Galen de Hipp. et Pl. 409, 1 M. al. corpora corpora autem p. G ( exp. 2 ) possunt; sed corporum offensiones sine culpa accidere possunt, animorum non item, quorum omnes morbi et perturbationes ex aspernatione rationis eveniunt. veniunt H itaque in in om. H hominibus solum existunt; nam bestiae simile quiddam quidam GR 1 V 1 ( corr. R 2 V c ) faciunt, sed in perturbationes non incidunt. 4.32. inter acutos autem et inter hebetes hebetes non item est K 1 ( corr. 1 etc ) interest, quod ingeniosi, ut aes Corinthium in aeruginem, aerugine GRV sic illi in morbum et incidunt tardius et recreantur ocius, hebetes non item. nec vero in omnem morbum ac perturbationem animus ingeniosi cadit; †non enim non enim in ulla Bentl. sunt enim multa Mdv. non enim ad omnia vitia aeque propensa est natura humana: sunt enim multa fere desiderat Po. ( cf. p. 402, 8 ) multa ecferata eff. KV c? et immania; quaedam autem humanitatis quoque habent primam speciem, ut misericordia aegritudo metus. Aegrotationes autem morbique animorum St. fr. 3, 430 difficilius evelli posse putantur quam summa illa vitia, quae virtutibus sunt contraria. morbis enim manentibus vitia sublata esse non possunt, quia del. Lb. quia] qui Dav. non tam celeriter satur quam illa tolluntur. sed ut. .. 377, 12 tolluntur ( sine 377, 1 inter 377, 6 immania) H
4. Philodemus, De Oeconomia, 23.6, 23.19 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Dio Chrysostom, Orations, 3.15, 32.12-32.13 (1st cent. CE

3.15.  But I could never bring myself to accept money from anyone, although many are willing to give it. Nay, little as I had, you will find that I not only shared it with others, but actually squandered it many a time. 32.12.  In my own case, for instance, I feel that I have chosen that rôle, not of my own volition, but by the will of some deity. For when divine providence is at work for men, the gods provide, not only good counsellors who need no urging, but also words that are appropriate and profitable to the listener. And this statement of mine should be questioned least of all by you, since here in Alexandria the deity is most in honour, and to you especially does he display his power through almost daily oracles and dreams. Think not, therefore, that the god exercises his watchful care only over sleeping men, disclosing to each in private what is for his good, but that he is indifferent toward them when they are awake and would not disclose to them, in public and collectively, anything beneficial; for often in the past he has given aid to men in their waking moments, and also in broad daylight he has clearly foretold the future. 32.13.  You are acquainted no doubt with the prophetic utterances of Apis here, in neighbouring Memphis, and you know that lads at play announce the purpose of the god, and that this form of divination has proved to be free from falsehood. But your deity, methinks, being more potent, wishes to confer his benefits upon you through the agency of men rather than boys, and in serious fashion, not by means of few words, but with strong, full utterance and in clear terms, instructing you regarding most vital matters — if you are patient — with purpose and persuasiveness.
6. New Testament, 1 Thessalonians, 2.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.5. For neither were we at any time found using words of flattery, as you know, nor a cloak of covetousness (God is witness)
7. New Testament, 1 Timothy, 1.1, 4.2, 5.17-5.18, 6.3-6.19 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul, an apostle of Christ Jesus according to the commandment of God our Savior, and Christ Jesus our hope; 4.2. through the hypocrisy of men who speak lies, branded in their own conscience as with a hot iron; 5.17. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and in teaching. 5.18. For the Scripture says, "You shall not muzzle the ox when it treads out the grain." And, "The laborer is worthy of his wages. 6.3. If anyone teaches a different doctrine, and doesn't consent to sound words, the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness 6.4. he is conceited, knowing nothing, but obsessed with arguments, disputes, and word battles, from which come envy, strife, reviling, evil suspicions 6.5. constant friction of men of corrupt minds and destitute of the truth, who suppose that godliness is a means of gain. Withdraw yourself from such. 6.6. But godliness with contentment is great gain. 6.7. For we brought nothing into the world, and we certainly can't carry anything out. 6.8. But having food and clothing, we will be content with that. 6.9. But those who are determined to be rich fall into a temptation and a snare and many foolish and harmful lusts, such as drown men in ruin and destruction. 6.10. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some have been led astray from the faith in their greed, and have pierced themselves through with many sorrows. 6.11. But you, man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. 6.12. Fight the good fight of faith. Lay hold of the eternal life to which you were called, and you confessed the good confession in the sight of many witnesses. 6.13. I charge you before God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate testified the good confession 6.14. that you keep the commandment without spot, blameless, until the appearing of our Lord Jesus Christ; 6.15. which in its own times he will show, who is the blessed and only Ruler, the King of kings, and Lord of lords; 6.16. who alone has immortality, dwelling in unapproachable light; whom no man has seen, nor can see: to whom be honor and eternal power. Amen. 6.17. Charge those who are rich in this present world that they not be haughty, nor have their hope set on the uncertainty of riches, but on the living God, who richly provides us with everything to enjoy; 6.18. that they do good, that they be rich in good works, that they be ready to distribute, willing to communicate; 6.19. laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold of eternal life.
