Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 7.45


τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν μετὰ ταῦτα βασιλέων αὐτοῖς προσφερομένων εἴς τε πλῆθος ἐπέδωκαν καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀναθημάτων τὸ ἱερὸν ἐξελάμπρυναν, ἀεί τε προσαγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολὺ πλῆθος ̔Ελλήνων, κἀκείνους τρόπῳ τινὶ μοῖραν αὐτῶν πεποίηντο.and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body.


τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν μετὰ ταῦτα βασιλέων αὐτοῖς προσφερομένων εἴς τε πλῆθος ἐπέδωκαν καὶ τῇ κατασκευῇ καὶ τῇ πολυτελείᾳ τῶν ἀναθημάτων τὸ ἱερὸν ἐξελάμπρυναν, ἀεί τε προσαγόμενοι ταῖς θρησκείαις πολὺ πλῆθος ̔Ελλήνων, κἀκείνους τρόπῳ τινὶ μοῖραν αὐτῶν πεποίηντο.yet did Vespasian suspect the matter, and made an inquiry how far it was true. And when he understood that the accusation laid against the Jews was an unjust one, he cleared them of the crimes charged upon them, and this on account of Titus’s concern about the matter, and brought a deserved punishment upon Jonathan; for he was first tormented, and then burnt alive.


Οὐεσπασιανὸς δὲ τὸ πρᾶγμα ὑποπτεύσας ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ γνοὺς ἄδικον τὴν αἰτίαν τοῖς ἀνδράσιν ἐπενηνεγμένην τοὺς μὲν ἀφίησι τῶν ἐγκλημάτων Τίτου σπουδάσαντος, δίκην δ' ἐπέθηκεν ̓Ιωνάθῃ τὴν προσήκουσαν: ζῶν γὰρ κατεκαύθη πρότερον αἰκισθείς.and as the succeeding kings treated them after the same manner, they both multiplied to a great number, and adorned their temple gloriously by fine ornaments, and with great magnificence, in the use of what had been given them. They also made proselytes of a great many of the Greeks perpetually, and thereby, after a sort, brought them to be a portion of their own body.


Οὐεσπασιανὸς δὲ τὸ πρᾶγμα ὑποπτεύσας ἀναζητεῖ τὴν ἀλήθειαν καὶ γνοὺς ἄδικον τὴν αἰτίαν τοῖς ἀνδράσιν ἐπενηνεγμένην τοὺς μὲν ἀφίησι τῶν ἐγκλημάτων Τίτου σπουδάσαντος, δίκην δ' ἐπέθηκεν ̓Ιωνάθῃ τὴν προσήκουσαν: ζῶν γὰρ κατεκαύθη πρότερον αἰκισθείς.yet did Vespasian suspect the matter, and made an inquiry how far it was true. And when he understood that the accusation laid against the Jews was an unjust one, he cleared them of the crimes charged upon them, and this on account of Titus’s concern about the matter, and brought a deserved punishment upon Jonathan; for he was first tormented, and then burnt alive.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

30 results
1. Hebrew Bible, Genesis, 31.13 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

31.13. אָנֹכִי הָאֵל בֵּית־אֵל אֲשֶׁר מָשַׁחְתָּ שָּׁם מַצֵּבָה אֲשֶׁר נָדַרְתָּ לִּי שָׁם נֶדֶר עַתָּה קוּם צֵא מִן־הָאָרֶץ הַזֹּאת וְשׁוּב אֶל־אֶרֶץ מוֹלַדְתֶּךָ׃ 31.13. I am the God of Beth-el, where thou didst anoint a pillar, where thou didst vow a vow unto Me. Now arise, get thee out from this land, and return unto the land of thy nativity.’"
2. Septuagint, Esther, 8.17 (3rd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3. Septuagint, 1 Maccabees, 11.42-11.44 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

11.42. And Demetrius sent this message to Jonathan, "Not only will I do these things for you and your nation, but I will confer great honor on you and your nation, if I find an opportunity. 11.43. Now then you will do well to send me men who will help me, for all my troops have revolted. 11.44. So Jonathan sent three thousand stalwart men to him at Antioch, and when they came to the king, the king rejoiced at their arrival.
4. Septuagint, 3 Maccabees, 2.28 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.28. None of those who do not sacrifice shall enter their sanctuaries, and all Jews shall be subjected to a registration involving poll tax and to the status of slaves. Those who object to this are to be taken by force and put to death;
5. Diodorus Siculus, Historical Library, a b c d\n0 34/35.1.1 34/35.1.1 34/35 1 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Philo of Alexandria, On The Decalogue, 133 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

7. Philo of Alexandria, On The Migration of Abraham, 89 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

89. For there are some men, who, looking upon written laws as symbols of things appreciable by the intellect, have studied some things with superfluous accuracy, and have treated others with neglectful indifference; whom I should blame for their levity; for they ought to attend to both classes of things, applying themselves both to an accurate investigation of invisible things, and also to an irreproachable observance of those laws which are notorious.
8. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.66, 1.247, 2.62 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.66. We ought to look upon the universal world as the highest and truest temple of God, having for its most holy place that most sacred part of the essence of all existing things, namely, the heaven; and for ornaments, the stars; and for priests, the subordinate ministers of his power, namely, the angels, incorporeal souls, not beings compounded of irrational and rational natures, such as our bodies are, but such as have the irrational parts wholly cut out, being absolutely and wholly intellectual, pure reasonings, resembling the unit. 1.247. Having given these commandments about every description of sacrifice in its turn, namely, about the burnt offering, and the sacrifice for preservation, and the sin-offering, he adds another kind of offering common to all the three, in order to show that they are friendly and connected with one another; and this combination of them all is called the great vow; 2.62. Accordingly, on the seventh day there are spread before the people in every city innumerable lessons of prudence, and temperance, and courage, and justice, and all other virtues; during the giving of which the common people sit down, keeping silence and pricking up their ears, with all possible attention, from their thirst for wholesome instruction; but some of those who are very learned explain to them what is of great importance and use, lessons by which the whole of their lives may be improved.
9. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 353 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

353. for, said he, "You are haters of God, inasmuch as you do not think that I am a god, I who am already confessed to be a god by every other nation, but who am refused that appellation by you." And then, stretching up his hands to heaven, he uttered an ejaculation which it was impious to hear, much more would it be so to repeat it literally.
10. Philo of Alexandria, Allegorical Interpretation, 134, 133 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

11. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 81 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

