Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.81-18.84


̓͂Ην ἀνὴρ ̓Ιουδαῖος, φυγὰς μὲν τῆς αὐτοῦ κατηγορίᾳ τε παραβάσεων νόμων τινῶν καὶ δέει τιμωρίας τῆς ἐπ' αὐτοῖς, πονηρὸς δὲ εἰς τὰ πάντα. καὶ δὴ τότε ἐν τῇ ̔Ρώμῃ διαιτώμενος προσεποιεῖτο μὲν ἐξηγεῖσθαι σοφίαν νόμων τῶν Μωυσέως5. There was a man who was a Jew, but had been driven away from his own country by an accusation laid against him for transgressing their laws, and by the fear he was under of punishment for the same; but in all respects a wicked man. He, then living at Rome, professed to instruct men in the wisdom of the laws of Moses.


προσποιησάμενος δὲ τρεῖς ἄνδρας εἰς τὰ πάντα ὁμοιοτρόπους τούτοις ἐπιφοιτήσασαν Φουλβίαν τῶν ἐν ἀξιώματι γυναικῶν καὶ νομίμοις προσεληλυθυῖαν τοῖς ̓Ιουδαϊκοῖς πείθουσι πορφύραν καὶ χρυσὸν εἰς τὸ ἐν ̔Ιεροσολύμοις ἱερὸν διαπέμψασθαι, καὶ λαβόντες ἐπὶ χρείας τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν αὐτὰ ποιοῦνται, ἐφ' ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον ἡ αἴτησις ἐπράσσετο.He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her.


καὶ ὁ Τιβέριος, ἀποσημαίνει γὰρ πρὸς αὐτὸν φίλος ὢν Σατορνῖνος τῆς Φουλβίας ἀνὴρ ἐπισκήψει τῆς γυναικός, κελεύει πᾶν τὸ ̓Ιουδαϊκὸν τῆς ̔Ρώμης ἀπελθεῖν.Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome;


οἱ δὲ ὕπατοι τετρακισχιλίους ἀνθρώπους ἐξ αὐτῶν στρατολογήσαντες ἔπεμψαν εἰς Σαρδὼ τὴν νῆσον, πλείστους δὲ ἐκόλασαν μὴ θέλοντας στρατεύεσθαι διὰ φυλακὴν τῶν πατρίων νόμων. καὶ οἱ μὲν δὴ διὰ κακίαν τεσσάρων ἀνδρῶν ἠλαύνοντο τῆς πόλεως.at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

36 results
1. Hebrew Bible, Deuteronomy, 7.3, 23.3 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

7.3. וְלֹא תִתְחַתֵּן בָּם בִּתְּךָ לֹא־תִתֵּן לִבְנוֹ וּבִתּוֹ לֹא־תִקַּח לִבְנֶךָ׃ 23.3. לֹא־יָבֹא מַמְזֵר בִּקְהַל יְהוָה גַּם דּוֹר עֲשִׂירִי לֹא־יָבֹא לוֹ בִּקְהַל יְהוָה׃ 7.3. neither shalt thou make marriages with them: thy daughter thou shalt not give unto his son, nor his daughter shalt thou take unto thy son." 23.3. A bastard shall not enter into the assembly of the LORD; even to the tenth generation shall none of his enter into the assembly of the LORD."
2. Hebrew Bible, Ruth, 1.4 (9th cent. BCE - 3rd cent. BCE)

1.4. וַיִּשְׂאוּ לָהֶם נָשִׁים מֹאֲבִיּוֹת שֵׁם הָאַחַת עָרְפָּה וְשֵׁם הַשֵּׁנִית רוּת וַיֵּשְׁבוּ שָׁם כְּעֶשֶׂר שָׁנִים׃ 1.4. And they took them wives of the women of Moab: the name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth; and they dwelt there about ten years."
3. Cicero, Pro Caelio, 34 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

4. Cicero, Pro Flacco, 28.66 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

5. Horace, Sermones, 1.4.139-1.4.143 (1st cent. BCE - 1st cent. BCE)

6. Philo of Alexandria, On Husbandry, 80 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

80. And the chorus of men will have Moses for their leader; and that of the women will be under the guidance of Miriam, "the purified outward Sense." For it is just that hymns and praises should be uttered in honour of God without any delay, both in accordance with the suggestions of the intellect and the perceptions of the outward senses, and that each instrument should be struck in harmony, I mean those both of the mind and of the outward sense, in gratitude and honour to the holy Saviour.
7. Philo of Alexandria, On The Contemplative Life, 13 (1st cent. BCE - missingth cent. CE)

13. Then, because of their anxious desire for an immortal and blessed existence, thinking that their mortal life has already come to an end, they leave their possessions to their sons or daughters, or perhaps to other relations, giving them up their inheritance with willing cheerfulness; and those who know no relations give their property to their companions or friends, for it followed of necessity that those who have acquired the wealth which sees, as if ready prepared for them, should be willing to surrender that wealth which is blind to those who themselves also are still blind in their minds.
8. Clement of Rome, 1 Clement, 60.3 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