8. New Testament, 2 Timothy, 1.13, 2.15, 2.19, 3.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.13. Hold the pattern of sound words which you have heard from me, in faith and love which is in Christ Jesus. 2.15. Give diligence to present yourself approved by God, a workman who doesn't need to be ashamed, properly handling the Word of Truth. 2.19. However God's firm foundation stands, having this seal, "The Lord knows those who are his," and, "Let every one who names the name of the Lord depart from unrighteousness. 3.8. Even as Jannes and Jambres opposed Moses, so do these also oppose the truth; men corrupted in mind, reprobate concerning the faith.
9. New Testament, Acts, 20.34 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

20.34. You yourselves know that these hands ministered to my necessities, and to those who were with me.
10. New Testament, Hebrews, 2.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.12. saying, "I will declare your name to my brothers. In the midst of the congregation I will sing your praise.
11. New Testament, Titus, 2.8 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.8. and soundness of speech that can't be condemned; that he who opposes you may be ashamed, having no evil thing to say about us.
12. Seneca The Younger, Letters, 75.6-75.7 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Gellius, Attic Nights, 8.3, 12.11 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. Lucian, The Passing of Peregrinus, 26, 29, 37, 43, 24 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Lucian, The Dance, 81 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Lucian, The Runaways, 14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

14. The externals of philosophy, as you know, are easily aped: it is a simple matter to assume the cloak and wallet, walk with a stick, and bawl, and bark, and bray, against all corners. They know that they are safe; their cloth protects them. Liberty is thus within their grasp: no need to ask their master's leave; should he attempt to reclaim them, their sticks are at his service. No more short commons for them now, no more of crusts whose dryness is mitigated only by herbs or salt fish: they have choice of meats, drink the best of wines, and take money where they will, shearing the sheep, as they call it when they levy contributions, in the certainty that many will give, from respect to their garb or fear of their tongues.
17. Lucian, Nigrinus, 26, 25 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

25. There is an artlessness in their manner of stuffing themselves, a frankness in their tippling, which defy competition; they sponge with more spirit than other men, and sit on with greater persistency. It is not an uncommon thing for the more courtly sages to oblige the company with a song.’All this he treated as a jest. But he had much to say on the subject of those paid philosophers, who hawk about virtue like any other marketable commodity. ‘Hucksters’ and ‘petty traders’ were his words for them. A man who proposes to teach the contempt of wealth, should begin (he maintained) by showing a soul above fees.
18. Pliny The Younger, Letters, 8.13 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Pliny The Younger, Letters, 8.13 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Diogenes Laertius, Lives of The Philosophers, 6.20, 6.24-6.69, 6.71, 7.115, 7.188-7.189 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

6.20. 2. DIOGENESDiogenes was a native of Sinope, son of Hicesius, a banker. Diocles relates that he went into exile because his father was entrusted with the money of the state and adulterated the coinage. But Eubulides in his book on Diogenes says that Diogenes himself did this and was forced to leave home along with his father. Moreover Diogenes himself actually confesses in his Pordalus that he adulterated the coinage. Some say that having been appointed to superintend the workmen he was persuaded by them, and that he went to Delphi or to the Delian oracle in his own city and inquired of Apollo whether he should do what he was urged to do. When the god gave him permission to alter the political currency, not understanding what this meant, he adulterated the state coinage, and when he was detected, according to some he was banished, while according to others he voluntarily quitted the city for fear of consequences. 6.24. He was great at pouring scorn on his contemporaries. The school of Euclides he called bilious, and Plato's lectures waste of time, the performances at the Dionysia great peep-shows for fools, and the demagogues the mob's lackeys. He used also to say that when he saw physicians, philosophers and pilots at their work, he deemed man the most intelligent of all animals; but when again he saw interpreters of dreams and diviners and those who attended to them, or those who were puffed up with conceit of wealth, he thought no animal more silly. He would continually say that for the conduct of life we need right reason or a halter. 6.25. Observing Plato one day at a costly banquet taking olives, How is it, he said, that you the philosopher who sailed to Sicily for the sake of these dishes, now when they are before you do not enjoy them? Nay, by the gods, Diogenes, replied Plato, there also for the most part I lived upon olives and such like. Why then, said Diogenes, did you need to go to Syracuse? Was it that Attica at that time did not grow olives? But Favorinus in his Miscellaneous History attributes this to Aristippus. Again, another time he was eating dried figs when he encountered Plato and offered him a share of them. When Plato took them and ate them, he said, I said you might share them, not that you might eat them all up. 6.26. And one day when Plato had invited to his house friends coming from Dionysius, Diogenes trampled upon his carpets and said, I trample upon Plato's vainglory. Plato's reply was, How much pride you expose to view, Diogenes, by seeming not to be proud. Others tell us that what Diogenes said was, I trample upon the pride of Plato, who retorted, Yes, Diogenes, with pride of another sort. Sotion, however, in his fourth book makes the Cynic address this remark to Plato himself. Diogenes once asked him for wine, and after that also for some dried figs; and Plato sent him a whole jar full. Then the other said, If some one asks you how many two and two are, will you answer, Twenty? So, it seems, you neither give as you are asked nor answer as you are questioned. Thus he scoffed at him as one who talked without end. 6.27. Being asked where in Greece he saw good men, he replied, Good men nowhere, but good boys at Lacedaemon. When one day he was gravely discoursing and nobody attended to him, he began whistling, and as people clustered about him, he reproached them with coming in all