81. Now these laws they are taught at other times, indeed, but most especially on the seventh day, for the seventh day is accounted sacred, on which they abstain from all other employments, and frequent the sacred places which are called synagogues, and there they sit according to their age in classes, the younger sitting under the elder, and listening with eager attention in becoming order.
12. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.35, 1.77, 2.246, 3.206, 4.197, 4.219, 4.228, 5.125, 12.68, 12.71, 12.119, 13.66-13.67, 14.110, 14.260, 15.372, 16.164-16.165, 17.265, 18.19, 18.82, 18.312-18.313, 18.342-18.343, 20.17-20.96, 20.115 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.35. God also presented the living creatures, when he had made them, according to their kinds, both male and female, to Adam, who gave them those names by which they are still called. But when he saw that Adam had no female companion, no society, for there was no such created, and that he wondered at the other animals which were male and female, he laid him asleep, and took away one of his ribs, and out of it formed the woman; 1.77. That he should make an ark of four stories high, three hundred cubits long, fifty cubits broad, and thirty cubits high. Accordingly he entered into that ark, and his wife, and sons, and their wives, and put into it not only other provisions, to support their wants there, but also sent in with the rest all sorts of living creatures, the male and his female, for the preservation of their kinds; and others of them by sevens. 2.246. for he made baskets, like unto arks, of sedge, and filled them with ibes, and carried them along with them; which animal is the greatest enemy to serpents imaginable, for they fly from them when they come near them; and as they fly they are caught and devoured by them, as if it were done by the harts; 3.206. After this manner did he consecrate them and their garments for seven days together. The same he did to the tabernacle, and the vessels thereto belonging, both with oil first incensed, as I said, and with the blood of bulls and of rams, slain day by day one, according to its kind. But on the eighth day he appointed a feast for the people, and commanded them to offer sacrifice according to their ability. 4.197. only we shall so far innovate, as to digest the several kinds of laws into a regular system; for they were by him left in writing as they were accidentally scattered in their delivery, and as he upon inquiry had learned them of God. On which account I have thought it necessary to premise this observation beforehand, lest any of my own countrymen should blame me, as having been guilty of an offense herein. 4.219. 15. But let not a single witness be credited, but three, or two at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex Nor let servants be admitted to give testimony, on account of the ignobility of their soul; since it is probable that they may not speak truth, either out of hope of gain, or fear of punishment. But if any one be believed to have borne false witness, let him, when he is convicted, suffer all the very same punishments which he against whom he bore witness was to have suffered. 4.228. 20. You are not to sow with seed a piece of land which is planted with vines, for it is enough that it supply nourishment to that plant, and be not harassed by ploughing also. You are to plough your land with oxen, and not to oblige other animals to come under the same yoke with them; but to till your land with those beasts that are of the same kind with each other. The seeds are also to be pure, and without mixture, and not to be compounded of two or three sorts, since nature does not rejoice in the union of things that are not in their own nature alike; 5.125. 3. For which reason they removed their camp to Hebron; and when they had taken it, they slew all the inhabitants. There were till then left the race of giants, who had bodies so large, and counteces so entirely different from other men, that they were surprising to the sight, and terrible to the hearing. The bones of these men are still shown to this very day, unlike to any credible relations of other men. 12.68. But under these oval figures, thus engraven, the workmen had put a crown all round it, where the nature of all sorts of fruit was represented, insomuch that the bunches of grapes hung up. And when they had made the stones to represent all the kinds of fruit before mentioned, and that each in its proper color, they made them fast with gold round the whole table. 12.71. but upon the table itself they engraved a meander, inserting into it very valuable stones in the middle like stars, of various colors; the carbuncle and the emerald, each of which sent out agreeable rays of light to the spectators; with such stones of other sorts also as were most curious and best esteemed, as being most precious in their kind. 12.119. 1. The Jews also obtained honors from the kings of Asia when they became their auxiliaries; for Seleucus Nicator made them citizens in those cities which he built in Asia, and in the lower Syria, and in the metropolis itself, Antioch; and gave them privileges equal to those of the Macedonians and Greeks, who were the inhabitants, insomuch that these privileges continue to this very day: 13.66. where I found that the greatest part of your people had temples in an improper manner, and that on this account they bare ill-will one against another, which happens to the Egyptians by reason of the multitude of their temples, and the difference of opinions about divine worship. Now I found a very fit place in a castle that hath its name from the country Diana; this place is full of materials of several sorts, and replenished with sacred animals; 13.67. I desire therefore that you will grant me leave to purge this holy place, which belongs to no master, and is fallen down, and to build there a temple to Almighty God, after the pattern of that in Jerusalem, and of the same dimensions, that may be for the benefit of thyself, and thy wife and children, that those Jews which dwell in Egypt may have a place whither they may come and meet together in mutual harmony one with another, and he subservient to thy advantages; 15.372. However, it is but fit to set down here the reasons wherefore Herod had these Essenes in such honor, and thought higher of them than their mortal nature required; nor will this account be unsuitable to the nature of this history, as it will show the opinion men had of these Essenes. 16.164. But if any one be caught stealing their holy books, or their sacred money, whether it be out of the synagogue or public school, he shall be deemed a sacrilegious person, and his goods shall be brought into the public treasury of the Romans. 16.165. And I give order that the testimonial which they have given me, on account of my regard to that piety which I exercise toward all mankind, and out of regard to Caius Marcus Censorinus, together with the present decree, be proposed in that most eminent place which hath been consecrated to me by the community of Asia at Ancyra. And if any one transgress any part of what is above decreed, he shall be severely punished.” This was inscribed upon a pillar in the temple of Caesar. 17.265. 3. But this calamity of the Jews’ friends, who fell in this battle, grieved them, as did also this plundering of the money dedicated to God in the temple. Accordingly, that body of them which continued best together, and was the most warlike, encompassed the palace, and threatened to set fire to it, and kill all that were in it. Yet still they commanded them to go out presently, and promised, that if they would do so, they would not hurt them, nor Sabinus neither; 18.19. and when they send what they have dedicated to God into the temple, they do not offer sacrifices because they have more pure lustrations of their own; on which account they are excluded from the common court of the temple, but offer their sacrifices themselves; yet is their course of life better than that of other men; and they entirely addict themselves to husbandry. 18.19. But when Caesar had gone round the hippodrome, he found Agrippa standing: “For certain,” said he, “Macro, this is the man I meant to have bound;” and when he still asked, “Which of these is to be bound?” he said “Agrippa.” 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 18.312. There was also the city Nisibis, situate on the same current of the river. For which reason the Jews, depending on the natural strength of these places, deposited in them that half shekel which every one, by the custom of our country, offers unto God, as well as they did other things devoted to him; for they made use of these cities as a treasury 18.313. whence, at a proper time, they were transmitted to Jerusalem; and many ten thousand men undertook the carriage of those donations, out of fear of the ravages of the Parthians, to whom the Babylonians were then subject. 18.342. Anileus, the brother of Asineus, either heard of that her beauty from others, or perhaps saw her himself also, and so became at once her lover and her enemy; partly because he could not hope to enjoy this woman but by obtaining power over her as a captive, and partly because he thought he could not conquer his inclinations for her. 18.343. As soon therefore as her husband had been declared an enemy to them, and was fallen in the battle, the widow of the deceased was married to this her lover. However, this woman did not come into their house without producing great misfortunes, both to Anileus himself, and to Asineus also; but brought great mischiefs upon them on the occasion following. 20.17. He said further, that he would show them from hence how, at his command, the walls of Jerusalem would fall down; and he promised them that he would procure them an entrance into the city through those walls, when they were fallen down. 20.17. 1. About this time it was that Helena, queen of Adiabene, and her son Izates, changed their course of life, and embraced the Jewish customs, and this on the occasion following: 20.18. And now arose a sedition between the high priests and the principal men of the multitude of Jerusalem; each of which got them a company of the boldest sort of men, and of those that loved innovations about them, and became leaders to them; and when they struggled together, they did it by casting reproachful words against one another, and by throwing stones also. And there was nobody to reprove them; but these disorders were done after a licentious manner in the city, as if it had no government over it. 20.18. Monobazus, the king of Adiabene, who had also the name of Bazeus, fell in love with his sister Helena, and took her to be his wife, and begat her with child. But as he was in bed with her one night, he laid his hand upon his wife’s belly, and fell asleep, and seemed to hear a voice, which bid him take his hand off his wife’s belly, and not hurt the infant that was therein, which, by God’s providence, would be safely born, and have a happy end. 20.19. Now this palace had been erected of old by the children of Asamoneus and was situate upon an elevation, and afforded a most delightful prospect to those that had a mind to take a view of the city, which prospect was desired by the king; and there he could lie down, and eat, and thence observe what was done in the temple; 20.19. This voice put him into disorder; so he awaked immediately, and told the story to his wife; and when his son was born, he called him Izates. 