Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7235
Josephus Flavius, Jewish War, 1.78-1.84


Θαυμάσαι δ' ἄν τις ἐν τούτῳ καὶ ̓Ιούδαν, ̓Εσσαῖος ἦν γένος οὐκ ἔστιν ὅτε πταίσας ἢ ψευσθεὶς ἐν τοῖς προαπαγγέλμασιν, ὃς ἐπειδὴ καὶ τότε τὸν ̓Αντίγονον ἐθεάσατο παριόντα διὰ τοῦ ἱεροῦ, πρὸς τοὺς γνωρίμους ἀνέκραγεν, ἦσαν δ' οὐκ ὀλίγοι παρεδρεύοντες αὐτῷ τῶν μανθανόντων5. And truly anyone would be surprised at Judas upon this occasion. He was of the sect of the Essenes, and had never failed or deceived men in his predictions before. Now, this man saw Antigonus as he was passing along by the temple, and cried out to his acquaintance (they were not a few who attended upon him as his scholars)


“παπαί, νῦν ἐμοὶ καλόν, ἔφη, τὸ θανεῖν, ὅτε μου προτέθνηκεν ἡ ἀλήθεια καί τι τῶν ὑπ' ἐμοῦ προρρηθέντων διέψευσται: ζῇ γὰρ ̓Αντίγονος οὑτοσὶ σήμερον ὀφείλων ἀνῃρῆσθαι. χωρίον δὲ αὐτῷ πρὸς σφαγὴν Στράτωνος πύργος εἵμαρτο: καὶ τοῦτο μὲν ἀπὸ ἑξακοσίων ἐντεῦθεν σταδίων ἐστίν, ὧραι δὲ τῆς ἡμέρας ἤδη τέσσαρες:“O strange!” said he, “it is good for me to die now, since truth is dead before me, and somewhat that I have foretold hath proved false; for this Antigonus is this day alive, who ought to have died this day; and the place where he ought to be slain, according to that fatal decree, was Strato’s Tower, which is at the distance of six hundred furlongs from this place; and yet four hours of this day are over already; which point of time renders the prediction impossible to be fulfilled.”


nanAnd when the old man had said this, he was dejected in his mind, and so continued. But, in a little time, news came that Antigonus was slain in a subterraneous place, which was itself also called Strato’s Tower, by the same name with that Caesarea which lay by the seaside; and this ambiguity it was which caused the prophet’s disorder.


̓Αριστοβούλῳ γε μὴν εὐθὺς ἡ περὶ τοῦ μύσους μεταμέλεια νόσον ἐνσκήπτει καὶ πρὸς ἔννοιαν τοῦ φόνου τὴν ψυχὴν ἔχων ἀεὶ τεταραγμένην συνετήκετο, μέχρι τῶν σπλάγχνων ὑπ' ἀκράτου τῆς λύπης σπαραττομένων ἄθρουν αἷμα ἀναβάλλει.6. Hereupon Aristobulus repented of the great crime he had been guilty of, and this gave occasion to the increase of his distemper. He also grew worse and worse, and his soul was constantly disturbed at the thoughts of what he had done, till his very bowels being torn to pieces by the intolerable grief he was under, he threw up a great quantity of blood.


τοῦτό τις τῶν ἐν τῇ θεραπείᾳ παίδων ἐκφέρων δαιμονίῳ προνοίᾳ σφάλλεται καθ' ὃν τόπον ̓Αντίγονος ἔσφακτο καὶ φαινομένοις ἔτι τοῖς ἀπὸ τοῦ φόνου σπίλοις τὸ αἷμα τοῦ κτείναντος ἐπέχεεν. ἤρθη δ' εὐθὺς οἰμωγὴ τῶν θεασαμένων ὥσπερ ἐπίτηδες τοῦ παιδὸς ἐκεῖ ἐπικατασπείσαντος τὸ αἷμα.And as one of those servants that attended him carried out that blood, he, by some supernatural providence, slipped and fell down in the very place where Antigonus had been slain; and so he spilt some of the murderer’s blood upon the spots of the blood of him that had been murdered, which still appeared. Hereupon a lamentable cry arose among the spectators, as if the servant had spilled the blood on purpose in that place;


τῆς δὲ βοῆς ἀκούσας ὁ βασιλεὺς τὴν αἰτίαν ἐπυνθάνετο καὶ μηδενὸς τολμῶντος εἰπεῖν μᾶλλον ἐνέκειτο μαθεῖν ἐθέλων: τέλος δὲ ἀπειλοῦντι καὶ βιαζομένῳ τἀληθὲς εἶπον. ὁ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμπίπλησι δακρύων καὶ στενάξας ὅσον ἦν αὐτῷ δύναμις εἶπεν:and as the king heard that cry, he inquired what was the cause of it; and while nobody durst tell him, he pressed them so much the more to let him know what was the matter; so at length, when he had threatened them, and forced them to speak out, they told; whereupon he burst into tears, and groaned, and said


“οὐκ ἄρα θεοῦ μέγαν ὀφθαλμὸν ἐπ' ἔργοις ἀθεμίτοις λήσειν ἔμελλον, ἀλλά με ταχεῖα μέτεισι δίκη φόνου συγγενοῦς. μέχρι τοῦ μοι, σῶμα ἀναιδέστατον, τὴν ἀδελφῷ καὶ μητρὶ κατάκριτον ψυχὴν καθέξεις; μέχρι τοῦ δ' αὐτοῖς ἐπισπείσω κατὰ μέρος τοὐμὸν αἷμα; λαβέτωσαν ἀθρόον τοῦτο, καὶ μηκέτι ταῖς ἐκ τῶν ἐμῶν σπλάγχνων χοαῖς ἐπειρωνευέσθω τὸ δαιμόνιον.” ταῦτα εἰπὼν εὐθέως τελευτᾷ βασιλεύσας οὐ πλεῖον ἐνιαυτοῦ.“So I perceive I am not like to escape the all-seeing eye of God, as to the great crimes I have committed; but the vengeance of the blood of my kinsman pursues me hastily. O thou most impudent body! how long wilt thou retain a soul that ought to die, on account of that punishment it ought to suffer for a mother and a brother slain! How long shall I myself spend my blood drop by drop? let them take it all at once; and let their ghosts no longer be disappointed by a few parcels of my bowels offered to them.” As soon as he had said these words, he presently died, when he had reigned no longer than a year.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

22 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 5.21 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

5.21. וַתֹּאמְרוּ הֵן הֶרְאָנוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֶת־כְּבֹדוֹ וְאֶת־גָּדְלוֹ וְאֶת־קֹלוֹ שָׁמַעְנוּ מִתּוֹךְ הָאֵשׁ הַיּוֹם הַזֶּה רָאִינוּ כִּי־יְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת־הָאָדָם וָחָי׃ 5.21. and ye said: ‘Behold, the LORD our God hath shown us His glory and His greatness, and we have heard His voice out of the midst of the fire; we have seen this day that God doth speak with man, and he liveth."
2. Hebrew Bible, Genesis, 41 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3. Hebrew Bible, Malachi, 3.22-3.24 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

3.22. זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים׃ 3.23. הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא׃ 3.24. וְהֵשִׁיב לֵב־אָבוֹת עַל־בָּנִים וְלֵב בָּנִים עַל־אֲבוֹתָם פֶּן־אָבוֹא וְהִכֵּיתִי אֶת־הָאָרֶץ חֵרֶם׃ br small[הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא] /small 3.22. Remember ye the law of Moses My servant, which I commanded unto him in Horeb for all Israel, even statutes and ordices." 3.23. Behold, I will send you Elijah the prophet Before the coming of the great and terrible day of the LORD." 3.24. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers; lest I come and smite the land with utter destruction. br small[Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the LORD.] /small"
4. Hebrew Bible, Isaiah, 28.11 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

28.11. כִּי בְּלַעֲגֵי שָׂפָה וּבְלָשׁוֹן אַחֶרֶת יְדַבֵּר אֶל־הָעָם הַזֶּה׃ 28.11. For with stammering lips and with a strange tongue Shall it be spoken to this people;"
5. Plato, Republic, None (5th cent. BCE - 4th cent. BCE)

462c. to the city and its inhabitants? of course. And the chief cause of this is when the citizens do not utter in unison such words as mine and not mine, and similarly with regard to the word alien ? Precisely so. That city, then, is best ordered in which the greatest number use the expression mine and not mine of the same things in the same way. Much the best. And the city whose state is most like that of an individual man. For example, if the finger of one of us is wounded, the entire community of bodily connections stretching to the soul for integration
6. Philo of Alexandria, Hypothetica, 11.1-11.3, 11.5, 11.14-11.17 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

7. Philo of Alexandria, That Every Good Person Is Free, 76-77, 82, 84-85, 88-91, 75 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

