Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 2.497


ἀλλὰ διὰ πάσης ἡλικίας ἐχώρουν κτείνοντες, ὡς ἐπικλυσθῆναι μὲν αἵματι πάντα τὸν χῶρον, πέντε δὲ μυριάδες ἐσωρεύθησαν νεκρῶν, περιελείφθη δ' ἂν οὐδὲ τὸ λοιπόν, εἰ μὴ πρὸς ἱκετηρίας ἐτράποντο. κατοικτείρας δ' αὐτοὺς ̓Αλέξανδρος ἀναχωρεῖν τοὺς ̔Ρωμαίους ἐκέλευσεν.till all the place was overflowed with blood, and fifty thousand of them lay dead upon heaps; nor had the remainder been preserved, had they not betaken themselves to supplication. So Alexander commiserated their condition, and gave orders to the Romans to retire;


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

26 results
1. Hebrew Bible, Esther, 2-3, 5, 7-9, 1 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

2. Hebrew Bible, Genesis, 15.17 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

15.17. וַיְהִי הַשֶּׁמֶשׁ בָּאָה וַעֲלָטָה הָיָה וְהִנֵּה תַנּוּר עָשָׁן וְלַפִּיד אֵשׁ אֲשֶׁר עָבַר בֵּין הַגְּזָרִים הָאֵלֶּה׃ 15.17. And it came to pass, that, when the sun went down, and there was thick darkness, behold a smoking furnace, and a flaming torch that passed between these pieces."
3. Hebrew Bible, Leviticus, 22.32, 26.19 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

22.32. וְלֹא תְחַלְּלוּ אֶת־שֵׁם קָדְשִׁי וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם׃ 26.19. וְשָׁבַרְתִּי אֶת־גְּאוֹן עֻזְּכֶם וְנָתַתִּי אֶת־שְׁמֵיכֶם כַּבַּרְזֶל וְאֶת־אַרְצְכֶם כַּנְּחֻשָׁה׃ 22.32. And ye shall not profane My holy name; but I will be hallowed among the children of Israel: I am the LORD who hallow you," 26.19. And I will break the pride of your power; and I will make your heaven as iron, and your earth as brass."
4. Septuagint, 1 Maccabees, 10-16, 2-9, 1 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

5. Septuagint, 2 Maccabees, 15.36 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

15.36. And they all decreed by public vote never to let this day go unobserved, but to celebrate the thirteenth day of the twelfth month -- which is called Adar in the Syrian language -- the day before Mordecai's day.'
6. Philo of Alexandria, On Drunkenness, 17 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

17. Come, now, let us investigate the true nature of these things. Since the law commands, for instance, that men should honour their parents, he who does not honour them is disobedient; but he who dishonours them is contentious. And again, since it is a righteous action to preserve one's country, we must call the man who admits of hesitation in the pursuit of the object disobedient, but the man who is prepared moreover to betray it we must pronounce perverse and contentious.
7. Philo of Alexandria, On The Change of Names, 163 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

163. Therefore, joy accompanies a good when it is already arrived, and hope while it is expected. For we rejoice when it is come, and we hope while it is coming; just as in the case also with the contrary feelings; for the presence of evil brings us grief, and the expectation of evil generates fear, and fear is nothing more than grief before grief, as hope is joy before joy. For the same relation that, I imagine, fear bears to grief, that same does hope bear to joy.
8. Philo of Alexandria, On The Creation of The World, 3, 1 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1. of other lawgivers, some have set forth what they considered to be just and reasonable, in a naked and unadorned manner, while others, investing their ideas with an abundance of amplification, have sought to bewilder the people, by burying the truth under a heap of fabulous inventions.
9. Philo of Alexandria, On Curses, 2 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2. For if the living God has a face, and if he who desires to leave it can with perfect ease rise up and depart to another place, why do we repudiate the impiety of the Epicureans, or the godlessness of the Egyptians, or the mythical suggestions of which life is full?
10. Philo of Alexandria, On Dreams, 1.163, 1.168, 1.171-1.172 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.163. therefore God is the name of the beneficent power, and Lord is the title of the royal power. What then can any one call a more ancient and important good, than to be thought worthy to meet with unmixed and unalloyed beneficence? And what can be less valuable than to receive a mixture of authority and liberality? And it appears to me that it was because the practiser of virtue saw that he uttered that most admirable prayer that, "the Lord might be to him as God;" for he desired no longer to stand in awe of him as a governor, but to honour and love him as a benefactor. 1.168. For the eldest of them, Abraham, had instruction for his guide in the road which conducted him to virtue; as we shall show in another treatise to the best of our power. And Isaac, who is the middle one of the three, had a self-taught and self-instructed nature. And Jacob, the third, arrived at this point by industry and practice, in accordance with which were his labours of wrestling and contention. 1.171. If, however, this practiser of virtue runs on vigorously towards the end and learns to see clearly what he previously only dreamed of in an indistinct way, being altered and re-stamped with a better character, and being called Israel, that is, "the man who sees God," instead of Jacob, that is, "the supplanter," he then is no longer set down as the son of Abraham, as his father, of him who derived wisdom from instruction, but as the son of Israel, who was born excellent by nature. 1.172. These statements are not fables of my own invention, but are the oracle written on the sacred pillars. For, says the scripture: "Israel having departed, he and all that he had came to the well of the oath, and there he sacrificed a sacrifice to the God of his father Isaac." Do you not now perceive that this present assertion has reference not to the relationship between mortal men, but, as was said before, to the nature of things? For look at what is before us. At one time, Jacob is spoken of as the son of his father Abraham, and at another time he is called Israel, the son of Isaac, on account of the reason which we have thus accurately investigated. XVIII.
11. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 3.120, 4.137 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

