Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.85-18.87


Οὐκ ἀπήλλακτο δὲ θορύβου καὶ τὸ Σαμαρέων ἔθνος: συστρέφει γὰρ αὐτοὺς ἀνὴρ ἐν ὀλίγῳ τὸ ψεῦδος τιθέμενος κἀφ' ἡδονῇ τῆς πληθύος τεχνάζων τὰ πάντα, κελεύων ἐπὶ τὸ Γαριζεὶν ὄρος αὐτῷ συνελθεῖν, ὃ ἁγνότατον αὐτοῖς ὀρῶν ὑπείληπται, ἰσχυρίζετό τε παραγενομένοις δείξειν τὰ ἱερὰ σκεύη τῇδε κατορωρυγμένα Μωυσέως τῇδε αὐτῶν ποιησαμένου κατάθεσιν.1. But the nation of the Samaritans did not escape without tumults. The man who excited them to it was one who thought lying a thing of little consequence, and who contrived every thing so that the multitude might be pleased; so he bid them to get together upon Mount Gerizzim, which is by them looked upon as the most holy of all mountains, and assured them, that when they were come thither, he would show them those sacred vessels which were laid under that place, because Moses put them there.


οἱ δὲ ἐν ὅπλοις τε ἦσαν πιθανὸν ἡγούμενοι τὸν λόγον, καὶ καθίσαντες ἔν τινι κώμῃ, Τιραθανὰ λέγεται, παρελάμβανον τοὺς ἐπισυλλεγομένους ὡς μεγάλῳ πλήθει τὴν ἀνάβασιν εἰς τὸ ὄρος ποιησόμενοι.So they came thither armed, and thought the discourse of the man probable; and as they abode at a certain village, which was called Tirathaba, they got the rest together to them, and desired to go up the mountain in a great multitude together;


φθάνει δὲ Πιλᾶτος τὴν ἄνοδον αὐτῶν προκαταλαβόμενος ἱππέων τε πομπῇ καὶ ὁπλιτῶν, οἳ συμβαλόντες τοῖς ἐν τῇ κώμῃ προσυνηθροισμένοις παρατάξεως γενομένης τοὺς μὲν ἔκτειναν, τοὺς δ' εἰς φυγὴν τρέπονται ζωγρίᾳ τε πολλοὺς ἦγον, ὧν τοὺς κορυφαιοτάτους καὶ τοὺς ἐν τοῖς φυγοῦσι δυνατωτάτους ἔκτεινε Πιλᾶτος.but Pilate prevented their going up, by seizing upon file roads with a great band of horsemen and foot-men, who fell upon those that were gotten together in the village; and when it came to an action, some of them they slew, and others of them they put to flight, and took a great many alive, the principal of which, and also the most potent of those that fled away, Pilate ordered to be slain.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

23 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 34.10-34.12 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

34.11. לְכָל־הָאֹתוֹת וְהַמּוֹפְתִים אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ יְהוָה לַעֲשׂוֹת בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם לְפַרְעֹה וּלְכָל־עֲבָדָיו וּלְכָל־אַרְצוֹ׃ 34.12. וּלְכֹל הַיָּד הַחֲזָקָה וּלְכֹל הַמּוֹרָא הַגָּדוֹל אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה לְעֵינֵי כָּל־יִשְׂרָאֵל׃ 34.10. And there hath not arisen a prophet since in Israel like unto Moses, whom the LORD knew face to face;" 34.11. in all the signs and the wonders, which the LORD sent him to do in the land of Egypt, to Pharaoh, and to all his servants, and to all his land;" 34.12. and in all the mighty hand, and in all the great terror, which Moses wrought in the sight of all Israel."
2. Hebrew Bible, Genesis, 1.10-1.11, 25.9 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.11. וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים תַּדְשֵׁא הָאָרֶץ דֶּשֶׁא עֵשֶׂב מַזְרִיעַ זֶרַע עֵץ פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי לְמִינוֹ אֲשֶׁר זַרְעוֹ־בוֹ עַל־הָאָרֶץ וַיְהִי־כֵן׃ 25.9. וַיִּקְבְּרוּ אֹתוֹ יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל בָּנָיו אֶל־מְעָרַת הַמַּכְפֵּלָה אֶל־שְׂדֵה עֶפְרֹן בֶּן־צֹחַר הַחִתִּי אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מַמְרֵא׃ 1.10. And God called the dry land Earth, and the gathering together of the waters called He Seas; and God saw that it was good." 1.11. And God said: ‘Let the earth put forth grass, herb yielding seed, and fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein is the seed thereof, upon the earth.’ And it was so." 25.9. And Isaac and Ishmael his sons buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;"
3. Hebrew Bible, Numbers, 20.28 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

20.28. וַיַּפְשֵׁט מֹשֶׁה אֶת־אַהֲרֹן אֶת־בְּגָדָיו וַיַּלְבֵּשׁ אֹתָם אֶת־אֶלְעָזָר בְּנוֹ וַיָּמָת אַהֲרֹן שָׁם בְּרֹאשׁ הָהָר וַיֵּרֶד מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר מִן־הָהָר׃ 20.28. And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son; and Aaron died there in the top of the mount; and Moses and Eleazar came down from the mount."
4. Septuagint, 2 Maccabees, 2.4-2.8 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.4. It was also in the writing that the prophet, having received an oracle, ordered that the tent and the ark should follow with him, and that he went out to the mountain where Moses had gone up and had seen the inheritance of God.' 2.5. And Jeremiah came and found a cave, and he brought there the tent and the ark and the altar of incense, and he sealed up the entrance.' 2.6. Some of those who followed him came up to mark the way, but could not find it.' 2.7. When Jeremiah learned of it, he rebuked them and declared: 'The place shall be unknown until God gathers his people together again and shows his mercy.' 2.8. And then the Lord will disclose these things, and the glory of the Lord and the cloud will appear, as they were shown in the case of Moses, and as Solomon asked that the place should be specially consecrated.'
5. Anon., 2 Baruch, 6.7-6.9 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

6. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 1.155, 4.327-4.331, 10.30, 10.35, 10.78-10.80, 10.82, 10.89, 10.102, 10.122-10.123, 10.141-10.142, 11.296, 13.299, 15.373-15.379, 17.271-17.276, 18.4-18.10, 18.23-18.25, 18.27-18.28, 18.65-18.84, 18.86-18.87, 18.90, 18.95, 18.106-18.123, 20.97-20.99, 20.160, 20.167-20.172, 20.195 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.155. for which reason he began to have higher notions of virtue than others had, and he determined to renew and to change the opinion all men happened then to have concerning God; for he was the first that ventured to publish this notion, That there was but one God, the Creator of the universe; and that, as to other [gods], if they contributed any thing to the happiness of men, that each of them afforded it only according to his appointment, and not by their own power. 4.327. 49. Now Moses lived in all one hundred and twenty years; a third part of which time, abating one month, he was the people’s ruler; and he died on the last month of the year, which is called by the Macedonians Dystrus, but by us Adar, on the first day of the month. 4.328. He was one that exceeded all men that ever were in understanding, and made the best use of what that understanding suggested to him. He had a very graceful way of speaking and addressing himself to the multitude; and as to his other qualifications, he had such a full command of his passions 4.329. as if he hardly had any such in his soul, and only knew them by their names, as rather perceiving them in other men than in himself. He was also such a general of an army as is seldom seen, as well as such a prophet as was never known, and this to such a degree, that whatsoever he pronounced, you would think you heard the voice of God himself. 4.331. nor were those that had experienced his conduct the only persons that desired him, but those also that perused the laws he left behind him had a strong desire after him, and by them gathered the extraordinary virtue he was master of. And this shall suffice for the declaration of the manner of the death of Moses. 10.35. Now as to this prophet [Isaiah], he was by the confession of all, a divine and wonderful man in speaking truth; and out of the assurance that he had never written what was false, he wrote down all his prophecies, and left them behind him in books, that their accomplishment might be judged of from the events by posterity: nor did this prophet do so alone, but the others, which were twelve in number, did the same. And whatsoever is done among us, Whether it be good, or whether it be bad, comes to pass according to their prophecies; but of every one of these we shall speak hereafter. 10.78. But all the people mourned greatly for him, lamenting and grieving on his account many days; and Jeremiah the prophet composed an elegy to lament him, which is extant till this time also. 10.79. Moreover, this prophet denounced beforehand the sad calamities that were coming upon the city. He also left behind him in writing a description of that destruction of our nation which has lately happened in our days, and the taking of Babylon; nor was he the only prophet who delivered such predictions beforehand to the multitude, but so did Ezekiel also, who was the first person that wrote, and left behind him in writing two books concerning these events. 10.82. but as the king of Egypt returned from the battle, he sent for Jehoahaz to come to him, to the city called Hamath which belongs to Syria; and when he was come, he put him in bands, and delivered the kingdom to a brother of his, by the father’s side, whose name was Eliakim, and changed his name to Jehoiakim and laid a tribute upon the land of a hundred talents of silver, and a talent of gold; 10.89. And indeed the prophet Jeremiah foretold every day, how vainly they relied on their hopes from Egypt, and how the city would be overthrown by the king of Babylon, and Jehoiakim the king would be subdued by him. 10.102. And when these were brought to him, he kept them in custody, and appointed Jehoiachin’s uncle, Zedekiah, to be king; and made him take an oath, that he would certainly keep the kingdom for him, and make no innovation, nor have any league of friendship with the Egyptians. 10.122. but there was one of the king’s servants, who was in esteem with him, an Ethiopian by descent, who told the king what a state the prophet was in, and said that his friends and his rulers had done evil in putting the prophet into the mire, and by that means contriving against him that he should suffer a death more bitter than that by his bonds only. 10.123. When the king heard this, he repented of his having delivered up the prophet to the rulers, and bid the Ethiopian take thirty men of the king’s guards, and cords with them, and whatsoever else they understood to be necessary for the prophet’s preservation, and to draw him up immediately. So the Ethiopian took the men he was ordered to take, and drew up the prophet out of the mire, and left him at liberty [in the prison]. 10.141. And these things happened to him, as Jeremiah and Ezekiel had foretold to him, that he should be caught, and brought before the king of Babylon, and should speak to him face to face, and should see his eyes with his own eyes; and thus far did Jeremiah prophesy. But he was also made blind, and brought to Babylon, but did not see it, according to the prediction of Ezekiel. 10.142. 3. We have said thus much, because it was sufficient to show the nature of God to such as are ignorant of it, that it is various, and acts many different ways, and that all events happen after a regular manner, in their proper season, and that it foretells what must come to pass. It is also sufficient to show the ignorance and incredulity of men, whereby they are not permitted to foresee any thing that is future, and are, without any guard, exposed to calamities, so that it is impossible for them to avoid the experience of those calamities. 11.296. o that the affairs of the Jews were, by their means, better than they could ever have hoped for. And this was the state of the Jews under the reign of Artaxerxes. 13.299. 7. But when Hyrcanus had put an end to this sedition, he after that lived happily, and administered the government in the best manner for thirty-one years, and then died, leaving behind him five sons. He was esteemed by God worthy of the three privileges,—the government of his nation, the dignity of the high priesthood, and prophecy; 15.373. 5. Now there was one of these Essenes, whose name was Manahem, who had this testimony, that he not only conducted his life after an excellent manner, but had the foreknowledge of future events given him by God also. This man once saw Herod when he was a child, and going to school, and saluted him as king of the Jews; 15.374. but he, thinking that either he did not know him, or that he was in jest, put him in mind that he was but a private man; but Manahem smiled to himself, and clapped him on his backside with his hand, and said, “However that be, thou wilt be king, and wilt begin thy reign happily, for God finds thee worthy of it. And do thou remember the blows that Manahem hath given thee, as being a signal of the change of thy fortune. 15.375. And truly this will be the best reasoning for thee, that thou love justice [towards men], and piety towards God, and clemency towards thy citizens; yet do I know how thy whole conduct will be, that thou wilt not be such a one 15.376. for thou wilt excel all men in happiness, and obtain an everlasting reputation, but wilt forget piety and righteousness; and these crimes will not be concealed from God, at the conclusion of thy life, when thou wilt find that he will be mindful of them, and punish time for them.” 15.377. Now at that time Herod did not at all attend to what Manahem said, as having no hopes of such advancement; but a little afterward, when he was so fortunate as to be advanced to the dignity of king, and was in the height of his dominion, he sent for Manahem, and asked him how long he should reign. 15.378. Manahem did not tell him the full length of his reign; wherefore, upon that silence of his, he asked him further, whether he should reign ten years or not? He replied, “Yes, twenty, nay, thirty years;” but did not assign the just determinate limit of his reign. Herod was satisfied with these replies, and gave Manahem his hand, and dismissed him; and from that time he continued to honor all the Essenes. 15.379. We have thought it proper to relate these facts to our readers, how strange soever they be, and to declare what hath happened among us, because many of these Essenes have, by their excellent virtue, been thought worthy of this knowledge of divine revelations. 17.271. 5. There was also Judas, the son of that Ezekias who had been head of the robbers; which Ezekias was a very strong man, and had with great difficulty been caught by Herod. This Judas, having gotten together a multitude of men of a profligate character about Sepphoris in Galilee, made an assault upon the palace [there,] and seized upon all the weapons that were laid up in it, and with them armed every one of those that were with him, and carried away what money was left there; 17.272. and he became terrible to all men, by tearing and rending those that came near him; and all this in order to raise himself, and out of an ambitious desire of the royal dignity; and he hoped to obtain that as the reward not of his virtuous skill in war, but of his extravagance in doing injuries. 17.273. 6. There was also Simon, who had been a slave of Herod the king, but in other respects a comely person, of a tall and robust body; he was one that was much superior to others of his order, and had had great things committed to his care. This man was elevated at the disorderly state of things, and was so bold as to put a diadem on his head 17.274. while a certain number of the people stood by him, and by them he was declared to be a king, and thought himself more worthy of that dignity than any one else. He burnt down the royal palace at Jericho, and plundered what was left in it. He also set fire to many other of the king’s houses in several places of the country, and utterly destroyed them, and permitted those that were with him to take what was left in them for a prey; 17.275. and he would have done greater things, unless care had been taken to repress him immediately; for Gratus, when he had joined himself to some Roman soldiers, took the forces he had with him, and met Simon 17.276. and after a great and a long fight, no small part of those that came from Perea, who were a disordered body of men, and fought rather in a bold than in a skillful manner, were destroyed; and although Simon had saved himself by flying away through a certain valley, yet Gratus overtook him, and cut off his head. 18.4. Yet was there one Judas, a Gaulonite, of a city whose name was Gamala, who, taking with him Sadduc, a Pharisee, became zealous to draw them to a revolt, who both said that this taxation was no better than an introduction to slavery, and exhorted the nation to assert their liberty; 18.4. When Phraates had had legitimate sons of his own, he had also an Italian maid-servant, whose name was Thermusa, who had been formerly sent to him by Julius Caesar, among other presents. He first made her his concubine; but he being a great admirer of her beauty, in process of time having a son by her, whose name was Phraataces, he made her his legitimate wife, and had a great respect for her. 18.5. as if they could procure them happiness and security for what they possessed, and an assured enjoyment of a still greater good, which was that of the honor and glory they would thereby acquire for magimity. They also said that God would not otherwise be assisting to them, than upon their joining with one another in such councils as might be successful, and for their own advantage; and this especially, if they would set about great exploits, and not grow weary in executing the same; 18.5. But Vonones fled away to Armenia; and as soon as he came thither, he had an inclination to have the government of the country given him, and sent ambassadors to Rome [for that purpose]. 