75. Moreover Palestine and Syria too are not barren of exemplary wisdom and virtue, which countries no slight portion of that most populous nation of the Jews inhabits. There is a portion of those people called Essenes, in number something more than four thousand in my opinion, who derive their name from their piety, though not according to any accurate form of the Grecian dialect, because they are above all men devoted to the service of God, not sacrificing living animals, but studying rather to preserve their own minds in a state of holiness and purity.
8. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.234, 1.248, 1.253, 1.275, 1.332, 2.75-2.86, 3.163, 3.216-3.218, 4.33, 6.330, 8.288, 8.419, 10.35, 10.141-10.142, 10.234, 10.269, 11.17, 13.171-13.173, 13.267, 13.297-13.298, 13.301, 13.310-13.314, 13.318-13.319, 13.328-13.364, 13.371-13.374, 13.395-13.397, 14.9, 14.300, 14.490-14.491, 15.368-15.379, 15.403, 16.187, 17.42, 17.345-17.348, 18.17-18.23, 20.266 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.234. Since therefore he now was satisfied as to that his alacrity, and the surprising readiness he showed in this his piety, he was delighted in having bestowed such blessings upon him; and that he would not be wanting in all sort of concern about him, and in bestowing other children upon him; and that his son should live to a very great age; that he should live a happy life, and bequeath a large principality to his children, who should be good and legitimate.” 1.248. Nor did she disdain to satisfy his inquiries, but told him her family. “They,” says she, “call me Rebeka; my father was Bethuel, but he is dead; and Laban is my brother; and, together with my mother, takes care of all our family affairs, and is the guardian of my virginity.” 1.253. upon which account he hath sent me to you, being desirous to take this damsel for his son to wife. He is his legitimate son, and is brought up as his only heir. He could indeed have had the most happy of all the women in that country for him, but he would not have his son marry any of them; but, out of regard to his own relations, he desired him to match here 1.275. but his father refused it, because all his prayers had been spent upon Jacob: so Esau lamented the mistake. However, his father being grieved at his weeping, said, that “he should excel in hunting and strength of body, in arms, and all such sorts of work; and should obtain glory for ever on those accounts, he and his posterity after him; but still should serve his brother.” 1.332. who used a voice, and spake to him in words, exhorting him to be pleased with what had happened to him, and not to suppose that his victory was a small one, but that he had overcome a divine angel, and to esteem the victory as a sign of great blessings that should come to him, and that his offspring should never fall, and that no man should be too hard for his power. 2.75. Pharaoh the king had seen in his sleep the same evening two visions; and after them had the interpretations of them both given him. He had forgotten the latter, but retained the dreams themselves. Being therefore troubled at what he had seen, for it seemed to him to be all of a melancholy nature, the next day he called together the wisest men among the Egyptians, desiring to learn from them the interpretation of his dreams. 2.76. But when they hesitated about them, the king was so much the more disturbed. And now it was that the memory of Joseph, and his skill in dreams, came into the mind of the king’s cupbearer, when he saw the confusion that Pharaoh was in; 2.77. o he came and mentioned Joseph to him, as also the vision he had seen in prison, and how the event proved as he had said; as also that the chief baker was crucified on the very same day; and that this also happened to him according to the interpretation of Joseph. 2.78. That Joseph himself was laid in bonds by Potiphar, who was his head cook, as a slave; but, he said, he was one of the noblest of the stock of the Hebrews; and said further, his father lived in great splendor. “If, therefore, thou wilt send for him, and not despise him on the score of his misfortunes, thou wilt learn what thy dreams signify.” 2.79. So the king commanded that they should bring Joseph into his presence; and those who received the command came and brought him with them, having taken care of his habit, that it might be decent, as the king had enjoined them to do. 2.81. For it seemed to me that, as I walked by the river, I saw kine fat and very large, seven in number, going from the river to the marshes; and other kine of the same number like them, met them out of the marshes, exceeding lean and ill-favored, which ate up the fat and the large kine, and yet were no better than before, and not less miserably pinched with famine. 2.82. After I had seen this vision, I awaked out of my sleep; and being in disorder, and considering with myself what this appearance should be, I fell asleep again, and saw another dream, much more wonderful than the foregoing, which still did more affright and disturb me:— 2.83. I saw seven ears of corn growing out of one root, having their heads borne down by the weight of the grains, and bending down with the fruit, which was now ripe and fit for reaping; and near these I saw seven other ears of corn, meager and weak, for want of rain, which fell to eating and consuming those that were fit for reaping, and put me into great astonishment.” 2.84. 6. To which Joseph replied:—“This dream,” said he, “O king, although seen under two forms, signifies one and the same event of things; for when thou sawest the fat kine, which is an animal made for the plough and for labor, devoured by the worser kine 2.85. and the ears of corn eaten up by the smaller ears, they foretell a famine, and want of the fruits of the earth for the same number of years, and equal with those when Egypt was in a happy state; and this so far, that the plenty of these years will be spent in the same number of years of scarcity, and that scarcity of necessary provisions will be very difficult to be corrected; 2.86. as a sign whereof, the ill-favored kine, when they had devoured the better sort, could not be satisfied. But still God foreshows what is to come upon men, not to grieve them, but that, when they know it beforehand, they may by prudence make the actual experience of what is foretold the more tolerable. If thou, therefore, carefully dispose of the plentiful crops which will come in the former years, thou wilt procure that the future calamity will not be felt by the Egyptians.” 3.163. But in the void place of this garment there was inserted a piece of the bigness of a span, embroidered with gold, and the other colors of the ephod, and was called Essen, [the breastplate,] which in the Greek language signifies the Oracle. 3.216. This has appeared a wonderful thing to such as have not so far indulged themselves in philosophy, as to despise Divine revelation. Yet will I mention what is still more wonderful than this: for God declared beforehand, by those twelve stones which the high priest bare on his breast, and which were inserted into his breastplate, when they should be victorious in battle; 3.217. for so great a splendor shone forth from them before the army began to march, that all the people were sensible of God’s being present for their assistance. Whence it came to pass that those Greeks, who had a veneration for our laws, because they could not possibly contradict this, called that breastplate the Oracle. 3.218. Now this breastplate, and this sardonyx, left off shining two hundred years before I composed this book, God having been displeased at the transgressions of his laws. of which things we shall further discourse on a fitter opportunity; but I will now go on with my proposed narration. 4.33. and do thou, O Corah, leave the judgment to God, and await to see on which side he will give his determination upon this occasion, but do not thou make thyself greater than God. Do thou also come, that this contest about this honorable employment may receive determination. And I suppose we may admit Aaron without offense, to offer himself to this scrutiny, since he is of the same lineage with thyself, and has done nothing in his priesthood that can be liable to exception. 4.33. So the people mourned for him thirty days: nor did ever any grief so deeply affect the Hebrews as did this upon the death of Moses: 8.288. In these two years he made an expedition against Gibbethon, a city of the Philistines, and continued the siege in order to take it; but he was conspired against while he was there by a friend of his, whose name was Baasha, the son of Ahijah, and was slain; which Baasha took the kingdom after the other’s death, and destroyed the whole house of Jeroboam. 8.419. We may also guess, from what happened to this king, and have reason to consider the power of fate; that there is no way of avoiding it, even when we know it. It creeps upon human souls, and flatters them with pleasing hopes, till it leads them about to the place where it will be too hard for them. 10.35. Now as to this prophet [Isaiah], he was by the confession of all, a divine and wonderful man in speaking truth; and out of the assurance that he had never written what was false, he wrote down all his prophecies, and left them behind him in books, that their accomplishment might be judged of from the events by posterity: nor did this prophet do so alone, but the others, which were twelve in number, did the same. And whatsoever is done among us, Whether it be good, or whether it be bad, comes to pass according to their prophecies; but of every one of these we shall speak hereafter. 10.141. And these things happened to him, as Jeremiah and Ezekiel had foretold to him, that he should be caught, and brought before the king of Babylon, and should speak to him face to face, and should see his eyes with his own eyes; and thus far did Jeremiah prophesy. But he was also made blind, and brought to Babylon, but did not see it, according to the prediction of Ezekiel. 10.142. 3. We have said thus much, because it was sufficient to show the nature of God to such as are ignorant of it, that it is various, and acts many different ways, and that all events happen after a regular manner, in their proper season, and that it foretells what must come to pass. It is also sufficient to show the ignorance and incredulity of men, whereby they are not permitted to foresee any thing that is future, and are, without any guard, exposed to calamities, so that it is impossible for them to avoid the experience of those calamities. 10.234. at which sight, being disturbed, he called the magicians and Chaldeans together, and all that sort of men that are among these barbarians, and were able to interpret signs and dreams, that they might explain the writing to him. 10.269. He also wrote and left behind him what made manifest the accuracy and undeniable veracity of his predictions; for he saith, that when he was in Susa, the metropolis of Persia, and went out into the field with his companions, there was, on the sudden, a motion and concussion of the earth, and that he was left alone by himself, his friends fleeing away from him, and that he was disturbed, and fell on his face, and on his two hands, and that a certain person touched him, and, at the same time, bid him rise, and see what would befall his countrymen after many generations. 11.17. The priests shall also offer these sacrifices according to the laws of Moses in Jerusalem; and when they offer them, they shall pray to God for the preservation of the king and of his family, that the kingdom of Persia may continue. But my will is, that those who disobey these injunctions, and make them void, shall be hung upon a cross, and their substance brought into the king’s treasury.” 11.17. I desire you, therefore who well know the ill-will our neighboring nations bear to us, and that when once they are made sensible that we are in earnest about building, they will come upon us, and contrive many ways of obstructing our works 13.171. 9. At this time there were three sects among the Jews, who had different opinions concerning human actions; the one was called the sect of the Pharisees, another the sect of the Sadducees, and the other the sect of the Essenes. 13.172. Now for the Pharisees, they say that some actions, but not all, are the work of fate, and some of them are in our own power, and that they are liable to fate, but are not caused by fate. But the sect of the Essenes affirm, that fate governs all things, and that nothing befalls men but what is according to its determination. 13.173. And for the Sadducees, they take away fate, and say there is no such thing, and that the events of human affairs are not at its disposal; but they suppose that all our actions are in our own power, so that we are ourselves the causes of what is good, and receive what is evil from our own folly. However, I have given a more exact account of these opinions in the second book of the Jewish War. 13.267. 3. And thus stood the affairs of Hyrcanus the high priest. But as for king Demetrius, who had a mind to make war against Hyrcanus, there was no opportunity nor room for it, while both the Syrians and the soldiers bare ill-will to him, because he was an ill man. But when they had sent ambassadors to Ptolemy, who was called Physcon, that he would send them one of the family of Seleucus, in order to take the kingdom 13.297. but of these matters we shall speak hereafter. What I would now explain is this, that the Pharisees have delivered to the people a great many observances by succession from their fathers, which are not written in the laws of Moses; and for that reason it is that the Sadducees reject them, and say that we are to esteem those observances to be obligatory which are in the written word, but are not to observe what are derived from the tradition of our forefathers. 13.298. And concerning these things it is that great disputes and differences have arisen among them, while the Sadducees are able to persuade none but the rich, and have not the populace obsequious to them, but the Pharisees have the multitude on their side. But about these two sects, and that of the Essenes, I have treated accurately in the second book of Jewish affairs. 13.301. 1. Now when their father Hyrcanus was dead, the eldest son Aristobulus, intending to change the government into a kingdom, for so he resolved to do, first of all put a diadem on his head, four hundred eighty and one years and three months after the people had been delivered from the Babylonish slavery, and were returned to their own country again. 