3.120. The sacred law says that the man, who has been killed without any intention that he should be so on the part of him who killed him, has been given up by God into the hands of his slayers; {8}{#ex 21:13.} in this way designing to make an excuse for the man who appears to have slain him as if he had slain a guilty person. 4.137. The law says, it is proper to lay up justice in one's heart, and to fasten it as a sign upon one's head, and as frontlets before one's eyes, figuratively intimating by the former expression that one ought to commit the precepts of justice, not to one's ears, which are not trustworthy, for there is no credit due to the ears, but to that most important and domit part, stamping and impressing them on the most excellent of all offerings, a well approved seal;
12. Philo of Alexandria, On The Virtues, 198-225, 194 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

194. In the same manner, just parents are of no advantage to unjust men, nor temperate parents to intemperate children, nor, in short, are ancestors of any kind of excellence of any advantage to wicked descendants; for even the laws themselves are of no advantage to those who transgress them, as they are meant to punish them, and what is it that we ought to look upon as unwritten laws, except the lives of those persons who have imitated virtue?
13. Philo of Alexandria, On The Life of Moses, 2.46-2.47 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2.46. Now these writings of Moses may be divided into several parts; one of which is the historical part, another is occupied with commands and prohibitions, respecting which part we will speak at some other time when we have first of all accurately examined that part which comes first in the order of our division. 2.47. Again, the historical part may be subdivided into the account of the creation of the world, and the genealogical part. And the genealogical part, or the history of the different families, may be divided into the accounts of the punishment of the wicked, and of the honours bestowed on the just; we must also explain on what account it was that he began his history of the giving of the law with these particulars, and placed the commandments and prohibitions in the second order;
14. Philo of Alexandria, Against Flaccus, 32-40, 43, 53-54, 8, 2 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

2. This Flaccus being chosen by Tiberius Caesar as one of his intimate companions, after the death of Severus, who had been lieutetgovernor in Egypt, was appointed viceroy of Alexandria and the country round about, being a man who at the beginning, as far as appearance went, had given innumerable instances of his excellence, for he was a man of prudence and diligence, and great acuteness of perception, very energetic in executing what he had determined on, very eloquent as a speaker, and skilful too at discerning what was suppressed as well as at understanding what was said.
15. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 134, 194, 363, 370, 132 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

132. But as the governor of the country, who by himself could, if he had chosen to do so, have put down the violence of the multitude in a single hour, pretended not to see what he did see, and not to hear what he did hear, but allowed the mob to carry on the war against our people without any restraint, and threw our former state of tranquillity into confusion, the populace being excited still more, proceeded onwards to still more shameless and more audacious designs and treachery, and, arraying very numerous companies, cut down some of the synagogues (and there are a great many in every section of the city), and some they razed to the very foundations, and into some they threw fire and burnt them, in their insane madness and frenzy, without caring for the neighbouring houses; for there is nothing more rapid than fire, when it lays hold of fuel.
16. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 16.401, 18.159-18.160, 18.257-18.259, 19.276-19.277, 20.100-20.103 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