18.6. o men received what they said with pleasure, and this bold attempt proceeded to a great height. All sorts of misfortunes also sprang from these men, and the nation was infected with this doctrine to an incredible degree; 18.6. 2. But Pilate undertook to bring a current of water to Jerusalem, and did it with the sacred money, and derived the origin of the stream from the distance of two hundred furlongs. However, the Jews were not pleased with what had been done about this water; and many ten thousands of the people got together, and made a clamor against him, and insisted that he should leave off that design. Some of them also used reproaches, and abused the man, as crowds of such people usually do. 18.7. one violent war came upon us after another, and we lost our friends which used to alleviate our pains; there were also very great robberies and murder of our principal men. This was done in pretense indeed for the public welfare, but in reality for the hopes of gain to themselves; 18.7. and when he joyfully hearkened to her entreaty, she said she wanted no more than fifty thousand drachmae for the entrapping of the woman. So when she had encouraged the young man, and gotten as much money as she required, she did not take the same methods as had been taken before, because she perceived that the woman was by no means to be tempted by money; but as she knew that she was very much given to the worship of the goddess Isis, she devised the following stratagem: 18.8. whence arose seditions, and from them murders of men, which sometimes fell on those of their own people, (by the madness of these men towards one another, while their desire was that none of the adverse party might be left,) and sometimes on their enemies; a famine also coming upon us, reduced us to the last degree of despair, as did also the taking and demolishing of cities; nay, the sedition at last increased so high, that the very temple of God was burnt down by their enemies’ fire. 18.8. while he only banished Mundus, but did no more to him, because he supposed that what crime he had committed was done out of the passion of love. And these were the circumstances which concerned the temple of Isis, and the injuries occasioned by her priests. I now return to the relation of what happened about this time to the Jews at Rome, as I formerly told you I would. 18.9. Such were the consequences of this, that the customs of our fathers were altered, and such a change was made, as added a mighty weight toward bringing all to destruction, which these men occasioned by their thus conspiring together; for Judas and Sadduc, who excited a fourth philosophic sect among us, and had a great many followers therein, filled our civil government with tumults at present, and laid the foundations of our future miseries, by this system of philosophy, which we were before unacquainted withal 18.9. 3. But Vitellius came into Judea, and went up to Jerusalem; it was at the time of that festival which is called the Passover. Vitellius was there magnificently received, and released the inhabitants of Jerusalem from all the taxes upon the fruits that were bought and sold, and gave them leave to have the care of the high priest’s vestments, with all their ornaments, and to have them under the custody of the priests in the temple, which power they used to have formerly 18.23. 6. But of the fourth sect of Jewish philosophy, Judas the Galilean was the author. These men agree in all other things with the Pharisaic notions; but they have an inviolable attachment to liberty, and say that God is to be their only Ruler and Lord. They also do not value dying any kinds of death, nor indeed do they heed the deaths of their relations and friends, nor can any such fear make them call any man lord. 18.23. Now the centurion who was set to keep Agrippa, when he saw with what haste Marsyas came, and what joy Agrippa had from what he said, he had a suspicion that his words implied some great innovation of affairs, and he asked them about what was said. 18.24. And since this immovable resolution of theirs is well known to a great many, I shall speak no further about that matter; nor am I afraid that any thing I have said of them should be disbelieved, but rather fear, that what I have said is beneath the resolution they show when they undergo pain. 18.24. 1. But Herodias, Agrippa’s sister, who now lived as wife to that Herod who was tetrarch of Galilee and Perea, took this authority of her brother in an envious manner, particularly when she saw that he had a greater dignity bestowed on him than her husband had; since, when he ran away, it was because he was not able to pay his debts; and now he was come back, it was because he was in a way of dignity, and of great good fortune. 18.25. And it was in Gessius Florus’s time that the nation began to grow mad with this distemper, who was our procurator, and who occasioned the Jews to go wild with it by the abuse of his authority, and to make them revolt from the Romans. And these are the sects of Jewish philosophy. 18.25. Now Caius saluted Herod, for he first met with him, and then looked upon the letters which Agrippa had sent him, and which were written in order to accuse Herod; wherein he accused him, that he had been in confederacy with Sejanus against Tiberius’s and that he was now confederate with Artabanus, the king of Parthia, in opposition to the government of Caius; 18.27. and many ten thousands of the Jews met Petronius again, when he was come to Tiberias. These thought they must run a mighty hazard if they should have a war with the Romans, but judged that the transgression of the law was of much greater consequence 18.27. while Herod and Philip had each of them received their own tetrarchy, and settled the affairs thereof. Herod also built a wall about Sepphoris, (which is the security of all Galilee,) and made it the metropolis of the country. He also built a wall round Betharamphtha, which was itself a city also, and called it Julias, from the name of the emperor’s wife. 18.28. “yet,” said he, “I do not think it just to have such a regard to my own safety and honor, as to refuse to sacrifice them for your preservation, who are so many in number, and endeavor to preserve the regard that is due to your law; which as it hath come down to you from your forefathers, so do you esteem it worthy of your utmost contention to preserve it: nor, with the supreme assistance and power of God, will I be so hardy as to suffer your temple to fall into contempt by the means of the imperial authority. 18.28. When Philip also had built Paneas, a city at the fountains of Jordan, he named it Caesarea. He also advanced the village Bethsaids, situate at the lake of Gennesareth, unto the dignity of a city, both by the number of inhabitants it contained, and its other grandeur, and called it by the name of Julias, the same name with Caesar’s daughter. 18.65. 4. About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder, and certain shameful practices happened about the temple of Isis that was at Rome. I will now first take notice of the wicked attempt about the temple of Isis, and will then give an account of the Jewish affairs. 18.66. There was at Rome a woman whose name was Paulina; one who, on account of the dignity of her ancestors, and by the regular conduct of a virtuous life, had a great reputation: she was also very rich; and although she was of a beautiful countece, and in that flower of her age wherein women are the most gay, yet did she lead a life of great modesty. She was married to Saturninus, one that was every way answerable to her in an excellent character. 18.67. Decius Mundus fell in love with this woman, who was a man very high in the equestrian order; and as she was of too great dignity to be caught by presents, and had already rejected them, though they had been sent in great abundance, he was still more inflamed with love to her, insomuch that he promised to give her two hundred thousand Attic drachmae for one night’s lodging; 18.68. and when this would not prevail upon her, and he was not able to bear this misfortune in his amours, he thought it the best way to famish himself to death for want of food, on account of Paulina’s sad refusal; and he determined with himself to die after such a manner, and he went on with his purpose accordingly. 18.69. Now Mundus had a freed-woman, who had been made free by his father, whose name was Ide, one skillful in all sorts of mischief. This woman was very much grieved at the young man’s resolution to kill himself, (for he did not conceal his intentions to destroy himself from others,) and came to him, and encouraged him by her discourse, and made him to hope, by some promises she gave him, that he might obtain a night’s lodging with Paulina; 18.71. She went to some of Isis’s priests, and upon the strongest assurances [of concealment], she persuaded them by words, but chiefly by the offer of money, of twenty-five thousand drachmae in hand, and as much more when the thing had taken effect; and told them the passion of the young man, and persuaded them to use all means possible to beguile the woman. 18.72. So they were drawn in to promise so to do, by that large sum of gold they were to have. Accordingly, the oldest of them went immediately to Paulina; and upon his admittance, he desired to speak with her by herself. When that was granted him, he told her that he was sent by the god Anubis, who was fallen in love with her, and enjoined her to come to him. 18.73. Upon this she took the message very kindly, and valued herself greatly upon this condescension of Anubis, and told her husband that she had a message sent her, and was to sup and lie with Anubis; so he agreed to her acceptance of the offer, as fully satisfied with the chastity of his wife. 18.74. Accordingly, she went to the temple, and after she had supped there, and it was the hour to go to sleep, the priest shut the doors of the temple, when, in the holy part of it, the lights were also put out. Then did Mundus leap out, (for he was hidden therein,) and did not fail of enjoying her, who was at his service all the night long, as supposing he was the god; 18.75. and when he was gone away, which was before those priests who knew nothing of this stratagem were stirring, Paulina came early to her husband, and told him how the god Anubis had appeared to her. Among her friends, also, she declared how great a value she put upon this favor 18.76. who partly disbelieved the thing, when they reflected on its nature, and partly were amazed at it, as having no pretense for not believing it, when they considered the modesty and the dignity of the person. 18.77. But now, on the third day after what had been done, Mundus met Paulina, and said, “Nay, Paulina, thou hast saved me two hundred thousand drachmae, which sum thou sightest have added to thy own family; yet hast thou not failed to be at my service in the manner I invited thee. As for the reproaches thou hast laid upon Mundus, I value not the business of names; but I rejoice in the pleasure I reaped by what I did, while I took to myself the name of Anubis.” 18.78. When he had said this, he went his way. But now she began to come to the sense of the grossness of what she had done, and rent her garments, and told her husband of the horrid nature of this wicked contrivance, and prayed him not to neglect to assist her in this case. So he discovered the fact to the emperor; 18.79. whereupon Tiberius inquired into the matter thoroughly by examining the priests about it, and ordered them to be crucified, as well as Ide, who was the occasion of their perdition, and who had contrived the whole matter, which was so injurious to the woman. He also demolished the temple of Isis, and gave order that her statue should be thrown into the river Tiber; 18.81. 5. There was a man who was a Jew, but had been driven away from his own country by an accusation laid against him for transgressing their laws, and by the fear he was under of punishment for the same; but in all respects a wicked man. He, then living at Rome, professed to instruct men in the wisdom of the laws of Moses. 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 18.83. Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome; 18.84. at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men. 18.86. So they came thither armed, and thought the discourse of the man probable; and as they abode at a certain village, which was called Tirathaba, they got the rest together to them, and desired to go up the mountain in a great multitude together; 18.87. but Pilate prevented their going up, by seizing upon file roads with a great band of horsemen and foot-men, who fell upon those that were gotten together in the village; and when it came to an action, some of them they slew, and others of them they put to flight, and took a great many alive, the principal of which, and also the most potent of those that fled away, Pilate ordered to be slain. 18.95. but Vitellius put those garments into our own power, as in the days of our forefathers, and ordered the captain of the guard not to trouble himself to inquire where they were laid, or when they were to be used; and this he did as an act of kindness, to oblige the nation to him. Besides which, he also deprived Joseph, who was also called Caiaphas, of the high priesthood, and appointed Jonathan the son of Aus, the former high priest, to succeed him. After which, he took his journey back to Antioch. 18.106. 6. About this time it was that Philip, Herod’s brother, departed this life, in the twentieth year of the reign of Tiberius, after he had been tetrarch of Trachonitis and Gaulanitis, and of the nation of the Bataneans also, thirty-seven years. He had showed himself a person of moderation and quietness in the conduct of his life and government; 18.107. he constantly lived in that country which was subject to him; he used to make his progress with a few chosen friends; his tribunal also, on which he sat in judgment, followed him in his progress; and when any one met him who wanted his assistance, he made no delay, but had his tribunal set down immediately, wheresoever he happened to be, and sat down upon it, and heard his complaint: he there ordered the guilty that were convicted to be punished, and absolved those that had been accused unjustly. 18.108. He died at Julias; and when he was carried to that monument which he had already erected for himself beforehand, he was buried with great pomp. His principality Tiberius took, (for he left no sons behind him,) and added it to the province of Syria, but gave order that the tributes which arose from it should be collected, and laid up in his tetrachy. 18.109. 1. About this time Aretas (the king of Arabia Petres) and Herod had a quarrel on the account following: Herod the tetrarch had, married the daughter of Aretas, and had lived with her a great while; but when he was once at Rome, he lodged with Herod, who was his brother indeed, but not by the same mother; for this Herod was the son of the high priest Sireoh’s daughter. 18.111. So Antipus, when he had made this agreement, sailed to Rome; but when he had done there the business he went about, and was returned again, his wife having discovered the agreement he had made with Herodias, and having learned it before he had notice of her knowledge of the whole design, she desired him to send her to Macherus, which is a place in the borders of the dominions of Aretas and Herod, without informing him of any of her intentions. 18.112. Accordingly Herod sent her thither, as thinking his wife had not perceived any thing; now she had sent a good while before to Macherus, which was subject to her father and so all things necessary for her journey were made ready for her by the general of Aretas’s army; and by that means she soon came into Arabia, under the conduct of the several generals, who carried her from one to another successively; and she soon came to her father, and told him of Herod’s intentions. 18.113. So Aretas made this the first occasion of his enmity between him and Herod, who had also some quarrel with him about their limits at the country of Gamalitis. So they raised armies on both sides, and prepared for war, and sent their generals to fight instead of themselves; 18.114. and when they had joined battle, all Herod’s army was destroyed by the treachery of some fugitives, who, though they were of the tetrarchy of Philip, joined with Aretas’s army. 18.115. So Herod wrote about these affairs to Tiberius, who being very angry at the attempt made by Aretas, wrote to Vitellius to make war upon him, and either to take him alive, and bring him to him in bonds, or to kill him, and send him his head. This was the charge that Tiberius gave to the president of Syria. 18.116. 2. Now some of the Jews thought that the destruction of Herod’s army came from God, and that very justly, as a punishment of what he did against John, that was called the Baptist: 18.117. for Herod slew him, who was a good man, and commanded the Jews to exercise virtue, both as to righteousness towards one another, and piety towards God, and so to come to baptism; for that the washing [with water] would be acceptable to him, if they made use of it, not in order to the putting away [or the remission] of some sins [only], but for the purification of the body; supposing still that the soul was thoroughly purified beforehand by righteousness. 18.118. Now when [many] others came in crowds about him, for they were very greatly moved [or pleased] by hearing his words, Herod, who feared lest the great influence John had over the people might put it into his power and inclination to raise a rebellion, (for they seemed ready to do any thing he should advise,) thought it best, by putting him to death, to prevent any mischief he might cause, and not bring himself into difficulties, by sparing a man who might make him repent of it when it would be too late. 18.119. Accordingly he was sent a prisoner, out of Herod’s suspicious temper, to Macherus, the castle I before mentioned, and was there put to death. Now the Jews had an opinion that the destruction of this army was sent as a punishment upon Herod, and a mark of God’s displeasure to him. 18.121. But as he was marching very busily, and leading his army through Judea, the principal men met him, and desired that he would not thus march through their land; for that the laws of their country would not permit them to overlook those images which were brought into it, of which there were a great many in their ensigns; 18.122. o he was persuaded by what they said, and changed that resolution of his which he had before taken in this matter. Whereupon he ordered the army to march along the great plain, while he himself, with Herod the tetrarch and his friends, went up to Jerusalem to offer sacrifice to God, an ancient festival of the Jews being then just approaching; 18.123. and when he had been there, and been honorably entertained by the multitude of the Jews, he made a stay there for three days, within which time he deprived Jonathan of the high priesthood, and gave it to his brother Theophilus. 20.97. 1. Now it came to pass, while Fadus was procurator of Judea, that a certain magician, whose name was Theudas, persuaded a great part of the people to take their effects with them, and follow him to the river Jordan; for he told them he was a prophet, and that he would, by his own command, divide the river, and afford them an easy passage over it; 20.98. and many were deluded by his words. However, Fadus did not permit them to make any advantage of his wild attempt, but sent a troop of horsemen out against them; who, falling upon them unexpectedly, slew many of them, and took many of them alive. They also took Theudas alive, and cut off his head, and carried it to Jerusalem. 20.99. This was what befell the Jews in the time of Cuspius Fadus’s government. 20.167. 6. These works, that were done by the robbers, filled the city with all sorts of impiety. And now these impostors and deceivers persuaded the multitude to follow them into the wilderness 20.168. and pretended that they would exhibit manifest wonders and signs, that should be performed by the providence of God. And many that were prevailed on by them suffered the punishments of their folly; for Felix brought them back, and then punished them. 20.169. Moreover, there came out of Egypt about this time to Jerusalem one that said he was a prophet, and advised the multitude of the common people to go along with him to the Mount of Olives, as it was called, which lay over against the city, and at the distance of five furlongs. 20.171. Now when Felix was informed of these things, he ordered his soldiers to take their weapons, and came against them with a great number of horsemen and footmen from Jerusalem, and attacked the Egyptian and the people that were with him. He also slew four hundred of them, and took two hundred alive. 20.172. But the Egyptian himself escaped out of the fight, but did not appear any more. And again the robbers stirred up the people to make war with the Romans, and said they ought not to obey them at all; and when any persons would not comply with them, they set fire to their villages, and plundered them. 20.195. And when Nero had heard what they had to say, he not only forgave them what they had already done, but also gave them leave to let the wall they had built stand. This was granted them in order to gratify Poppea, Nero’s wife, who was a religious woman, and had requested these favors of Nero, and who gave order to the ten ambassadors to go their way home; but retained Helcias and Ismael as hostages with herself.
7. Josephus Flavius, Jewish War, 1.68-1.69, 2.118, 2.159, 2.167-2.168, 2.261-2.265, 2.433, 3.351-3.352, 3.405-3.408, 6.285-6.315 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.68. So John lived the rest of his life very happily, and administered the government after a most extraordinary manner, and this for thirty-three entire years together. He died, leaving five sons behind him. He was certainly a very happy man, and afforded no occasion to have any complaint made of fortune on his account. He it was who alone had three of the most desirable things in the world,—the government of his nation, and the high priesthood, and the gift of prophecy. 1.69. For the Deity conversed with him, and he was not ignorant of anything that was to come afterward; insomuch that he foresaw and foretold that his two eldest sons would not continue masters of the government; and it will highly deserve our narration to describe their catastrophe, and how far inferior these men were to their father in felicity. 2.118. Under his administration it was that a certain Galilean, whose name was Judas, prevailed with his countrymen to revolt, and said they were cowards if they would endure to pay a tax to the Romans and would after God submit to mortal men as their lords. This man was a teacher of a peculiar sect of his own, and was not at all like the rest of those their leaders. 2.159. 12. There are also those among them who undertake to foretell things to come, by reading the holy books, and using several sorts of purifications, and being perpetually conversant in the discourses of the prophets; and it is but seldom that they miss in their predictions. 2.167. 1. And now as the ethnarchy of Archelaus was fallen into a Roman province, the other sons of Herod, Philip, and that Herod who was called Antipas, each of them took upon them the administration of their own tetrarchies; for when Salome died, she bequeathed to Julia, the wife of Augustus, both her toparchy, and Jamnia, as also her plantation of palm trees that were in Phasaelis. 2.168. But when the Roman empire was translated to Tiberius, the son of Julia, upon the death of Augustus, who had reigned fifty-seven years, six months, and two days, both Herod and Philip continued in their tetrarchies; and the latter of them built the city Caesarea, at the fountains of Jordan, and in the region of Paneas; as also the city Julias, in the lower Gaulonitis. Herod also built the city Tiberias in Galilee, and in Perea [beyond Jordan] another that was also called Julias. 2.261. 