seriousness to hear nonsense, but slowly and contemptuously when the theme was serious. He would say that men strive in digging and kicking to outdo one another, but no one strives to become a good man and true. 6.28. And he would wonder that the grammarians should investigate the ills of Odysseus, while they were ignorant of their own. Or that the musicians should tune the strings of the lyre, while leaving the dispositions of their own souls discordant; that the mathematicians should gaze at the sun and the moon, but overlook matters close at hand; that the orators should make a fuss about justice in their speeches, but never practise it; or that the avaricious should cry out against money, while inordinately fond of it. He used also to condemn those who praised honest men for being superior to money, while themselves envying the very rich. He was moved to anger that men should sacrifice to the gods to ensure health and in the midst of the sacrifice should feast to the detriment of health. He was astonished that when slaves saw their masters were gluttons, they did not steal some of the viands. 6.29. He would praise those who were about to marry and refrained, those who intending to go a voyage never set sail, those who thinking to engage in politics do no such thing, those also who purposing to rear a family do not do so, and those who make ready to live with potentates, yet never come near them after all. He used to say, moreover, that we ought to stretch out our hands to our friends with the fingers open and not closed. Menippus in his Sale of Diogenes tells how, when he was captured and put up for sale, he was asked what he could do. He replied, Govern men. And he told the crier to give notice in case anybody wanted to purchase a master for himself. Having been forbidden to sit down, It makes no difference, said he, for in whatever position fishes lie, they still find purchasers. 6.30. And he said he marvelled that before we buy a jar or dish we try whether it rings true, but if it is a man are content merely to look at him. To Xeniades who purchased him he said, You must obey me, although I am a slave; for, if a physician or a steersman were in slavery, he would be obeyed. Eubulus in his book entitled The Sale of Diogenes tells us that this was how he trained the sons of Xeniades. After their other studies he taught them to ride, to shoot with the bow, to sling stones and to hurl javelins. Later, when they reached the wrestling-school, he would not permit the master to give them full athletic training, but only so much as to heighten their colour and keep them in good condition. 6.31. The boys used to get by heart many passages from poets, historians, and the writings of Diogenes himself; and he would practise them in every short cut to a good memory. In the house too he taught them to wait upon themselves, and to be content with plain fare and water to drink. He used to make them crop their hair close and to wear it unadorned, and to go lightly clad, barefoot, silent, and not looking about them in the streets. He would also take them out hunting. They on their part had a great regard for Diogenes and made requests of their parents for him. The same Eubulus relates that he grew old in the house of Xeniades, and when he died was buried by his sons. 6.32. There Xeniades once asked him how he wished to be buried. To which he replied, On my face. Why? inquired the other. Because, said he, after a little time down will be converted into up. This because the Macedonians had now got the supremacy, that is, had risen high from a humble position. Some one took him into a magnificent house and warned him not to expectorate, whereupon having cleared his throat he discharged the phlegm into the man's face, being unable, he said, to find a meaner receptacle. Others father this upon Aristippus. One day he shouted out for men, and when people collected, hit out at them with his stick, saying, It was men I called for, not scoundrels. This is told by Hecato in the first book of his Anecdotes. Alexander is reported to have said, Had I not been Alexander, I should have liked to be Diogenes. 6.33. The word disabled (ἀναπήρους), Diogenes held, ought to be applied not to the deaf or blind, but to those who have no wallet (πήρα). One day he made his way with head half shaven into a party of young revellers, as Metrocles relates in his Anecdotes, and was roughly handled by them. Afterwards he entered on a tablet the names of those who had struck him and went about with the tablet hung round his neck, till he had covered them with ridicule and brought universal blame and discredit upon them. He described himself as a hound of the sort which all men praise, but no one, he added, of his admirers dared go out hunting along with him. When some one boasted that at the Pythian games he had vanquished men, Diogenes replied, Nay, I defeat men, you defeat slaves. 6.34. To those who said to him, You are an old man; take a rest, What? he replied, if I were running in the stadium, ought I to slacken my pace when approaching the goal? ought I not rather to put on speed? Having been invited to a dinner, he declared that he wouldn't go; for, the last time he went, his host had not expressed a proper gratitude. He would walk upon snow barefoot and do the other things mentioned above. Not only so; he even attempted to eat meat raw, but could not manage to digest it. He once found Demosthenes the orator lunching at an inn, and, when he retired within, Diogenes said, All the more you will be inside the tavern. When some strangers expressed a wish to see Demosthenes, he stretched out his middle finger and said, There goes the demagogue of Athens. 6.35. Some one dropped a loaf of bread and was ashamed to pick it up; whereupon Diogenes, wishing to read him a lesson, tied a rope to the neck of a wine-jar and proceeded to drag it across the Ceramicus.He used to say that he followed the example of the trainers of choruses; for they too set the note a little high, to ensure that the rest should hit the right note. Most people, he would say, are so nearly mad that a finger makes all the difference. For, if you go along with your middle finger stretched out, some one will think you mad, but, if it's the little finger, he will not think so. Very valuable things, said he, were bartered for things of no value, and vice versa. At all events a statue fetches three thousand drachmas, while a quart of barley-flour is sold for two copper coins. 