16.401. for in all these they were skillful, and especially Alexander, who was the eldest; for certainly it had been sufficient, even though he had condemned them, to have kept them alive in bonds, or to let them live at a distance from his dominions in banishment, while he was surrounded by the Roman forces, which were a strong security to him, whose help would prevent his suffering any thing by a sudden onset, or by open force; 18.159. He then pretended that he would do as he bid him; but when night came on, he cut his cables, and went off, and sailed to Alexandria, where he desired Alexander the alabarch to lend him two hundred thousand drachmae; but he said he would not lend it to him, but would not refuse it to Cypros, as greatly astonished at her affection to her husband, and at the other instances of her virtue; 18.257. 1. There was now a tumult arisen at Alexandria, between the Jewish inhabitants and the Greeks; and three ambassadors were chosen out of each party that were at variance, who came to Caius. Now one of these ambassadors from the people of Alexandria was Apion, who uttered many blasphemies against the Jews; and, among other things that he said, he charged them with neglecting the honors that belonged to Caesar; 18.258. for that while all who were subject to the Roman empire built altars and temples to Caius, and in other regards universally received him as they received the gods, these Jews alone thought it a dishonorable thing for them to erect statues in honor of him, as well as to swear by his name. 18.259. Many of these severe things were said by Apion, by which he hoped to provoke Caius to anger at the Jews, as he was likely to be. But Philo, the principal of the Jewish embassage, a man eminent on all accounts, brother to Alexander the alabarch, and one not unskillful in philosophy, was ready to betake himself to make his defense against those accusations; 19.276. he also took away from Antiochus that kingdom which he was possessed of, but gave him a certain part of Cilicia and Commagena: he also set Alexander Lysimachus, the alabarch, at liberty, who had been his old friend, and steward to his mother Antonia, but had been imprisoned by Caius, whose son [Marcus] married Bernice, the daughter of Agrippa. 19.277. But when Marcus, Alexander’s son, was dead, who had married her when she was a virgin, Agrippa gave her in marriage to his brother Herod, and begged for him of Claudius the kingdom of Chalcis. 20.101. Under these procurators that great famine happened in Judea, in which queen Helena bought corn in Egypt at a great expense, and distributed it to those that were in want, as I have related already. 20.102. And besides this, the sons of Judas of Galilee were now slain; I mean of that Judas who caused the people to revolt, when Cyrenius came to take an account of the estates of the Jews, as we have showed in a foregoing book. The names of those sons were James and Simon, whom Alexander commanded to be crucified. 20.103. But now Herod, king of Chalcis, removed Joseph, the son of Camydus, from the high priesthood, and made Aias, the son of Nebedeu, his successor. And now it was that Cumanus came as successor to Tiberius Alexander;
17. Josephus Flavius, Jewish War, 2.220, 2.223, 2.274-2.275, 2.284-2.296, 2.309, 2.457-2.482, 2.484-2.496, 2.498, 2.559-2.561, 3.43, 4.616-4.618, 5.45-5.46, 5.205, 5.510, 6.237-6.243 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.223. 1. Now after the death of Herod, king of Chalcis, Claudius set Agrippa, the son of Agrippa, over his uncle’s kingdom, while Cumanus took upon him the office of procurator of the rest, which was a Roman province, and therein he succeeded Alexander; under which Cumanus began the troubles, and the Jews’ ruin came on; 2.274. At this time it was that the enterprises of the seditious at Jerusalem were very formidable; the principal men among them purchasing leave of Albinus to go on with their seditious practices; while that part of the people who delighted in disturbances joined themselves to such as had fellowship with Albinus; 2.275. and everyone of these wicked wretches were encompassed with his own band of robbers, while he himself, like an arch-robber, or a tyrant, made a figure among his company, and abused his authority over those about him, in order to plunder those that lived quietly. 2.284. 4. Now at this time it happened that the Grecians at Caesarea had been too hard for the Jews, and had obtained of Nero the government of the city, and had brought the judicial determination: at the same time began the war, in the twelfth year of the reign of Nero, and the seventeenth of the reign of Agrippa, in the month of Artemisius [Jyar]. 2.285. Now the occasion of this war was by no means proportionable to those heavy calamities which it brought upon us. For the Jews that dwelt at Caesarea had a synagogue near the place, whose owner was a certain Cesarean Greek: the Jews had endeavored frequently to have purchased the possession of the place, and had offered many times its value for its price; 2.286. but as the owner overlooked their offers, so did he raise other buildings upon the place, in way of affront to them, and made workingshops of them, and left them but a narrow passage, and such as was very troublesome for them to go along to their synagogue. Whereupon the warmer part of the Jewish youth went hastily to the workmen, and forbade them to build there; 2.287. but as Florus would not permit them to use force, the great men of the Jews, with John the publican, being in the utmost distress what to do, persuaded Florus, with the offer of eight talents, to hinder the work. 2.288. He then, being intent upon nothing but getting money, promised he would do for them all they desired of him, and then went away from Caesarea to Sebaste, and left the sedition to take its full course, as if he had sold a license to the Jews to fight it out. 2.289. 