Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 2.599


καὶ τὸ μὲν πλῆθος ἐν τῷ κατὰ Ταριχέας ἱπποδρόμῳ συνηθροισμένον πολλὰ πρὸς ὀργὴν ἀνεβόα καὶ καταλεύειν οἱ δὲ καίειν τὸν προδότην ἐκεκράγεσαν: παρώξυνεν δὲ τοὺς πολλοὺς ὁ ̓Ιωάννης καὶ σὺν αὐτῷ ̓Ιησοῦς τις υἱὸς Σαπφία, τότε ἄρχων τῆς Τιβεριάδος.which multitude was crowded together in the hippodrome at Taricheae, and made a very peevish clamor against him; while some cried out, that they should depose the traitor; and others, that they should burn him. Now John irritated a great many, as did also one Jesus, the son of Sapphias, who was then governor of Tiberias.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

11 results
1. Thucydides, The History of The Peloponnesian War, 1.2-1.20, 1.89-1.117 (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

2. Strabo, Geography, 16.2.45 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

16.2.45. In the Gadaris, also, there is a lake of noxious water. If beasts drink it, they lose their hair, hoofs, and horns. At the place called Taricheae, the lake supplies the best fish for curing. On its banks grow trees which bear a fruit like the apple. The Egyptians use the asphaltus for embalming the bodies of the dead.
3. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.91, 16.137-16.141, 18.149, 19.335-19.337 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.91. and when he had settled matters with her, he brought Hyrcanus to Jerusalem, and committed the care of the temple to him. And when he had ordained five councils, he distributed the nation into the same number of parts. So these councils governed the people; the first was at Jerusalem, the second at Gadara, the third at Amathus, the fourth at Jericho, and the fifth at Sepphoris in Galilee. So the Jews were now freed from monarchic authority, and were governed by an aristocracy. 16.137. There was accordingly a great festival and most sumptuous preparations made presently, in order to its dedication; for he had appointed a contention in music, and games to be performed naked. He had also gotten ready a great number of those that fight single combats, and of beasts for the like purpose; horse races also, and the most chargeable of such sports and shows as used to be exhibited at Rome, and in other places. 16.138. He consecrated this combat to Caesar, and ordered it to be celebrated every fifth year. He also sent all sorts of ornaments for it out of his own furniture, that it might want nothing to make it decent; 16.139. nay, Julia, Caesar’s wife, sent a great part of her most valuable furniture [from Rome], insomuch that he had no want of any thing. The sum of them all was estimated at five hundred talents. 16.141. for in all his undertakings he was ambitious to exhibit what exceeded whatsoever had been done before of the same kind. And it is related that Caesar and Agrippa often said, that the dominions of Herod were too little for the greatness of his soul; for that he deserved to have both all the kingdom of Syria, and that of Egypt also. 18.149. and desired her, as a kinswoman of his, to give him her help, and to engage her husband to do the same, since she saw how she alleviated these her husband’s troubles all she could, although she had not the like wealth to do it withal. So they sent for him, and allotted him Tiberias for his habitation, and appointed him some income of money for his maintece, and made him a magistrate of that city, by way of honor to him. 19.335. 5. Now as Agrippa was a great builder in many places, he paid a peculiar regard to the people of Berytus; for he erected a theater for them, superior to many others of that sort, both in sumptuousness and elegance, as also an amphitheater, built at vast expenses; and besides these, he built them baths and porticoes, and spared for no costs in any of his edifices, to render them both handsome and large. 19.336. He also spent a great deal upon their dedication, and exhibited shows upon them, and brought thither musicians of all sorts, and such as made the most delightful music of the greatest variety. He also showed his magnificence upon the theater, in his great number of gladiators; 19.337. and there it was that he exhibited the several antagonists, in order to please the spectators; no fewer indeed than seven hundred men to fight with seven hundred other men and allotted all the malefactors he had for this exercise, that both the malefactors might receive their punishment, and that this operation of war might be a recreation in peace. And thus were these criminals all destroyed at once.