6.36. To Xeniades, who purchased him, he said, Come, see that you obey orders. When he quoted the line,Backward the streams flow to their founts,Diogenes asked, If you had been ill and had purchased a doctor, would you then, instead of obeying him, have said 'Backward the streams flow to their founts'? Some one wanted to study philosophy under him. Diogenes gave him a tunny to carry and told him to follow him. And when for shame the man threw it away and departed, some time after on meeting him he laughed and said, The friendship between you and me was broken by a tunny. The version given by Diocles, however, is as follows. Some one having said to him, Lay your commands upon us, Diogenes, he took him away and gave him a cheese to carry, which cost half an obol. The other declined; whereupon he remarked, The friendship between you and me is broken by a little cheese worth half an obol. 6.37. One day, observing a child drinking out of his hands, he cast away the cup from his wallet with the words, A child has beaten me in plainness of living. He also threw away his bowl when in like manner he saw a child who had broken his plate taking up his lentils with the hollow part of a morsel of bread. He used also to reason thus: All things belong to the gods. The wise are friends of the gods, and friends hold things in common. Therefore all things belong to the wise. One day he saw a woman kneeling before the gods in an ungraceful attitude, and wishing to free her of superstition, according to Zoilus of Perga, he came forward and said, Are you not afraid, my good woman, that a god may be standing behind you? – for all things are full of his presence – and you may be put to shame? 6.38. He dedicated to Asclepius a bruiser who, whenever people fell on their faces, used to run up to them and bruise them.All the curses of tragedy, he used to say, had lighted upon him. At all events he wasA homeless exile, to his country dead. A wanderer who begs his daily bread.But he claimed that to fortune he could oppose courage, to convention nature, to passion reason. When he was sunning himself in the Craneum, Alexander came and stood over him and said, Ask of me any boon you like. To which he replied, Stand out of my light. Some one had been reading aloud for a very long time, and when he was near the end of the roll pointed to a space with no writing on it. Cheer up, my men, cried Diogenes; there's land in sight. 6.39. To one who by argument had proved conclusively that he had horns, he said, touching his forehead, Well, I for my part don't see any. In like manner, when somebody declared that there is no such thing as motion, he got up and walked about. When some one was discoursing on celestial phenomena, How many days, asked Diogenes, were you in coming from the sky? A eunuch of bad character had inscribed on his door the words, Let nothing evil enter. How then, he asked, is the master of the house to get in? When he had anointed his feet with unguent, he declared that from his head the unguent passed into the air, but from his feet into his nostrils. The Athenians urged him to become initiated, and told him that in Hades those who have been initiated take precedence. It would be ludicrous, quoth he, if Agesilaus and Epaminondas are to dwell in the mire, while certain folk of no account will live in the Isles of the Blest because they have been initiated. 6.40. When mice crept on to the table he addressed them thus, See now even Diogenes keeps parasites. When Plato styled him a dog, Quite true, he said, for I come back again and again to those who have sold me. As he was leaving the public baths, somebody inquired if many men were bathing. He said, No. But to another who asked if there was a great crowd of bathers, he said, Yes. Plato had defined Man as an animal, biped and featherless, and was applauded. Diogenes plucked a fowl and brought it into the lecture-room with the words, Here is Plato's man. In consequence of which there was added to the definition, having broad nails. To one who asked what was the proper time for lunch, he said, If a rich man, when you will; if a poor man, when you can. 6.41. At Megara he saw the sheep protected by leather jackets, while the children went bare. It's better, said he, to be a Megarian's ram than his son. To one who had brandished a beam at him and then cried, Look out, he replied, What, are you intending to strike me again? He used to call the demagogues the lackeys of the people and the crowns awarded to them the efflorescence of fame. He lit a lamp in broad daylight and said, as he went about, I am looking for a man. One day he got a thorough drenching where he stood, and, when the bystanders pitied him, Plato said, if they really pitied him, they should move away, alluding to his vanity. When some one hit him a blow with his fist, Heracles, said he, how came I to forget to put on a helmet when I walked out? 6.42. Further, when Meidias assaulted him and went on to say, There are 3000 drachmas to your credit, the next day he took a pair of boxing-gauntlets, gave him a thrashing and said, There are 3000 blows to your credit.When Lysias the druggist asked him if he believed in the gods, How can I help believing in them, said he, when I see a god-forsaken wretch like you? Others give this retort to Theodorus. Seeing some one perform religious purification, he said, Unhappy man, don't you know that you can no more get rid of errors of conduct by sprinklings than you can of mistakes in grammar? He would rebuke men in general with regard to their prayers, declaring that they asked for those things which seemed to them to be good, not for such as are truly good. 6.43. As for those who were excited over their dreams he would say that they cared nothing for what they did in their waking hours, but kept their curiosity for the visions called up in their sleep. At Olympia, when the herald proclaimed Dioxippus to be victor over the men, Diogenes protested, Nay, he is victorious over slaves, I over men.Still he was loved by the Athenians. At all events, when a youngster broke up his tub, they gave the boy a flogging and presented Diogenes with another. Dionysius the Stoic says that after Chaeronea he was seized and dragged off to Philip, and being asked who he was, replied, A spy upon your insatiable greed. For this he was admired and set free. 6.44. Alexander having on one occasion sent a letter to Antipater at Athens by a certain Athlios, Diogenes, who was present, said:Graceless son of graceless sire to graceless wight by graceless squire.Perdiccas having threatened to put him to death unless he came to him, That's nothing wonderful, quoth he, for a beetle or a tarantula would do the same. Instead of that he would have expected the threat to be that Perdiccas would be quite happy to do without his company. He would often insist loudly that the gods had given to men the means of living easily, but this had been put out of sight, because we require honeyed cakes, unguents and the like. Hence to a man whose shoes were being put on by his servant, he said, You have not attained to full felicity, unless he wipes your nose as well; and that will come, when you have lost the use of your hands. 