5. Now on the next day, which was the seventh day of the week, when the Jews were crowding apace to their synagogue, a certain man of Caesarea, of a seditious temper, got an earthen vessel, and set it with the bottom upward, at the entrance of that synagogue, and sacrificed birds. This thing provoked the Jews to an incurable degree, because their laws were affronted, and the place was polluted. 2.291. Hereupon Jucundus, the master of the horse, who was ordered to prevent the fight, came thither, and took away the earthen vessel, and endeavored to put a stop to the sedition; but when he was overcome by the violence of the people of Caesarea, the Jews caught up their books of the law, and retired to Narbata, which was a place to them belonging, distant from Caesarea sixty furlongs. 2.292. But John, and twelve of the principal men with him, went to Florus, to Sebaste, and made a lamentable complaint of their case, and besought him to help them; and with all possible decency, put him in mind of the eight talents they had given him; but he had the men seized upon and put in prison, and accused them for carrying the books of the law out of Caesarea. 2.293. 6. Moreover, as to the citizens of Jerusalem, although they took this matter very ill, yet did they restrain their passion; but Florus acted herein as if he had been hired, and blew up the war into a flame, and sent some to take seventeen talents out of the sacred treasure, and pretended that Caesar wanted them. 2.294. At this the people were in confusion immediately, and ran together to the temple, with prodigious clamors, and called upon Caesar by name, and besought him to free them from the tyranny of Florus. 2.295. Some also of the seditious cried out upon Florus, and cast the greatest reproaches upon him, and carried a basket about, and begged some spills of money for him, as for one that was destitute of possessions, and in a miserable condition. Yet was not he made ashamed hereby of his love of money, but was more enraged, and provoked to get still more; 2.296. and instead of coming to Caesarea, as he ought to have done, and quenching the flame of war, which was beginning thence, and so taking away the occasion of any disturbances, on which account it was that he had received a reward [of eight talents], he marched hastily with an army of horsemen and footmen against Jerusalem, that he might gain his will by the arms of the Romans, and might, by his terror, and by his threatenings, bring the city into subjection. 2.309. 1. About this very time king Agrippa was going to Alexandria, to congratulate Alexander upon his having obtained the government of Egypt from Nero; 2.457. 1. Now the people of Caesarea had slain the Jews that were among them on the very same day and hour [when the soldiers were slain], which one would think must have come to pass by the direction of Providence; insomuch that in one hour’s time above twenty thousand Jews were killed, and all Caesarea was emptied of its Jewish inhabitants; for Florus caught such as ran away, and sent them in bonds to the galleys. 2.458. Upon which stroke that the Jews received at Caesarea, the whole nation was greatly enraged; so they divided themselves into several parties, and laid waste the villages of the Syrians, and their neighboring cities, Philadelphia, and Sebonitis, and Gerasa, and Pella, and Scythopolis 2.459. and after them Gadara, and Hippos; and falling upon Gaulonitis, some cities they destroyed there, and some they set on fire, and then they went to Kedasa, belonging to the Tyrians, and to Ptolemais, and to Gaba, and to Caesarea; 2.461. 2. However, the Syrians were even with the Jews in the multitude of the men whom they slew; for they killed those whom they caught in their cities, and that not only out of the hatred they bare them, as formerly, but to prevent the danger under which they were from them; 2.462. o that the disorders in all Syria were terrible, and every city was divided into two armies, encamped one against another, and the preservation of the one party was in the destruction of the other; 2.463. o the daytime was spent in shedding of blood, and the night in fear,—which was of the two the more terrible; for when the Syrians thought they had ruined the Jews, they had the Judaizers in suspicion also; and as each side did not care to slay those whom they only suspected on the other, so did they greatly fear them when they were mingled with the other, as if they were certainly foreigners. 2.464. Moreover, greediness of gain was a provocation to kill the opposite party, even to such as had of old appeared very mild and gentle towards them; for they without fear plundered the effects of the slain, and carried off the spoils of those whom they slew to their own houses, as if they had been gained in a set battle; and he was esteemed a man of honor who got the greatest share, as having prevailed over the greatest number of his enemies. 