60.3. ναί, δέσποτα, ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου ἐφ̓ Ps. 67, 1; 80, 3. 7. 19; Num. 6, 25, 26 ἡμᾶς εἰς ἀγαθὰ ἐν εἰρήνῃ, εἰς τὸ σκεπασθῆναι ἡμᾶς τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ καὶ ῥυσθῆναι ἀπὸ Gen. 50, 20; Jer. 21, 10; 24, 6; Am. 9, 4; Deut. 30, 9 πάσης ἁμαρτίας τῷ βραχίονί σου τῷ ὑψηλῷ, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν μισούντων ἡμᾶς ἀδίκως.
9. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 5.319, 5.321-5.322, 18.63-18.80, 18.82-18.85, 20.17-20.96, 20.139, 20.141-20.143, 20.145-20.146, 20.189-20.198 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.319. and upon the happy prosperity of his affairs there, he took for his sons wives of the Moabites, Orpah for Chillon, and Ruth for Mahlon. But in the compass of ten years, both Elimelech, and a little while after him, the sons, died; 5.321. However, her daughters-in-law were not able to think of parting with her; and when they had a mind to go out of the country with her, she could not dissuade them from it; but when they insisted upon it, she wished them a more happy wedlock than they had with her sons, and that they might have prosperity in other respects also; 5.322. and seeing her own affairs were so low, she exhorted them to stay where they were, and not to think of leaving their own country, and partaking with her of that uncertainty under which she must return. Accordingly Orpah staid behind; but she took Ruth along with her, as not to be persuaded to stay behind her, but would take her fortune with her, whatsoever it should prove. 18.63. 3. Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man; for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was [the] Christ. 18.64. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him; for he appeared to them alive again the third day; as the divine prophets had foretold these and ten thousand other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day. 18.65. 4. About the same time also another sad calamity put the Jews into disorder, and certain shameful practices happened about the temple of Isis that was at Rome. I will now first take notice of the wicked attempt about the temple of Isis, and will then give an account of the Jewish affairs. 18.66. There was at Rome a woman whose name was Paulina; one who, on account of the dignity of her ancestors, and by the regular conduct of a virtuous life, had a great reputation: she was also very rich; and although she was of a beautiful countece, and in that flower of her age wherein women are the most gay, yet did she lead a life of great modesty. She was married to Saturninus, one that was every way answerable to her in an excellent character. 18.67. Decius Mundus fell in love with this woman, who was a man very high in the equestrian order; and as she was of too great dignity to be caught by presents, and had already rejected them, though they had been sent in great abundance, he was still more inflamed with love to her, insomuch that he promised to give her two hundred thousand Attic drachmae for one night’s lodging; 18.68. and when this would not prevail upon her, and he was not able to bear this misfortune in his amours, he thought it the best way to famish himself to death for want of food, on account of Paulina’s sad refusal; and he determined with himself to die after such a manner, and he went on with his purpose accordingly. 18.69. Now Mundus had a freed-woman, who had been made free by his father, whose name was Ide, one skillful in all sorts of mischief. This woman was very much grieved at the young man’s resolution to kill himself, (for he did not conceal his intentions to destroy himself from others,) and came to him, and encouraged him by her discourse, and made him to hope, by some promises she gave him, that he might obtain a night’s lodging with Paulina; 18.71. She went to some of Isis’s priests, and upon the strongest assurances [of concealment], she persuaded them by words, but chiefly by the offer of money, of twenty-five thousand drachmae in hand, and as much more when the thing had taken effect; and told them the passion of the young man, and persuaded them to use all means possible to beguile the woman. 18.72. So they were drawn in to promise so to do, by that large sum of gold they were to have. Accordingly, the oldest of them went immediately to Paulina; and upon his admittance, he desired to speak with her by herself. When that was granted him, he told her that he was sent by the god Anubis, who was fallen in love with her, and enjoined her to come to him. 18.73. Upon this she took the message very kindly, and valued herself greatly upon this condescension of Anubis, and told her husband that she had a message sent her, and was to sup and lie with Anubis; so he agreed to her acceptance of the offer, as fully satisfied with the chastity of his wife. 18.74. Accordingly, she went to the temple, and after she had supped there, and it was the hour to go to sleep, the priest shut the doors of the temple, when, in the holy part of it, the lights were also put out. Then did Mundus leap out, (for he was hidden therein,) and did not fail of enjoying her, who was at his service all the night long, as supposing he was the god; 18.75. and when he was gone away, which was before those priests who knew nothing of this stratagem were stirring, Paulina came early to her husband, and told him how the god Anubis had appeared to her. Among her friends, also, she declared how great a value she put upon this favor 18.76. who partly disbelieved the thing, when they reflected on its nature, and partly were amazed at it, as having no pretense for not believing it, when they considered the modesty and the dignity of the person. 18.77. But now, on the third day after what had been done, Mundus met Paulina, and said, “Nay, Paulina, thou hast saved me two hundred thousand drachmae, which sum thou sightest have added to thy own family; yet hast thou not failed to be at my service in the manner I invited thee. As for the reproaches thou hast laid upon Mundus, I value not the business of names; but I rejoice in the pleasure I reaped by what I did, while I took to myself the name of Anubis.” 18.78. When he had said this, he went his way. But now she began to come to the sense of the grossness of what she had done, and rent her garments, and told her husband of the horrid nature of this wicked contrivance, and prayed him not to neglect to assist her in this case. So he discovered the fact to the emperor; 18.79. whereupon Tiberius inquired into the matter thoroughly by examining the priests about it, and ordered them to be crucified, as well as Ide, who was the occasion of their perdition, and who had contrived the whole matter, which was so injurious to the woman. He also demolished the temple of Isis, and gave order that her statue should be thrown into the river Tiber; 18.82. He procured also three other men, entirely of the same character with himself, to be his partners. These men persuaded Fulvia, a woman of great dignity, and one that had embraced the Jewish religion, to send purple and gold to the temple at Jerusalem; and when they had gotten them, they employed them for their own uses, and spent the money themselves, on which account it was that they at first required it of her. 18.83. Whereupon Tiberius, who had been informed of the thing by Saturninus, the husband of Fulvia, who desired inquiry might be made about it, ordered all the Jews to be banished out of Rome; 18.84. at which time the consuls listed four thousand men out of them, and sent them to the island Sardinia; but punished a greater number of them, who were unwilling to become soldiers, on account of keeping the laws of their forefathers. Thus were these Jews banished out of the city by the wickedness of four men. 18.85. 1. But the nation of the Samaritans did not escape without tumults. The man who excited them to it was one who thought lying a thing of little consequence, and who contrived every thing so that the multitude might be pleased; so he bid them to get together upon Mount Gerizzim, which is by them looked upon as the most holy of all mountains, and assured them, that when they were come thither, he would show them those sacred vessels which were laid under that place, because Moses put them there. 20.17. He said further, that he would show them from hence how, at his command, the walls of Jerusalem would fall down; and he promised them that he would procure them an entrance into the city through those walls, when they were fallen down. 20.17. 1. About this time it was that Helena, queen of Adiabene, and her son Izates, changed their course of life, and embraced the Jewish customs, and this on the occasion following: 20.18. And now arose a sedition between the high priests and the principal men of the multitude of Jerusalem; each of which got them a company of the boldest sort of men, and of those that loved innovations about them, and became leaders to them; and when they struggled together, they did it by casting reproachful words against one another, and by throwing stones also. And there was nobody to reprove them; but these disorders were done after a licentious manner in the city, as if it had no government over it. 20.18. Monobazus, the king of Adiabene, who had also the name of Bazeus, fell in love with his sister Helena, and took her to be his wife, and begat her with child. But as he was in bed with her one night, he laid his hand upon his wife’s belly, and fell asleep, and seemed to hear a voice, which bid him take his hand off his wife’s belly, and not hurt the infant that was therein, which, by God’s providence, would be safely born, and have a happy end. 20.19. Now this palace had been erected of old by the children of Asamoneus and was situate upon an elevation, and afforded a most delightful prospect to those that had a mind to take a view of the city, which prospect was desired by the king; and there he could lie down, and eat, and thence observe what was done in the temple; 20.19. This voice put him into disorder; so he awaked immediately, and told the story to his wife; and when his son was born, he called him Izates. 20.21. which was the origin of that envy which his other brethren, by the same father, bore to him; while on this account they hated him more and more, and were all under great affliction that their father should prefer Izates before them. 20.21. This was the beginning of greater calamities; for the robbers perpetually contrived to catch some of Aias’s servants; and when they had taken them alive, they would not let them go, till they thereby recovered some of their own Sicarii. And as they were again become no small number, they grew bold, and were a great affliction to the whole country. 20.22. Now although their father was very sensible of these their passions, yet did he forgive them, as not indulging those passions out of an ill disposition, but out of a desire each of them had to be beloved by their father. However, he sent Izates, with many presents, to Abennerig, the king of Charax-Spasini, and that out of the great dread he was in about him, lest he should come to some misfortune by the hatred his brethren bore him; and he committed his son’s preservation to him. 20.22. and while they were unwilling to keep by them the treasures that were there deposited, out of fear of [their being carried away by] the Romans; and while they had a regard to the making provision for the workmen; they had a mind to expend these treasures upon them; for if any one of them did but labor for a single hour, he received his pay immediately; so they persuaded him to rebuild the eastern cloisters. 20.23. Upon which Abennerig gladly received the young man, and had a great affection for him, and married him to his own daughter, whose name was Samacha: he also bestowed a country upon him, from which he received large revenues. 20.23. Now the number of years during the rule of these thirteen, from the day when our fathers departed out of Egypt, under Moses their leader, until the building of that temple which king Solomon erected at Jerusalem, were six hundred and twelve. 20.24. 2. But when Monobazus was grown old, and saw that he had but a little time to live, he had a mind to come to the sight of his son before he died. So he sent for him, and embraced him after the most affectionate manner, and bestowed on him the country called Carra; 20.24. and when he was destroyed at a feast by the treachery of his son-in-law, his own son, whose name was Hyrcanus, succeeded him, after he had held the high priesthood one year longer than his brother. This Hyrcanus enjoyed that dignity thirty years, and died an old man, leaving the succession to Judas, who was also called Aristobulus 20.25. it was a soil that bare amomum in great plenty: there are also in it the remains of that ark, wherein it is related that Noah escaped the deluge, and where they are still shown to such as are desirous to see them. 20.25. Accordingly, the number of the high priests, from the days of Herod until the day when Titus took the temple and the City, and burnt them, were in all twenty-eight; the time also that belonged to them was a hundred and seven years. 20.26. Accordingly, Izates abode in that country until his father’s death. But the very day that Monobazus died, queen Helena sent for all the grandees, and governors of the kingdom, and for those that had the armies committed to their command; 20.26. and what we have suffered from the Assyrians and Babylonians, and what afflictions the Persians and Macedonians, and after them the Romans, have brought upon us; for I think I may say that I have composed this history with sufficient accuracy in all things. 20.27. and when they were come, she made the following speech to them: “I believe you are not unacquainted that my husband was desirous Izates should succeed him in the government, and thought him worthy so to do. However, I wait your determination; for happy is he who receives a kingdom, not from a single person only, but from the willing suffrages of a great many.” 20.28. This she said, in order to try those that were invited, and to discover their sentiments. Upon the hearing of which, they first of all paid their homage to the queen, as their custom was, and then they said that they confirmed the king’s determination, and would submit to it; and they rejoiced that Izates’s father had preferred him before the rest of his brethren, as being agreeable to all their wishes: 20.29. but that they were desirous first of all to slay his brethren and kinsmen, that so the government might come securely to Izates; because if they were once destroyed, all that fear would be over which might arise from their hatred and envy to him. 20.31. So since these men had not prevailed with her, when they advised her to slay them, they exhorted her at least to keep them in bonds till he should come, and that for their own security; they also gave her counsel to set up some one whom she could put the greatest trust in, as a governor of the kingdom in the mean time. 20.32. So queen Helena complied with this counsel of theirs, and set up Monobazus, the eldest son, to be king, and put the diadem upon his head, and gave him his father’s ring, with its signet; as also the ornament which they call Sampser, and exhorted him to administer the affairs of the kingdom till his brother should come; 20.33. who came suddenly upon hearing that his father was dead, and succeeded his brother Monobazus, who resigned up the government to him. 20.34. 3. Now, during the time Izates abode at Charax-Spasini, a certain Jewish merchant, whose name was Aias, got among the women that belonged to the king, and taught them to worship God according to the Jewish religion. 20.35. He, moreover, by their means, became known to Izates, and persuaded him, in like manner, to embrace that religion; he also, at the earnest entreaty of Izates, accompanied him when he was sent for by his father to come to Adiabene; it also happened that Helena, about the same time, was instructed by a certain other Jew and went over to them. 20.36. But when Izates had taken the kingdom, and was come to Adiabene, and there saw his brethren and other kinsmen in bonds, he was displeased at it; 20.37. and as he thought it an instance of impiety either to slay or imprison them, but still thought it a hazardous thing for to let them have their liberty, with the remembrance of the injuries that had been offered them, he sent some of them and their children for hostages to Rome, to Claudius Caesar, and sent the others to Artabanus, the king of Parthia, with the like intentions. 20.38. 4. And when he perceived that his mother was highly pleased with the Jewish customs, he made haste to change, and to embrace them entirely; and as he supposed that he could not be thoroughly a Jew unless he were circumcised, he was ready to have it done. 20.39. But when his mother understood what he was about, she endeavored to hinder him from doing it, and said to him that this thing would bring him into danger; and that, as he was a king, he would thereby bring himself into great odium among his subjects, when they should understand that he was so fond of rites that were to them strange and foreign; and that they would never bear to be ruled over by a Jew. 20.41. and said that he was afraid lest such an action being once become public to all, he should himself be in danger of punishment for having been the occasion of it, and having been the king’s instructor in actions that were of ill reputation; and he said that he might worship God without being circumcised, even though he did resolve to follow the Jewish law entirely, which worship of God was of a superior nature to circumcision. 20.42. He added, that God would forgive him, though he did not perform the operation, while it was omitted out of necessity, and for fear of his subjects. So the king at that time complied with these persuasions of Aias. 20.43. But afterwards, as he had not quite left off his desire of doing this thing, a certain other Jew that came out of Galilee, whose name was Eleazar, and who was esteemed very skillful in the learning of his country, persuaded him to do the thing; 20.44. for as he entered into his palace to salute him, and found him reading the law of Moses, he said to him, “Thou dost not consider, O king! that thou unjustly breakest the principal of those laws, and art injurious to God himself, [by omitting to be circumcised]; for thou oughtest not only to read them, but chiefly to practice what they enjoin thee. 20.45. How long wilt thou continue uncircumcised? But if thou hast not yet read the law about circumcision, and dost not know how great impiety thou art guilty of by neglecting it, read it now.” 20.46. When the king had heard what he said, he delayed the thing no longer, but retired to another room, and sent for a surgeon, and did what he was commanded to do. He then sent for his mother, and Aias his tutor, and informed them that he had done the thing; 20.47. upon which they were presently struck with astonishment and fear, and that to a great degree, lest the thing should be openly discovered and censured, and the king should hazard the loss of his kingdom, while his subjects would not bear to be governed by a man who was so zealous in another religion; and lest they should themselves run some hazard, because they would be supposed the occasion of his so doing. 