Home About Network of subjects Linked subjects heatmap Book indices included Search by subject Search by reference Browse subjects Browse texts

Tiresias: The Ancient Mediterranean Religions Source Database7234
Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 17.198


περί τε τὴν κλίνην οἵ τε υἱεῖς καὶ τὸ πλῆθος ἦν τῶν συγγενῶν, ἐπὶ δὲ τούτοις τὸ στρατιωτικὸν κατὰ οἰκεῖα ἔθνη ἢ προσηγορίας διέκειντο αὐτοῖς νεμηθέντες, πρῶτοι μὲν οἱ δορυφόροι, μετὰ δὲ τὸ Θρᾴκιον, ἐπὶ δὲ τούτοις ὁπόσοι Γερμανῶν, καὶ τὸ Γαλατικὸν μετ' αὐτούς, ἐν τῷ κόσμῳ πάντες τῷ πολεμιστηρίῳ.About the bier were his sons and his numerous relations; next to these was the soldiery, distinguished according to their several countries and denominations; and they were put into the following order: First of all went his guards, then the band of Thracians, and after them the Germans; and next the band of Galatians, every one in their habiliments of war; and behind these marched the whole army in the same manner as they used to go out to war


Intertexts (texts cited often on the same page as the searched text):

3 results
1. Josephus Flavius, Jewish Antiquities, 6.343, 8.191, 9.288, 10.184, 11.186, 14.74, 14.394, 15.296, 15.331-15.341, 15.351, 15.354-15.359, 16.38, 16.136-16.141, 16.143, 16.145, 17.196-17.197, 19.328 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

6.343. But I shall speak further upon another subject, which will afford me an opportunity of discoursing on what is for the advantage of cities, and people, and nations, and suited to the taste of good men, and will encourage them all in the prosecution of virtue; and is capable of showing them the method of acquiring glory, and an everlasting fame; and of imprinting in the kings of nations, and the rulers of cities, great inclination and diligence of doing well; as also of encouraging them to undergo dangers, and to die for their countries, and of instructing them how to despise all the most terrible adversities: 8.191. He grew mad in his love of women, and laid no restraint on himself in his lusts; nor was he satisfied with the women of his country alone, but he married many wives out of foreign nations; Sidontans, and Tyrians, and Ammonites, and Edomites; and he transgressed the laws of Moses, which forbade Jews to marry any but those that were of their own people. 9.288. 3. But now the Cutheans, who removed into Samaria, (for that is the name they have been called by to this time, because they were brought out of the country called Cuthah, which is a country of Persia, and there is a river of the same name in it,) each of them, according to their nations, which were in number five, brought their own gods into Samaria, and by worshipping them, as was the custom of their own countries, they provoked Almighty God to be angry and displeased at them 10.184. Now as to Shalmanezer, he removed the Israelites out of their country, and placed therein the nation of the Cutheans, who had formerly belonged to the inner parts of Persia and Media, but were then called Samaritans, by taking the name of the country to which they were removed; but the king of Babylon, who brought out the two tribes, placed no other nation in their country, by which means all Judea and Jerusalem, and the temple, continued to be a desert for seventy years; 11.186. for when Artaxerxes had taken the kingdom, and had set governors over the hundred twenty and seven provinces, from India even unto Ethiopia, in the third year of his reign, he made a costly feast for his friends, and for the nations of Persia, and for their governors, such a one as was proper for a king to make, when he had a mind to make a public demonstration of his riches, and this for a hundred and fourscore days; 14.74. and he made Jerusalem tributary to the Romans, and took away those cities of Celesyria which the inhabitants of Judea had subdued, and put them under the government of the Roman president, and confined the whole nation, which had elevated itself so high before, within its own bounds. 14.394. 1. By this time Herod had sailed out of Italy to Ptolemais, and had gotten together no small army, both of strangers and of his own countrymen, and marched through Galilee against Antignus. Silo also, and Ventidius, came and assisted him, being persuaded by Dellius, who was sent by Antony to assist in bringing back Herod. 15.296. And when he went about building the wall of Samaria, he contrived to bring thither many of those that had been assisting to him in his wars, and many of the people in that neighborhood also, whom he made fellowcitizens with the rest. This he did out of an ambitious desire of building a temple, and out of a desire to make the city more eminent than it had been before; but principally because he contrived that it might at once be for his own security, and a monument of his magnificence. He also changed its name, and called it Sebaste. Moreover, he parted the adjoining country, which was excellent in its kind, among the inhabitants of Samaria, that they might be in a happy condition, upon their first coming to inhabit. 15.331. 