2.465. It was then common to see cities filled with dead bodies, still lying unburied, and those of old men, mixed with infants, all dead, and scattered about together; women also lay amongst them, without any covering for their nakedness: you might then see the whole province full of inexpressible calamities, while the dread of still more barbarous practices which were threatened was everywhere greater than what had been already perpetrated. 2.466. 3. And thus far the conflict had been between Jews and foreigners; but when they made excursions to Scythopolis, they found Jews that acted as enemies; for as they stood in battle-array with those of Scythopolis, and preferred their own safety before their relation to us, they fought against their own countrymen; 2.467. nay, their alacrity was so very great, that those of Scythopolis suspected them. These were afraid, therefore, lest they should make an assault upon the city in the nighttime, and, to their great misfortune, should thereby make an apology for themselves to their own people for their revolt from them. So they commanded them, that in case they would confirm their agreement and demonstrate their fidelity to them, who were of a different nation, they should go out of the city, with their families, to a neighboring grove; 2.468. and when they had done as they were commanded, without suspecting anything, the people of Scythopolis lay still for the interval of two days, to tempt them to be secure; but on the third night they watched their opportunity, and cut all their throats, some of them as they lay unguarded, and some as they lay asleep. The number that was slain was above thirteen thousand, and then they plundered them of all that they had. 2.469. 4. It will deserve our relation what befell Simon; he was the son of one Saul, a man of reputation among the Jews. This man was distinguished from the rest by the strength of his body, and the boldness of his conduct, although he abused them both to the mischieving of his countrymen; 2.471. But a just punishment overtook him for the murders he had committed upon those of the same nation with him; for when the people of Scythopolis threw their darts at them in the grove, he drew his sword, but did not attack any of the enemy; for he saw that he could do nothing against such a multitude; but he cried out after a very moving manner and said,— 2.472. “O you people of Scythopolis, I deservedly suffer for what I have done with relation to you, when I gave you such security of my fidelity to you, by slaying so many of those that were related to me. Wherefore we very justly experience the perfidiousness of foreigners, while we acted after a most wicked manner against our own nation. I will therefore die, polluted wretch as I am, by mine own hands; for it is not fit I should die by the hand of our enemies; 2.473. and let the same action be to me both a punishment for my great crimes, and a testimony of my courage to my commendation, that so no one of our enemies may have it to brag of, that he it was that slew me, and no one may insult upon me as I fall.” 2.474. Now when he had said this, he looked round about him upon his family with eyes of commiseration, and of rage (that family consisted of a wife and children, and his aged parents); 2.475. o, in the first place, he caught his father by his gray hairs, and ran his sword through him, and after him he did the same to his mother, who willingly received it; and after them he did the like to his wife and children, every one almost offering themselves to his sword, as desirous to prevent being slain by their enemies; 2.476. o when he had gone over all his family, he stood upon their bodies to be seen by all, and stretching out his right hand, that his action might be observed by all, he sheathed his entire sword into his own bowels. This young man was to be pitied, on account of the strength of his body and the courage of his soul; but since he had assured foreigners of his fidelity [against his own countrymen], he suffered deservedly. 2.477. 5. Besides this murder at Scythopolis, the other cities rose up against the Jews that were among them; those of Askelon slew two thousand five hundred, and those of Ptolemais two thousand, and put not a few into bonds; 2.478. those of Tyre also put a great number to death, but kept a greater number in prison; moreover, those of Hippos, and those of Gadara, did the like while they put to death the boldest of the Jews, but kept those of whom they wereafraid in custody; as did the rest of the cities of Syria, according as they every one either hated them or were afraid of them; 2.479. only the Antiochians, the Sidonians, and Apamians spared those that dwelt with them, andthey would not endure either to kill any of the Jews, or to put them in bonds. And perhaps they spared them, because their own number was so great that they despised their attempts. But I think that the greatest part of this favor was owing to their commiseration of those whom they saw to make no innovations. 2.481. 6. There was also a plot laid against the Jews in Agrippa’s kingdom; for he was himself gone to Cestius Gallus, to Antioch, but had left one of his companions, whose name was Noarus, to take care of the public affairs; which Noarus was of kin to king Sohemus. 