20.21. which was the origin of that envy which his other brethren, by the same father, bore to him; while on this account they hated him more and more, and were all under great affliction that their father should prefer Izates before them. 20.21. This was the beginning of greater calamities; for the robbers perpetually contrived to catch some of Aias’s servants; and when they had taken them alive, they would not let them go, till they thereby recovered some of their own Sicarii. And as they were again become no small number, they grew bold, and were a great affliction to the whole country. 20.22. Now although their father was very sensible of these their passions, yet did he forgive them, as not indulging those passions out of an ill disposition, but out of a desire each of them had to be beloved by their father. However, he sent Izates, with many presents, to Abennerig, the king of Charax-Spasini, and that out of the great dread he was in about him, lest he should come to some misfortune by the hatred his brethren bore him; and he committed his son’s preservation to him. 20.22. and while they were unwilling to keep by them the treasures that were there deposited, out of fear of [their being carried away by] the Romans; and while they had a regard to the making provision for the workmen; they had a mind to expend these treasures upon them; for if any one of them did but labor for a single hour, he received his pay immediately; so they persuaded him to rebuild the eastern cloisters. 20.23. Upon which Abennerig gladly received the young man, and had a great affection for him, and married him to his own daughter, whose name was Samacha: he also bestowed a country upon him, from which he received large revenues. 20.23. Now the number of years during the rule of these thirteen, from the day when our fathers departed out of Egypt, under Moses their leader, until the building of that temple which king Solomon erected at Jerusalem, were six hundred and twelve. 20.24. 2. But when Monobazus was grown old, and saw that he had but a little time to live, he had a mind to come to the sight of his son before he died. So he sent for him, and embraced him after the most affectionate manner, and bestowed on him the country called Carra; 20.24. and when he was destroyed at a feast by the treachery of his son-in-law, his own son, whose name was Hyrcanus, succeeded him, after he had held the high priesthood one year longer than his brother. This Hyrcanus enjoyed that dignity thirty years, and died an old man, leaving the succession to Judas, who was also called Aristobulus 20.25. it was a soil that bare amomum in great plenty: there are also in it the remains of that ark, wherein it is related that Noah escaped the deluge, and where they are still shown to such as are desirous to see them. 20.25. Accordingly, the number of the high priests, from the days of Herod until the day when Titus took the temple and the City, and burnt them, were in all twenty-eight; the time also that belonged to them was a hundred and seven years. 20.26. Accordingly, Izates abode in that country until his father’s death. But the very day that Monobazus died, queen Helena sent for all the grandees, and governors of the kingdom, and for those that had the armies committed to their command; 20.26. and what we have suffered from the Assyrians and Babylonians, and what afflictions the Persians and Macedonians, and after them the Romans, have brought upon us; for I think I may say that I have composed this history with sufficient accuracy in all things. 20.27. and when they were come, she made the following speech to them: “I believe you are not unacquainted that my husband was desirous Izates should succeed him in the government, and thought him worthy so to do. However, I wait your determination; for happy is he who receives a kingdom, not from a single person only, but from the willing suffrages of a great many.” 20.28. This she said, in order to try those that were invited, and to discover their sentiments. Upon the hearing of which, they first of all paid their homage to the queen, as their custom was, and then they said that they confirmed the king’s determination, and would submit to it; and they rejoiced that Izates’s father had preferred him before the rest of his brethren, as being agreeable to all their wishes: 20.29. but that they were desirous first of all to slay his brethren and kinsmen, that so the government might come securely to Izates; because if they were once destroyed, all that fear would be over which might arise from their hatred and envy to him. 20.31. So since these men had not prevailed with her, when they advised her to slay them, they exhorted her at least to keep them in bonds till he should come, and that for their own security; they also gave her counsel to set up some one whom she could put the greatest trust in, as a governor of the kingdom in the mean time. 20.32. So queen Helena complied with this counsel of theirs, and set up Monobazus, the eldest son, to be king, and put the diadem upon his head, and gave him his father’s ring, with its signet; as also the ornament which they call Sampser, and exhorted him to administer the affairs of the kingdom till his brother should come; 20.33. who came suddenly upon hearing that his father was dead, and succeeded his brother Monobazus, who resigned up the government to him. 20.34. 3. Now, during the time Izates abode at Charax-Spasini, a certain Jewish merchant, whose name was Aias, got among the women that belonged to the king, and taught them to worship God according to the Jewish religion. 20.35. He, moreover, by their means, became known to Izates, and persuaded him, in like manner, to embrace that religion; he also, at the earnest entreaty of Izates, accompanied him when he was sent for by his father to come to Adiabene; it also happened that Helena, about the same time, was instructed by a certain other Jew and went over to them. 20.36. But when Izates had taken the kingdom, and was come to Adiabene, and there saw his brethren and other kinsmen in bonds, he was displeased at it; 20.37. and as he thought it an instance of impiety either to slay or imprison them, but still thought it a hazardous thing for to let them have their liberty, with the remembrance of the injuries that had been offered them, he sent some of them and their children for hostages to Rome, to Claudius Caesar, and sent the others to Artabanus, the king of Parthia, with the like intentions. 20.38. 4. And when he perceived that his mother was highly pleased with the Jewish customs, he made haste to change, and to embrace them entirely; and as he supposed that he could not be thoroughly a Jew unless he were circumcised, he was ready to have it done. 20.39. But when his mother understood what he was about, she endeavored to hinder him from doing it, and said to him that this thing would bring him into danger; and that, as he was a king, he would thereby bring himself into great odium among his subjects, when they should understand that he was so fond of rites that were to them strange and foreign; and that they would never bear to be ruled over by a Jew. 20.41. and said that he was afraid lest such an action being once become public to all, he should himself be in danger of punishment for having been the occasion of it, and having been the king’s instructor in actions that were of ill reputation; and he said that he might worship God without being circumcised, even though he did resolve to follow the Jewish law entirely, which worship of God was of a superior nature to circumcision. 20.42. He added, that God would forgive him, though he did not perform the operation, while it was omitted out of necessity, and for fear of his subjects. So the king at that time complied with these persuasions of Aias. 20.43. But afterwards, as he had not quite left off his desire of doing this thing, a certain other Jew that came out of Galilee, whose name was Eleazar, and who was esteemed very skillful in the learning of his country, persuaded him to do the thing; 20.44. for as he entered into his palace to salute him, and found him reading the law of Moses, he said to him, “Thou dost not consider, O king! that thou unjustly breakest the principal of those laws, and art injurious to God himself, [by omitting to be circumcised]; for thou oughtest not only to read them, but chiefly to practice what they enjoin thee. 20.45. How long wilt thou continue uncircumcised? But if thou hast not yet read the law about circumcision, and dost not know how great impiety thou art guilty of by neglecting it, read it now.” 20.46. When the king had heard what he said, he delayed the thing no longer, but retired to another room, and sent for a surgeon, and did what he was commanded to do. He then sent for his mother, and Aias his tutor, and informed them that he had done the thing; 20.47. upon which they were presently struck with astonishment and fear, and that to a great degree, lest the thing should be openly discovered and censured, and the king should hazard the loss of his kingdom, while his subjects would not bear to be governed by a man who was so zealous in another religion; and lest they should themselves run some hazard, because they would be supposed the occasion of his so doing. 20.48. But it was God himself who hindered what they feared from taking effect; for he preserved both Izates himself and his sons when they fell into many dangers, and procured their deliverance when it seemed to be impossible, and demonstrated thereby that the fruit of piety does not perish as to those that have regard to him, and fix their faith upon him only. But these events we shall relate hereafter. 20.49. 5. But as to Helena, the king’s mother, when she saw that the affairs of Izates’s kingdom were in peace, and that her son was a happy man, and admired among all men, and even among foreigners, by the means of God’s providence over him, she had a mind to go to the city of Jerusalem, in order to worship at that temple of God which was so very famous among all men, and to offer her thank-offerings there. So she desired her son to give her leave to go thither; 20.51. Now her coming was of very great advantage to the people of Jerusalem; for whereas a famine did oppress them at that time, and many people died for want of what was necessary to procure food withal, queen Helena sent some of her servants to Alexandria with money to buy a great quantity of corn, and others of them to Cyprus, to bring a cargo of dried figs. 20.52. And as soon as they were come back, and had brought those provisions, which was done very quickly, she distributed food to those that were in want of it, and left a most excellent memorial behind her of this benefaction, which she bestowed on our whole nation. 20.53. And when her son Izates was informed of this famine, he sent great sums of money to the principal men in Jerusalem. However, what favors this queen and king conferred upon our city Jerusalem shall be further related hereafter. 20.54. 1. But now Artabanus, king of the Parthians perceiving that the governors of the provinces had framed a plot against him, did not think it safe for him to continue among them; but resolved to go to Izates, in hopes of finding some way for his preservation by his means, and, if possible, for his return to his own dominions. 