Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 2.175


Μετὰ δὲ ταῦτα ταραχὴν ἑτέραν ἐκίνει τὸν ἱερὸν θησαυρόν, καλεῖται δὲ κορβωνᾶς, εἰς καταγωγὴν ὑδάτων ἐξαναλίσκων: κατῆγεν δὲ ἀπὸ τετρακοσίων σταδίων. πρὸς τοῦτο τοῦ πλήθους ἀγανάκτησις ἦν, καὶ τοῦ Πιλάτου παρόντος εἰς ̔Ιεροσόλυμα περιστάντες τὸ βῆμα κατεβόων.4. After this he raised another disturbance, by expending that sacred treasure which is called Corban upon aqueducts, whereby he brought water from the distance of four hundred furlongs. At this the multitude had great indignation; and when Pilate was come to Jerusalem, they came about his tribunal, and made a clamor at it.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

20 results
1. Cicero, Pro Flacco, 68 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

68. alia, sapienter; in tam suspiciosa ac maledica civitate locum sermoni obtrectatorum non reliquit. non enim credo religionem et Iudaeorum et hostium impedimento praestantissimo imperatori, sed pudorem fuisse. Vbi igitur crimen est, quoniam quidem furtum nusquam reprehendis, edictum probas, iudicatum fateris, quaesitum et prolatum palam non negas, actum esse per viros primarios res ipsa declarat? Apameae manifesto comprehensum ante pedes praetoris in foro expensum est auri pondo c paulo minus per Sex. Caesium, equitem Romanum, castissimum hominem atque integerrimum, Laodiceae xx pondo paulo amplius per hunc L. Peducaeum, iudicem nostrum, Adramytii c per Cn. Domitium legatum, Pergami non multum.
2. Septuagint, 1 Maccabees, 1.21-1.24 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.21. He arrogantly entered the sanctuary and took the golden altar, the lampstand for the light, and all its utensils. 1.22. He took also the table for the bread of the Presence, the cups for drink offerings, the bowls, the golden censers, the curtain, the crowns, and the gold decoration on the front of the temple; he stripped it all off. 1.23. He took the silver and the gold, and the costly vessels; he took also the hidden treasures which he found. 1.24. Taking them all, he departed to his own land. He committed deeds of murder,and spoke with great arrogance.
3. Septuagint, 2 Maccabees, 3.10, 5.21, 12.43 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

3.10. The high priest explained that there were some deposits belonging to widows and orphans,' 5.21. So Antiochus carried off eighteen hundred talents from the temple, and hurried away to Antioch, thinking in his arrogance that he could sail on the land and walk on the sea, because his mind was elated.' 12.43. He also took up a collection, man by man, to the amount of two thousand drachmas of silver, and sent it to Jerusalem to provide for a sin offering. In doing this he acted very well and honorably, taking account of the resurrection.'
4. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.76 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

1.76. But the temple has for its revenues not only portions of land, but also other possessions of much greater extent and importance, which will never be destroyed or diminished; for as long as the race of mankind shall last, the revenues likewise of the temple will always be preserved, being coeval in their duration with the universal world.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 7.393-7.394, 12.145-12.146, 14.72, 14.105-14.109, 14.113, 15.391-15.392, 16.164, 16.171, 17.264, 18.6, 18.60, 18.63-18.65, 20.219-20.222 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

7.393. for a thousand and three hundred years afterward Hyrcanus the high priest, when he was besieged by Antiochus, that was called the Pious, the son of Demetrius, and was desirous of giving him money to get him to raise the siege and draw off his army, and having no other method of compassing the money, opened one room of David’s sepulcher, and took out three thousand talents, and gave part of that sum to Antiochus; and by this means caused the siege to be raised, as we have informed the reader elsewhere. 7.394. Nay, after him, and that many years, Herod the king opened another room, and took away a great deal of money, and yet neither of them came at the coffins of the kings themselves, for their bodies were buried under the earth so artfully, that they did not appear to even those that entered into their monuments. But so much shall suffice us to have said concerning these matters. 12.145. 4. And these were the contents of this epistle. He also published a decree through all his kingdom in honor of the temple, which contained what follows: “It shall be lawful for no foreigner to come within the limits of the temple round about; which thing is forbidden also to the Jews, unless to those who, according to their own custom, have purified themselves. 12.146. Nor let any flesh of horses, or of mules, or of asses, he brought into the city, whether they be wild or tame; nor that of leopards, or foxes, or hares; and, in general, that of any animal which is forbidden for the Jews to eat. Nor let their skins be brought into it; nor let any such animal be bred up in the city. Let them only be permitted to use the sacrifices derived from their forefathers, with which they have been obliged to make acceptable atonements to God. And he that transgresseth any of these orders, let him pay to the priests three thousand drachmae of silver.” 14.72. for Pompey went into it, and not a few of those that were with him also, and saw all that which it was unlawful for any other men to see but only for the high priests. There were in that temple the golden table, the holy candlestick, and the pouring vessels, and a great quantity of spices; and besides these there were among the treasures two thousand talents of sacred money: yet did Pompey touch nothing of all this, on account of his regard to religion; and in this point also he acted in a manner that was worthy of his virtue. 