20.48. But it was God himself who hindered what they feared from taking effect; for he preserved both Izates himself and his sons when they fell into many dangers, and procured their deliverance when it seemed to be impossible, and demonstrated thereby that the fruit of piety does not perish as to those that have regard to him, and fix their faith upon him only. But these events we shall relate hereafter. 20.49. 5. But as to Helena, the king’s mother, when she saw that the affairs of Izates’s kingdom were in peace, and that her son was a happy man, and admired among all men, and even among foreigners, by the means of God’s providence over him, she had a mind to go to the city of Jerusalem, in order to worship at that temple of God which was so very famous among all men, and to offer her thank-offerings there. So she desired her son to give her leave to go thither; 20.51. Now her coming was of very great advantage to the people of Jerusalem; for whereas a famine did oppress them at that time, and many people died for want of what was necessary to procure food withal, queen Helena sent some of her servants to Alexandria with money to buy a great quantity of corn, and others of them to Cyprus, to bring a cargo of dried figs. 20.52. And as soon as they were come back, and had brought those provisions, which was done very quickly, she distributed food to those that were in want of it, and left a most excellent memorial behind her of this benefaction, which she bestowed on our whole nation. 20.53. And when her son Izates was informed of this famine, he sent great sums of money to the principal men in Jerusalem. However, what favors this queen and king conferred upon our city Jerusalem shall be further related hereafter. 20.54. 1. But now Artabanus, king of the Parthians perceiving that the governors of the provinces had framed a plot against him, did not think it safe for him to continue among them; but resolved to go to Izates, in hopes of finding some way for his preservation by his means, and, if possible, for his return to his own dominions. 20.55. So he came to Izates, and brought a thousand of his kindred and servants with him, and met him upon the road 20.56. while he well knew Izates, but Izates did not know him. When Artabanus stood near him, and, in the first place, worshipped him, according to the custom, he then said to him, “O king! do not thou overlook me thy servant, nor do thou proudly reject the suit I make thee; for as I am reduced to a low estate, by the change of fortune, and of a king am become a private man, I stand in need of thy assistance. 20.57. Have regard, therefore, unto the uncertainty of fortune, and esteem the care thou shalt take of me to be taken of thyself also; for if I be neglected, and my subjects go off unpunished, many other subjects will become the more insolent towards other kings also.” 20.58. And this speech Artabanus made with tears in his eyes, and with a dejected countece. Now as soon as Izates heard Artabanus’s name, and saw him stand as a supplicant before him, he leaped down from his horse immediately 20.59. and said to him, “Take courage, O king! nor be disturbed at thy present calamity, as if it were incurable; for the change of thy sad condition shall be sudden; for thou shalt find me to be more thy friend and thy assistant than thy hopes can promise thee; for I will either re-establish thee in the kingdom of Parthia, or lose my own.” 20.61. So he complied with his desire, and leaped upon his horse; and when he had brought him to his royal palace, he showed him all sorts of respect when they sat together, and he gave him the upper place at festivals also, as regarding not his present fortune, but his former dignity, and that upon this consideration also, that the changes of fortune are common to all men. 20.62. He also wrote to the Parthians, to persuade them to receive Artabanus again; and gave them his right hand and his faith, that he should forget what was past and done, and that he would undertake for this as a mediator between them. 20.63. Now the Parthians did not themselves refuse to receive him again, but pleaded that it was not now in their power so to do, because they had committed the government to another person, who had accepted of it, and whose name was Cinnamus; and that they were afraid lest a civil war should arise on this account. 20.64. When Cinnamus understood their intentions, he wrote to Artabanus himself, for he had been brought up by him, and was of a nature good and gentle also, and desired him to put confidence in him, and to come and take his own dominions again. 20.65. Accordingly, Artabanus trusted him, and returned home; when Cinnamus met him, worshipped him, and saluted him as a king, and took the diadem off his own head, and put it on the head of Artabanus. 20.66. 3. And thus was Artahanus restored to his kingdom again by the means of Izates, when he had lost it by the means of the grandees of the kingdom. Nor was he unmindful of the benefits he had conferred upon him, but rewarded him with such honors as were of the greatest esteem among them; 20.67. for he gave him leave to wear his tiara upright, and to sleep upon a golden bed, which are privileges and marks of honor peculiar to the kings of Parthia. 20.68. He also cut off a large and fruitful country from the king of Armenia, and bestowed it upon him. The name of the country is Nisibis, wherein the Macedonians had formerly built that city which they called Antioch of Mygodonla. And these were the honors that were paid Izates by the king of the Parthians. 20.69. 4. But in no long time Artabanus died, and left his kingdom to his son Bardanes. Now this Bardanes came to Izates, and would have persuaded him to join him with his army, and to assist him in the war he was preparing to make with the Romans; 20.71. and having besides sent his sons, five in number, and they but young also, to learn accurately the language of our nation, together with our learning, as well as he had sent his mother to worship at our temple, as I have said already, was the more backward to a compliance; and restrained Bardanes, telling him perpetually of the great armies and famous actions of the Romans, and thought thereby to terrify him, and desired thereby to hinder him from that expedition. 20.72. But the Parthian king was provoked at this his behavior, and denounced war immediately against Izates. Yet did he gain no advantage by this war, because God cut off all his hopes therein; 20.73. for the Parthians perceiving Bardanes’s intentions, and how he had determined to make war with the Romans, slew him, and gave his kingdom to his brother Gotarzes. 20.74. He also, in no long time, perished by a plot made against him, and Vologases, his brother, succeeded him, who committed two of his provinces to two of his brothers by the same father; that of the Medes to the elder, Pacorus; and Armenia to the younger, Tiridates. 20.75. 1. Now when the king’s brother, Monobazus, and his other kindred, saw how Izates, by his piety to God, was become greatly esteemed by all men, they also had a desire to leave the religion of their country, and to embrace the customs of the Jews; 20.76. but that act of theirs was discovered by Izates’s subjects. Whereupon the grandees were much displeased, and could not contain their anger at them; but had an intention, when they should find a proper opportunity, to inflict a punishment upon them. 20.77. Accordingly, they wrote to Abia, king of the Arabians, and promised him great sums of money, if he would make an expedition against their king; and they further promised him, that, on the first onset, they would desert their king, because they were desirous to punish him, by reason of the hatred he had to their religious worship; then they obliged themselves, by oaths, to be faithful to each other, and desired that he would make haste in this design. 20.78. The king of Arabia complied with their desires, and brought a great army into the field, and marched against Izates; and, in the beginning of the first onset, and before they came to a close fight, those Handees, as if they had a panic terror upon them, all deserted Izates, as they had agreed to do, and, turning their backs upon their enemies, ran away. 20.79. Yet was not Izates dismayed at this; but when he understood that the grandees had betrayed him, he also retired into his camp, and made inquiry into the matter; and as soon as he knew who they were that had made this conspiracy with the king of Arabia, he cut off those that were found guilty; and renewing the fight on the next day, he slew the greatest part of his enemies 20.81. 2. But although the grandees of Adiabene had failed in their first attempt, as being delivered up by God into their king’s hands, yet would they not even then be quiet, but wrote again to Vologases, who was then king of Parthia, and desired that he would kill Izates, and set over them some other potentate, who should be of a Parthian family; for they said that they hated their own king for abrogating the laws of their forefathers, and embracing foreign customs. 20.82. When the king of Parthia heard this, he boldly made war upon Izates; and as he had no just pretense for this war, he sent to him, and demanded back those honorable privileges which had been bestowed on him by his father, and threatened, on his refusal, to make war upon him. 20.83. Upon hearing of this, Izates was under no small trouble of mind, as thinking it would be a reproach upon him to appear to resign those privileges that had been bestowed upon him out of cowardice; 20.84. yet because he knew, that though the king of Parthia should receive back those honors, yet would he not be quiet, he resolved to commit himself to God, his Protector, in the present danger he was in of his life; 20.85. and as he esteemed him to be his principal assistant, he intrusted his children and his wives to a very strong fortress, and laid up his corn in his citadels, and set the hay and the grass on fire. And when he had thus put things in order, as well as he could, he awaited the coming of the enemy. 20.86. And when the king of Parthia was come, with a great army of footmen and horsemen, which he did sooner than was expected, (for he marched in great haste,) and had cast up a bank at the river that parted Adiabene from Media,—Izates also pitched his camp not far off, having with him six thousand horsemen. 20.87. But there came a messenger to Izates, sent by the king of Parthia, who told him how large his dominions were, as reaching from the river Euphrates to Bactria, and enumerated that king’s subjects; 20.88. he also threatened him that he should be punished, as a person ungrateful to his lords; and said that the God whom he worshipped could not deliver him out of the king’s hands. 20.89. When the messenger had delivered this his message, Izates replied that he knew the king of Parthia’s power was much greater than his own; but that he knew also that God was much more powerful than all men. And when he had returned him this answer, he betook himself to make supplication to God, and threw himself upon the ground, and put ashes upon his head, in testimony of his confusion, and fasted, together with his wives and children. Then he called upon God, and said 20.91. Thus did he lament and bemoan himself, with tears in his eyes; whereupon God heard his prayer. And immediately that very night Vologases received letters, the contents of which were these, that a great band of Dahe and Sacse, despising him, now he was gone so long a journey from home, had made an expedition, and laid Parthia waste; so that he [was forced to] retire back, without doing any thing. And thus it was that Izates escaped the threatenings of the Parthians, by the providence of God. 20.92. 3. It was not long ere Izates died, when he had completed fifty-five years of his life, and had ruled his kingdom twenty-four years. He left behind him twenty-four sons and twenty-four daughters. 20.93. However, he gave order that his brother Monobazus should succeed in the government, thereby requiting him, because, while he was himself absent after their father’s death, he had faithfully preserved the government for him. 20.94. But when Helena, his mother, heard of her son’s death, she was in great heaviness, as was but natural, upon her loss of such a most dutiful son; yet was it a comfort to her that she heard the succession came to her eldest son. Accordingly, she went to him in haste; and when she was come into Adiabene, she did not long outlive her son Izates. 20.95. But Monobazus sent her bones, as well as those of Izates, his brother, to Jerusalem, and gave order that they should be buried at the pyramids which their mother had erected; they were three in number, and distant no more than three furlongs from the city Jerusalem. 20.96. But for the actions of Monobazus the king, which he did during the rest of his life, we will relate them hereafter. 20.139. And when Agrippa had received these countries as the gift of Caesar, he gave his sister Drusilla in marriage to Azizus, king of Emesa, upon his consent to be circumcised; for Epiphanes, the son of king Antiochus, had refused to marry her, because, after he had promised her father formerly to come over to the Jewish religion, he would not now perform that promise. 20.141. 2. But for the marriage of Drusilla with Azizus, it was in no long time afterward dissolved upon the following occasion: 20.142. While Felix was procurator of Judea, he saw this Drusilla, and fell in love with her; for she did indeed exceed all other women in beauty; and he sent to her a person whose name was Simon one of his friends; a Jew he was, and by birth a Cypriot, and one who pretended to be a magician, and endeavored to persuade her to forsake her present husband, and marry him; and promised, that if she would not refuse him, he would make her a happy woman. 20.143. Accordingly she acted ill, and because she was desirous to avoid her sister Bernice’s envy, for she was very ill treated by her on account of her beauty, was prevailed upon to transgress the laws of her forefathers, and to marry Felix; and when he had had a son by her, he named him Agrippa. 20.145. 3. But as for Bernice, she lived a widow a long while after the death of Herod [king of Chalcis], who was both her husband and her uncle; but when the report went that she had criminal conversation with her brother, [Agrippa, junior,] she persuaded Poleme, who was king of Cilicia, to be circumcised, and to marry her, as supposing that by this means she should prove those calumnies upon her to be false; 20.146. and Poleme was prevailed upon, and that chiefly on account of her riches. Yet did not this matrimony endure long; but Bernice left Poleme, and, as was said, with impure intentions. So he forsook at once this matrimony, and the Jewish religion; 20.189. 11. About the same time king Agrippa built himself a very large dining-room in the royal palace at Jerusalem, near to the portico. 20.191. which thing, when the chief men of Jerusalem saw they were very much displeased at it; for it was not agreeable to the institutions of our country or law that what was done in the temple should be viewed by others, especially what belonged to the sacrifices. They therefore erected a wall upon the uppermost building which belonged to the inner court of the temple towards the west 20.192. which wall when it was built, did not only intercept the prospect of the dining-room in the palace, but also of the western cloisters that belonged to the outer court of the temple also, where it was that the Romans kept guards for the temple at the festivals. 20.193. At these doings both king Agrippa, and principally Festus the procurator, were much displeased; and Festus ordered them to pull the wall down again: but the Jews petitioned him to give them leave to send an embassage about this matter to Nero; for they said they could not endure to live if any part of the temple should be demolished; 20.194. and when Festus had given them leave so to do, they sent ten of their principal men to Nero, as also Ismael the high priest, and Helcias, the keeper of the sacred treasure. 20.195. And when Nero had heard what they had to say, he not only forgave them what they had already done, but also gave them leave to let the wall they had built stand. This was granted them in order to gratify Poppea, Nero’s wife, who was a religious woman, and had requested these favors of Nero, and who gave order to the ten ambassadors to go their way home; but retained Helcias and Ismael as hostages with herself. 20.196. As soon as the king heard this news, he gave the high priesthood to Joseph, who was called Cabi, the son of Simon, formerly high priest. 20.197. 1. And now Caesar, upon hearing the death of Festus, sent Albinus into Judea, as procurator. But the king deprived Joseph of the high priesthood, and bestowed the succession to that dignity on the son of Aus, who was also himself called Aus. 20.198. Now the report goes that this eldest Aus proved a most fortunate man; for he had five sons who had all performed the office of a high priest to God, and who had himself enjoyed that dignity a long time formerly, which had never happened to any other of our high priests.
10. Josephus Flavius, Jewish War, 2.559-2.561 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.559. 2. In the meantime, the people of Damascus, when they were informed of the destruction of the Romans, set about the slaughter of those Jews that were among them; 2.561. on which account it was that their greatest concern was, how they might conceal these things from them; so they came upon the Jews, and cut their throats, as being in a narrow place, in number ten thousand, and all of them unarmed, and this in one hour’s time, without any body to disturb them.
11. Josephus Flavius, Against Apion, 2.10, 2.39 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