20.55. So he came to Izates, and brought a thousand of his kindred and servants with him, and met him upon the road 20.56. while he well knew Izates, but Izates did not know him. When Artabanus stood near him, and, in the first place, worshipped him, according to the custom, he then said to him, “O king! do not thou overlook me thy servant, nor do thou proudly reject the suit I make thee; for as I am reduced to a low estate, by the change of fortune, and of a king am become a private man, I stand in need of thy assistance. 20.57. Have regard, therefore, unto the uncertainty of fortune, and esteem the care thou shalt take of me to be taken of thyself also; for if I be neglected, and my subjects go off unpunished, many other subjects will become the more insolent towards other kings also.” 20.58. And this speech Artabanus made with tears in his eyes, and with a dejected countece. Now as soon as Izates heard Artabanus’s name, and saw him stand as a supplicant before him, he leaped down from his horse immediately 20.59. and said to him, “Take courage, O king! nor be disturbed at thy present calamity, as if it were incurable; for the change of thy sad condition shall be sudden; for thou shalt find me to be more thy friend and thy assistant than thy hopes can promise thee; for I will either re-establish thee in the kingdom of Parthia, or lose my own.” 20.61. So he complied with his desire, and leaped upon his horse; and when he had brought him to his royal palace, he showed him all sorts of respect when they sat together, and he gave him the upper place at festivals also, as regarding not his present fortune, but his former dignity, and that upon this consideration also, that the changes of fortune are common to all men. 20.62. He also wrote to the Parthians, to persuade them to receive Artabanus again; and gave them his right hand and his faith, that he should forget what was past and done, and that he would undertake for this as a mediator between them. 20.63. Now the Parthians did not themselves refuse to receive him again, but pleaded that it was not now in their power so to do, because they had committed the government to another person, who had accepted of it, and whose name was Cinnamus; and that they were afraid lest a civil war should arise on this account. 20.64. When Cinnamus understood their intentions, he wrote to Artabanus himself, for he had been brought up by him, and was of a nature good and gentle also, and desired him to put confidence in him, and to come and take his own dominions again. 20.65. Accordingly, Artabanus trusted him, and returned home; when Cinnamus met him, worshipped him, and saluted him as a king, and took the diadem off his own head, and put it on the head of Artabanus. 20.66. 3. And thus was Artahanus restored to his kingdom again by the means of Izates, when he had lost it by the means of the grandees of the kingdom. Nor was he unmindful of the benefits he had conferred upon him, but rewarded him with such honors as were of the greatest esteem among them; 20.67. for he gave him leave to wear his tiara upright, and to sleep upon a golden bed, which are privileges and marks of honor peculiar to the kings of Parthia. 20.68. He also cut off a large and fruitful country from the king of Armenia, and bestowed it upon him. The name of the country is Nisibis, wherein the Macedonians had formerly built that city which they called Antioch of Mygodonla. And these were the honors that were paid Izates by the king of the Parthians. 20.69. 4. But in no long time Artabanus died, and left his kingdom to his son Bardanes. Now this Bardanes came to Izates, and would have persuaded him to join him with his army, and to assist him in the war he was preparing to make with the Romans; 20.71. and having besides sent his sons, five in number, and they but young also, to learn accurately the language of our nation, together with our learning, as well as he had sent his mother to worship at our temple, as I have said already, was the more backward to a compliance; and restrained Bardanes, telling him perpetually of the great armies and famous actions of the Romans, and thought thereby to terrify him, and desired thereby to hinder him from that expedition. 20.72. But the Parthian king was provoked at this his behavior, and denounced war immediately against Izates. Yet did he gain no advantage by this war, because God cut off all his hopes therein; 20.73. for the Parthians perceiving Bardanes’s intentions, and how he had determined to make war with the Romans, slew him, and gave his kingdom to his brother Gotarzes. 20.74. He also, in no long time, perished by a plot made against him, and Vologases, his brother, succeeded him, who committed two of his provinces to two of his brothers by the same father; that of the Medes to the elder, Pacorus; and Armenia to the younger, Tiridates. 20.75. 1. Now when the king’s brother, Monobazus, and his other kindred, saw how Izates, by his piety to God, was become greatly esteemed by all men, they also had a desire to leave the religion of their country, and to embrace the customs of the Jews; 20.76. but that act of theirs was discovered by Izates’s subjects. Whereupon the grandees were much displeased, and could not contain their anger at them; but had an intention, when they should find a proper opportunity, to inflict a punishment upon them. 20.77. Accordingly, they wrote to Abia, king of the Arabians, and promised him great sums of money, if he would make an expedition against their king; and they further promised him, that, on the first onset, they would desert their king, because they were desirous to punish him, by reason of the hatred he had to their religious worship; then they obliged themselves, by oaths, to be faithful to each other, and desired that he would make haste in this design. 20.78. The king of Arabia complied with their desires, and brought a great army into the field, and marched against Izates; and, in the beginning of the first onset, and before they came to a close fight, those Handees, as if they had a panic terror upon them, all deserted Izates, as they had agreed to do, and, turning their backs upon their enemies, ran away. 20.79. Yet was not Izates dismayed at this; but when he understood that the grandees had betrayed him, he also retired into his camp, and made inquiry into the matter; and as soon as he knew who they were that had made this conspiracy with the king of Arabia, he cut off those that were found guilty; and renewing the fight on the next day, he slew the greatest part of his enemies 20.81. 2. But although the grandees of Adiabene had failed in their first attempt, as being delivered up by God into their king’s hands, yet would they not even then be quiet, but wrote again to Vologases, who was then king of Parthia, and desired that he would kill Izates, and set over them some other potentate, who should be of a Parthian family; for they said that they hated their own king for abrogating the laws of their forefathers, and embracing foreign customs. 20.82. When the king of Parthia heard this, he boldly made war upon Izates; and as he had no just pretense for this war, he sent to him, and demanded back those honorable privileges which had been bestowed on him by his father, and threatened, on his refusal, to make war upon him. 20.83. Upon hearing of this, Izates was under no small trouble of mind, as thinking it would be a reproach upon him to appear to resign those privileges that had been bestowed upon him out of cowardice; 20.84. yet because he knew, that though the king of Parthia should receive back those honors, yet would he not be quiet, he resolved to commit himself to God, his Protector, in the present danger he was in of his life; 20.85. and as he esteemed him to be his principal assistant, he intrusted his children and his wives to a very strong fortress, and laid up his corn in his citadels, and set the hay and the grass on fire. And when he had thus put things in order, as well as he could, he awaited the coming of the enemy. 20.86. And when the king of Parthia was come, with a great army of footmen and horsemen, which he did sooner than was expected, (for he marched in great haste,) and had cast up a bank at the river that parted Adiabene from Media,—Izates also pitched his camp not far off, having with him six thousand horsemen. 20.87. But there came a messenger to Izates, sent by the king of Parthia, who told him how large his dominions were, as reaching from the river Euphrates to Bactria, and enumerated that king’s subjects; 20.88. he also threatened him that he should be punished, as a person ungrateful to his lords; and said that the God whom he worshipped could not deliver him out of the king’s hands. 20.89. When the messenger had delivered this his message, Izates replied that he knew the king of Parthia’s power was much greater than his own; but that he knew also that God was much more powerful than all men. And when he had returned him this answer, he betook himself to make supplication to God, and threw himself upon the ground, and put ashes upon his head, in testimony of his confusion, and fasted, together with his wives and children. Then he called upon God, and said 20.91. Thus did he lament and bemoan himself, with tears in his eyes; whereupon God heard his prayer. And immediately that very night Vologases received letters, the contents of which were these, that a great band of Dahe and Sacse, despising him, now he was gone so long a journey from home, had made an expedition, and laid Parthia waste; so that he [was forced to] retire back, without doing any thing. And thus it was that Izates escaped the threatenings of the Parthians, by the providence of God. 20.92. 3. It was not long ere Izates died, when he had completed fifty-five years of his life, and had ruled his kingdom twenty-four years. He left behind him twenty-four sons and twenty-four daughters. 20.93. However, he gave order that his brother Monobazus should succeed in the government, thereby requiting him, because, while he was himself absent after their father’s death, he had faithfully preserved the government for him. 20.94. But when Helena, his mother, heard of her son’s death, she was in great heaviness, as was but natural, upon her loss of such a most dutiful son; yet was it a comfort to her that she heard the succession came to her eldest son. Accordingly, she went to him in haste; and when she was come into Adiabene, she did not long outlive her son Izates. 20.95. But Monobazus sent her bones, as well as those of Izates, his brother, to Jerusalem, and gave order that they should be buried at the pyramids which their mother had erected; they were three in number, and distant no more than three furlongs from the city Jerusalem. 20.96. But for the actions of Monobazus the king, which he did during the rest of his life, we will relate them hereafter. 20.115. Now as this devastation was making, one of the soldiers seized the laws of Moses that lay in one of those villages, and brought them out before the eyes of all present, and tore them to pieces; and this was done with reproachful language, and much scurrility;