14.105. 1. Now Crassus, as he was going upon his expedition against the Parthians, came into Judea, and carried off the money that was in the temple, which Pompey had left, being two thousand talents, and was disposed to spoil it of all the gold belonging to it, which was eight thousand talents. 14.106. He also took a beam, which was made of solid beaten gold, of the weight of three hundred minae, each of which weighed two pounds and a half. It was the priest who was guardian of the sacred treasures, and whose name was Eleazar, that gave him this beam, not out of a wicked design 14.107. for he was a good and a righteous man; but being intrusted with the custody of the veils belonging to the temple, which were of admirable beauty, and of very costly workmanship, and hung down from this beam, when he saw that Crassus was busy in gathering money, and was in fear for the entire ornaments of the temple, he gave him this beam of gold as a ransom for the whole 14.108. but this not till he had given his oath that he would remove nothing else out of the temple, but be satisfied with this only, which he should give him, being worth many ten thousand [shekels]. Now this beam was contained in a wooden beam that was hollow, but was known to no others; but Eleazar alone knew it; 14.109. yet did Crassus take away this beam, upon the condition of touching nothing else that belonged to the temple, and then brake his oath, and carried away all the gold that was in the temple. 14.113. Now we have no public money but only what appertains to God; and it is evident that the Asian Jews removed this money out of fear of Mithridates; for it is not probable that those of Judea, who had a strong city and temple, should send their money to Cos; nor is it likely that the Jews who are inhabitants of Alexandria should do so neither, since they were in no fear of Mithridates. 15.391. 3. So Herod took away the old foundations, and laid others, and erected the temple upon them, being in length a hundred cubits, and in height twenty additional cubits, which [twenty], upon the sinking of their foundations fell down; and this part it was that we resolved to raise again in the days of Nero. 15.392. Now the temple was built of stones that were white and strong, and each of their length was twenty-five cubits, their height was eight, and their breadth about twelve; 16.164. But if any one be caught stealing their holy books, or their sacred money, whether it be out of the synagogue or public school, he shall be deemed a sacrilegious person, and his goods shall be brought into the public treasury of the Romans. 16.171. 6. “Caius Norbanus Flaccus, proconsul, to the magistrates of the Sardians, sendeth greeting. Caesar hath written to me, and commanded me not to forbid the Jews, how many soever they be, from assembling together according to the custom of their forefathers, nor from sending their money to Jerusalem. I have therefore written to you, that you may know that both Caesar and I would have you act accordingly.” 17.264. insomuch that of those that went up to the top of the roof, not one escaped. The Romans also rushed through the fire, where it gave them room so to do, and seized on that treasure where the sacred money was reposited; a great part of which was stolen by the soldiers, and Sabinus got openly four hundred talents. 18.6. o men received what they said with pleasure, and this bold attempt proceeded to a great height. All sorts of misfortunes also sprang from these men, and the nation was infected with this doctrine to an incredible degree; 18.6. 2. But Pilate undertook to bring a current of water to Jerusalem, and did it with the sacred money, and derived the origin of the stream from the distance of two hundred furlongs. However, the Jews were not pleased with what had been done about this water; and many ten thousands of the people got together, and made a clamor against him, and insisted that he should leave off that design. Some of them also used reproaches, and abused the man, as crowds of such people usually do. 18.63. 3. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ. 18.64. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day. 18.65. 4. About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder, and certain shameful practices happened about the temple of Isis that was at Rome. I will now first take notice of the wicked attempt about the temple of Isis, and will then give an account of the Jewish affairs. 20.219. 7. And now it was that the temple was finished. So when the people saw that the workmen were unemployed, who were above eighteen thousand and that they, receiving no wages, were in want because they had earned their bread by their labors about the temple; 20.221. These cloisters belonged to the outer court, and were situated in a deep valley, and had walls that reached four hundred cubits [in length], and were built of square and very white stones, the length of each of which stones was twenty cubits, and their height six cubits. This was the work of king Solomon, who first of all built the entire temple. 20.222. But king Agrippa, who had the care of the temple committed to him by Claudius Caesar, considering that it is easy to demolish any building, but hard to build it up again, and that it was particularly hard to do it to these cloisters, which would require a considerable time, and great sums of money, he denied the petitioners their request about that matter; but he did not obstruct them when they desired the city might be paved with white stone.