6.45. Once he saw the sacred officials leading away some one who had stolen a bowl belonging to the treasurers, and said, The great thieves are leading away the little thief. Noticing a lad one day throwing stones at a cross (gibbet), Well done, he said, you will hit your mark. When some boys clustered round him and said, Take care he doesn't bite us, he answered, Never fear, boys, a dog does not eat beetroot. To one who was proud of wearing a lion's skin his words were, Leave off dishonouring the habiliments of courage. When some one was extolling the good fortune of Callisthenes and saying what splendour he shared in the suite of Alexander, Not so, said Diogenes, but rather ill fortune; for he breakfasts and dines when Alexander thinks fit. 6.46. Being short of money, he told his friends that he applied to them not for alms, but for repayment of his due. When behaving indecently in the marketplace, he wished it were as easy to relieve hunger by rubbing an empty stomach. Seeing a youth starting off to dine with satraps, he dragged him off, took him to his friends and bade them keep strict watch over him. When a youth effeminately attired put a question to him, he declined to answer unless he pulled up his robe and showed whether he was man or woman. A youth was playing cottabos in the baths. Diogenes said to him, The better you play, the worse it is for you. At a feast certain people kept throwing all the bones to him as they would have done to a dog. Thereupon he played a dog's trick and drenched them. 6.47. Rhetoricians and all who talked for reputation he used to call thrice human, meaning thereby thrice wretched. An ignorant rich man he used to call the sheep with the golden fleece. Seeing a notice on the house of a profligate, To be sold, he said, I knew well that after such surfeiting you would throw up the owner. To a young man who complained of the number of people who annoyed him by their attentions he said, Cease to hang out a sign of invitation. of a public bath which was dirty he said, When people have bathed here, where are they to go to get clean? There was a stout musician whom everybody depreciated and Diogenes alone praised. When asked why, he said, Because being so big, he yet sings to his lute and does not turn brigand. 6.48. The musician who was always deserted by his audience he greeted with a Hail chanticleer, and when asked why he so addressed him, replied, Because your song makes every one get up. A young man was delivering a set speech, when Diogenes, having filled the front fold of his dress with lupins, began to eat them, standing right opposite to him. Having thus drawn off the attention of the assemblage, he said he was greatly surprised that they should desert the orator to look at himself. A very superstitious person addressed him thus, With one blow I will break your head. And I, said Diogenes, by a sneeze from the left will make you tremble. Hegesias having asked him to lend him one of his writings, he said, You are a simpleton, Hegesias; you do not choose painted figs, but real ones; and yet you pass over the true training and would apply yourself to written rules. 6.49. When some one reproached him with his exile, his reply was, Nay, it was through that, you miserable fellow, that I came to be a philosopher. Again, when some one reminded him that the people of Sinope had sentenced him to exile, And I them, said he, to home-staying. Once he saw an Olympic victor tending sheep and thus accosted him: Too quickly, my good friend, have you left Olympia for Nemea. Being asked why athletes are so stupid, his answer was, Because they are built up of pork and beef. He once begged alms of a statue, and, when asked why he did so, replied, To get practice in being refused. In asking alms – as he did at first by reason of his poverty – he used this form: If you have already given to anyone else, give to me also; if not, begin with me. 6.50. On being asked by a tyrant what bronze is best for a statue, he replied, That of which Harmodius and Aristogiton were moulded. Asked how Dionysius treated his friends, Like purses, he replied; so long as they are full, he hangs them up, and, when they are empty, he throws them away. Some one lately wed had set up on his door the notice:The son of Zeus, victorious Heracles,Dwells here; let nothing evil enter in.To which Diogenes added After war, alliance. The love of money he declared to be mother-city of all evils. Seeing a spendthrift eating olives in a tavern, he said, If you had breakfasted in this fashion, you would not so be dining. 6.51. Good men he called images of the gods, and love the business of the idle. To the question what is wretched in life he replied, An old man destitute. Being asked what creature's bite is the worst, he said, of those that are wild a sycophant's; of those that are tame a flatterer's. Upon seeing two centaurs very badly painted, he asked, Which of these is Chiron? (worse man). Ingratiating speech he compared to honey used to choke you. The stomach he called livelihood's Charybdis. Hearing a report that Didymon the flute-player had been caught in adultery, his comment was, His name alone is sufficient to hang him. To the question why gold is pale, his reply was, Because it has so many thieves plotting against it. On seeing a woman carried in a litter, he remarked that the cage was not in keeping with the quarry. 6.52. One day seeing a runaway slave sitting on the brink of a well, he said, Take care, my lad, you don't fall in. Seeing a boy taking clothes at the baths, he asked, Is it for a little unguent (ἀλειμμάτιον) or is it for a new cloak (ἄλλ' ἱμάτιον)? Seeing some women hanged from an olive-tree, he said, Would that every tree bore similar fruit. On seeing a footpad he accosted him thus:What mak'st thou here, my gallant?Com'st thou perchance for plunder of the dead?Being asked whether he had any maid or boy to wait on him, he said No. If you should die, then, who will carry you out to burial? Whoever wants the house, he replied. 6.53. Noticing a good-looking youth lying in an exposed position, he nudged him and cried, Up, man, up, lest some foe thrust a dart into thy back! To one who was feasting lavishly he said:Short-liv'd thou'lt be, my son, by what thou – buy'st.As Plato was conversing about Ideas and using the nouns tablehood and cuphood, he said, Table and cup I see; but your tablehood and cuphood, Plato, I can nowise see. That's readily accounted for, said Plato, for you have the eyes to see the visible table and cup; but not the understanding by which ideal tablehood and cuphood are discerned. 