Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 18.310-18.313
NaN


Νέερδα τῆς Βαβυλωνίας ἐστὶ πόλις ἄλλως τε πολυανδροῦσα καὶ χώραν ἀγαθὴν καὶ πολλὴν ἔχουσα καὶ σὺν ἄλλοις ἀγαθοῖς καὶ ἀνθρώπων ἀνάπλεως. ἔστιν δὲ καὶ πολεμίοις οὐκ εὐέμβολος περιόδῳ τε τοῦ Εὐφράτου πᾶσαν ἐντὸς αὐτὴν ἀπολαμβάνοντος καὶ κατασκευαῖς τειχῶν.There was a city of Babylonia called Neerda; not only a very populous one, but one that had a good and large territory about it, and, besides its other advantages, full of men also. It was, besides, not easily to be assaulted by enemies, from the river Euphrates encompassing it all round, and from the walls that were built about it.


ἔστιν δὲ καὶ Νίσιβις πόλις κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦ ποταμοῦ περίρρουν, ὅθεν ̓Ιουδαῖοι τῇ φύσει τῶν χωρίων πεπιστευκότες τό τε δίδραχμον, ὃ τῷ θεῷ καταβάλλειν ἑκάστοις πάτριον, ταύτῃ κατετίθεντο καὶ ὁπόσα δὲ ἄλλα ἀναθήματα, ἐχρῶντό τε ὥσπερ ταμιείῳ ταῖσδε ταῖς πόλεσιν.There was also the city Nisibis, situate on the same current of the river. For which reason the Jews, depending on the natural strength of these places, deposited in them that half shekel which every one, by the custom of our country, offers unto God, as well as they did other things devoted to him; for they made use of these cities as a treasury


ἐντεῦθεν δὲ ἐπὶ ̔Ιεροσολύμων ἀνεπέμπετο ᾗ καιρός, πολλαί τε ἀνθρώπων μυριάδες τὴν κομιδὴν τῶν χρημάτων παρελάμβανον δεδιότες τὰς Παρθυαίων ἁρπαγὰς ὑποτελούσης ἐκείνοις τῆς Βαβυλωνίας.whence, at a proper time, they were transmitted to Jerusalem; and many ten thousand men undertook the carriage of those donations, out of fear of the ravages of the Parthians, to whom the Babylonians were then subject.


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

10 results
1. Cicero, Pro Flacco, 28 (2nd cent. BCE - 1st cent. BCE)

28. maioribus nostris fuit ut, cum in privatis rebus suisque sumptibus minimo contenti tenuissimo cultu viverent, in imperio atque in publica dignitate omnia ad gloriam splendoremque revocarent. quaeritur enim in re domestica continentiae laus, in publica dignitatis. quod si etiam praesidi causa classem habuit, quis erit tam iniquus qui reprehendat? ' nulli erant praedones.' quid ? nullos fore quis praestare poterat? ' minuis,' inquit, 'gloriam Pompei.' immo tu auges molestiam.
2. Septuagint, 1 Maccabees, 2.18, 3.2 (2nd cent. BCE - 2nd cent. BCE)

2.18. Now be the first to come and do what the king commands, as all the Gentiles and the men of Judah and those that are left in Jerusalem have done. Then you and your sons will be numbered among the friends of the king, and you and your sons will be honored with silver and gold and many gifts. 3.2. All his brothers and all who had joined his father helped him; they gladly fought for Israel.
3. Philo of Alexandria, On The Special Laws, 1.77-1.78 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

1.77. For it is commanded that all men shall every year bring their first fruits to the temple, from twenty years old and upwards; and this contribution is called their ransom. On which account they bring in the first fruits with exceeding cheerfulness, being joyful and delighted, inasmuch as simultaneously with their making the offering they are sure to find either a relaxation from slavery, or a relief from disease, and to receive in all respects a most sure freedom and safety for the future. 1.78. And since the nation is the most numerous of all peoples, it follows naturally that the first fruits contributed by them must also be most abundant. Accordingly there is in almost every city a storehouse for the sacred things to which it is customary for the people to come and there to deposit their first fruits, and at certain seasons there are sacred ambassadors selected on account of their virtue, who convey the offerings to the temple. And the most eminent men of each tribe are elected to this office, that they may conduct the hopes of each individual safe to their destination; for in the lawful offering of the first fruits are the hopes of the pious.XV.
4. Philo of Alexandria, On The Embassy To Gaius, 312 (1st cent. BCE - 1st cent. CE)