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 1.61, 1.152-1.153, 1.179, 2.5, 2.50, 2.172-2.174, 2.176-2.177, 2.293-2.295, 2.404-2.405, 5.36, 5.405, 6.282, 6.358, 7.218 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.61. 5. And now Antiochus was so angry at what he had suffered from Simeon, that he made an expedition into Judea, and sat down before Jerusalem and besieged Hyrcanus; but Hyrcanus opened the sepulchre of David, who was the richest of all kings, and took thence about three thousand talents in money, and induced Antiochus, by the promise of three thousand talents, to raise the siege. Moreover, he was the first of the Jews that had money enough, and began to hire foreign auxiliaries also. 1.61. However, when he was in Cilicia, he received the forementioned epistle from his father, and made great haste accordingly. But when he had sailed to Celenderis, a suspicion came into his mind relating to his mother’s misfortunes; as if his soul foreboded some mischief to itself. 1.152. 6. But there was nothing that affected the nation so much, in the calamities they were then under, as that their holy place, which had been hitherto seen by none, should be laid open to strangers; for Pompey, and those that were about him, went into the temple itself whither it was not lawful for any to enter but the high priest, and saw what was reposited therein, the candlestick with its lamps, and the table, and the pouring vessels, and the censers, all made entirely of gold, as also a great quantity of spices heaped together, with two thousand talents of sacred money. 1.153. Yet did not he touch that money, nor any thing else that was there reposited; but he commanded the ministers about the temple, the very next day after he had taken it, to cleanse it, and to perform their accustomed sacrifices. Moreover, he made Hyrcanus high priest, as one that not only in other respects had showed great alacrity, on his side, during the siege, but as he had been the means of hindering the multitude that was in the country from fighting for Aristobulus, which they were otherwise very ready to have done; by which means he acted the part of a good general, and reconciled the people to him more by benevolence than by terror. 1.179. 8. In the meantime, Crassus came as successor to Gabinius in Syria. He took away all the rest of the gold belonging to the temple of Jerusalem, in order to furnish himself for his expedition against the Parthians. He also took away the two thousand talents which Pompey had not touched; but when he had passed over Euphrates, he perished himself, and his army with him; concerning which affairs this is not a proper time to speak [more largely]. 2.5. And here it was that a great many of those that desired innovations came in crowds towards the evening, and began then to mourn on their own account, when the public mourning for the king was over. These lamented those that were put to death by Herod, because they had cut down the golden eagle that had been over the gate of the temple. 2.5. but so many of them as crept out from the walls, and came upon the Romans, were easily mastered by them, by reason of the astonishment they were under; until at last some of the Jews being destroyed, and others dispersed by the terror they were in, the soldiers fell upon the treasure of God, which was now deserted, and plundered about four hundred talents, of which sum Sabinus got together all that was not carried away by the soldiers. 2.5. o he took out of Antioch the twelfth legion entire, and out of each of the rest he selected two thousand, with six cohorts of footmen, and four troops of horsemen, besides those auxiliaries which were sent by the kings; of which Antiochus sent two thousand horsemen, and three thousand footmen, with as many archers; and Agrippa sent the same number of footmen, and one thousand of horsemen; 2.172. 3. On the next day Pilate sat upon his tribunal, in the open marketplace, and called to him the multitude, as desirous to give them an answer; and then gave a signal to the soldiers, that they should all by agreement at once encompass the Jews with their weapons; 2.173. o the band of soldiers stood round about the Jews in three ranks. The Jews were under the utmost consternation at that unexpected sight. Pilate also said to them that they should be cut in pieces, unless they would admit of Caesar’s images, and gave intimation to the soldiers to draw their naked swords. 2.174. Hereupon the Jews, as it were at one signal, fell down in vast numbers together, and exposed their necks bare, and cried out that they were sooner ready to be slain, than that their law should be transgressed. Hereupon Pilate was greatly surprised at their prodigious superstition, and gave order that the ensigns should be presently carried out of Jerusalem. 2.176. Now when he was apprised aforehand of this disturbance, he mixed his own soldiers in their armor with the multitude, and ordered them to conceal themselves under the habits of private men, and not indeed to use their swords, but with their staves to beat those that made the clamor. He then gave the signal from his tribunal (to do as he had bidden them). 2.177. Now the Jews were so sadly beaten, that many of them perished by the stripes they received, and many of them perished as trodden to death by themselves; by which means the multitude was astonished at the calamity of those that were slain, and held their peace. 2.293. 6. Moreover, as to the citizens of Jerusalem, although they took this matter very ill, yet did they restrain their passion; but Florus acted herein as if he had been hired, and blew up the war into a flame, and sent some to take seventeen talents out of the sacred treasure, and pretended that Caesar wanted them. 2.294. At this the people were in confusion immediately, and ran together to the temple, with prodigious clamors, and called upon Caesar by name, and besought him to free them from the tyranny of Florus. 