2.482. Now there came certain men seventy in number, out of Batanea, who were the most considerable for their families and prudence of the rest of the people; these desired to have an army put into their hands, that if any tumult should happen, they might have about them a guard sufficient to restrain such as might rise up against them. 2.484. But as to the seditious, they took the citadel which was called Cypros, and was above Jericho, and cut the throats of the garrison, and utterly demolished the fortifications. 2.485. This was about the same time that the multitude of the Jews that were at Macherus persuaded the Romans who were in garrison to leave the place, and deliver it up to them. 2.486. These Romans being in great fear, lest the place should be taken by force, made an agreement with them to depart upon certain conditions; and when they had obtained the security they desired, they delivered up the citadel, into which the people of Macherus put a garrison for their own security, and held it in their own power. 2.487. 7. But for Alexandria, the sedition of the people of the place against the Jews was perpetual, and this from that very time when Alexander [the Great], upon finding the readiness of the Jews in assisting him against the Egyptians, and as a reward for such their assistance, gave them equal privileges in this city with the Grecians themselves; 2.488. which honorary reward Continued among them under his successors, who also set apart for them a particular place, that they might live without being polluted [by the Gentiles], and were thereby not so much intermixed with foreigners as before; they also gave them this further privilege, that they should be called Macedonians. Nay, when the Romans got possession of Egypt, neither the first Caesar, nor anyone that came after him, thought of diminishing the honors which Alexander had bestowed on the Jews. 2.489. But still conflicts perpetually arose with the Grecians; and although the governors did every day punish many of them, yet did the sedition grow worse; 2.491. but when their adversaries saw them, they immediately cried out, and called them their enemies, and said they came as spies upon them; upon which they rushed out, and laid violent hands upon them; and as for the rest, they were slain as they ran away; but there were three men whom they caught, and hauled them along, in order to have them burnt alive; 2.492. but all the Jews came in a body to defend them, who at first threw stones at the Grecians, but after that they took lamps, and rushed with violence into the theater, and threatened that they would burn the people to a man; and this they had soon done, unless Tiberius Alexander, the governor of the city, had restrained their passions. 2.493. However, this man did not begin to teach them wisdom by arms, but sent among them privately some of the principal men, and thereby entreated them to be quiet, and not provoke the Roman army against them; but the seditious made a jest of the entreaties of Tiberius, and reproached him for so doing. 2.494. 8. Now when he perceived that those who were for innovations would not be pacified till some great calamity should overtake them, he sent out upon them those two Roman legions that were in the city, and together with them five thousand other soldiers, who, by chance, were come together out of Libya, to the ruin of the Jews. They were also permitted not only to kill them, but to plunder them of what they had, and to set fire to their houses. 2.495. These soldiers rushed violently into that part of the city which was called Delta, where the Jewish people lived together, and did as they were bidden, though not without bloodshed on their own side also; for the Jews got together, and set those that were the best armed among them in the forefront, and made a resistance for a great while; but when once they gave back, they were destroyed unmercifully; 2.496. and this their destruction was complete, some being caught in the open field, and others forced into their houses, which houses were first plundered of what was in them, and then set on fire by the Romans; wherein no mercy was shown to the infants, and no regard had to the aged; but they went on in the slaughter of persons of every age 2.498. accordingly, these being accustomed to obey orders, left off killing at the first intimation; but the populace of Alexandria bare so very great hatred to the Jews, that it was difficult to recall them, and it was a hard thing to make them leave their dead bodies. 2.559. 2. In the meantime, the people of Damascus, when they were informed of the destruction of the Romans, set about the slaughter of those Jews that were among them; 2.561. on which account it was that their greatest concern was, how they might conceal these things from them; so they came upon the Jews, and cut their throats, as being in a narrow place, in number ten thousand, and all of them unarmed, and this in one hour’s time, without any body to disturb them. 3.43. accordingly, it is all cultivated by its inhabitants, and no part of it lies idle. Moreover, the cities lie here very thick, and the very many villages there are here are everywhere so full of people, by the richness of their soil, that the very least of them contain above fifteen thousand inhabitants. 3.43. that these last might stay there and guard the camp, and the horsemen might spoil the country that lay round it, and might destroy the neighboring villages and smaller cities. 4.616. 