6. Now upon his observation of a place near the sea, which was very proper for containing a city, and was before called Strato’s Tower, he set about getting a plan for a magnificent city there, and erected many edifices with great diligence all over it, and this of white stone. He also adorned it with most sumptuous palaces and large edifices for containing the people; 15.332. and what was the greatest and most laborious work of all, he adorned it with a haven, that was always free from the waves of the sea. Its largeness was not less than the Pyrmum [at Athens], and had towards the city a double station for the ships. It was of excellent workmanship; and this was the more remarkable for its being built in a place that of itself was not suitable to such noble structures, but was to be brought to perfection by materials from other places, and at very great expenses. 15.333. This city is situate in Phoenicia, in the passage by sea to Egypt, between Joppa and Dora, which are lesser maritime cities, and not fit for havens, on account of the impetuous south winds that beat upon them, which rolling the sands that come from the sea against the shores, do not admit of ships lying in their station; but the merchants are generally there forced to ride at their anchors in the sea itself. 15.334. So Herod endeavored to rectify this inconvenience, and laid out such a compass towards the land as might be sufficient for a haven, wherein the great ships might lie in safety; and this he effected by letting down vast stones of above fifty feet in length, not less than eighteen in breadth, and nine in depth, into twenty fathom deep; and as some were lesser, so were others bigger than those dimensions. 15.335. This mole which he built by the sea-side was two hundred feet wide, the half of which was opposed to the current of the waves, so as to keep off those waves which were to break upon them, and so was called Procymatia, or the first breaker of the waves; 15.336. but the other half had upon it a wall, with several towers, the largest of which was named Drusus, and was a work of very great excellence, and had its name from Drusus, the son-in-law of Caesar, who died young. 15.337. There were also a great number of arches where the mariners dwelt. There was also before them a quay, [or landing place,] which ran round the entire haven, and was a most agreeable walk to such as had a mind to that exercise; but the entrance or mouth of the port was made on the north quarter, on which side was the stillest of the winds of all in this place: 15.338. and the basis of the whole circuit on the left hand, as you enter the port, supported a round turret, which was made very strong, in order to resist the greatest waves; while on the right hand, as you enter, stood two vast stones, and those each of them larger than the turret, which were over against them; these stood upright, and were joined together. 15.339. Now there were edifices all along the circular haven, made of the politest stone, with a certain elevation, whereon was erected a temple, that was seen a great way off by those that were sailing for that haven, and had in it two statues, the one of Rome, the other of Caesar. The city itself was called Caesarea, which was also itself built of fine materials, and was of a fine structure; 15.341. Herod also built therein a theater of stone; and on the south quarter, behind the port, an amphitheater also, capable of holding a vast number of men, and conveniently situated for a prospect to the sea. So this city was thus finished in twelve years; during which time the king did not fail to go on both with the work, and to pay the charges that were necessary. 15.351. However, some of the Gadarens came to Agrippa, and accused Herod, whom he sent back bound to the king without giving them the hearing. But still the Arabians, who of old bare ill-will to Herod’s government, were nettled, and at that time attempted to raise a sedition in his dominions, and, as they thought, upon a more justifiable occasion; 15.354. 3. Now when Herod had already reigned seventeen years, Caesar came into Syria; at which time the greatest part of the inhabitants of Gadara clamored against Herod, as one that was heavy in his injunctions, and tyrannical. 15.355. These reproaches they mainly ventured upon by the encouragement of Zenodorus, who took his oath that he would never leave Herod till he had procured that they should be severed from Herod’s kingdom, and joined to Caesar’s province. 15.356. The Gadarens were induced hereby, and made no small cry against him, and that the more boldly, because those that had been delivered up by Agrippa were not punished by Herod, who let them go, and did them no harm; for indeed he was the principal man in the world who appeared almost inexorable in punishing crimes in his own family, but very generous in remitting the offenses that were committed elsewhere. 15.357. And while they accused Herod of injuries, and plunderings, and subversions of temples, he stood unconcerned, and was ready to make his defense. However, Caesar gave him his right hand, and remitted nothing of his kindness to him, upon this disturbance by the multitude; 15.358. and indeed these things were alleged the first day, but the hearing proceeded no further; for as the Gadarens saw the inclination of Caesar and of his assessors, and expected, as they had reason to do, that they should be delivered up to the king, some of them, out of a dread of the torments they might undergo, cut their own throats in the night time, and some of them threw themselves down precipices, and others of them cast themselves into the river, and destroyed themselves of their own accord; 15.359. which accidents seemed a sufficient condemnation of the rashness and crimes they had been guilty of; whereupon Caesar made no longer delay, but cleared Herod from the crimes he was accused of. Another happy accident there was, which was a further great advantage to Herod at this time; for Zenodorus’s belly burst, and a great quantity of blood issued from him in his sickness, and he thereby departed this life at Antioch in Syria; 16.38. And let us now consider the one of these practices. Is there any people, or city, or community of men, to whom your government and the Roman power does not appear to be the greatest blessing ‘. Is there any one that can desire to make void the favors they have granted? 