2.295. Some also of the seditious cried out upon Florus, and cast the greatest reproaches upon him, and carried a basket about, and begged some spills of money for him, as for one that was destitute of possessions, and in a miserable condition. Yet was not he made ashamed hereby of his love of money, but was more enraged, and provoked to get still more; 2.404. You will therefore prevent any occasion of revolt if you will but join these together again, and if you will but pay your tribute; for the citadel does not now belong to Florus, nor are you to pay the tribute money to Florus.” 2.405. 1. This advice the people hearkened to, and went up into the temple with the king and Bernice, and began to rebuild the cloisters; the rulers also and senators divided themselves into the villages, and collected the tributes, and soon got together forty talents, which was the sum that was deficient. 5.36. Nay, John abused the sacred materials, and employed them in the construction of his engines of war; for the people and the priests had formerly determined to support the temple, and raise the holy house twenty cubits higher; for king Agrippa had at a very great expense, and with very great pains, brought thither such materials as were proper for that purpose, being pieces of timber very well worth seeing, both for their straightness and their largeness; 5.36. But then Titus, knowing that the city would be either saved or destroyed for himself, did not only proceed earnestly in the siege, but did not omit to have the Jews exhorted to repentance; 5.405. Did not that king accept of money from our king on this condition, that he should not destroy the city, and yet, contrary to the oath he had taken, he came down to burn the temple? while the Romans do demand no more than that accustomed tribute which our fathers paid to their fathers; 6.282. They also burnt down the treasury chambers, in which was an immense quantity of money, and an immense number of garments, and other precious goods there reposited; and, to speak all in a few words, there it was that the entire riches of the Jews were heaped up together, while the rich people had there built themselves chambers [to contain such furniture]. 6.358. 1. And now the seditious rushed into the royal palace, into which many had put their effects, because it was so strong, and drove the Romans away from it. They also slew all the people that had crowded into it, who were in number about eight thousand four hundred, and plundered them of what they had. 7.218. He also laid a tribute upon the Jews wheresoever they were, and enjoined every one of them to bring two drachmae every year into the Capitol, as they used to pay the same to the temple at Jerusalem. And this was the state of the Jewish affairs at this time.
7. Josephus Flavius, Life, 199 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

8. Mishnah, Peah, 8.7 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

8.7. They may not give a poor person wandering from place to place less than a loaf worth a pundion at a time when four seahs [of wheat cost] one sela. If he spends the night [at a place], they must give him the cost of what he needs for the night. If he stays over Shabbat they must give him enough food for three meals. He who has the money for two meals, he may not take anything from the charity dish. And if he has enough money for fourteen meals, he may not take any support from the communal fund. The communal fund is collected by two and distributed by three people."
9. Mishnah, Shekalim, 4.1-4.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.1. What did they do with the appropriation? They bring with it the daily burnt-offerings (tamidim) and the additional burnt-offerings (musafim) and their libations, the omer and the two loaves and the showbread and all the other public offerings. Those who guard the aftergrowths of the seventh year take their wages out of the appropriation from the chamber. Rabbi Yose says: [if a man wished] he could volunteer to watch without payment. But they said to him: you too admit that they can only be offered out of public funds." 4.2. The [red] heifer and the scapegoat and the strip of scarlet came out of the appropriation of the chamber. The ramp for the [red] heifer and the ramp for the scapegoat and the strip of scarlet which was between its horns, and [the maintece of] the pool of water and the wall of the city and its towers and all the needs of the city came out of the remainder in the chamber. Abba Shaul says: the ramp for the [red] cow the high priests made out of their own [means]." 4.3. What did they do with the surplus of the remainder in the chamber?They would buy with it wines, oils and fine flours, and the profit belonged to the Temple, the words of Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva says: one may not make a profit with the property of the Temple, nor with the property of the poor." 4.4. What was done with the surplus of the appropriation?[They would buy] plates of gold for covering the interior of the Holy of Holies. Rabbi Ishmael says: the surplus [from the sale] of the produce was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the appropriation was used for the ministering vessels. Rabbi Akiba says: the surplus of the appropriation was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the libations was used for the ministering vessels. Rabbi Haiah the chief of the priests says: the surplus of the libations was used for the altar’s ‘dessert’, and the surplus of the appropriation was used for the ministering vessels. Neither of these [two sages] allowed [a profit from the sale of] the produce."