6.54. On being asked by somebody, What sort of a man do you consider Diogenes to be? A Socrates gone mad, said he. Being asked what was the right time to marry, Diogenes replied, For a young man not yet: for an old man never at all. Being asked what he would take to be soundly cuffed, he replied, A helmet. Seeing a youth dressing with elaborate care, he said, If it's for men, you're a fool; if for women, a knave. One day he detected a youth blushing. Courage, quoth he, that is the hue of virtue. One day after listening to a couple of lawyers disputing, he condemned them both, saying that the one had no doubt stolen, but the other had not lost anything. To the question what wine he found pleasant to drink, he replied, That for which other people pay. When he was told that many people laughed at him, he made answer, But I am not laughed down. 6.55. When some one declared that life is an evil, he corrected him: Not life itself, but living ill. When he was advised to go in pursuit of his runaway slave, he replied, It would be absurd, if Manes can live without Diogenes, but Diogenes cannot get on without Manes. When breakfasting on olives amongst which a cake had been inserted, he flung it away and addressed it thus:Stranger, betake thee from the princes' path.And on another occasion thus:He lashed an olive.Being asked what kind of hound he was, he replied, When hungry, a Maltese; when full, a Molossian – two breeds which most people praise, though for fear of fatigue they do not venture out hunting with them. So neither can you live with me, because you are afraid of the discomforts. 6.56. Being asked if the wise eat cakes, Yes, he said, cakes of all kinds, just like other men. Being asked why people give to beggars but not to philosophers, he said, Because they think they may one day be lame or blind, but never expect that they will turn to philosophy. He was begging of a miserly man who was slow to respond; so he said, My friend, it's for food that I'm asking, not for funeral expenses. Being reproached one day for having falsified the currency, he said, That was the time when I was such as you are now; but such as I am now, you will never be. To another who reproached him for the same offence he made a more scurrilous repartee. 6.57. On coming to Myndus and finding the gates large, though the city itself was very small, he cried, Men of Myndus, bar your gates, lest the city should run away. Seeing a man who had been caught stealing purple, he said:Fast gripped by purple death and forceful fate.When Craterus wanted him to come and visit him, No, he replied, I would rather live on a few grains of salt at Athens than enjoy sumptuous fare at Craterus's table. He went up to Anaximenes the rhetorician, who was fat, and said, Let us beggars have something of your paunch; it will be a relief to you, and we shall get advantage. And when the same man was discoursing, Diogenes distracted his audience by producing some salt fish. This annoyed the lecturer, and Diogenes said, An obol's worth of salt fish has broken up Anaximenes' lecture-class. 6.58. Being reproached for eating in the market-place, Well, it was in the market-place, he said, that I felt hungry. Some authors affirm that the following also belongs to him: that Plato saw him washing lettuces, came up to him and quietly said to him, Had you paid court to Dionysius, you wouldn't now be washing lettuces, and that he with equal calmness made answer, If you had washed lettuces, you wouldn't have paid court to Dionysius. When some one said, Most people laugh at you, his reply was, And so very likely do the asses at them; but as they don't care for the asses, so neither do I care for them. One day observing a youth studying philosophy, he said, Well done, Philosophy, that thou divertest admirers of bodily charms to the real beauty of the soul. 6.59. When some one expressed astonishment at the votive offerings in Samothrace, his comment was, There would have been far more, if those who were not saved had set up offerings. But others attribute this remark to Diagoras of Melos. To a handsome youth, who was going out to dinner, he said, You will come back a worse man. When he came back and said next day, I went and am none the worse for it, Diogenes said, Not Worse-man (Chiron), but Lax-man (Eurytion). He was asking alms of a bad-tempered man, who said, Yes, if you can persuade me. If I could have persuaded you, said Diogenes, I would have persuaded you to hang yourself. He was returning from Lacedaemon to Athens; and on some one asking, Whither and whence? he replied, From the men's apartments to the women's. 6.60. He was returning from Olympia, and when somebody inquired whether there was a great crowd, Yes, he said, a great crowd, but few who could be called men. Libertines he compared to fig-trees growing upon a cliff: whose fruit is not enjoyed by any man, but is eaten by ravens and vultures. When Phryne set up a golden statue of Aphrodite in Delphi, Diogenes is said to have written upon it: From the licentiousness of Greece. Alexander once came and stood opposite him and said, I am Alexander the great king. And I, said he, am Diogenes the Cynic. Being asked what he had done to be called a hound, he said, I fawn on those who give me anything, I yelp at those who refuse, and I set my teeth in rascals. 6.61. He was gathering figs, and was told by the keeper that not long before a man had hanged himself on that very fig-tree. Then, said he, I will now purge it. Seeing an Olympian victor casting repeated glances at a courtesan, See, he said, yonder ram frenzied for battle, how he is held fast by the neck fascinated by a common minx. Handsome courtesans he would compare to a deadly honeyed potion. He was breakfasting in the marketplace, and the bystanders gathered round him with cries of dog. It is you who are dogs, cried he, when you stand round and watch me at my breakfast. When two cowards hid away from him, he called out, Don't be afraid, a hound is not fond of beetroot. 6.62. After seeing a stupid wrestler practising as a doctor he inquired of him, What does this mean? Is it that you may now have your revenge on the rivals who formerly beat you? Seeing the child of a courtesan throw stones at a crowd, he cried out, Take care you don't hit your father.A boy having shown him a dagger that he had received from an admirer, Diogenes remarked, A pretty blade with an ugly handle. When some people commended a person who had given him a gratuity, he broke in with You have no praise for me who was worthy to receive it. When some one asked that he might have back his cloak, If it was a gift, replied Diogenes, I possess it; while, if it was a loan, I am using it. A supposititious son having told him that he had gold in the pocket of his dress, True, said he, and therefore you sleep with it under your pillow. 