16.38. Whither is thy understanding gone, and left thy soul empty? Whither is that extraordinary sagacity of thine gone whereby thou hast performed so many and such glorious-actions? 16.136. 1. About this time it was that Caesarea Sebaste, which he had built, was finished. The entire building being accomplished: in the tenth year, the solemnity of it fell into the twenty-eighth year of Herod’s reign, and into the hundred and ninety-second olympiad. 16.137. There was accordingly a great festival and most sumptuous preparations made presently, in order to its dedication; for he had appointed a contention in music, and games to be performed naked. He had also gotten ready a great number of those that fight single combats, and of beasts for the like purpose; horse races also, and the most chargeable of such sports and shows as used to be exhibited at Rome, and in other places. 16.138. He consecrated this combat to Caesar, and ordered it to be celebrated every fifth year. He also sent all sorts of ornaments for it out of his own furniture, that it might want nothing to make it decent; 16.139. nay, Julia, Caesar’s wife, sent a great part of her most valuable furniture [from Rome], insomuch that he had no want of any thing. The sum of them all was estimated at five hundred talents. 16.141. for in all his undertakings he was ambitious to exhibit what exceeded whatsoever had been done before of the same kind. And it is related that Caesar and Agrippa often said, that the dominions of Herod were too little for the greatness of his soul; for that he deserved to have both all the kingdom of Syria, and that of Egypt also. 16.143. this he named Antipatris, from his father Antipater. He also built upon another spot of ground above Jericho, of the same name with his mother, a place of great security and very pleasant for habitation, and called it Cypros. 16.145. He also built a city of the same name in the valley of Jericho, as you go from it northward, whereby he rendered the neighboring country more fruitful by the cultivation its inhabitants introduced; and this also he called Phasaelus. 17.196. 3. After this was over, they prepared for his funeral, it being Archelaus’s care that the procession to his father’s sepulcher should be very sumptuous. Accordingly, he brought out all his ornaments to adorn the pomp of the funeral. 17.197. The body was carried upon a golden bier, embroidered with very precious stones of great variety, and it was covered over with purple, as well as the body itself; he had a diadem upon his head, and above it a crown of gold: he also had a scepter in his right hand. 19.328. 3. Now this king was by nature very beneficent and liberal in his gifts, and very ambitious to oblige people with such large donations; and he made himself very illustrious by the many chargeable presents he made them. He took delight in giving, and rejoiced in living with good reputation. He was not at all like that Herod who reigned before him;
2. Josephus Flavius, Jewish War, 1.155, 1.403, 1.408-1.414, 1.417-1.418, 1.667-1.673, 2.372, 2.379, 4.518-4.520, 4.555, 5.367, 7.244 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.155. 7. He also took away from the nation all those cities that they had formerly taken, and that belonged to Celesyria, and made them subject to him that was at that time appointed to be the Roman president there; and reduced Judea within its proper bounds. He also rebuilt Gadara, that had been demolished by the Jews, in order to gratify one Demetrius, who was of Gadara 1.403. 2. Yet did he not preserve their memory by particular buildings only, with their names given them, but his generosity went as far as entire cities; for when he had built a most beautiful wall round a country in Samaria, twenty furlongs long, and had brought six thousand inhabitants into it, and had allotted to it a most fruitful piece of land, and in the midst of this city, thus built, had erected a very large temple to Caesar, and had laid round about it a portion of sacred land of three furlongs and a half, he called the city Sebaste, from Sebastus, or Augustus, and settled the affairs of the city after a most regular manner. 1.408. 5. And when he observed that there was a city by the seaside that was much decayed (its name was Strato’s Tower) but that the place, by the happiness of its situation, was capable of great improvements from his liberality, he rebuilt it all with white stone, and adorned it with several most splendid palaces, wherein he especially demonstrated his magimity; 1.409. for the case was this, that all the seashore between Dora and Joppa, in the middle, between which this city is situated, had no good haven, insomuch that every one that sailed from Phoenicia for Egypt was obliged to lie in the stormy sea, by reason of the south winds that threatened them; which wind, if it blew but a little fresh, such vast waves are raised, and dash upon the rocks, that upon their retreat the sea is in a great ferment for a long way. 1.411. 