13.311. But here one may take occasion to wonder at one Judas, who was of the sect of the Essenes, and who never missed the truth in his predictions; for this man, when he saw Antigonus passing by the temple, cried out to his companions and friends, who abode with him as his scholars, in order to learn the art of foretelling things to come? 13.312. “That it was good for him to die now, since he had spoken falsely about Antigonus, who is still alive, and I see him passing by, although he had foretold that he should die at the place called Strato’s Tower that very day, while yet the place is six hundred furlongs off, where he had foretold he should be slain; and still this day is a great part of it already past, so that he was in danger of proving a false prophet.” 13.313. As he was saying this, and that in a melancholy mood, the news came that Antigonus was slain in a place under ground, which itself was called also Strato’s Tower, or of the same name with that Caesarea which is seated at the sea. This event put the prophet into a great disorder. 13.314. 3. But Aristobulus repented immediately of this slaughter of his brother; on which account his disease increased upon him, and he was disturbed in his mind, upon the guilt of such wickedness, insomuch that his entrails were corrupted by his intolerable pain, and he vomited blood: at which time one of the servants that attended upon him, and was carrying his blood away, did, by Divine Providence, as I cannot but suppose, slip down, and shed part of his blood at the very place where there were spots of Antigonus’s blood, there slain, still remaining; 13.318. He was called a lover of the Grecians; and had conferred many benefits on his own country, and made war against Iturea, and added a great part of it to Judea, and compelled the inhabitants, if they would continue in that country, to be circumcised, and to live according to the Jewish laws. 13.319. He was naturally a man of candor, and of great modesty, as Strabo bears witness, in the name of Timagenes; who says thus: “This man was a person of candor, and very serviceable to the Jews; for he added a country to them, and obtained a part of the nation of the Itureans for them, and bound them to them by the bond of the circumcision of their genitals.” 13.328. The only hope they had remaining was from the kings of Egypt, and from Ptolemy Lathyrus, who now held Cyprus, and who came to Cyprus when he was driven from the government of Egypt by Cleopatra his mother. So the people of Ptolemais sent to this Ptolemy Lathyrus, and desired him to come as a confederate, to deliver them, now they were in such danger, out of the hands of Alexander. 13.329. And as the ambassadors gave him hopes, that if he would pass over into Syria, he would have the people of Gaza on the side of those of Ptolemais; as also they said, that Zoilus, and besides these the Sidonians, and many others, would assist them; so he was elevated at this, and got his fleet ready as soon as possible. 13.331. for that Cleopatra would not overlook an army raised by Ptolemy for himself out of the neighborhood, but would come against them with a great army of her own, and this because she was laboring to eject her son out of Cyprus also; that as for Ptolemy, if he fail of his hopes, he can still retire to Cyprus, but that they will be left in the greatest danger possible. 13.332. Now Ptolemy, although he had heard of the change that was made in the people of Ptolemais, yet did he still go on with his voyage, and came to the country called Sycamine, and there set his army on shore. 13.333. This army of his, in the whole horse and foot together, were about thirty thousand, with which he marched near to Ptolemais, and there pitched his camp. But when the people of Ptolemais neither received his ambassadors, nor would hear what they had to say, he was under a very great concern. 13.334. 4. But when Zoilus and the people of Gaza came to him, and desired his assistance, because their country was laid waste by the Jews, and by Alexander, Alexander raised the siege, for fear of Ptolemy: and when he had drawn off his army into his own country, he used a stratagem afterwards, by privately inviting Cleopatra to come against Ptolemy, but publicly pretending to desire a league of friendship and mutual assistance with him; 13.335. and promising to give him four hundred talents of silver, he desired that, by way of requital, he would take off Zoilus the tyrant, and give his country to the Jews. And then indeed Ptolemy, with pleasure, made such a league of friendship with Alexander, and subdued Zoilus; 13.336. but when he afterwards heard that he had privily sent to Cleopatra his mother, he broke the league with him, which yet he had confirmed with an oath, and fell upon him, and besieged Ptolemais, because it would not receive him. However, leaving his generals, with some part of his forces, to go on with the siege, he went himself immediately with the rest to lay Judea waste; 13.337. and when Alexander understood this to be Ptolemy’s intention, he also got together about fifty thousand soldiers out of his own country; nay, as some writers have said, eighty thousand He then took his army, and went to meet Ptolemy; but Ptolemy fell upon Asochis, a city of Galilee, and took it by force on the Sabbath day, and there he took about ten thousand slaves, and a great deal of other prey. 13.338. 5. He then tried to take Sepphoris, which was a city not far from that which was destroyed, but lost many of his men; yet did he then go to fight with Alexander; which Alexander met him at the river Jordan, near a certain place called Saphoth, [not far from the river Jordan,] and pitched his camp near to the enemy. 13.339. He had however eight thousand in the first rank, which he styled Hecatontomachi, having shields of brass. Those in the first rank of Ptolemy’s soldiers also had shields covered with brass. But Ptolemy’s soldiers in other respects were inferior to those of Alexander, and therefore were more fearful of running hazards; 13.341. in the beginning of which, the acts on both sides, with their hands, and with their alacrity, were alike, and a great slaughter was made by both the armies; but Alexander was superior, till Philostephanus opportunely brought up the auxiliaries, to help those that were giving way; 13.342. but as there were no auxiliaries to afford help to that part of the Jews that gave way, it fell out that they fled, and those near them did no assist them, but fled along with them. However, Ptolemy’s soldiers acted quite otherwise; 13.343. for they followed the Jews, and killed them, till at length those that slew them pursued after them when they had made them all run away, and slew them so long, that their weapons of iron were blunted, and their hands quite tired with the slaughter; 13.344. for the report was, that thirty thousand men were then slain. Timagenes says they were fifty thousand. As for the rest, they were part of them taken captives, and the other part ran away to their own country. 13.345. 6. After this victory, Ptolemy overran all the country; and when night came on, he abode in certain villages of Judea, which when he found full of women and children, he commanded his soldiers to strangle them, and to cut them in pieces, and then to cast them into boiling caldrons, and then to devour their limbs as sacrifices. 13.346. This commandment was given, that such as fled from the battle, and came to them, might suppose their enemies were cannibals, and eat men’s flesh, and might on that account be still more terrified at them upon such a sight. 13.347. And both Strabo and Nicholaus [of Damascus] affirm, that they used these people after this manner, as I have already related. Ptolemy also took Ptolemais by force, as we have declared elsewhere. 13.348. 1. When Cleopatra saw that her son was grown great, and laid Judea waste, without disturbance, and had gotten the city of Gaza under his power, she resolved no longer to overlook what he did, when he was almost at her gates; and she concluded, that now he was so much stronger than before, he would be very desirous of the dominion over the Egyptians; 13.349. but she immediately marched against him, with a fleet at sea and an army of foot on land, and made Chelcias and Aias the Jews generals of her whole army, while she sent the greatest part of her riches, her grandchildren, and her testament, to the people of Cos. 13.351. but Ptolemy went out of Syria, and made haste unto Egypt, supposing that he should find it destitute of an army, and soon take it, though he failed of his hopes. At this time Chelcias, one of Cleopatra’s generals, happened to die in Celesyria, as he was in pursuit of Ptolemy. 13.352. 2. When Cleopatra heard of her son’s attempt, and that his Egyptian expedition did not succeed according to his expectations, she sent thither part of her army, and drove him out of that country; so when he was returned out of Egypt again, he abode during the winter at Gaza 13.353. in which time Cleopatra took the garrison that was in Ptolemais by siege, as well as the city; and when Alexander came to her, he gave her presents, and such marks of respect as were but proper, since under the miseries he endured by Ptolemy he had no other refuge but her. Now there were some of her friends who persuaded her to seize Alexander, and to overrun and take possession of the country, and not to sit still and see such a multitude of brave Jews subject to one man. 13.354. But Aias’s counsel was contrary to theirs, who said that “she would do an unjust action if she deprived a man that was her ally of that authority which belonged to him, and this a man who is related to us; for,” said he, “I would not have thee ignorant of this, that what injustice thou dost to him will make all us that are Jews to be thy enemies.” 13.355. This desire of Aias Cleopatra complied with, and did no injury to Alexander, but made a league of mutual assistance with him at Scythopolis, a city of Celesyria. 13.356. 3. So when Alexander was delivered from the fear he was in of Ptolemy, he presently made an expedition against Celesyria. He also took Gadara, after a siege of ten months. He took also Amathus, a very strong fortress belonging to the inhabitants above Jordan, where Theodorus, the son of Zeno, had his chief treasure, and what he esteemed most precious. This Zeno fell unexpectedly upon the Jews, and slew ten thousand of them, and seized upon Alexander’s baggage. 13.357. Yet did not this misfortune terrify Alexander; but he made an expedition upon the maritime parts of the country, Raphia and Anthedon, (the name of which king Herod afterwards changed to Agrippias,) and took even that by force. 13.358. But when Alexander saw that Ptolemy was retired from Gaza to Cyprus, and his mother Cleopatra was returned to Egypt, he grew angry at the people of Gaza, because they had invited Ptolemy to assist them, and besieged their city, and ravaged their country. 13.359. But as Apollodotus, the general of the army of Gaza, fell upon the camp of the Jews by night, with two thousand foreign and ten thousand of his own forces, while the night lasted, those of Gaza prevailed, because the enemy was made to believe that it was Ptolemy who attacked them; but when day was come on, and that mistake was corrected, and the Jews knew the truth of the matter, they came back again, and fell upon those of Gaza, and slew of them about a thousand. 13.361. but it happened that before he came Apollodotus was slain; for his brother Lysimachus envying him for the great reputation he had gained among the citizens, slew him, and got the army together, and delivered up the city to Alexander 13.362. who, when he came in at first, lay quiet, but afterward set his army upon the inhabitants of Gaza, and gave them leave to punish them; so some went one way, and some went another, and slew the inhabitants of Gaza; yet were not they of cowardly hearts, but opposed those that came to slay them, and slew as many of the Jews; 13.363. and some of them, when they saw themselves deserted, burnt their own houses, that the enemy might get none of their spoils; nay, some of them, with their own hands, slew their children and their wives, having no other way but this of avoiding slavery for them; 13.364. but the senators, who were in all five hundred, fled to Apollo’s temple, (for this attack happened to be made as they were sitting,) whom Alexander slew; and when he had utterly overthrown their city, he returned to Jerusalem, having spent a year in that siege. 13.371. Both these brothers did Antiochus vehemently oppose, but presently died; for when he was come as an auxiliary to Laodice, queen of the Gileadites, when she was making war against the Parthians, and he was fighting courageously, he fell, while Demetrius and Philip governed Syria, as hath been elsewhere related. 13.372. 5. As to Alexander, his own people were seditious against him; for at a festival which was then celebrated, when he stood upon the altar, and was going to sacrifice, the nation rose upon him, and pelted him with citrons [which they then had in their hands, because] the law of the Jews required that at the feast of tabernacles every one should have branches of the palm tree and citron tree; which thing we have elsewhere related. They also reviled him, as derived from a captive, and so unworthy of his dignity and of sacrificing. 13.373. At this he was in a rage, and slew of them about six thousand. He also built a partition-wall of wood round the altar and the temple, as far as that partition within which it was only lawful for the priests to enter; and by this means he obstructed the multitude from coming at him. 13.374. He also maintained foreigners of Pisidiae and Cilicia; for as to the Syrians, he was at war with them, and so made no use of them. He also overcame the Arabians, such as the Moabites and Gileadites, and made them bring tribute. Moreover, he demolished Amathus, while Theodorus durst not fight with him; 13.395. 4. Now at this time the Jews were in possession of the following cities that had belonged to the Syrians, and Idumeans, and Phoenicians: At the sea-side, Strato’s Tower, Apollonia, Joppa, Jamnia, Ashdod, Gaza, Anthedon, Raphia, and Rhinocolura; 13.396. in the middle of the country, near to Idumea, Adora, and Marissa; near the country of Samaria, Mount Carmel, and Mount Tabor, Scythopolis, and Gadara; of the country of Gaulonitis, Seleucia and Gabala; 13.397. in the country of Moab, Heshbon, and Medaba, Lemba, and Oronas, Gelithon, Zara, the valley of the Cilices, and Pella; which last they utterly destroyed, because its inhabitants would not bear to change their religious rites for those peculiar to the Jews. The Jews also possessed others of the principal cities of Syria, which had been destroyed. 