6.63. On being asked what he had gained from philosophy, he replied, This at least, if nothing else – to be prepared for every fortune. Asked where he came from, he said, I am a citizen of the world. Certain parents were sacrificing to the gods, that a son might be born to them. But, said he, do you not sacrifice to ensure what manner of man he shall turn out to be? When asked for a subscription towards a club, he said to the president:Despoil the rest; off Hector keep thy hands.The mistresses of kings he designated queens; for, said he, they make the kings do their bidding. When the Athenians gave Alexander the title of Dionysus, he said, Me too you might make Sarapis. Some one having reproached him for going into dirty places, his reply was that the sun too visits cesspools without being defiled. 6.64. When he was dining in a sanctuary, and in the course of the meal loaves not free from dirt were put on the table, he took them up and threw them away, declaring that nothing unclean ought to enter a sanctuary. To the man who said to him, You don't know anything, although you are a philosopher, he replied, Even if I am but a pretender to wisdom, that in itself is philosophy. When some one brought a child to him and declared him to be highly gifted and of excellent character, What need then, said he, has he of me? Those who say admirable things, but fail to do them, he compared to a harp; for the harp, like them, he said, has neither hearing nor perception. He was going into a theatre, meeting face to face those who were coming out, and being asked why, This, he said, is what I practise doing all my life. 6.65. Seeing a young man behaving effeminately, Are you not ashamed, he said, that your own intention about yourself should be worse than nature's: for nature made you a man, but you are forcing yourself to play the woman. Observing a fool tuning a psaltery, Are you not ashamed, said he, to give this wood concordant sounds, while you fail to harmonize your soul with life? To one who protested that he was ill adapted for the study of philosophy, he said, Why then do you live, if you do not care to live well? To one who despised his father, Are you not ashamed, he said, to despise him to whom you owe it that you can so pride yourself? Noticing a handsome youth chattering in unseemly fashion, Are you not ashamed, he said, to draw a dagger of lead from an ivory scabbard? 6.66. Being reproached with drinking in a tavern, Well, said he, I also get my hair cut in a barber's shop. Being reproached with accepting a cloak from Antipater, he replied:The gods' choice gifts are nowise to be spurned.When some one first shook a beam at him and then shouted Look out, Diogenes struck the man with his staff and added Look out. To a man who was urgently pressing his suit to a courtesan he said, Why, hapless man, are you at such pains to gain your suit, when it would be better for you to lose it? To one with perfumed hair he said, Beware lest the sweet scent on your head cause an ill odour in your life. He said that bad men obey their lusts as servants obey their masters. 6.67. The question being asked why footmen are so called, he replied, Because they have the feet of men, but souls such as you, my questioner, have. He asked a spendthrift for a mina. The man inquired why it was that he asked others for an obol but him for a mina. Because, said Diogenes, I expect to receive from others again, but whether I shall ever get anything from you again lies on the knees of the gods. Being reproached with begging when Plato did not beg, Oh yes, says he, he does, but when he does so –He holds his head down close, that none may hear.Seeing a bad archer, he sat down beside the target with the words in order not to get hit. Lovers, he declared, derive their pleasures from their misfortune. 6.68. Being asked whether death was an evil thing, he replied, How can it be evil, when in its presence we are not aware of it? When Alexander stood opposite him and asked, Are you not afraid of me? Why, what are you? said he, a good thing or a bad? Upon Alexander replying A good thing, Who then, said Diogenes, is afraid of the good? Education, according to him, is a controlling grace to the young, consolation to the old, wealth to the poor, and ornament to the rich. When Didymon, who was a rake, was once treating a girl's eye, Beware, says Diogenes, lest the oculist instead of curing the eye should ruin the pupil. On somebody declaring that his own friends were plotting against him, Diogenes exclaimed, What is to be done then, if you have to treat friends and enemies alike? 6.69. Being asked what was the most beautiful thing in the world, he replied, Freedom of speech. On entering a boys' school, he found there many statues of the Muses, but few pupils. By the help of the gods, said he, schoolmaster, you have plenty of pupils. It was his habit to do everything in public, the works of Demeter and of Aphrodite alike. He used to draw out the following arguments. If to breakfast be not absurd, neither is it absurd in the market-place; but to breakfast is not absurd, therefore it is not absurd to breakfast in the marketplace. Behaving indecently in public, he wished it were as easy to banish hunger by rubbing the belly. Many other sayings are attributed to him, which it would take long to enumerate. 6.71. Nothing in life, however, he maintained, has any chance of succeeding without strenuous practice; and this is capable of overcoming anything. Accordingly, instead of useless toils men should choose such as nature recommends, whereby they might have lived happily. Yet such is their madness that they choose to be miserable. For even the despising of pleasure is itself most pleasurable, when we are habituated to it; and just as those accustomed to a life of pleasure feel disgust when they pass over to the opposite experience, so those whose training has been of the opposite kind derive more pleasure from despising pleasure than from the pleasures themselves. This was the gist of his conversation; and it was plain that he acted accordingly, adulterating currency in very truth, allowing convention no such authority as he allowed to natural right, and asserting that the manner of life he lived was the same as that of Heracles when he preferred liberty to everything. 