6. Justly, therefore, did Vespasian desire to obtain that government, in order to corroborate his attempts upon the whole empire; so he immediately sent to Tiberius Alexander, who was then governor of Egypt and of Alexandria, and informed him what the army had put upon him, and how he, being forced to accept of the burden of the government, was desirous to have him for his confederate and supporter. 4.617. Now as soon as ever Alexander had read this letter, he readily obliged the legions and the multitude to take the oath of fidelity to Vespasian, both which willingly complied with him, as already acquainted with the courage of the man, from that his conduct in their neighborhood. 4.618. Accordingly Vespasian, looking upon himself as already intrusted with the government, got all things ready for his journey [to Rome]. Now fame carried this news abroad more suddenly than one could have thought, that he was emperor over the east, upon which every city kept festivals, and celebrated sacrifices and oblations for such good news; 5.45. as also there came Tiberius Alexander, who was a friend of his, most valuable, both for his goodwill to him, and for his prudence. He had formerly been governor of Alexandria 5.45. This miserable procedure made Titus greatly to pity them, while they caught every day five hundred Jews; nay, some days they caught more: yet it did not appear to be safe for him to let those that were taken by force go their way, and to set a guard over so many he saw would be to make such as guarded them useless to him. The main reason why he did not forbid that cruelty was this, that he hoped the Jews might perhaps yield at that sight, out of fear lest they might themselves afterwards be liable to the same cruel treatment. 5.46. but was now thought worthy to be general of the army [under Titus]. The reason of this was, that he had been the first who encouraged Vespasian very lately to accept this his new dominion, and joined himself to him with great fidelity, when things were uncertain, and fortune had not yet declared for him. He also followed Titus as a counselor, very useful to him in this war, both by his age and skill in such affairs. 5.46. 3. In the meantime Antiochus Epiphanes came to the city, having with him a considerable number of other armed men, and a band called the Macedonian band about him, all of the same age, tall, and just past their childhood, armed, and instructed after the Macedonian manner, whence it was that they took that name. Yet were many of them unworthy of so famous a nation; 5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius. 6.237. of those there were assembled the six principal persons: Tiberius Alexander, the commander [under the general] of the whole army; with Sextus Cerealis, the commander of the fifth legion; and Larcius Lepidus, the commander of the tenth legion; and Titus Frigius, the commander of the fifteenth legion: 6.238. there was also with them Eternius, the leader of the two legions that came from Alexandria; and Marcus Antonius Julianus, procurator of Judea: after these came together all the rest of the procurators and tribunes. Titus proposed to these that they should give him their advice what should be done about the holy house. 6.239. Now, some of these thought it would be the best way to act according to the rules of war, [and demolish it,] because the Jews would never leave off rebelling while that house was standing; at which house it was that they used to get all together. 6.241. But Titus said, that “although the Jews should get upon that holy house, and fight us thence, yet ought we not to revenge ourselves on things that are iimate, instead of the men themselves;” and that he was not in any case for burning down so vast a work as that was, because this would be a mischief to the Romans themselves, as it would be an ornament to their government while it continued. 6.242. So Fronto, and Alexander, and Cerealis grew bold upon that declaration, and agreed to the opinion of Titus. 6.243. Then was this assembly dissolved, when Titus had given orders to the commanders that the rest of their forces should lie still; but that they should make use of such as were most courageous in this attack. So he commanded that the chosen men that were taken out of the cohorts should make their way through the ruins, and quench the fire.
18. Josephus Flavius, Against Apion, 1.33-1.35 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.33. I mean at Egypt and at Babylon, or in any other place of the rest of the habitable earth, whithersoever our priests are scattered; for they send to Jerusalem the ancient names of their parents in writing, as well as those of their remoter ancestors, and signify who are the witnesses also; 1.34. but if any war falls out, such as have fallen out, a great many of them already, when Antiochus Epiphanes made an invasion upon our country, as also when Pompey the Great and Quintilius Varus did so also, and principally in the wars that have happened in our own times 1.35. those priests that survive them compose new tables of genealogy out of the old records, and examine the circumstances of the women that remain; for still they do not admit of those that have been captives, as suspecting that they had conversation with some foreigners;
19. Josephus Flavius, Life, 235 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. New Testament, 2 Corinthians, 11.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