312. for that these assemblies were not revels, which from drunkenness and intoxication proceeded to violence, so as to disturb the peaceful condition of the country, but were rather schools of temperance and justice, as the men who met in them were studiers of virtue, and contributed the first fruits every year, sending commissioners to convey the holy things to the temple in Jerusalem.
5. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 14.110-14.113, 14.223-14.227, 16.63-16.64, 16.167-16.168, 16.172-16.173, 17.26, 18.311-18.313 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

14.111. Nor is the largeness of these sums without its attestation; nor is that greatness owing to our vanity, as raising it without ground to so great a height; but there are many witnesses to it, and particularly Strabo of Cappadocia, who says thus: 14.112. “Mithridates sent to Cos, and took the money which queen Cleopatra had deposited there, as also eight hundred talents belonging to the Jews.” 14.113. Now we have no public money but only what appertains to God; and it is evident that the Asian Jews removed this money out of fear of Mithridates; for it is not probable that those of Judea, who had a strong city and temple, should send their money to Cos; nor is it likely that the Jews who are inhabitants of Alexandria should do so neither, since they were in no fear of Mithridates. 14.223. 11. Hyrcanus sent also one of these ambassadors to Dolabella, who was then the prefect of Asia, and desired him to dismiss the Jews from military services, and to preserve to them the customs of their forefathers, and to permit them to live according to them. 14.224. And when Dolabella had received Hyrcanus’s letter, without any further deliberation, he sent an epistle to all the Asiatics, and particularly to the city of the Ephesians, the metropolis of Asia, about the Jews; a copy of which epistle here follows: 14.225. 12. “When Artermon was prytanis, on the first day of the month Leneon, Dolabella, imperator, to the senate, and magistrates, and people of the Ephesians, sendeth greeting. 14.226. Alexander, the son of Theodorus, the ambassador of Hyrcanus, the son of Alexander, the high priest and ethnarch of the Jews, appeared before me, to show that his countrymen could not go into their armies, because they are not allowed to bear arms or to travel on the Sabbath days, nor there to procure themselves those sorts of food which they have been used to eat from the times of their forefathers;— 14.227. I do therefore grant them a freedom from going into the army, as the former prefects have done, and permit them to use the customs of their forefathers, in assembling together for sacred and religious purposes, as their law requires, and for collecting oblations necessary for sacrifices; and my will is, that you write this to the several cities under your jurisdiction.” 16.63. So he came to them, and gave them a particular account of all his journey, and of the affairs of all the Jews in Asia, how by his means they would live without injurious treatment for the time to come. 16.64. He also told them of the entire good fortune he had met with and how he had administered the government, and had not neglected any thing which was for their advantage; and as he was very joyful, he now remitted to them the fourth part of their taxes for the last year. 16.167. 4. Agrippa also did himself write after the manner following, on behalf of the Jews: “Agrippa, to the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. I will that the care and custody of the sacred money that is carried to the temple at Jerusalem be left to the Jews of Asia, to do with it according to their ancient custom; 16.168. and that such as steal that sacred money of the Jews, and fly to a sanctuary, shall be taken thence and delivered to the Jews, by the same law that sacrilegious persons are taken thence. I have also written to Sylvanus the praetor, that no one compel the Jews to come before a judge on the Sabbath day.” 16.172. 7. Nor did Julius Antonius, the proconsul, write otherwise. “To the magistrates, senate, and people of the Ephesians, sendeth greeting. As I was dispensing justice at Ephesus, on the Ides of February, the Jews that dwell in Asia demonstrated to me that Augustus and Agrippa had permitted them to use their own laws and customs, and to offer those their first-fruits, which every one of them freely offers to the Deity on account of piety, and to carry them in a company together to Jerusalem without disturbance. 16.173. They also petitioned me that I also would confirm what had been granted by Augustus and Agrippa by my own sanction. I would therefore have you take notice, that according to the will of Augustus and Agrippa, I permit them to use and do according to the customs of their forefathers without disturbance.” 17.26. 2. The Babylonian was reduced by these offers to come hither; so he took possession of the land, and built in it fortresses and a village, and named it Bathyra. Whereby this man became a safeguard to the inhabitants against the Trachonites, and preserved those Jews who came out of Babylon, to offer their sacrifices at Jerusalem, from being hurt by the Trachonite robbers; so that a great number came to him from all those parts where the ancient Jewish laws were observed 17.26. All the archers also in array did the Romans a great deal of mischief, because they used their hands dexterously from a place superior to the others, and because the others were at an utter loss what to do; for when they tried to shoot their arrows against the Jews upwards, these arrows could not reach them, insomuch that the Jews were easily too hard for their enemies. And this sort of fight lasted a great while 18.311. There was a city of Babylonia called Neerda; not only a very populous one, but one that had a good and large territory about it, and, besides its other advantages, full of men also. It was, besides, not easily to be assaulted by enemies, from the river Euphrates encompassing it all round, and from the walls that were built about it. 18.312. There was also the city Nisibis, situate on the same current of the river. For which reason the Jews, depending on the natural strength of these places, deposited in them that half shekel which every one, by the custom of our country, offers unto God, as well as they did other things devoted to him; for they made use of these cities as a treasury 18.313. whence, at a proper time, they were transmitted to Jerusalem; and many ten thousand men undertook the carriage of those donations, out of fear of the ravages of the Parthians, to whom the Babylonians were then subject.
6. Josephus Flavius, Jewish War, 5.205 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.205. for its height was fifty cubits; and its doors were forty cubits; and it was adorned after a most costly manner, as having much richer and thicker plates of silver and gold upon them than the other. These nine gates had that silver and gold poured upon them by Alexander, the father of Tiberius.
7. New Testament, Galatians, 5.13-5.15 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

