Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 7.158


ὁ δὲ ἀμαθεῖς εἰπὼν αὐτοὺς ἐδίδασκεν, ὡς ἔτι μὲν ζῶντος τοῦ παιδὸς ἔχων ἐλπίδα σωτηρίας αὐτοῦ δεόντως πάντ' ἐποίει τὸν θεὸν ἡγούμενος τούτοις εὐμενῆ καταστήσειν, ἀποθανόντος δ' οὐκέτι χρείαν εἶναι λύπης ματαίας. ταῦτ' εἰπόντος ἐπῄνεσαν τὴν σοφίαν καὶ τὴν διάνοιαν τοῦ βασιλέως. συνελθὼν δὲ τῇ γυναικὶ Βεεθσαβῇ ἔγκυον αὐτὴν ἐποίησε, καὶ γεννησαμένης ἄρρεν παιδίον Σολόμωνα τοῦτον προσηγόρευσεν, οὕτως Νάθα τοῦ προφήτου κελεύσαντος.and instructed them how he had hopes of the recovery of the child while it was alive, and accordingly did all that was proper for him to do, as thinking by such means to render God propitious to him; but that when the child was dead, there was no longer any occasion for grief, which was then to no purpose. When he had said this, they commended the king’s wisdom and understanding. He then went in unto Bathsheba his wife, and she conceived and bare a son; and by the command of Nathan the prophet called his name Solomon.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

8 results
1. Hebrew Bible, 2 Kings, 23.34, 24.17 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

23.34. וַיַּמְלֵךְ פַּרְעֹה נְכֹה אֶת־אֶלְיָקִים בֶּן־יֹאשִׁיָּהוּ תַּחַת יֹאשִׁיָּהוּ אָבִיו וַיַּסֵּב אֶת־שְׁמוֹ יְהוֹיָקִים וְאֶת־יְהוֹאָחָז לָקָח וַיָּבֹא מִצְרַיִם וַיָּמָת שָׁם׃ 24.17. וַיַּמְלֵךְ מֶלֶךְ־בָּבֶל אֶת־מַתַּנְיָה דֹדוֹ תַּחְתָּיו וַיַּסֵּב אֶת־שְׁמוֹ צִדְקִיָּהוּ׃ 23.34. And Pharaoh-necoh made Eliakim the son of Josiah king in the room of Josiah his father, and changed his name to Jehoiakim; but he took Jehoahaz away; and he came to Egypt, and died there." 24.17. And the king of Babylon made Mattaniah his father’s brother king in his stead, and changed his name to Zedekiah."
2. Hebrew Bible, 2 Samuel, 11.24-11.25, 12.20 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

11.24. ויראו [וַיֹּרוּ] המוראים [הַמּוֹרִים] אֶל־עֲבָדֶךָ מֵעַל הַחוֹמָה וַיָּמוּתוּ מֵעַבְדֵי הַמֶּלֶךְ וְגַם עַבְדְּךָ אוּרִיָּה הַחִתִּי מֵת׃ 11.25. וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל־הַמַּלְאָךְ כֹּה־תֹאמַר אֶל־יוֹאָב אַל־יֵרַע בְּעֵינֶיךָ אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה כִּי־כָזֹה וְכָזֶה תֹּאכַל הֶחָרֶב הַחֲזֵק מִלְחַמְתְּךָ אֶל־הָעִיר וְהָרְסָהּ וְחַזְּקֵהוּ׃ 11.24. And the shooters shot from the wall upon thy servants; and some of the king’s servants are dead, and thy servant Uriyya the Ĥittite is dead also." 11.25. Then David said to the messenger, Thus shalt thou say to Yo᾽av, Let not this thing displease thee, for the sword devours one as well as another: make thy battle more strong against the city, and overthrow it: and encourage thou him." 12.20. Then David arose from the ground, and washed, and anointed himself, and changed his apparel, and came into the house of the Lord, and bowed down: then he came to his own house, and asked them to set bread before him, and he did eat."