13. Josephus Flavius, Jewish War, 2.229-2.231, 2.285-2.291, 2.388, 2.398-2.399, 2.454, 2.461-2.480, 2.520, 2.560, 3.508, 5.474, 6.126, 6.271, 7.11, 7.41, 7.43-7.44, 7.46-7.61, 7.110-7.111, 7.191, 7.361-7.369, 7.428 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.229. Upon this Cumanus sent men to go round about to the neighboring villages, and to bring their inhabitants to him bound, as laying it to their charge that they had not pursued after the thieves, and caught them. Now here it was that a certain soldier, finding the sacred book of the law, tore it to pieces, and threw it into the fire. 2.231. Accordingly, he, perceiving that the multitude would not be quiet unless they had a comfortable answer from him, gave order that the soldier should be brought, and drawn through those that required to have him punished, to execution, which being done, the Jews went their ways. 2.285. Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Caesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek: the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price; 2.286. but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made workingshops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there; 2.287. but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work. 2.288. He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Caesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out. 2.289. 5. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Caesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted. 2.291. Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Caesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Caesarea sixty furlongs. 2.388. Where then are those people whom you are to have for your auxiliaries? Must they come from the parts of the world that are uninhabited? for all that are in the habitable earth are [under the] Romans. Unless any of you extend his hopes as far as beyond the Euphrates, and suppose that those of your own nation that dwell in Adiabene will come to your assistance 2.398. Nay, indeed, the danger concerns not those Jews that dwell here only, but those of them which dwell in other cities also; for there is no people upon the habitable earth which have not some portion of you among them 2.399. whom your enemies will slay, in case you go to war, and on that account also; and so every city which hath Jews in it will be filled with slaughter for the sake only of a few men, and they who slay them will be pardoned; but if that slaughter be not made by them, consider how wicked a thing it is to take arms against those that are so kind to you. 2.454. And thus were all these men barbarously murdered, excepting Metilius; for when he entreated for mercy, and promised that he would turn Jew, and be circumcised, they saved him alive, but none else. This loss to the Romans was but light, there being no more than a few slain out of an immense army; but still it appeared to be a prelude to the Jews’ own destruction 2.461. 2. However, the Syrians were even with the Jews in the multitude of the men whom they slew; for they killed those whom they caught in their cities, and that not only out of the hatred they bare them, as formerly, but to prevent the danger under which they were from them; 2.462. o that the disorders in all Syria were terrible, and every city was divided into two armies, encamped one against another, and the preservation of the one party was in the destruction of the other; 2.463. o the daytime was spent in shedding of blood, and the night in fear,—which was of the two the more terrible; for when the Syrians thought they had ruined the Jews, they had the Judaizers in suspicion also; and as each side did not care to slay those whom they only suspected on the other, so did they greatly fear them when they were mingled with the other, as if they were certainly foreigners. 2.464. Moreover, greediness of gain was a provocation to kill the opposite party, even to such as had of old appeared very mild and gentle towards them; for they without fear plundered the effects of the slain, and carried off the spoils of those whom they slew to their own houses, as if they had been gained in a set battle; and he was esteemed a man of honor who got the greatest share, as having prevailed over the greatest number of his enemies. 2.465. It was then common to see cities filled with dead bodies, still lying unburied, and those of old men, mixed with infants, all dead, and scattered about together; women also lay amongst them, without any covering for their nakedness: you might then see the whole province full of inexpressible calamities, while the dread of still more barbarous practices which were threatened was everywhere greater than what had been already perpetrated. 2.466. 3. And thus far the conflict had been between Jews and foreigners; but when they made excursions to Scythopolis, they found Jews that acted as enemies; for as they stood in battle-array with those of Scythopolis, and preferred their own safety before their relation to us, they fought against their own countrymen; 2.467. nay, their alacrity was so very great, that those of Scythopolis suspected them. These were afraid, therefore, lest they should make an assault upon the city in the nighttime, and, to their great misfortune, should thereby make an apology for themselves to their own people for their revolt from them. So they commanded them, that in case they would confirm their agreement and demonstrate their fidelity to them, who were of a different nation, they should go out of the city, with their families, to a neighboring grove; 2.468. and when they had done as they were commanded, without suspecting anything, the people of Scythopolis lay still for the interval of two days, to tempt them to be secure; but on the third night they watched their opportunity, and cut all their throats, some of them as they lay unguarded, and some as they lay asleep. The number that was slain was above thirteen thousand, and then they plundered them of all that they had. 2.469. 4. It will deserve our relation what befell Simon; he was the son of one Saul, a man of reputation among the Jews. This man was distinguished from the rest by the strength of his body, and the boldness of his conduct, although he abused them both to the mischieving of his countrymen; 2.471. But a just punishment overtook him for the murders he had committed upon those of the same nation with him; for when the people of Scythopolis threw their darts at them in the grove, he drew his sword, but did not attack any of the enemy; for he saw that he could do nothing against such a multitude; but he cried out after a very moving manner and said,— 2.472. “O you people of Scythopolis, I deservedly suffer for what I have done with relation to you, when I gave you such security of my fidelity to you, by slaying so many of those that were related to me. Wherefore we very justly experience the perfidiousness of foreigners, while we acted after a most wicked manner against our own nation. I will therefore die, polluted wretch as I am, by mine own hands; for it is not fit I should die by the hand of our enemies; 2.473. and let the same action be to me both a punishment for my great crimes, and a testimony of my courage to my commendation, that so no one of our enemies may have it to brag of, that he it was that slew me, and no one may insult upon me as I fall.” 2.474. Now when he had said this, he looked round about him upon his family with eyes of commiseration, and of rage (that family consisted of a wife and children, and his aged parents); 2.475. o, in the first place, he caught his father by his gray hairs, and ran his sword through him, and after him he did the same to his mother, who willingly received it; and after them he did the like to his wife and children, every one almost offering themselves to his sword, as desirous to prevent being slain by their enemies; 2.476. o when he had gone over all his family, he stood upon their bodies to be seen by all, and stretching out his right hand, that his action might be observed by all, he sheathed his entire sword into his own bowels. This young man was to be pitied, on account of the strength of his body and the courage of his soul; but since he had assured foreigners of his fidelity [against his own countrymen], he suffered deservedly. 2.477. 5. Besides this murder at Scythopolis, the other cities rose up against the Jews that were among them; those of Askelon slew two thousand five hundred, and those of Ptolemais two thousand, and put not a few into bonds; 2.478. those of Tyre also put a great number to death, but kept a greater number in prison; moreover, those of Hippos, and those of Gadara, did the like while they put to death the boldest of the Jews, but kept those of whom they wereafraid in custody; as did the rest of the cities of Syria, according as they every one either hated them or were afraid of them; 2.479. only the Antiochians, the Sidonians, and Apamians spared those that dwelt with them, andthey would not endure either to kill any of the Jews, or to put them in bonds. And perhaps they spared them, because their own number was so great that they despised their attempts. But I think that the greatest part of this favor was owing to their commiseration of those whom they saw to make no innovations. 3.508. Now when this water is kept in the open air, it is as cold as that snow which the country people are accustomed to make by night in summer. There are several kinds of fish in it, different both to the taste and the sight from those elsewhere. 5.474. And here one Tephtheus, of Garsis, a city of Galilee, and Megassarus, one who was derived from some of queen Mariamne’s servants, and with them one from Adiabene, he was the son of Nabateus, and called by the name of Chagiras, from the ill fortune he had, the word signifying “a lame man,” snatched some torches, and ran suddenly upon the engines. 6.126. Have not we given you leave to kill such as go beyond it, though he were a Roman? And what do you do now, you pernicious villains? Why do you trample upon dead bodies in this temple? and why do you pollute this holy house with the blood of both foreigners and Jews themselves? 6.271. 1. While the holy house was on fire, everything was plundered that came to hand, and ten thousand of those that were caught were slain; nor was there a commiseration of any age, or any reverence of gravity, but children, and old men, and profane persons, and priests were all slain in the same manner; so that this war went round all sorts of men, and brought them to destruction, and as well those that made supplication for their lives, as those that defended themselves by fighting. 7.11. yet, he said, that he would immediately bestow rewards and dignities on those that had fought the most bravely, and with greater force, and had signalized their conduct in the most glorious manner, and had made his army more famous by their noble exploits; and that no one who had been willing to take more pains than another should miss of a just retribution for the same; 7.11. Whereupon the people of Antioch, when they had failed of success in this their first request, made him a second; for they desired that he would order those tables of brass to be removed on which the Jews’ privileges were engraven. 7.41. 