5. But there was an Egyptian false prophet that did the Jews more mischief than the former; for he was a cheat, and pretended to be a prophet also, and got together thirty thousand men that were deluded by him; 2.262. these he led round about from the wilderness to the mount which was called the Mount of Olives, and was ready to break into Jerusalem by force from that place; and if he could but once conquer the Roman garrison and the people, he intended to domineer over them by the assistance of those guards of his that were to break into the city with him. 2.263. But Felix prevented his attempt, and met him with his Roman soldiers, while all the people assisted him in his attack upon them, insomuch that when it came to a battle, the Egyptian ran away, with a few others, while the greatest part of those that were with him were either destroyed or taken alive; but the rest of the multitude were dispersed every one to their own homes, and there concealed themselves. 2.264. 6. Now, when these were quieted, it happened, as it does in a diseased body, that another part was subject to an inflammation; for a company of deceivers and robbers got together, and persuaded the Jews to revolt, and exhorted them to assert their liberty, inflicting death on those that continued in obedience to the Roman government, and saying, that such as willingly chose slavery ought to be forced from such their desired inclinations; 2.265. for they parted themselves into different bodies, and lay in wait up and down the country, and plundered the houses of the great men, and slew the men themselves, and set the villages on fire; and this till all Judea was filled with the effects of their madness. And thus the flame was every day more and more blown up, till it came to a direct war. 2.433. 8. In the meantime, one Manahem, the son of Judas, that was called the Galilean (who was a very cunning sophister, and had formerly reproached the Jews under Cyrenius, that after God they were subject to the Romans) took some of the men of note with him, and retired to Masada 3.351. And now, as Nicanor lay hard at Josephus to comply, and he understood how the multitude of the enemies threatened him, he called to mind the dreams which he had dreamed in the nighttime, whereby God had signified to him beforehand both the future calamities of the Jews, and the events that concerned the Roman emperors. 3.352. Now Josephus was able to give shrewd conjectures about the interpretation of such dreams as have been ambiguously delivered by God. Moreover, he was not unacquainted with the prophecies contained in the sacred books, as being a priest himself, and of the posterity of priests: 3.405. He also found Josephus to have spoken truth on other occasions; for one of those friends that were present at that secret conference said to Josephus, “I cannot but wonder how thou couldst not foretell to the people of Jotapata that they should be taken, nor couldst foretell this captivity which hath happened to thyself, unless what thou now sayest be a vain thing, in order to avoid the rage that is risen against thyself.” 3.406. To which Josephus replied, “I did foretell to the people of Jotapata that they would be taken on the forty-seventh day, and that I should be caught alive by the Romans.” 3.407. Now when Vespasian had inquired of the captives privately about these predictions, he found them to be true, and then he began to believe those that concerned himself. 3.408. Yet did he not set Josephus at liberty from his bands, but bestowed on him suits of clothes, and other precious gifts; he treated him also in a very obliging manner, and continued so to do, Titus still joining his interest in the honors that were done him. 6.285. A false prophet was the occasion of these people’s destruction, who had made a public proclamation in the city that very day, that God commanded them to get up upon the temple, and that there they should receive miraculous signs of their deliverance. 6.286. Now, there was then a great number of false prophets suborned by the tyrants to impose on the people, who denounced this to them, that they should wait for deliverance from God; and this was in order to keep them from deserting, and that they might be buoyed up above fear and care by such hopes. 6.287. Now, a man that is in adversity does easily comply with such promises; for whensuch a seducer makes him believe that he shall be delivered from those miseries which oppress him, then it is that the patient is full of hopes of such his deliverance. 6.288. 3. Thus were the miserable people persuaded by these deceivers, and such as belied God himself; while they did not attend nor give credit to the signs that were so evident, and did so plainly foretell their future desolation, but, like men infatuated, without either eyes to see or minds to consider, did not regard the denunciations that God made to them. 6.289. Thus there was a star resembling a sword, which stood over the city, and a comet, that continued a whole year. 6.291. This light seemed to be a good sign to the unskillful, but was so interpreted by the sacred scribes, as to portend those events that followed immediately upon it. 6.292. At the same festival also, a heifer, as she was led by the high priest to be sacrificed, brought forth a lamb in the midst of the temple. 6.293. Moreover, the eastern gate of the inner [court of the] temple, which was of brass, and vastly heavy, and had been with difficulty shut by twenty men, and rested upon a basis armed with iron, and had bolts fastened very deep into the firm floor, which was there made of one entire stone, was seen to be opened of its own accord about the sixth hour of the night. 6.294. Now, those that kept watch in the temple came hereupon running to the captain of the temple, and told him of it; who then came up thither, and not without great difficulty was able to shut the gate again. 6.295. This also appeared to the vulgar to be a very happy prodigy, as if God did thereby open them the gate of happiness. But the men of learning understood it, that the security of their holy house was dissolved of its own accord, and that the gate was opened for the advantage of their enemies. 6.296. So these publicly declared that the signal foreshowed the desolation that was coming upon them. Besides these, a few days after that feast, on the one and twentieth day of the month Artemisius, [Jyar] 6.297. a certain prodigious and incredible phenomenon appeared: I suppose the account of it would seem to be a fable, were it not related by those that saw it 6.298. and were not the events that followed it of so considerable a nature as to deserve such signals; for, before sunsetting, chariots and troops of soldiers in their armor were seen 6.299. running about among the clouds, and surrounding of cities. Moreover, at that feast which we call Pentecost, as the priests were going by night into the inner [court of the] temple, as their custom was, to perform their sacred ministrations, they said that, in the first place, they felt a quaking, and heard a great noise 6.301. began on a sudden to cry aloud, “A voice from the east, a voice from the west, a voice from the four winds, a voice against Jerusalem and the holy house, a voice against the bridegrooms and the brides, and a voice against this whole people!” This was his cry, as he went about by day and by night, in all the lanes of the city. 6.302. However, certain of the most eminent among the populace had great indignation at this dire cry of his, and took up the man, and gave him a great number of severe stripes; yet did not he either say anything for himself, or anything peculiar to those that chastised him, but still he went on with the same words which he cried before. 6.303. Hereupon our rulers, supposing, as the case proved to be, that this was a sort of divine fury in the man, brought him to the Roman procurator 6.304. where he was whipped till his bones were laid bare; yet he did not make any supplication for himself, nor shed any tears, but turning his voice to the most lamentable tone possible, at every stroke of the whip his answer was, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.305. And when Albinus (for he was then our procurator) asked him, Who he was? and whence he came? and why he uttered such words? he made no manner of reply to what he said, but still did not leave off his melancholy ditty, till Albinus took him to be a madman, and dismissed him. 6.306. Now, during all the time that passed before the war began, this man did not go near any of the citizens, nor was seen by them while he said so; but he every day uttered these lamentable words, as if it were his premeditated vow, “Woe, woe to Jerusalem!” 6.307. Nor did he give ill words to any of those that beat him every day, nor good words to those that gave him food; but this was his reply to all men, and indeed no other than a melancholy presage of what was to come. 6.308. This cry of his was the loudest at the festivals; and he continued this ditty for seven years and five months, without growing hoarse, or being tired therewith, until the very time that he saw his presage in earnest fulfilled in our siege, when it ceased; 6.309. for as he was going round upon the wall, he cried out with his utmost force, “Woe, woe to the city again, and to the people, and to the holy house!” And just as he added at the last, “Woe, woe to myself also!” there came a stone out of one of the engines, and smote him, and killed him immediately; and as he was uttering the very same presages he gave up the ghost. 6.311. for the Jews, by demolishing the tower of Antonia, had made their temple foursquare, while at the same time they had it written in their sacred oracles, “That then should their city be taken, as well as their holy house, when once their temple should become foursquare.” 6.312. But now, what did most elevate them in undertaking this war, was an ambiguous oracle that was also found in their sacred writings, how, “about that time, one from their country should become governor of the habitable earth.” 6.313. The Jews took this prediction to belong to themselves in particular, and many of the wise men were thereby deceived in their determination. Now, this oracle certainly denoted the government of Vespasian, who was appointed emperor in Judea. 6.314. However, it is not possible for men to avoid fate, although they see it beforehand. 6.315. But these men interpreted some of these signals according to their own pleasure, and some of them they utterly despised, until their madness was demonstrated, both by the taking of their city and their own destruction.
8. Josephus Flavius, Against Apion, 1.37, 1.41, 2.10, 2.39, 2.279-2.280, 2.286 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.37. and this is justly, or rather necessarily done, because every one is not permitted of his own accord to be a writer, nor is there any disagreement in what is written; they being only prophets that have written the original and earliest accounts of things as they learned them of God himself by inspiration; and others have written what hath happened in their own times, and that in a very distinct manner also. 8. 1.41. It is true, our history hath been written since Artaxerxes very particularly, but hath not been esteemed of the like authority with the former by our forefathers, because there hath not been an exact succession of prophets since that time; 2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes; 2.279. Whereas, therefore, length of time is esteemed to be the truest touchstone in all cases. I would make that a testimonial of the excellency of our laws, and of that belief thereby delivered to us concerning God; for as there hath been a very long time for this comparison, if any one will but compare its duration with the duration of the laws made by other legislators, he will find our legislator to have been the ancientest of them all. /p 2.286. nor are we guilty of any envious behavior towards them, when we honor our own legislator, and believe what he, by his prophetic authority, hath taught us concerning God; for though we should not be able ourselves to understand the excellency of our own laws, yet would the great multitude of those that desire to imitate them, justify us, in greatly valuing ourselves upon them. /p
9. Juvenal, Satires, 14.96-14.106 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