4. Josephus Flavius, Jewish War, 1.19, 1.415, 2.568, 2.571, 2.573-2.574, 2.576-2.583, 2.587-2.593, 2.595, 2.601, 2.611-2.619, 2.639-2.641, 2.647, 2.649-2.652, 2.654, 3.457, 3.463-3.466, 3.473-3.492, 3.539, 7.47 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.19. 7. [For example, I shall relate] how Antiochus, who was named Epiphanes, took Jerusalem by force, and held it three years and three months, and was then ejected out of the country by the sons of Asamoneus: after that, how their posterity quarreled about the government, and brought upon their settlement the Romans and Pompey; how Herod also, the son of Antipater, dissolved their government, and brought Socius upon them; 1.19. 4. Thus was Pelusium taken. But still, as they were marching on, those Egyptian Jews that inhabited the country called the country of Onias stopped them. Then did Antipater not only persuade them not to stop them, but to afford provisions for their army; on which account even the people about Memphis would not fight against them, but of their own accord joined Mithridates. 1.415. 8. He also built the other edifices, the amphitheater, and theater, and marketplace, in a manner agreeable to that denomination; and appointed games every fifth year, and called them, in like manner, Caesar’s Games; and he first himself proposed the largest prizes upon the hundred ninety-second olympiad; in which not only the victors themselves, but those that came next to them, and even those that came in the third place, were partakers of his royal bounty. 2.568. But John, the son of Matthias, was made the governor of the toparchies of Gophritica and Acrabattene; as was Josephus, the son of Matthias, of both the Galilees. Gamala also, which was the strongest city in those parts, was put under his command. 2.571. as he chose seven judges in every city to hear the lesser quarrels; for as to the greater causes, and those wherein life and death were concerned, he enjoined they should be brought to him and the seventy elders. 2.573. and as he knew the Romans would fall upon Galilee, he built walls in proper places about Jotapata, and Bersabee, and Salamis; and besides these, about Caphareccho, and Japha, and Sigo, and what they call Mount Tabor, and Taricheae, and Tiberias. Moreover, he built walls about the caves near the lake of Gennessar, which places lay in the Lower Galilee; the samehe did to the places of Upper Galilee, as well as to the rock called the Rock of the Achabari, and to Seph, and Jamnith, and Meroth; 2.574. and in Gaulanitis he fortified Seleucia, and Sogane, and Gamala; but as to those of Sepphoris, they were the only people to whom he gave leave to build their own walls, and this because he perceived they were rich and wealthy, and ready to go to war, without standing in need of any injunctions for that purpose. 2.576. He also got together an army out of Galilee, of more than a hundred thousand young men, all of which he armed with the old weapons which he had collected together and prepared for them. 2.577. 7. And when he had considered that the Roman power became invincible, chiefly by their readiness in obeying orders, and the constant exercise of their arms, he despaired of teaching these his men the use of their arms, which was to be obtained by experience; but observing that their readiness in obeying orders was owing to the multitude of their officers, he made his partitions in his army more after the Roman manner, and appointed a great many subalterns. 2.578. He also distributed the soldiers into various classes, whom he put under captains of tens, and captains of hundreds, and then under captains of thousands; and besides these, he had commanders of larger bodies of men. 2.579. He also taught them to give the signals one to another, and to call and recall the soldiers by the trumpets, how to expand the wings of an army, and make them wheel about; and when one wing hath had success, to turn again and assist those that were hard set, and to join in the defense of what had most suffered. 2.581. He told them that he should make trial of the good order they would observe in war, even before it came to any battle, in case they would abstain from the crimes they used to indulge themselves in, such as theft, and robbery, and rapine, and from defrauding their own countrymen, and never to esteem the harm done to those that were so near of kin to them to be any advantage to themselves; 2.582. for that wars are then managed the best when the warriors preserve a good conscience; but that such as are ill men in private life will not only have those for enemies which attack them, but God himself also for their antagonist. 2.583. 