10. New Testament, Acts, 1.18-1.19, 5.38 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.18. Now this man obtained a field with the reward for his wickedness, and falling headlong, his body burst open, and all his intestines gushed out. 1.19. It became known to everyone who lived in Jerusalem that in their language that field was called 'Akeldama,' that is, 'The field of blood.' 5.38. Now I tell you, refrain from these men, and leave them alone. For if this counsel or this work is of men, it will be overthrown.
11. New Testament, John, 6.15, 7.12, 11.48 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.15. Jesus therefore, perceiving that they were about to come and take him by force, to make him king, withdrew again to the mountain by himself. 7.12. There was much murmuring among the multitudes concerning him. Some said, "He is a good man." Others said, "Not so, but he leads the multitude astray. 11.48. If we leave him alone like this, everyone will believe in him, and the Romans will come and take away both our place and our nation.
12. New Testament, Luke, 23.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.1. The whole company of them rose up and brought him before Pilate.
13. New Testament, Mark, 5.24, 12.38-12.40, 13.1-13.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.24. He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides. 12.38. In his teaching he said to them, "Beware of the scribes, who like to walk in long robes, and to get greetings in the marketplaces 12.39. and the best seats in the synagogues, and the best places at feasts: 12.40. those who devour widows' houses, and for a pretense make long prayers. These will receive greater condemnation. 13.1. As he went out out of the temple, one of his disciples said to him, "Teacher, see what kind of stones and what kind of buildings! 13.2. Jesus said to him, "Do you see these great buildings? There will not be left here one stone on another, which will not be thrown down.
14. New Testament, Matthew, 5.33-5.37, 10.29, 14.2, 16.13, 23.16-23.22, 27.3-27.10 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.33. Again you have heard that it was said to them of old time, 'You shall not make false vows, but shall perform to the Lord your vows,' 5.34. but I tell you, don't swear at all: neither by heaven, for it is the throne of God; 5.35. nor by the earth, for it is the footstool of his feet; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. 5.36. Neither shall you swear by your head, for you can't make one hair white or black. 5.37. But let your 'Yes' be 'Yes' and your 'No' be 'no.' Whatever is more than these is of the evil one. 10.29. Aren't two sparrows sold for an assarion? Not one of them falls on the ground apart from your Father's will 14.2. and said to his servants, "This is John the Baptizer. He is risen from the dead. That is why these powers work in him. 16.13. Now when Jesus came into the parts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am? 23.16. Woe to you, you blind guides, who say, 'Whoever swears by the temple, it is nothing; but whoever swears by the gold of the temple, he is obligated.' 23.17. You blind fools! For which is greater, the gold, or the temple that sanctifies the gold? 23.18. 'Whoever swears by the altar, it is nothing; but whoever swears by the gift that is on it, he is a obligated.' 23.19. You blind fools! For which is greater, the gift, or the altar that sanctifies the gift? 23.20. He therefore who swears by the altar, swears by it, and by everything on it. 23.21. He who swears by the temple, swears by it, and by him who is living in it. 23.22. He who swears by heaven, swears by the throne of God, and by him who sits on it. 27.3. Then Judas, who betrayed him, when he saw that Jesus was condemned, felt remorse, and brought back the thirty pieces of silver to the chief priests and elders 27.4. saying, "I have sinned in that I betrayed innocent blood."But they said, "What is that to us? You see to it. 27.5. He threw down the pieces of silver in the sanctuary, and departed. He went away and hanged himself. 27.6. The chief priests took the pieces of silver, and said, "It's not lawful to put them into the treasury, since it is the price of blood. 27.7. They took counsel, and bought the potter's field with them, to bury strangers in. 27.8. Therefore that field was called "The Field of Blood" to this day. 27.9. Then that which was spoken through Jeremiah the prophet was fulfilled, saying, "They took the thirty pieces of silver, The price of him upon whom a price had been set, Whom some of the children of Israel priced 27.10. And they gave them for the potter's field, As the Lord commanded me.