3. Hebrew Bible, Judges, 6.32 (8th cent. BCE - 5th cent. BCE)

6.32. וַיִּקְרָא־לוֹ בַיּוֹם־הַהוּא יְרֻבַּעַל לֵאמֹר יָרֶב בּוֹ הַבַּעַל כִּי נָתַץ אֶת־מִזְבְּחוֹ׃ 6.32. Therefore on that day he called him Yerubba῾al, saying, Let Ba῾al plead against him, because he has pulled down his altar."
4. Hebrew Bible, Daniel, 1.17 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

1.17. וְהַיְלָדִים הָאֵלֶּה אַרְבַּעְתָּם נָתַן לָהֶם הָאֱלֹהִים מַדָּע וְהַשְׂכֵּל בְּכָל־סֵפֶר וְחָכְמָה וְדָנִיֵּאל הֵבִין בְּכָל־חָזוֹן וַחֲלֹמוֹת׃ 1.17. Now as for these four youths, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom; and Daniel had understanding in all visions and dreams."
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 3.145-3.146, 7.156, 7.159, 7.162, 10.82, 10.102 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.145. It was made with its knops, and lilies, and pomegranates, and bowls (which ornaments amounted to seventy in all); by which means the shaft elevated itself on high from a single base, and spread itself into as many branches as there are planets, including the sun among them. 3.146. It terminated in seven heads, in one row, all standing parallel to one another; and these branches carried seven lamps, one by one, in imitation of the number of the planets. These lamps looked to the east and to the south, the candlestick being situate obliquely. 7.156. but when the king perceived that his servants were in disorder, and seemed to be affected, as those who are very desirous to conceal something, he understood that the child was dead; and when he had called one of his servants to him, and discovered that so it was, he arose up and washed himself, and took a white garment, and came into the tabernacle of God. 7.159. 5. But Joab sorely distressed the Ammonites in the siege, by cutting off their waters, and depriving them of other means of subsistence, till they were in the greatest want of meat and drink, for they depended only on one small well of water, and this they durst not drink of too freely, lest the fountain should entirely fail them. 7.162. 1. When the king was returned to Jerusalem, a sad misfortune befell his house, on the occasion following: He had a daughter, who was yet a virgin, and very handsome, insomuch that she surpassed all the most beautiful women; her name was Tamar; she had the same mother with Absalom. 10.82. but as the king of Egypt returned from the battle, he sent for Jehoahaz to come to him, to the city called Hamath which belongs to Syria; and when he was come, he put him in bands, and delivered the kingdom to a brother of his, by the father’s side, whose name was Eliakim, and changed his name to Jehoiakim and laid a tribute upon the land of a hundred talents of silver, and a talent of gold; 10.102. And when these were brought to him, he kept them in custody, and appointed Jehoiachin’s uncle, Zedekiah, to be king; and made him take an oath, that he would certainly keep the kingdom for him, and make no innovation, nor have any league of friendship with the Egyptians.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 5.217 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.217. Now, the seven lamps signified the seven planets; for so many there were springing out of the candlestick. Now, the twelve loaves that were upon the table signified the circle of the zodiac and the year;
7. Anon., Sifre Deuteronomy, 306 (2nd cent. CE - 4th cent. CE)

8. Babylonian Talmud, Gittin, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