8. And thus did he continue to admonish them. Now he chose for the war such an army as was sufficient, i.e. sixty thousand footmen, and two hundred and fifty horsemen; and besides these, on which he put the greatest trust, there were about four thousand five hundred mercenaries; he had also six hundred men as guards of his body. 2.587. He was a hypocritical pretender to humanity, but where he had hopes of gain, he spared not the shedding of blood: his desires were ever carried to great things, and he encouraged his hopes from those mean wicked tricks which he was the author of. He had a peculiar knack at thieving; but in some time he got certain companions in his impudent practices; at first they were but few, but as he proceeded on in his evil course, they became still more and more numerous. 2.591. He after that contrived a very shrewd trick, and pretending that the Jews who dwelt in Syria were obliged to make use of oil that was made by others than those of their own nation, he desired leave of Josephus to send oil to their borders; 2.592. o he bought four amphorae with such Tyrian money as was of the value of four Attic drachmae, and sold every half-amphora at the same price. And as Galilee was very fruitful in oil, and was peculiarly so at that time, by sending away great quantities, and having the sole privilege so to do, he gathered an immense sum of money together, which money he immediately used to the disadvantage of him who gave him that privilege; 2.595. 3. Now at the same time that certain young men of the village Dabaritta, who kept guard in the Great Plain laid snares for Ptolemy, who was Agrippa’s and Bernice’s steward, and took from him all that he had with him; among which things there were a great many costly garments, and no small number of silver cups, and six hundred pieces of gold; 2.601. And although those four that remained with him persuaded him to run away, he was neither surprised at his being himself deserted, nor at the great multitude that came against him, but leaped out to them with his clothes rent, and ashes sprinkled on his head, with his hands behind him, and his sword hanging at his neck. 2.611. On which occasion Josephus again used a second stratagem to escape them; for he got upon the top of his house, and with his right hand desired them to be silent, and said to them, “I cannot tell what you would have, nor can hear what you say, for the confused noise you make;” but he said that he would comply with all their demands, in case they would but send some of their number in to him that might talk with him about it. 2.612. And when the principal of them, with their leaders, heard this, they came into the house. He then drew them to the most retired part of the house, and shut the door of that hall where he put them, and then had them whipped till every one of their inward parts appeared naked. In the meantime the multitude stood round the house, and supposed that he had a long discourse with those that were gone in about what they claimed of him. 2.613. He had then the doors set open immediately, and sent the men out all bloody, which so terribly affrighted those that had before threatened him, that they threw away their arms and ran away. 2.614. 6. But as for John, his envy grew greater [upon this escape of Josephus], and he framed a new plot against him; he pretended to be sick, and by a letter desired that Josephus would give him leave to use the hot baths that were at Tiberias, for the recovery of his health. 2.615. Hereupon Josephus, who hitherto suspected nothing of John’s plots against him, wrote to the governors of the city, that they would provide a lodging and necessaries for John; which favors, when he had made use of, in two days’ time he did what he came about; some he corrupted with delusive frauds, and others with money, and so persuaded them to revolt from Josephus. 2.616. This Silas, who was appointed guardian of the city by Josephus, wrote to him immediately, and informed him of the plot against him; which epistle when Josephus had received, he marched with great diligence all night, and came early in the morning to Tiberias; 2.617. at which time the rest of the multitude met him. But John, who suspected that his coming was not to his advantage, sent however one of his friends, and pretended that he was sick, and that being confined to his bed, he could not come to pay his respects. 