5.13. For you, brothers, were called for freedom. Only don't useyour freedom for gain to the flesh, but through love be servants to oneanother. 5.14. For the whole law is fulfilled in one word, in this:"You shall love your neighbor as yourself. 5.15. But if you bite anddevour one another, be careful that you don't consume one another.
8. New Testament, Philippians, 1.1-1.11 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.1. Paul and Timothy, servants of Jesus Christ; To all the saints in Christ Jesus who are at Philippi, with the overseers and deacons: 1.2. Grace to you, and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. 1.3. I thank my God whenever I remember you 1.4. always in every request of mine on behalf of you all making my requests with joy 1.5. for your fellowship in furtherance of the gospel from the first day until now; 1.6. being confident of this very thing, that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. 1.7. It is even right for me to think this way on behalf of all of you, because I have you in my heart, because, both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. 1.8. For God is my witness, how I long after all of you in the tender mercies of Christ Jesus. 1.9. This I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment; 1.10. so that you may approve the things that are excellent; that you may be sincere and without offense to the day of Christ; 1.11. being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God.
9. New Testament, Romans, 15.26 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

15.26. For it has been the good pleasure of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are at Jerusalem.
10. New Testament, Matthew, 17.24 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

17.24. When they had come to Capernaum, those who collected the didrachmas came to Peter, and said, "Doesn't your teacher pay the didrachma?


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
acts of paul and thecla, temple tax Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
apocryphal, jewish writings Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
contribution, corinthian Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
corinth Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
denarius Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
dolabella (p. cornelius) Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
ephesus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
favors, of caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
gentile, churches Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
grants, of freedom from billeting, etc. Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
herod the great, and temple tax Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
jerusalem Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
jewish state, and caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
josephus, on jewish state, grants to, by caesar Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
josephus Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
judaism, diaspora Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
julius caesar, and jews, decrees of c. concerning jewish state Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
julius caesar, favors of Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
mesopotamia Fonrobert and Jaffee, The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature Cambridge Companions to Religion (2007) 90
molestation Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
nehardea Fonrobert and Jaffee, The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature Cambridge Companions to Religion (2007) 90
palestine Fonrobert and Jaffee, The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature Cambridge Companions to Religion (2007) 90
parthian empire Fonrobert and Jaffee, The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature Cambridge Companions to Religion (2007) 90
paul Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18
philo, on priestly dues Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
philo, on temple tax Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
priestly dues Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
sasanian context Fonrobert and Jaffee, The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic Literature Cambridge Companions to Religion (2007) 90
temple, in diaspora Udoh, To Caesar What Is Caesar's: Tribute, Taxes, and Imperial Administration in Early Roman Palestine 63 B.C.E to 70 B.C.E (2006) 99
temple, in jerusalem' Malherbe et al., Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity: Collected Essays of Abraham J (2014) 18