56b. איברא מלכא את דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך דכתיב (ישעיהו י, לד) והלבנון באדיר יפול ואין אדיר אלא מלך דכתיב (ירמיהו ל, כא) והיה אדירו ממנו וגו' ואין לבנון אלא ביהמ"ק שנאמר (דברים ג, כה) ההר הטוב הזה והלבנון ודקאמרת אי מלכא אנא אמאי לא קאתית לגבאי עד האידנא בריוני דאית בן לא שבקינן,אמר ליה אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון אישתיק קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא (ישעיהו מד, כה) משיב חכמים אחור ודעתם יסכל איבעי ליה למימר ליה שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה וחביתא שבקינן לה,אדהכי אתי פריסתקא עליה מרומי אמר ליה קום דמית ליה קיסר ואמרי הנהו חשיבי דרומי לאותיבך ברישא הוה סיים חד מסאני בעא למסיימא לאחרינא לא עייל בעא למשלפא לאידך לא נפק אמר מאי האי,אמר ליה לא תצטער שמועה טובה אתיא לך דכתיב (משלי טו, ל) שמועה טובה תדשן עצם אלא מאי תקנתיה ליתי איניש דלא מיתבא דעתך מיניה ולחליף קמך דכתיב (משלי יז, כב) ורוח נכאה תיבש גרם עבד הכי עייל אמר ליה ומאחר דחכמיתו כולי האי עד האידנא אמאי לא אתיתו לגבאי אמר ליה ולא אמרי לך אמר ליה אנא נמי אמרי לך,אמר ליה מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא אלא בעי מינאי מידי דאתן לך אמר ליה תן לי יבנה וחכמיה ושושילתא דרבן גמליאל ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק קרי עליה רב יוסף ואיתימא רבי עקיבא (ישעיהו מד, כה) משיב חכמים אחור ודעתם יסכל איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא,והוא סבר דלמא כולי האי לא עביד והצלה פורתא נמי לא הוי,אסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק מאי היא יומא קמא אשקיוה מיא דפארי למחר מיא דסיפוקא למחר מיא דקימחא עד דרווח מיעיה פורתא פורתא,אזל שדריה לטיטוס ואמר (דברים לב, לז) אי אלהימו צור חסיו בו זה טיטוס הרשע שחירף וגידף כלפי מעלה,מה עשה תפש זונה בידו ונכנס לבית קדשי הקדשים והציע ספר תורה ועבר עליה עבירה ונטל סייף וגידר את הפרוכת ונעשה נס והיה דם מבצבץ ויוצא וכסבור הרג את עצמו שנאמר (תהלים עד, ד) שאגו צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות,אבא חנן אומר (תהלים פט, ט) מי כמוך חסין יה מי כמוך חסין וקשה שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותק דבי רבי ישמעאל תנא (שמות טו, יא) מי כמוכה באלים ה' מי כמוכה באלמים,מה עשה נטל את הפרוכת ועשאו כמין גרגותני והביא כל כלים שבמקדש והניחן בהן והושיבן בספינה לילך להשתבח בעירו שנאמר (קהלת ח, י) ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו וממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו אל תיקרי קבורים אלא קבוצים אל תיקרי וישתכחו אלא וישתבחו,איכא דאמרי קבורים ממש דאפילו מילי דמטמרן איגלייא להון,עמד עליו נחשול שבים לטובעו אמר כמדומה אני שאלהיהם של אלו אין גבורתו אלא במים בא פרעה טבעו במים בא סיסרא טבעו במים אף הוא עומד עלי לטובעני במים אם גבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה,אמאי קרי לה בריה קלה דמעלנא אית לה ומפקנא לית לה,עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה עלה ליבשה בא יתוש ונכנס בחוטמו ונקר במוחו שבע שנים יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא שמע קל ארזפתא אישתיק אמר איכא תקנתא כל יומא מייתו נפחא ומחו קמיה לנכרי יהיב ליה ארבע זוזי לישראל אמר ליה מיסתייך דקא חזית בסנאך עד תלתין יומין עבד הכי מכאן ואילך כיון דדש דש,תניא אמר רבי פנחס בן ערובא אני הייתי בין גדולי רומי וכשמת פצעו את מוחו ומצאו בו כצפור דרור משקל שני סלעים במתניתא תנא כגוזל בן שנה משקל שני ליטרין,אמר אביי נקטינן פיו של נחושת וצפורניו של ברזל כי הוה קא מיית אמר להו ליקליוה לההוא גברא ולבדרי לקיטמיה אשב ימי דלא לשכחיה אלהא דיהודאי ולוקמיה בדינא,אונקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה בעי לאיגיורי אזל אסקיה לטיטוס בנגידא אמר ליה מאן חשיב בההוא עלמא אמר ליה ישראל מהו לאידבוקי בהו אמר ליה מילייהו נפישין ולא מצית לקיומינהו זיל איגרי בהו בההוא עלמא והוית רישא דכתיב (איכה א, ה) היו צריה לראש וגו' כל המיצר לישראל נעשה ראש אמר ליה דיניה דההוא גברא במאי א"ל 56b. bin truth, you are a king,if not now, then in the future. bAs if you are not a king, Jerusalem will not be handed over into your hand, as it is written: “And the Lebanon shall fall by a mighty one”(Isaiah 10:34). bAnd “mighty one”means bonly a king, as it is written: “And their mighty one shall be of themselves,and their ruler shall proceed from the midst of them” (Jeremiah 30:21), indicating that “mighty one” parallels “ruler.” bAnd “Lebanon”means bonly the Temple, as it is stated: “That good mountain and the Lebanon”(Deuteronomy 3:25). bAndas for bwhat you saidwith your second comment: bIf I am a king why didn’t you come to me until now, there are zealots among uswho bdid not allow usto do this.,Understanding that Rabban Yoḥa ben Zakkai was prepared to ask him not to destroy