21. New Testament, Acts, 9.1-9.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

9.1. But Saul, still breathing threats and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest 9.2. and asked for letters from him to the synagogues of Damascus, that if he found any who were of the Way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem.
22. Pliny The Elder, Natural History, 25 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23. Suetonius, Domitianus, 12.2 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Clement of Alexandria, Miscellanies, 1.21 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

25. Palestinian Talmud, Sukkah, None (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

26. Epigraphy, Ogis, 586Subjects of this text:

subject book bibliographic info
abraham, vs. abram Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
acta alexandrinorum Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
agrippa i (julius herod) Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
alexander, gaius julius (the alabarch) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
alexander, marcus julius Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
alexander, son of herod the great Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
alexander, tiberius julius Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264; Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
alexandria, basilica-synagogue Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
alexandria, citizenship in Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
alexandria, greeks of Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
alexandria, number of jews in Feldman, Judaism and Hellenism Reconsidered (2006) 95
alexandria, social conflict in Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
alexandria, under trajan Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351, 359
alexandria, zealots in alexandrian jewish community Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
alexandria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264; Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77; Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
alexandrian amphitheater Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
allegorical commentary, relation of, to other philonic series Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
allegorical commentary Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
antioch, syrian Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
aphrodite Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174
apion Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
appian of alexandria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
aristobulus son of herod the great Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
biblical texts (written form) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
caesar, julius Taylor and Hay, Philo of Alexandria: On the Contemplative Life: Introduction, Translation and Commentary (2020) 3
caesarea maritima Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
caligula, embassy to Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
capitalization on imperial cult, introduction to Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174
city of alexandria, five districts Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
clementine homilies Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
creation, in the exposition Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
creation Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
cyprus, jewish revolt under trajan Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
cyrene Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
de abrahamo, greek title of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
de abrahamo, place of, in philos works Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
decapolis Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
diaspora, judaism in the diaspora Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
diaspora judaism, pogroms Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
domitian Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
egypt Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
encyclical studies, hagar representing Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
essenes, at oxyrhynchus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
essenes, esther, book of Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
euhemereia Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
eusebius Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
exposition of the law, categories within Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
exposition of the law, moses and Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
exposition of the law, roman influence on Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
exposition of the law, sequence of treatises in Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
exposition of the law Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
gaius caligula Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
genealogical section of the pentateuch Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
gentiles, non-jews (christians, muslims) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
hadrian Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
hagar, as encyclical studies Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
hagar Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
hasmoneans Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
herod the great Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
high priests Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
isaac Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
jacob Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
jerusalem Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
jewish christians Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
jewish war, captives from Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
josephus, on alexander the alabarch Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
josephus, on diaspora judaism Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
josephus, on egyptian jews Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351, 359
josephus, on jewish captives Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
josephus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264, 359; Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
judaea Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
judaea (judea), and egypt Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
judaea (judea) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
law of nature Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
laws, unwritten Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
laws, written Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
lucuas Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
lulianus the alexandrian Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
marcius turbo Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
mardochaeus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
mariamne the hasmonean Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
martyr, martyrs, jewish Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
mesopotamia Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
mission, christian mission Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
moses, praise of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
names (as ethnic-religious markers) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264, 359
nero Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
oxyrhynchus, book of esther in Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
pappus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
papyri, as evidence for jews in egypt Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
papyri, greek Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264, 351, 359
paul, pauls sufferings Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
paul Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
pelusium Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
pentateuch, genres of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
philo, description of the delta quarter Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
philo, descriptions of the city of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
philo of alexandria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
pontius pilate' Goodman, Judaism in the Roman World: Collected Essays (2006) 148
population of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
proseuchai (prayer-houses, synagogues) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
questions and answers on genesis and exodus (qge) Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
resistance, of jews Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174
rome, influence of Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
rome Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264, 351, 359
rutilius lupus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351, 359
salamis Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
sarah, as virtue Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
septuagint (lxx) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
strabo, description of alexandria Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22
synagogues (proseuchai), alexandrian basilica-synagogue Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
syria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
tacitus Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
talmud, palestinian Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351
the cosmos, and the law Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
tiberius (emperor) Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 264
tiberius julius alexander Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174; Schliesser et al., Alexandria: Hub of the Hellenistic World (2021) 22; Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
titus Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
torah, in josephus Spielman, Jews and Entertainment in the Ancient World (2020) 77
torah as nomos Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
trajan, jewish revolts under Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 351, 359
tychê, as unconditional divine favor Cohen, The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism (2010) 113
vespasian Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174
war scroll Brodd and Reed, Rome and Religion: A Cross-Disciplinary Dialogue on the Imperial Cult (2011) 174
written laws Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1
zealots, in alexandria Salvesen et al., Israel in Egypt: The Land of Egypt as Concept and Reality for Jews in Antiquity and the Early Medieval Period (2020) 359
νόμος Birnbaum and Dillon, Philo of Alexandria: On the Life of Abraham: Introduction, Translation, and Commentary (2020) 1