2. It happened also about this time, that the Jews who remained at Antioch were under accusations, and in danger of perishing, from the disturbances that were raised against them by the Antiochians; and this both on account of the slanders spread abroad at this time against them, and on account of what pranks they had played not long before; 7.41. for as many of the Sicarii as were able to fly thither, out of the seditious wars in Judea, were not content to have saved themselves, but must needs be undertaking to make new disturbances, and persuaded many of those that entertained them to assert their liberty, to esteem the Romans to be no better than themselves, and to look upon God as their only Lord and Master. 7.43. 3. For as the Jewish nation is widely dispersed over all the habitable earth among its inhabitants, so it is very much intermingled with Syria by reason of its neighborhood, and had the greatest multitudes in Antioch by reason of the largeness of the city, wherein the kings, after Antiochus, had afforded them a habitation with the most undisturbed tranquillity; 7.43. but the entire temple was encompassed with a wall of burnt brick, though it had gates of stone. The king also gave him a large country for a revenue in money, that both the priests might have a plentiful provision made for them, and that God might have great abundance of what things were necessary for his worship. 7.44. for though Antiochus, who was called Epiphanes, laid Jerusalem waste, and spoiled the temple, yet did those that succeeded him in the kingdom restore all the donations that were made of brass to the Jews of Antioch, and dedicated them to their synagogue, and granted them the enjoyment of equal privileges of citizens with the Greeks themselves; 7.44. So he sent out after him both horsemen and footmen, and easily overcame them, because they were unarmed men; of these many were slain in the fight, but some were taken alive, and brought to Catullus. 7.46. But about this time when the present war began, and Vespasian was newly sailed to Syria 7.47. and all men had taken up a great hatred against the Jews, then it was that a certain person, whose name was Antiochus, being one of the Jewish nation, and greatly respected on account of his father, who was governor of the Jews at Antioch came upon the theater at a time when the people of Antioch were assembled together, and became an informer against his father, and accused both him and others that they had resolved to burn the whole city in one night;; he also delivered up to them some Jews that were foreigners, as partners in their resolutions. 7.48. When the people heard this, they could not refrain their passion, but commanded that those who were delivered up to them should have fire brought to burn them, who were accordingly all burnt upon the theater immediately. 7.49. They did also fall violently upon the multitude of the Jews, as supposing that by punishing them suddenly they should save their own city. 7.51. he persuaded the rest also to compel them to do the same, because they would by that means discover who they were that had plotted against them, since they would not do so; and when the people of Antioch tried the experiment, some few complied, but those that would not do so were slain. 7.52. As for Antiochus himself, he obtained soldiers from the Roman commander, and became a severe master over his own citizens, not permitting them to rest on the seventh day, but forcing them to do all that they usually did on other days; 7.53. and to that degree of distress did he reduce them in this matter, that the rest of the seventh day was dissolved not only at Antioch, but the same thing which took thence its rise was done in other cities also, in like manner, for some small time. 7.54. 4. Now, after these misfortunes had happened to the Jews at Antioch, a second calamity befell them, the description of which when we were going about we promised the account foregoing; 7.55. for upon this accident, whereby the foursquare marketplace was burnt down, as well as the archives, and the place where the public records were preserved, and the royal palaces (and it was not without difficulty that the fire was then put a stop to, which was likely, by the fury wherewith it was carried along, to have gone over the whole city), Antiochus accused the Jews as the occasion of all the mischief that was done. 7.56. Now this induced the people of Antioch, who were now under the immediate persuasion, by reason of the disorder they were in, that this calumny was true, and would have been under the same persuasion, even though they had not borne an ill will at the Jews before, to believe this man’s accusation, especially when they considered what had been done before, and this to such a degree, that they all fell violently upon those that were accused 7.57. and this, like madmen, in a very furious rage also, even as if they had seen the Jews in a manner setting fire themselves to the city; 7.58. nor was it without difficulty that one Cneius Collegas, the legate, could prevail with them to permit the affairs to be laid before Caesar; 7.59. for as to Cesennius Petus, the president of Syria, Vespasian had already sent him away; and so it happened that he was not yet come back thither. 7.61. but that all was done by some vile persons greatly in debt, who supposed that if they could once set fire to the marketplace, and burn the public records, they should have no further demands made upon them. 7.111. However, Titus would not grant that either, but permitted the Jews of Antioch to continue to enjoy the very same privileges in that city which they had before, and then departed for Egypt; 7.191. As for the Jews that were caught in this place, they separated themselves from the strangers that were with them, and they forced those strangers, as an otherwise useless multitude, to stay in the lower part of the city, and undergo the principal dangers 7.361. What Roman weapons, I pray you, were those by which the Jews at Caesarea were slain? 7.362. On the contrary, when they were no way disposed to rebel, but were all the while keeping their seventh day festival, and did not so much as lift up their hands against the citizens of Caesarea, yet did those citizens run upon them in great crowds, and cut their throats, and the throats of their wives and children, and this without any regard to the Romans themselves, who never took us for their enemies till we revolted from them. 7.363. But some may be ready to say, that truly the people of Caesarea had always a quarrel against those that lived among them, and that when an opportunity offered itself, they only satisfied the old rancor they had against them. 7.364. What then shall we say to those of Scythopolis, who ventured to wage war with us on account of the Greeks? Nor did they do it by way of revenge upon the Romans, when they acted in concert with our countrymen. 7.365. Wherefore you see how little our goodwill and fidelity to them profited us, while they were slain, they and their whole families, after the most inhuman manner, which was all the requital that was made them for the assistance they had afforded the others; 7.366. for that very same destruction which they had prevented from falling upon the others did they suffer themselves from them, as if they had been ready to be the actors against them. It would be too long for me to speak at this time of every destruction brought upon us; 7.367. for you cannot but know that there was not anyone Syrian city which did not slay their Jewish inhabitants, and were not more bitter enemies to us than were the Romans themselves; 7.368. nay, even those of Damascus, when they were able to allege no tolerable pretense against us, filled their city with the most barbarous slaughters of our people, and cut the throats of eighteen thousand Jews, with their wives and children. 7.369. And as to the multitude of those that were slain in Egypt, and that with torments also, we have been informed they were more than sixty thousand; those, indeed, being in a foreign country, and so naturally meeting with nothing to oppose against their enemies, were killed in the manner forementioned. As for all those of us who have waged war against the Romans in our own country, had we not sufficient reason to have sure hopes of victory? 7.428. he made the structure of the altar in imitation of that in our own country, and in like manner adorned with gifts, excepting the make of the candlestick
14. Josephus Flavius, Against Apion, 1.30-1.32, 1.179, 1.209, 2.39, 2.123, 2.148, 2.240 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.31. for he who is partaker of the priesthood must propagate of a wife of the same nation, without having any regard to money, or any other dignities; but he is to make a scrutiny, and take his wife’s genealogy from the ancient tables, and procure many witnesses to it; 1.31. that the rest commended what he had said with one consent, and did what they had resolved on, and so travelled over the desert. But that the difficulties of the journey being over, they came to a country inhabited, and that there they abused the men, and plundered and burnt their temples, and then came into that land which is called Judea, and there they built a city, and dwelt therein 1.32. and this is our practice not only in Judea, but wheresoever any body of men of our nation do live; and even there, an exact catalogue of our priests’ marriages is kept; 1.32. But why should a man say any more to a person who tells such impudent lies! However, since this book is arisen to a competent length, I will make another beginning, and endeavor to add what still remains to perfect my design in the following book. 1.179. This man, then [answered Aristotle], was by birth a Jew, and came from Celesyria: these Jews are derived from the Indian philosophers; they are named by the Indians Calami, and by the Syrians Judaei, and took their name from the country they inhabit, which is called Judea; but for the name of their city it is a very awkward one, for they call it Jerusalem. 1.209. “There are a people called Jews, who dwell in a city the strongest of all other cities, which the inhabitants call Jerusalem, and are accustomed to rest on every seventh day; on which times they make no use of their arms, nor meddle with husbandry, nor take care of any affairs of life, but spread out their hands in their holy places, and pray till the evening. 2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes; 2.123. for as to the Grecians, we are rather remote from them in place than different from them in our institutions, insomuch that we have no enmity with them, nor any jealousy of them. On the contrary, it hath so happened, that many of them have come over to our laws, and some of them have continued in their observation, although others of them had not courage enough to persevere, and so departed from them again; 2.148. Moreover, since this Apollonius does not do like Apion, and lay a continued accusation against us, but does it only by starts, and up and down his discourse, while he sometimes reproaches us as atheists, and man-haters, and sometimes hits us in the teeth with our want of courage, and yet sometimes, on the contrary, accuses us of too great boldness, and madness in our conduct; nay, he says that we are the weakest of all the barbarians, and that this is the reason why we are the only people who have made no improvements in human life;
15. Josephus Flavius, Life, 290-295, 196 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16. Mishnah, Shabbat, 1.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