7.115. And as there are said to be certain infirmities in the body, as for instance gout and arthritic disorders, so too there is in the soul love of fame, love of pleasure, and the like. By infirmity is meant disease accompanied by weakness; and by disease is meant a fond imagining of something that seems desirable. And as in the body there are tendencies to certain maladies such as colds and diarrhoea, so it is with the soul, there are tendencies like enviousness, pitifulness, quarrelsomeness, and the like. 7.188. Indeed, his interpretation of the story is condemned as most indecent. He may be commending physical doctrine; but the language used is more appropriate to street-walkers than to deities; and it is moreover not even mentioned by bibliographers, who wrote on the titles of books. What Chrysippus makes of it is not to be found in Polemo nor Hypsicrates, no, nor even in Antigonus. It is his own invention. Again, in his Republic he permits marriage with mothers and daughters and sons. He says the same in his work On Things for their own Sake not Desirable, right at the outset. In the third book of his treatise On Justice, at about line 1000, he permits eating of the corpses of the dead. And in the second book of his On the Means of Livelihood, where he professes to be considering a priori how the wise man is to get his living, occur the words: 7.189. And yet what reason is there that he should provide a living? For if it be to support life, life itself is after all a thing indifferent. If it be for pleasure, pleasure too is a thing indifferent. While if it be for virtue, virtue in itself is sufficient to constitute happiness. The modes of getting a livelihood are also ludicrous, as e.g. maintece by a king; for he will have to be humoured: or by friends; for friendship will then be purchasable for money: or living by wisdom; for so wisdom will become mercenary. These are the objections urged against him.
21. Iamblichus, Life of Pythagoras, 198 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

22. Stobaeus, Eclogues, 2.7.10Subjects of this text:

subject book bibliographic info
accusation, financial support Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
aristippus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
bion of borysthenes Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
cautery Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 519
character Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
child(ren) Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
crates Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
cynics/cynicism, mild Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
cynics/cynicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 639
demonax Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172, 639
dio chrysostom Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172, 519
diogenes, the cynic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
disease Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
drugs Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
education Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
epicurus, communities of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
epicurus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
epistle, cynic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
epistle, pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 519
ethics, morality, paraenesis Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
exhortation Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 172
father Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
frankness Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
freedom, of philosopher Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
galen Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
greed Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
hedonism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
heracles/hercules Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
heresy Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
homer Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
human condition Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
julian Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
king, emperor, marcus aurelius Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
letter, diogenes Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
lucian Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
lust Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
metaphor Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 519
morality Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
norden, eduard Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
oenomaus of gadara Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
paraenesis Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
parent Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
passion Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
pastoral epistles Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 519
pastorals Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 519
peregrinus proteus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
philosopher, moral Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
philosopher, speech of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
philosopher Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
philosophy, cynic Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
philosophy Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
pleasure Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
preaching Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
proverb Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
proverbs, thessalonians, first Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
pythagoreanism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
rhetoric, dialogue Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
rhetoric, satire Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
rhetoric Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
rome, empire Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
sage Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
seneca Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
socrates Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
soul, war of Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
stoicism, passions Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
stoicism, vice, disease Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
stoicism Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124, 172, 639
teaching Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
therapy, moral Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
thersites Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 639
topos, topoi Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 519
tyranny Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
vice, immorality Rothschold, Blanton and Calhoun, The History of Religions School Today: Essays on the New Testament and Related Ancient Mediterranean Texts (2014) 253
vice Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
wealth Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
weapon Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
wife Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 172
word/the word, rational Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124
word/the word, scalpel' Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 124