the Temple, Vespasian bsaid to him: Ifthere is ba barrel of honey and a snake [ iderakon /i] is wrapped around it, wouldn’t they break the barrel in order tokill bthe snake?In similar fashion, I am forced to destroy the city of Jerusalem in order to kill the zealots barricaded within it. Rabban Yoḥa ben Zakkai bwas silentand did not answer. In light of this, bRav Yoseflater breadthe following verse babout him, and some saythat it was bRabbi Akivawho applied the verse to Rabban Yoḥa ben Zakkai: “I am the Lord… bWho turns wise men backward and makes their knowledge foolish”(Isaiah 44:25). As Rabban Yoḥa ben Zakkai bshould have saidthe following btoVespasian in response: In such a case, bwe take tongs, remove the snake, and kill it, andin this way bwe leave the barrelintact. So too, you should kill the rebels and leave the city as it is., bIn the meantime,as they were talking, ba messenger [ iferistaka /i] arrived from Rome,and bsaid to him: Rise, for the emperor has died, and the noblemen of Rome plan to appoint you astheir bleaderand make you the next emperor. At that time Vespasian bwas wearingonly bone shoe,and when bhe tried to put on the other one, it would not go onhis foot. bHethen btried to remove the othershoe that he was already wearing, but bit would not come off. He said: What is this? /b,Rabban Yoḥa ben Zakkai bsaid to him: Be not distressedor troubled, for bgood tidings have reached you, as it is written: “Good tidings make the bone fat”(Proverbs 15:30), and your feet have grown fatter out of joy and satisfaction. Vespasian said to him: bBut what is the remedy?What must I do in order to put on my shoe? Rabban Yoḥa ben Zakkai bsaid to him: Have someone with whom you are displeased come and pass before you, as it is written: “A broken spirit dries the bones”(Proverbs 17:22). bHe did this, andhis shoe bwent onhis foot. Vespasian bsaid to him: Since you are so wise, why didn’t you come tosee bme until now?Rabban Yoḥa ben Zakkai bsaid to him: But didn’t Ialready btell you?Vespasian bsaid to him: I also told youwhat I had to say.,Vespasian then bsaid toRabban Yoḥa ben Zakkai: bI will be goingto Rome to accept my new position, band I will send someone elsein my place to continue besieging the city and waging war against it. bButbefore I leave, bask something of me that Ican bgive you.Rabban Yoḥa ben Zakkai bsaid to him: Give me Yavne and its Sagesand do not destroy it, bandspare bthe dynasty of Rabban Gamlieland do not kill them as if they were rebels, bandlastly give me bdoctors to heal Rabbi Tzadok. Rav Yosef readthe following verse babout him, and some saythat it was bRabbi Akivawho applied the verse to Rabban Yoḥa ben Zakkai: “I am the Lord… bWho turns wise men backward and makes their knowledge foolish”(Isaiah 44:25), as bhe should have said to him to leavethe Jews alone bthis time. /b, bAndwhy didn’t Rabban Yoḥa ben Zakkai make this request? bHe maintainedthat Vespasian bmight not do that muchfor him, band there would not be even a smallamount of bsalvation.Therefore, he made only a modest request, in the hope that he would receive at least that much.,The Gemara asks: bWhatwas he requesting when he asked for bdoctors to heal Rabbi Tzadok?How did they heal him? bThe first day they gave him water to drinkthat contained bbran [ iparei /i]. The nextday they gave him bwatercontaining bflour mixed with bran [ isipuka /i]. The following daythey gave him bwatercontaining bflour.In this way they slowly restored his ability to eat, allowing bhis stomach to broaden little by little. /b,§ Vespasian bwentback to Rome and bsent Titusin his place. The Gemara cites a verse that was expounded as referring to Titus: b“And he shall say: Where is their God, their rock in whom they trusted?”