1.4. And these are of halakhot which they stated in the upper chamber of Haiah ben Hezekiah ben Gurion, when they went up to visit him. They took a count, and Bet Shammai outnumbered Beth Hillel and on that day they enacted eighteen measures."
17. New Testament, 1 Thessalonians, 1.9 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.9. For they themselves report concerning us what kind of a reception we had from you; and how you turned to God from idols, to serve a living and true God
18. New Testament, Acts, 6.5, 9.1-9.2, 9.20-9.23, 13.5, 13.15, 13.43, 14.1-14.2, 16.12-16.13, 17.4, 17.11-17.12, 18.4, 18.8, 19.24-19.27 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6.5. These words pleased the whole multitude. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicolaus, a proselyte of Antioch; 9.1. But Saul, still breathing threats and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 9.2. and asked for letters from him to the synagogues of Damascus, that if he found any who were of the Way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. 9.20. Immediately in the synagogues he proclaimed the Christ, that he is the Son of God. 9.21. All who heard him were amazed, and said, "Isn't this he who in Jerusalem made havoc of those who called on this name? And he had come here intending to bring them bound before the chief priests! 9.22. But Saul increased more in strength, and confounded the Jews who lived at Damascus, proving that this is the Christ. 9.23. When many days were fulfilled, the Jews conspired together to kill him 13.5. When they were at Salamis, they proclaimed the word of God in the synagogues of the Jews. They had also John as their attendant. 13.15. After the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue sent to them, saying, "Brothers, if you have any word of exhortation for the people, speak. 13.43. Now when the synagogue broke up, many of the Jews and of the devout proselytes followed Paul and Barnabas; who, speaking to them, urged them to continue in the grace of God. 14.1. It happened in Iconium that they entered together into the synagogue of the Jews, and so spoke that a great multitude both of Jews and of Greeks believed. 14.2. But the disobedient Jews stirred up and embittered the souls of the Gentiles against the brothers. 16.12. and from there to Philippi, which is a city of Macedonia, the first of the district, a Roman colony. We were staying some days in this city. 16.13. On the Sabbath day we went forth outside of the city by a riverside, where we supposed there was a place of prayer, and we sat down, and spoke to the women who had come together. 17.4. Some of them were persuaded, and joined Paul and Silas, of the devout Greeks a great multitude, and not a few of the chief women. 17.11. Now these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of the mind, examining the Scriptures daily, whether these things were so. 17.12. Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men. 18.4. He reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded Jews and Greeks. 18.8. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord with all his house. Many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. 19.24. For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen 19.25. whom he gathered together, with the workmen of like occupation, and said, "Sirs, you know that by this business we have our wealth. 19.26. You see and hear, that not at Ephesus alone, but almost throughout all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are no gods, that are made with hands. 19.27. Not only is there danger that this our trade come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be counted as nothing, and her majesty destroyed, whom all Asia and the world worships.
19. New Testament, Galatians, 2.14 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.14. But when I sawthat they didn't walk uprightly according to the truth of the gospel, Isaid to Peter before them all, "If you, being a Jew, live as theGentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles tolive as the Jews do?
20. New Testament, Luke, 21.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21.5. As some were talking about the temple and how it was decorated with beautiful stones and gifts, he said
21. Plutarch, Cicero, 7.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Tacitus, Annals, 15.44.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