14.9. It is true that Nicolatls of Damascus says, that Antipater was of the stock of the principal Jews who came out of Babylon into Judea; but that assertion of his was to gratify Herod, who was his son, and who, by certain revolutions of fortune, came afterward to be king of the Jews, whose history we shall give you in its proper place hereafter. 14.9. which fortresses Gabinius demolished. But when Alexander’s mother, who was of the side of the Romans, as having her husband and other children at Rome, came to him, he granted her whatsoever she asked; 14.491. but these men lost the government by their dissensions one with another, and it came to Herod, the son of Antipater, who was of no more than a vulgar family, and of no eminent extraction, but one that was subject to other kings. And this is what history tells us was the end of the Asamonean family. 15.368. and as for those that could no way be reduced to acquiesce under his scheme of government, he prosecuted them all manner of ways; but for the rest of the multitude, he required that they should be obliged to take an oath of fidelity to him, and at the same time compelled them to swear that they would bear him good-will, and continue certainly so to do, in his management of the government; 15.369. and indeed a great part of them, either to please him, or out of fear of him, yielded to what he required of them; but for such as were of a more open and generous disposition, and had indignation at the force he used to them, he by one means or other made away, with them. 15.371. The Essenes also, as we call a sect of ours, were excused from this imposition. These men live the same kind of life as do those whom the Greeks call Pythagoreans, concerning whom I shall discourse more fully elsewhere. 15.372. However, it is but fit to set down here the reasons wherefore Herod had these Essenes in such honor, and thought higher of them than their mortal nature required; nor will this account be unsuitable to the nature of this history, as it will show the opinion men had of these Essenes. 15.373. 5. Now there was one of these Essenes, whose name was Manahem, who had this testimony, that he not only conducted his life after an excellent manner, but had the foreknowledge of future events given him by God also. This man once saw Herod when he was a child, and going to school, and saluted him as king of the Jews; 15.374. but he, thinking that either he did not know him, or that he was in jest, put him in mind that he was but a private man; but Manahem smiled to himself, and clapped him on his backside with his hand, and said, “However that be, thou wilt be king, and wilt begin thy reign happily, for God finds thee worthy of it. And do thou remember the blows that Manahem hath given thee, as being a signal of the change of thy fortune. 15.375. And truly this will be the best reasoning for thee, that thou love justice [towards men], and piety towards God, and clemency towards thy citizens; yet do I know how thy whole conduct will be, that thou wilt not be such a one 15.376. for thou wilt excel all men in happiness, and obtain an everlasting reputation, but wilt forget piety and righteousness; and these crimes will not be concealed from God, at the conclusion of thy life, when thou wilt find that he will be mindful of them, and punish time for them.” 15.377. Now at that time Herod did not at all attend to what Manahem said, as having no hopes of such advancement; but a little afterward, when he was so fortunate as to be advanced to the dignity of king, and was in the height of his dominion, he sent for Manahem, and asked him how long he should reign. 15.378. Manahem did not tell him the full length of his reign; wherefore, upon that silence of his, he asked him further, whether he should reign ten years or not? He replied, “Yes, twenty, nay, thirty years;” but did not assign the just determinate limit of his reign. Herod was satisfied with these replies, and gave Manahem his hand, and dismissed him; and from that time he continued to honor all the Essenes. 15.379. We have thought it proper to relate these facts to our readers, how strange soever they be, and to declare what hath happened among us, because many of these Essenes have, by their excellent virtue, been thought worthy of this knowledge of divine revelations. 15.403. 4. Now on the north side [of the temple] was built a citadel, whose walls were square, and strong, and of extraordinary firmness. This citadel was built by the kings of the Asamonean race, who were also high priests before Herod, and they called it the Tower, in which were reposited the vestments of the high priest, which the high priest only put on at the time when he was to offer sacrifice. 16.187. As for ourselves, who come of a family nearly allied to the Asamonean kings, and on that account have an honorable place, which is the priesthood, we think it indecent to say any thing that is false about them, and accordingly we have described their actions after an unblemished and upright manner. And although we reverence many of Herod’s posterity, who still reign, yet do we pay a greater regard to truth than to them, and this though it sometimes happens that we incur their displeasure by so doing. 17.42. Accordingly, when all the people of the Jews gave assurance of their good-will to Caesar, and to the king’s government, these very men did not swear, being above six thousand; and when the king imposed a fine upon them, Pheroras’s wife paid their fine for them. 17.345. 3. Now, before Archelaus was gone up to Rome upon this message, he related this dream to his friends: That he saw ears of corn, in number ten, full of wheat, perfectly ripe, which ears, as it seemed to him, were devoured by oxen. 17.346. And when he was awake and gotten up, because the vision appeared to be of great importance to him, he sent for the diviners, whose study was employed about dreams. And while some were of one opinion, and some of another, (for all their interpretations did not agree,) Simon, a man of the sect of the Essenes, desired leave to speak his mind freely, and said that the vision denoted a change in the affairs of Archelaus, and that not for the better; 17.347. that oxen, because that animal takes uneasy pains in his labors, denoted afflictions, and indeed denoted, further, a change of affairs, because that land which is ploughed by oxen cannot remain in its former state; and that the ears of corn being ten, determined the like number of years, because an ear of corn grows in one year; and that the time of Archelaus’s government was over. And thus did this man expound the dream. 17.348. Now on the fifth day after this dream came first to Archelaus, the other Archelaus, that was sent to Judea by Caesar to call him away, came hither also. 18.17. but this doctrine is received but by a few, yet by those still of the greatest dignity. But they are able to do almost nothing of themselves; for when they become magistrates, as they are unwillingly and by force sometimes obliged to be, they addict themselves to the notions of the Pharisees, because the multitude would not otherwise bear them. 18.17. for he did not admit ambassadors quickly, and no successors were despatched away to governors or procurators of the provinces that had been formerly sent, unless they were dead; whence it was that he was so negligent in hearing the causes of prisoners; 18.18. 5. The doctrine of the Essenes is this: That all things are best ascribed to God. They teach the immortality of souls, and esteem that the rewards of righteousness are to be earnestly striven for; 18.18. Now Antonia was greatly esteemed by Tiberius on all accounts, from the dignity of her relation to him, who had been his brother Drusus’s wife, and from her eminent chastity; for though she was still a young woman, she continued in her widowhood, and refused all other matches, although Augustus had enjoined her to be married to somebody else; yet did she all along preserve her reputation free from reproach. 18.19. and when they send what they have dedicated to God into the temple, they do not offer sacrifices because they have more pure lustrations of their own; on which account they are excluded from the common court of the temple, but offer their sacrifices themselves; yet is their course of life better than that of other men; and they entirely addict themselves to husbandry. 18.19. But when Caesar had gone round the hippodrome, he found Agrippa standing: “For certain,” said he, “Macro, this is the man I meant to have bound;” and when he still asked, “Which of these is to be bound?” he said “Agrippa.” 18.21. and neither marry wives, nor are desirous to keep servants; as thinking the latter tempts men to be unjust, and the former gives the handle to domestic quarrels; but as they live by themselves, they minister one to another. 18.21. that it turned greatly to the advantage of his son among all; and, among others, the soldiery were so peculiarly affected to him, that they reckoned it an eligible thing, if need were, to die themselves, if he might but attain to the government. 18.22. They also appoint certain stewards to receive the incomes of their revenues, and of the fruits of the ground; such as are good men and priests, who are to get their corn and their food ready for them. They none of them differ from others of the Essenes in their way of living, but do the most resemble those Dacae who are called Polistae [dwellers in cities]. 18.22. and I desire thee never to be unmindful when thou comest to it, either of my kindness to thee, who set thee in so high a dignity 18.23. 6. But of the fourth sect of Jewish philosophy, Judas the Galilean was the author. These men agree in all other things with the Pharisaic notions; but they have an inviolable attachment to liberty, and say that God is to be their only Ruler and Lord. They also do not value dying any kinds of death, nor indeed do they heed the deaths of their relations and friends, nor can any such fear make them call any man lord. 18.23. Now the centurion who was set to keep Agrippa, when he saw with what haste Marsyas came, and what joy Agrippa had from what he said, he had a suspicion that his words implied some great innovation of affairs, and he asked them about what was said. 20.266. 3. And now it will not be perhaps an invidious thing, if I treat briefly of my own family, and of the actions of my own life while there are still living such as can either prove what I say to be false, or can attest that it is true;
9. Josephus Flavius, Jewish War, 1.68-1.69, 1.73, 1.75-1.76, 1.79-1.84, 1.86-1.89, 1.281, 2.78, 2.112-2.116, 2.119-2.162, 2.167, 2.211-2.213, 2.418, 2.562-2.567, 3.11, 3.351-3.354, 3.399-3.408, 4.141, 4.468, 5.145, 5.419, 7.268 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.68. So John lived the rest of his life very happily, and administered the government after a most extraordinary manner, and this for thirty-three entire years together. He died, leaving five sons behind him. He was certainly a very happy man, and afforded no occasion to have any complaint made of fortune on his account. He it was who alone had three of the most desirable things in the world,—the government of his nation, and the high priesthood, and the gift of prophecy. 1.69. For the Deity conversed with him, and he was not ignorant of anything that was to come afterward; insomuch that he foresaw and foretold that his two eldest sons would not continue masters of the government; and it will highly deserve our narration to describe their catastrophe, and how far inferior these men were to their father in felicity. 1.73. however, as Antigonus came once in a splendid manner from the army to that festival, wherein our ancient custom is to make tabernacles for God, it happened, in those days, that Aristobulus was sick, and that, at the conclusion of the feast, Antigonus came up to it, with his armed men about him; and this when he was adorned in the finest manner possible; and that, in a great measure, to pray to God on the behalf of his brother. 1.75. 3. Now Aristobulus, by degrees, and unwillingly, gave credit to these accusations; and accordingly he took care not to discover his suspicion openly, though he provided to be secure against any accidents; so he placed the guards of his body in a certain dark subterranean passage; for he lay sick in a place called formerly the Citadel, though afterwards its name was changed to Antonia; and he gave orders that if Antigonus came unarmed, they should let him alone; but if he came to him in his armor, they should kill him. He also sent some to let him know beforehand that he should come unarmed. 1.76. But, upon this occasion, the queen very cunningly contrived the matter with those that plotted his ruin, for she persuaded those that were sent to conceal the king’s message; but to tell Antigonus how his brother had heard he had got a very suit of armor made with fine martial ornaments, in Galilee; and because his present sickness hindered him from coming and seeing all that finery, he very much desired to see him now in his armor; because, said he, in a little time thou art going away from me. 1.79. “O strange!” said he, “it is good for me to die now, since truth is dead before me, and somewhat that I have foretold hath proved false; for this Antigonus is this day alive, who ought to have died this day; and the place where he ought to be slain, according to that fatal decree, was Strato’s Tower, which is at the distance of six hundred furlongs from this place; and yet four hours of this day are over already; which point of time renders the prediction impossible to be fulfilled.” 1.81. 6. Hereupon Aristobulus repented of the great crime he had been guilty of, and this gave occasion to the increase of his distemper. He also grew worse and worse, and his soul was constantly disturbed at the thoughts of what he had done, till his very bowels being torn to pieces by the intolerable grief he was under, he threw up a great quantity of blood. 1.82. And as one of those servants that attended him carried out that blood, he, by some supernatural providence, slipped and fell down in the very place where Antigonus had been slain; and so he spilt some of the murderer’s blood upon the spots of the blood of him that had been murdered, which still appeared. Hereupon a lamentable cry arose among the spectators, as if the servant had spilled the blood on purpose in that place; 1.83. and as the king heard that cry, he inquired what was the cause of it; and while nobody durst tell him, he pressed them so much the more to let him know what was the matter; so at length, when he had threatened them, and forced them to speak out, they told; whereupon he burst into tears, and groaned, and said 1.84. “So I perceive I am not like to escape the all-seeing eye of God, as to the great crimes I have committed; but the vengeance of the blood of my kinsman pursues me hastily. O thou most impudent body! how long wilt thou retain a soul that ought to die, on account of that punishment it ought to suffer for a mother and a brother slain! How long shall I myself spend my blood drop by drop? let them take it all at once; and let their ghosts no longer be disappointed by a few parcels of my bowels offered to them.” As soon as he had said these words, he presently died, when he had reigned no longer than a year. 1.86. 