2.39. And what occasion is there to speak of others, when those of us Jews that dwell at Antioch are named Antiochians, because Seleucus the founder of that city gave them the privileges belonging thereto? After the like manner do those Jews that inhabit Ephesus and the other cities of Ionia enjoy the same name with those that were originally born there, by the grant of the succeeding princes;
12. Josephus Flavius, Life, 16 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13. Juvenal, Satires, 14.96-14.106 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

14. New Testament, Acts, 16.14, 17.2, 17.12, 18.6-18.7 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

16.14. A certain woman named Lydia, a seller of purple, of the city of Thyatira, one who worshiped God, heard us; whose heart the Lord opened to listen to the things which were spoken by Paul. 17.2. Paul, as was his custom, went in to them, and for three Sabbath days reasoned with them from the Scriptures 17.12. Many of them therefore believed; also of the Greek women of honorable estate, and not a few men. 18.6. When they opposed him and blasphemed, he shook out his clothing and said to them, "Your blood be on your own heads! I am clean. From now on, I will go to the Gentiles! 18.7. He departed there, and went into the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next door to the synagogue.
15. New Testament, Romans, 4.1 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

4.1. What then will we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
16. New Testament, Luke, 2 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

17. New Testament, Mark, 13.12 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

13.12. Brother will deliver up brother to death, and the father his child. Children will rise up against parents, and cause them to be put to death.
18. New Testament, Matthew, 23.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