23. Tacitus, Histories, 5.3.1, 5.5.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Cassius Dio, Roman History, 66.4.3, 66.5.4, 67.14.1-67.14.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

67.14.1.  At this time the road leading from Sinuessa to Puteoli was paved with stone. And the same year Domitian slew, along with many others, Flavius Clemens the consul, although he was a cousin and had to wife Flavia Domitilla, who was also a relative of the emperor's. 67.14.2.  The charge brought against them both was that of atheism, a charge on which many others who drifted into Jewish ways were condemned. Some of these were put to death, and the rest were at least deprived of their property.
25. Pliny The Younger, Letters, 8.6.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

26. Pliny The Younger, Letters, 8.6.14 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

27. Tertullian, To Scapula, 3.1 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

28. Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, 5.1.59-5.1.63 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

5.1.59. For they cast to the dogs those who had died of suffocation in the prison, carefully guarding them by night and day, lest any one should be buried by us. And they exposed the remains left by the wild beasts and by fire, mangled and charred, and placed the heads of the others by their bodies, and guarded them in like manner from burial by a watch of soldiers for many days. 5.1.60. And some raged and gnashed their teeth against them, desiring to execute more severe vengeance upon them; but others laughed and mocked at them, magnifying their own idols, and imputed to them the punishment of the Christians. Even the more reasonable, and those who had seemed to sympathize somewhat, reproached them often, saying, 'Where is their God, and what has their religion, which they have chosen rather than life, profited them?' 5.1.61. So various was their conduct toward us; but we were in deep affliction because we could not bury the bodies. For neither did night avail us for this purpose, nor did money persuade, nor entreaty move to compassion; but they kept watch in every way, as if the prevention of the burial would be of some great advantage to them.In addition, they say after other things: 5.1.62. The bodies of the martyrs, having thus in every manner been exhibited and exposed for six days, were afterward burned and reduced to ashes, and swept into the Rhone by the wicked men, so that no trace of them might appear on the earth. 5.1.63. And this they did, as if able to conquer God, and prevent their new birth; 'that,' as they said, 'they may have no hope of a resurrection, through trust in which they bring to us this foreign and new religion, and despise terrible things, and are ready even to go to death with joy. Now let us see if they will rise again, and if their God is able to help them, and to deliver them out of our hands.'
29. Anon., Ijo, 2.14

30. Epigraphy, Cij, 1449Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts,synagogues,synagogues,asia minor Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
acts,synagogues,synagogues,greece Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
acts,synagogues,synagogues,sermons Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
acts,synagogues,synagogues,torah and prophetic readings Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
adiabene,conversion of royal family of adiabene Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
admirers,of judaism Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 122
agatharchides,jerusalem temple practice Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
alexander balas Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
alterity Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
amphitheater,as synagogue Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128, 165
antioch,antiochene jews Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97, 222
antioch,christian community Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
antioch,jewish community Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antioch,synagogue,communal institution (first century c.e.) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antioch,synagogue,synagogue,destruction (converted into church),tomb of maccabean martyrs Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
antioch,synagogue,synagogue,holy place Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 165
antioch,syrian Ando (2013), Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, 124
antioch-of-pisidia,archisynagogue Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
antioch-of-pisidia,synagogue,synagogue,and paul Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
antioch Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74, 150
antioch (syrian) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
antiochus epiphanes Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
antiochus iii Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
antiochus iv epiphanes,desecration of temple Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
aphrodisias Van der Horst (2014), Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, 150
archaeology,arch(a)eological Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
archisynagogue,synagogue/proseuche Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
archives,historical awareness and Ando (2013), Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, 124
aristotle Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
art,pagan Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
asia minor,acts Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
asia minor,archisynagogue Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
asia minor,inscriptions Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
asia minor,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117, 165
asia minor Van der Horst (2014), Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, 150
aster,claudia Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
atheism Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
baba rabba,tomb Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
babylon/babylonians Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
baptism Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97
birkat ha-minim Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
blessings,study Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
caesarea maritima Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97, 222
caesarean jews Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 222
canon (scriptural),canonical Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
churches,converted from synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
circumcision Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97
clearchus of soli Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
conflict,of jews and christians (parting of the ways) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
conversion,conversion/adherence in josephus,distinction Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 190
conversion,conversion/adherence in josephus,in jewish antiquities Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 196
conversion,conversion/adherence in josephus,in jewish war Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 195, 196
conversion,conversion/adherence in josephus Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 208
conversion,of women Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 208
cumanus Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
dead sea scrolls,on freewill offerings Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
diana Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
diaspora,judaism in the diaspora Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97, 150, 222
diaspora Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
domitian Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
dura-europos Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
egypt Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
egyptian jews Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 222
ephesus Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
epictetus Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97
essenes,and freewill offerings Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
essenes Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 222
fast days,public,tiberias Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
gamaliel (gamliel) the elder,r. Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
gamaliel (gamliel) the younger,r. Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
gender relations,,and votive offerings Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
genos/gene/gens/genus,in josephus Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
gentile christians / gentile churches Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
god-fearers,existence of Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 122
god-fearers Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
godfearers Van der Horst (2014), Studies in Ancient Judaism and Early Christianity, 150
gymnasiarch,and torah reading Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
hashmunit synagogue (antioch) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
hillel the elder Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
immersion,not known to josephus Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 208
india/indians Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
instruction,school,education Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128, 165
ioudaizein,in josephus jewish war Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 196
jerusalem Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 122
jerusalem temple Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
jewish-christian group,commmunity Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
jewish votive offerings,and the jerusalem temple Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
jewish votive offerings,diasporic Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
jewish votive offerings,function of Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
jews/judeans/ioudaioi,and ethnic vocabulary in josephus Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
jews/judeans/ioudaioi,in diaspora Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
josephus Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98; Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97; Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171; Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
judaea Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
judaean/jewish,anti- Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
judaean/jewish Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
judaism Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
judea Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
lamps,oil Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
land of israel (palestine) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
leontopolis Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 222
libations Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
lineage and genealogy as identity marker,in josephus Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
maccabean martyrs Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
macedonia Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
malalas Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
matthaean church,community Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
mediterranean Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
mishnah Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
mission,christian mission Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
nissim ibn shahin of qairuon Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
nymphaeum,odeum,in caesarea Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
oikos Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
onias Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98; Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 222
pagan,pagans,lamps Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
pagan,pagans,relationship with jewish community Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 126
paganism Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74, 150
paul,jerusalem Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
paul,pauls epistles Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
paul Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 150
paul (saul) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
pesah Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
philo of alexandria,on votive offerings Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
pisidia,berea Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
pisidia,christians,philippi Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
pisidia,christians,sermons Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
pisidia,christians,thessalonica Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
pisidia,corinth Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
pompey Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
popular religion,and votive offerings Brakke, Satlow, Weitzman (2005), Religion and the Self in Antiquity. 98
prayer,communal,public Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
prayer,diaspora Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
prayer,greco-roman Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
prayer,instruction Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128, 165
preacher,preaching Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126, 165
proculus,tiberius claudius Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
prophets (books of) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
proselytes Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 97
proseuche (prayer house),diaspora,philippi Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
puteoli Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
rabbi (title) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
rabbis Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
reading,and sermon Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
reading,centrality of Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
reading,synagogue ritual Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
roman synagogues,synagoge Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
rome Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
sabbateion Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117, 128
sabbath,worship Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
sacrifi ce Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74, 222
samaritans,proseuche,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
seleucid,kings Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
seleucus i Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
sermon (derashah),homily,and torah reading Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
sermon on the mount Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
shammai,school Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
shammai (see also subject index) Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
simon the son of giora Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 195
synagoge Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128, 165
synagogue,gentile participation in Zetterholm (2003), The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity. 122
synagogues Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74, 97, 150, 222
syria,and judaism Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 126
syria,greeks Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 126
syria,pagan-jewish tension Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 126
syria,pagans Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
syria,roman Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125
syria,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 125, 126
syria/syrians Gruen (2020), Ethnicity in the Ancient World - Did it matter, 171
targum,and liturgy Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
temple in jerusalem Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
templum Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
theater,daphne Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
theos hypsistos Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 128
therapeutae,study Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
thessalonica,jewry Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
tiberias synagogues/proseuchai,fast day Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 165
titus Ando (2013), Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire, 124; Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
torah' Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 74
vespasian Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162; Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 126
violence,cultural (symbolic) Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
violence,direct Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
violence,structural Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 162
war Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
women,attraction to judaism Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
women,pauls missionary activity Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
women,seating,synagogue Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 117
yavne period Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
yohanan ben zakkai,r. Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290
zealot,zealots Tomson (2019), Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries. 290