2. Now it happened that there was a battle between him and Ptolemy, who was called Lathyrus, who had taken the city Asochis. He indeed slew a great many of his enemies, but the victory rather inclined to Ptolemy. But when this Ptolemy was pursued by his mother Cleopatra, and retired into Egypt, Alexander besieged Gadara, and took it; as also he did Amathus, which was the strongest of all the fortresses that were about Jordan, and therein were the most precious of all the possessions of Theodorus, the son of Zeno. 1.87. Whereupon Theodorus marched against him, and took what belonged to himself as well as the king’s baggage, and slew ten thousand of the Jews. However, Alexander recovered this blow, and turned his force towards the maritime parts, and took Raphia and Gaza, with Anthedon also, which was afterwards called Agrippias by king Herod. 1.88. 3. But when he had made slaves of the citizens of all these cities, the nation of the Jews made an insurrection against him at a festival; for at those feasts seditions are generally begun; and it looked as if he should not be able to escape the plot they had laid for him, had not his foreign auxiliaries, the Pisidians and Cilicians, assisted him; for as to the Syrians, he never admitted them among his mercenary troops, on account of their innate enmity against the Jewish nation. 1.89. And when he had slain more than six thousand of the rebels, he made an incursion into Arabia; and when he had taken that country, together with the Gileadites and Moabites, he enjoined them to pay him tribute, and returned to Amathus; and as Theodorus was surprised at his great success, he took the fortress, and demolished it. 1.281. wherein he and his friends sailed to Brundusium, and went thence to Rome with all speed; where he first of all went to Antony, on account of the friendship his father had with him, and laid before him the calamities of himself and his family; and that he had left his nearest relations besieged in a fortress, and had sailed to him through a storm, to make supplication to him for assistance. 2.78. Now Caesar forgave the rest, but gave orders that certain of the king’s relations (for some of those that were among them were Herod’s kinsmen) should be put to death, because they had engaged in a war against a king of their own family. 2.112. But the report goes, that before he was sent for by Caesar, he seemed to see nine ears of corn, full and large, but devoured by oxen. When, therefore, he had sent for the diviners, and some of the Chaldeans, and inquired of them what they thought it portended; 2.113. and when one of them had one interpretation, and another had another, Simon, one of the sect of Essenes, said that he thought the ears of corn denoted years, and the oxen denoted a mutation of things, because by their ploughing they made an alteration of the country. That therefore he should reign as many years as there were ears of corn; and after he had passed through various alterations of fortune, should die. Now five days after Archelaus had heard this interpretation he was called to his trial. 2.114. 4. I cannot also but think it worthy to be recorded what dream Glaphyra, the daughter of Archelaus, king of Cappadocia, had, who had at first been wife to Alexander, who was the brother of Archelaus, concerning whom we have been discoursing. This Alexander was the son of Herod the king, by whom he was put to death, as we have already related. 2.115. This Glaphyra was married, after his death, to Juba, king of Libya; and, after his death, was returned home, and lived a widow with her father. Then it was that Archelaus, the ethnarch, saw her, and fell so deeply in love with her, that he divorced Mariamne, who was then his wife, and married her. 2.116. When, therefore, she was come into Judea, and had been there for a little while, she thought she saw Alexander stand by her, and that he said to her,—“Thy marriage with the king of Libya might have been sufficient for thee; but thou wast not contented with him, but art returned again to my family, to a third husband; and him, thou impudent woman, hast thou chosen for thine husband, who is my brother. However, I shall not overlook the injury thou hast offered me; I shall [soon] have thee again, whether thou wilt or no.” Now Glaphyra hardly survived the narration of this dream of hers two days. 2.119. 2. For there are three philosophical sects among the Jews. The followers of the first of which are the Pharisees; of the second, the Sadducees; and the third sect, which pretends to a severer discipline, are called Essenes. These last are Jews by birth, and seem to have a greater affection for one another than the other sects have. 2.121. They do not absolutely deny the fitness of marriage, and the succession of mankind thereby continued; but they guard against the lascivious behavior of women, and are persuaded that none of them preserve their fidelity to one man. 2.122. 3. These men are despisers of riches, and so very communicative as raises our admiration. Nor is there anyone to be found among them who hath more than another; for it is a law among them, that those who come to them must let what they have be common to the whole order,—insomuch that among them all there is no appearance of poverty, or excess of riches, but every one’s possessions are intermingled with every other’s possessions; and so there is, as it were, one patrimony among all the brethren. 2.123. They think that oil is a defilement; and if anyone of them be anointed without his own approbation, it is wiped off his body; for they think to be sweaty is a good thing, as they do also to be clothed in white garments. They also have stewards appointed to take care of their common affairs, who every one of them have no separate business for any, but what is for the use of them all. 2.124. 4. They have no one certain city, but many of them dwell in every city; and if any of their sect come from other places, what they have lies open for them, just as if it were their own; and they go in to such as they never knew before, as if they had been ever so long acquainted with them. 2.125. For which reason they carry nothing at all with them when they travel into remote parts, though still they take their weapons with them, for fear of thieves. Accordingly, there is, in every city where they live, one appointed particularly to take care of strangers, and to provide garments and other necessaries for them. 2.126. But the habit and management of their bodies is such as children use who are in fear of their masters. Nor do they allow of the change of garments, or of shoes, till they be first entirely torn to pieces or worn out by time. 2.127. Nor do they either buy or sell anything to one another; but every one of them gives what he hath to him that wanteth it, and receives from him again in lieu of it what may be convenient for himself; and although there be no requital made, they are fully allowed to take what they want of whomsoever they please. 2.128. 5. And as for their piety towards God, it is very extraordinary; for before sunrising they speak not a word about profane matters, but put up certain prayers which they have received from their forefathers, as if they made a supplication for its rising. 2.129. After this every one of them are sent away by their curators, to exercise some of those arts wherein they are skilled, in which they labor with great diligence till the fifth hour. After which they assemble themselves together again into one place; and when they have clothed themselves in white veils, they then bathe their bodies in cold water. And after this purification is over, they every one meet together in an apartment of their own, into which it is not permitted to any of another sect to enter; while they go, after a pure manner, into the dining-room, as into a certain holy temple 2.131. but a priest says grace before meat; and it is unlawful for anyone to taste of the food before grace be said. The same priest, when he hath dined, says grace again after meat; and when they begin, and when they end, they praise God, as he that bestows their food upon them; after which they lay aside their [white] garments, and betake themselves to their labors again till the evening; 2.132. then they return home to supper, after the same manner; and if there be any strangers there, they sit down with them. Nor is there ever any clamor or disturbance to pollute their house, but they give every one leave to speak in their turn; 2.133. which silence thus kept in their house appears to foreigners like some tremendous mystery; the cause of which is that perpetual sobriety they exercise, and the same settled measure of meat and drink that is allotted to them, and that such as is abundantly sufficient for them. 2.134. 6. And truly, as for other things, they do nothing but according to the injunctions of their curators; only these two things are done among them at everyone’s own free will, which are to assist those that want it, and to show mercy; for they are permitted of their own accord to afford succor to such as deserve it, when they stand in need of it, and to bestow food on those that are in distress; but they cannot give any thing to their kindred without the curators. 2.135. They dispense their anger after a just manner, and restrain their passion. They are eminent for fidelity, and are the ministers of peace; whatsoever they say also is firmer than an oath; but swearing is avoided by them, and they esteem it worse than perjury for they say that he who cannot be believed without [swearing by] God is already condemned. 2.136. They also take great pains in studying the writings of the ancients, and choose out of them what is most for the advantage of their soul and body; and they inquire after such roots and medicinal stones as may cure their distempers. 2.137. 7. But now, if anyone hath a mind to come over to their sect, he is not immediately admitted, but he is prescribed the same method of living which they use, for a year, while he continues excluded; and they give him also a small hatchet, and the fore-mentioned girdle, and the white garment. 2.138. And when he hath given evidence, during that time, that he can observe their continence, he approaches nearer to their way of living, and is made a partaker of the waters of purification; yet is he not even now admitted to live with them; for after this demonstration of his fortitude, his temper is tried two more years; and if he appear to be worthy, they then admit him into their society. 2.139. And before he is allowed to touch their common food, he is obliged to take tremendous oaths, that, in the first place, he will exercise piety towards God, and then that he will observe justice towards men, and that he will do no harm to any one, either of his own accord, or by the command of others; that he will always hate the wicked, and be assistant to the righteous; 2.141. that he will be perpetually a lover of truth, and propose to himself to reprove those that tell lies; that he will keep his hands clear from theft, and his soul from unlawful gains; and that he will neither conceal anything from those of his own sect, nor discover any of their doctrines to others, no, not though anyone should compel him so to do at the hazard of his life. 2.142. Moreover, he swears to communicate their doctrines to no one any otherwise than as he received them himself; that he will abstain from robbery, and will equally preserve the books belonging to their sect, and the names of the angels [or messengers]. These are the oaths by which they secure their proselytes to themselves. 2.143. 8. But for those that are caught in any heinous sins, they cast them out of their society; and he who is thus separated from them does often die after a miserable manner; for as he is bound by the oath he hath taken, and by the customs he hath been engaged in, he is not at liberty to partake of that food that he meets with elsewhere, but is forced to eat grass, and to famish his body with hunger, till he perish; 2.144. for which reason they receive many of them again when they are at their last gasp, out of compassion to them, as thinking the miseries they have endured till they came to the very brink of death to be a sufficient punishment for the sins they had been guilty of. 2.145. 9. But in the judgments they exercise they are most accurate and just, nor do they pass sentence by the votes of a court that is fewer than a hundred. And as to what is once determined by that number, it is unalterable. What they most of all honor, after God himself, is the name of their legislator [Moses], whom, if anyone blaspheme, he is punished capitally. 2.146. They also think it a good thing to obey their elders, and the major part. Accordingly, if ten of them be sitting together, no one of them will speak while the other nine are against it. 2.147. They also avoid spitting in the midst of them, or on the right side. Moreover, they are stricter than any other of the Jews in resting from their labors on the seventh day; for they not only get their food ready the day before, that they may not be obliged to kindle a fire on that day, but they will not remove any vessel out of its place, nor go to stool thereon. 2.148. Nay, on theother days they dig a small pit, a foot deep, with a paddle (which kind of hatchet is given them when they are first admitted among them); and covering themselves round with their garment, that they may not affront the Divine rays of light, they ease themselves into that pit 2.149. after which they put the earth that was dug out again into the pit; and even this they do only in the more lonely places, which they choose out for this purpose; and although this easement of the body be natural, yet it is a rule with them to wash themselves after it, as if it were a defilement to them. 2.151. They are long-lived also, insomuch that many of them live above a hundred years, by means of the simplicity of their diet; nay, as I think, by means of the regular course of life they observe also. They condemn the miseries of life, and are above pain, by the generosity of their mind. And as for death, if it will be for their glory, they esteem it better than living always; 2.152. and indeed our war with the Romans gave abundant evidence what great souls they had in their trials, wherein, although they were tortured and distorted, burnt and torn to pieces, and went through all kinds of instruments of torment, that they might be forced either to blaspheme their legislator, or to eat what was forbidden them, yet could they not be made to do either of them, no, nor once to flatter their tormentors, or to shed a tear; 2.153. but they smiled in their very pains, and laughed those to scorn who inflicted the torments upon them, and resigned up their souls with great alacrity, as expecting to receive them again. 