23.15. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel around by sea and land to make one proselyte; and when he becomes one, you make him twice as much of a son of Gehenna as yourselves.
19. Seneca The Younger, Letters, 108.22 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

20. Suetonius, Claudius, 11.2, 25.4 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

21. Suetonius, Tiberius, 36 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

22. Tacitus, Annals, 2.85, 4.16, 12.24, 16.6 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

2.85.  In the same year, bounds were set to female profligacy by stringent resolutions of the senate; and it was laid down that no woman should trade in her body, if her father, grandfather, or husband had been a Roman knight. For Vistilia, the daughter of a praetorian family, had advertised her venality on the aediles' list — the normal procedure among our ancestors, who imagined the unchaste to be sufficiently punished by the avowal of their infamy. Her husband, Titidius Labeo, was also required to explain why, in view of his wife's manifest guilt, he had not invoked the penalty of the law. As he pleaded that sixty days, not yet elapsed, were allowed for deliberation, it was thought enough to pass sentence on Vistilia, who was removed to the island of Seriphos. — Another debate dealt with the proscription of the Egyptian and Jewish rites, and a senatorial edict directed that four thousand descendants of enfranchised slaves, tainted with that superstition and suitable in point of age, were to be shipped to Sardinia and there employed in suppressing brigandage: "if they succumbed to the pestilential climate, it was a cheap loss." The rest had orders to leave Italy, unless they had renounced their impious ceremonial by a given date. 4.16.  Nearly at the same date, the Caesar spoke on the need of choosing a flamen of Jupiter, to replace the late Servius Maluginensis, and of also passing new legislation. "Three patricians," he pointed out, "children of parents wedded 'by cake and spelt,' were nominated simultaneously; and on one of them the selection fell. The system was old-fashioned, nor was there now as formerly the requisite supply of candidates, since the habit of marrying by the ancient ritual had been dropped, or was retained in few families." — Here he offered several explanations of the fact, the principal one being the indifference of both sexes, though there was also a deliberate avoidance of the difficulties of the ceremony itself. — ". . . and since both the man obtaining this priesthood and the woman passing into the marital control of a flamen were automatically withdrawn from paternal jurisdiction. Consequently, a remedy must be applied either by a senatorial resolution or by special law, precisely as Augustus had modified several relics of the rough old world to suit the needs of the present." It was decided, then, after a discussion of the religious points, that no change should be made in the constitution of the flamenship; but a law was carried, that the flamen's wife, though under her husband's tutelage in respect of her sacred duties, should otherwise stand upon the same legal footing as any ordinary woman. Maluginensis' son was elected in the room of his father; and to enhance the dignity of the priests and increase their readiness to perform the ritual of the various cults, two million sesterces were voted to the Virgin Cornelia, who was being appointed to succeed Scantia; while Augusta, whenever she entered the theatre, was to take her place among the seats reserved for the Vestals. 12.24.  As to the vanity or glory of the various kings in that respect, differing accounts are given; but the original foundation, and the character of the pomerium as fixed by Romulus, seem to me a reasonable subject of investigation. From the Forum Boarium, then, where the brazen bull which meets the view is explained by the animal's use in the plough, the furrow to mark out the town was cut so as to take in the great altar of Hercules. From that point, boundary-stones were interspersed at fixed intervals along the base of the Palatine Hill up to the altar of Consus, then to the old curiae, then again to the shrine of the Lares, and after that to the Forum Romanum. The Forum and the Capitol, it was believed, were added to the city, not by Romulus but by Titus Tatius. Later, the pomerium grew with the national fortunes: the limits as now determined by Claudius are both easily identified and recorded in public documents. 16.6.  After the close of the festival, Poppaea met her end through a chance outburst of anger on the part of her husband, who felled her with a kick during pregcy. That poison played its part I am unable to believe, though the assertion is made by some writers less from conviction than from hatred; for Nero was desirous of children, and love for his wife was a ruling passion. The body was not cremated in the Roman style, but, in conformity with the practice of foreign courts, was embalmed by stuffing with spices, then laid to rest in the mausoleum of the Julian race. Still, a public funeral was held; and the emperor at the Rostra eulogized her beauty, the fact that she had been the mother of an infant daughter now divine, and other favours of fortune which did duty for virtues.
23. Tacitus, Histories, 5.5.1 (1st cent. CE - 2nd cent. CE)

24. Cassius Dio, Roman History, 40.47.3, 53.2.4, 57.18, 60.5.2 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

40.47.3.  But it seems to me that that decree passed the previous year, near its close, with regard to Serapis and Isis, was a portent equal to any; for the senate had decided to tear down their temples, which some individuals had built on their own account. Indeed, for a long time they did not believe in these gods, and even when the rendering of public worship to them gained the day, they settled them outside the pomerium. 53.2.4.  As for religious matters, he did not allow the Egyptian rites to be celebrated inside the pomerium, but made provision for the temples; those which had been built by private individuals he ordered their sons and descendants, if any survived, to repair, and the rest he restored himself. 57.18. 1.  Germanicus, having acquired a reputation by his campaign against the Germans, advanced as far as the ocean, inflicted an overwhelming defeat upon the barbarians, collected and buried the bones of those who had fallen with Varus, and won back the military standards.,1a. Tiberius did not recall his wife Julia from the banishment to which her father Augustus had condemned her for unchastity, but even put her under lock and key until she perished from general debility and starvation.,2.  The senate urged upon Tiberius the request that the month of November, on the sixteenth day of which he had been born, should be called Tiberius: "What will you do, then, if there are thirteen Caesars?",3.  Later, when Marcus Junius and Lucius Norbanus assumed office, an omen of no little importance occurred on the very first day of the year, and it doubtless had a bearing on the fate of Germanicus. The consul Norbanus, it seems, had always been devoted to the trumpet, and as he practised on it assiduously, he wished to play the instrument on this occasion, also, at dawn, when many persons were already near his house.,4.  This proceeding startled them all alike, just as if the consul had given them a signal for battle; and they were also alarmed by the falling of the statue Janus. They were furthermore disturbed not a little by an oracle, reputed to be an utterance of the Sibyl, which, although it did not fit this period of the city's history at all, was nevertheless applied to the situation then existing.,5.  It ran: "When thrice three hundred revolving years have run their course, Civil strife upon Rome destruction shall bring, and the folly, too, of Sybaris . . ." Tiberius, now, denounced these verses as spurious and made an investigation of all the books that contained any prophecies, rejecting some as worthless and retaining others as genuine.,5a. As the Jews flocked to Rome in great numbers and were converting many of the natives to their ways, he banished most of them.,6.  At the death of Germanicus Tiberius and Livia were thoroughly pleased, but everybody else was deeply grieved. He was a man of the most striking physical beauty and likewise of the noblest spirit, and was conspicuous alike for his culture and for his strength. Though the bravest of men against the foe, he showed himself most gentle with his countrymen;,7.  and though as a Caesar he had the greatest power, he kept his ambitions on the same plane as weaker men. He never conducted himself oppressively toward his subjects or with jealousy toward Drusus or in any reprehensible way toward Tiberius.,8.  In a word, he was one of the few men of all time who have neither sinned against the fortune allotted to them nor been destroyed by it. Although on several occasions he might have obtained the imperial power, with the free consent not only of the soldiers but of the people and senate as well, he refused to do so.,9.  His death occurred at Antioch as the result of a plot formed by Piso and Plancina. For bones of men that had been buried in the house where he dwelt and sheets of lead containing curses together with his name were found while he was yet alive; and that poison was the means of his carrying off was revealed by the condition of his body, which was brought into the Forum and exhibited to all who were present.,10.  Piso later returned to Rome and was brought before the senate on the charge of murder by Tiberius himself, who thus endeavoured to clear himself of the suspicion of having destroyed Germanicus; but Piso secured a postponement of his trial and committed suicide.,11.  Germanicus at his death left three sons, whom Augustus in his will had named Caesars. The eldest of these three, Nero, assumed the toga virilis about this time.,10b. Tiberius also found some pretexts for murders; for the death of Germanicus led to the destruction of many others, on the ground that they were pleased at it. 60.5.2.  His grandmother Livia he not only honoured with equestrian contests but also deified; and he set up a statue to her in the temple of Augustus, charging the Vestal Virgins with the duty of offering the proper sacrifices, and he ordered that women should use her name in taking oaths.
25. Hermas, Mandates, 5.2.2 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

26. Justin, First Apology, 24, 57, 20 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

20. And the Sibyl and Hystaspes said that there should be a dissolution by God of things corruptible. And the philosophers called Stoics teach that even God Himself shall be resolved into fire, and they say that the world is to be formed anew by this revolution; but we understand that God, the Creator of all things, is superior to the things that are to be changed. If, therefore, on some points we teach the same things as the poets and philosophers whom you honour, and on other points are fuller and more divine in our teaching, and if we alone afford proof of what we assert, why are we unjustly hated more than all others? For while we say that all things have been produced and arranged into a world by God, we shall seem to utter the doctrine of Plato; and while we say that there will be a burning up of all, we shall seem to utter the doctrine of the Stoics: and while we affirm that the souls of the wicked, being endowed with sensation even after death, are punished, and that those of the good being delivered from punishment spend a blessed existence, we shall seem to say the same things as the poets and philosophers; and while we maintain that men ought not to worship the works of their hands, we say the very things which have been said by the comic poet Meder, and other similar writers, for they have declared that the workman is greater than the work.
27. Justin, Second Apology, 12.5 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