15. Tacitus, Annals, 1.76, 2.42-2.43, 2.47, 4.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.76.  In the same year, the Tiber, rising under the incessant rains, had flooded the lower levels of the city, and its subsidence was attended by much destruction of buildings and life. Accordingly, Asinius Gallus moved for a reference to the Sibylline Books. Tiberius objected, preferring secrecy as in earth so in heaven: still, the task of coercing the stream was entrusted to Ateius Capito and Lucius Arruntius. Since Achaia and Macedonia protested against the heavy taxation, it was decided to relieve them of their proconsular government for the time being and transfer them to the emperor. A show of gladiators, given in the name of his brother Germanicus, was presided over by Drusus, who took an extravagant pleasure in the shedding of blood however vile — a trait so alarming to the populace that it was said to have been censured by his father. Tiberius' own absence from the exhibition was variously explained. Some ascribed it to his impatience of a crowd; others, to his native morosity and his dread of comparisons; for Augustus had been a good-humoured spectator. I should be slow to believe that he deliberately furnished his son with an occasion for exposing his brutality and arousing the disgust of the nation; yet even this was suggested. 2.42.  For the rest, Tiberius, in the name of Germanicus, made a distribution to the populace of three hundred sesterces a man: as his colleague in the consulship he nominated himself. All this, however, won him no credit for genuine affection, and he decided to remove the youth under a show of honour; some of the pretexts he fabricated, others he accepted as chance offered. For fifty years King Archelaus had been in possession of Cappadocia; to Tiberius a hated man, since he had offered him none of the usual attentions during his stay in Rhodes. The omission was due not to insolence, but to advice from the intimates of Augustus; for, as Gaius Caesar was then in his heyday and had been despatched to settle affairs in the East, the friendship of Tiberius was believed unsafe. When, through the extinction of the Caesarian line, Tiberius attained the empire, he lured Archelaus from Cappadocia by a letter of his mother; who, without dissembling the resentment of her son, offered clemency, if he came to make his petition. Unsuspicious of treachery, or apprehending force, should he be supposed alive to it, he hurried to the capital, was received by an unrelenting sovereign, and shortly afterwards was impeached in the senate. Broken, not by the charges, which were fictitious, but by torturing anxiety, combined with the weariness of age and the fact that to princes even equality — to say nothing of humiliation — is an unfamiliar thing, he ended his days whether deliberately or in the course of nature. His kingdom was converted into a province; and the emperor, announcing that its revenues made feasible a reduction of the one per cent sale-tax, fixed it for the future at one half of this amount. — About the same time, the death of the two kings, Antiochus of Commagene and Philopator of Cilicia, disturbed the peace of their countries, where the majority of men desired a Roman governor, and the minority a monarch. The provinces, too, of Syria and Judaea, exhausted by their burdens, were pressing for a diminution of the tribute. 2.43.  These circumstances, then, and the events in Armenia, which I mentioned above, were discussed by Tiberius before the senate. "The commotion in the East," he added, "could only be settled by the wisdom of Germanicus: for his own years were trending to their autumn, and those of Drusus were as yet scarcely mature." There followed a decree of the Fathers, delegating to Germanicus the provinces beyond the sea, with powers overriding, in all regions he might visit, those of the local governors holding office by allotment or imperial nomination. Tiberius, however, had removed Creticus Silanus from Syria — he was a marriage connection of Germanicus, whose eldest son, Nero, was plighted to his daughter — and had given the appointment to Gnaeus Piso, a man of ungoverned passions and constitutional insubordinacy. For there was a strain of wild arrogance in the blood — a strain derived from his father Piso; who in the Civil War lent strenuous aid against Caesar to the republican party during its resurrection in Africa, then followed the fortunes of Brutus and Cassius, and, on the annulment of his exile, refused to become a suitor for office, until approached with a special request to accept a consulate proffered by Augustus. But, apart from the paternal temper, Piso's brain was fired by the lineage and wealth of his wife Plancina: to Tiberius he accorded a grudging precedence; upon his children he looked down as far beneath him. Nor did he entertain a doubt that he had been selected for the governorship of Syria in order to repress the ambitions of Germanicus. The belief has been held that he did in fact receive private instructions from Tiberius; and Plancina, beyond question, had advice from the ex-empress, bent with feminine jealousy upon persecuting Agrippina. For the court was split and torn by unspoken preferences for Germanicus or for Drusus. Tiberius leaned to the latter as his own issue and blood of his blood. Germanicus, owing to the estrangement of his uncle, had risen in the esteem of the world; and he had a further advantage in the distinction of his mother's family, among whom he could point to Mark Antony for a grandfather and to Augustus for a great-uncle. On the other hand, the plain Roman knight, Pomponius Atticus, who was great-grandfather to Drusus, seemed to reflect no credit upon the ancestral effigies of the Claudian house; while both in fecundity and in fair fame Agrippina, the consort of Germanicus, ranked higher than Drusus' helpmeet, Livia. The brothers, however, maintained a singular uimity, unshaken by the contentions of their kith and kin. 2.47.  