10. New Testament, Acts, 5.36, 8.1, 11.19-11.20, 13.25, 16.14, 17.2, 17.12, 18.6-18.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

5.36. For before these days Theudas rose up, making himself out to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were dispersed, and came to nothing. 8.1. Saul was consenting to his death. A great persecution arose against the assembly which was in Jerusalem in that day. They were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except for the apostles. 11.19. They therefore who were scattered abroad by the oppression that arose about Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, speaking the word to no one except only to Jews. 11.20. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, spoke to the Greeks, preaching the Lord Jesus. 13.25. As John was fulfilling his course, he said, 'What do you suppose that I am? I am not he. But behold, one comes after me the sandals of whose feet I am not worthy to untie.' 16.14. A certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, one who worshiped God, heard us; whose heart the Lord opened to listen to the things which were spoken by Paul. 17.2. Paul, as was his custom, went in to them, and for three Sabbath days reasoned with them from the Scriptures 17.12. Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men. 18.6. When they opposed him and blasphemed, he shook out his clothing and said to them, "Your blood be on your own heads! I am clean. From now on, I will go to the Gentiles! 18.7. He departed there, and went into the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue.
11. New Testament, Romans, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.1. What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
12. New Testament, John, 1.2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.2. The same was in the beginning with God.
13. New Testament, Luke, 3.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