2.618. But as soon as Josephus had got the people of Tiberias together in the stadium, and tried to discourse with them about the letters that he had received, John privately sent some armed men, and gave them orders to slay him. 2.619. But when the people saw that the armed men were about to draw their swords, they cried out;—at which cry Josephus turned himself about, and when he saw that the swords were just at his throat, he marched away in great haste to the seashore, and left off that speech which he was going to make to the people, upon an elevation of six cubits high. He then seized on a ship which lay in the haven, and leaped into it, with two of his guards, and fled away into the midst of the lake. 2.639. Hereupon ten of the most potent men of Tiberias came down to him presently; and when he had taken them into one of his vessels, he ordered them to be carried a great way off from the city. He then commanded that fifty others of their senate, such as were men of the greatest eminence, should come to him, that they also might give him some security on their behalf. 2.641. He then gave order to the masters of those vessels which he had thus filled to sail away immediately for Taricheae, and to confine those men in the prison there; till at length he took all their senate, consisting of six hundred persons, and about two thousand of the populace, and carried them away to Taricheae. 2.651. However, Aus’s concern was this, to lay aside, for a while, the preparations for the war, and to persuade the seditious to consult their own interest, and to restrain the madness of those that had the name of zealots; but their violence was too hard for him; and what end he came to we shall relate hereafter. 2.652. 2. But as for the Acrabbene toparchy, Simon, the son of Gioras, got a great number of those that were fond of innovations together, and betook himself to ravage the country; nor did he only harass the rich men’s houses, but tormented their bodies, and appeared openly and beforehand to affect tyranny in his government. 2.654. and until the rulers of that country were so afflicted with the multitude of those that were slain, and with the continual ravage of what they had, that they raised an army, and put garrisons into the villages, to secure them from those insults. And in this state were the affairs of Judea at that time. 3.457. and this because he saw that Agrippa was under a great concern for them. So when Vespasian and Agrippa had accepted of their right hands by way of security, Jesus and his party thought it not safe for them to continue at Tiberias, so they ran away to Taricheae. 3.463. for all the innovators had gotten together at Taricheae, as relying upon the strength of the city, and on the lake that lay by it. This lake is called by the people of the country the Lake of Gennesareth. 3.464. The city itself is situated like Tiberias, at the bottom of a mountain, and on those sides which are not washed by the sea, had been strongly fortified by Josephus, though not so strongly as Tiberias; 3.465. for the wall of Tiberias had been built at the beginning of the Jews’ revolt, when he had great plenty of money, and great power, but Taricheae partook only the remains of that liberality. 3.466. Yet had they a great number of ships gotten ready upon the lake, that, in case they were beaten at land, they might retire to them; and they were so fitted up, that they might undertake a Sea-fight also. 3.473. For as to us, Romans, no part of the habitable earth hath been able to escape our hands hitherto; but as for the Jews, that I may speak of them too, though they have been already beaten, yet do they not give up the cause; and a sad thing it would be for us to grow weary under good success, when they bear up under their misfortunes. 3.474. As to the alacrity which you show publicly, I see it, and rejoice at it; yet am I afraid lest the multitude of the enemy should bring a concealed fright upon some of you: 3.475. let such a one consider again, who we are that are to fight, and who those are against whom we are to fight. Now these Jews, though they be very bold and great despisers of death, are but a disorderly body, and unskillful in war, and may rather be called a rout than an army; while I need say nothing of our skill and our good order; for this is the reason why we Romans alone are exercised for war in time of peace, that we may not think of number for number when we come to fight with our enemies: 3.476. for what advantage should we reap by our continual sort of warfare, if we must still be equal in number to such as have not been used to war. 3.477. Consider further, that you are to have a conflict with men in effect unarmed, while you are well armed; with footmen, while you are horsemen; with those that have no good general, while you have one; and as these advantages make you in effect manifold more than you are, so do their disadvantages mightily diminish their number. 3.478. Now it is not the multitude of men, though they be soldiers, that manages wars with success, but it is their bravery that does it, though they be but a few; for a few are easily set in battle-array, and can easily assist one another, while over-numerous armies are more hurt by themselves than by their enemies. 