In the same year, twelve important cities of Asia collapsed in an earthquake, the time being night, so that the havoc was the less foreseen and the more devastating. Even the usual resource in these catastrophes, a rush to open ground, was unavailing, as the fugitives were swallowed up in yawning chasms. Accounts are given of huge mountains sinking, of former plains seen heaved aloft, of fires flashing out amid the ruin. As the disaster fell heaviest on the Sardians, it brought them the largest measure of sympathy, the Caesar promising ten million sesterces, and remitting for five years their payments to the national and imperial exchequers. The Magnesians of Sipylus were ranked second in the extent of their losses and their indemnity. In the case of the Temnians, Philadelphenes, Aegeates, Apollonideans, the so‑called Mostenians and Hyrcanian Macedonians, and the cities of Hierocaesarea, Myrina, Cyme, and Tmolus, it was decided to exempt them from tribute for the same term and to send a senatorial commissioner to view the state of affairs and administer relief. Since Asia was held by a consular governor, an ex-praetor — Marcus Ateius — was selected, so as to avoid the difficulties which might arise from the jealousy of two officials of similar standing. 4.13.  Meanwhile Tiberius had in no way relaxed his attention to public business, but, accepting work as a consolation, was dealing with judicial cases at Rome and petitions from the provinces. On his proposal, senatorial resolutions were passed to relieve the towns of Cibyra in Asia and Aegium in Achaia, both damaged by earthquake, by remitting their tribute for three years. Vibius Serenus, too, the proconsul of Further Spain, was condemned on a charge of public violence, and deported, as the result of his savage character, to the island of Amorgus. Carsidius Sacerdos, accused of supplying grain to a public enemy in the person of Tacfarinas, was acquitted; and the same charge failed against Gaius Gracchus. Gracchus had been taken in earliest infancy by his father Sempronius to share his banishment in the company of landless men, destitute of all liberal achievements; later, he eked out a livelihood by mean trading transactions in Africa and Sicily: yet even so he failed to escape the hazards reserved for rank and fortune. Indeed, had not Aelius Lamia and Lucius Apronius, former governors of Africa, come to the rescue of his innocence, he would have been swept to ruin by the fame of his calamitous house and the disasters of his father.
16. Tosefta, Peah, 4.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

17. Cassius Dio, Roman History, 57.17.7-57.17.8, 65.7.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

57.17.7.  So it was that the life of Archelaus was spared for the time being; but he died shortly afterward from some other cause. After this Cappadocia fell to the Romans and was put in charge of a knight as governor. The cities in Asia which had been damaged by the earthquake were assigned to an ex-praetor with five lictors; and large sums of money were remitted from taxes and large sums were also given them by Tiberius. 57.17.8.  For not only did he refrain scrupulously from the possessions of others — so long, that is, as he practised any virtue at all — and would not even accept the inheritances that were left to him by testators who had relatives, but he actually contributed vast sums both to cities and to private individuals, and would not accept any honour or praise for these acts.
18. Origen, Against Celsus, 1.57 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.57. The Jew, moreover, in the treatise, addresses the Saviour thus: If you say that every man, born according to the decree of Divine Providence, is a son of God, in what respect should you differ from another? In reply to whom we say, that every man who, as Paul expresses it, is no longer under fear, as a schoolmaster, but who chooses good for its own sake, is a son of God; but this man is distinguished far and wide above every man who is called, on account of his virtues, a son of God, seeing He is, as it were, a kind of source and beginning of all such. The words of Paul are as follow: For you have not received the spirit of bondage again to fear; but you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. But, according to the Jew of Celsus, countless individuals will convict Jesus of falsehood, alleging that those predictions which were spoken of him were intended of them. We are not aware, indeed, whether Celsus knew of any who, after coming into this world, and having desired to act as Jesus did, declared themselves to be also the sons of God, or the power of God. But since it is in the spirit of truth that we examine each passage, we shall mention that there was a certain Theudas among the Jews before the birth of Christ, who gave himself out as some great one, after whose death his deluded followers were completely dispersed. And after him, in the days of the census, when Jesus appears to have been born, one Judas, a Galilean, gathered around him many of the Jewish people, saying he was a wise man, and a teacher of certain new doctrines. And when he also had paid the penalty of his rebellion, his doctrine was overturned, having taken hold of very few persons indeed, and these of the very humblest condition. And after the times of Jesus, Dositheus the Samaritan also wished to persuade the Samaritans that he was the Christ predicted by Moses; and he appears to have gained over some to his views. But it is not absurd, in quoting the extremely wise observation of that Gamaliel named in the book of Acts, to show how those persons above mentioned were strangers to the promise, being neither sons of God nor powers of God, whereas Christ Jesus was truly the Son of God. Now Gamaliel, in the passage referred to, said: If this counsel or this work be of men, it will come to nought (as also did the designs of those men already mentioned after their death); but if it be of God, you cannot overthrow this doctrine, lest haply you be found even to fight against God. There was also Simon the Samaritan magician, who wished to draw away certain by his magical arts. And on that occasion he was successful; but now-a-days it is impossible to find, I suppose, thirty of his followers in the entire world, and probably I have even overstated the number. There are exceedingly few in Palestine; while in the rest of the world, through which he desired to spread the glory of his name, you find it nowhere mentioned. And where it is found, it is found quoted from the Acts of the Apostles; so that it is to Christians that he owes this mention of himself, the unmistakeable result having proved that Simon was in no respect divine.