3.15. As the people were in expectation, and all men reasoned in their hearts concerning John, whether perhaps he was the Christ
14. Ps.-Philo, Biblical Antiquities, 26.13 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

15. Suetonius, Tiberius, 36 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16. Tacitus, Annals, 2.85, 12.24 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.85.  In the same year, bounds were set to female profligacy by stringent resolutions of the senate; and it was laid down that no woman should trade in her body, if her father, grandfather, or husband had been a Roman knight. For Vistilia, the daughter of a praetorian family, had advertised her venality on the aediles' list — the normal procedure among our ancestors, who imagined the unchaste to be sufficiently punished by the avowal of their infamy. Her husband, Titidius Labeo, was also required to explain why, in view of his wife's manifest guilt, he had not invoked the penalty of the law. As he pleaded that sixty days, not yet elapsed, were allowed for deliberation, it was thought enough to pass sentence on Vistilia, who was removed to the island of Seriphos. — Another debate dealt with the proscription of the Egyptian and Jewish rites, and a senatorial edict directed that four thousand descendants of enfranchised slaves, tainted with that superstition and suitable in point of age, were to be shipped to Sardinia and there employed in suppressing brigandage: "if they succumbed to the pestilential climate, it was a cheap loss." The rest had orders to leave Italy, unless they had renounced their impious ceremonial by a given date. 12.24.  As to the vanity or glory of the various kings in that respect, differing accounts are given; but the original foundation, and the character of the pomerium as fixed by Romulus, seem to me a reasonable subject of investigation. From the Forum Boarium, then, where the brazen bull which meets the view is explained by the animal's use in the plough, the furrow to mark out the town was cut so as to take in the great altar of Hercules. From that point, boundary-stones were interspersed at fixed intervals along the base of the Palatine Hill up to the altar of Consus, then to the old curiae, then again to the shrine of the Lares, and after that to the Forum Romanum. The Forum and the Capitol, it was believed, were added to the city, not by Romulus but by Titus Tatius. Later, the pomerium grew with the national fortunes: the limits as now determined by Claudius are both easily identified and recorded in public documents.
17. Cassius Dio, Roman History, 40.47.3, 53.2.4 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