3.479. It is boldness and rashness, the effects of madness, that conduct of the Jews. Those passions indeed make a great figure when they succeed, but are quite extinguished upon the least ill success; but we are led on by courage, and obedience, and fortitude, which shows itself indeed in our good fortune, but still does not forever desert us in our ill fortune. 3.481. We must also reflect upon this, that there is no fear of our suffering any incurable disaster in the present case; for those that are ready to assist us are many, and at hand also; yet it is in our power to seize upon this victory ourselves; and I think we ought to prevent the coming of those my father is sending to us for our assistance, that our success may be peculiar to ourselves, and of greater reputation to us. 3.482. And I cannot but think this an opportunity wherein my father, and I, and you shall be all put to the trial, whether he be worthy of his former glorious performances, whether I be his son in reality, and whether you be really my soldiers; for it is usual for my father to conquer; and for myself, I should not bear the thoughts of returning to him if I were once taken by the enemy. 3.483. And how will you be able to avoid being ashamed, if you do not show equal courage with your commander, when he goes before you into danger? For you know very well that I shall go into the danger first, and make the first attack upon the enemy. 3.484. Do not you therefore desert me, but persuade yourselves that God will be assisting to my onset. Know this also before we begin, that we shall now have better success than we should have, if we were to fight at a distance.” 3.485. 3. As Titus was saying this, an extraordinary fury fell upon the men; and as Trajan was already come before the fight began, with four hundred horsemen, they were uneasy at it, because the reputation of the victory would be diminished by being common to so many. 3.486. Vespasian had also sent both Antonius and Silo, with two thousand archers, and had given it them in charge to seize upon the mountain that was over against the city, and repel those that were upon the wall; 3.487. which archers did as they were commanded, and prevented those that attempted to assist them that way; And now Titus made his own horse march first against the enemy, as did the others with a great noise after him, and extended themselves upon the plain as wide as the enemy which confronted them; by which means they appeared much more numerous than they really were. 3.488. Now the Jews, although they were surprised at their onset, and at their good order, made resistance against their attacks for a little while; but when they were pricked with their long poles, and overborne by the violent noise of the horsemen, they came to be trampled under their feet; 3.489. many also of them were slain on every side, which made them disperse themselves, and run to the city, as fast as every one of them were able. 3.491. and cut off all the retreat they had to the wall, and turned them back into the plain, till at last they forced a passage by their multitude, and got away, and ran into the city. 3.492. 4. But now there fell out a terrible sedition among them within the city; for the inhabitants themselves, who had possessions there, and to whom the city belonged, were not disposed to fight from the very beginning; and now the less so, because they had been beaten; 3.539. Then came Vespasian, and ordered them all to stand in the stadium, and commanded them to kill the old men, together with the others that were useless, which were in number a thousand and two hundred. 7.47. and all men had taken up a great hatred against the Jews, then it was that a certain person, whose name was Antiochus, being one of the Jewish nation, and greatly respected on account of his father, who was governor of the Jews at Antioch came upon the theater at a time when the people of Antioch were assembled together, and became an informer against his father, and accused both him and others that they had resolved to burn the whole city in one night;; he also delivered up to them some Jews that were foreigners, as partners in their resolutions.
5. Josephus Flavius, Life, 134, 157, 169, 188, 269, 27, 271, 276-278, 28, 280, 284, 294-296, 300, 313, 331, 37-38, 381, 64-69, 85-86, 91-96, 132 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6. New Testament, Acts, 19.29 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

19.29. The whole city was filled with confusion, and they rushed with one accord into the theater, having seized Gaius and Aristarchus, men of Macedonia, Paul's companions in travel.
7. New Testament, Mark, 9.5 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9.5. Peter answered Jesus, "Rabbi, it is good for us to be here. Let's make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah.