(Deuteronomy 32:37). bThis is the wicked Titus, who insulted and blasphemed God on High. /b, bWhat didTitus bdowhen he conquered the Temple? bHe took a prostitute with his hand, and entered the Holy of Holieswith her. bHethen bspread out a Torah scrollunderneath him band committed a sin,i.e., engaged in sexual intercourse, bon it.Afterward bhe took a sword and cut into the curtainseparating between the Sanctuary and the Holy of Holies. bAnd a miracle was performed and blood spurted forth.Seeing the blood, bhemistakenly bthoughtthat bhe had killed himself.Here, the term himself is a euphemism for God. Titus saw blood issuing forth from the curtain in God’s meeting place, the Temple, and he took it as a sign that he had succeeded in killing God Himself. bAs it is stated: “Your enemies roar in the midst of Your meeting place; they have set up their own signs for signs”(Psalms 74:4)., bAbba Ḥa says:The verse states: b“Who is strong like You, O Lord?”(Psalms 89:9). bWho is strong and indurate like You, as You hear the abuse and the blasphemy of that wicked man and remain silent.Similarly, bthe school of Rabbi Yishmael taughtthat the verse: b“Who is like You, O Lord, among the gods [ ielim /i]”(Exodus 15:11), should be read as: bWho is like You among the mute [ iilmim /i],for You conduct Yourself like a mute and remain silent in the face of Your blasphemers., bWhatelse did Titus bdo? He took the curtain and formed it like a large basket, and brought all of thesacred bvessels of the Temple and placed them in it. And he put them on a ship to go and be praised in his citythat he had conquered Jerusalem, bas it is stated: “And so I saw the wicked buried, and come to their rest; but those that had done right were gone from the holy place, and were forgotten in the city; this also is vanity”(Ecclesiastes 8:10). bDo not readthe word bas “buried [ ikevurim /i].” Rather,read it as bcollected [ ikevutzim /i].And bdo not readthe word bas “and were forgotten [ iveyishtakeḥu /i].” Rather,read it as: bAnd they were praised [ iveyishtabeḥu /i].According to this interpretation, the verse speaks of those who will gather and collect items “from the holy place,” the Temple, and be praised in their city about what they had done., bThere arethose bwho saythat the verse is to be read as written, as it is referring to items that were bactually buried.This is because beven items that had been buried were revealed to them,i.e., Titus and his soldiers, as they found all of the sacred vessels.,It is further related about Titus that he was once traveling bat seaand ba wave rose up against himand threatened bto drown him.Titus bsaid: It seems to me that their God,the God of Israel, bhas power only in water. Pharaoh roseagainst them and bHe drowned him in water. Sisera roseagainst them and bHe drowned him in water.Here btoo, He has risen up against me to drown me in water. If He isreally bmighty, let Him go up on dry land andthere bwage war against me. A Divine Voice issued forth and said to him: Wicked one, son of a wicked one, grandson of Esau the wicked,for you are among his descendants and act just like him, bI have a lowly creature in My world and it is called a gnat. /b,The Gemara interjects: bWhy is it called a lowly creature?It is called this bbecause it has an entrancefor taking in food, bbut it does not have an exitfor excretion.,The Gemara resumes its story about Titus. The Divine Voice continued: bGo up on dry land and make war with it. He went up on dry land,and ba gnat came, entered his nostril, and picked at his brain for seven years.Titus suffered greatly from this until bone day he passed by the gate of a blacksmith’s shop.The gnat bheard the sound of a hammerand bwas silentand still. Titus bsaid:I see that bthere is a remedyfor my pain. bEvery day they would bring a blacksmith who hammered before him. He would give four dinarsas payment bto a gentileblacksmith, and bto a Jew he wouldsimply bsay: It is enough for you that you see your enemyin so much pain. bHe did this for thirty daysand it was effective until then. bFrom thatpoint bforward, sincethe gnat bbecame accustomedto the hammering, bit became accustomedto it, and once again it began to pick away at Titus’s