2.154. 11. For their doctrine is this: That bodies are corruptible, and that the matter they are made of is not permanent; but that the souls are immortal, and continue forever; and that they come out of the most subtile air, and are united to their bodies as to prisons, into which they are drawn by a certain natural enticement; 2.155. but that when they are set free from the bonds of the flesh, they then, as released from a long bondage, rejoice and mount upward. And this is like the opinions of the Greeks, that good souls have their habitations beyond the ocean, in a region that is neither oppressed with storms of rain or snow, or with intense heat, but that this place is such as is refreshed by the gentle breathing of a west wind, that is perpetually blowing from the ocean; while they allot to bad souls a dark and tempestuous den, full of never-ceasing punishments. 2.156. And indeed the Greeks seem to me to have followed the same notion, when they allot the islands of the blessed to their brave men, whom they call heroes and demigods; and to the souls of the wicked, the region of the ungodly, in Hades, where their fables relate that certain persons, such as Sisyphus, and Tantalus, and Ixion, and Tityus, are punished; which is built on this first supposition, that souls are immortal; and thence are those exhortations to virtue, and dehortations from wickedness collected; 2.157. whereby good men are bettered in the conduct of their life by the hope they have of reward after their death; and whereby the vehement inclinations of bad men to vice are restrained, by the fear and expectation they are in, that although they should lie concealed in this life, they should suffer immortal punishment after their death. 2.158. These are the Divine doctrines of the Essenes about the soul, which lay an unavoidable bait for such as have once had a taste of their philosophy. 2.159. 12. There are also those among them who undertake to foretell things to come, by reading the holy books, and using several sorts of purifications, and being perpetually conversant in the discourses of the prophets; and it is but seldom that they miss in their predictions. 2.161. However, they try their spouses for three years; and if they find that they have their natural purgations thrice, as trials that they are likely to be fruitful, they then actually marry them. But they do not use to accompany with their wives when they are with child, as a demonstration that they do not marry out of regard to pleasure, but for the sake of posterity. Now the women go into the baths with some of their garments on, as the men do with somewhat girded about them. And these are the customs of this order of Essenes. 2.162. 14. But then as to the two other orders at first mentioned: the Pharisees are those who are esteemed most skillful in the exact explication of their laws, and introduce the first sect. These ascribe all to fate [or providence], and to God 2.167. 1. And now as the ethnarchy of Archelaus was fallen into a Roman province, the other sons of Herod, Philip, and that Herod who was called Antipas, each of them took upon them the administration of their own tetrarchies; for when Salome died, she bequeathed to Julia, the wife of Augustus, both her toparchy, and Jamnia, as also her plantation of palm trees that were in Phasaelis. 2.211. 4. In the meantime, one of the soldiers belonging to the senate drew his sword, and cried out, “O my fellow soldiers, what is the meaning of this choice of ours, to kill our brethren, and to use violence to our kindred that are with Claudius? while we may have him for our emperor whom no one can blame, and who hath so many just reasons [to lay claim to the government]! and this with regard to those against whom we are going to fight!” 2.212. When he had said this, he marched through the whole senate, and carried all the soldiers along with him. Upon which all the patricians were immediately in a great fright at their being thus deserted. But still, because there appeared no other way whither they could turn themselves for deliverance, they made haste the same way with the soldiers, and went to Claudius. 2.213. But those that had the greatest luck in flattering the good fortune of Claudius betimes met them before the walls with their naked swords, and there was reason to fear that those that came first might have been in danger, before Claudius could know what violence the soldiers were going to offer them, had not Agrippa run before, and told him what a dangerous thing they were going about, and that unless he restrained the violence of these men, who were in a fit of madness against the patricians, he would lose those on whose account it was most desirable to rule, and would be emperor over a desert. 2.418. So the men of power perceiving that the sedition was too hard for them to subdue, and that the danger which would arise from the Romans would come upon them first of all, endeavored to save themselves, and sent ambassadors, some to Florus, the chief of which was Simon the son of Aias; and others to Agrippa, among whom the most eminent were Saul, and Antipas, and Costobarus, who were of the king’s kindred; 2.562. 3. But as to those who had pursued after Cestius, when they were returned back to Jerusalem, they overbore some of those that favored the Romans by violence, and some they persuaded [by entreaties] to join with them, and got together in great numbers in the temple, and appointed a great many generals for the war. 2.563. Joseph also, the son of Gorion, and Aus the high priest, were chosen as governors of all affairs within the city, and with a particular charge to repair the walls of the city; 2.564. for they did not ordain Eleazar the son of Simon to that office, although he had gotten into his possession the prey they had taken from the Romans, and the money they had taken from Cestius, together with a great part of the public treasures, because they saw he was of a tyrannical temper, and that his followers were, in their behavior, like guards about him. 2.565. However, the want they were in of Eleazar’s money, and the subtle tricks used by him, brought all so about, that the people were circumvented, and submitted themselves to his authority in all public affairs. 2.566. 4. They also chose other generals for Idumea; Jesus, the son of Sapphias, one of the high priests; and Eleazar, the son of Aias, the high priest; they also enjoined Niger, the then governor of Idumea, who was of a family that belonged to Perea, beyond Jordan, and was thence called the Peraite, that he should be obedient to those forenamed commanders. 2.567. Nor did they neglect the care of other parts of the country; but Joseph the son of Simon was sent as general to Jericho, as was Manasseh to Perea, and John, the Essene, to the toparchy of Thamma; Lydda was also added to his portion, and Joppa, and Emmaus. 3.11. 1. And now Vespasian, with his son Titus, had tarried some time at Ptolemais, and had put his army in order. But when Placidus, who had overrun Galilee, and had besides slain a number of those whom he had caught (which were only the weaker part of the Galileans, and such as were of timorous souls) 3.11. This excursion was led on by three men, who were the chief of them all, both for strength and sagacity; Niger, called the Peraite, Silas of Babylon, and besides them John the Essene. 3.351. And now, as Nicanor lay hard at Josephus to comply, and he understood how the multitude of the enemies threatened him, he called to mind the dreams which he had dreamed in the nighttime, whereby God had signified to him beforehand both the future calamities of the Jews, and the events that concerned the Roman emperors. 3.352. Now Josephus was able to give shrewd conjectures about the interpretation of such dreams as have been ambiguously delivered by God. Moreover, he was not unacquainted with the prophecies contained in the sacred books, as being a priest himself, and of the posterity of priests: 3.353. and just then was he in an ecstasy; and setting before him the tremendous images of the dreams he had lately had, he put up a secret prayer to God 3.354. and said, “Since it pleaseth thee, who hast created the Jewish nation, to depress the same, and since all their good fortune is gone over to the Romans, and since thou hast made choice of this soul of mine to foretell what is to come to pass hereafter, I willingly give them my hands, and am content to live. And I protest openly that I do not go over to the Romans as a deserter of the Jews, but as a minister from thee.” 3.399. 9. When Josephus heard him give those orders, he said that he had somewhat in his mind that he would willingly say to himself alone. When therefore they were all ordered to withdraw, excepting Titus and two of their friends, he said 3.401. Dost thou send me to Nero? For why? Are Nero’s successors till they come to thee still alive? Thou, O Vespasian, art Caesar and emperor, thou, and this thy son. 3.402. Bind me now still faster, and keep me for thyself, for thou, O Caesar, are not only lord over me, but over the land and the sea, and all mankind; and certainly I deserve to be kept in closer custody than I now am in, in order to be punished, if I rashly affirm anything of God.” 3.403. When he had said this, Vespasian at present did not believe him, but supposed that Josephus said this as a cunning trick, in order to his own preservation; 3.404. but in a little time he was convinced, and believed what he said to be true, God himself erecting his expectations, so as to think of obtaining the empire, and by other signs foreshowing his advancement. 3.405. He also found Josephus to have spoken truth on other occasions; for one of those friends that were present at that secret conference said to Josephus, “I cannot but wonder how thou couldst not foretell to the people of Jotapata that they should be taken, nor couldst foretell this captivity which hath happened to thyself, unless what thou now sayest be a vain thing, in order to avoid the rage that is risen against thyself.” 3.406. To which Josephus replied, “I did foretell to the people of Jotapata that they would be taken on the forty-seventh day, and that I should be caught alive by the Romans.” 3.407. Now when Vespasian had inquired of the captives privately about these predictions, he found them to be true, and then he began to believe those that concerned himself. 3.408. Yet did he not set Josephus at liberty from his bands, but bestowed on him suits of clothes, and other precious gifts; he treated him also in a very obliging manner, and continued so to do, Titus still joining his interest in the honors that were done him. 4.141. him they took and confined; as they did in the next place to Levias, a person of great note, with Sophas, the son of Raguel, both of which were of royal lineage also. And besides these, they did the same to the principal men of the country. 4.468. There are in it many sorts of palm trees that are watered by it, different from each other in taste and name; the better sort of them, when they are pressed, yield an excellent kind of honey, not much inferior in sweetness to other honey. 5.145. But if we go the other way westward, it began at the same place, and extended through a place called “Bethso,” to the gate of the Essenes; and after that it went southward, having its bending above the fountain Siloam, where it also bends again towards the east at Solomon’s pool, and reaches as far as a certain place which they called “Ophlas,” where it was joined to the eastern cloister of the temple. 5.419. I am sensible that this danger will extend to my mother, and wife, and to that family of mine who have been by no means ignoble, and indeed to one that hath been very eminent in old time; and perhaps you may imagine that it is on their account only that I give you this advice; if that be all, kill them; nay, take my own blood as a reward, if it may but procure your preservation; for I am ready to die, in case you will but return to a sound mind after my death.” 7.268. and introduced the most complete scene of iniquity in all instances that were practicable; under which scene that sort of people that were called zealots grew up, and who indeed corresponded to the name;
10. Josephus Flavius, Against Apion, 1.30, 1.33, 1.54, 1.165, 2.168, 2.197 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.33. I mean at Egypt and at Babylon, or in any other place of the rest of the habitable earth, whithersoever our priests are scattered; for they send to Jerusalem the ancient names of their parents in writing, as well as those of their remoter ancestors, and signify who are the witnesses also; 1.54. Now, both these methods of knowledge I may very properly pretend to in the composition of both my works; for, as I said, I have translated the Antiquities out of our sacred books; which I easily could do, since I was a priest by my birth, and have studied that philosophy which is contained in those writings; 1.165. After which he adds thus:—“This he did and said in imitation of the doctrines of the Jews and Thracians, which he transferred into his own philosophy.” For it is very truly affirmed of this Pythagoras, that he took a great many of the laws of the Jews into his own philosophy. 2.168. I do not now explain how these notions of God are the sentiments of the wisest among the Grecians, and how they were taught them upon the principles that he afforded them. However, they testify, with great assurance, that these notions are just, and agreeable to the nature of God, and to his majesty; for Pythagoras, and Anaxagoras, and Plato, and the Stoic philosophers that succeeded them, and almost all the rest, are of the same sentiments, and had the same notions of the nature of God; 2.197. And let our prayers and supplications be made humbly to God, not [so much] that he would give us what is good (for he hath already given that of his own accord, and hath proposed the same publicly to all), as that we may duly receive it, and when we have received it, may preserve it.
11. Josephus Flavius, Life, 10-12, 191, 2, 6, 1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