6. Now, although the place where he built was greatly opposite to his purposes, yet did he so fully struggle with that difficulty, that the firmness of his building could not easily be conquered by the sea; and the beauty and ornament of the works were such, as though he had not had any difficulty in the operation; for when he had measured out as large a space as we have before mentioned, he let down stones into twentyfathom water, the greatest part of which were fifty feet in length, and nine in depth, and ten in breadth, and some still larger. 1.412. But when the haven was filled up to that depth, he enlarged that wall which was thus already extant above the sea, till it was two hundred feet wide; one hundred of which had buildings before it, in order to break the force of the waves, whence it was called Procumatia, or the first breaker of the waves; but the rest of the space was under a stone wall that ran round it. On this wall were very large towers, the principal and most beautiful of which was called Drusium, from Drusus, who was son-in-law to Caesar. 1.413. 7. There were also a great number of arches, where the mariners dwelt; and all the places before them round about was a large valley, or walk, for a quay [or landing-place] to those that came on shore; but the entrance was on the north, because the north wind was there the most gentle of all the winds. At the mouth of the haven were on each side three great Colossi, supported by pillars, where those Colossi that are on your left hand as you sail into the port are supported by a solid tower; but those on the right hand are supported by two upright stones joined together, which stones were larger than that tower which was on the other side of the entrance. 1.414. Now there were continual edifices joined to the haven, which were also themselves of white stone; and to this haven did the narrow streets of the city lead, and were built at equal distances one from another. And over against the mouth of the haven, upon an elevation, there was a temple for Caesar, which was excellent both in beauty and largeness; and therein was a Colossus of Caesar, not less than that of Jupiter Olympius, which it was made to resemble. The other Colossus of Rome was equal to that of Juno at Argos. So he dedicated the city to the province, and the haven to the sailors there; but the honor of the building he ascribed to Caesar, and named it Caesarea accordingly. 1.417. 9. Herod was also a lover of his father, if any other person ever was so; for he made a monument for his father, even that city which he built in the finest plain that was in his kingdom, and which had rivers and trees in abundance, and named it Antipatris. He also built a wall about a citadel that lay above Jericho, and was a very strong and very fine building, and dedicated it to his mother, and called it Cypros. 1.418. Moreover, he dedicated a tower that was at Jerusalem, and called it by the name of his brother Phasaelus, whose structure, largeness, and magnificence we shall describe hereafter. He also built another city in the valley that leads northward from Jericho, and named it Phasaelis. 1.667. where Ptolemy, who was intrusted by the king with his signet ring, came before them, and spake of the happiness the king had attained, and comforted the multitude, and read the epistle which had been left for the soldiers, wherein he earnestly exhorted them to bear goodwill to his successor; 1.668. and after he had read the epistle, he opened and read his testament, wherein Philip was to inherit Trachonitis, and the neighboring countries, and Antipas was to be tetrarch, as we said before, and Archelaus was made king. 1.669. He had also been commanded to carry Herod’s ring to Caesar, and the settlements he had made, sealed up, because Caesar was to be lord of all the settlements he had made, and was to confirm his testament; and he ordered that the dispositions he had made were to be kept as they were in his former testament. 1.671. and Archelaus omitted nothing of magnificence therein, but brought out all the royal ornaments to augment the pomp of the deceased. There was a bier all of gold, embroidered with precious stones, and a purple bed of various contexture, with the dead body upon it, covered with purple; and a diadem was put upon his head, and a crown of gold above it, and a sceptre in his right hand; 1.672. and near to the bier were Herod’s sons, and a multitude of his kindred; next to which came his guards, and the regiment of Thracians, the Germans also and Gauls, all accoutred as if they were going to war; 1.673. but the rest of the army went foremost, armed, and following their captains and officers in a regular manner; after whom five hundred of his domestic servants and freedmen followed, with sweet spices in their hands: and the body was carried two hundred furlongs, to Herodium, where he had given order to be buried. And this shall suffice for the conclusion of the life of Herod. 