brain., bIt is taughtin a ibaraitathat bRabbi Pineḥas ben Arova said: I wasat that time bamong the noblemen of Rome, and whenTitus bdied they split open his head and foundthat the gnat had grown to bthe size of a sparrow weighing two isela /i. It was taught inanother ibaraita /i:It was blikea one- byear-old pigeon weighing two ilitra /i. /b, bAbaye said: We have a traditionthat bits mouthwas made bof copper and its claws werefashioned of biron. WhenTitus bwas dying, he said tohis attendants: bBurn that man,i.e., me, band scatter his ashes across the seven seas, so that the God of the Jews should not find me and stand me for judgment. /b,§ The Gemara relates: bOnkelos bar Kalonikos, the son of Titus’s sister, wanted to convertto Judaism. bHe wentand braised Titusfrom the grave bthrough necromancy,and bsaid to him: Who ismost bimportant in that worldwhere you are now? Titus bsaid to him: The Jewish people.Onkelos asked him: bShould Ithen battachmyself bto themhere in this world? Titus bsaid to him: Their commandments are numerous, and you will not be able to fulfill them.It is best that you do as follows: bGoout and bbattle against them in that world, and you will become the chief, as it is written: “Her adversaries [ itzareha /i] have become the chief”(Lamentations 1:5), which means: bAnyone who distresses [ imeitzer /i] Israel will become the chief.Onkelos bsaid to him: What is the punishment of that man,a euphemism for Titus himself, in the next world? Titus bsaid to him: /b


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
bathsheba, her first child Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405
bathsheba Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 405, 412
daniel Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
david, his narratives Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403
david, his sin Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403
david, his story Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 405
david Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 405, 412
eliakim-jehoiakim Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
gideon (gideon-jerubbaal) Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
greek, language Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 412
idolatry Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
jerusalem Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 532
judah Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403
law Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405
love Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
masoretic text (mt) Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 412
mattaniah-zedekiah Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
murder Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405
nathan, his parable Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405
nathan Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 405, 412
prayer Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 532
priests/priesthood Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 532
repentance Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405
saul, king of israel Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403
scripture Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 412
septuagint (lxx) Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
solomon (king of israel) Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405, 412
tamar, wife of er Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403
temple, holy vessels of; the sancta' Fraade, Legal Fictions: Studies of Law and Narrative in the Discursive Worlds of Ancient Jewish Sectarians and Sages (2011) 532
temple (in jerusalem) Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 412
uriah the hittite Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 403, 405
wisdom Zawanowska and Wilk, The Character of David in Judaism, Christianity and Islam: Warrior, Poet, Prophet and King (2022) 405, 412