12. Mishnah, Hagigah, 2.6-2.7 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

2.6. If he immersed for unconsecrated [food], and was presumed to be fit to eat unconsecrated [food], he is prohibited from [eating second] tithe. If he immersed for [second] tithe, and was presumed to be fit to eat [second] tithe, he is prohibited from [eating] terumah. If he immersed for terumah, and was presumed to be fit to eat terumah, he is prohibited from [eating] holy things. If he immersed for holy things, and was presumed to be fit to eat holy things he is prohibited from [touching the waters of] purification. If one immersed for something possessing a stricter [degree of holiness], one is permitted [to have contact with] something possessing a lighter [degree of holiness]. If he immersed but without special intention, it is as though he had not immersed." 2.7. The garments of an am haaretz possess midras-impurity for Pharisees. The garments of Pharisees possess midras-impurity for those who eat terumah. The garments of those who eat terumah possess midras-impurity for [those who eat] sacred things. The garments of [those who eat] sacred things possess midras-impurity for [those who occupy themselves with the waters of] purification. Yose ben Yoezer was the most pious in the priesthood, yet his apron was [considered to possess] midras-impurity for [those who ate] sacred things. Yoha ben Gudgada all his life used to eat [unconsecrated food] in accordance with the purity required for sacred things, yet his apron was [considered to possess] midras-impurity for [those who occupied themselves with the water of] purification."
13. Mishnah, Sotah, 3.4 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

3.4. She had barely finished drinking when her face turns yellow, her eyes protrude and her veins swell. And [those who see her] exclaim, “Remove her! Remove her, so that the temple-court should not be defiled”. If she had merit, it [causes the water] to suspend its effect upon her. Some merit suspends the effect for one year, some merit suspends the effects for two years, and some merit suspends the effect for three years. Hence Ben Azzai said: a person must teach his daughter Torah, so that if she has to drink [the water of bitterness], she should know that the merit suspends its effect. Rabbi Eliezer says: whoever teaches his daughter Torah teaches her lasciviousness. Rabbi Joshua says: a woman prefers one kav (of food) and sexual indulgence to nine kav and sexual separation. He used to say, a foolish pietist, a cunning wicked person, a female separatist, and the blows of separatists bring destruction upon the world."
14. Mishnah, Toharot, 4.12 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.12. \"A condition of doubt concerning non-sacred food\"--this refers to the cleanness practiced by Pharisees. \"A condition of doubt concerning a sheretz\" –according [to their condition at] the time they are found. \"A condition of doubt concerning negaim\" it is deemed clean in the beginning before it had been determined to be unclean, but after it had been determined to be unclean, a condition of doubt is deemed unclean. \"A condition of doubt concerning a nazirite vow\" [in such a condition of doubt he] is permitted [all that is forbidden to a nazirite]. \"A condition of doubt concerning first-borns\" whether they are human firstborn or firstborn of cattle, whether the firstborn of an unclean beast or a clean one, for the one who wishes to extract from his fellow bears the burden of proof."
15. Mishnah, Yadayim, 4.6 (1st cent. CE - 3rd cent. CE)

4.6. The Sadducees say: we complain against you, Pharisees, because you say that the Holy Scriptures defile the hands, but the books of Homer do not defile the hands. Rabban Yoha ben Zakkai said: Have we nothing against the Pharisees but this? Behold they say that the bones of a donkey are clean, yet the bones of Yoha the high priest are unclean. They said to him: according to the affection for them, so is their impurity, so that nobody should make spoons out of the bones of his father or mother. He said to them: so also are the Holy Scriptures according to the affection for them, so is their uncleanness. The books of Homer which are not precious do not defile the hands."
16. New Testament, Acts, 1.6-1.8, 11.28, 21.10 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

1.6. Therefore, when they had come together, they asked him, "Lord, are you now restoring the kingdom to Israel? 1.7. He said to them, "It isn't for you to know times or seasons which the Father has set within His own authority. 1.8. But you will receive power when the Holy Spirit has come on you. You will be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the uttermost parts of the earth. 11.28. One of them named Agabus stood up, and indicated by the Spirit that there should be a great famine over all the world, which also happened in the days of Claudius. 21.10. As we stayed there some days, a certain prophet named Agabus came down from Judea.
17. New Testament, Romans, 14.19, 14.21 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.19. So then, let us follow after things which make for peace, and things by which we may build one another up. 14.21. It is good to not eat meat, drink wine, nor do anything by which your brother stumbles, is offended, or is made weak.
18. New Testament, Mark, 3.6, 8.15, 12.23 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.6. The Pharisees went out, and immediately conspired with the Herodians against him, how they might destroy him. 8.15. He charged them, saying, "Take heed: beware of the yeast of the Pharisees and the yeast of Herod. 12.23. In the resurrection, when they rise, whose wife will she be of them? For the seven had her as a wife.
19. Hippolytus, Refutation of All Heresies, 9.21, 9.25 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