8. Pliny The Elder, Natural History, 5.71 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

9. Tosefta, Sukkah, 4.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

4.6. Why did they blow three blasts? To make the people cease from work. The sexton took the trumpets, and went to the top of the highest roof in the city to summon those near the city to cease from work. Those near the limits of the city assembled themselves together and came to the schoolhouse. They did not come immediately the trumpets blew, but waited till all were gathered together, and then all came at once. When did they assemble? After one could fill a bottle of water, or fry a fish, or light his lamp. "
10. Babylonian Talmud, Pesahim, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

11. Anon., Midrash Psalms, 93 (4th cent. CE - 9th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
agrippa i Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145; Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
agrippa ii Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138
agrippesians, synagogue of Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
alexandrian jewry Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
amphitheatres Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
ananus (high priest) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 83
antioch, synagogue, synagogue, theater Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
antiochus iv epiphanes Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
apostles (apostoli), of patriarch Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
archaeology Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145
archisynagogue, synagogue/proseuche Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
archon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53, 427
arsinoe-crocodilopolis Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
associations, greco-roman, hellenistic, pagan Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53, 427
associations, sectarian, pagan Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53, 427
augustesians, synagogue of Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
bandit, banditry (λῃστής), and sicarii Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 83
bathhouses Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 226
baths Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138
beit shean Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
bostra Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
boulē Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54
byzantine period Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138
caesarea maritima Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145; Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
canatha Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
cardo Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138
catacombs, inscriptions Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
cestius gallus Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
city gates Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138
commodus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
damascus Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
decapolis Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
decorations (in synagogue) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
demos, in polis Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
dor Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
elders Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
fast days, public, tiberias Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
fish-salting Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
gadara Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54; Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
galilee Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138; Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
gerasa Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
hamat gader Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
herod antipas, coins of Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
herod antipas Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145
herodotus Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
hippodrome Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
hippodromes Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
hippos Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
house of dice Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
idolatry Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
instruction, school, education Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
jerusalem Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145; Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
josephus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145
judean (geographical-political) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
julias Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
lead weights Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
leadership, synagogue, leadership, town, communal Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
leadership, synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
magdala, urban development Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
magdala Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 226
middle ages Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
midrash, and synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
pagan, pagans, leadership Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
patriarch, patriarchate, appointments Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
pella Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
persian empire/period Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
philadelphia Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
philip the arab Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
philoppopolis Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
poleis Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
polis, tiberias Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
prayer, communal, public Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
prayer room Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
public buildings Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
purpose-built communal structures Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 226
revolt/war, under nero (great ~) Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
roman administration Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
roman synagogues, leadership titles Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
rome, catacombs (jewish) Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
sanctity of, dyplastoon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
sardis synagogue, size Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
sebaste Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
sepphoris Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
shechem Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
siburesians, synagogue of Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
stadia Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
stadium, tiberias Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
stadium Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145
stasis (στάσις) Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 82
stobi synagogue, inscription Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
stobi synagogue Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
stone moldings/carvings Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
synagoge Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
synagogues, magdala Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
synagogues Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 226
taricheae Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145; Scales, Galilean Spaces of Identity: Judaism and Spatiality in Hasmonean and Herodian Galilee (2024) 226
theater, antioch Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
theater, ephesus Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
theaters, construction Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
theaters, in palestine Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 93
theatres Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 145
thebes, synagogue at arsinoe Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
theodotos inscription, synagoge Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
tiberias, archon Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53, 427
tiberias, herod antipas Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
tiberias, stadium Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
tiberias, urban development Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54
tiberias Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 138, 145; Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
tiberias synagogues/proseuchai, meeting-place Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 53
tripolitans, synagogue of Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
tyrant, tyranny (τύρρανος); Brighton, Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations (2009) 83
tyre Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54
urban development, elites Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
urban development, in the galilee Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 54, 63
urban development, villages' Keddie, Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins (2019) 63
utica Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
vespasian Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562
volumnesians, synagogue in rome Levine, The Ancient Synagogue, The First Thousand Years (2005) 427
war Tomson, Studies on Jews and Christians in the First and Second Centuries (2019) 562