19. Septuagint, 4 Maccabees, 4.10-4.11

4.10. and while Apollonius was going up with his armed forces to seize the money, angels on horseback with lightning flashing from their weapons appeared from heaven, instilling in them great fear and trembling. 4.11. Then Apollonius fell down half dead in the temple area that was open to all, stretched out his hands toward heaven, and with tears besought the Hebrews to pray for him and propitiate the wrath of the heavenly army.
20. Strabo, Geography, 16.40Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acmonia,julia severa inscription Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
aerarium (roman public treasury) Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
agrippa ii Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
akeldama Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
antiochus iii Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
antipater Hellholm et al. (2010), Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity, 270
aphrodisias,inscriptions Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
arbel,kuppah Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
asia minor,synagogues Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
basilica-type synagogue,plan,coins Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
charity,kuppah (charity box) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
charity,official Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
charity,tamhui (charity plate) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
crassus (m. licinius crassus),temple robbed by Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
denarius Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
donor,donation,individuals Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
favors,of caesar Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
fines,qorban Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
funds,sacred Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
galilee Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
germanicus,sent to the east by tiberius Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 242
grants,of freedom from billeting,etc. Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
hekdesh Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
heliodorus Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
herod,wealth of Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
hyrcanus,john Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
jerusalem Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
jesus,in relation to the temple Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
jesus,on oaths Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
jesus,on sacrifices Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
jewish state,and caesar Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
jews,as ethnos,governed by own customs Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
john of gischala Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
josephus,on jewish state,grants to,by caesar Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
judah maccabee Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
judea,in the early roman period Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
judea Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
judea (jewish palestine),taxation of,under governors Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 242
julius caesar,and jews,caesar granting jews legal right to live according to customs Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
julius caesar,and jews,certain exactions from jews banned by c. Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
julius caesar,and jews,decrees of c. concerning jewish state Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
julius caesar,favors of Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
lebanon Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
maon (nirim) Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
matthew,on oaths Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
matthew,on sacrifices Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
matthew,on the pharisees Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
merot,coins Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
mesopotamia,on the temple tax Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
messiah,chronology Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
molestation Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
moses,kuppah Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
numismatic evidence Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
patella Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
pharisees,in matthew Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
pharisees,oaths of the Ganzel and Holtz (2020), Contextualizing Jewish Temples, 160
philo,on priestly dues Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
philo,on temple tax Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
pilate Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
pompey Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
pontius pilate Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
priestly dues Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
priestly elites,at the jerusalem temple Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
qorban and the qorban fund Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
sabinius Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
sacred land,in judea,of the jerusalem temple Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
shekel tax Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
slavonic josephus,allusions to russian world Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
slavonic josephus,and mss. of greek josephus Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
slavonic josephus,christian additions Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
slavonic josephus,dependence on new testament Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
slavonic josephus,jesus Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
slavonic josephus Bickerman and Tropper (2007), Studies in Jewish and Christian History, 854
soup kitchen Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
stobi synagogue,inscription Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
tacitus,on oppressive taxation Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 242
tamhui Levine (2005), The Ancient Synagogue, The First Thousand Years, 397
temple,attitude of jesus toward Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192
temple,condemnation of,in widows mite tale Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192
temple,in diaspora Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
temple,in jerusalem,collectivization of wealth at Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 177
temple,in jerusalem,economy of Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172, 177
temple,relationship to rome Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192
temple,stolen by romans Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 98
temple mount,jerusalem temple Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
temple tax Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
tiberius (emperor) Udoh (2006), To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E, 242
urban development' Keddie (2019), Class and Power in Roman Palestine: The Socioeconomic Setting of Judaism and Christian Origins, 191
varus Gordon (2020), Land and Temple: Field Sacralization and the Agrarian Priesthood of Second Temple Judaism, 172
widows mite,anti-roman reading of Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192
widows mite,revisionist reading of Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192
widows mite,tale of,as condemnation of temple Ashbrook Harvey et al. (2015), A Most Reliable Witness: Essays in Honor of Ross Shepard Kraemer, 192