28. Justin, Dialogue With Trypho, 134.6 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

29. Philostratus The Athenian, Life of Apollonius, 7.3-7.4 (2nd cent. CE - missingth cent. CE)

7.3. About the conduct of Zeno of Elea then, and about the murder of Cotys there is nothing very remarkable; for as it is easy to enslave Thracians and Getae, so it is an act of folly to liberate them; for indeed they do not appreciate freedom, because, I imagine, they do not esteem slavery to be base. I will not say that Plato somewhat lacked wisdom when he set himself to reform the affairs of Sicily rather than those of Athens, or that he was sold in all fairness when, after deceiving others, he found himself deceived, for I fear to offend my readers. But the despotic sway of Dionysius over Sicily was not solidly based when Phyton of Rhegium made his attempt against him, and in any case he would have been put to death by him, even if the people of that city had not shot their bolts at him; his achievement, then, I think, was by no means wonderful: he only preferred to die in behalf of the liberty of others rather than to endure the death penalty to make himself a slave. And as for Callisthenes, even today he cannot acquit himself of baseness; for in first commending and then attacking one and the same set of people, he either attacked those whom he felt to be worthy of praise, or he praised those whom he ought to have been openly attacking. Moreover a person who sets himself to abuse good men cannot escape the charge of being envious, while he who flatters the wicked by his very praises of them draws down upon his own head the guilt of their misdeeds, for evil men are only rendered more evil when you praise them. And Diogenes, if he had addressed Philip in the way he did before the battle of Chaeronea instead of after it, might have preserved him from the guilt of taking up arms against Athens; but instead of doing so he waited till harm was done, when he could only reproach him, not reform him. As for Crates, he must needs incur the censure of every patriot for not seconding Alexander in his design of recolonizing Thebes. But Apollonius had not to fear for any country that was endangered, nor was he in despair of his own life, nor was he reduced to silly and idle speeches, nor was he championing the cause of Mysians or Getae, nor was he face to face with one who was only sovereign of a single island or of an inconsiderable country, but he confronted one who was master both of sea and land, at a time when his tyranny was harsh and bitter; and he took his stand against the tyrant in behalf of the welfare of the subjects, with the same spirit of purpose as he had taken his stand against Nero. 7.4. Some may think that his attitude towards Nero was a mere bit of skirmishing, because he did not come to close quarters with him, but merely undermined his despotism by his enocuragement of Vindex, and the terror with which he inspired Tigellinus. And there are certain braggarts here who foster the tale that it required no great courage to assail a man like Nero who led the life of a female harpist or flautist. But what, I would ask, have they to say about Domitian? For he was vigorous in body, and he abjured all those pleasures of music and song which wear away and soften down ferocity; and he took pleasure in the sufferings of others and in any lamentations they uttered. And he was in the habit of saying that distrust is the best safeguard of the people against their tyrants and of the tyrant against the multitude; and though he thought that a sovereign ought to rest from all hard work during the night, yet he deemed it the right season to begin murdering people in. And the result was that while the Senate had all its most distinguished members cut off, philosophy was reduced to cowering in a corner, to such an extent that some of its votaries disguised themselves by changing their dress and ran away to take refuge among the western Celts, while others fled to the deserts of Libya and Scythia, and others again stooped to compose orations in which his crimes were palliated. But Apollonius, like Tiresias, who is represented by Sophocles as addressing to Oedipus the word:'For “tis not in your slavery that I live, but in that of Loxias,' chose wisdom as his mistress, and escaped scot-free from paying tribute to Domitian. Applying to himself, as if it were an oracle, the verse of Tiresias and of Sophocles, and fearing nothing for himself, but only pitying the fate of others, he set himself to rally round him all the younger men of the Senate, and husband such intelligence as he saw discerned in many of them; and he visited the provinces and in the name of philosophy he appealed to the governors, pointing out to them that the strength of a tyrant is not immortal, and that the very fact of their being dreaded exposes them to defeat. And he also reminded them of the Panathenaic festival in Attica, at which hymns are sung in honor of Harmodius and Aristogeiton, and of the sally that was made from Phyle, when thirty tyrants at once were overthrown; and he also reminded them of the ancient history of the Romans, and of how they too had been a democracy, after driving out despotism, arms in hand.
30. Tatian, Oration To The Greeks, 25.1, 25.3 (2nd cent. CE - 2nd cent. CE)

31. Tertullian, To The Heathen, 1.13 (2nd cent. CE - 3rd cent. CE)

1.13. Others, with greater regard to good manners, it must be confessed, suppose that the sun is the god of the Christians, because it is a well-known fact that we pray towards the east, or because we make Sunday a day of festivity. What then? Do you do less than this? Do not many among you, with an affectation of sometimes worshipping the heavenly bodies likewise, move your lips in the direction of the sunrise? It is you, at all events, who have even admitted the sun into the calendar of the week; and you have selected its day, in preference to the preceding day as the most suitable in the week for either an entire abstinence from the bath, or for its postponement until the evening, or for taking rest and for banqueting. By resorting to these customs, you deliberately deviate from your own religious rites to those of strangers. For the Jewish feasts on the Sabbath and the Purification, and Jewish also are the ceremonies of the lamps, and the fasts of unleavened bread, and the littoral prayers, all which institutions and practices are of course foreign from your gods. Wherefore, that I may return from this digression, you who reproach us with the sun and Sunday should consider your proximity to us. We are not far off from your Saturn and your days of rest.
32. Babylonian Talmud, Niddah, None (3rd cent. CE - 6th cent. CE)