2.372. Now, although these Gauls have such obstacles before them to prevent any attack upon them, and have no fewer than three hundred and five nations among them, nay have, as one may say, the fountains of domestic happiness within themselves, and send out plentiful streams of happiness over almost the whole world, these bear to be tributary to the Romans, and derive their prosperous condition from them; 2.379. And why should I speak much more about this matter, while the Parthians, that most warlike body of men, and lords of so many nations, and encompassed with such mighty forces, send hostages to the Romans? whereby you may see, if you please, even in Italy, the noblest nation of the East, under the notion of peace, submitting to serve them. 4.518. Nor was it long ere Simon came violently again upon their country; when he pitched his camp at a certain village called Thecoe, and sent Eleazar, one of his companions, to those that kept garrison at Herodium, and in order to persuade them to surrender that fortress to him. 4.519. The garrison received this man readily, while they knew nothing of what he came about; but as soon as he talked of the surrender of the place, they fell upon him with their drawn swords, till he found that he had no place for flight, when he threw himself down from the wall into the valley beneath; 4.555. o that as now all the places were taken, excepting Herodium, and Masada, and Macherus, which were in the possession of the robbers, so Jerusalem was what the Romans at present aimed at. 5.367. And evident it is that fortune is on all hands gone over to them; and that God, when he had gone round the nations with this dominion, is now settled in Italy. That, moreover, it is a strong and fixed law, even among brute beasts, as well as among men, to yield to those that are too strong for them; and to suffer those to have dominion who are too hard 7.244. 4. Now there was a nation of the Alans, which we have formerly mentioned somewhere as being Scythians and inhabiting at the lake Meotis.
3. Josephus Flavius, Against Apion, 1.137 (1st cent. CE - 1st cent. CE)

1.137. But as he understood, in a little time, that his father Nabolassar was dead, he set the affairs of Egypt and the other countries in order, and committed the captives he had taken from the Jews, and Phoenicians, and Syrians, and of the nations belonging to Egypt, to some of his friends, that they might conduct that part of the forces that had on heavy armor, with the rest of his baggage, to Babylonia; while he went in haste, having but a few with him, over the desert to Babylon;


Subjects of this text:

subject book bibliographic info
alexander jannaeus van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
alien/foreigner, in philo Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
ammonites Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
caesarea maritima van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
canaan/canaanites Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
egypt Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
entrance Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
ethnos/ethne, in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
family Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
floral Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
gauls/celts Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
gentiles, as contrast with jews Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
germans/germany Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
herod Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
herod the great Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
herodium Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
herods tomb Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
idumaeans Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
idumeans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
imperial expansionism Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
inscriptions Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
itureans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
jericho Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
jerusalem Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
jewish Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
jews/judeans/ioudaioi, and ethnic vocabulary in josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
jews/judeans/ioudaioi, and intermarriage in post-biblical texts Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
josephus Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177; Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
lids Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
mausoleum Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
nazirite Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
nefesh Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
parthia/parthians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
persia/persians/iran Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
pottery Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
rosettes Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
samaria (city) van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
samaritans van Maaren, The Boundaries of Jewishness in the Southern Levant 200 BCE–132 CE (2022) 172
sarcophagus, sarcophagi' Hachlili, Jewish Funerary Customs, Practices And Rites In The Second Temple Period (2005) 40
scythians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
solomon Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
syria/syrians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
territory as identity marker Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177
thrace/thracians Gruen, Ethnicity in the Ancient World - Did it matter (2020) 177