40.47.3.  But it seems to me that that decree passed the previous year, near its close, with regard to Serapis and Isis, was a portent equal to any; for the senate had decided to tear down their temples, which some individuals had built on their own account. Indeed, for a long time they did not believe in these gods, and even when the rendering of public worship to them gained the day, they settled them outside the pomerium. 53.2.4.  As for religious matters, he did not allow the Egyptian rites to be celebrated inside the pomerium, but made provision for the temples; those which had been built by private individuals he ordered their sons and descendants, if any survived, to repair, and the rest he restored himself.
18. Justin, Second Apology, 12.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

19. Tatian, Oration To The Greeks, 33.1 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

20. Tertullian, To The Heathen, 1.13 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.13. Others, with greater regard to good manners, it must be confessed, suppose that the sun is the god of the Christians, because it is a well-known fact that we pray towards the east, or because we make Sunday a day of festivity. What then? Do you do less than this? Do not many among you, with an affectation of sometimes worshipping the heavenly bodies likewise, move your lips in the direction of the sunrise? It is you, at all events, who have even admitted the sun into the calendar of the week; and you have selected its day, in preference to the preceding day as the most suitable in the week for either an entire abstinence from the bath, or for its postponement until the evening, or for taking rest and for banqueting. By resorting to these customs, you deliberately deviate from your own religious rites to those of strangers. For the Jewish feasts on the Sabbath and the Purification, and Jewish also are the ceremonies of the lamps, and the fasts of unleavened bread, and the littoral prayers, all which institutions and practices are of course foreign from your gods. Wherefore, that I may return from this digression, you who reproach us with the sun and Sunday should consider your proximity to us. We are not far off from your Saturn and your days of rest.
21. Eusebius of Caesarea, Preparation For The Gospel, 9.39.5 (3rd cent. CE - 4th cent. CE)

22. Anon., 4 Ezra, 10.22

10.22. our harp has been laid low, our song has been silenced, and our rejoicing has been ended; the light of our lampstand has been put out, the ark of our covet has been plundered, our holy things have been polluted, and the name by which we are called has been profaned; our free men have suffered abuse, our priests have been burned to death, our Levites have gone into captivity, our virgins have been defiled, and our wives have been ravished; our righteous men have been carried off, our little ones have been cast out, our young men have been enslaved and our strong men made powerless.
23. Epigraphy, Cij, 5Subjects of this text:

subject book bibliographic info
aaron Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 66
administration Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
aesop Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
africa, africans Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
agrippa and four concubines Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
alban mountains Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
albinus's wife" '186.0_239.0@anonymous lady (justin, apology Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
albinus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
alexandria, messianic expectations Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
altar Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 67
angel Allison, 4 Baruch (2018) 132
ark of the covenant Allison, 4 Baruch (2018) 132
arson, fire Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
artemis Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
augustus, augustan Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
aurelian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
aventine Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
banishment Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
barclay, john m. g. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
boundary stone Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
business, commerce Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
care of the poor Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
centurion Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
christian quarters of rome Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
christians, numbers of Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
chryse Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
citizenship, political rights Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
claudius Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
concubinage Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
cosmos, cosmology, nature Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
cults Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 427
demographics, population growth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
divorce Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
educated, erudite Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239, 427
egypt, egyptian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 84
ekkle¯sia Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
equestrians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
esquiline Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
essenes, prophecy Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54
essenes Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
esther Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54
fabian, bishop from ca. Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
feldman, louis h. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54
fourth philosophy Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82; Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
freedpersons (and their descendants), manumission Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
fulvia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
gentile christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
gerizim, mount Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 66, 67
grain Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
gray, rebecca Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54
greek Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
hatred of the human race Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
hellenism Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
hellenists Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
hengel, martin Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54
herod antipas Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
high priests Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
hippolytus (soon after Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
historiography Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
humiliores Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
isis Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 427
jerusalem Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82; Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
jesus Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
jewish christians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 146
jews, jewish Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43, 72, 146
josephus Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82; Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 67
latin, latinisms Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
latinitas iunia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
lesser aventine Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
lex aelia sentia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
libellus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
lucius Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
marcion Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
mars field Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
mercy seat Allison, 4 Baruch (2018) 132
messianism Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 269
military Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
mission, to the gentiles Zetterholm, The Formation of Christianity in Antioch: A Social-Scientific Approach to the Separation Between Judaism and Christianity (2003) 88
mixed marriages Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
moses Allison, 4 Baruch (2018) 132; Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55; Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 66, 67
mythology Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
nebuchadnezzar/king of the chaldeans Allison, 4 Baruch (2018) 132
nero Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 146
nicomedes Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
nicostratus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
osiris Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
passover Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
paul Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
pentateuch, samaritan pentateuch Witter et al., Torah, Temple, Land: Constructions of Judaism in Antiquity (2021) 66
persecution, martyrs Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
peter Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
philip the tetrarch Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
philosophy Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
pilate Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
platonism Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
poppea Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
porta capena Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
possessions, wealth Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
prayer Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
priest and high priest Allison, 4 Baruch (2018) 132
prophecy, cessation of Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 55
prophecy, false prophets Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
prophecy, in second temple period Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
provincials, immigrants Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84, 239
ptolemy (valentinian, teacher of justin, apol. Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
pythagoreans Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
quarters, of city Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
republican wall Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
roman administration Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
sacrifices Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
sadducees Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 54, 55
samaria/samaritans Allison, 4 Baruch (2018) 132
sardinia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
sebomenoi Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 146
senator, senatorial Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146
sin/sinner Allison, 4 Baruch (2018) 132
slaves, slavery Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72, 84
socially elevated Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
sommer, benjamin d. Klawans, Heresy, Forgery, Novelty: Condemning, Denying, and Asserting Innovation in Ancient Judaism (2019) 55
soul Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
tatian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
taxes Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
teachers Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
temple Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427
temple in jerusalem, altar of Allison, 4 Baruch (2018) 132
temple in jerusalem, holy of holies in Allison, 4 Baruch (2018) 132
temple in jerusalem, instruments, vessels, furnishings in Allison, 4 Baruch (2018) 132
testimonium flavianum Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 269
theudas Hellholm et al., Ablution, Initiation, and Baptism: Late Antiquity, Early Judaism, and Early Christianity (2010) 269
tiber river Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
tiberius Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 84
topography Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
trials Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
valentinians Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
valentinus Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 239
vegetables Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 72
vespasian Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
vestments of the high priests Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
via appia Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
via lata Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 43
vitellius Jensen, Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeological Sources on the Reign of Herod Antipas and Its Socio-Economic Impact on Galilee (2010) 82
women Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 146, 239
zeus (keraunios)' Lampe, Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus (2003) 427