31a. מאי קרא (תהלים עא, ו) ממעי אמי אתה גוזי מאי משמע דהאי גוזי לישנא דאשתבועי הוא דכתיב (ירמיהו ז, כט) גזי נזרך והשליכי,ואמר רבי אלעזר למה ולד דומה במעי אמו לאגוז מונח בספל של מים אדם נותן אצבעו עליו שוקע לכאן ולכאן,תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעיים ולד דר במדור האמצעי אחרונים ולד דר במדור העליון וכיון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא וזהו חבלי אשה,והיינו דתנן חבלי של נקבה מרובין משל זכר,ואמר רבי אלעזר מאי קרא (תהלים קלט, טו) אשר עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ דרתי לא נאמר אלא רקמתי,מאי שנא חבלי נקבה מרובין משל זכר זה בא כדרך תשמישו וזה בא כדרך תשמישו זו הופכת פניה וזה אין הופך פניו,תנו רבנן שלשה חדשים הראשונים תשמיש קשה לאשה וגם קשה לולד אמצעיים קשה לאשה ויפה לולד אחרונים יפה לאשה ויפה לולד שמתוך כך נמצא הולד מלובן ומזורז,תנא המשמש מטתו ליום תשעים כאילו שופך דמים מנא ידע אלא אמר אביי משמש והולך (תהלים קטז, ו) ושומר פתאים ה',תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל,וכיון שהגיע זמנו להפטר מן העולם הקב"ה נוטל חלקו וחלק אביו ואמו מניח לפניהם אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי פוץ מלחא ושדי בשרא לכלבא,דרש רב חיננא בר פפא מאי דכתיב (איוב ט, י) עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם נותן חפץ בחמת צרורה ופיה למעלה ספק משתמר ספק אין משתמר ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה פתוחה ופיה למטה ומשתמר,דבר אחר אדם נותן חפציו לכף מאזנים כל זמן שמכביד יורד למטה ואילו הקב"ה כל זמן שמכביד הולד עולה למעלה,דרש רבי יוסי הגלילי מאי דכתיב {תהילים קל״ט:י״ד } אודך (ה') על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאד בא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם אדם נותן זרעונים בערוגה כל אחת ואחת עולה במינו ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה וכולם עולין למין אחד,דבר אחר צבע נותן סמנין ליורה כולן עולין לצבע אחד ואילו הקב"ה צר העובר במעי אשה כל אחת ואחת עולה למינו,דרש רב יוסף מאי דכתיב (ישעיהו יב, א) אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני במה הכתוב מדבר,בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאחד מהן התחיל מחרף ומגדף לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים התחיל מודה ומשבח לכך נאמר ישוב אפך ותנחמני,והיינו דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב (תהלים עב, יח) עושה נפלאות (גדולות) לבדו וברוך שם כבודו לעולם אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו,דריש רבי חנינא בר פפא מאי דכתיב (תהלים קלט, ג) ארחי ורבעי זרית וכל דרכי הסכנת מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטפה אלא מן הברור שבה תנא דבי רבי ישמעאל משל לאדם שזורה בבית הגרנות נוטל את האוכל ומניח את הפסולת,כדרבי אבהו דרבי אבהו רמי כתיב (שמואל ב כב, מ) ותזרני חיל וכתיב (תהלים יח, לג) האל המאזרני חיל אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע זיריתני וזרזתני,דרש רבי אבהו מאי דכתיב (במדבר כג, י) מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה,ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע אמר מי שהוא טהור וקדוש ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה מיד נסמית עינו דכתיב (במדבר כד, ג) נאם הגבר שתום העין,והיינו דאמר רבי יוחנן מאי דכתיב (בראשית ל, טז) וישכב עמה בלילה הוא מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה שנאמר (בראשית מט, יד) יששכר חמור גרם חמור גרם לו ליששכר,אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה שנאמר (ויקרא יג, כט) אשה כי תזריע וילדה זכר,תנו רבנן בראשונה היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחלה יולדת נקבה ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשו (בראשית מו, טו) אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו תלה הזכרים בנקבות ונקבות בזכרים,(דברי הימים א ח, מ) ויהיו בני אולם אנשים גבורי חיל דורכי קשת ומרבים בנים ובני בנים וכי בידו של אדם להרבות בנים ובני בנים אלא מתוך 31a. bWhat is the versefrom which it is derived that a fetus is administered an oath on the day of its birth? “Upon You I have relied from birth; bYou are He Who took me out [ igozi /i] of my mother’s womb”(Psalms 71:6). bFrom where mayit bbe inferred that thisword: b“ iGozi /i,” is a term of administering an oath? As it is written: “Cut off [ igozi /i] your hair and cast it away”(Jeremiah 7:29), which is interpreted as a reference to the vow of a nazirite, who must cut off his hair at the end of his term of naziriteship., bAnd Rabbi Elazar says: To what is a fetus in its mother’s womb comparable?It is comparable bto a nut placed in a basinfull bof water,floating on top of the water. If ba person puts his finger on top ofthe nut, bit sinkseither bin this direction or in that direction. /b,§ bThe Sages taughtin a ibaraita /i: During bthe first three monthsof pregcy, the bfetus resides in the lower compartmentof the womb; in the bmiddlethree months, the bfetus resides in the middle compartment;and during the blastthree months of pregcy the bfetus resides in the upper compartment. And once its time to emerge arrives, it turns upside down and emerges; and this iswhat causes blabor pains. /b,With regard to the assertion that labor pains are caused by the fetus turning upside down, the Gemara notes: bAnd this isthe explanation for bthat which we learnedin a ibaraita /i: bThe labor pains experienced bya woman who gives birth to ba female are greater thanthose bexperienced bya woman who gives birth to ba male.The Gemara will explain this below., bAnd Rabbi Elazar says: What is the versefrom which it is derived that a fetus initially resides in the lower part of the womb? b“When I was made in secret, and I was woven together in the lowest parts of the earth”(Psalms 139:15). Since it bis not stated: I residedin the lowest parts of the earth, bbut rather: “I was woven togetherin the lowest parts of the earth,” this teaches that during the initial stage of a fetus’s development, when it is woven together, its location is in the lower compartment of the womb.,The Gemara asks: bWhat is differentabout bthe labor pains experienced bya woman who gives birth to ba female,that they bare greater than those experienced bya woman who gives birth to ba male?The Gemara answers: bThisone, a male fetus, bemerges in the manner in which it engages in intercourse.Just as a male engages in intercourse facing downward, so too, it is born while facing down. bAnd thatone, a female fetus, bemerges in the manner in which it engages in intercourse,i.e., facing upward. Consequently, bthatone, a female fetus, bturns its face aroundbefore it is born, bbut thisone, a male fetus, bdoes not turn its face aroundbefore it is born.,§ bThe Sages taughtin a ibaraita /i: During bthe first three monthsof pregcy, bsexual intercourse is difficultand harmful bfor the woman and is also difficult for the offspring.During the bmiddlethree months, intercourse is bdifficult for the woman but is beneficial for the offspring.During the blastthree months, sexual intercourse is bbeneficial for the woman and beneficial for the offspring; as a result of it the offspring is found to be strong and fair skinned. /b,The Sages btaughtin a ibaraita /i: With regard to bone who engages in intercoursewith his wife bon the ninetieth dayof her pregcy, bit is as though he spillsher bblood.The Gemara asks: bHow does one knowthat it is the ninetieth day of her pregcy? bRather, Abaye says: One should go ahead and engage in intercoursewith his wife even if it might be the ninetieth day, bandrely on God to prevent any ensuing harm, as the verse states: b“The Lord preserves the simple”(Psalms 116:6).,§ bThe Sages taught: There are three partners inthe creation of ba person: The Holy One, Blessed be He, and his father, and his mother. His father emits the white seed, from whichthe following body parts are formed: The bbones,the bsinews,the bnails,the bbrain that is in its head, andthe bwhite of the eye. His mother emits red seed, from whichare formed the bskin,the bflesh,the bhair, andthe bblack of the eye. And the Holy One, Blessed be He, inserts into him a spirit, a soul,his bcountece [ iukelaster /i], eyesight, hearing of the ear,the capability of bspeechof bthe mouth,the capability of bwalkingwith bthe legs, understanding, and wisdom. /b, bAnd whena person’s btime to depart from the world arrives, the Holy One, Blessed be He, retrieves His part, and He leaves the part ofthe person’s bfather and mother before them. Rav Pappa said: Thisis in accordance with the adage bthat people say: Remove the saltfrom a piece of meat, bandyou may then btoss the meat to a dog,as it has become worthless.,§ bRav Ḥina bar Pappa taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “Who does great deeds beyond comprehension, wondrous deeds without number”(Job 9:10)? bCome and see that the attribute of flesh and blood is unlike the attribute of the Holy One, Blessed be He. The attribute of flesh and bloodis that if one bputs an article in a flask,even if the flask is btied and its openingfaces bupward, it is uncertain whetherthe item bis preservedfrom getting lost, band it is uncertain whether it is not preservedfrom being lost. bBut the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s open womb, and its openingfaces bdownward, andyet the fetus bis preserved. /b, bAnother matterthat demonstrates the difference between the attributes of God and the attributes of people is that when ba person places his articles on a scaleto be measured, bthe heavierthe item bis,the more bit descends. Butwhen bthe Holy One, Blessed be He,forms a fetus, bthe heavier the offspring gets,the more bit ascends upwardin the womb., bRabbi Yosei HaGelili taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “I will give thanks to You, for I am fearfully and wonderfully made; wonderful are Your works, and that my soul knows very well”(Psalms 139:14)? bCome and see that the attribute of flesh and blood is unlike the attribute of the Holy One, Blessed be He. The attribute of flesh and bloodis that when ba person plants seedsof different species binone bgarden bed, each and every oneof the seeds bemergesas a grown plant baccording to its species. But the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s womb, and all ofthe seeds, i.e., those of both the father and the mother, bemergewhen the offspring is formed bas onesex., bAlternatively,when ba dyer puts herbs in a cauldron [ ileyora /i], they all emerge as one colorof dye, bwhereas the Holy One, Blessed be He, forms the fetus in a woman’s womb,and beach and every oneof the seeds bemerges as its own type.In other words, the seed of the father form distinct elements, such as the white of the eye, and the seed of the mother forms other elements, such as the black of the eye, as explained above., bRav Yosef taught: Whatis the meaning of that bwhich is written:“And on that day you shall say: bI will give thanks to You, Lord, for You were angry with me; Your anger is turned away, and You comfort me”(Isaiah 12:1)? bWith regard to whatmatter bis the verse speaking? /b,It is referring, for example, bto two people who lefttheir homes to go bon a businesstrip. bA thorn penetratedthe body bof one of them,and he was consequently unable to go with his colleague. bHe started blaspheming and cursingin frustration. bAfter a period of time, he heard that the ship of the otherperson bhad sunk in the sea,and realized that the thorn had saved him from death. He then bstarted thankingGod band praisingHim for his delivery due to the slight pain caused to him by the thorn. This is the meaning of the statement: I will give thanks to You, Lord, for You were angry with me. bTherefore, it is statedat the end of the verse: b“Your anger is turned away, and You comfort me.” /b, bAnd thisstatement bisidentical to bthat which Rabbi Elazar said: Whatis the meaning of that bwhich is written:“Blessed be the Lord God, the God of Israel, bWho does wondrous things alone; and blessed be His glorious name forever”(Psalms 72:18–19)? What does it mean that God “does wondrous things alone”? It means that beven the one for whom the miracle was performed does not recognize the miraclethat was performed for bhim. /b, bRabbi Ḥanina bar Pappa taught: Whatis the meaning of that bwhich is written: “You measure [ izerita /i] my going about [ iorḥi /i] and my lying down [ iriv’i /i], and are acquainted with all my ways”(Psalms 139:3)? This verse bteaches that a person is not created from the entire dropof semen, bbut from its clearpart. iZeritacan mean to winnow, while iorḥiand iriv’ican both be explained as references to sexual intercourse. Therefore the verse is interpreted homiletically as saying that God separates the procreative part of the semen from the rest. bThe school of Rabbi Yishmael taught a parable:This matter is comparable bto a person who winnowsgrain bin the granary; he takes the food and leaves the waste. /b,This is bin accordance witha statement bof Rabbi Abbahu, as Rabbi Abbahu raises a contradiction: It is writtenin one of King David’s psalms: b“For You have girded me [ ivatazreni /i] with strength for battle”(II Samuel 22:40), without the letter ialefin ivatazreni /i; band it is writtenin another psalm: b“Who girds me [ ihame’azreni /i] with strength”(Psalms 18:33), with an ialefin ihame’azreini /i. What is the difference between these two expressions? bDavid said before the Holy One, Blessed be He: Master of the Universe, You selected me [ izeiritani /i],i.e., You separated between the procreative part and the rest of the semen in order to create me, band You have girded me [ izeraztani /i] with strength. /b, bRabbi Abbahu taught: Whatis the meaning of that bwhich is writtenin Balaam’s blessing: b“Who has counted the dust of Jacob, or numbered the stock [ irova /i] of Israel”(Numbers 23:10)? The verse bteaches that the Holy One, Blessed be He, sits and counts the times that the Jewish people engage in intercourse [ irevi’iyyoteihem /i],anticipating the time bwhen the drop from which the righteous person will be created will arrive. /b, bAndit was bdue to this matterthat bthe eye of wicked Balaam went blind. He said: ShouldGod, bwho is pure and holy, and whose ministers are pure and holy, peek at this matter? Immediately his eye was blindedas a divine punishment, bas it is written: “The saying of the man whose eye is shut”(Numbers 24:3)., bAnd thisstatement bisthe same as that bwhich Rabbi Yoḥa said: Whatis the meaning of that bwhich is written,with regard to Leah’s conceiving Issachar: b“And he lay with her that night”(Genesis 30:16)? The verse bteaches that the Holy One, Blessed be He, contributed to that act.The manner in which God contributed to this act is derived from another verse, bas it is stated: “Issachar is a large-boned [ igarem /i] donkey”(Genesis 49:14). This teaches that God directed Jacob’s bdonkeytoward Leah’s tent so that he would engage in intercourse with her, thereby bcausing [ igaram /i]Leah’s conceiving bIssachar. /b,§ bRabbi Yitzḥak saysthat bRabbi Ami says:The sex of a fetus is determined at the moment of conception. If the bwoman emits seed first, she gives birth to a male,and if the bman emits seed first, she gives birth to a female, as it is stated: “If a woman bears seed and gives birth to a male”(Leviticus 12:2)., bThe Sages taught: At first,people bwould saythat if the bwoman emits seed first she gives birth to a male,and if the bman emits seed first, she gives birth to a female. But the Sages did not explainfrom which verse this bmatteris derived, buntil Rabbi Tzadok came and explainedthat bitis derived from the following verse: b“These are the sons of Leah, whom she bore to Jacob in Paddan Aram, with his daughter Dinah”(Genesis 46:15). From the fact that the verse battributes the males to the females,as the males are called: The sons of Leah, bandit attributes bthe females to the males, /bin that Dinah is called: His daughter, it is derived that if the woman emits seed first she gives birth to a male, whereas if the man emits seed first, she bears a female.,This statement is also derived from the following verse: b“And the sons of Ulam were mighty men of valor, archers, and had many sons and sons’ sons”(I Chronicles 8:40). bIs it in a person’s power to have many sons and sons’ sons? Rather, because /b
33. Origen, Against Celsus, 3.44 (3rd cent. CE - 3rd cent. CE)