9.21. The Essenes have, however, in the lapse of time, undergone divisions, and they do not preserve their system of training after a similar manner, inasmuch as they have been split up into four parties. For some of them discipline themselves above the requisite rules of the order, so that even they would not handle a current coin of the country, saying that they ought not either to carry, or behold, or fashion an image: wherefore no one of those goes into a city, lest (by so doing) he should enter through a gate at which statues are erected, regarding it a violation of law to pass beneath images. But the adherents of another party, if they happen to hear any one maintaining a discussion concerning God and His laws- supposing such to be an uncircumcised person, they will closely watch him and when they meet a person of this description in any place alone, they will threaten to slay him if he refuses to undergo the rite of circumcision. Now, if the latter does not wish to comply with this request, an Essene spares not, but even slaughters. And it is from this occurrence that they have received their appellation, being denominated (by some) Zelotae, but by others Sicarii. And the adherents of another party call no one Lord except the Deity, even though one should put them to the torture, or even kill them. But there are others of a later period, who have to such an extent declined from the discipline (of the order), that, as far as those are concerned who continue in the primitive customs, they would not even touch these. And if they happen to come in contact with them, they immediately resort to ablution, as if they had touched one belonging to an alien tribe. But here also there are very many of them of so great longevity, as even to live longer than a hundred years. They assert, therefore, that a cause of this arises from their extreme devotion to religion, and their condemnation of all excess in regard of what is served up (as food), and from their being temperate and incapable of anger. And so it is that they despise death, rejoicing when they can finish their course with a good conscience. If, however, any one would even put to the torture persons of this description, in order to induce any among them either to speak evil of the law, or eat what is offered in sacrifice to an idol, he will not effect his purpose; for one of this party submits to death and endures torment rather than violate his conscience. 9.25. Since, therefore, we have explained even the diversities among the Jews, it seems expedient likewise not to pass over in silence the system of their religion. The doctrine, therefore, among all Jews on the subject of religion is fourfold-theological, natural, moral, and ceremonial. And they affirm that there is one God, and that He is Creator and Lord of the universe: that He has formed all these glorious works which had no previous existence; and this, too, not out of any coeval substance that lay ready at hand, but His Will - the efficient cause- was to create, and He did create. And (they maintain) that there are angels, and that these have been brought into being for ministering unto the creation; but also that there is a sovereign Spirit that always continues beside God, for glory and praise. And that all things in the creation are endued with sensation, and that there is nothing iimate. And they earnestly aim at serious habits and a temperate life, as one may ascertain from their laws. Now these matters have long ago been strictly defined by those who in ancient times have received the divinely-appointed law; so that the reader will find himself astonished at the amount of temperance, and of diligence, lavished on customs legally enacted in reference to man. The ceremonial service, however, which has been adapted to divine worship in a manner befitting the dignity of religion, has been practised among them with the highest degree of elaboration. The superiority of their ritualism it is easy for those who wish it to ascertain, provided they read the book which furnishes information on these points. They will thus perceive how that with solemnity and sanctity the Jewish priests offer unto God the first-fruits of the gifts bestowed by Him for the rise and enjoyment of men; how they fulfil their ministrations with regularity and steadfastness, in obedience to His commandments. There are, however, some (liturgical usages adopted) by these, which the Sadducees refuse to recognise, for they are not disposed to acquiesce in the existence of angels or spirits. Still all parties alike expect Messiah, inasmuch as the Law certainly, and the prophets, preached beforehand that He was about to be present on earth. Inasmuch, however, as the Jews were not cognizant of the period of His advent, there remains the supposition that the declarations (of Scripture) concerning His coming have not been fulfilled. And so it is, that up to this day they continue in anticipation of the future coming of the Christ, - from the fact of their not discerning Him when He was present in the world. And (yet there can be little doubt but) that, on beholding the signs of the times of His having been already among us, the Jews are troubled; and that they are ashamed to confess that He has come, since they have with their own hands put Him to death, because they were stung with indignation in being convicted by Himself of not having obeyed the laws. And they affirm that He who was thus sent forth by God is not this Christ (whom they are looking for); but they confess that another Messiah will come, who as yet has no existence; and that he will usher in some of the signs which the law and the prophets have shown beforehand, whereas, regarding the rest (of these indications), they suppose that they have fallen into error. For they say that his generation will be from the stock of David, but not from a virgin and the Holy Spirit, but from a woman and a man, according as it is a rule for all to be procreated from seed. And they allege that this Messiah will be King over them - a warlike and powerful individual, who, after having gathered together the entire people of the Jews, and having done battle with all the nations, will restore for them Jerusalem the royal city. And into this city He will collect together the entire Hebrew race, and bring it back once more into the ancient customs, that it may fulfil the regal and sacerdotal functions, and dwell in confidence for periods of time of sufficient duration. After this repose, it is their opinion that war would next be waged against them after being thus congregated; that in this conflict Christ would fall by the edge of the sword; and that, after no long time, would next succeed the termination and conflagration of the universe; and that in this way their opinions concerning the resurrection would receive completion, and a recompense be rendered to each man according to his works.
20. Justin, Dialogue With Trypho, 80.3-80.4 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Palestinian Talmud, Sanhedrin, None (2nd cent. CE - 5th cent. CE)

22. Synesius of Cyrene, Dion, 3.2 (4th cent. CE - 5th cent. CE)Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
abraham Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
antigonus ii mattathias Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 62, 92
antiochus epiphanes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60
antiquities (josephus), comparison to war Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
archelaus (king of cappadocia), and dream interpretation Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61, 62
archelaus (king of cappadocia) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61, 62
aristobulus i Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61
artemis of ephesus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
beall, t. s. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98
caesarea maritima Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60
celibacy, and essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
chaldea/chaldeans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
coponius Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
daniel Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
david Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
dead sea and the essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
demetrius iii Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
destiny, concept of, essenes and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 199
dio chrysostom Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61
dio chrysostoms essenes, as ideal stoic polis/city Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
divine speech, enigmatic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
elijah Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
en gedi, in pliny Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
enigmatic speech, biblical and jewish oracular and prophetic Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
esau Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
essenes, as separate school of legal interpretation Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
essenes, historically verifiable essene features Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196, 197, 199
ezekiel Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
finkbeiner, d. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60
genesis Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
genos/gene/gens/genus, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
ginsburg, c. d., glaphyra, dream of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
gray, r. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
hasmonean dynasty, essene opposition to Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
hasmonean dynasty Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61
hasmoneans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
herod the great Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
herodians, use of term, identification with the essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
hippolytus, on essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 199
hyrcanus i Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
hyrcanus i (john hyrcanus) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61, 92
iamblichus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
isaiah Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
jacob Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
janneus, josephan attitude to Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
janneus, pharisaic attitude to Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
janneus, rabbinic attitude to Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
janneus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
jeremiah Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
jerusalem, essene gate in Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
jewish law/legal schools, and the hakhamim (sages) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
jewish law/legal schools, essenes as separate Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196, 197
jewish law/legal schools, josephus three schools Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
jewish law/legal schools Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
jews/judeans/ioudaioi, and ethnic vocabulary in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
john the baptist Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
joseph Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
josephus, and judaisms three schools of law Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
josephus, and philos hypothetica Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
josephus, predictive abilities of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61
josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170; Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 60, 61, 62, 92, 98, 100
josephus essenes, admission and lifestyle Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 196, 197
josephus essenes, and agriculture Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 196
josephus essenes, and celibacy Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
josephus essenes, and destiny Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
josephus essenes, and women Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 100, 197
josephus essenes, as prophets/dream interpreters Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 62, 92
josephus essenes, daily routine and meals Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
josephus essenes, judaism of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 98
josephus essenes, judas, portrayal of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 62, 92
josephus essenes, legal system Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
josephus essenes, marriage and children Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
josephus essenes, name of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 92, 196
josephus essenes, number of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 196
josephus essenes, oaths of commitment Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
josephus essenes, purity and purification rituals Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 197, 199
josephus essenes, sacrifices, performing of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98
josephus essenes, temple practices Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 100, 196
josephus essenes, virtue of (virtus) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61
josephus essenes, wealth and communality Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 197
josephus essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 60, 61, 62, 92, 98, 100
judaea, region of, and synagogues Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
judaea, region of, sabbath, rules of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
judaea, region of, the prophets Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
judas, gospel of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 199
judas of gamala, the galilean Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 62
judas the essene, predictive art of (josephus) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 92, 199
judas the essene Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 92
justin martyr Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
mareotis, lake, characterization of the herodians Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
mareotis, lake, essene identity and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
mason, s. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
matthew, gospel of, herodians, use of term in Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
menahem (manaemos) the essene Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
moses, as lawgiver Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
nabateans, defeat by janneus Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
parthia/parthians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
persia/persians/iran Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 170
perushim, essenes link with Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
pharisees, and josephus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 92
pharisees Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
philos essenes, and communality Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 196, 197
philos essenes, and mosaic law Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 196, 197
philos essenes, and women Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100, 197
philos essenes, as aged mature men Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
philos essenes, as autonomous in law Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57
philos essenes, lifestyle of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
philos essenes, name origin, analysis of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57, 92, 196
philos essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61
plato, and communality Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
plato, ideal city Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
plato Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
plinys essenes, celibacy of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
plinys essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61
priests and priesthood DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 153
prophecy, cessation of DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 153
prophecy, essenes and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 62, 92
prophecy, glossolalia Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
prophecy, prophetic praxis Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
prophecy, riddling Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
prophecy Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61, 62
purity and purification rituals, and the essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196, 197
purity and purification rituals, in josephus Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 197, 199
purity and purification rituals, in philo Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 199
pythagoras Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
pythagoreans Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92, 100
rabbi yosé ben rabbi yehudah Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 119
revelation and guidance Moxon, Peter's Halakhic Nightmare: The 'Animal' Vision of Acts 10:9–16 in Jewish and Graeco-Roman Perspective (2017) 228
sadducees (tsedukim/tseduqim), josephus portrayal of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92, 100
sadducees (tsedukim/tseduqim) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
scribes and scribalism DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 153
simon (essene), archelaus dream and Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61, 62
simon (essene) Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 61, 62, 92
stoics Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
synesius of crete, presentation of dios essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 197
taylor, j. Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 92
temple, the, and jewish schools of law Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 196
temple, the, sacrificial system of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98
temple DeJong, A Prophet like Moses (Deut 18:15, 18): The Origin, History, and Influence of the Mosaic Prophetic Succession (2022) 153
temple and essene practices, purity standards of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 199
temple and essene practices, rejection, view of Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 100
temple and essene practices, teaching in Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 196
temple legends Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
vespasian Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 60, 61
war (josephus), comparison to antiquities' Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature (2018) 207
women, and the essenes Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 98, 100
women, as community of wives Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
women Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 100
yoha, rabbi Taylor, The Essenes, the Scrolls, and the Dead Sea (2012) 57