3.44. After these points Celsus quotes some objections against the doctrine of Jesus, made by a very few individuals who are considered Christians, not of the more intelligent, as he supposes, but of the more ignorant class, and asserts that the following are the rules laid down by them. Let no one come to us who has been instructed, or who is wise or prudent (for such qualifications are deemed evil by us); but if there be any ignorant, or unintelligent, or uninstructed, or foolish persons, let them come with confidence. By which words, acknowledging that such individuals are worthy of their God, they manifestly show that they desire and are able to gain over only the silly, and the mean, and the stupid, with women and children. In reply to which, we say that, as if, while Jesus teaches continence, and says, Whosoever looks upon a woman to lust after her, has already committed adultery with her in his heart, one were to behold a few of those who are deemed to be Christians living licentiously, he would most justly blame them for living contrary to the teaching of Jesus, but would act most unreasonably if he were to charge the Gospel with their censurable conduct; so, if he found nevertheless that the doctrine of the Christians invites men to wisdom, the blame then must remain with those who rest in their own ignorance, and who utter, not what Celsus relates (for although some of them are simple and ignorant, they do not speak so shamelessly as he alleges), but other things of much less serious import, which, however, serve to turn aside men from the practice of wisdom.
34. Epiphanius, Panarion, 33.3-33.7 (4th cent. CE - 5th cent. CE)

35. Epigraphy, Cij, 5

36. Valerius Maximus, Memorable Deeds And Sayings, 1.3.3Subjects of this text:

subject book bibliographic info
actors Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 205
administration Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
aesop Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
africa,africans Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
agrippa Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
agrippa and four concubines Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
alban mountains Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
albinus' "186.0_146.0@albinus's wife" Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
alexandria Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
anonymous lady (justin,apology Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
arson,fire Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
artemis Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
astrologers Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 99
augustus,augustan Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
augustus Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 205
aurelian Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
aventine Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
azizus,king of emesa,conversion of Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 202
banishment Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
boundary stone Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
brigands Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
business,commerce Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
care of the poor Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 146
cassius dio Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99; Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
centurion Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
chrestus,expulsion of jews from rome because of alleged disturbances caused by Feldman (2006), Judaism and Hellenism Reconsidered, 296
christian quarters of rome Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
christians,numbers of Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 146
chryse Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
citizenship,political rights Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
claudius,roman emperor,expulsion of jews from rome by Feldman (2006), Judaism and Hellenism Reconsidered, 296, 512
claudius Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
concubinage Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
conversion,conversion/adherence in josephus,attitude towards Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 202
conversion,conversion/adherence in josephus,in jewish antiquities Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 202
cosmos,cosmology,nature Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
cults Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43, 427
demographics,population growth Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
destruction of Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
divorce Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
educated,erudite Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146, 239, 427
egypt,egyptian Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43, 84
egypt Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
equestrians Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
esquiline Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
ethnicity Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 99
execution Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
expulsion Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
expulsions Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 99
fabian,bishop from ca. Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
feldman,l. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 225
flavia domitilla Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
freedpersons (and their descendants),manumission Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 239
fulvia Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
gentile christians Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72
grain Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
greek Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
hatred of the human race Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
hippolytus (soon after Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
historiography Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
humiliores Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 146
imperial horse guard Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
isis Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99; Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43, 427
italian migrants Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
jacobs,a. s. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
jewish christians Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72, 146
jews,jewish Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43, 72, 146
jews Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46, 99
josephus,flavius Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
josephus Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
kraemer,r. s. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
latin,latinisms Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
latini Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 99
latinitas iunia Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
lesser aventine Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
levinskaya,i. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 225
lex aelia sentia Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
libellus Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
livia (wife of augustus) Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 205
lucius Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
ludi,florales Mueller (2002), Roman Religion in Valerius Maximus, 205
manumission Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
marcion Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
mars field Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
mason,s. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 225
military Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
mission,jewish mission Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
mixed marriages Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
mythology Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
nero Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 146
nicomedes Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
nicostratus Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
non-judean women,adopting judean practices,dio cassius,writings of Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
non-judean women,adopting judean practices,josephus,writings of Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
non-judean women,adopting judean practices,josephuss narrative of fulvia Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 225
non-judean women,adopting judean practices,punishments Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
non-judean women,adopting judean practices,theosebēs inscriptions Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 225
non-judean women,adopting judean practices Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
osiris Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
paul Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72
paulina Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
persecution,martyrs Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 239
peter Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
pharisees Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
philosophers Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 99
philosophy Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
platonism Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
polemo,king of cilicia,conversion of Cohen (2010), The Significance of Yavneh and other Essays in Jewish Hellenism, 202
poppaea,sabina Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
poppea Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
porta capena Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
possessions,wealth Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146, 239
praetorian guard Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
prayer Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
proselytes Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
proselytes in greco-roman inscriptions,sara of cyrene Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
provincials,immigrants Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84, 239
ptolemy (valentinian,teacher of justin,apol. Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
pythagoreans Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
quarters,of city Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
queen of adiabene Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
republican wall Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
riots Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
rome Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
rutgers,l. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
sacred landscape Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
sacrifices Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
sara Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
sarapis Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
sardinia Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
sebomenoi Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72, 146
senator,senatorial Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146
slaves,slavery Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72, 84
smallwood,m. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
socially elevated Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146, 239
soul Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
suetonius Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
synagogue officers,women Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
tacitus Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99; Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
tatian Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
teachers Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
temple,ban Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99
temple Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427
tiber river Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
tiberius Dijkstra and Raschle (2020), Religious Violence in the Ancient World: From Classical Athens to Late Antiquity, 99; Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 84
topography Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
trials Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
urban cohorts Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
valentinians Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
valentinus Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 239
valerius maximus' Goodman (2006), Judaism in the Roman World: Collected Essays, 98
vegetables Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 72
vespasian Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
via appia Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
via lata Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 43
war-induced migration Tacoma (2016), Models from the Past in Roman Culture: A World of Exempla, 46
williams,m. h. Kraemer (2010), Unreliable Witnesses: Religion, Gender, and History in the Greco-Roman Mediterranean, 181
women Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 146, 239
zeus (keraunios) Lampe (2003), Christians at Rome in the First Two Centuries: From Paul to Valentinus, 427